Върховните съдии поискаха Конституционният съд да отмени преместването на делата за корупция

Председателят на ВКС Лозан Панов

© Анелия Николова

Председателят на ВКС Лозан ПановСъдиите от Върховния касационен съд (ВКС) осъществиха намерението си и сезираха Конституционния съд с искане за обявяване на противоконституционност на текстовете от Наказателно-процесуалния кодекс, с които делата за корупция бяха преместени от Софийския градски съд към специализирания съд.


Промените влязоха в сила в началото на ноември, а преди време пленумът на ВКС обяви, че ще сезира КС.
В искането върховните съдии отбелязват, че променената подсъдност противоречи на основния закон и на разпоредбите, според които не е допустимо да има извънредни съдилища. Делото е разпределено на бившия заместник-председател на ВКС Таня Райковска.


"Извънредни съдилища не са допустими в правовите държави, каквато по Конституция е Република България, защото те се създават за обслужването на определени политически цели в разрез с разбирането за независим съд, който по дефиниция не може да обслужва такива цели" – се подчертава в искането, предава пресслужбата на съда.


Искането на ВСК
Съдиите от ВКС приемат, че определянето на подсъдността на специализирания съд съобразно субекта на престъпление го характеризира като извънреден съд. Още повече този извод се потвърждава от съчетаването на специалното качество на субекта, като определящо подсъдността на делото, със специална процедура, по която се разглежда делото, установена законодателно за специализирания съд. Една от характерните черти на извънредния съд е той да правораздава по създадени специално за целта правила и такива правила са установени по отношение на СНС, включително и чрез въведената с § 88 от ЗИДНПК разпоредба на чл. 411д, ал. 2 от НПК, предвиждаща по-кратък срок за насрочване на делото в разпоредително заседание.


Върховните съдии цитират Решение № 10/2011 г. по к. д. № 6/2017 г. на Конституционния съд, в което пише: "особено съществено, за да не бъде определен специализираният наказателен съд като извънреден и да отговаря на изискванията за безпристрастност и независимост, е, на първо място, той да прилага общоустановените правила, които се съдържат в материалните и процесуалните закони, които прилагат общите съдилища, и, на второ място – условията и редът за назначаване на съдиите в него да са същите, прилагани при назначаване на съдиите в цялата съдебна система". Именно на тези, посочени от КС критерии, не съответства сега действащия статут на специализирания съд, изводим и от нормите на ЗСВ, въведени със ЗИД ЗСВ, ДВ бр. 90/10.11.2017 г. В чл. 107б от ЗСВ, в редакцията му с посоченото изменение, се предвижда правомощие на председателя на Апелативния специализиран наказателен съд при определени условия (когато съдия от апелативния специализиран наказателен съд е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд), да командирова, освен съдия от СНС, също така и съдия от друг окръжен или апелативен съд с ранг на съдия във ВКС при съгласие на председателя на съответния окръжен или апелативен съд. Това правомощие на председателя на АСНС е изключително и не е предоставено на никой друг ръководител на орган на съдебна власт.


Друго отклонение от общоустановените правила, важими за общите съдилища, е предвиждането в чл. 233, ал. 6 от ЗСВ и в чл. 345, ал. 5 от ЗСВ (изменения, обнародвани в ДВ, бр. 90/10.11.2017 г., в сила от 01.01.2018г.), според което съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители в специализираните съдилища и прокуратури получават допълнително възнаграждение в размер, определен по утвърдени от съответната колегия на ВСС правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността, но не повече от шест основни месечни възнаграждения годишно.


Това законово предвиждане поставя магистратите и служителите от специализираните структури в привилегировано положение по отношение на тези от общите съдилища и специализирания военен съд. Според върховните съдии налице е различно третиране, понеже по отношение на магистратите от общите съдилища и военния съд, определянето на допълнително възнаграждение е предвидено да е въз основа на степента на натовареност на съответния орган на съдебната власт, докато за магистратите от специализираните структури допълнителното възнаграждение е по критерий "индивидуална оценка на резултатите от дейността". Нееднакъв е стандартът при определяне на допълнително възнаграждение на магистратите от общия и военния съд и тези от специализираните структури, понеже по отношение на първата група магистрати ВСС е компетентният да стори това, без да се изисква да бъдат създавани и спазвани определени правила, докато по отношение на втората група магистрати, компетентна е съответната колегия на ВСС, като е предвидено всяка колегия да състави правила за индивидуална оценка на резултатите от дейността. Освен това, обвързването на допълнителното възнаграждение на магистратите от специализираните структури с "резултатите от дейността", не е относим за всички магистрати и създава двоен стандарт.


С § 18 от ЗИДНПК обн. ДВ, бр. 63/04.08.2017г.) в чл. 127 се правят следните изменения и допълнения: "Досегашният текст става ал. 1 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя "ревизионните актове, с които са установени данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски и приложените към тях ревизионни доклади, както и докладите по чл. 19 от Закона за държавната финансова инспекция (ЗДФИ) от извършени финансови инспекции и одитните доклади по чл. 56 от Закона за Сметната палата (ЗСП) и приложените към тях документи".


Според върховните съдии чрез оспорената разпоредба ревизионните актове, докладите по чл. 19 от ЗДФИ и одитните доклади по чл. 56 от ЗСП се приравняват на доказателствено средство в наказателния процес. "Разпоредбата противоречи на чл. 121, ал. 1 от Конституцията, установяваща конституционно изискване съдилищата да осигуряват равенство и условия за състезателност на страните в съдебния процес, както и не е в унисон с разпоредбата на чл. 6 от ЕКПЧ за правото на справедлив процес, по отношение на изискванията за състезателност и равенство на средствата" – пише в искането до Конституционния съд. Съобразно нормата на чл. 105, ал. 2 от НПК не се допускат доказателствени средства, които не са събрани или изготвени при условията и по реда, предвидени в този кодекс.


С оспореното допълнение на разпоредбата на чл. 127, ал. 1 от НПК ревизионните актове, с които са установени данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски и приложените към тях ревизионни доклади, както и докладите по ЗДФИ от извършени финансови инспекции и одитните доклади по ЗСП, а също и приложените към тях документи, са приравнени на писмените доказателствени средства. "Приравняването на изброените документи на писмени доказателствени средства е в конфликт с изискването на чл. 121, ал. 1 от Конституцията, доразвито в чл. 105, ал. 2 от НПК.


Оспорената разпоредба е в конфликт и с чл. 6 от ЕКПЧ, установяваща правото на справедлив процес, в аспектите на изискването за състезателност и за равенство на средствата. недопустимо е приравняването на изброените в оспорената норма писмени документи на писмени доказателствени средства, понеже доказателствата, установявани с тях, не се събрани и проверени в състезателна процедура, с обезпечаване на равенство на средствата" – категорични са върховните съдии.

Коментари (11)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  Няма ли да организира митинг, да се поразтъпчат "автентичните"

 2. 2 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 1114 Неутрално

  Отново напрежение в съдебната система

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 3. 3 Профил на авторът
  авторът
  Рейтинг: 1532 Неутрално

  До коментар [#1] от "Гаргамел":
  Мисли върху аргументите му, гаргамелчо, останалото е тролене

 4. 4 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1107 Неутрално

  "Извънредни съдилища не са допустими в правовите държави, каквато по Конституция е Република България, защото те се създават за обслужването на определени политически цели в разрез с разбирането за независим съд, който по дефиниция не може да обслужва такива цели"
  В правовите на дело държави, а не само по Конституция.

 5. 5 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7212 Неутрално

  Извънредни съдилища много напомнят на Народния съд.

 6. 6 Профил на shileto
  shileto
  Рейтинг: 1074 Неутрално

  До коментар [#3] от "авторът":
  Ако се мислиш за мислещ се , яко се се заблуждаваш, но си троли не ми пречиш

 7. 7 Профил на ironhorse
  ironhorse
  Рейтинг: 631 Неутрално

  Борисов е загазил и се опитва да си купи съда.
  В крайна сметка Борисов ще бъде съден и вкаран в затвора, заедно с Цацаров и Пеевски.
  Точно и по време на европредседателството е редно да има протести и да свалим от власт корумпето Борисов.

  Бойко Борисов и ГЕРБ са еманацията на корупцията и мафията в държавата.
 8. 8 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4400 Неутрално

  До коментар [#3] от "авторът":

  Мисленето за кутевчетата е трудна работа!

 9. 9 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5378 Неутрално

  Имам ли някой, който да се съмнява, че дебилите са правната комисия? Ако не са, то поне са момчета за поръчки, тип еднодневки...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 10. 10 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2082 Весело

  Много далновиден ход на Лозето. Делото срещу Прокопи, Трайчето и Цункай Джиджи трябва да си остане в СГС. Къде другаде могат да получат справедливост!

 11. 11 Профил на gbj06554106
  gbj06554106
  Рейтинг: 541 Неутрално

  Язък,
  тъкмо превзехме крепоста, и тя се оказа ...празна

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK