Изслушването за председател на Върховния административен съд, Чолаков беше избран (хронология)

Соня Янкулова беше издигната от трима членове на съдебния съвет

© Анелия Николова

Соня Янкулова беше издигната от трима членове на съдебния съветВисшият съдебен съвет (ВСС) провежда избор на председател на Върховния административен съд (ВАС) от двама кандидати - съдия Георги Чолаков, който е ръководител на второ отделение в съда и съдия Соня Янкулова, която също е магистрат от ВАС.


За да има избран кандидат, той трябва да получи 17 гласа от 25 членния орган. Процедурата завършва с указ на президента Румен Радев, който трябва да одобри или върне процедурата. "Вето" той може да наложи само веднъж. Ако това се случи, процедурата се връща отново в съдебния съвет. Президентът няма право да връща втори път изборът.


ВАС е ключова съдебна инстанция, която контролира всички актове на изпълнителната власт. Мандатът на председателя е седем годишен. Настоящият председател Георги Колев беше избран през 2010 година и мандатът му изтича през ноември.
Европейската комисия отбеляза в последния си годишен доклад, че ще следи избора за наследник на Георги Колев и го определи като изключително важен. Прозрачното провеждане на избора беше посочено като условие за отпадане на наблюдението.


Може да проследите изслушването на живо.


15:53 ч. Дебатите са закрити, предстои гласуване. Чолаков беше подкрепен с 20 гласа, Янкулова получи пет гласа


15:20 ч. Думата взе Юлиана Колева (преди да влезе във ВСС тя беше депутат от ГЕРБ, работела е и в Районния съд в Сливен, където е бил и Чолаков). Според нея той е многопланова личност. Според нея за първи път ВСС има възможност да се съобразим с категоричността, демонстрирана от пленума на ВАС, с която те са подкрепили Чолаков. "Всичките тези съдии са демонстрирали доверие към някого, това заслужава адмирации. Едва ли толкова много съдии, които са върховни, с дълъг стаж, са направили грешен избор или им е било безразлично кой ще им бъде председател. Искам да добавя и деветте становища, изпратени в подкрепа на Чолаков", заяви Колева.


"Вероятно много от вас ще погледнат на моето изказване като на част от кампанията в полза на Георги Чолаков. В голяма част от професионалния ми живот сме били колеги и съм била свидетел на неговото кадрово развитие. Чувствам се длъжна да споделя моите впечатления. Няма да разграничавам кандидатите на добър и на не толкова добър. Ще ги разгранича по професионални качества", заяви Колева.


15:18 ч. Калпакчиев смята, че няма яснота дали има нарушение или не във връзка с информацията от имотния регистър и други публично достъпни данни за Чолаков. Прекъсно го Даниела Костова, че това са публикации, но той й репликира, че става въпрос за регистри.


Калпакчиев призова да се гласува за Янкулова.


15:00 ч. Думата взе Калин Калпакчиев, който също изрази, че ще подкрепи Янкулова. От залата излязоха настоящият председател на ВАС Георги Колев и главният прокурор Сотир Цацаров.


14:57 ч. "Човек, който показа характер и се представи достойно. Човек, който заяви, че съдебната независимост е състояние на духа. Напомни ни го със своята концепция, поведение и представяне, че е способен да поддържа именно това необходимо състояние на духа", така Лозан Панов обрисува кандидатът, който ще подкрепи и обяви, че това ще е Соня Янкулова.


14:53 ч. За първи път думата взе председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов. Той обяви, че това е изборът на тишината. "Защото нямаше кампания на ВСС, която да посочи колко е важен този избор. Нямаше кампания, която да вкара двамата кандидати в сблъсък. Да има кампания, която да отличи един от кандидатите", заяви Панов.


По думите му фактът, че изборът се провежда 22 дни преди края на мандата на този съдебен съвет, когато всеки гледа към изхода от този съвет.


"Няма как да останат съмнения, че самият избор може да бъде повлиян от договорки и други обещания", заяви Панов. Чу се, че главният прокурор Сотир Цацаров, който стои до него му репликира, но не и на микрофона.


14:52 ч. "Ако не осигури такъв микроклимат, би се провалил и с останалите си задачи. Ако върховните съдии не работят ефективно, няма как да се осъществят и останалите цели на административното правораздаване. Това, което е показал до момента (бел.ред. Чолаков) както към съдиите и към администрацията, освен задълбочено познаване на проблемите в административното право, го прави най-добрият кандидат. Няма как повече от половината от колегите да го подкрепят, ако имаха различна оценка, Това са върховни съдии, те много трудно биха били манипулирани. Те имат свое становище и го отстояват", заяви още Георги Колев.


14:45 ч. Думата взе и настоящият председател на ВАС, който вече е заявявал подкрепата си за Георги Чолаков. "Безспорно двама професионалисти, съдия Янкулова изключително ерудиран човек, съдия в истинския смисъл на думата, нищо лошо не може да се каже за нея. Съдия Чолаков също е изключителен професионалист и няма съдия, който да го отрече. Задачите на следващия председател, според моето виждане, е да осигури тази среда, която да осигурява ефективността на работата. Председателят на ВАС е длъжен да осигури такъв микроклимат, който да осигури на съдиите да изпитват удоволстви от работата, която вършат", заяви Колев. Според него с тази задача по-добре ще се справи Чолаков.


14:37 ч. Юлия Ковачева, която е сред вносителите на номинацията на Янкулова, обяви пред съвета, че ще гласува за нея. "Ясно е че съдиите от ВАС са изправени през сериозни предизвикателства и проблеми, мерки за които бяха представени и от двамата кандидати", заяви Ковачева. "Отговорите, които съдия Янкулова дава и пред изслушването пред съдиите от ВАС, показват, че пред нас е съдия, който познава ситуацията в съда, който на базата на натрупаните професионални, лични умения и знания, отговоря убедително. Тя проявява качествата на лидер, който би съумял да изслуша мнението на колегите си, който е толерантен към съдии и за който съдийската независимост е на първо място", заяви още Ковачева.


Последователното изкачвне в съдебната йерархията, качествата да се организира и управлява един съд, са все критерии, по които да се оценяват индивидуалните способности на всеки кандидат, смята още Ковачева. "За мен отговорите, които съдия Янкулова даде на многото поставени въпроси бях убедителни, решенията, които предлага са изпълними и практиките, които предлага, считам ще допринесат за положителното развитие на съда и за издигане на авторитета на съда".


14:36 ч. Към Янкулова няма повече въпроси, започват дебатите между членовете.
14:35 ч.
Янкулова подкрепя идеята да има външен одит на работата на съдилищата. Според нея актове, които са свързани с изпълнение на правосъдната функция на ВАС, трябва да бъдат публикувани, а не вътрешноорганизационните


14:30 ч. "Интересува ме не на кого е дете, а колко е професионалист. Въпросът е дали отговоря на професиоанлните критерии", отговори Янкулова на Калпакчиев, който попита дали роднини на магистрати може да са съдебни помощници.


"Ние не можем да избегнем коментари на актове от страна на други власти. Логично е да очакваме от страната по делото някакъв коментар. Това, което не приемам, е личностната нападка към съдията по даден съдебен акт. Утре този същият съдия ще постанови акт, който конкретният орган удовлетворява. Да правим разлика между коментара на съдебното решение и личните нападки. В това виждам ролята на председател на ВАС и на ВСС", заяви кандидатът.


14:16 ч. За проекта за АПК, Янкулова заяви, че промяната не се е случила след задълбочен и широк сред правните среди дебат. "Проектът е продиктуван от две добри намерения – електронното правосъдие и намаляването на натовареността, но начините за решаването на тези два основни проблема, биха могли да бъдат подобрени. "Имам притеснения за правото на защита на гражданите, за закритите касационни производство", заяви кандидатът в отговор на въпрос на Галя Карагьозова.


"Съдебният помощник не е това, което сме си представяли, че трябва да бъде", заяви Янкулова. Според нея трябва да има допълнителни изисквания за съдебните помощници.


14:06 ч. Цацаров попита Янкулова за позицията й за мястото на прокуратурата - в съдебната или изпълнителната власт.


"Разбирам защо задавате този въпрос. Аз имам различно усещане. Ние говорим за мястото, като че ли мястото е функцията, мястото е отчетността, мястото е качеството. Ако вземем една ябълка и я преместим, тя няма да стане круша. Въпросът е как ние работим. Този въпрос се отнася точно колкото за прокуратурата, така и за съда. За мен този въпрос не стои"


14:02 ч. Магдалена Лазаров попита Янкулова как като председател би повишила авторитета на ВАС.


"Не знам дали ще успея да повиша авторитета, но ще пробвам. Един от начините е чрез подобряване на качеството на правораздаването. Доверие има, когато хората виждат качествена работа. Ние имаме една изключителна бързина на постановяване на съдебните актове, но не можем да ги разгледаме в разумен срок. Това е другото, заради което бих работила и затова съм наблегнала на начините на балансиране на правосъдната функция", заяви Янкулова.


Ако трябва да направи кратък портрет на тези, които би предложила за свои заместници, Янкулова заяви, че те трябва да са добри професионалисти, но и да поддържат добра атмосфера в отделението.


13:47 ч. Янкулова приключи. Следват въпроси от организации и от членове на съдебния съвет


Тълкувателните решения не са правосъдна дейност. Ние даваме тълкуване на правото, извън фактите. На въпроса във връзка с медиацията, Янкулова, която е застъпила тази тема в концепцията си, заяви, че медиацията във фазата на съдебното производство не може да има. Може да се говори за медиация във фазата на административното производство.


Попитана за ролята на председателя на ВАС в съдебния съвет, Янкулова заяви, че тя трябва да бъде като на всеки член на съдебния съвет. "Най-важното нещо като задача и на съдебния съвет е създаването на среда, която гарантира независимостта".


13:46 ч. По думите на Янкулова, България е на четвърто място по брой съдии на глава от населението.
"Можем да станем и първи", коментира Янкулова и попита риторично - но нужно ли е, разумно ли е.


Тя коментира нееднаквата натовареност на административните съдии. Не посочи идеи за законодателни промени, но допълни, че е готова да отговаря на въпроси по такива идеи. Заяви и, че осъзнава неголямата роля на председателя на ВАС и ВСС, защото законодателните промени са работа на депутатите.


Според нея обаче нееднаквата натовареност води до нееднаква съдебна практика.


Обясни и защо - притиснати от процесуалните срокове и големия брой дела, високонатоварените съдии нямат възможност да проверят съдебната практика по конкретния казус, правната наука, както и не могат задълбочено да изследват проблема или да обсъдят възникнали правни въпроси.


Ролята на председателя е анализ на съдебната практика, както и тази на европейския съд и съда по правата на човека, обсъждане на спорни правни въпроси и конкретни и адекватни обучения на магистратите. Честите смени в законодателството, непълно или неточно изразения замисъл в законите и несинхронизирането им с европейското право са сериозно предизвикателство пред съдиите във ВАС. Ролята на председателя е на трансмисия между волята на законодателя и становищата на съдиите, обясни Янкулова. Според нея е важна е работата му по мотивиране на съдиите и по непрекъснато повишаване на квалификацията им.


13:45 ч. Трябва да бъде осигурена ресурсната обезпеченост. Изрично искам да споделя и приоритет за електронното правосъдие. То няма алтернатива.


"За мен основен принцип е че председателят е пръв между равни. Знам, че съдийското самоуправление не се случи, че не е панацея за всички въпроси и проблеми за съда и неговото утвърждаване няма да бъде лесно. Но то съществува като законов принцип. Председателят на съда трябва да правораздава, за да има ежедневна информация за работата на съда и проблемите на съдиите и съдебните служители", заяви Янкулова.


13:23 ч. Соня Янкулова започва да представя концепцията си. "Основно средство е осигуряване на среда, в която независимостта на съдиите и на съда е гарантирана. Извеждам това като основно средство, защото за мен съдийската независимост не е право или привилигегия, а е гаранция за всеки, че неговото дело ще бъде разгледано справедливо и с оглед закона. Институционалната независимост е символ на правовата държава. Всеки опит за нарушаване на институционалната независимост, е практически опит за нарушаване на правовата държава. Съдийската независимост е състояние на духа. Българските съдии, и в частност съдиите от ВАС, не сме успелил а създадем в обществото увереност за нашата съдийска независимост", заяви пред ВСС Янкулова.


Според нея гаранцията за вътрешната независимост на съдията е и възможността за кариерно израстване.


13:12 ч. Номинацията на Янкулова беше издигната от трима членове на съвета - Галя Карагьозова, Соня Найденова и Юлия Ковачева. Янкулова също беше издигната от съдиите във върховната инстанция, но според приетите правила, за кандидат на ВАС се считаше този, който е получил 50 +1 от гласовете на общото събрание. Янкулова, беше получила 22 гласа от общо 79, и не беше предложена за гласуване от съвета. Номинирането ѝ все пак означаваше, че сред съдиите от върховния съд има съпротива срещу опита на Колев да наложи следващия председател.


Номинацията й пред съдебния съвет представи Галя Карагьозова. Тя подчерта, че Янкулова е преминала през всички етапи при израстването в кариерата й. "Искам да подчертая, че жизрастването й е справедливо и обосновано единствено на професионални качества".


13:08 ч. И етичната комисия представи становището си за Янкулова, според което тя притежава нравствените качества и спазва етичните правила на кодекс


12:54 ч. Започва представянето на втория кандидат - Соня Янкулова, съдия във ВАС. Отново първи е докладът на комисията по атестиране.


Соня Янкулова е завършила право в Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя е съдия във Върховния административен съд, като преди това е преминала през всички етапи в системата - районен, окръжен и върховен съд. През 2001 г. става заместник-министър на отбраната, била и заместник-министър на вътрешните работи. Във ВАС наблюдаваданъчни дела, дела по Закона за защита на конкуренцията, лицензии, спорове по решения на Висшия съдебен съвет и др.
12:15 ч. Въпросите от членовете на съдебния съвет приключиха. Към Чолаков нямаше въпрос от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов. Следва почивка.


12:10 ч. Чолаков се обяви за ясни правила за командироване на магистрати, които трябва да се въведат след обсъждане. Даде пример по какъв начин може да се извършва командироването - да се съобщава на административните съдилища, че има нужда от командироване в конкретно отделение и магистратите да кандидатстват за позицията, а отделението да избира между тях. Според него трябва да бъде недопустимо родници на съдии да бъдат съдебни помощници.


Попитан от Соня Найденова дали ще остане на работа във ВАС, ако не бъде избран, Чолаков заяви, че работи с желание и независимо от изхода от процедурата, ще остане на работа в съда.


12:05 ч. Калин Калпакчиев попита Чолаков за публикациите в медиите от миналата седмица, според които той е сключвал договори за цесия, които впоследствие са били обезпечени с договорна ипотека. Калпакчиев попита защо не е декларирал сделките.


"Встъпвайки като съдия във ВАС, аз съм ги декларирал. Към този момент аз съм сключил тези дговори, не съм нарушил нито морална, или законова норма. Не съм ги декларирал като вземания, защото не са парични вземания. Те са задължение при настъпване на падеж, евентуално да получа собственост на имот", заяви още Чолаков.


Във връзка с публикация в сайта "Бивол", че Чолаков не се е отвел по дело за уволнение на Чавдар Божурски, дисциплинарно уволнен, който е бил шеф на брат му. Чолаков е бил в петчленния състав на съда, който връща Божурски на работа."Тогава брат ми не е работил в ОДМВР, а като инспектор в затвора в Сливен. Считам, че не съм имал никакви основания да се отведа от разглеждане на делото. Познавам този човек като директор на ОДМВР, но няма зависимост между него и мои близки", отговори Чолаков.


11:50 ч. Соня Найденова попита Чолаков дали подкрепя идеята да има одит и на съдилищата в България, подобно на този, който беше направен и за държавното обвинение. Кандидатът се обяви категорично "за" такава инспекция.


11:45 ч. Юлия Ковачева допълни въпроса за предлаганите изменения в АПК с констатацията, че становище на ВАС по тях няма. Чолаков отговори, че въпросът не е относим към него към настоящия момент. Обясни, че в подготовката на проекта е участвал зам.-председателя на съда и двама председатели на отделения като той не спомена имената им. "Никой от нас не знаеше какво ни се готви", допълни кандидатът за ръководния пост в ключовия съд. Той и колегите му са разбрали за проекта след като е минал на първо четене през правна комисия и зала. Според него част от предложенията ще забавят административния процес.


Намеси се и Георги Колев, който каза, че становище на съда няма, защото не било искано официално. Участвалите в обсдъждането не били определени от него "по никакъв начин". По думите му много колеги имали критични забележки по проекта и той щял да направи всичко възможно те да участват в обсъждането, ако бъдат поканени.


Чолаков предлага и промени и в работата на съдебните помощници и да се прави качествен подбор "на входа" преди влизането им в съда. "Например с тестове и казуси и допълнителни въпроси, за да може в съда да влизат хора с достатъчна теоретична подготовка", заяви кандидатът. Той смята, че може да има и съдии наставници, които да работят с помощниците, ако те имат проблеми с работата сипроверка във всяко едно отделение как са разпределени конкретни дела.


11:43 ч. Галя Карагьозова попита Чолаков за мнение за проекта за нов Административно процесуален кодекс. Той разкритикува част от текстовете.


Това е първото такова голямо изменение в нашия основен процесуален кодекс. Влезе на тъмно за обсъждане в Народното събрание, без обществено обсъждане. Проблемът са държавните такси. Те са промени без финансова обосновка, защо трябва се увеличават и то до такъв размер. Административното правораздаване има основна функция за защити гражданите от администрацията, с увеличаване на таксите, се ограничава достъпа им до правосъдие. Не е ок, че касационната жалба трябва да се подпише от адвокат", заяви Чолаков. Той е смутен и от текстовете за начина за призоваване.


11:26 ч. Юлия Ковачева, която е един от членовете на съвета, издигнала другия кандидат Соня Янкулова, попита Чолаков за формирането на петчленните състави, за които няма изрични правила за избор на втория и третия член и определянето им зависи от личната преценка на председателя. "Считате ли за необходимо да има правила за определянето на всички съдии в съдебните състави", попита Ковачева.


Отговорът на Чолаков беше неясен: "Не е важно какви дела решаваме, а с какви колеги ги решаваме.
Аз много съм мислил как да стане. Ако АПК влезе в сила във вариант на предложените текстове за касационното производство, то предвижда да е закрито, но това търпи критика.Постоянно действащи касационни състави означава, че ще влиза един състав в залата, ще влиза втори, ще излиза, ще влиза трети. Дори с риска да се получи това, крайно време е да имаме някаква предвидимост на съставите, които разглеждат касационни дела.
Замислих се и за практиката на ВКС в наказателната колегия, които се джуркат в началото на годината и е ясно кои ще са съставите".


За да бъде избран председател на ВАС е необходимо единият от кандидатите да получи 17 гласа. След това процедурата отива при президента, който ако одобри ще издаде указ

© Анелия Николова

За да бъде избран председател на ВАС е необходимо единият от кандидатите да получи 17 гласа. След това процедурата отива при президента, който ако одобри ще издаде указ


11:20 ч. Към Чолаков беше зададен въпрос от представляващия Димитър Узунов, който дълго време се спрягаше за кандидат за ВАС. Той го попита за това как ще се следи за изпълнението на конценцията му и какво мисли за поощренията в съдебната система.


"Поне на шест месеца ще се отчитам пред пленума на ВАС. Много е важно да има обратна връзка между съдиите и ръководството, още повече след като те са ме подкрепили. Това може да бъде извършено и чрез брифинги. Смятам да работят активно чрез анкети, в които да питам къде съм сгрешил и къде не", отговори Чолаков. Според него "поощренията са много важни, чрез тях се повишава мотивацията на съдиите и тяхната работа".


11:19 ч. "Първото нещо, което ще направя – ще направя пълен и обстоен анализ във всяко едно отделение и определената му материя. Защо делата се насрочват в тези срокове", заяви Чолаков, който отбеляза как някои дела се насрочват отсега за март 2019 година. "Материите се местят със заповед на председателя, но те трябва да се определят след широко обсъждане. Дали се местят, за да се накаже определен съдия или защото там има капацитет", заяви Чолаков.


Той говори и за лошото състояние на сградата на ВАС. "Задъхваме се от липса на въздух в тази сграда. Тя е построена за 20 души, а ние сме 90. Той повтори идеята си администрацията да се премести в отделна сграда.
Климатиците сдадоха багажа, асансьорите не работят. Нямаш усещането, че влизаш в сграда на върховен съд. Трябва спешен ремонт", заяви още Чолаков.


11:11 ч. "Не знам защо трябва да се води този дебат. Ако искаме прокуратурата да бъде подконтролна, това може да бъде решено със законодателно решение. Какво ще се постигне ако прокуратурата се изведе от съдебната система, нима ще бъде по-независима. Нима тогава прокурорите и дознателите ще бъдат зависими от съответния министър и ще могат да бъдат сменени във всеки един момент. Нима следователите ще бъдат по-мотивирани да работят в изпълнителната власт. Прокуратурата трябва да е в рамките на съдебната власт", отговори Чолаков.


11:10 ч. "Какво е отношението ви към мястото на прокуратурата в съдебната власт?" - беше следващият въпрос от главния прокурор Сотир Цацаров.


11:08 ч. Членовете на съвета вече могат да задават въпроси към Чолаков. Първа беше Магдалена Лазарова (член на прокурорската колегия), която попита как Чолаков ще гарантира независимостта и как ще избере своите заместници, ако бъде избран за председател.


"Прозрачност и публичност на всички актове, които се извършват във ВАС. Няма какво да крием, трябва да се отворим към обществото. Да е ясно как работим, как е сформиран този тричленен или петчленен състав", отговори на единия въпрос Чолаков.


11:07 ч. "Корупцията е възможност на органи, заемащи висока длъжност да постъпват по начин, по който не се следва. Корупцията е грозно явление, срещу нея трябва да се работи на всяко ниво и във всеки един момент. Корупцията е грозно явление и трябва да бъде изкоренено", беше отговорът на Чолаков на последния въпрос на БИПИ.


11:03 ч. Към кандидата беше зададен въпрос за ролята на председателя на ВАС в рамките на съдебния съвет.


"Правомощията са разписани в закона. Но, ако бъда избра за председател, ще защитавам независимостта на всички съдии, магистрати. Следващият ВСС да работи ясно пред обществото и да дава ясни послания за взетите решения, ясни правила за назначаването на административни ръководители", заяви още Чолаков


10:55 ч. Чолаков завърши своето представяне. Следва задаване на въпроси от неправителствени организации, постъпили през съдебния съвет. Към Чолаков има питания от две такива НПО-та. Първо те ще бъдат обобщени. а след това Цачева ще ги зададе на кандидата. От този етап е отпаднал въпрос от съюза на одиторите, които бил обиден за представител на съдебната власт. Първият зададен въпрос, не стана известно от коя организация, е за мнението на Чолаков дали трябва прекрояване на съдебната карта. Последва въпрос от Българския институт за правни инициатива.


10:54 ч. Чолаков предлага да има ежесемечни срещи и прессъобщения за журналистите. Да се провеждат на срещи с ресорните журналисти и да има повече дни на отворени врати. Той смята, че трябва да бъде определен съдия от ВАС да дава обективна информация за работата на съда.


10:50 ч. Проблемът с натовареността е един от основните проблеми в правораздавателната дейност на ВАС, заяви Чолаков, който напрактика преразказва концепцията си. Според него трябва да се продължи съдействието със законодателната власт, за да може върховният съд да работи като касационна инстанция.


ВАС трябва да има по-добра тълкувателна дейност, защото това помага за по-малко касационни жалби. Чолаков смята, че и в административното правораздаване трябва да може да се прилага медиацията.


10:43 ч. "Личната ми цел е ВАС и 28-те административни съдилища да се развиват и да произвеждат качествено правосъдие и към тях да има високо обществено доверие. Мотивиран съм да работа за въвеждане на електронно адмдинистртивни правораздаване", заяви Чолаков.


10:40 ч. Чолаков започва своето представяне с думи на благодарност към съдиите, които са го подкрепили. Той заяви, че за да напише концепцията си е изготвил анкета, разпространена сред магистратите от ВАС.


10:37 ч. "Георги Чолаков решава проблеми, дори когато не са свързани с пряката правораздавателна дейност. Спокоен и уравновесен, търси и намира балансирани решения. Винаги е разчитал на мнението на колегите от всички звена. Възприема нови аргументи и различни гледни точки - това бяха част от думите на Георги Колев при представянето на номинацията на Чолаков. "За тези качества всеки един колега от ВАС има наблюдение". Чолаков имал дарба да обединява хората – наблюдение лично на Колев, което можело да бъде подкрепено и от всички магистрати на ВАС.


Мандатът на Георги Колев изтича през ноември. Именно Колев настоя без аргументи изборът за негов наследник да се състои от този състав на съвета.

© Юлия Лазарова

Мандатът на Георги Колев изтича през ноември. Именно Колев настоя без аргументи изборът за негов наследник да се състои от този състав на съвета.


Според Колев кариерата на Чолаков е започнала от най-ниското ниво, за да стигне до върховен съдия. Председателят на ВАС пропусна да уточни, че Чолаков работи малко като районен и административен съдия и влиза във върховния съд след външен конкурс и след като дълго време е бил нотариус


10:31 ч. Георги Колев представя номинацията на Чолаков. Настоящият председател на ВАС не крие, че Чолаков е негов фаворит. Освен това той "съдейства" Чолаков да бъде представен като номиниран от съдиите чрез промяна на правила за издигане на кандидат.


10:28 ч. В печатните и електронни медии липсва информация, която да оспорва притежаваните от него професионални качества, обяви Костова. Две седмици преди избора в няколко онлайн и печатни медиди се появи информация от имотната декларация на Чолаков. На тях той отговори с отворено писмо, но все още има много неотговорени въпроси.


Соня Янкулова и Георги Чолаков са двамата кандидати за ВАС

© Анелия Николова

Соня Янкулова и Георги Чолаков са двамата кандидати за ВАС


10:23 ч. И етичната комисия представя становище за Чолаков. Председателят й Даниела Костова изрежда изцяло положителна позиция: "Чолаков има висок морал и поведение. Има безукорна организация на работа и поведение. Няма данни да не притежава нравствени качества", чете Костова.


Срещу Чолаков е имало две проверки от прокуратурата, които през 2013 и 2014 година са завършили с откази за образуване на досъдебно производство. Костова не уточни за какво са били проверките. Тя заяви още че в съдебния съвет "не са постъпвали основателни сигнали".


10:15 ч. Комисията по атестиране представя първия кандидат Георги Чолаков. За него са постъпили 10 становища в подкрепа. Той беше подкрепен и от пленума на върховния административен съд.


Преди време в. "Сега" се позова на магистрати от ВАС, които са се оплакали от натиск и заплашване да подкрепят Чолаков.


Георги Чолаков има 25 годишен стаж, 10 от които като съдия. Три пъти е напускал системата, веднъж, за да бъде адвокат, а след това и нотариус в Балчик. Завършва Софийския университет "Св. Климент Охридски" и влиза в системата през 1992 г. Година след това става председател на Районния съд в Сливен. На поста остава две години, когато решава, че иска да стане адвокат и напуска системата. Връща се през 2007 г.като административен съдия в Сливен. През януари 2009 г. подава оставка и става нотариус в Балчик.
Последното му връщане в системата е през март 2012 г. Директно във Върховния административен съд (ВАС) след външен конкурс. Чолаков бе част от петчленния съдебен състав по делото на акционерите на КТБ срещу акта на БНБ за отнемане на лиценза на банката.


Георги Чолаков има 25 годишен стаж, 10 от които като съдия. Три пъти е напускал системата, веднъж, за да бъде адвокат, а след това и нотариус в Балчик.

© Анелия Николова

Георги Чолаков има 25 годишен стаж, 10 от които като съдия. Три пъти е напускал системата, веднъж, за да бъде адвокат, а след това и нотариус в Балчик.


10:10 ч. Министърът на правосъдието Цецка Цачева представи сценарий за избора. Очаква се изслушването на първия кандидат да продължи до 12.30 ч. След това ще има почивка, и ще започне втория кандидат Соня Янкулова. Планът за избора предвижда после да се проведат дебати между членовете на съвета и избора.


10:05 ч. Заседанието на съдебния съвет започна с почитане на паментта на бившия председател на Върховния касационен съд Иван Григоров, който почина миналата седмица

Коментари (6)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3968 Неутрално

  Корумпираните крещят "Дръжте корупциятя"!

 2. 2 Профил на Каишков - Либерален мислител
  Каишков - Либерален мислител
  Рейтинг: 868 Неутрално

  Георги Чолаков, кандидат за Върховния административен съд: Ще се отчитам на всеки шест месеца
  =================================================================
  То това хубаво ама на кого ще се отчита не казва.

 3. 3 Профил на arnautsky
  arnautsky
  Рейтинг: 1115 Любопитно

  А на Шиши кога?

  Keep it cool, keep it funny, keep on changing the world.
 4. 4 Профил на majorman
  majorman
  Рейтинг: 1091 Любопитно

  Ама в ЦУМ ли ще се отчита?

  We are just a war away from Amerikhastan/ When God versus God;the undoing of man
 5. 5 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 9936 Неутрално

  Ако трябва да се избира по външен вид, не бих избрал за нищо на света Чолаков...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 6. 6 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 9279 Неутрално

  Само факта, че е предложен от Димитър Узунов и подкрепен от Георги Колев и Цацаров го прави меко казано неподходящ.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK