Какво предвижда за БНТ новият й директор

Константин Каменаров беше избран с гласовете на четирима от членовете на СЕМ

© Надежда Чипева, Капитал

Константин Каменаров беше избран с гласовете на четирима от членовете на СЕМИзграждане на адекватна програмна визия и стратегия, затягане на програмната дисциплина, както по отношение на седмичното позициониране по пояси и квадрати на предаванията, минимизиране на всички разходи, които не са пряко свързани с програмата, бюджетирането ще бъде оптимизирано, като определени предавания поевтинеят продукционно, нови начин за търсене на финансиране, включително и чрез търсене на средста по европейски програми, създаване на библия със златни стандарти за правене на предавания.


Това са част от идеите, развити от новия директор на Българската Национална Телевизия (БНТ) Константин Каменаров в концепцията му и при представянето му пред регулатора. Той беше избран с четири от пет гласа за поста, чийто мандат е тригодишен.


Впечатление прави, че на няколко пъти Каменаров обвърза програмата на обществената телевизия със забавление. "Публицистиката е основен жанр за обществената телевизия, но за да отговори на очакванията на съвременния зрител, тя трябва качествено да се модернизира и да стане част от различни формати, които съчетават информацията, критиката и забавлението", е записано в концепцията му.
Пред СЕМ той говори за младото поколение, което има нужда от "забавление", което все по-рядко "класическата телевизия предлага". Едно от първите неща, които ще направи като генерален директор, е да се обгради с можещи хора.


Кой е Константин Каменаров


Каменаров е лекар по образование, пише сайтът "Клуб З". Започва работа в БНТ в началото на 90-те като репортер в "По света и у нас". След това става водещ на новините на "Ефир 2", а впоследствие става и шеф на новините на националната телевизия. През 1999 година за кратко е говорител на правителството на Иван Костов, но напуска близо 100 дни след това. След това не се връща в БНТ, а започва работа в "Мтел", където остава до 2011 година. Тогава новият директор на БНТ Вяра Анкова го прави "оперативен директор" на телевизията. Остава на този пост до 2013 година, когато се явява на конкурса за директор БНТ и е конкурент на Анкова. Тогава тя е избрана за втори мандат с гласовете на четирима от петимата членове на СЕМ.


"Дневник" представя някои извадки от концепцията на Каменаров.


Програмата


Новинарските емисии са "гръбнакът" на програмата в политематичните канали, особено тези с обществена функция, затова и БНТ няма да прави изключение. Професионализъм, бързина, адекватна реакция, отразяване на всички гледни точки, съблюдаване на основните журналистически принципи и етичен кодекс са задължителните условия за това новинарските емисии да се ползват с високо доверие и да се превърнат в "институция".


За съвременната телевизия тези базисни изисквания към съдържанието задължително трябва да се съчетаят с технологично иновативни подходи в продукцията на емисиите, модерна визия, разнообразни жанрови формати и силно репортерско присъствие.


Отличителен белег на новините на БНТ, спрямо тези на комерсиалните канали, ще продължи да бъде липсата на "сензационно жълт" подход в подбора и подредбата на емисията, спазването на спокоен и сериозен журналистически тон, без да е официозен, задълбоченост на поднасяне на новините, което означава поставянето им в по-широк контекст, не само вътрешнополитически, но и външнополитически, позволяващо информираното изграждане на гражданска позиция спрямо случващото се в България и по света.


На централната новинарска емисия в 20:00 часа се пада основната информационна и институционална тежест, но предлаганият стратегическия подход към програмирането предполага тясно обвързване с емисиите в другите часови пояси, така че заедно да изградят общия информационен профил на телевизията, като в зависимост от различните часови пояси се предлагат различни съдържателни акценти:


> Сутрешните емисии са кратки, съдържат повече сервизна информация и задават основните теми за деня;
> Обедните и ранните следобедни емисии имат относително по-висок дял на социални, селскостопански и потребителски новини;
> Следобедните новини имат най-висок дял на регионални новини, които се превръщат в тяхна запазена марка.


Предлагам и нов подход към късната новинарска емисия, която да стане част от по-голям вечерен инфотеймънт пояс, в който освен новините от деня има коментари, забавни анализи и разширена културна част. В този контекст сутрешният блок запазва политическо-новинарската си част, като там основно се изявяват политици и общественици в дебатен формат по горещи теми; културният пояс също се запазва, но следва по-новинарски модел и препраща към вечерния блок, където темите се разработват по-задълбочено - с гости, репортажи от току-що случили се премиери, откривания и др.


Считам, че подобно разпределение на темите е по-адекватно спрямо профила на аудиторията, разпределен по часови пояси.


Публицистика


Публицистиката е основен жанр за обществената телевизия, но за да отговори на очакванията на съвременния зрител, тя трябва качествено да се модернизира и да стане част от различни формати, които съчетават информацията, критиката и забавлението.


Работещи формати като "Референдум", "Панорама" и някои други трябва да бъдат запазени в програмната схема на БНТ, но да се преразгледа позиционирането им в отделните часови пояси, така че да се съчетават по-хармонично с останалите елементи на програмната схема и да следват общата логика на зрителския интерес.


Образователни програми


Липсата на качествено образование във всички възрастови групи е един от големите проблеми на българското общество. Това превръща казуса за образованието в гореща тема, но нейното показване единствено като част от обществено-политическия дебат не е достатъчно. Считам, че БНТ като обществена медия трябва да разработи такива образователни формати, които да отговарят на интересите на различните възрастови групи и да образоват, забавлявайки своята аудитория, както и да предложи и алтернативни образователни подходи.


Предлагам в програмната схема на БНТ да намерят място утвърдени формати като "Най-умното дете" на ВВС, популярната игра на руската телевизия "Къде, какво, кога", както и специално разработени български формати, в които по популярен начин да се подпомогне "запълването" на ниши, които училищното образование не успява да обеме.


Тези формати ще бъдат и част от програмното съдържание на нишовия образователно-културен канал на БНТ, където ще се излъчват техни повторения.


Забавни програми


Проектът Евровизия доказа, че в БНТ добре подбрани забавни програми имат своето естествено място. В новата програмна схема трябва да намерят място още един музикален формат, поне един кулинарен формат, съчетаващ в себе си образователна, туристическа и лайфстайл част, забавно туристическо предаване, показващо България по различен и любопитен начин, силно и модерно комедийно токшоу, предаване за модерен градски живот, представящо дизайн, архитектура, заведения, форми на градско забавление и др.


Разработването на съботно-неделни инфотеймънт програмни блокове е другата стратегическа цел и ниша, като в тях трябва да намерят място отделни тематични пояси - автопромоция на програмите на БНТ, критически анализ на останалите медии, културни и социални теми, забавно-хумористична част, дамски и потребителски рубрики и пр. За да се намали стойността на подобни блокови предавания, те трябва да предполагат органично свързване на собствената продукция с излъчване на закупени забавни и образователни програми.


Сериали и филмова програма


БНТ трябва да си постави за стратегическа цел разработването на ежедневен многосезонен сериал тип сага, който да се превърне във "втори гръбнак" на програмната схема след централните новини и да допринесе за стабилност на резултатите и преливане на аудитория, както и да стане запазена марка на медията. Стратегическа цел в рамките на тригодишния период е БНТ да си възвърне позицията на лидер в областта на филмовата програма. Това изисква специална стратегия за закупуване на филмови пакети, стратегическо програмиране на отделите филми, таке че те да изградят определени тематични пояси, гарантиращи лоялност на аудиторията - българско кино, европейско кино, американско кино, разпределено по жанрове.


Доброто програмиране и маркетиране на филмовата програма на БНТ е от съществено значение, за да може чрез нея да се изгради профил на БНТ, различаващ я от останалите комерсиални политематични и филмови канали и създаващ лоялна аудитория.


Културни програми


Специално внимание в програмната стратегия на БНТ във връзка с функцията й на обществена медия имат културните програми. При разработването на конкретни предложения и тяхното позициониране в програмната схема ще се приложи интегриран, различен от досегашния подход към телевизионните продукти с културна насоченост.


На културната тематика няма да се гледа отделно, а като на част от обществения дебат в неговата цялост, тоест предлаганите културни програми ще бъдат интегрирани в общото говорене на БНТ като обществена медия и всички теми и проблеми в обществото ще бъдат обект и на "културна" рефлексия.


Липсата на адекватна критика и критическо мислене за културните продукти у нас пречи за развитието на пазара на култура и на превръщането на културните продукти в естествена част от лайфстайла на съвременния човек.


Предлагам като основна част от стратегията за развитие на БНТ да се възстанови художествената критика и рецензия, като това се прави по изцяло съвременен начин, така че БНТ да се превърне в културна институция, налагаща модели на мислене и възприемане на културата.


Подобен мащабен проект трябва да 14 се свърже и с адекватна онлайн платформа за критика и анализ, която да се превърне в основен източник на информация и критика за културни и лайфстайл събития. Освен предаване за критика на културата, в програмната схема на БНТ тези теми ще намерят място и в пояса за култура в късната вечер, където има по- адекватна аудитория за подобен тип информация - предавания, свързани със съвременната градска култура като лайфстайл, исторически предавания за култура, в които ще се разглеждат основни направления и събития, свързани с история на кино, литература, музика и прочие, както и предавания за дебати, свързани с култура.


В БНТ ще се излъчва "есенцията", а нишовият образователно-културен канал ще даде по-голям простор за задълбочаване на критическия анализ, ще организира дебати, ще среща представителите на културните институции с творците и ще способства за диалога помежду им, така че да се намерят най-адекватните форми за подкрепа на българската култура.


Спортни предавания и програми


Спортът е ключова част от програмата на обществената телевизия и стратегическото планиране на спортни права и съответни спортни предавания е от ключово значение за медията, затова спортните права и предавания ще са фокус в програмната стратегия на БНТ. Освен задължителните за обществената медия спортни събития и прояви, акцент ще бъде и закупуването на спортни права, които да направят БНТ конкурентоспособна на останалите комерсиални канали - като бъдат закупени права, както за традиционните масови спортове, така и за модерни спортове като тенис, сноуборд, сърф и пр.


Маркетинг и автопромоция


Позиционирането на БНТ като обществена медия чрез програмната й стратегия е тясно свързано с маркетинговата стратегия и стратегията за автопромоция на медията. Под маркетингова стратегия разбирам изграждането на ясен и последователен механизъм за комуникация на предложеното позициониране на БНТ като иновативен проект за обществена медия на гражданите пред широката аудитория, а автопромоцията е част от общата маркетингова стратегия, което се отнася до начина, по който медията се позиционира чрез специализирани форми в собствения си ефир.


Маркетинг стратегията трябва да съдържа конкретен и последователен план за налагането на БНТ като цяло, както и за стратегическите проекти поотделно. Тя трябва да обвързва различните комуникационни канали, като предлага иновативни форми за присъствие във всеки от тях. Като стратегическа цел възприемам онлайн комуникацията на БНТ, както и различни форми на промоционална активност, която да наложи БНТ като обществена медия.


Неразделна част от маркетинг стратегията е и предлагането на алтернативни форми за финансиране на БНТ като модерни, съобразени с пазарните условия 15 спонсорски пакети, съдържателно обвързани предложения за продуктово позициониране, включване в европейски програми за финансиране или съфинансиране на програмни продукти и споменатата по-горе платформа за създаване на съдържание в подкрепа на социално-отговорните кампании на българския бизнес и на големите компании. Стратегията за автопромоция на БНТ включва цялостна концепция за визуална идентичност, разработване на модулни форми за различните типове автопромоционни клипове, както и цялостна концепция за налагането на лицата на БНТ чрез участието им в различни формати на медията и извън нея.


Структура


Каменаров предлага следната структура:


Генерален директор, който отговаря за изпълнението на цялостната стратегия на БНТ и прилежащите й канали. Към генералният директор на директно подчинение са дирекции: "Програма", "Финанси", "Продажби", "Правна", "Информация", "Човешки ресурси" и "Корпоративни комуникации". Финансовият, програмният, директор "Продажби" и директор "Човешки ресурси" ще са със статут на изпълнителни директори, пряко подпомагащи дейността на генералния директор. Поради стратегическата важност на дирекция "Програма" в настоящата концепция прилагам и по-детайлно разпределение на функциите и отговорностите в нея.


Програмен директор, който отговаря за цялостната програмна стратегия и нейното изпълнение. Към него са следните отдели: "Вътрешни продукции", "Външни продукции", "Продукции кино и сериали", "Закупуване на чуждестранни продукции", "Анализ на рейтинги и нагласи на аудиторията" (този отдел е разделен на два подотдела с един директор, които обслужват съответно отдел "Продажби" и отдел "Програма"), "Програмна координация и реализация на програмни схеми", "Маркетинг и управление на онлайн и социални медии", "Продуктов ПР".


Първо ниво: програмен директор или директор "Съдържание";


Второ ниво: директор "Програма БНТ" - директор "Програма БНТ - Култура и образование" - директор "Програма онлайн платформа за видео съдържание", паралелно на това ниво са директор "Маркетинг и Продуктов ПР", директор "Анализ на рейтинг и нагласи на аудиторията";


Трето ниво: продуценти на програмни пояси за двата канала, паралелно на тях са отговорните за всеки канал за програмна координация и реализация на програмни схеми.


Четвърто ниво: продуценти на отделните предавания. Акцент - нова позиция в управленската структура: директор "Визуална комуникация", който отговаря за цялостната визуална стратегия на БНТ, включваща дизайн и производство на студия, оптимизация на студийните комплекси, визуална концепция за всички шапки, кашове и цялостната "опаковка" на БНТ, съобразена с програмната и маркетинг стратегия на БНТ. Към него са следните отдели: "Стратегия и дизайн" и "Производство и сервиз".

Ключови думи към статията:

Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5714 Весело

  Наздраве на новия директор на БНТ - г-н Каменаров!
  Наздраве на УВАЖАЕМИТЕ ЗРИТЕЛИ!

  [email protected]
 3. 3 Профил на dimitarts
  dimitarts
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#2] от "karabastun":

  Означава, че е любител на чашката?! В БНР половината са пияни по време на работа.

 4. 4 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#3] от "dimitarts":

  Откъде ги измисляте тия работи, не мога да се начудя. В бнт ли работиш или просто така, лаф олсун.

  Доброто е заразно
 5. 5 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5652 Неутрално

  Какво е написал като нов проект няма голямо значение, важно е че властта е била зад гърба му. Не очаквам грандиозни промени в програмата, а и много рядко гледам БНТ

 6. 6 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1563 Неутрално

  Лично аз очаквах много по-големи и драстични промени в обществената телевизия, но засега това е положението. Въобще нужни са сериозни реформи в телевизиите (другите медии що годе се справят), защото в сегашния си вид карат все повече хора да се отказват от телевизията като медиа и да предпочитат други канали за информация и забавление. Много пари се харчат за халтура, вместо за смислени продукции, което съответно влияе и на нивото на публиката, която следи такива предавания (сериали). А медиите имат освен информационна, и образователна и културна функция - лично аз много повече харесвах БНТ през 90-те, отколкото в момента. Децата на прехода, и то особено в последните години най-вече, са ощетени откъм качествени детски и младежки предавания (през 90-те имаше страхотни неща). Комерсиалните телевизии имат някои попадения като собствени продукции, филми и сериали (както и вносни такива), но и са безкрайно банални с тези турски и индийски сериали нон стоп и непрекъснати повторения на стари филми. Смятам, че с времето критериите на публиката стават все по-високи, и всяка медиа би трябвало да отговаря на тях, вместо да се цели в най-елементарното. Защото както за търговеца клиентът е този, който винаги има право, защото сам определя къде и дали да даде парите си, така е и при медиите, където всеки зрител/слушател/читател определя дали да даде от времето и вниманието си. Трябва и да се набляга на повече позитивни и градивни новини, филми, сериали и документалистика с историческа насоченост, която пресъздава величието на народа ни (защото в момента голяма част от него е със смачкано самочувствие).

 7. 7 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Неутрално

  До коментар [#5] от "pet_fire":

  Правиш грешка, според мен. Имат чудесни предавания, бнт 2 особено, с регионалните блокове, са отлични. А аз съм мрънкало и каприз по отношение на медиите.

  Доброто е заразно
 8. 8 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Весело

  До коментар [#6] от "Читател":

  Кои медии викаш се справяли повече? Аз мога да посоча само една агенция и два новинарски сайта, които държат някакво ниво. Говоря за непартийни мейнстрийм медии.
  От вестниците се басирам, че на печалба са само такива от типа на Ретро, заради особения таргет.
  Всичко друго е ужас и безумие.

  Доброто е заразно
 9. 9 Профил на Daria
  Daria
  Рейтинг: 1033 Неутрално

  Общо взето както всички стратегията е ясна - навеждане и полягане към всички външни и вътрешни фактори и незабележими опити да се окраде каквото и да е докато заема службицата.

 10. 10 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 1789 Весело

  "Към генералният директор на директно подчинение са...."

  А генералният директор е на директно подчинение на Радина Червенова.
  Е, те сега жална им майка в телевизията!

 11. 11 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4896 Неутрално

  До коментар [#10] от "Един препатил":

  Радина им жална майка на телевизионерите и особено на телевизионерките такива !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 12. 12 Профил на tucker case
  tucker case
  Рейтинг: 1040 Весело

  линейните програми са омрела риба... хакай сичко он-дименд, спирай ефира и с кинтите от него маай продукция... чак подир туй мое да почне да се говори за модерна телевизия и да се обсъжда съдържание...

  Now what's a few miles between the beauty and the beast...
 13. 13 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5557 Неутрално

  Звучи добре. От доста време вярвам на новините и коментарите на БНТ и избягвам нова и БТВ

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 14. 14 Профил на aqulla
  aqulla
  Рейтинг: 237 Неутрално

  БНТ направете предаване в което умни българи печелят пари срещу знанията си. Имаше някога "Минута е много", но то по-скоро беше доста занаятчийско, сега има много добри примери в немските и френските телевизии. Взимайте лицензи, стига сме гледали как едни и същи псевдо-звезди печелят пари с простотии по различни тв канали

 15. 15 Профил на VeLikoV
  VeLikoV
  Рейтинг: 441 Неутрално

  Моят съвет е да погледнат към БТВ и НОВА . . . и да правят точно обратното. :o)

 16. 16 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Коко Каменаров - поредната стара и изтъркана физиономия от късната перестройка представена като "ново лице". Толкова ли няма нови и подготвени хора.

 17. 17 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1932 Неутрално

  Успех на Каменаров. Подготвил си е много амбициозна програма и се съмнявам, че ще успее да свърши всичко това дори за два мандата. Другата критика е бюрокрацията, която ще създаде в БНТ - за програмния отдел ще има цели 4 нива, всяко които ще има служители и директори, а накрая има риск да стане "много вожд, малко индианец". Но като цяло има идеи. Прави обаче една огромна грешка - Панорама няма място в Събота. Българинът греда политика пет дни в седмицата и в Събота иска да излезе да пие една бира, да отиде на бар или заведение, да гледа филм на кино или пред телевизора. Никой не гледа политика в Събота, а Панорама е едно много политическо предаване с тежки и сериозни теми. Съботният слот просто ще убие легендарната Панорама.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 18. 18 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1154 Весело

  Сигурно ще стане още по скучна телевизия и най интерсното което ще остане ще е Шоуто на канала

 19. 19 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 982 Весело

  До коментар [#17] от "Lou":

  Легендарната Панорама преди си беше в събота.

  Доброто е заразно
 20. 20 Профил на jig
  jig
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Да държи проГерб линията и вторият мандат му е гарантиран отсега.

 21. 21 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 2199 Неутрално

  Твърдо се придържа към формат от 80те години. Е без Руска телевизия в петък но ... общо бзето същите тъпизми. Една телевизия ще се занимава с новини, забавни програми, образование, публицистика, .... може би още медицина, строежи, дърводобив и курортно дело.
  Затова БНТ ще си остане БНТ. Отдавна по света не се правят такива пенкилер телевизии но за БНТ става.

  California Über Alles
 22. 22 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 352 Неутрално

  До коментар [#3] от "dimitarts":

  Знам за един друг дето играеше сиртакито: )
  Добре, че не стана той.

 23. 23 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 753 Неутрално

  "Инфотеймънт", "лайфстайл" и сапунка тип "сага".
  Е те това е.

 24. 24 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Тоест предвижда само оптимизиране на финансите, и това е. Нищо друго.

 25. 25 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7868 Неутрално

  Достатъчно дълго е престоял в Националната телевизия, за да знае, кое трябва да се поправи, кое да се махне и какви нови предавания ще са интересни за зрителите. А и телевизия се прави с пари, не само с концепции.

 26. 26 Профил на novalis
  novalis
  Рейтинг: 237 Неутрално

  Така като гледам на Сан Стефано всичко е спокойно. Продължаваме курса все надолу, старомодни, изостанали, безидейни и с огромен раздут абсурдно бюджет. Както каза господина, малко били тия милиони, още ще искат. Относно сериала, може би правим римейк на Дързост и Красота, че оригинала се изчерпа.

 27. 27 Профил на reply
  reply
  Рейтинг: 613 Неутрално

  НЕ МЕ РАЗСМИВАЙТЕ БЕ ПРЕДВИЖДА , КВОТ КАЖЕ МУТРАТА ТВА Е , ТОЯ ДА НЕ Е ЛУД ЧЕ ДА ИЗХВЪРЧИ НА ПЪРВАНА СЕДМИЦА!!! А МЪЦНЕ НЕЩО ЗА БАЦЕ , ЦАЦЕ,ИЛИ НЕ ДАЙ СИ БОЖЕ ЗА ШИШИ , ШЕ ИМА ПИШИ ПИШИ ПИШИ

 28. 28 Профил на kae33530133
  kae33530133
  Рейтинг: 0 Неутрално

  БНТ не може и не трябва да прави шоу програми и токшоута от типа на Нощни птици, Денис и приятели и пр. връзкарски недоразумения, а те искали да ги увеличават. Некадърници, сигурен съм че и тоя нищо нема да подобри. В България 100 човека да хванеш, 100 различни мнения и гледни точки ще получиш - и всичките ще са сбъркани и грешни, това е истината. Тука всеки много знае, всеки може, всеки с претенции и амбиции, затова и сме на тоя хал. Ще види нещо от некъде, ще изкопира, но неподходящо за нашите условия, както винаги. У нас липсва самокритичност, интелект, култура, мащабност на мисълта и пр.

 29. 29 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1563 Неутрално

  До коментар [#8] от "dogwoman":

  Имате право, колежке. Аз обикновено преглеждам 5-6 информационни сайта и те ми стигат, за да си изградя представа какво се случва у нас и по света. Но сте права, че като цяло има доста какво да се желае от родната журналистика.

 30. 30 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 810 Неутрално

  Не знам защо ,но изчезнаха от всички телевизии шоута ,в които срещу знания може да се спечелят пари като"Стани богат","Руска рулетка","Минута е много","Брейнсторм","10/64".Толкова ли няма интерес?

 31. 31 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2041 Весело

  И Господ да застане начело на някоя медия в България, ще бъде същата боза. Причината-отчайващо ниво на журналистиката. Ниска обща култура, слаба образованост, стряскаща грамотност. Като прибавим хлъзгавия морал и гьонсуратлъка, се получава доста приятна компилация. Която средностатистическият задгърбва все по-решително.

 32. 32 Профил на zzzoron
  zzzoron
  Рейтинг: 466 Любопитно

  Ако направи предаване, което да е пресечна точка на Референдум и история.бг и да служи за образоване по отношение на политическите теории и системи, ще ме спечели завинаги. Света е толкова слабо запознат с това, че левите са десни, а десните леви и всички са радикали.

  Кофти хора има навсякъде, но фанатиците са вредни
 33. 33 Профил на ideyazabulgaria
  ideyazabulgaria
  Рейтинг: 839 Неутрално

  БНТ, СЕМ и състоянието на медиите ни -"Пременил се Илия, огледал се - пак в тия!"

  БНТ продължи и след 1989 г старата линия в комунистическата тоталитарна държава, да бъде правителствена телевизия и обслужва политическата власт. Вместо да бъде обществена телевизия, независима от политическата власт и да обслужва цялото общество, както е в демократичните държави, понеже се издържа с парите на всички данъкоплатци.

  Дълбоко се съмнявам, че новият директор на БНТ Константин Каменаров ще промени тази линия на БНТ . Аргументите ми са следните:
  Той е избран е от СЕМ( Съвет за електронни медии), а вижте кои са членовете на СЕМ http://www.cem.bg/infobg/2 - всички политически назначени. Нашият СЕМ се избира/назначава на квоти от партиите в парламента. В развитите западноевропейски страни и демокрации СЕМ не се избира на политическа основа и никъде другаде не се допуска партиите да управляват и контролират медиите. Нали за това става препирнята между ЕС от една страна и Полша и Унгария - от друга, където управляващите партии на Качинкки "Право и справедливост" в Полша и партията "Фидес" на Виктор Орбан в Унгария се опитват да сложат мадиите и съдебната система под своя политическа шапка?!
  Обратното не може да се докаже у нас, след като СЕМ се избира на политическа основа.

  Вижте останалите кандидати - Иван Гарелов, Емил Кошлуков, Сашо Йовков и Тома Иванов- все стара посткомунистическа интелигенция, която преди 1989 г обслужваше елита на БКП, а след 1989 г продължи да обслужва техните деца, сега вече превърнали се новите неолиберални капиталисти на България- олигарси и мултимилионери, пълнещи както новата бизнес, така и новата политическа класа.
  И всички слуги на преходното мутростатукво и намиращи се под диригентската палка на „Отворено общество“, явяващ се главния идеолог на прехода, провеждащ неолиберална политика и сега, когато неолиберализмът( глобализмът) като икономическа доктрина се провали с гръм и трясък в родителката и меката на неолиберализма- Америка, поддържащо настоящия български неолиберален посткомунистически политически елит и заедно продължаващи грабежа над България.

  Искам да попитам г-жа Мария Стоянова, председател на СЕМ, защо допуска собственици на електронни медии с престъпно направен начален и въртящ се капитал: като олигархът на ДПС- Пеевски владеещ 40 % от медийното пространство на България и извяващ се в нов Берлускони, олигархът в изпълнителния съвет на БСП- Георги Гергов- собственик на БТВ и половин Пловдив, газовият руски олигарх Сашо Дончев-собственик на в.СЕГА, руският олигарх Батков/Чорни собственик на „Стандарт“ и други, олигархът Иля Прокопов собственик на „Дневник“, „Капитал“ и други.. ,“шведския“ собственик на ТВ“Нова“, зад който се крият смесени българо-руски капитали и всички останали ТВ и електронни медии, чийто собственици са получили началния си капитал от първата олигархична групировка на БСП- „Мултигруп“ и всички въртящи и препиращи мръсни крадени от целия български народ капитали?
  За собствеността на българските медии, владени от руско-български олигарси разказваме тук: https://www.facebook.com/ideyazabulgaria/photos/a.351335504907152.79824.185512961489408/1765008176873204/?type=3&permPage=1
  Г-жа Мария Стоянова е завършила журналистика в Австрия, чийто силно работеща правова държава проверява постоянно произхода на началния и въртящите капитали в медиите и никога няма да допусне медии с такива тъмни собственици , направили богатствата си с ограбване на държавна собственост и другите от обществото. След като претендира да е журналист №1 на България, защо не прилага развития опит на Европа у нас в лицето на Австрия?

  Или друг член на СЕМ- Бетина Жотева, която има повече политическа кариера отколкото журналистическа. След като г-жа Жотева се пише „специалист за Русия“, да отговори на въпроса защо нашите медии се държат от руско-български олигарси( както и цялата ни икономика) - всички намиращи се под командата на първия олигарх на Русия и последния посткомунистически диктатор в Европа- Путин? Какво може да донесат в България представителите на Путин, дали липсващата свобода на словото в Русия, намираща се на края на световната статистика за свободата на словото?!
  Не случайно България се намира на 103 място в тази листа на свободата на словото, след нас остават само Русия и Зимбабве.
  Нашата СЕМ отдавна е длъжна на обществото да даде отговор този въпрос .
  А и новият директор на БНТ Константин Каменаров трябваше да започне мандата си с този отговор, а не с мътни обещания!!!

  Медиите ни са огледален образ преходното състояние на обществото ни.
  Знаем всички, че последния елит на БКП продължи да управлява в България и след 1989 създал всички партии с една обща идеология- този път на неолибералния олигархичен капитализъм и чрез тях да държи цялата власт в държавата- изпълнителна, законодателна, съдебна + медии и хуманитарно образование.
  Старите комунисти се преобразиха в нови капиталисти и формират новото ни преходно мутростатукво .
  Партите ни са корпоративни, а не идейни( както е в развития европейски запад), те не се различават по идеологията си, а само по икономическите интереси на олигарсите си.
  „Новите“ управляващи останаха със същите си маниери на управление на старите комунисти- политизират целия ни живот по подобие на това,което правеше единствената партия в старата комунистическа държава- БКП, като държеше под политическата си власт цялата държава.
  След 1989 г не е по различно въпреки, че живеем в демокрация и политически плурализъм.

  Новата ни политическа класа произлязла от старата продължи да тика напред само своята стара/нова интелигенция. Доказателство е състава на СЕМ- пълен все с отбраници на мутростатуквото ни от прехода и представители на "Отворено общество".
  Те са издигнали и избрали Константин Каменаров, по свое подобие. Крушата не пада по далеч от дървото!

  Нещата ще се променят само ГЕНЕРАЛНО, като започнем да се борим срещу неолибералния капитализъм, както вече е започнала да се бори другата Европа. Първото в тази борба , което трябва да извършим е да свалим настоящия посткомунистически олигархичен политически елит ( старите партии) и изтръгнем властта от ръцете му.
  Но за това се иска пълна смяна на преходната система на неолибералния олигархичен капитализъм с нейния антипод - системата на социалната/правова държава на развита и демократична Европа и представена най-добре в 8-те най-ризвити европейски държави от северна и средна Европа- Швеция, Финландия, Норвегия, Дания, Холандия, Германия, Австрия и Швейцария, където няма и не се допуска раждането на олигархия, едрия капитал да управлява държавата, а там държавата се управлява със ЗАКОНА на правовата държава от голямата средна класа заемаща 75/82 % от обществото.

  Автор Дора Апостолова
  Коментар на Идея за България
  ideyazabulgaria.org , facebook.com/ideyazabulgaria

  Идея за България- алтернатива на статуквото
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK