Пет партии към президента Радев: Не издавайте указ за Чолаков, изборът беше предизвестен

Румен Радев

© Надежда Чипева, Капитал

Румен РадевПет партии - "Да, България", ДЕОС, "Зелените", ДСБ и Български земеделски народен съюз - призовават президента Румен Радев да не издава указ за назначаването на Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд (ВАС). По-рано подобен апел отправиха и от Инициатива "Правосъдие за всеки", и над 60 адвокати.


Чолаков беше избран с 20 гласа "за" от мнозинството във Висшия съдебен съвет (ВСС). Последен етап от процедурата би бил издаването на указ от страна на Радев. Той може да върне процедурата само веднъж на кадровия орган на Темида.


По-рано днес президентът Румен Радев заяви, че проучва дали да не спре назначението. Мотивът му е, че "председателят на Върховният административен съд трябваше да се избере от новия състав на Висшия съдебен съвет, той ще работи с него".
Изборът беше насрочен за 11-ти септември по настояване на настоящия председател на ВАС Георги Колев.

Пълният текст на писмото:


Уважаеми г-н Президент,


Обръщаме се към Вас с призив да не подписвате указа за назначаване на предложения от Висшия съдебен съвет за председател на Върховния административен съд г-н Георги Чолаков.


Решението, което Ви предстои да вземете е политическо. То ще бъде сред най-важните изрази на това как разбирате Вие ролята си на върховен пазител на конституционния ред в страната, до каква степен на практика сте готов да бъдете пазител на върховенството на правото и да отговорите на обществените очаквания за реална съдебна реформа и борба с корупцията.


Върховният административен съд е ключов за гарантирането на върховенството на закона и за това държавното управление да се основава на принципите на демокрацията. Наричат го "малкия Конституционен съд", което е вярно, доколкото отразява централната му роля за поддържане на конституционния ред в страната, но подценява огромния обем конкретни права и интереси, които засяга неговата дейност.


Противно на значимостта на ВАС, неговото състояние и роля остават в страни от дебата за съдебната реформа и усилията за постигането на справедливост в страната ни. Отвъд кокетниченето с няколко наистина позитивни, но повърхностни статистически и административни показателя, отсъства реално институционално внимание към редица фактори, пораждащи сериозно безпокойство.


От години се трупат съмнения за злоупотреби и корупция в дейността на ВАС. Всъщност, редица аспекти от това как се администрира на практика този съд, започвайки от формирането на съставите и разпределението на материята и делата, минавайки през командироването, конкурсите и назначаването на съдебни помощници и стигайки до нередности, свързани с конкретни дела, очертават един дългогодишен модел на управление, основан на зависимости, възможности за натиск върху съдии, зле прикрит конфликт на интереси, култивиране на неформални връзки и влияния.


Всеки, който е имал допир до практиката на държавно управление у нас знае лекотата, с която се искат и получават различен род услуги, с участието поредица минали и настоящи влиятелни фигури в ръководството на ВАС. Не е трудно да се научат имена на кантори, които се хвалят, че никога не губят дела във ВАС.


Всичко това ерозира съдийската независимост и подкопава сериозно възможността на ВАС да изпълнява своята конституционна роля. В професионалните среди не е никаква тайна, че все по-голям брой съдии във ВАС стават носители на тази култура на активно или пасивно участие в търгуването на правосъдието. Периодично този модел се пречупва през призмата на конкретни дела, за чието правосъобразно администриране и решаване възникват сериозни съмнения. И твърде често, става дума за огромен материален интерес или обществено-политически залог. Така, с годините ВАС се превърна в основен център на задкулисното упражняване на власт и опора на дълбоката държава у нас.


Изборът на нов председател на ВАС за седемгодишен мандат следваше да се превърне в център на целенасочено институционално усилие за сломяването на омертата около тези натрупани въпроси. Трябва да подчертаем, че корупционният модел във ВАС, а и в съда изобщо, паразитира върху модела на администриране на правораздаването и в този смисъл ролята на председателя има огромно значение за установяването и поддържането или разрушаването на практиките на злоупотреба и търгуване с правосъдие.


Ето защо, вместо ново лице на същия порочен модел, обществото ни очаква поставяне на начало на решително очистване на ВАС, чрез избор на лидер, който е доказал, че притежава визия за реформа и характер да я отстои. Без това, всички риторически упражнения на тема борба с корупцията, ще си останат цинично лицемерие, включително Вашите, г-н Президент!


Излишно е дори да напомняме подчертаното внимание на нашите европейски партньори към тази процедура, изразено в изрични препоръки на Европейската комисия и Съвета на ЕС. В неформален план, съответните дипломатически и информационни служби на партньорите ни нямат особени съмнения относно корупционния модел, обхващащ ВАС. Необходимо е да се разбира, че изборът на нов председател на ВАС е изключително важен за перспективата на България да започне излизане от статута на държава, на чиито институции не може да се има доверие и, съответно, от формалната процедура по наблюдение от страна на ЕК.


Конкретно, аргументите, с които Ви призоваваме да не издавате указ за назначаването на г-н Чолаков за председател на ВАС, са следните:


Г-н Чолаков не даде доказателства, че е застъпник на реформата на ВАС и в правосъдието изобщо


По време на цялата процедура, мнозинството във ВСС не само на практика отказа да постави в центъра на процедурата въпроса за състоянието и нуждата от изчистване на ВАС, но и последователно доказа волята си за запазване на корупционното статукво в съда. Самият г-н Чолаков не може да бъде оценен като застъпник на реално необходимата реформа. Нито в досегашната си дейност и позиции, нито в рамките на тази процедура, той не даде адекватна оценка за състоянието на ВАС и не очерта цялостна и задълбочена визия за очистване и реформиране на този съд.


Отделните "критични" забележки и заявки за частични промени, които маркира главно в отговор на въпроси от малцинството във ВСС, нито представляват някаква последователна позиция на г-н Чолаков, нито могат да удовлетворят обективната нужда от промяна и обществените очаквания в тази насока. Нещо повече, г-н Чолаков е бил част от ръководството на съда и до сега и не даде отговор какво му е пречило да действа в тези направления, ако волята му затова е реална. Важно е да се разбира, че смяната на едно тежко компрометирано лице на статуквото във ВАС с "ново" такова, поредното спазаряване на приемлив за всички лобита кандидат, който в неформални контакти гарантира своята добронамереност и обещава някакви промени (без да е ясно какво е обещавал на други фактори), не може да представлява достатъчна промяна. Истинската реформа започва с публична проява на характер и независимост, с ясно назоваване на проблеми и решения пред цялото общество.


Не беше установено несъмнено наличие на високи нравствени качества


Конституцията изисква наличието на високи нравствени качества у кандидатите за поста председател на ВАС. Законът за съдебната власт е предвидил ред процедурни изисквания и стъпки, чийто общ смисъл е задължението за ВСС да провери всички разумни съмнения в наличието на висок интегритет. Точно затова законът предвижда няколкомесечна продължителност на процедурата. На практика, Съветът е задължен да изследва всички възможни източници на информация, включително публични регистри и медийни публикации. Съответствието на конституционното изискване предполага не отсъствието на доказано престъпление, а липсата на всякакво разумно основание за съмнение в наличието на високи нравствени качества. Ето защо, подробната проверка на всички разумни съмнения всъщност е от интерес за кандидатите, защото само така те могат да изчистят името си от възникнали въпроси и подозрителни индикации.


Въпреки това, при този избор за председател на ВАС, ВСС на практика не изпълни задължението си да изследва и анализира всички възможни източници на съмнения в наличието на изискуемите високи нравствени качества. По отношение на г-н Чолаков, бяха открити и публикувани в различни медии данни в официални регистри за разнообразни сделки, чието естество и контекст останаха неизяснени.


При излушването на кандидадите в пленума на ВСС към г-н Чолаков бяха отправени въпроси във връзка с данните за неговото имотно състояние, които подлежат на деклариране пред Сметната палата, респективно, които са предмет на деклариране в рамките на процедурата за избор за председател на ВАС. Той не даде убедителен отговор защо не е декларирал придобитите от него вземания по десет договора за цесия, сключени през 2011 г. и отразени в имотния регистър през 2012 г., когато вече е заемал длъжността съдия във ВАС. Въпреки че данните от имотния регистър са публични, ВСС не извърши надлежна проверка, така че да опровергае разумните съмнения за неуместно поведение на г-н Чолаков.


Обстоятелствата, които бяха предмет и на медийни публикации, са проверими, но нито етичната комисия на съдийската колегия на ВСС, нито ИВСС са упражнили правомощията си за изследване на фактите, които се отнасят до имотните сделки на кандидата за председател на върховната съдебна инстанция по административни дела. Следваше да бъдат проверени предметът на договорите за цесия, видът и размерът на придобитите от Чолаков вземания, лицето, с което са сключени договорите.


Съдията, особено когато е кандидат за най-високите длъжности в съдебната власт, трябва да се въздържа от поведение, което в очите на всеки разумен наблюдател, изглежда неприемливо и създаващо впечатление за поставянето му в зависимост от корупционни влияния. Както се установява от данните в публичните източници (имотен, търговски регистър), Чолаков вероятно е сключил поредица от сделки, чрез които е придобил някакви права(вероятно за сключване на окончателен договор), обезпечени с договори за ипотека, върху над 100 декара земеделски земи, попадащи в самия район или в близост до защитени зони от общоевропейската екологична мрежа Натура 2000 (по-специално защитената зона Калиакра), а физическото лице, от което е придобил вземанията, участва в управителните органи на дружества, които имат предмет на дейност експлоатация на ветрогенераторни съоръжения.


Отделно от проблематичното необявяване на вземанията в публичния регистър за имуществото на магистратите, който има важно антикорупционно значение, без всякаква оценка на кадровия съдебен орган остана въпросът дали върху земите, предмет на договорните ипотеки, има изградени или предстоящи за изграждане ветрогенераторни съоръжения и дали това крие потенциален конфликт на интереси с оглед решението на Съда на ЕС за защитена зона Калиакра от 8 август 2017 г. Дори и без допълнителни проверки, които ВСС и ИВСС трябва да извършат, и към момента е ясно, че е създадено разумно фактически обосновано съмнение за това, че г-н Чолаков е извършил действия, които не съответстват на конституционния стандарт за наличие на високи нравствени качества, необходими за заемане на длъжността председател на ВАС.


Съвсем отделен въпрос, макар и от съществено значение е, че изобщо не съответства на висотата на длъжността и нейното значение за правовата държава подобно ниво на дискусия –което се налага да бъде съсредоточено в проверка на твърде интензивното участие на кандидата за председател на ВАС в поредица имотни сделки, вместо да се обсъждат способностите му за развитие на правото.


Всъщност, ВСС избра и Ви предлага да подкрепите с репутацията си кандидат, за който в нарушение на императивни изисквания на закона, не беше проведена необходимата пълна проверка. Убедени сме, г-н Президент, че за никаква борба с корупцията по високите етажи на властта не може да се говори, ако не сме готови да наложим спазването на законовите изисквания за изчерпателни проверки на всички разумни съмнения в интегритета на висшите държавни служители. Практиката на всички развити демокрации показва, че формирането на здрав национален институционален елит минава през наличието на изключително взискателни филтри за всички възможни индикатори за корупционно поведение или уязвимост на натиск. Този състав на Висшия съдебен съвет има богата история на откази да провежда подобни проверки. Всъщност, това е история на толерирането и задълбочаването на прокорупционна атмосфера в правосъдието у нас. Сега Вие трябва да решите дали ще си затворите очите и ще валидирате тези практики или ще им се противопоставите.


Изборът не е мотивиран и беше предизвестен


Законът и съдебната практика изискват подобни избори да се съпровождат от изчерпателна мотивация. За мотиви се приемат изказванията на членовете на ВСС преди гласуването. Законът за съдебната власт в своя чл. 170, ал. 5, предвижда поредица съвсем конкретни качества, чието наличие трябва да бъде обсъдено и установено, за да може да се приеме, че изискването за мотивираност на избора е изпълнено.


В отклонение от тези изисквания, представителите на мнозинството, които се изказаха в полза на избора на г-н Чолаков, практически не се позоваха на изискванията на чл. 170, ал. 5, от ЗСВ. И това не е чудно, защото при сравнение на представянето и професионалния опит на г-н Чолаков с тези на другата кандидатура, беше очевидно, че г-жа Янкулова печели практически по всички критерии на закона.


От тази гледна точка, изборът на г-н Чолаков е двойно немотивиран – за него не бяха предложени годни мотиви, а и те биха били невъзможни, защото имаше очевидно превъзхождащ го кандидат.


Вместо това, изборът на г-н Чолаков беше предизвестен и налаган активно и от месеци.
Всичко това означава, че решението не е било взето на в пленарна зала на пленума на ВСС, а на друго място и не по предвидените в закона изисквания. Точно това се нарича управление на задкулисието.


Тук е мястото да се коментира подкрепата на пленума на ВАС за г-н Чолаков. Настоящото ръководство на ВАС прокара приемането на несъществуващи в Закона за съдебната власт процедурни правила за провеждане на обсъждането във ВАС, чиято цел бе да бъде избран подкрепеният от същото това комппрометирано ръководсто кандидат, като на практика обезмисли избора на председател на ВАС от ВСС. Обществено известно е, че Чолаков е част от статуквото във ВАС и това статукво е готово на всякакви маневри, за да се възпроизведе отново. За съжаление, дългогодишното толериране на утвърждаването на култура на зависимости, размяна на принципи срещу удобства (това, на което всъщност акцентира Георги Колев в изказването си във ВСС), ширещите се конформизъм и липса на интерес, граничещи с аморалност, успяват да изпразнят от съдържание дори такова постижение на реформата, каквото е съдийското самоуправление.


Този ВСС няма авторитета да избира председател на ВАС


Мнозинството в този състав на ВСС в продължение на 5 години доказваше своята воля за утвърждаване на статуквото и последователна съпротива на всяка реформа. Нито едно важно негово решение не мина без генерирането на скандали, международни критики и непрестанно ерозиране на общественото доверие в Българското правосъдие. Сега, в последните седмици на този Съвет, членовете му са загубили всякаква мотивация да изпълняват задълженията си и мислят единствено как да спазарят някакви продължаващи облаги за себе си.


Самата идея, че този напълно дискредитиран и разпадащ се от деморализация състав на ВСС, има претенцията да определи едно от основните лица на правосъдието у нас и съдбата на ВАС за следващите седем години, е атентат срещу здравия смисъл и очакването за реформа.


Този избор не е нищо друго освен кулминация на петгодишния отказ от реална борба с корупцията чрез проверка за почтеност на кандидатите за назначения, изпразването от съдържание на изискванията за публичност и мотивираност на актовете, извращаването на съдийското самоуправление Този състав на ВСС най-сетне достигна своето дъно. Но от Вас, г-н Президент, сега се иска да обявите това дъно за отправна точка на своя мандат и да инвестирате кредита на обществено доверие, с който разполагате, в потвърждаването на заключителния провал на този Съвет и неговите кукловоди.


Г-н Президент, убедени сме, че всеки от гореизложените аргументи е достатъчен, за да обоснове Ваш отказ да подпишете указа за назначаването на г-н Чолаков за председател на ВАС. Вие се кандидатирахте като антисистемна политическа фигура, имате амбицията да превърнете борбата с корупцията в своя тема и дори поискахте да поемете отговорност за назначаване на ръководителя на бъдещия антикорупционен орган. Ако сега игнорирате нашите аргументи и се поддадете на увещанията на конформистите и агентите на статуквото, всичко това ще останат поредните словоблудства.


Отказвайки да подпишете указа, за което имате пълно основание, Вие ще дадете възможност председателя на ВАС да бъде определен от новия състав на ВСС. Мотивите Ви могат да бъдат изключително важна политическа насока за работата на съвета за в бъдеще и за установяване на реална антикорупционна практика при формиране на ръководството на правосъдните институции у нас. Така Вие можете да произведете реална промяна. Всичко останало ще бъде просто Вашето доброволно поглъщане от модела Кой.

Коментари (32)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 1904 Неутрално
 2. 2 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1522 Весело

  Пет "партии" - Пет нюанса червено + 60 тариката + едни розови бузки......

  Знанието е сила, информацията - власт
 3. 3 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 4736 Весело

  ,,Пет партии - "Да, България", ДЕОС, "Зелените", ДСБ и Български земеделски народен съюз - призовават президента Румен Радев да не издава указ за назначаването на Георги Чолаков за председател на Върховния административен съд (ВАС),,

  По рано розовееха, ма ся вече червенеят направо

 4. 4 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2772 Неутрално

  това с пет "партии" продължава ...

 5. 5 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4785 Неутрално

  Ало!
  Червените подлоги дето сте си счупили краката да пишете първи!
  Прочетете това и сериозно си помислете колко назад в мислите и идеите сте!

  https://clubz.bg/58291-da_gradim_koalicii_sreshtu_ideite_na_makron

  За разлика от вашите елементарни подмятания, дребнави сметчици и глупави опити да оспорите съвсем естественото решение на България да е в ЕС, хората гледат напред и ще се борят за европейско интегрирано бъдеще за родината ни!
  Жалки сте в стремежа си да ни привържете към една отчайващо изостанала североизточна тирания!

  Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. - Winston Churchill
 6. 6 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 1904 Неутрално

  До коментар [#5] от "Храбър":

  Коментирах наскоро в Капитал:
  Кънев е смешен. Макрон щял да фалира ЕС. На фона на исканията на Мартин Шулц - http://www.dnevnik.bg/sviat/2017/09/11/3039620_shulc_za_pruv_put_obiavi_usloviia_za_sujuz_s_drugi/

  Тъй де, потенциалните партньори не се атакуват. :)

  Иван Кръстев е хибридно по-подкован. Иска да създаде разлом между Макрон и Орбан. Защо? Макрон победи старите "леви" и "десни" в мажоритарна битка с Льо Пен. Орбан загърби ляво-либералния алианс в Унгария и се концентрира върху Йоббик - https://clubz.bg/27802-boje_pazi_ungareca

  Къде в сагата е Плевнелиев с неговата "старата политическа класа в лицето на Иван Костов и Георги Първанов" ще си прецените сами. Къде е и Иван Кръстев с неговото крито мнение от скоро - също: "Иван Кръстев: Макрон олицетворява проевропейския популизъм" в Медиапул А кой е Иван Кръстев - поинтересувайте се за баща му Йото Кръстев и за договорките на Луканов със Сорос - "С пари на Сорос не се прави българска политика" в standartnews.com.

 7. 7 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1900 Неутрално

  Президентът просто може да изчака, докато буде избран новият ВСС, като до тогава нито отказва, нито подписва указ за назначаване на този "избран" кандидат. Да направи едно изявление, че ще изчака да получи становище от новия ВСС (относно избора) и тогава, а време има, тогава да реши да подпише указ или да откаже.

 8. 8 Профил на gmbh
  gmbh
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  До коментар [#5] от "Храбър":

  Ето още едно подходящо четиво за гореспоменатите:
  http://kultura.bg/web/ %D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5/

 9. 9 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1900 Неутрално

  До коментар [#2] от "pag":
  До коментар [#3] от "сидер":
  До коментар [#4] от "дерибеев":

  Не е чак толкова важно, дали и партии призовават. Адвокати призовават, "Правосъдие за всеки" призовават, разследващи журналисти призоваха и извадиха доказателства срещу кандидата. А доказателствата за нарушения на съдията няма как да бъдат сравнявани с евентуален политически привкус на партия или партии.
  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/09/13/3041210_i_advokati_poiskaha_ot_prezidenta_radev_da_vurne/
  http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/09/13/3041043_pravosudie_za_vseki_poiska_prezidentut_radev_da_ne/

 10. 10 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4785 Неутрално

  До коментар [#6] от "plebs":

  Ти прочете ли какво е казал човека или пишеш по инерция?
  Коментарът ти (както и препратката ти) нямат абсолютно никаква връзка с постанатото от мен.

  Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. - Winston Churchill
 11. 11 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4785 Неутрално

  До коментар [#8] от "gmbh":
  Това ли имаше предвид?
  http://kultura.bg/web/ %D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5/

  Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. - Winston Churchill
 12. 12 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2407 Весело

  Само мъчат горкия човечец! По-добре БСП направо да си поиска,вместо да използва своите патерици! Така само ги демаскира!

 13. 13 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 1904 Неутрално

  До коментар [#6] от "plebs": Ти прочете ли какво е казал човека или пишеш по инерция?...
  —цитат от коментар 10 на Храбър  До коментар [#10] от "Храбър":

  Прочетох предните материали и коментирах там:
  https://clubz.bg/58170-makron_da_byde_ukroten_i_vkaran_v_relsi
  https://clubz.bg/58174-ako_zapadyt_prodylji_da_ignorira_strahovete_na_iztochnoevropejcite

  Неам нерви да чета повече от същото.

 14. 14 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 530 Неутрално

  Аргументите в писмото звучат напълно убедително.
  За писалите първи във форума - Партията, разбира се, е важна, но понякога има значение и истината.

 15. 15 Профил на gmbh
  gmbh
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  До коментар [#11] от "Храбър":

  БЪЛГАРИЯ НА ПРАГА НА ЕВРОПЕЙСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО

 16. 16 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 1904 Неутрално

  До коментар [#8] от "gmbh":

  До коментар [#11] от "Храбър":

  Много по-добър материал е "Идейният колаж БСП" в Дневник.
  А иначе линка, който не ви се получава е kultura.bg/web/българия-на-прага-на-европейското-пре/

 17. 17 Профил на gmbh
  gmbh
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  До коментар [#16] от "plebs":

  Наистина не се получи и го написах с крокодилски букви в пост /15/
  Блг!

 18. 18 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 1904 Неутрално

  До коментар [#17] от "gmbh":

  Когато в линка има кирилица, копирайте всичко без www или първата буква, както е в случая. След това копирайте и добавете евентуално първата буква. Не е истински линк, но се разбира.

  п.с. Другите да ме извинят за офтопика.

 19. 19 Профил на gmbh
  gmbh
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  До коментар [#18] от "plebs":

  В бързината не направих корекция. Загледах се в интересен документален филм по ВВС Алба. Съжалявам за редицата безмислие.

 20. 20 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 5320 Неутрално

  Цели пет партии които имат електорат по малък от 60-те адвоката...да се чуди сега Резидента на Мацква на кого по напред да угоди...

 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8577 Неутрално

  Ако бяха включили и БСП, можеше и да стане. Сега няма шанс.

 22. 22 Профил на За да останат ХОРА в България.
  За да останат ХОРА в България.
  Рейтинг: 1374 Неутрално

  Президента само да е помислил да не се съгласи с деос ? Само да е помислил да не се съгласи с най-красивите, умните и НАЙ-ОТВОРЕНИТЕ... хахахахахаха

 23. 23 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 9895 Неутрално

  Пространен, аналитичен и изчерпателен документ :)
  Радев е на ход...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 24. 24 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2374 Весело

  Руската флигорна Радев - последна надежда на умни, красиви и автентични. Жив да не бех!

 25. 25 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 7824 Неутрално

  Какви са тия пет "партии"?! Това са пет кръжока по интереси с по пет члена!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 26. 26 Профил на роджър
  роджър
  Рейтинг: 1060 Неутрално

  Аз сериозно се впечатлих от правописните грешки в това "прошение" до резидента ... 60-те адвокати /от 6 000 официално регистрирани в София/ също са интересен нюанс ;)

  https://www.youtube.com/watch?v=7wBkJ8oIvRg
 27. 27 Профил на tww09306483
  tww09306483
  Рейтинг: 3495 Неутрално

  До коментар [#3] от "сидер":

  Аха...! Тия червенеят. А пък тия дето уж синеят, лидера им поднася цветя в Правец...! ;)

  Искам да съм негър, в щата Алабама...! С белната усмивка щедро да ви лъжа: Колко съм нещастен, колко съм ви длъжен...!
 28. 28 Профил на psihodesen
  psihodesen
  Рейтинг: 327 Неутрално

  Щом тези призовават, значи указът трябва да се издаде. Не съм запознат със случая, но ДЕОС, Дай България, ДСБ и т.н. са сигурен ориентир, че правилното решение е точно обратното на тяхното мнение.

 29. 29 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 2623 Неутрално

  Пет бутикови партии със затихващи функции с трима членове (един и лидер и член на няколко партии) дават мнението на другарите си от Позитано. Смешна и жалка работа!

 30. 30 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 1266 Весело

  За какви партии става въпрос-----
  партиите обикновено имат симпатизанти , а тези горе нямат нищо и са извън парламента

 31. 31 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1522 Весело

  Мухахаха, а в "Капитал" заглавието е даже "ДЕСНИ партии призовават" и т.н.!
  На тия шумкарски наследници десни са им само половината от обувките........

  Знанието е сила, информацията - власт
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах