Отчетът за бюджетните разходи на Варна през 2016 г. – "не компютри, а компоти" (допълнена)

Подлезът, в който "ефектното осветление" е струвало на данъкоплатците във Варна 37 хил. лв.

© Дневник

Подлезът, в който "ефектното осветление" е струвало на данъкоплатците във Варна 37 хил. лв.Статията е допълнена на 4 декември с отговори на въпроси, зададени на общинската администрация във Варна във връзка със съдържанието на "Отчет на бюджета и на сметката за средства от Европейския съюз за 2016 г."


Публикуваният "Отчет на бюджета и на сметката за средства от Европейския съюз за 2016 г. на община Варна" е пълен с неточности и не дава реална представа за направените разходи. Това става ясно от отговорите на въпроси, зададени от "Дневник" по съдържанието на документа.


В него например е записано, че през 2016 г. Варна е похарчила 37 хил. лв. за "ефектно осветление" на автомобилен подлез с дължина малко над 100 м. Той се намира на кръстовището на бул. "Княз Борис I" и ул. "Шипка". В момента върху двете му стени са поставени около 200 м LED въже, чиято пазарна цена се движи между 10 и 50 лв. за метър. Така от отразеното в отчета излиза, че дори при избор на най-скъпия вариант за "ефектно осветление" във въпросния подлез няма как да бъдат похарчени повече от 11 хил. лв.
След края на работния ден в петък от община Варна изпратиха част от отговорите на зададените въпроси по съдържанието на публикувания отчет. В тях по повод информацията, касаеща въпросното "ефектно" осветление, е записано, че всъщност става дума за


ремонт на цялото осветление в подлеза.


То включвало "подмяна на 36 амортизирани прожектора с нови, демонтаж и изграждане изцяло на кабелна електрическа мрежа с дължина 280 м, както и монтаж на 240 м LED въже". Каква е причината в официалния текст на общинския отчет всички тези дейности да са обобщени само като "ефектно осветление" от получените отговори не става ясно. (Пълния текст на отчета можете да прочетете в прикачения файл.)В същия отчет е отразено, че за коледните и новогодишните празници през м.г. община Варна е купила елха (една - бел. ред) за 15 хил. лв. Отговорите на администрацията и по този повод, нямат


нищо общо с документираното.


От тях става ясно, че "в цената за коледна елха до 3.5 м влизат още презаваряване на алуминиева конструкция и прахово боядисване". В получените отговори се твърди също, че срещу въпросните 15 хил. лв. е извършена и "цялостна подмяна на светеща и захранваща част на 12 бр. коледни елхи до 3,5 м". Всичко това обаче не е отразено в документа, с който администрацията на кмета Иван Портних (ГЕРБ) се е отчела за начина, по който е харчен общинският бюджет. Нещо повече - в него
за


"цялостна подмяна


на светещата част на коледната украса на територията на община Варна" за периода 2016 г. - 2017 г. е отразен друг разход - 20 367 лв.


В получените разяснения "цялостната подмяна" е описана по следния начин: "презаваряване на алуминиева конструкция, прахово боядисване, цялостна подмяна на светеща и захранваща част на - 1266 бр. мотиви и елементи, представляващи по-голямата част от коледната украса на гр. Варна и селата към общината".


От публикуваните данни за разходите през 2016 г. и поисканите допълнителни разяснения по тях станаха ясни


и други неточности.


Оказа се например, че варненското училище "Стефан Караджа" си е купило не един "лаптоп" на стойност 12 хил. лв., както е записано в отчета, а 12 на цена по около 1000 лв.


Друго училище - "П. Р. Славейков", си е купило не един таблет за 6200 лв., а 6 таблета за по 866 лв. без ДДС всеки.


"Мултифункционалното устройство" (което означава копирна машина, скенер и принтер в едно) за 6580 лв., записано в общинския отчет като разход на детска градина "Иглика", също се оказа нещо съвсем различно. Според нейния директор става дума за няколко мултимедийни проектора като допълнително оборудване към интерактивни черни дъски.


В отчета на Варна за бюджетните й разходи може да бъде открита и информация за професионален дрон, който администрацията си е купила през м.г., както и за "консултантски договор" за изготвян на анализ на туристическия пазар в Германия.


Кое общинско звено си служи с дрона и как е оползотворен анализът трябва да стане ясно от останалите отговори на въпросите, които "Дневник" изпрати до общинския пресцентър.


След публикуването на този текст от община Варна изпратиха и отговор на останалите въпроси, зададени във връзка с "Отчета на бюджета и на сметката за средства от Европейския съюз за 2016 г."
Както и в останалите псочени случаи, тези отговори пътвърждават констатацията, че документът е непълен и не дава ясна представа за това как са изразходвани парите на данъкоплатците.


Публикуваме текста на отговорите без редакторска намеса:


" По информация на дирекция "Туризъм" Община Варна има сключен консултантски договор с Манол Георгиев Димитров от 14.03.2016г. за промоция и анализ на туристическия пазар в Германия. Договорът става факт по предложение на туристическия бранш -през февруари 2016г. в дирекция"Туризъм" е постъпило постъпи писмо с вх. №РД16002594ВН /02.02.2016г. от няколко организации, които предлагат сключения договор с него през 2014г., да бъде удължен и да бъде за срок от 3 години. Мотиви на бранша: необходимост от бърза връзка на Варна с туристическия бизнес в Германия, която е челната тройка на държавите с най-високи туристически разходи. Манол Димитров живее постоянно в Германия от над 30 години, целият му трудов стаж е минал в сферата на туризма. Запознат е много добре с практиката и тенденциите на развитие на немския пазар. Ползва се с огромно уважение и авторитет сред немските туроператори, работи активно с райзебюрата в Германия - тяхната роля е изключително голяма при избора на почивка и с тях трябва да се работи в тясно сътрудничество, което той прави успешно и високо професионално. Манол Димитров от години е ангажиран и представлява Община Варна лично на всички немски изложения, срещи, представяния на туроператори. Отчетите, които подготвя ежемесечно, служат за изготвяне на анализи за тенденциите на туристическия пазар, както в Германия, така и на територията на Община Варна. Те се представят за ползване на всички заинтересовани представители на туристическия бранш.


Според писмо до кмета на Варна, подписано от Христо Иванов, зам.-кмет на Община Варна, закупуването на устройство за видеозаснемане - квадрокоптер, е във връзка с необходимостта на Община Варна да заснема и документира извършвани строително-ремонтни дейности, да получава навременна информация за причинени щети при евентуални природни бедствия и аварии.
В тази връзка на 20.07.2016 г. е закупен летателен апарат "Phantom 4", на стойност 4000 лв. с ДДС. Общинското звено, на което е възложено да работи с него, е дирекция "Канцелария на кмета".
До момента с "Phantom 4" са извършени заснемане на въздушни кадри на: ремонта на охранителните канали в район "Аспарухово", празника на Варна - 15-ти август - през 2016 и 2017 г., откриването на обновения фонтан на пл. "Независимост", началото на ремонта на бул. "Васил Левски", ремонтните дейности на бул. "Мара Тасева", празничното шествие на 24-ти май, санирани кооперации, почистване на незаконното депо в Максуда, запалването на светлините на коледната украса на 6-ти декември, новото ларгото, регатата "Тол шипс", концертът на MTV и др.
Всички кадри се предоставят за безплатно ползване от средствата за масова комуникация. Снимки и видеокадри се ползват от дирекция "Инженерна инфраструктура", "Туризъм", "Култура и духовно развитие", "Спорт" - при подготовка на информационни и рекламни материали".


В друго пояснение към публикувания "Отчета на бюджета и на сметката за средства от Европейския съюз за 2016 г." се посочва следното:


"
В изпълнение на "Програма за развитие на туризма на територията на Община Варна за периода 2014 - 2020 година" има сключен договор с рег.№Д17000045ВН/18.01.2017г.за "Доставка, монтаж, разработване на мултимедийно съдържание, сервизно обслужване и софтуерна поддръжка на самостоятелни интерактивни терминали (киоски)" с "Кейбъл Тех" ООД. Договорът е сключен на основание Закона за обществените поръчки и проведена процедура за възлагане на обществена поръчка.
С решение №1240 от 13.04.2016г. се открива процедурата за възлагане на обществената поръчка. С решение №1980 от 07.06.2016г. се назначава комисия, която да разгледа, оцени и класира постъпилите оферти. Следва издаване на решение №3928 от 21.10.2016г., което определя "Кейбъл Тех" ООД за изпълнител на обявената поръчка.
Предвидените средства през 2016 година са прехвърлени като преходен остатък за 2017 година с цел обезпечаване стойността на договора, който предстои да бъде сключен след провеждане на процедура по ЗОП.
Сключеният договор е на стойност 42 840 лв без ДДС за срок от една година като при изпълнение на договора следва да се доставят и монтират два броя екстериорни интерактивни терминали с тъч-скрийн екран, подходящи за външен монтаж с единична цена 13 695 лв без ДДС и два броя интерактивни терминали с тъч-скрийн екран, подходящи за вътрешен монтаж с единична цена 7 725 лв без ДДС.
С писмо с рег.№Д17000045ВН_001ВН от 23.05.2017г. са възложени на фирмата изпълнител доставката и монтажа на два броя интерактивни терминали с тъч-скрийн екран, подходящи за вътрешен монтаж, които да бъдат извършени съответно в сградата на Летище Варна, терминал Пристигащи и и в сградата на Морска гара, Пасажерски терминал. На 04.07.2017г. е подписан протоколът по приемане-предаване на монтираното оборудване: два броя Киоск модел KT-SNT42 IND.
Останалите два киоска, подходящи за външен монтаж предстои да бъдат въведени в експлоатация, съответно в двора на Археологически музей-Варна и пред Летен театър, до края на 2017 година.
Киоските, разположени в централна пешеходна зона са монтирани и въведени в екплоатация преди 2017 година и не са предмет на горецитирания договор, респективно не отговарят на техническите характеристики, заложени в него".

"

Ключови думи към статията:

Коментари (36)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4661 Неутрално

  Темида е сляпа за кадрите на ГЕРБ !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8101 Любопитно

  Елхи, лампички , лаптопи и принтери може да ''се разследват'' ама милионни проекти кат безумния нов булевард ''Левски'' - не ?

  [email protected]
 3. 3 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1369 Неутрално

  Калинки ли и там бе?
  Не е за вярване...

 4. 4 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 1045 Неутрално

  Публикуваният "Отчет на бюджета и на сметката за средства от Европейския съюз за 2016 г. на община Варна" е пълен с неточности и не дава реална представа за направените разходи.

  Как да не дава реална представа? Парите изпапкани ли са? Изпапкани са! Сега е ред на прокуратурата да установи кой и как ги е опукал.

 5. 5 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7649 Неутрално

  И после се оправдават, че нямало пари. Краде се, бе, краде се , като за световно.

 6. 6 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3750 Неутрално

  това със светищия маркуч на Шипка не е ли преди 2016

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 7. 7 Профил на today
  today
  Рейтинг: 785 Неутрално

  Тия там са невероятно нагли, ама Цацаров явно няма нищо против.

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 8. 8 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5516 Неутрално

  Счетоводителите, които получават допълнителни пари за водене на сметките за пари от ЕС да вземат да ги върнат. Достатъчна загуба за тях ...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 9. 9 Профил на Спас Спасов
  Спас Спасов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#6] от "дерибеев":

  Може и да е, дерибеев, но е записано в отчета за 2016. Текстът му е приложен към статията.

 10. 10 Профил на Orchid
  Orchid
  Рейтинг: 902 Гневно

  Мила, родна картинка!

 11. 11 Профил на Николай Георгиев
  Николай Георгиев
  Рейтинг: 1170 Разстроено

  На руско-мутренски полис го превърнаха Варна. От един сравнително приятен град.

 12. 12 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3750 Неутрално

  До коментар [#9] от "Спас Спасов":

  именно , интересно за пръв път ли попада в отчет

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 13. 13 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 937 Неутрално

  Елхи, лампички , лаптопи и принтери може да ''се разследват'' ама милионни проекти кат безумния нов булевард ''Левски'' - не ?
  —цитат от коментар 2 на karabastun

  Опитвате се да насочите вниманието към друга тема. Защо се заяждате?
  Между другото разходите за проектиране, доставка и монаж на "ефектното осветление" може би са коректни и биха издържали проверка.

 14. 14 Профил на testimone
  testimone
  Рейтинг: 279 Неутрално

  Това като несполучлив опит за извинение и обяснение за вчерашната излагация, Спасов. Не Ви се получава. Най-малкото защото остава въпросът: защо не сте изчакал официалния отговор, а сте побързал да напишете предишното материалче, нямащо много общо с истинската журналистика. А ако сте имали въпросните отговори и обяснения следва да предложите смислено обяснение на драгите читатели защо сте опитали да ги въведете в заблуждение...

 15. 15 Профил на testimone
  testimone
  Рейтинг: 279 Неутрално

  На руско-мутренски полис го превърнаха Варна. От един сравнително приятен град.
  —цитат от коментар 11 на Николай Георгиев


  Много точно казано, само че градските слухове говорят, че автора има повече общо с отговорните за това фактори, отколкото дава вид.

 16. 16 Профил на m_style
  m_style
  Рейтинг: 661 Весело

  Горанов, ако някоя частна фирма направи подобен отчет к,во следва бе? Или общинските бюджети са за да толерират ниската компетентност на назначените тикви и откровеното крадливо малоумие? Поне един некадърник ще има ли уволнен?

 17. 17 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1033 Любопитно

  Това най-вероятно са поредните лъжи на ГЕРБ и измислени оправдания, в отговор на сканданите данни в отчетите.
  Но дори и хипотетично да приемем обяснениято, че онези ГЕРБери във Варна са водели отчетите "едно към кесим" - това е също толкова скандално

  Трябва да се СТРОЯТ ЗАТВОРИ, ще има много работа

 18. 18 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  Има препокриване на разходите за подмяна на празничното осветление и елхата. Нещо смърди в тези сметки. Какви са тези прожектори и въженца плюс кабел и монтаж за 36 хилки? Пак нещо не ми се връзва. Знам че професионалните консумативи, машини и оборудване не са евтини, ама чак пък толкоз да излиза се съмнявам. Има ли разбивка колко излиза осветителните тела, кабела, въжето, адаптери и други косумативи?

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 19. 19 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1033 Любопитно

  От статията става ясно, че ГЕРБ-Варна най-вероятно лъжат.
  15 хил. лв за елха от община Варна обясняват са разходи за "цялостна подмяна", които обаче са посочени в друго перо и с други радходи. Т.е. според обясненията на ГЕРБ - Варна става дублиране на разходите, а иначе казано - ЛЪЖАТ.

  Много интересно как им правят одити и ревизии на тези във Варна? Въпросът е ритеричен

 20. 20 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2769 Неутрално

  До коментар [#8] от "penetrating":

  Ами..., явно не са били счетоводители, ами ГЕРБ-ерските калинки на щат в община Варна са съчинявали калпавия отговор...! :)
  Можеше на варненските общинари да им се беше откъснал от сърцето някой лев, че да платят на истински счетоводител, за да им оправи сметките и нещата да изглеждат достоверно. Ама и това не са направили... Което означава, че въобще не им пука, нито от проверки..., нито от медии...! :)
  Плюс това излиза, че варненци са достатъчно тъпички, че да си избират и Киро и Портних...! Да им е честито! :)

  Бивш tww09306483.
 21. 21 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 504 Гневно

  Определено се омазват в опита да прикрият кражбите си. В момента все още не е станало ясно почти нищо конкретно какво е струвало, освен цената на някакви таблети по 866лева без ДДС за брой...Малко...множко ми се струва. Освен ако директора и най-близките му дружки не са се обзавели с последен писък на модата и то флагмански модел от някоя скъпа марка..Иначе таблети с повече от достатъчно добри параметри, се намират и в диапазона между 300-500лв(с ДДС) цени на дребно...

  мурзилка
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 23. 23 Профил на Тарасконски
  Тарасконски
  Рейтинг: 510 Неутрално

  Аз да питам автора - щом като "След края на работния ден в петък от община Варна изпратиха част от отговорите на зададените въпроси по съдържанието на публикувания отчет" защо тези отговори липсваха в публикацията ви, която беше пусната в неделя по обяд? М?

 24. 24 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  До коментар [#23] от "Тарасконски":

  Какви по-точно отговори? За осветлението на тунела ли? Съгласен съм че 36 хилки не са отишли само за кабели, адаптори и светещ маркуч. Но каквото и да ми говорите, такива пари за подмяна на осветителните тела, електрическа мрежа и вероятно други джунджурии за 100 метра или дори 200 метра тунел са голяма сума. Какво ще кажете за припокрибането на разходите за елхи и подмяна на празничното осветление? Стига с тия завишени цени. Санирането излизало 17 хилки на апартамент. Миналата година сложих изолация, смених всички дограми, шпакловане и боядисване на къща 20 километра южно от Варна. Излезе повече от два пъти по-евтино от държавното саниране!

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 25. 25 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  До коментар [#19] от "stenli1":

  Пич, кой прави одити на Българските общини? Сметната палата ли? Ами че те чиновниците там от политиците са назначени! Наистина трябват независими одитори работещи за реномирани международни компании които няма да заложат името си за да прикрият далаверите на БГ политиците заемащи постове в градове, селца и паланки. Кой ли обаче ще допусне такова нещо да се случи?

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 26. 26 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5516 Неутрално

  До коментар [#20] от "tww09306483":

  За съжаление сигурно е станало така както го описвате...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 27. 27 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5516 Неутрално

  До коментар [#20] от "tww09306483":

  За съжаление сигурно е станало така както го описвате...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 28. 28 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1073 Неутрално

  До коментар [#25] от "tsyrvulan":

  одитът на КТБ кой го направи?

  не е до реномирано име, а до контрол, умения, морал и най-важното - РЕСПЕКТ КЪМ ЗАКОНА, все дефицитни атрибути на българските политици и чиновници!

 29. 29 Профил на primerno
  primerno
  Рейтинг: 286 Любопитно

  Аз да питам автора - щом като "След края на работния ден в петък от община Варна изпратиха част от отговорите на зададените въпроси по съдържанието на публикувания отчет" защо тези отговори липсваха в публикацията ви, която беше пусната в неделя по обяд? М?
  —цитат от коментар 23 на Тарасконски


  Много смислен въпрос, защо изобщо се е появила тази статия в неделя със старата информация, щом от общината са отговорили на част от въпросите? Г-н. Спасов само се злепоставя по този начин и всеки ще има едно наум, дори следващото му разследване да е , за дори по-големи далавери!

 30. 30 Профил на primerno
  primerno
  Рейтинг: 286 Любопитно

  Определено се омазват в опита да прикрият кражбите си. В момента все още не е станало ясно почти нищо конкретно какво е струвало, освен цената на някакви таблети по 866лева без ДДС за брой...Малко...множко ми се струва. Освен ако директора и най-близките му дружки не са се обзавели с последен писък на модата и то флагмански модел от някоя скъпа марка..Иначе таблети с повече от достатъчно добри параметри, се намират и в диапазона между 300-500лв(с ДДС) цени на дребно...
  —цитат от коментар 21 на Маршалов


  Ами да не става много ясно и от двата материала, първото защото в общината работят мърлячи, второ защото и двете статии са написани по подобен начин. Г-н. Спасов е имал информацията за "маркучите" още в неделя, но въпреки това я публикувал, защо ли :)

 31. 31 Профил на Тарасконски
  Тарасконски
  Рейтинг: 510 Неутрално

  До коментар [#24] от "tsyrvulan":

  Въпросът е принципен! Да бъдат дадени всички гледни точки - нали по това уж Дневник се различава от пеевските бълвочи? Тази статия е доказателство за липсата на елементарна журналистическа коректност. Въпросният писач е имал другата гледна точка, но явно умишлено е спестена на читателите.Това не е журналистика!

 32. 32 Профил на eyewithness
  eyewithness
  Рейтинг: 225 Неутрално

  [quote#30:"primerno"][/quote]

  Е то е ясно защо. Защото тези, които са му заръчали статията са не по-различни от тези, за които е статията. За нас остава да решим що за журналист е подобна личност, склонна да си даде Д-то под наем по подобен начин и колко всъщност истина има в неговите материали.

 33. 33 Профил на Lightmaster
  Lightmaster
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Истината е, че г-н Спасов не е изчакал уж проверката и е тръгнал да гони голям рейтинг и слава, но единственото което постигна е доста въпроси около неговата компетенция като журналист. Защо не промените заглавието на предната ви статия, която подведените от вас читатели започнаха да споделят в социалните мрежи, след като се оказа че и двете цитирани суми в ЗАГЛАВИЕТО са десетки пъти завишени. От коментарите отдолу се разбра че въжето не е 200лв а е под 30лв и елхата не е 15000лв, а е 1000лв. Всъщност вместо да промените предната си статия с вече проверените цифри от официалните документи, вие написахте нова в която цитирахте точните суми, но оставихте другата която вече е в графа Мега жълта статия да подвежда жителите на града ни с единствената цел да трупате известност. Може да сте прав за доста неща, но когато нямате доблестта да си признаете грешките и използавате тази втора статия като вестник с която да покриете предната в която меко казано се оак.хте, всичко губи смисъл нали. Никой не вяра на лъжливото овчарче няколко пъти.

 34. 34 Профил на Lightmaster
  Lightmaster
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#30:"primerno"]
  —цитат от коментар 32 на eyewithness
  Е то е ясно защо. Защото тези, които са му заръчали статията са не по-различни от тези, за които е статията. За нас остава да решим що за журналист е подобна личност, склонна да си даде Д-то под наем по подобен начин и колко всъщност истина има в неговите материали.[/quote]

  Защото точно в момента излезе търга за обществената поръчка за Ефектното осветление и Коледната украса. Всичко друго в тази статия е талаж. ЯВНО ГОСПОДИНА РАБОТИ И НА ВТОРИ ТРУДОВ ДОГОВОР.

 35. 35 Профил на liz10541608
  liz10541608
  Рейтинг: 5 Неутрално

  Здравейте, г-н Спасов от години наред следя вашите критични статии за града ни. Винаги съм приемала, ако не за чиста монета то за достоверен източник вашите дописки, но тук сгрешихте и за мен наистина подведохте жителите на града ни. Заглавието заблуждава, този Дрон за който говорите отлетя някъде и не стана ясно нищо за него, а за другите две части определено не бяхте прав. Ако това нещо е вярно, че именно сега е излязъл търга за същата обществена поръчка, вече трябва да навежда хората да имат едно "на ум" за вас, както аз ще имам определено.

 36. 36 Профил на Lightmaster
  Lightmaster
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Моля Гл. редактор да допълни статията на под опечния си Спасаов или да промени заглавието примерно на: Отчетът за бюджетните разходи на Варна през 2016 г. – "не компютри, а компоти" и много големи шарани. Защото както управляващите така и журналистите ни вземате за шарани

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK