Какво предвижда за БНТ новият й директор

Константин Каменаров беше избран с гласовете на четирима от членовете на СЕМ

© Надежда Чипева, Капитал

Константин Каменаров беше избран с гласовете на четирима от членовете на СЕМИзграждане на адекватна програмна визия и стратегия, затягане на програмната дисциплина, както по отношение на седмичното позициониране по пояси и квадрати на предаванията, минимизиране на всички разходи, които не са пряко свързани с програмата, бюджетирането ще бъде оптимизирано, като определени предавания поевтинеят продукционно, нови начин за търсене на финансиране, включително и чрез търсене на средста по европейски програми, създаване на библия със златни стандарти за правене на предавания.


Това са част от идеите, развити от новия директор на Българската Национална Телевизия (БНТ) Константин Каменаров в концепцията му и при представянето му пред регулатора. Той беше избран с четири от пет гласа за поста, чийто мандат е тригодишен.


Впечатление прави, че на няколко пъти Каменаров обвърза програмата на обществената телевизия със забавление. "Публицистиката е основен жанр за обществената телевизия, но за да отговори на очакванията на съвременния зрител, тя трябва качествено да се модернизира и да стане част от различни формати, които съчетават информацията, критиката и забавлението", е записано в концепцията му.
Пред СЕМ той говори за младото поколение, което има нужда от "забавление", което все по-рядко "класическата телевизия предлага". Едно от първите неща, които ще направи като генерален директор, е да се обгради с можещи хора.


Кой е Константин Каменаров


Каменаров е лекар по образование, пише сайтът "Клуб З". Започва работа в БНТ в началото на 90-те като репортер в "По света и у нас". След това става водещ на новините на "Ефир 2", а впоследствие става и шеф на новините на националната телевизия. През 1999 година за кратко е говорител на правителството на Иван Костов, но напуска близо 100 дни след това. След това не се връща в БНТ, а започва работа в "Мтел", където остава до 2011 година. Тогава новият директор на БНТ Вяра Анкова го прави "оперативен директор" на телевизията. Остава на този пост до 2013 година, когато се явява на конкурса за директор БНТ и е конкурент на Анкова. Тогава тя е избрана за втори мандат с гласовете на четирима от петимата членове на СЕМ.


"Дневник" представя някои извадки от концепцията на Каменаров.


Програмата


Новинарските емисии са "гръбнакът" на програмата в политематичните канали, особено тези с обществена функция, затова и БНТ няма да прави изключение. Професионализъм, бързина, адекватна реакция, отразяване на всички гледни точки, съблюдаване на основните журналистически принципи и етичен кодекс са задължителните условия за това новинарските емисии да се ползват с високо доверие и да се превърнат в "институция".


За съвременната телевизия тези базисни изисквания към съдържанието задължително трябва да се съчетаят с технологично иновативни подходи в продукцията на емисиите, модерна визия, разнообразни жанрови формати и силно репортерско присъствие.


Отличителен белег на новините на БНТ, спрямо тези на комерсиалните канали, ще продължи да бъде липсата на "сензационно жълт" подход в подбора и подредбата на емисията, спазването на спокоен и сериозен журналистически тон, без да е официозен, задълбоченост на поднасяне на новините, което означава поставянето им в по-широк контекст, не само вътрешнополитически, но и външнополитически, позволяващо информираното изграждане на гражданска позиция спрямо случващото се в България и по света.


На централната новинарска емисия в 20:00 часа се пада основната информационна и институционална тежест, но предлаганият стратегическия подход към програмирането предполага тясно обвързване с емисиите в другите часови пояси, така че заедно да изградят общия информационен профил на телевизията, като в зависимост от различните часови пояси се предлагат различни съдържателни акценти:


> Сутрешните емисии са кратки, съдържат повече сервизна информация и задават основните теми за деня;
> Обедните и ранните следобедни емисии имат относително по-висок дял на социални, селскостопански и потребителски новини;
> Следобедните новини имат най-висок дял на регионални новини, които се превръщат в тяхна запазена марка.


Предлагам и нов подход към късната новинарска емисия, която да стане част от по-голям вечерен инфотеймънт пояс, в който освен новините от деня има коментари, забавни анализи и разширена културна част. В този контекст сутрешният блок запазва политическо-новинарската си част, като там основно се изявяват политици и общественици в дебатен формат по горещи теми; културният пояс също се запазва, но следва по-новинарски модел и препраща към вечерния блок, където темите се разработват по-задълбочено - с гости, репортажи от току-що случили се премиери, откривания и др.


Считам, че подобно разпределение на темите е по-адекватно спрямо профила на аудиторията, разпределен по часови пояси.


Публицистика


Публицистиката е основен жанр за обществената телевизия, но за да отговори на очакванията на съвременния зрител, тя трябва качествено да се модернизира и да стане част от различни формати, които съчетават информацията, критиката и забавлението.


Работещи формати като "Референдум", "Панорама" и някои други трябва да бъдат запазени в програмната схема на БНТ, но да се преразгледа позиционирането им в отделните часови пояси, така че да се съчетават по-хармонично с останалите елементи на програмната схема и да следват общата логика на зрителския интерес.


Образователни програми


Липсата на качествено образование във всички възрастови групи е един от големите проблеми на българското общество. Това превръща казуса за образованието в гореща тема, но нейното показване единствено като част от обществено-политическия дебат не е достатъчно. Считам, че БНТ като обществена медия трябва да разработи такива образователни формати, които да отговарят на интересите на различните възрастови групи и да образоват, забавлявайки своята аудитория, както и да предложи и алтернативни образователни подходи.


Предлагам в програмната схема на БНТ да намерят място утвърдени формати като "Най-умното дете" на ВВС, популярната игра на руската телевизия "Къде, какво, кога", както и специално разработени български формати, в които по популярен начин да се подпомогне "запълването" на ниши, които училищното образование не успява да обеме.


Тези формати ще бъдат и част от програмното съдържание на нишовия образователно-културен канал на БНТ, където ще се излъчват техни повторения.


Забавни програми


Проектът Евровизия доказа, че в БНТ добре подбрани забавни програми имат своето естествено място. В новата програмна схема трябва да намерят място още един музикален формат, поне един кулинарен формат, съчетаващ в себе си образователна, туристическа и лайфстайл част, забавно туристическо предаване, показващо България по различен и любопитен начин, силно и модерно комедийно токшоу, предаване за модерен градски живот, представящо дизайн, архитектура, заведения, форми на градско забавление и др.


Разработването на съботно-неделни инфотеймънт програмни блокове е другата стратегическа цел и ниша, като в тях трябва да намерят място отделни тематични пояси - автопромоция на програмите на БНТ, критически анализ на останалите медии, културни и социални теми, забавно-хумористична част, дамски и потребителски рубрики и пр. За да се намали стойността на подобни блокови предавания, те трябва да предполагат органично свързване на собствената продукция с излъчване на закупени забавни и образователни програми.


Сериали и филмова програма


БНТ трябва да си постави за стратегическа цел разработването на ежедневен многосезонен сериал тип сага, който да се превърне във "втори гръбнак" на програмната схема след централните новини и да допринесе за стабилност на резултатите и преливане на аудитория, както и да стане запазена марка на медията. Стратегическа цел в рамките на тригодишния период е БНТ да си възвърне позицията на лидер в областта на филмовата програма. Това изисква специална стратегия за закупуване на филмови пакети, стратегическо програмиране на отделите филми, таке че те да изградят определени тематични пояси, гарантиращи лоялност на аудиторията - българско кино, европейско кино, американско кино, разпределено по жанрове.


Доброто програмиране и маркетиране на филмовата програма на БНТ е от съществено значение, за да може чрез нея да се изгради профил на БНТ, различаващ я от останалите комерсиални политематични и филмови канали и създаващ лоялна аудитория.


Културни програми


Специално внимание в програмната стратегия на БНТ във връзка с функцията й на обществена медия имат културните програми. При разработването на конкретни предложения и тяхното позициониране в програмната схема ще се приложи интегриран, различен от досегашния подход към телевизионните продукти с културна насоченост.


На културната тематика няма да се гледа отделно, а като на част от обществения дебат в неговата цялост, тоест предлаганите културни програми ще бъдат интегрирани в общото говорене на БНТ като обществена медия и всички теми и проблеми в обществото ще бъдат обект и на "културна" рефлексия.


Липсата на адекватна критика и критическо мислене за културните продукти у нас пречи за развитието на пазара на култура и на превръщането на културните продукти в естествена част от лайфстайла на съвременния човек.


Предлагам като основна част от стратегията за развитие на БНТ да се възстанови художествената критика и рецензия, като това се прави по изцяло съвременен начин, така че БНТ да се превърне в културна институция, налагаща модели на мислене и възприемане на културата.


Подобен мащабен проект трябва да 14 се свърже и с адекватна онлайн платформа за критика и анализ, която да се превърне в основен източник на информация и критика за културни и лайфстайл събития. Освен предаване за критика на културата, в програмната схема на БНТ тези теми ще намерят място и в пояса за култура в късната вечер, където има по- адекватна аудитория за подобен тип информация - предавания, свързани със съвременната градска култура като лайфстайл, исторически предавания за култура, в които ще се разглеждат основни направления и събития, свързани с история на кино, литература, музика и прочие, както и предавания за дебати, свързани с култура.


В БНТ ще се излъчва "есенцията", а нишовият образователно-културен канал ще даде по-голям простор за задълбочаване на критическия анализ, ще организира дебати, ще среща представителите на културните институции с творците и ще способства за диалога помежду им, така че да се намерят най-адекватните форми за подкрепа на българската култура.


Спортни предавания и програми


Спортът е ключова част от програмата на обществената телевизия и стратегическото планиране на спортни права и съответни спортни предавания е от ключово значение за медията, затова спортните права и предавания ще са фокус в програмната стратегия на БНТ. Освен задължителните за обществената медия спортни събития и прояви, акцент ще бъде и закупуването на спортни права, които да направят БНТ конкурентоспособна на останалите комерсиални канали - като бъдат закупени права, както за традиционните масови спортове, така и за модерни спортове като тенис, сноуборд, сърф и пр.


Маркетинг и автопромоция


Позиционирането на БНТ като обществена медия чрез програмната й стратегия е тясно свързано с маркетинговата стратегия и стратегията за автопромоция на медията. Под маркетингова стратегия разбирам изграждането на ясен и последователен механизъм за комуникация на предложеното позициониране на БНТ като иновативен проект за обществена медия на гражданите пред широката аудитория, а автопромоцията е част от общата маркетингова стратегия, което се отнася до начина, по който медията се позиционира чрез специализирани форми в собствения си ефир.


Маркетинг стратегията трябва да съдържа конкретен и последователен план за налагането на БНТ като цяло, както и за стратегическите проекти поотделно. Тя трябва да обвързва различните комуникационни канали, като предлага иновативни форми за присъствие във всеки от тях. Като стратегическа цел възприемам онлайн комуникацията на БНТ, както и различни форми на промоционална активност, която да наложи БНТ като обществена медия.


Неразделна част от маркетинг стратегията е и предлагането на алтернативни форми за финансиране на БНТ като модерни, съобразени с пазарните условия 15 спонсорски пакети, съдържателно обвързани предложения за продуктово позициониране, включване в европейски програми за финансиране или съфинансиране на програмни продукти и споменатата по-горе платформа за създаване на съдържание в подкрепа на социално-отговорните кампании на българския бизнес и на големите компании. Стратегията за автопромоция на БНТ включва цялостна концепция за визуална идентичност, разработване на модулни форми за различните типове автопромоционни клипове, както и цялостна концепция за налагането на лицата на БНТ чрез участието им в различни формати на медията и извън нея.


Структура


Каменаров предлага следната структура:


Генерален директор, който отговаря за изпълнението на цялостната стратегия на БНТ и прилежащите й канали. Към генералният директор на директно подчинение са дирекции: "Програма", "Финанси", "Продажби", "Правна", "Информация", "Човешки ресурси" и "Корпоративни комуникации". Финансовият, програмният, директор "Продажби" и директор "Човешки ресурси" ще са със статут на изпълнителни директори, пряко подпомагащи дейността на генералния директор. Поради стратегическата важност на дирекция "Програма" в настоящата концепция прилагам и по-детайлно разпределение на функциите и отговорностите в нея.


Програмен директор, който отговаря за цялостната програмна стратегия и нейното изпълнение. Към него са следните отдели: "Вътрешни продукции", "Външни продукции", "Продукции кино и сериали", "Закупуване на чуждестранни продукции", "Анализ на рейтинги и нагласи на аудиторията" (този отдел е разделен на два подотдела с един директор, които обслужват съответно отдел "Продажби" и отдел "Програма"), "Програмна координация и реализация на програмни схеми", "Маркетинг и управление на онлайн и социални медии", "Продуктов ПР".


Първо ниво: програмен директор или директор "Съдържание";


Второ ниво: директор "Програма БНТ" - директор "Програма БНТ - Култура и образование" - директор "Програма онлайн платформа за видео съдържание", паралелно на това ниво са директор "Маркетинг и Продуктов ПР", директор "Анализ на рейтинг и нагласи на аудиторията";


Трето ниво: продуценти на програмни пояси за двата канала, паралелно на тях са отговорните за всеки канал за програмна координация и реализация на програмни схеми.


Четвърто ниво: продуценти на отделните предавания. Акцент - нова позиция в управленската структура: директор "Визуална комуникация", който отговаря за цялостната визуална стратегия на БНТ, включваща дизайн и производство на студия, оптимизация на студийните комплекси, визуална концепция за всички шапки, кашове и цялостната "опаковка" на БНТ, съобразена с програмната и маркетинг стратегия на БНТ. Към него са следните отдели: "Стратегия и дизайн" и "Производство и сервиз".

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK