Съдът върна делото за сделката с ЕВН на прокуратурата заради съществени нарушения (обновена)

В края на август единият обвиняем - бившият енергиен министър Трайчо Траков, предвиди, че съдът ще върне делото на прокуратурата.

© Цветелина Белутова, Капитал

В края на август единият обвиняем - бившият енергиен министър Трайчо Траков, предвиди, че съдът ще върне делото на прокуратурата.Софийският градски съд (СГС) прекрати делото за сделката за ЕВН и върна случая на прокуратурата за отстраняване на съществени нарушения, съобщиха от съда. По това дело обвиняеми са бившият министър на икономиката и енергетиката Трайчо Трайков, бившият вицепремиер и финансов министър Симеон Дянков, съиздателят на "Капитал" и "Дневник" Иво Прокопиев, както и изпълнителният директор на "Булброкърс" Радослав Рачев и Петър Василев и Любомир Евстатиев, които са също от компанията. Става дума за продажбата на миноритарните държавни дялове в ЕВН.


Прокуратурата внесе обвинителния акт през август, но според съдия Костадинка Костадинова той не отговаря на изискванията на Наказателно-процесуалния кодекс.


От разпореждането ѝ се разбира, че липсват факти, които да подкрепят твърдените престъпления, липсва и яснота каква вреда твърди прокуратурата,
че е настъпила за държавата, а посочената от обвинителния орган сума като общ престъпен резултат от действията на един от обвиняемите Рачев не съответства на сбора от сумите по отделните деяния, за които той е бил обвинен.


В разпореждането си Костадинова цитира тълкувателно решение на Върховния касационен съд (ВКС), в което е записано: "Главното предназначение на обвинителния акт е да формулира така обвинението, че да определи предмета на доказване от гледна точка на извършеното престъпление и на участието на обвиняемия в него, и по този начин да постави основните рамки на процеса на доказване и на осъществяване правото на защита."


"Това означава, че в обвинителния акт прокурорът е длъжен да посочи фактите, които обуславят съставомерността на деянието и конкретното участие на всеки обвиняем при осъществяването му. От друга страна всеки обвиняем има право да разбере фактическите и правни рамки на повдигнатото обвинение по начин, който ще му позволи да организира адекватно защитата си, на същия е признато правото да се защити не само срещу определени съставомерни признаци, а и срещу приетата в обвинението фактическа обстановка и механизъм на деянието", уточнява още съдия Костадинова.


Съиздателят на "Дневник" и "Капитал" Иво Прокопиев коментира:


"Това, което всички знаехме, беше официално потвърдено от съда. От разпореждането на Софийски градски съд става ясно, че прокуратурата не е представила никакви доказателства за извършено от мен нарушение или престъпление.


Видно от разпореждането, целият казус "ЕВН" е логически несвързан и объркан.


Той служи единствено като инструмент за репресия на неудобни на модела "КОЙ"/модела "Делян Пеевски" публични фигури."


Съдия Костадинова излага няколко от нарушенията, допуснати от прокуратурата в обвинителния акт.


На първо място в обвинението повдигнато срещу изпълнителния директор на "Булброкърс" Радослав Рачев и Петър Василев и Любомир Евстатиев (които са също от компанията) прокурорът не е описал конкретни факти, които да сочат, че на практика Рачев, Евстатиев и Василев са действали в съучастие.


Освен това посочената от обвинителния орган сума като общ престъпен резултат от действията на Рачев - 27 674 073. 28 лв не съответства на сбора от сумите - по отделните деяния, включени в продължаваната престъпна дейност, вменена във вина на обвиняемия Рачев.


Действителната сума от сбора на пункт 1 и 4, възлиза на 27 671 622. 60 лв.


"На практика остава неясен механизма, по който градската прокуратура е направила изводите си относно конкретния размер на общия престъпен резултат,


причинен от Рачев", пише още в разпореждането.


Съдът констатира и липса на конкретика дали бившият енергиен министър Трайчо Трайков е бил запознат с действията на органите на Агенцията за приватизационен и следприватизационен контрол, с анализа на инвестиционния посредник за определяне на стойността на предложените за продажба акции до даденото от него разрешение за извършване на разпоредителни сделки с отразеното протоколно решение РД 21-2012 - 8 декември 2011 г., което е и началото на инкриминирания спрямо него период.


Прокуратурата не е описала какви са били дължимите грижи от страна на Трайков, за да защити държавния интерес, да постигне печеливша продажба и то в периода, за който му е повдигнато обвинение. "Подобно конкретизиране се явява наложително като се проследят твърденията в обвинителния акт за размера на вредите, които се твърдят да са настъпили от действията на всеки от обвиняемите.


Съдът констатира също така, че е неясно посочено в обвинителния акт какви са вредите, причинените на държавата, "как се формират (получават), дали това е сумата от 20 829 200 лева представляващи занижена стойност на първоначалната и минимална цена на 33 % държавен дял от капитала на "ЕВН България Електроразпределение" АД за целите на приватизация чрез метода на публично предлагане, или сумата от 6 842 422.60 лв. или сумата от 31 639 704 лв., от кого са причинени, как и с кое изпълнително деяние и кои факти формират извод за това", пише съдия Костадинова.


В разпореждането тя посочва още, че в обвинението спрямо Иво Прокопиев и бившия финансов министър Симеон Дянков липсват факти, от които се извежда твърдението, че те в инкриминирания период, от март 2010 г. до декември 2011 г., са действали с цел да набавят за "Булброкърс" ЕАД (част от групата на "Алфа финанс холдинг" АД с представляващ и член на съвета на директорите Иво Прокопиев) в размер на 1 276 618.85 лв., представляваща приход на "Булброкърс" ЕАД по договор за извършване на посреднически услуги.


Освен това прокуратурата не е посочила ясно причинените вредни за държавата последици от действията на Прокопиев и Дянков - нито как се формират, нито от кого са причинени. От обвинението не се разбира как и с кое изпълнително деяние, кои факти формират извод за причинени вреди и причинно - следствената връзка между действията на двамата обвиняеми и щетите. "От уточнение се нуждае и инкриминирания спрямо двамата период, дали включва и месец декември 2011 г. или до месец декември 2011 г.", се казва още в разпореждането на съда.


В него се посочва и, че липсва конкретно и ясно отразяване как Дянков е разпоредил на Емил Караниколов - изпълнителен директор на АПСК, дали чрез издаване на нарочен писмен акт или устно, респективно имал ли е правомощия да му разпорежда, а от друга страна, какви са били правомощията на ИД на АПСК за конкретната процедура, и то във всеки етап от нея.


"Липсва описание на конкретни данни, сочещи че обвиняемите Дянков и Прокопиев са действали в съучастие. Липсва конкретизация как поведението на помагача Прокопиев стои в причинна връзка с настъпването на резултата от поведението на извършителя Дянков, в т.ч. бил ли обвързващ за МС на РБ Протокол № 10/31.03.2010г. на НСТС", пише в съдийското разпореждане.


В края на август, когато делото бе внесено в съда, другият обвиняем пък Трайчо Траков, заяви за "Дневник", че очаква съдът да върне процеса на прокуратурата, която ще го внесе отново, но след като промените в НПК вече са в сила, и тогава то ще отиде в Специализирания съд (бел.ред. - промените в НПК влизат в сила на 5 ноември и според тях делата срещу представители на властта ще се изземат от СГС и ще се прехвърлят в Специализирания съд). Според него "прокуратурата продължава да не се хвали с това дело", а за обвинението си той коментира, че в него няма логика, тъй като е дал съгласие само в началото на процедурата и след това нито е давал мнение, нито е подписвал нещо по сделката. Повече четете тук.


Предистория


В края на миналата година Трайчо Трайков съобщи, че е получил призовка на 23 декември и на 28 е привлечен като обвиняем. Действията на държавното обвинение дойдоха след края на президентската кампания, в която Трайков беше кандидат на Реформаторския блок, и преди кампанията за предсрочните парламентарни избори. Тогава той коментира, че "продажбата е извършена на Българската фондова борса, по състезателна методика, одобрена от Комисията за финансов надзор, в изпълнение на приета от Народното събрание стратегия, и то не от мен, а от единствения орган в държавата, който може да я извърши - Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол (АПСК)... Явно никой не смята, че хората, пряко осъществили и одобрили условията по сделката, са постигнали лош резултат. За който аз като министър нямах и не съм и искал да имам възможност да влияя по какъвто и да е начин". (Тогавашният председател на АПСК Емил Караниколов в момента е министър на икономиката в третия кабинет "Борисов" - бел. ред.)


През януари тази година след обвинението срещу Дянков от прокуратурата обясниха, че разследването е започнало през 2014 година по сигнал на тогавашния председател на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев.


Продажбата на акциите, за които става дума, е от 2011 година. Тогава държавата като миноритарен акционер в "ЕВН България електроразпределение" АД решава да продаде своите 51 612 бр. акции, представляващи 33% от капитала на дружеството. Инвестиционен посредник по нея е "Булброкърс" ЕАД - част от "Алфа финанс холдинг" (което се контролира от Иво Прокопиев). Държавното обвинение твърди, че "Булброкърс" е използвал грешни коефициенти при изчислението на цените.


През януари след повдигането на обвинението от "Булбркокърс" обясниха, че е "категорично невярно, че е заобиколен законът, и "Булброкърс" е изготвил и е определил цената на остатъчния дял от "ЕВН България", както и че дружеството е избрало методология за оценка, която ощетява държавата. Оценката е изготвена от независим лицензиран оценител по методология, определена от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол, както повеляват законът и договорът на инвестиционния посредник. "Булброкърс" ЕАД е изпълнявал инструкциите на АПСК, препоръчал е минимална цена на акция, под която не съветва да се продават дялове, което е прието от агенцията."


През 2014 година Административен съд – София, постановява, че "Булброкърс" не е извършил каквото и да било нарушение при продажбата на остатъчния дял от ЕВН, и отменя наказателното постановление, наложено от Комисията за финансов надзор, като неправилно и противоречащо на закона. Съдът приема, че "Булброкърс" е организирал предлагането на остатъчния дял от ЕВН изцяло по зададените критерии от Агенцията по приватизация и следприватизационен контрол и стриктно следвайки закона.

Коментари (33)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Fоtеdасоd
  Fоtеdасоd
  Рейтинг: 417 Неутрално

  Не ми се вярваше Трайчо Трайков, Симеон Дянков и Иво Прокопиев да са виновни.

 2. 2 Профил на hamiltonf1
  hamiltonf1
  Рейтинг: 3788 Неутрално

  По кратко казано, съдия К. Костадинова в непряк текст им е казала: "може ли да сте толкова некадърни!? И освен некадърни, отделно и неграмотни, да не могат да се съберат правилно няколко суми (резултат от действията на Рачев - 27 674 073, 28 лв не съответства на сбора от сумите - по отделните деяния, включени в продължаваната престъпна дейност, вменена във вина на обвиняемия Рачев. Действителната сума от сбора на пункт 1 и 4, възлиза на 27 671 622,60 лв.)...!?

 3. 3 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 835 Весело

  Цацаров, тези явно ще трябва "да се ударят" ... пак :)

 4. 4 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 1486 Весело


  Софийският градски съд (СГС) прекрати делото за сделката за ЕВН и върна случая на прокуратурата за отстраняване на съществени нарушения, съобщиха от съда.
  ---------------------------
  Учудени?
  Някой още да не му е ясно защо е историческата баталия за овладяване на СГС, против специализирания съд и срещу Цацаров?
  :) :) :) :) :)
  Сериала тепърва продължава .......
  :) :) :) :) :)

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 5. 5 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 2457 Неутрално

  По такива блаааажни дела нЕма осъдени. В тях има за всекиго по нещо.

 6. 6 Профил на Депутат 241
  Депутат 241
  Рейтинг: 3253 Неутрално

  Явно за да да станеш прокурор е необходимо да си много ниско грамотен, много силно корумпируем и много слаб в аритметиката...
  Корпулентността е допълнително качество, но не е задължителна!

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 7. 7 Профил на qwertqwert
  qwertqwert
  Рейтинг: 1486 Неутрално

  До коментар [#2] от "hamiltonf1":

  По кратко казано, съдия К. Костадинова в непряк текст им е казала:
  ---------------------------------------------
  Ела ми да вземам решения по твои доклади, не в непряк, ами в пряк текст ще те накарам да падладейш :) :) :) :) :) :) :)

  След като мъж може да се жени за мъж, що пък двама братя да не се оженят?
 8. 8 Профил на 12345
  12345
  Рейтинг: 724 Неутрално

  Явно овладяването на Софийския градски съд е доста напреднало.

 9. 9 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1137 Неутрално

  Нищо не става от нашия съд...
  Нормално би било, освен горното, съдията да постанови прокурорите да върнат на данъкоплатците заплатите си за определн срок, както и да заплатят някой лев на подсъдимите...То това последното е неизбежно, но след като Прокопиев ги осъди...

 10. 10 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 1651 Неутрално

  Прокуратурата, мисля, умишлено прави някои обвинения преди избори измислени, а други така, че да не издържат в съда, да ги отменят, и да си създава практика за такива като Доган, Христо Бисеров, Пеевски, Яневагейт, Мавродиев, последен пример от днес с министъра на здравеопазването (подал оставка) срещу когото е отказала да образува следствие

 11. 11 Профил на hamiltonf1
  hamiltonf1
  Рейтинг: 3788 Весело

  До коментар [#7] от "qwertqwert":

  Словореда да оправим първо, та да мога да те рАзбера...

 12. 12 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1830 Неутрално

  Тоест - отново явен поръчков акт и пример за нагло използване на прокуратурата за упражняване на произволен натиск върху неудобните.
  Ма-фи-я! Цацаратурата е просто бухалка в ръцете на КОЙ и влачи упорито държавата към дъното.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 13. 13 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1137 Неутрално

  До коментар [#6] от "Депутат 241":
  Преди време четох, че прокурорите у нас са като келнерите. И двете професии разчитат не на заплата, а на бакшиш...само дето келнерите може да ги уважаваш.

 14. 14 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1830 Любопитно

  Явно овладяването на Софийския градски съд е доста напреднало.
  —цитат от коментар 8 на 12345

  Тоест, когато иде реч за неудобните за КОЙ, съдът трябва да издава осъдителни присъди на база абсолютно неграмотни скалъпени обвинения и при липсата на всякакви факти и доказателства за да не е "овладян", така ли, бе, депесарче?

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 15. 15 Профил на BG Territory
  BG Territory
  Рейтинг: 1856 Неутрално

  Тази прокуратура трябва да се закрие, а всички прокурори - да бъдат уволнени.
  Трябва да се създаде нова прокуратура, която да не е част от съдебната система и при никакъв случай да не действа болшевишкият принцип на единоначалието и абсолютната власт на главния.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 16. 16 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 2126 Неутрално

  А!
  Сега този съд ще се окаже "добър", докато онзи, който прекрати делото за мръсния въздух в София се оказа "лош"...

  Това са критериите значи - щом е с нас, е добър. Такава и "съдебна реформа" се търси от някои хора, около гореизброените участници - реформа в посока "добър" съд.

 17. 17 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1259 Неутрално

  Т.е. поръчката изпълнена, омаскаряването сътворено, резултатът предвидимо никакъв.
  В новият спец съд прокурорските вицове ще минават за аргументи, взеха се мерки.

 18. 18 Профил на ПРОРОК ИЛИЯ
  ПРОРОК ИЛИЯ
  Рейтинг: 706 Любопитно

  Тоест - отново явен поръчков акт и пример за нагло използване на прокуратурата за упражняване на произволен натиск върху неудобните.Ма-фи-я! Цацаратурата е просто бухалка в ръцете на КОЙ и влачи упорито държавата към дъното.
  —цитат от коментар 12 на virtual brain


  А дали е "явен поръчков акт и пример за нагло използване на ......"?
  Или си повтаряте за пореден път на поръчковите мантри, а неокомуне

 19. 19 Профил на bpcorp
  bpcorp
  Рейтинг: 653 Неутрално

  Заключенията на съда в прав текст са, че прокуратурата е действала меко казано непрофесионално и тенденциозно.

 20. 20 Профил на bwy56537275
  bwy56537275
  Рейтинг: 902 Неутрално

  В България всички министри, висши държавни чиновници, едри бизнесмени, олигарси са невини по определение. И няма как да бъдат осъдени, 30 години опит го показвяат. Всички тези дела са прах в очите на хората и за изпускане на общественото напрежение и недоволство.

 21. 21 Профил на Putarak
  Putarak
  Рейтинг: 943 Неутрално

  Софийският градски съд (СГС) прекрати делото за сделката за ЕВН и върна случая на прокуратурата за отстраняване на съществени нарушения, съобщиха от съда. ---------------------------Учудени?Някой още да не му е ясно защо е историческата баталия за овладяване на СГС, против специализирания съд и срещу Цацаров?:) :) :) :) :)Сериала тепърва продължава .......:) :) :) :) :)
  —цитат от коментар 4 на qwertqwert


  Баталията е във прокуратурата, брат! Само на ня#КОЙ не му е ясно или по-точно му е ясно, но се плаща да се пишат глупости. Едни и същи малоумници спускате опорните точки на дебелаците и си мислите, че останалите хора трева пасем.

  Хайде сега ми кажи, ама честно, може ли Цацаров да образува производство срещу произволно избран гражданин или не може?

  No Pain No Gain
 22. 22 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2731 Неутрално

  Прокуратурата като бухалка на тримата шишковци

 23. 23 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2579 Неутрално

  Важното е да се омаскарят неудобните хора.След това всичко отминава.

 24. 24 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 1137 Неутрално

  До коментар [#21] от "Putarak":
  Цацаров може да образува производство срещу произволно избран гражданин. Това е нормално и е практика почти навсякъде по света. Разликата е, че когато гражданинът се окаже невинен, а прокурора е злоупотребил с това право, почти навсякъде по света го отнася прокурора. Защото "почти навсякъде" по света прокуратурата е част от изпълнителната власт и като такава е подчинена на министъра на правосъдието, а пък него го избират гражданите...

 25. 25 Профил на Star Trek Discovery
  Star Trek Discovery
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  Въпросът е каква отговорност трябва да понесе Прокуратурата за повдигане на подобни абсурдни и несъстоятелни обвинения?
  Също да се каже какви са нанесените вреди от всякакво естество върху нарочените обвиняеми.
  Това е нагледен пример, че системата е тотално сбъркана и Прокуратурата е недосегаема и неконтролируема.

 26. 26 Профил на bhd45514843
  bhd45514843
  Рейтинг: 18 Гневно

  Чудя се само как ли се чувстват прокурорите с нормална интелигентност когато четат подобни безумия, писани от колеги, които действат по поръчка.

 27. 27 Профил на Star Trek Discovery
  Star Trek Discovery
  Рейтинг: 1235 Неутрално

  До коментар [#23] от "stedim":

  Като няма на кого да бъде поискана отговорност и също няма кой да потърси такава отговорност, резултатите са налице. Това е ясно на всички, но само който трябва се прави, че не го забелязва.

 28. 28 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7742 Неутрално

  Българската прокуратура, некадърна и неадекватна ,ще е мечта за всеки престъпник. То хубаво, че има още почтени съдии.

 29. 29 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1830 Неутрално

  Чудя се само как ли се чувстват прокурорите с нормална интелигентност когато четат подобни безумия, писани от колеги, които действат по поръчка.
  —цитат от коментар 26 на bhd45514843

  Неприятно. Като хора които виждат, че системата е бъгната и порочна, но няма какво да направят. Важи между другото и за много други области - редови полицаи, черноработници в министерствата и т.н... Виждат, че над тях е корупция и перверзия,но няма какво да направят. Не всеки е роден да емигрира в Канада или пък с двеста алтернативни квалификации/професии, но всеки има нужда от дохода си.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 30. 30 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 651 Неутрално

  Имам чувството, че ако аутсорснем прокуратурата в сегашното ѝ състояние в бюджета ще се появят пари за 2-3 КТБ-та и качеството на работата ще се подобри драстично.

 31. 31 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1078 Неутрално

  Мда, няма как да не се съглася, че прокуратурата е мътна гола вода. От години, повдиганите от нея обвинения не издържат в съда - така да се каже, прокурорската некадърност само губи времето на големи и малки мошеници. После иди кажи, че българската правосъдна система не действа като най-голямата пералня в страната - кой влезе в нея осран до уши, излиза целият в бяло, че и парфюмиран, че и "неустойки" за пропуснати мошенически ползи му се плащат.

 32. 32 Профил на pomnesht
  pomnesht
  Рейтинг: 559 Неутрално

  Явно за да да станеш прокурор е необходимо да си много ниско грамотен, много силно корумпируем и много слаб в аритметиката...Корпулентността е допълнително качество, но не е задължителна!
  —цитат от коментар 6 на Депутат 241


  И най важното да си завършил милиционерското училище.

 33. 33 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4395 Неутрално

  Очевидно прокуратурата е действала по поръчка, а прокурорът който е изпълнявал поръчката е имал много трудности да сглоби нещо което да има поне малко по-приличен вид!
  Нищо чудно да са го притискали да побърза, защото оцапването на набедените е било необходимо за да може политическата поръчка да има необходимия политически ефект, в даден момент!
  От цялата история излиза един въпрос, който ще виси на шията на онези които не пожелаха да подкрепят качествената съдебна реформа в миналия парламент!
  А въпросът е - КОЙ ЩЕ КОНТРОЛИРА И НАКАЗВА ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА В ПРОКУРАТУРАТА?

  Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts. - Winston Churchill
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
Този сайт използва бисквитки (cookies). Ако желаете можете да научите повече тук. Разбрах