Инкубатор за вербуване на агентурен апарат (из изследването "Концлагерът Белене")

Инкубатор за вербуване на агентурен апарат (из изследването "Концлагерът Белене")

© СиелаПетнайсет хиляди души - 11 хиляди от тях без съд и присъда, преминават през най-дълго съществувалия концлагер на комунистическата власт - на остров Белене (1949-1987 г.) На него е посветено новото изследване на Борислав Скочев "Концлагерът Белене (1949-1987)", публикувано от издателство "Сиела".


В 924 страници, с над 1800 бележки авторът проследява в подробности етапите на съществуване на мястото, станало синоним на терора: от организацията, стопанството и бита му до броят на въдворените, законовите основания за тяхното задържане, агентурно-оперативната работа, принудителният труд, убийствата и опитите за бягство.


"Дневник" публикува откъс от увода. Заглавието е на редакцията.
Концлагерът, който съпътстваше
комунистическа България


Корабът елегантно се движи по течението на реката, ние правим слънчеви бани на горната палуба и се къпем под душовете, радиото свири приятна забавна музика, когато някой (при всяко пътуване този глас призрачно се появява) казва: "Белене". Всички българи, които се намират на кораба, обръщат глави и дълго гледат към зеления остров, докато той изчезне далече назад. Като че музиката на радиото внезапно се превръща в крясък на кукумявка, цялото невинно очарование на реката изчезва и слънцето отива по дяволите, за да дойдат страшните представи от толкова разкази и слухове за този остров на българската мъка и смърт.


Едва ли има българин, който да не познава някой жив или мъртъв обитател на тази най-вярна витрина на социализма. Близки приятели, състуденти и съученици са преминали през адски изпитания само на един хвърлей от кораба на нашето удоволствие. Тук е бил Васил, когото са държали вързан с вериги цели две седмици в лодка, заклещена всред ледовете на най-студения февруари, Стамен, който е бил карциран денонощия във вода до гушата, момчета от политехниката, които са били застреляни на място без повод и присъда Веднъж, провесил крака над водата, някакъв хлапак с китара пееше от кораба странна песен:


"Дунав, бели Дунав, тихо си течеш,
Дунав, черни Дунав, страшна мъка ти влечеш"


Георги Марков


Някога намирах за несправедливост на историческата памет, че концлагерът "Белене" се е превърнал в символ на комунистическата репресия, а имената на десетките други концлагери, които също са "най-вярна витрина на социализма", в които също се изработва приложеният по-късно в цяла България модел на изо­лация от свободния свят, на безправие, на пълна зависимост в труда и бита, на страх и мнителност, са потънали повече или по-малко в мъглата на забравата. Още в началото на изследването си вече знаех, че в това има и логика, и справедливост. "Белене" не е нито първият, нито последният комунистически концлагер, но той съществува много по-дълго от всички останали, от 1949 до 1987 година почти без прекъсване. Географското разположение на този остров, откъснат от България от мощните води на Дунав, дава видимост на преживяното от няколко поколения лагеристи чувство, че си изтръгнат от родината, че си отписан от света на живите. Самата комунистическа власт до своя край целенасочено използва името "Белене" като заплашителен символ.


Истории от Белене >


През дългото си съществуване концлагерът "Белене" обслужва всички репресивни кампании, включително извършените преди неговото създаване. Организиран през юни 1949 г., той приема от останалите концлагери най-авторитетните, непоправимите представители на категориите, репресирани в тези от етапите на съветизацията, които са вече завършени: разграждането на държавните структури на Царство България, смазването на българския национализъм и на антисталинския ляв радикализъм, ликвидирането на партийната политическа система, национализацията, идеологизирането на образованието. Превърнатият в концлагер остров бързо се заселва от бивши полицаи и офицери, предвоенни държавници и политически дейци, членове на младежките националистически организации и на ВМРО, анархисти и троцкисти, уволнени съдии, прокурори, чиновници, университетски преподаватели, изключени студенти, лишени от правото да практикуват адвокати, национализирани индустриалци и едри търговци, водачите и най-активните дейци на Земеделския съюз, Демократическата, Радикалдемократическата, Социалдемократическата партия Вече след създаването на лагера е форсирана насилствената колективизация, извършена е вътрешнопартийната чистка, превзета е православната църква и са организирани показните процеси срещу католическата и протестантските църкви и в лагера селските стопани стават близо половината от лагерния състав, формирани са цели бригади от духовници, появяват се въдворени комунисти, които бързо заемат ръководните места в лагерния актив.


Закрит през есента на 1953 г. при постсталинисткото размразяване, концлагерът отново е открит през ноември 1956 г. в дните на Унгарската революция. На острова са изпратени около 300 контрареволюционери – опозиционни авторитети, които властта намира за способни да подбудят и оглавят "унгарски събития". В началото на 1958 г. в голяма акция, която трябва да респектира младото следвоенно поколение, още ненаучено да потиска порива си към свобода и харесващо западната музика, облекло и начин на живот, в лагера са изпратени 1700 хулигани. През лятото на същата година в още една репресивна кампания, обслужваща втория етап на насилствената колективизация, са въдворени около 100 турци и българи мюсюлмани. Лагерът е формално закрит през септември 1959 г., а на практика е преместен край Ловеч. Но тъй като Ловешкият лагер представлява качествено различно явление, въпреки че през първата си година е административно идентичен с ТВО "Белене" и продължава много практики, родени на острова, той не е обект на това изследване.


Портрет на лагерист, рисуван от Петър Байчев, въдворен в лагера между 1949 и 1956 г.

© Петър Байчев, Петър Байчев

Портрет на лагерист, рисуван от Петър Байчев, въдворен в лагера между 1949 и 1956 г.

Концлагерът отново е открит в началото на 1964 г., вече като общежитие за изселени на територията на действащия затвор. Намерението на МВР е той да се разрасне с въдворяването на 600 от най-непоправимите криминални рецидивисти и хулигани. Поради липсата на законово основание това не се случва, но общежитието функционира и обслужва такива кампании като първия опит за смяната на имената на българите мюсюлмани през 1964 г., превантивното изселване от София и големите градове на политически враждебни и криминално проявени лица по време на Световния младежки фестивал през 1968 г. и смяната на имената на българите мюсюлмани през 1970–1973 г. Концлагерът би трябвало да е закрит през 1977 г. с влизането в сила на новия Закон за народната милиция, който отменя мярката "принудително установяване на ново местожителство", но хора без присъда на острова има и през 1978 г., и през 1981 г.


Последното откриване на концлагера е в самия край на 1984 г., в първите дни на насилствената смяна на имената на етническите турци. Сега "Белене" трябва да осигури превантивната изолация на авторитетните личности сред тях. Турците са главният обект на въдворяването, но по своята вътрешна логика то се разгръща и са въдворени българи мюсюлмани, чиито имена са сменени през 70-те, но които спазват религиозните си традиции, както и 14 българи без пряка връзка с "възродителния процес". Концлагерът е закрит през есента на 1986 г., но отделни лагеристи остават до началото на 1987 г. Концлагерът продължава да съществува в кризисните планове на режима до самия му край. На 3 май 1989 г. на съвещание на ръководството на МВР зам.-министър Григор Шопов казва: "Вече е ясно, че ние ще изселваме голямата част от това население [турското] не в Беле­не, а в Турция и може би това мероприятие ще се окаже по-полезно, отколкото Белене. Но Белене трябва да се пази, мерките да се вземат, процесите да се ръководят и законите да се прилагат".


Създаден след като политическите партии са вече разпуснати, а вражеските класи – унищожени, концлагерът продължава да съществува и след като е изиграл ролята си в потискането на вече победените политически и класови врагове и дори на техните синове и дъщери. За разлика от военновременните концлагери, "Белене" функционира през един 40-годишен мирен период – но в перманентна война на тоталитарната държава срещу една или друга група от собственото є население, в непрестанна насилствена промяна на обществото и човека. За разлика от концлагерите на деспотичните, диктаторските, тираничните режими, той не цели само изолацията, репресията, изтреблението или робовладелската експлоатация на политическия противник, ликвидирането на политическата съпротива и насаждането на масов страх.


Неговата главна задача е да произвежда хора, които след концлагера да бъдат други – не само в политическото и общественото си поведение, но и в най-частното. Те не просто трябва да се откажат от политическата борба, а от политическите си възгледи. Не само да потиснат мисълта за бягство към свободния свят, но и влечението си към неговото изкуство, музика, танци, облекло. Да забравят ритуалите и традициите си, вярата си, етническата си принадлежност, името си. Да се предпазват от всяка проява на съпричастие. Да заменят изолацията на телените мрежи с отшелничеството на страха и подозрението. Да бъдат готови да предадат най-близките си.


Как "Белене" постига своята цел? Българските комунистически концлагери не са лагери за изтребление, смъртността в ТВО "Белене" в годините 1951–1953 и 1956–1959 се съизмерва с тази в ГУЛАГ през същия период (значително по-ниска от тази преди и по време на войната), българският лагерен жаргон не изработва съответствие на Muselmann и доходяга. Въпреки усилията българската лагерна система не прераства в лагерно-производствен комплекс, концлагерното стопанство е недоразвито и постоянно губещо, а през 60-те, 70-те и 80-те години трудно се намира приложение на труда на лагеристите. В този смисъл българският комунистически концлагер е по-чист образец на тоталитарен концлагер от съветските и нацистките, защото постига задачите си без ужаса на индустриализираната смърт и без утилитарната многомилионност на ГУЛАГ.


Това, което едно изследване открива в концлагерите на комунистическа България и най-вече в "Белене", е активната агентурно-оперативна работа. Тя е с перспектива – насочена към живота след лагера. През 1946 г. отговарящият за лагерите инспектор от ДС Желязко Троев предрича голяма роля на ТВО в борбата срещу враговете на народната ОФ власт с благоприятните им условия за вербуване. А през 1985 г. ръководещият Държавна сигурност зам.-министър Григор Шопов определя "Белене" като инкубатор за вербуване на агентурен апарат. Лагерите винаги са били административно ръководени от други структури на МВР (с изключение на специалния лагер "С" 1947–1950 г.), но най-важната роля в тях е на Държавна сигурност, чиито оперативни работници имат по-голяма неформална власт над лагеристите от лагерния началник.


Тежкият бит и непосилният труд са резултат на лошата организация и стопанските амбиции, но преди всичко на възгледа за лагеристите като за врагове, чиито тела и психика трябва да бъдат сломени и подготвени за трансформация. Категоризацията и режимът имат за цел не да превъзпитат, а да деморализират най-непримиримите и да поощрят предалите се. Културно-просветната работа цели не да внуши нови убеждения, а да разруши всяко убеждение, да принуди лагеристите да се саморазкайват публично за миналото си, да проговорят на езика на идеологическото лицемерие; нейната абсурдност демонстрира власт дори над здравия разум – най-характерният пример са предизборните мероприятия в лагера, предназначени за хора, които неформално са лишени от право на глас.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (28)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1847 Неутрално

  "тела и психика трябва да бъдат сломени и подготвени за трансформация"

  Наш близък роднина излиза от Белене след 7 годишен затвор. След това да започва да живее уединено. Отказва всякакви контакти с роднините си, не ни поздравяваше на улицата. За първи път аз отидох в дома му към 1975 г - една стая с легло, стол, бюро и бюфет.
  Дори в дома си говореше с намеци - защо не ни поздравява. Страх, страх и пак страх.

  подпис
 2. 2 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1991 Гневно

  Всички, които са били на щат, не говоря за сътрудниците, а за тези, които официално са работели за ДС, трябва поне малко срам да имат и да не ни се правят на патриоти, морализатори, анализатори. Че са все още фактори в българската политика (Митьо Гестапото, например), това ни е ясно, но поне да се скрият от погледите ни и да не ни се натрапват със самодоволните си физиономии!

 3. 3 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2401 Неутрално

  Рапсодия в тъжно. Това написа Г.Ифандиев преди време.

  SHADOWS of SOFIA
 4. 4 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2821 Неутрално

  Нищо не е променено и няма да се промени, докато хората, преминали през месомелачката са унизени и непризнати, а палачите им са ненаказани.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 5. 5 Профил на 5ar8
  5ar8
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Това също е причина за сегашното състояние на нещатата.

  5ar8
 6. 6 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 2401 Неутрално

  До коментар [#2] от "Fiji":

  За жалост , това са изпълнители. Пазители на една идеология за която все още нечии глави въздишат.

  SHADOWS of SOFIA
 7. 7 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 995 Неутрално

  Всички, които са били на щат, не говоря за сътрудниците, а за тези, които официално са работели за ДС, трябва поне малко срам да имат и да не ни се правят на патриоти, морализатори, анализатори. Че са все още фактори в българската политика (Митьо Гестапото, например), това ни е ясно, но поне да се скрият от погледите ни и да не ни се натрапват със самодоволните си физиономии!
  —цитат от коментар 2 на Fiji

  До коментар [#2] от "Fiji":За жалост , това са изпълнители. Пазители на една идеология за която все още нечии глави въздишат.
  —цитат от коментар 6 на ka2

  Въздишат и са готови да я претворят в живо дело. Имат възможност. ... Депутат Зарков, ...

 8. 8 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1847 Неутрално

  Аз мисля, че дори не трябва да се говори за наказване на виновниците. И участниците в Холокоста не са наказани. Трябва само на хората да знаят, децата да го изучават, хората на изкуството да го показват - Нищо повече.

  подпис
 9. 9 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1847 Гневно

  Всички, които сме преживели онова време сме съучастници в това престъпление.
  Едни са виновни с тъпотията си, като от тъпотия не са разбрали какво става.
  Други са съучастници като дори не поздравяваха преживелите жертви от страх да ги свържат с тях.
  Други са съучастници, когато на принудителните събрания заклеймяваха враговете на народа.
  Други са съучастници когато вървяха в стада по манифестации.
  НЯМА НЕВИННИ

  подпис
 10. 10 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1847 Неутрално

  Забравата за тези жертви ще направи жертвите безсмислени. Дори природата извлича полза от злото. Човек преболява от някакъв вирус и създава имунитет. Човечеството трябва да придобие този имунитет след като вече изстрада.
  Изкушавам се да повторя думите на един комунистически чешки писател Юлиус Фучек
  Неговото послание е ХОРА БДЕТЕ!

  подпис
 11. 11 Профил на abdelhaqq
  abdelhaqq
  Рейтинг: 808 Неутрално

  До коментар [#8] от "Иван К":

  как така "участниците в Холокоста" не са наказани. защо се води дело сега срещу "счетоводителя на Аушвиц". може би имате предвид "редовите изпълнители"?

  בני אתה אני היום ילדתיך
 12. 12 Профил на chinaski
  chinaski
  Рейтинг: 372 Гневно

  ГЕРБСП ще искат да забранят тази книга!За тях това са дребни подробности, относно светлото комунистическо минало!

 13. 13 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 686 Неутрално

  До коментар [#8] от "Иван К":

  Абе някои от тях "намазаха въжето" или си "полежаха" на топло!Но ти си прав - Другарите чакат и последната ЖЕРТВА да умре,да не се говори за това,а ако "случайно"някой има "нахалството" да е жив - Крумчо е насреща !!!

 14. 14 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 2187 Неутрално

  Комунистическите престъпления срещу България и българите от 1919 до 1989 г. трябва да се изучават в училище.
  Иначе влизаме в ужаса, обрисуван от Хана Аренд в "Банализиране на Злото"!!!

 15. 15 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 2000 Неутрално

  Преклонение пред страдалците!

 16. 16 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 995 Неутрално

  Всички, които сме преживели онова време сме съучастници в това престъпление.Едни са виновни с тъпотията си, като от тъпотия не са разбрали какво става.Други са съучастници като дори не поздравяваха преживелите жертви от страх да ги свържат с тях.Други са съучастници, когато на принудителните събрания заклеймяваха враговете на народа.Други са съучастници когато вървяха в стада по манифестации.НЯМА НЕВИННИ
  —цитат от коментар 9 на Иван К

  Обобщаващо. Всички са виновни. Организаторите, изпълнителите, ..., присъствалите на манифестации и други масови мероприятия, ..., родилите се и живели в "онова време", ... Формулировка еквивалентна на "Никой не е виновен". Такива са и реалностите.

 17. 17 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 1641 Неутрално

  Участниците в Холокоста ги съдят до ден днешен, а за комунистическите престъпления няма нито един подгонен. Не само това , ами и в лимузини се возят и поучават , заплашват оттам ! Със съдействието на отгледаната "десница" в лицето на Жиелю и седесари, атлантическите съюзници и всякакви други мърши.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 18. 18 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 827 Неутрално

  Вечна памет на избитите от комунистическия режим. И проклета да бъде Русия, която ни натресе този режим.

  The best way to predict the future is to invent it.
 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 2831 Неутрално

  Комунизъм - това значи несвобода. Дори и представен в ИДЕАЛНИЯ си (според утопичните теории) вариант, той отрича човешкото у човека, превръща го в епсилон (по Хъксли) и по тази причина е крайно непривлекателен за всеки индивид с лично достойнство и може да се хареса единствено на отчаяни лузъри и лумпени.

  А така, както го бяха приложили на практика нашенските червено айдуци, комунизмът е просто УРОДЛИВ ХИБРИД между цирк и кланица.

  Хубаво е, че свърши, а още по-хубаво е, че никога няма да се повтори. Каквото и да е дошло на негово място, е за предпочитане пред онзи зловещ ХИБРИД.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 380 Разстроено

  "В този смисъл българският комунистически концлагер е по-чист образец на тоталитарен концлагер от съветските и нацистките, защото постига задачите си без ужаса на индустриализираната смърт и без утилитарната многомилионност на ГУЛАГ."

  НИКОГА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАБРАВЯ СЪВЕТСКОТО РОБСТВО 1944-1989!!!

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 21. 21 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 380 Неутрално

  До коментар [#19] от "Norman Granz":

  Хубаво е, че свърши, а още по-хубаво е, че никога няма да се повтори.
  —цитат от коментар 19 на Norman Granz


  Не знам... Дано! Ще се учудиш колко хора в Западна Европа, особено сред родените след 1989, съвсем спокойно си отричат престъпленията на комунизма и си играят на револУции в Гърция, Каталуния и т.н. Те не виждат никакъв проблем в Куба и Венецуела, а ако има такъв, то това е американския империлиализъм и капитализма.

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 22. 22 Профил на Людмил Йончев
  Людмил Йончев
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Не е точно така. През 1975 бях в Белене ,като войник. Въдворяването се извършваше в самия град за което имаше негативна реакция от населението. Въдворените обикновено живееха в края на града . Местните ги биеха, когото ги видеха сами. Връщането ставаше след доклад от този който ги е изпратил.
  На острова се говореше че има само 30-40 политически затворници. Останалите обекти / разбирай отделни затвори/ бяха нормален затвор на Плевенски окръг. Ходил съм там да взимам затворници , които работеха в поделението , което се строеше в този момент. Всички си расказваха историите - осъдени кой за туба нафта или кокошка. На затвора 4 обект пишеше Ако не знаеш - попитай , ако не можеш- ще те научим, ако не искаш щете принудим. Тогава островът беше огромно земеделско стопанство.

 23. 23 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 1847 Неутрално

  До коментар [#17] от "schwimmwagen":
  "Участниците в Холокоста ги съдят до ден днешен, а за комунистическите престъпления няма нито един подгонен."

  Не само съдът налага наказание. Разкритите престъпления и общочовешкото презрение е по-тежко от всяко наказание наложено от съд.
  Всички знаем за презрението към хората участвали в Холокоста. Всички знаем мащабите на Холокоста. Никое човешко създание не може да се примири вътрешно, че това е станало. Масовите репресии нанасят жестока рана в съзнанието на хората.

  подпис
 24. 24 Профил на objektivist96
  objektivist96
  Рейтинг: 502 Разстроено

  "....активната агентурно-оперативна работа. Тя е с перспектива – насочена към живота след лагера..... голяма роля на ТВО в борбата срещу враговете на народната ОФ власт с благоприятните им условия за вербуване..... инкубатор за вербуване на агентурен апарат....българският комунистически концлагер е по-чист образец на тоталитарен концлагер от съветските и нацистките, защото постига задачите си без ужаса на индустриализираната смърт и без утилитарната многомилионност на ГУЛАГ."
  ==========================================================================
  Е,свършили са си добре работата "другарите" и инструментите им,а резултатите се виждаха и преди 1989 година,виждат се и след нея. Вацлав Хавел,Лех Валенса,Адам Михник имаха ли български еквиваленти? Не си спомням за такива.Някакво микроскопично подобие на лустрация имаше ли?Колко от "другарите"участвали в организирането,изграждането,поддържането и функционирането на тази най-античовешка система,на всякакво ниво,бяха осъдени? В София,Пловдив,Варна ,и къде ли не още,стърчат ли паметници на "Съветската армия освободителка"(???!??)?/ Резултатите от един референдум или просто допитване по въпроса,биха изненадали мнозина./ За икономическите лостове,въжета,конци и пр.,и кой ги държи,дърпа и извършва всякакви действия с тях,даже е безинтересно да се коментира. Та,затова са си я свършили работата "другарите",не за друго...

 25. 25 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7562 Неутрално

  Целия свят знае за концлагерите на Хитлер, но половината българи не знаят за страшните лагери в България след 9 септември, където са убити, като животни политици, журналисти, фабриканти , музиканти. Това, което е останало след репресиите през 1944-45 година е унищожено по лагери и затвори. И сега децата и внуците им , целите в бяло , ни управляват, а ние ги избираме.

 26. 26 Профил на gl_avatar
  gl_avatar
  Рейтинг: 523 Неутрално

  Червени боклуци .
  И какво изтребиха ли ни, пречупиха?
  Не пак сме тук.

 27. 27 Профил на andreas_hofer
  andreas_hofer
  Рейтинг: 1009 Неутрално

  Никога не трябва да забравяме престъпленията на комунистическите изроди. Те съсипаха България!

  Комунизмът и неговите мутации са проклятието на съвременна България
 28. 28 Профил на solange
  solange
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Големи грехове са били извършвани през онези години.
  Грях си слага на душата и онзи, който отрича или се подиграва на трагедията на толкова наши сънародници, страдали и загинали без вина и без присъда.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK