Препоръките на Европейската комисия, които България не е изпълнила

Препоръките на Европейската комисия, които България не е изпълнила

© Красимир ЮскеселиевРъководството на прокуратурата и правосъдното министерство видяха положителен знак в доклада на Европейската комисия (ЕК) във факта, че в него няма нови препоръки. Но от публикувания документ става известно, че това по-скоро се дължи на това, че България не е изпълнила докрай нито една от начертаните мерки, посочени в анализа от януари.


По-надолу може да видите препоръките и коментара на Европейската комисия по изпълнението им.


Първи показател: Независимост на съдебната власт
Препоръка 1: Да се гарантира прозрачен избор на членовете на бъдещия ВСС, като преди избора на членовете от парламентарната квота следва да се проведе публично изслушване в Народното събрание и да се даде възможност на представителите на гражданското общество да коментират кандидатите.
Препоръка 2: Да се установи практика назначаването на висши съдебни длъжности да бъде прозрачно и да се основава на качествата на кандидатите, като това следва да важи и за предстоящото назначаване на нов председател на Върховния административен съд.
Препоръка 3: Да се подобрят практическото функциониране на ИВСС и последващите действия на Висшия съдебен съвет в отговор на констатациите на Инспектората, особено по отношение на въпроси, свързани с почтеността на магистратите; да се обмисли възможността за отправяне на искане за външна помощ, например от СПСР и/или Съвета на Европа.


Заключението въз основа на анализа на изпълнението на препоръки 1, 2 и 3 е, че като цяло България е постигнала допълнителен значителен напредък по първия показател. Въпреки това някои елементи от препоръки 2 и 3 все още не са изпълнени и ще изискват допълнителни последващи действия през идните месеци.

Втори показател: Нормативна уредба
Препоръка 4: Да се приемат изменения на Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс за подобряване на нормативната уредба на наказателното преследване на корупцията по високите етажи на властта и тежката организирана престъпност.


Като цяло България е предприела конкретни стъпки за изпълнение на препоръка 4 с цел постигане на целите на втория показател. Вече са приети редица изменения на Наказателно-процесуалния кодекс, а допълнителни законодателни предложения във връзка с третия и четвъртия показател са в процес на изготвяне, включително за изменения в Наказателния кодекс.


В допълнение към обществения дебат и консултациите със съответните заинтересовани страни в съдебната система и гражданското общество успешното осъществяване на тези реформи ще изисква внимателни подготвителни и последващи действия.


Препоръка 5: Да се публикува за обществена консултация доклад, в който подробно се отчита напредъкът по изпълнението на националната стратегия за съдебна реформа и се определят оставащите стъпки, които трябва да бъдат предприети. Да се създаде механизъм за непрекъснато публично отчитане на напредъка през оставащата част от периода за изпълнение на стратегията.


Препоръка 6: Да се намери решение на положението с натовареността в най-заетите съдилища въз основа новите стандарти за натовареност и да се постигне съгласие по пътна карта за реформа на съдебната карта едновременно с развитието на електронното правосъдие.


Препоръка 7: Да се изготви пътна карта за изпълнение на препоръките на доклада на СПСР във връзка с реформата на прокуратурата и взаимодействието ѝ с другите институции, включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.


Препоръка 8: Да се изготви пътна карта за изпълнението на препоръките, съдържащи се в изследването (върху решенията на ЕСПЧ), включително механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост. Четири препоръки в доклада от януари 2017 г. бяха насочени към увеличаване на отчетността пред широката общественост и сътрудничеството между институциите. Целта бе да се насърчи по-голямата ангажираност на обществото с процеса на реформи, като по този начин се осигури по-висока степен на необратимост на процеса.


Като цяло България предприе по-нататъшни стъпки за изпълнение на четирите препоръки по третия показател. Все още обаче предстои тези инициативи да бъдат приключени и трябва да бъдат трансформирани в ясен план за действия, които да бъдат предприети в ключови области.


Препоръка 9: Да се приеме нова нормативна уредба относно борбата с корупцията в съответствие с целите, изложени в стратегията за борба с корупцията, и да се осигури прилагането на тази уредба. Да се създаде ефективен орган за борба с корупцията.


Препоръка 10: Да се приеме и осъществи реформа на Закона за администрацията с цел укрепване на вътрешните инспекторати в държавната администрация.


Препоръка 11: На основата на анализа на приключили дела да се изготви пътна карта за взаимодействие между всички съответни институции за отстраняване на слабостите при разследването и наказателното преследване на случаи на корупция по високите етажи на властта, като тази карта следва да включва и механизъм за отчитане на постигнатия напредък пред широката общественост.


Препоръка 12: Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за корупция по високите етажи на властта, за които вече има информация в общественото пространство. При зачитане на презумпцията за невиновност главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на наказанията.


Като цяло България предприе по-нататъшни стъпки за изпълнение на четирите препоръки по четвъртия показател, съдържащи се в доклада от януари. Въпреки това редица ключови инициативи все още не са приети и изпълнени. Други са в начален етап на изпълнение и все още предстои ясното определяне на конкретни действия.


Препоръка 13: Да се осъществява външен контрол върху предварителните проверки на процедурите за обществени поръчки и върху свързаните с тях последващи действия, включително върху последващите проверки, както и във връзка с разкритите случаи на конфликт на интереси или корупция и коригиращите мерки за отстраняване на установените пропуски.


Препоръка 14: Да бъдат въведени основани на риска мерки за противодействие на корупцията по ниските етажи на властта във високорискови сектори в рамките на държавната администрация, като се черпи вдъхновение от постиженията в Министерството на вътрешните работи. Следва да бъдат продължени усилията в Министерството на вътрешните работи.


Препоръка 15: Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по изпълнението националната стратегия за борба с корупцията за оставащата част от периода на изпълнение на стратегията.


Като цяло България е предприела стъпки за изпълнение на трите препоръки по петия показател, съдържащи се в доклада от януари. Въз основа на предприетите стъпки следва да бъдат предприети необходими действия през 2018 г.

Препоръка 16: Да се създаде механизъм за публично отчитане на напредъка по дела за организираната престъпност на високо равнище, за които вече има информация в общественото пространство. При зачитане на презумпцията за невиновност главният прокурор следва да докладва за разследванията и за повдигнатите обвинения. Върховният касационен съд и Министерството на правосъдието следва да докладват за постановените осъдителни присъди, както и за изпълнението на наказанията.


Препоръка 17: Да се приемат необходимите изменения на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество и да се гарантира, че Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество ще продължи да работи независимо и ефективно


Като цяло България е предприела стъпки за изпълнение на препоръки 16 и 17 по шестия показател. При все това българските власти следва да гарантират, че скорошните решения, свързани с организационни и правни промени, се изпълняват по начин, който консолидира постигнатия напредък.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (14)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Свободният за Съвършенство! (Ново ВМРО)
  Свободният за Съвършенство! (Ново ВМРО)
  Рейтинг: 284 Неутрално

  "Препоръка 2: Да се установи практика назначаването на висши съдебни длъжности да бъде прозрачно и да се основава на качествата на кандидатите, като това следва да важи и за предстоящото назначаване на нов председател на Върховния административен съд."

  Демек Цацаров какви качества има и с какво е по добър за да бъде предпочетен пред други!

 2. 2 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3600 Неутрално

  ОТ 17 препоръки има „известен напредък “само по първата .Какво положително видяха тетка и цацата? Като цяло България тъпче на едно място ,а с последните изменения се върнахме назад в независимостта на съдиите.

 3. 3 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1791 Неутрално

  "Настоящият доклад показва, че на техническо равнище са били предприети някои действия в отговор на препоръките, направени в доклада на Комисията от юли 2008 г.
  Даден бе тласък и първите резултати от него вече са налице. Нужни са обаче по-съществени резултати в разследването, съдебното преследване и произнасянето на
  присъди по дела за корупция по високите етажи и дела, свързани с организираната престъпност, за да се постигне трайна промяна в България. "

  https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2009/BG/1-2009-402-BG-F1-1.Pdf

  Цитатът е от Доклада от 2009 година!
  Всяка прилика със сегашния доклад дали е случайна? :)

 4. 4 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 4001 Любопитно

  Препоръки ....интересно !
  Колко е малка или голяма дистанцията от препоръки до натиск ?!?
  В съседната статия за Полша го има същото , но е употребен термина натиск !
  Трябва да се признае манипулативния приоритет на ЕС , при подобни инициативи !

  Bukalemun
 5. 5 Профил на gmbh
  gmbh
  Рейтинг: 3203 Неутрално

  Напредък ли?
  На снимката отвратително просташки жест независимо в каква посока е отправен.

 6. 6 Профил на uporit
  uporit
  Рейтинг: 707 Неутрално

  До коментар [#4] от "eti mehter":

  Кланяй се на Ердоган и не се обаждай!
  Разбира ли свиня от кладенчова вода?

 7. 7 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2593 Гневно

  С две уми нищо не сме направили, но политкоректното говорене на ЕС не си го казва.

  подпис
 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5849 Гневно

  КОРУМПЕТА НАГЛИ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2334 Неутрално

  " България не е изпълнила докрай нито една от начертаните мерки, посочени в анализа от януари."

  Стига!
  И Бойко, и мама Ц казаха - докладът е силно положителен! Пък вие...

 10. 10 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8640 Неутрално

  То като четеш доклада, не можеш да разбереш последния ли е или някой по-стар. Нищо не правим, нищо. И хората го виждат. Възпитано ни показват грешките, докато накрая им писне.

 11. 11 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 7411 Неутрално

  ЦвЦв да прочете препоръките и да не ръси глупости по медиите

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 12. 12 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5337 Весело

  Да, много "положителен" :)
  Като цяло, общо взето, има основание да се твърди, има извъестни стъпки, има значително ускорение спрямо нулевата скорост...
  и в резултат ?
  Седни си - слаб 2.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 13. 13 Профил на adenauer
  adenauer
  Рейтинг: 561 Гневно

  Аденауер:България има само един път,за да се оттърве от комунягите по всички властови места и това е ТОТАЛНА ДЕКОМУНИЗАЦИЯ НА ОБЩЕСТВОТО с ЛУСТРАЦИЯ на 1,5 милиона комунистически отпадъци и ДС нищожества от всички видове власти и НЕЗАБАВНА НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ на ВСИЧКО,което са откраднали тези комунистически изверги-ЕВРОСТАТ СОЧИ не 30 милиарда лева, а 100 милиарда долара.Това всъшност иска ЕС ,като ни повтаря повече от 10 години една елементарна истина ,че комунягите и техните издънки и възпитаници не струват за нищо ,но могат да крадат готови пари и богатства.и умишлено водят политика на тотална бедност и живот в риск.Затова сме последни по всичко.

 14. 14 Профил на Antoaneta PETROVA Ardashes
  Antoaneta PETROVA Ardashes
  Рейтинг: 417 Неутрално

  Докато сме дебили ще има такива доклади,които се учат от дебилите.

  mihala
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK