С нов закон България ще може да събира доказателства в "облака"

С нов закон България ще може да събира доказателства в "облака"

© Георги КожухаровСлед като България е получила писмо, че нарушава задължението си да въведе в законодателството си европейската заповед за разследване, сега правосъдното министерство се е разбързало и е качило на сайта за обществени консултации проект за нов закон със срок от 14 дни за обсъждане. Въпреки че страната е един от съвносителите на предложението за приемане на директивата, тя не е изпълнила в срок задължението си.


Европейската заповед за разследване е инструмент, който влезе в сила в края на май. Тя цели да бъде


улеснена работата при разследвания, в които доказателствата се намират в друга държава от Европейския съюз
(ЕС). По силата на европейската заповед за разследване властите в една държава могат да поискат от своите колеги от тяхно име да извършват претърсвания и разпити. Очаква се това да подобри работата по разследвания на общата престъпност и в частност по случаите на тероризъм, корупция и организирана престъпност.


По силата на новото законодателство страна от ЕС може да предаде на друга държава от Общността


- временно задържани граждани за събирането на доказателства;
- може да поиска проверки на банковите сметки и финансовите дейности на заподозрените или обвиняемите;
- може да извършва разследвания под прикритие и прихващане на далекосъобщения. Европейската заповед за разследване ще намира приложение при


събирането на доказателства за престъпления, които се намират в "цифров облак", или са разположени някъде другаде по света;


- може да поиска прилагането на мерки за запазване на доказателства.


"Необходимо е да се отбележи и ролята на европейската заповед за разследване, върху чиято основа се планира въвеждането на електронни европейски заповеди за разследване, както и свързаността на директивата с бъдещото предложение за


създаване на платформа за обмен на електронни доказателства


между компетентните органи на държави членки на ЕС", се посочва в мотивите на проекта и се допълва, че единствената възможност България да стане част от тези възможности минава през своевременното въвеждане в българското законодателство на европейския акт.


С европейската заповед за разследване се установява цялостна система за събиране на доказателства при дела с трансграничен елемент въз основа на взаимно признаване в държавите от ЕС. Ще се улесни разследването на престъпления като корупция, трафик на наркотици и организирана престъпност, които се характеризират с фактическа и прана сложност изискващи сериозен ресурс и време за разследване.


Европейските заповеди за разследване ще се предават чрез всички възможни или подходящи средства


- например със защитената телекомуникационна система на Европейската съдебна мрежа, Евроюст или други канали, използвани от съдебните или правоприлагащите органи.


Прилагането на заповедта ще бъде по строги крайни срокове за изпълнение - до 30 дни, държавите да решат дали приемат искането. Ако го приемат, в 90-дневен срок исканите действия следва да бъдат извършени. Всяко забавяне ще бъде докладвано на държавата от ЕС, издала заповедта.


Ще се опрости и ускори процедурата, свързана с трансграничните наказателни разследвания в ЕС, като това ще става бързо и без никакви допълнителни формалности. Освен това европейската заповед за разследване ще


намали и документацията чрез въвеждането на единен стандартен формуляр,


с който органите ще изискват помощ при нужда от доказателства.


С европейската заповед за разследване се ограничават основанията за отказ, като получаващият орган може да откаже да я изпълни само при определени обстоятелства - например ако искането е в противоречие с основните принципи на правото на получаващата държава или вреди на интересите в областта на националната ѝ сигурност.


Европейската заповед за разследване трябва да бъде издадена или потвърдена от съдебен орган, а издаването ѝ може да бъде поискано от заподозрения или обвиняемия или от адвокат в съответствие с националния наказателен процес. По този начин се гарантира, че гражданите разполагат с правни средства за защита, равни на тези, които са на разположение при сходно национално производство.


С приемането на законопроекта ще се постигне


взаимното признаване на решенията в различните страни членки,


което цели да се предотврати унищожаването, промяната, преместването, предаването на доказателства или разпореждането с тях и ще се определят правила за провеждане на процесуални-следствени действие за събиране на доказателства на всички етапи от наказателното производство.


Предвижда се, осъществяването на дейностите по новия закон да бъдат в рамките на бюджетите на изпълняващите институции.


Сегашната законова уредба в страната не покрива всички изисквания на европейската директива за осигуряване на взаимопомощ по наказателни дела между държавите членки. При невъвеждане от страна на България на изискванията на директивата, може да се стигне до ситуация, в която изпращаните от наша страна молби за правна помощ до държавите членки на ЕС ще бъдат връщани или оставяни без изпълнение, което ще лиши българските съдебни органи от възможността да разследват ефективно престъпления с трансграничен елемент. Също така и обратното, при липса на въвеждане няма да има механизъм на национално ниво, който да позволи постъпващите заповеди за разследването държавите членки на съюза да бъдат изпълнявани от българските компетентни органи, аргументират се вносителите на проекта.


Ако сега страната не промени законодателството си по приемане на европейската заповед за разследване би означавало неизпълнение на ангажиментите ѝ и


ще започне процедура за нарушение срещу България


за неизпълнение на действащи европейски правни норми.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK