Пациентски организации излизат днес на протест срещу мораториума за нови лекарства

Архив

© Красимир Юскеселиев

АрхивПротест, организиран от няколко пациентски организации започва в 11 ч. днес пред Народното събрание срещу промяната в бюджета на здравната каса за 2018 г., която налага забрана за изплащането на 20 нови терапии през следващата година. С решението ще се направи икономия от около 25 млн. лв., но пациенти с онкологични и редки заболявания ще бъдат лишени от единствени по рода си лекарства. Фармацевтичната индустрия и политически партии също се възпротивиха на решението след гласуването му миналата седмица и по настояване от няколко страни в петък президентът Румен Радев наложи вето и върна за преразглеждане в парламента спорния текст.


Новите лекарствени терапии, които ще останат недостъпни за българските пациенти и през 2018 г. заради мораториума върху заплащането им от здравната каса, от години са утвърдени и широко използвани в повечето европейски държави, съобщи пред медиите през седмицата Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM). "Някои от новите терапии са животоспасяващи, дават повече възможности за лечение, а в някои случаи може дори да са по-изгодни за НЗОК", коментира директорът на асоциацията Деян Денев.


Лекарствата, които мораториумът ще засегне, са нови за България, но са разрешени за употреба от Европейската агенция за лекарства преди средно три години. Медикаментите са достъпни за пациентите в около 15 държави от ЕС, като се заплащат от обществени фондове. Тези терапии са препоръчани за заплащане на базата на оценка на здравните технологии на основата на достатъчно доказателства за терапевтичната полза от тях, за това че доказано удължават продължителността на живота и подобряват качеството му или намаляват усложненията от основното заболяване. В определени случаи липсва алтернатива за лечение на заболяването, поясняват от индустрията.
Списъкът на лекарствата, засегнати от мораториума, предоставен от Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България с описания, предоставени от притежателите на разрешения за употреба на съответните терапии.


Obinutuzumab и Venetoclax за лечение на хронична лимфоцитна левкемия (ХЛЛ), раково заболяване на кръвта и костния мозък, които са нови възможности за лечение на пациентите с ХЛЛ със съпътстващи заболявания, за които терапевтичните възможности на лечение са ограничени или които не се повлияват от досегашните терапии. Новите терапии водят до намаление на риска от прогресия или смърт, подобрение на преживяемостта без прогресия и увеличаване на времето до ново антилевкемично лечение.


Obinutuzumab е разрешен за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 3 години и половина, през юли 2014 г., и се реимбурсира в 17 европейски държави - Словакия, Испания, Словения, Белгия, Чехия, Финландия, Дания, Великобритания, Германия, Франция, Гърция, Ирландия, Латвия, Холандия, Полша, Португалия, Швеция.


Venetoclax е разрешен за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 1 година, през декември 2016 г., и се реимбурсира в 11 европейски държави - Германия, Великобритания,Италия, Холандия, Дания, Австрия, Гърция, Словения, Унгария, Чехия, Словакия.


Nintedanib (сключен договор за отстъпка с НЗОК) и Pirfenidone за лечение на идиопатичната белодробна фиброза - рядко, фатално, прогресиращо белодробно заболяване, което води допрогресивно влошаващ се задух и необратимо влошаване на белодробната функция. Новите терапии забавят напредването на болестта, намаляват годишната загуба на белодробнафункция, подобряват контрола върху симптомите на болестта и удължават времето без прогресия, както и общата преживяемост при пациентите с това заболяване, за което къммомента НЗОК не осигурява лечение.


Nintedanib е разрешен за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 3 години, през януари 2015 г., и се реимбурсира в 18 европейски държави - Австрия, Белгия, Гърция,Естония, Дания, Германия, Литва,Италия, Словения, Испания, Ирландия, Португалия,Финландия, Франция, Хонландия, Унгария, Швеция, Великобритания.


Pirfenidone е разрешен за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди близо 7 години, през февруари 2011 г., и се реимбурсира в 22 европейски държави - Австрия, Белгия,Чехия, Дания, Естония, Финландия, Ирландия, Литва, Латвия, Исландия, Холандия, Норвегия, Словения, Румъния, Швеция, Гърция, Германия, Испания, Франция, Италия, Великобритания,Португалия.


Blinatumomab за лечение на остра лимфобластна левкемия, която е рядко и фатално злокачествено заболяване. Напълно новата имунотерапия предизвиква бързо и трайно повлияване при популация от пациенти, които по-рано са лекувани интензивно с химиотерапия, като дава възможност на собствената имунна система на пациента да се прицели и унищожи злокачествените клетки за постигане на трайна ремисия или качествена трансплантация, което увеличава дългосрочната преживяемост на възрастни пациенти с остра лимфобластна левкемия. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 2 години, през ноември 2015 г., и се реимбурсира в 12 европейски държави - Австрия, Великобритания, Германия, Люксембург, Финландия, Франция, Холандия, Гърция, Дания, Италия, Унгария, Словакия.


Carfilzomib (сключен договор за отстъпка с НЗОК) за лечение на множествен миелом действа като блокира протеазомата - система в клетките, която разгражда белтъците, когато саувредени или вече не са необходими; чрез предотвратяване на разграждането на белтъците в раковите клетки, съдържащи по-голямо количество анормални белтъци, carfilzomib причиняваунищожение на раковите клетки. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 2 години, през ноември 2015 г., и се реимбурсира в 13 европейски държави - Австрия, Белгия, Германия, Люксембург, Финландия, Холандия, Дания, Италия, Швеция, Гърция, Португалия, Испания, Румъния.


Tofacitinib за лечение на възрастни пациенти с умерено тежък до тежък активен ревматоиден артрит, които са имали недостатъчен отговор или непоносимост към предходно лечение седно или повече болестопроменящи антиревматични лекарства. Новото лечение е под формата на филмирани таблетки, което е значително предимство спрямо лекарствата, закоито се налага инжектиране или вливане, и води до бързо, значимо и клинично приложимо подобрение в симптомите на заболяването и физическата функция. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 9 месеца, през март 2017 г., и се реимбурсира в 12 европейски държави – Дания, Германия, Англия, Словения, Испания, Унгария, Ирландия, Австрия, Хърватска, Швеция, Норвегия, Холандия.


Palbociclib е първият, получил одобрение от Европейската медицинска агенция, нов клас медикамент за лечение на хормонално позитивен/ ХЕР-2 негативен метастатичен рак на млечната жлеза, който в комбинация с летрозол или фулвестрант води до статистическо и клинично значимо подобрение в забавяне разпространението на заболяването, сравнен с лечение със само един от компонентите, при добър профил на безопасност с потенциално поносими и контролируеми странични реакции. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди еднагодина, през ноември 2016 г., и се реимбурсира в 12 европейски държави – Германия, Великобритания, Словения, Австрия, Дания, Исландия, Белгия, Люксембург, Норвегия, Холандия, Швейцария, Швеция.


Alemtuzumab за лечение на множествена склероза (МС) e терапевтична алтернатива, която с по-високата си ефикасност и дълготраен ефект значително променя начина на лечение, преминавайки от хронична терапия към лечение, осигуряващо трайно и значимо намаление на пристъпите и на инвалидизирането. Наблюдаваните ползи за пациентите могат да продължават години след последния терапевтичен курс. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди повече от 4 години, през септември 2013 г., и се реимбурсира в 21 европейски държави - Белгия, Хърватска, Кипър, Дания, Великобритания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Литва, Люксембург, Холандия, Норвегия, Словакия, Словения, Испания, Швеция,Швейцария.


Vortioxetine за лечение на лечение на голям депресивен епизод при възрастни, който има съизмерима ефективност и по-добър профил на безопасност спрямо наличните антидепресанти и значимо подобрява когнитивната функция, функционирането и производителността на труда. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 4 години, през декември 2013 г., и се реимбурсира в 17 европейски държави - Франция, Латвия, Гърция, Словакия, Литва, Португалия, Испания, Италия, Словения, Чехия, Унгария, Финландия, Дания,Холандия, Швеция, Хърватска, Великобритания.


Оsimertinib е персонализирана терапия за лечение на недребноклетъчен рак на белия дроб, който забавя 2.5 пъти прогресията на заболяването в сравнение с химиотерапията при добърпрофил на поносимост. Терапията е разрешена за употреба по ускорена процедура от Европейската агенция по лекарствата преди близо 2 години, през февруари 2016 г., и се реимбурсира в 13 европейски държави - Австрия, Белгия, Великобритания, Люксембург, Холандия, Италия, Полша, Словения, Румъния, Словакия, Португалия, Дания, Гърция.


Regorafenib които е единствена терапевтична опция за трета линия на лечение на пациенти с гастро-интестиналнален стромален тумор. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 3 години и половина, през август 2015 г., и се реимбурсира в 18 европейски държави - Австрия, Белгия, Гърция, Дания, Италия, Испания,Кипър, Люксембург, Норвегия, Португалия, Словения, Словакия, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Швеция, Швейцария.


Aflibercept които е единствена терапевтична опция за пациенти с дегенерация на макулата свързана с възрастта. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 5 години, през ноември 2012 г., и се реимбурсира в 23 европейски държави - Австрия, Белгия, Гърция, Германия, Дания, Италия, Испания, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Норвегия, Полша,Португалия, Словения, Словакия, Финландия, Франция, Холандия, Хърватска, Швеция, Швейцария, Унгария.


Pixantrone dimaleate е монотерапия без аналог за лечение на трета и четвърта линия на възрастни пациенти с многократно рецидивирал или рефрактерeн агресивeн неходжкинов B-клетъчeн лимфом. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 5 години и половина, през май 2012 г., и се реимбурсира в 11 европейски държави - Австрия, Германия, Великобритания, Норвегия, Холандия, Ирландия, Франция, Гърция, Словакия, Словения, Испания.


Olaratumab за авансирал сарком на меките тъкани, приложим при пациенти, които не подлежат на операция или лъчелечение, който статистически значимо удължава общата преживяемост. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 1 година, през ноември 2016 г., и се реимбурсира в 11 европейски държави - Австрия, Дания, Финландия,Германия, Италия, Нидерландия, Люксембург, Испания, Швеция, Великобритания, Норвегия.


Sofosbuvir/velpatasvir за лечение на всички генотипове хепатит С и единствена терапевтична алтернатива за пациенти с генотип 3. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 1 година и половина, през юли 2016 г., и се реимбурсира в 6 европейски държави - Португалия, Словения, Дания, Естония, Австрия, Германия.


Ponatinib за лечение на хронична миелоидна левкемия и остра лимфобластна левкемия, който е единствена възможност за пациенти със съответната мутация, както и единствена възможност за пациенти, за които всички лекарствени алтернативи са изчерпани. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 4 години иполовина, през юли 2013 г., и се реимбурсира в 5 европейски държави - Франция, Финландия, Португалия, Словения, Словакия.


Mepolizumab за лечение на астма при пациенти, които въпреки осъществяваното досега лечение, продължават да имат астматични симптоми и страдат от т.нар. тежка астма. Новататерапия намалява значимо честотата на обострянията, както и употребата на перорални кортикостероиди и води до клинично значимо подобрение в качеството на живот при пациентите с тежка еозинофилна астма. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 2 години, през декември 2015 г., и се реимбурсира в 10 европейски държави - Франция, Германия, Великобритания, Италия, Гърция, Дания, Словения, Белгия, Испания, Хърватска.


Trametinib в комбинация с дабрафениб за лечение на възрастни пациенти с неоперабилен или метастазирал меланом с BRAF V600 мутация. Комбинацията предоставя увеличение на средната обща преживяемост спрямо монотерапията и увеличение на общата преживяемост и е значим напредък в повлияването на едно злокачествено заболяване с изключително лоша прогноза като неоперабилния или метастазирал меланом. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 3 години и половина, през юни 2014 г., и се реимбурсира в 17 европейски държави - Австрия, Белгия, Полша, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания.


Pasireotid за лечение на възрастни пациенти с акромегалия който предоставя значително подобрен клиничен отговор, качество на живот и придържане към лечение за неоперабилни възрастни пациенти. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 5 години и половина, през април 2012 г., и се реимбурсира в 19 европейски държави – Австрия, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция.


Everolimus за лечение на възрастни пациенти с бъбречен ангиомиолипом и за лечение на пациенти със субепендимални гигантоклетъчни астроцитоми и двете, асоциирани с комплексатуберозна склероза. При липса на други терапевтични алтернативи, лекарството има доказана ефективност с данни от реалната практика и единствена терапевтична опция за пациенти скомплекса туберозна склероза. Терапията е разрешена за употреба от Европейската агенция по лекарствата преди 8 години и половина, през август 2009 г., и се реимбурсира в 19 европейски държави – Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Холандия, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Великобритания.

Коментари (15)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на tosho_toto
  tosho_toto
  Рейтинг: 272 Неутрално

  Защо пациентските организации не протестираха поне веднъж срещу лекарската мафия?

 2. 2 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4231 Неутрално

  "С решението ще се направи икономия от около 25 млн. лв., но пациенти с онкологични и редки заболявания ще бъдат лишени от единствени по рода си лекарства..."


  Цинично е да се отрязва последната надежда за тези хора, шанс за живот?!
  Гледах наскоро по "Дискавъри", за разработено, клнично тествано и изпробвано революционно експериментално лечение срещу левкемии. Вливаха кръв, обогатена с Т-клетки (убийците на ракови и мутирали клетки). В началото нищо, докато изведнъж започна повишение на температурата на болния, без видими причини. Това се дължало на скоростта с която се движели Т-клетките, убивайки раковите. След това, отново му пречистиха кръвта и изчислиха, че са изхвърлени 1 кг. мъртви ракови клетки?! След седмица болните бяха здрави хора...
  Не е хуманно да се лиши почти безнадеждно болен от вече съществуващи, изпробвани, експериментални лечения.
  Просто да се създаде по строг контрол.

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 3. 3 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4231 Неутрално

  До коментар [#2] от "hamiltonf1":

  Това е: Blinatumomab

  Икономедиа Етичен кодекс на българските медии. 3. РЕДАКЦИОННА НЕЗАВИСИМОСТ 3.1 Няма да се поддаваме на политически или икономически натиск или влияния.
 4. 4 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 1011 Неутрално

  До коментар [#1] от "tosho_toto":

  Защото,тези организации са по-скоро приктрити лобита на фатмацевтични фирми.Затова и се активират,само когато става дума за пари.

 5. 5 Профил на antoni
  antoni
  Рейтинг: 293 Неутрално

  ЗАБРАНАТА НЕ Е ЗА ВНОС--СТИГА ЛЪЖИ

  НОВИ ЛЕКАРСТВА ЩЕ ГИ ИМА В АПТЕКИТЕ--КОЙТО ИСКА ДА СИ ГИ ЗАКУПИ

  В ИЗБРОЕНИТЕ ДЪРЖАВИ ГИ ИМА ЗА ПРОДАЖБА НО НЕ И ЗА БЕЗПЛАТНО ПЛАСИРАНЕ

  ВСИЧКИ ДАННИ СА НАГЛАСЕНИ И ПРОТЕСТИТЕ СА ПЛАТЕНИ

 6. 6 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 667 Неутрално

  Ще напиша нещо, дето го написах и на друго място.

  Явно повечето пишещи тук са лично засегнати. Плащали здравни осигуровки и смятат, че те трябва да покриват всичко. Е, няма как. България е сравнително бедна страна, а и парите, които отделяме за здравни оигуровки са малко. Можете да се пенявите колкото искате, но няма как всичко най-модерно да се прилага веднага у нас. В същото време всички имаме равно право до достъп на здравеопазване. Така ли е? Виждал съм жена на село почти да припада от болки в корема и на въпроса ми защо не отиде на лекар ми каза, че най-близката болница е на 60-70 км, не може да отиде и да се върне за един ден, а няма пари за хотел. Сега, разбира се, имащите болни роднини и изискващи най-модерно лечение ще започнат да дават ъкъл как жената да се справи и, че само тя си е виновна. Но истината е една - за нея и такива като нея никой няма да се застъпи - няма добре организирани пациентски организации да излезнат на протест в София, няма фармацевтични гиганти, искащи да си продадат скъпите лекарства.
  Изглеждам безчуствен и жесток? Поемам този риск. Моя роднина почина от множествена склероза. Но най-близките й поеха удара без да плачат на вратата на здравната каса и пак направиха най-доброто, което можеше тогава. Има частни здравни фондове - моля заповядайте. Ама, те били скъпи, и не всеки може да си го позволи. И пак стигаме до селянката. Защото тя не може да отиде даже на обикновен преглед.

 7. 7 Профил на grajdanin1
  grajdanin1
  Рейтинг: 667 Неутрално

  Ще напиша нещо, дето го написах и на друго място.

  Явно повечето пишещи тук са лично засегнати. Плащали здравни осигуровки и смятат, че те трябва да покриват всичко. Е, няма как. България е сравнително бедна страна, а и парите, които отделяме за здравни оигуровки са малко. Можете да се пенявите колкото искате, но няма как всичко най-модерно да се прилага веднага у нас. В същото време всички имаме равно право до достъп на здравеопазване. Така ли е? Виждал съм жена на село почти да припада от болки в корема и на въпроса ми защо не отиде на лекар ми каза, че най-близката болница е на 60-70 км, не може да отиде и да се върне за един ден, а няма пари за хотел. Сега, разбира се, имащите болни роднини и изискващи най-модерно лечение ще започнат да дават ъкъл как жената да се справи и, че само тя си е виновна. Но истината е една - за нея и такива като нея никой няма да се застъпи - няма добре организирани пациентски организации да излезнат на протест в София, няма фармацевтични гиганти, искащи да си продадат скъпите лекарства.
  Изглеждам безчуствен и жесток? Поемам този риск. Моя роднина почина от множествена склероза. Но най-близките й поеха удара без да плачат на вратата на здравната каса и пак направиха най-доброто, което можеше тогава. Има частни здравни фондове - моля заповядайте. Ама, те били скъпи, и не всеки може да си го позволи. И пак стигаме до селянката. Защото тя не може да отиде даже на обикновен преглед.

 8. 8 Профил на pariah
  pariah
  Рейтинг: 1647 Неутрално

  Абе един ден ще ви избесим по уличните лампи бе!

  - A witty saying proves nothing. Voltaire
 9. 9 Профил на stenli1
  stenli1
  Рейтинг: 1033 Любопитно

  Тези 25 милиона лева Групировката ГЕРБ си ги "усвоява" в техните джобове за по-малко от 1 ден

 10. 10 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1917 Неутрално

  Нещата много добре може да се урегулират с ъс здравна вноска 320 евро месечно както в Германия. Тогава българинът ще има това, което има германския гражданин. ОООО, чакай забравих ,че :
  !. Автокаското ми е по-важно
  2. Идат паразници ще ходим да празнуваме в чужбина
  3. Кво ше давам пари за здравни вноски ,бе събирам си за Айфон
  4. Абе, мен не ме касае бе , аз съм здрав
  5. А баре бе ще им давам на тези пари

  И тази година като миналата през декември населението дето все плаче от това , коеот сами са си посяли ще изхарчи 3,6 МИЛИАРДА ЛЕВА ЗА ЯДЕНЕ, ПИЕНЕ, ЖЕНИ (РЕСПЕКТИВНО МЪЖЕ) КОЛИ И ЕКСКУРЗИИ. Тоест бюджетът за здравеопазване на гетото за една година лесно се харчи за месец за други неща. След това чака някой да пусне нещо безплатно. и се жалва как на другите по света им имбурсирали и осигурявали....

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
 11. 11 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1777 Неутрално

  Понеже работя с много нови и много скъпи лекарствени средства, тук в Чехия нещата са поставени така:
  1. Болницата има бюджет, отпуснат по договори със здравните каси (в Чехия са 7, ако не се лъжа). Договорът е за година и може да се предоговаря чак за следващата година. Т.е. имаме едни Х стотин милиона/ до към 5 милиарда крони (зависи от вида и размера на болницата) за годината за всичко - курс на кроната - около 25,60 CZK/Euro.

  2. Имаме специални добавки към годишните договори - за особено скъпи лекарства - зависи коя каса колко ни е отпуснала и кои лекарства са включени - отново се предоговорира всяка година. Но ако прекрачим бюджетите за специални лекарства, ни се взима от общия бюджет и може да се окажем в дългове. Никой не го интересува, че просто са дошли повече пациенти с такива заболявания.
  Преди 3 години ни глобиха, че лекуваме прекалено дълго пациенти със скъпи лекарства. На нашето запитване какво да правим, след като по стандарт лекарствата са "до прогресия", т.е., докато действат, се дават, иначе се смята за увреждане на пациента и е подсъдимо да спреш действащо лечение. Отговорът беше "ваш си е проблемът".

  3. Лекарства, които Чешката Агенция за Лекарствени Средства не е категоризирала, пишем едни фермани и молби до съответната каса на съответния пациент за специално позволение за плащане. Отговорът често е "не". После се пишат жалби и така - пончкога пациентът умира. така ми умря 29 годишен мъж тази пролет.

  Това така да ви илюстрирам как върви "из Европата" и да не си мислите, че тревата у съседите е много по-зелена. Може би се изкарват повече пари, може би бюджетите са по-щедри, но никъде (и в Швейцария и Люксембург) не са хванали Бога за шлифера и има огромни проблеми във финансирането на модерните и много скъпи, високотехнологични лекарства.

  E PLVRIBVS VNVM
 12. 12 Профил на antoni
  antoni
  Рейтинг: 293 Неутрално

  НЯКОЙ КАЗА"ЗДРАВЕТО НЕ Е БАКАЛИЯ"ТОЧНО КАЗАНО СИ Е БАКАЛИЯ

  ИМА СИРЕНЕ ПО 15 ЛВ ОТ МЛЯКО И Е ПО ДОБРО ЗА ЗДРАВЕТО ОТ ПАЛМОВОТО СИРЕНЕ КОЕТО Е ОКОЛО 5 ЛВ.

  НО ИМА СЕМЕЙСТВО КОЕТО ДАВА ПО 10 ЛВ ЗА ЦИГАРИ И ЛАПА ВРЕДНОТО ПАЛМОВО СИРЕНЕ
  ИМА СЕМЕЙСТВО КОЕТО НЕ ПУШИ И СИ ХАПВА СИРЕНЕ ОТ МЛЯКО

  ЗДРАВЕТО СИ Е БАКАЛИЯ

  ТЕЗИ НОВИ ЛЕКАРСТВА ЩЕ ГИ ИМ В АПТЕКИТЕ НО НЯМА ДА СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ КАСАТА--
  КОГАТО 9 ДЪРЖАВИ ГИ ЗАПЛАЩАТ ОТ ТЕХНИТЕ КАСИ И НАШЕТА КАСА ЩЕ ГИ ПЛАЩА

  КОЙТО ИМА ПАРИ ДА СИ ГИ КУПИ---НЯМА ЗАБРАНА

 13. 13 Профил на dc_ken
  dc_ken
  Рейтинг: 385 Неутрално

  До коментар [#10] от "Dr_Doolittle":

  Опазването на собственото му и на неговите близки здраве, не е сред приоритетите на болшинството от българите. Тук обаче става въпрос за здраве, а не за винетки, бдж, пенсии, летищни такси, данъци и т.н. където аргументи от рода на "за каквото си си платил, такова ще получиш" са по-състоятелни. Силно се надявам "Dr." да е само част от никнейма ви...

 14. 14 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 7184 Неутрално

  До коментар [#10] от "Dr_Doolittle":

  Точно ++++++++++++++, но няма кой да го проумее.

 15. 15 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 1917 Неутрално

  До коментар [#13] от "dc_ken":

  Тотално си противоречиш казвайки истината в първото изреччение и опитвайки се да намериш начин да елиминираш тази истина в следващите 'мисли'. Застраховането, осигуряването насякъде в нормалния свят е 'каквото си внасяш, това ще ползваш'. Само в комунистическите и посткомунистическите гета още имат съветската щампа в главите от типа 'дреме ми какъв е моя принос, те са длъжни да ми дават... щото става въпрос за моето здраве ' . Този егоизъм и нихилизъм е особено вреден когато става въпрос за солидарна здравна система, в която виждаме 2 милиона да внасят вноски, а 7.4 милиона да ползват. Да, ама не.....

  http://www.flickr.com/photos/[email protected]/3712408729/
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK