Нито "трети пол", нито "транссексуални бежанци" - какво означава Истанбулската конвенция за България

Нито "трети пол", нито "транссексуални бежанци" - какво означава Истанбулската конвенция за България

© Associated PressНа редовното си заседание днес правителството призова парламента да одобри Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба срещу насилието срещу жените и домашното насилие, известна още като Истанбулската конвенция.


Документът, чийто финален текст е одобрен през 2011 г., съдържа серия мерки срещу домашното насилие и въвежда понятия, които целят единствено да разчупят половите стереотипи заради схващането, че те често са в основата на случаи както на насилие, така и дискриминация. Въпреки това конвенцията, подписана през пролетта на 2016 г. от тогавашния правосъден министър Екатерина Захариева (във второто правителство на премиера Бойко Борисов), се оказа неочаквано спорна за някои политици и експерти, които обявиха, че той налага на България задължения, които подкопават традициите в българското общество, поставят под въпрос институции като брака и семейството и може дори да ограничават родителски права.


"Дневник" обобщава основните моменти в Истанбулската конвенция.


Какви задължения ще има България
Най-общо страните по конвенцията трябва да вземат законови и други мерки, за да "предотвратят всякакви форми на насилие" срещу физически или юридически лица, изброени в конвенцията (чл. 12). Става дума за всички възможни случаи на насилие по полов признак, било то семейно, домашно, заради конфликти и пр., и такова, способствано от социални и културни стереотипи.


Необходимо е и страните да имат предвид и да вземат мерки съобразно нуждите на уязвените лица и "човешките права на всички жертви" да се поставят в центъра на подобни действия. Обичаите, религията, традицията и т.нар. чест не могат да се смятат за оправдание на никакви случаи на насилие (чл. 12), освен това са нужни програми и дейности, които да насърчат равенството между мъжете и жените.


Въвежда ли се "трети пол"


Не. В конвенцията няма понятие "трети пол". Въвеждат се понятията gender (което често се превежда като "социален пол", макар да включва и културни и други пластове) и gender identity или "полова идентичност" (разглеждана отделно от "сексуална ориентация", но без двата термина да се противопоставят) Те могат да съвпадат, но могат и частично или силно да се разминават с тесните дефиниции за "мъжко" и "женско" така, както се възприемат в обществото и на практика допълват дефинициите за половете, вместо да създават "нов пол". Целта е чрез тях да се "насърчат промени в социалните и културни поведенчески модели на мъжете и жените с оглед на изкореняване на предразсъдъците, обичаите, традициите и всякакви други практики, базирани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете" (чл. 12). Официалната формулировка не предполага задължения, а стъпки, свързани единствено със стереотипни и дискриминиращи схващания.


Руши ли "социалният пол" нормите в обществата


Не. Идеята, че въвеждането на социален пол ще отхвърли естествените различия между половете, противоречи на медицинските стандарти, според които сексуалната ориентация и половата идентичност не са пряко свързани (напр. хетеросексуален човек може да смени пола си, без това да се отрази на досегашните му сексуални предпочитания, и обратното). Самият термин gender далеч не се ограничава до ЛГБТ общността и не се противопоставя на "биологичния пол" нито в документа, нито в изследванията на пола: макар да се фокусира върху "социалния пол", за да опише "мъжките" и "женските" характеристики, той би могъл да включва и биологични характеристики.


Конвенцията не може да има пряка роля в косвеното узаконяване на еднополовите бракове чрез концепцията за "социалния пол", доколкото тя няма никакво отношение към семейния кодекс на страните по нея. Текстът не съдържа никакви клаузи за брака, различни от тези, свързани с принудителните бракове и мерките, които трябва да се вземат срещу тях. Не може да има и косвена роля - отсъства понятието за "еднополово семейство" и така конвенцията на практика не би имала отношение към случаи, в които брачен партньор в страна, ратифицирала документа, реши да смени пола си.


Защо е нужно да се говори за "насилие, основано на пола", а не за "насилие срещу жени"


Други аргументи против понятието включват идеята, че то ще изложи на по-голям риск жените, които са жертви на насилие. Нищо в текста не подсказва подобни идеи - конвенцията "признава, че жените и момичетата са изложени на по-голям риск от насилие, базирано на социалния пол, отколкото мъжете", и изрично споменава жените във всички възможни категории насилие, които се изреждат в нея.


Според Европейския институт за полово равноправие - независима агенция към Европейския съюз, чиято дейност се контролира от европарламента и Съвета на Европейския съюз - "насилието, основано на пола", често е взаимно заменяемо с термина "насилие срещу жени и момичета". Макар това да е норма, тъй като повечето случаи са на посегателства от мъже над жени и момичета, е важно да се изтъква "половият" признак, тъй като той подчертава факта, че насилието срещу жени е израз на властовата неравнопоставеност между мъжете и жените. Така понятието не заличава разликите между половете, а насочва вниманието върху социални и културни стереотипи, които способстват насилието срещу жени.


Какво се променя в образованието


Конвенцията предполага добавяне на учебен материал "там, където е необходимо" по теми като "равенството между мъжете и жените", "нестереотипни полови роли, взаимно уважение, ненасилствено разрешаване на конфликти в междуличностно отношение, основано на пола насилие срещу жени и право на лична неприкосновеност, адаптирани спрямо променящия се капацитет на учещите, във формални програми на всяко образователно ниво."


Нито "трети пол", нито "транссексуални бежанци" - какво означава Истанбулската конвенция за България

© Associated Press


Това не засяга преподаване на материал, свързан с някоя конкретна група, противно на критиките в България и в други държави, и на практика на страните по конвенцията се оставя правото да решат какво да включва допълнителният учебен материал. (Напр. включването на травеститите като група, която трябва да се "изучава", за което говорят опоненти в България, не само не е изрично упоменато, а и далеч не се подразбира - не всички травестити са част от т.нар. ЛГБТ общност на "лесбийки, гейове, бисексуални и транссексуални"; отделен е въпросът, че някои изследователи не смятат и лицата, сменили пола си, за част от общността).


Длъжна ли ще е България да приема "транссексуални бежанци"


Не. Конвенцията не съдържа подобни формулировки. В чл. 60., т. 2 се говори за нуждата страните по документа да "вземат нужните законодателни или други мерки, за да гарантират, че насилието, основано на половата идентичност срещу жени, може да се разпознае като форма на преследване по смисъла на чл. 1, ал. 2 от конвенцията относно статута на бежанците от 1951 г. и като форма на сериозна вреда, която създава необходимост от закрила". Обяснява се и че тълкуванието на случаите на преследване, описани в конвенцията, трябва да отчита "особеностите на пола" и че в случаите, когато е установено, че преследването е свързано с изброените в конвенцията основания, ще бъде предоставен статут на бежанец.


Процедурите по приемане на кандидати също трябва да отчитат половите особености, включително в хода на определяне на бежанския статут и кандидатстването за международна закрила. От никоя от горните идеи не произлиза задължение за приемане на "транссексуални бежанци" (няма подобни понятия в текста), нито необходимост подобна група да бъде приемана приоритетно пред останалите кандидати за убежище, подложени на политически и други преследвания, бягащи от конфликти и пр. Конвенцията посочва като цел единствено да премахне всяка "традиция, основаваща се на стереотипни роли на половете". Двоичният възглед за човечеството (мъжко - женско), в т.ч. и бракът, може да бъде окачествен като "традиция, основана на стереотипни роли на половете" в учебни програми.


Какво друго не съдържа конвенцията


От текста напълно отсъстват и формулировки, които засягат правото на родителите да възпитават децата си. Те могат да загубят родителските си права, ако с действията си застрашават безопасността на децата. Това ще е възможно, "ако интересите на детето, които може да включват безопасността на жертвата, не могат да бъдат гарантирани по никакъв друг начин". Не се споменават задължения на учебни и религиозни институции, свързани с употреба на тоалетни и съблекални съобразно половата идентичност.


Конвенцията не дава обяснение какво е семейство и какво - брак, не говори и за хетеросексуални или хомосексуални отношения.


Колко "спорен" е документът


Подписан от всички (без Русия, Армения и Азербайджан) страни - членки на Съвета на Европа, той е ратифициран от над половината (28 от 44) държави. Сред страните, които още не са ратифицирали - като в някои от тях също се водят дебати за формулировки в конвенцията - са Великобритания, Ирландия, страните от Вишеградската група без Полша, Литва, Латвия, Украйна, Молдова, Австрия и Хърватия. От съседите на България не са ратифицирали Македония и Гърция (на практика без Македония, Хърватия и нечленуващото в Съвета на Европа Косово всички страни от Западните Балкани вече са го направили). Парламентите на Сърбия, Румъния и Турция (първата държава, направила тази крачка) са я одобрили.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (175)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 5039 Весело

  Истанбулската конвенция означава тези ''юристите'' , които ни я натрапват - Съдияяяяята, съдияяяяята, съдията ... трети пол!

  [email protected]
 2. 2 Профил на bwy56537275
  bwy56537275
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Нямало трети пол, ама имало ново понятие джендър (каква хубава българска дума), което после щяло да се дефинира..... Боже какви еквилибристики само за да ни пробутат третия пол замаскирани под ново понятие джендър.

 3. 3 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 317 Неутрално

  Никак не звучи убедително тази статия, а и няма и автор.
  А имам чувството, че някои страшно държат конвенцията да се приеме.
  И ще го кажа простичко, ако проблемът беше насилието над жените, то и сега не е разрешено и е криминализирано във всички страни, които имат светски закони в. т.ч. разбира се и страните от ЕС.
  Ако целта е обаче сега да ни докарате и жени и лица от трети пол от Сирия, Ирак, Афганистан, Либия, Етиопия, Сомалия, Пакистан и от къде ли още не, има смисъл от такава конвенция...

 4. 4 Профил на olga_kokoshkina
  olga_kokoshkina
  Рейтинг: 220 Неутрално

  Българите не искат да им се "подкопават традиционните ценности" с такива понятия като "трети пол" или "транссексуални хора". Обаче това не пречи на тези български "традиционалисти" да избират да живеят в държави в Западна Европа, тотално "разрушени и съсипани" от такива либерални идеи, нали?

 5. 5 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 450 Неутрално

  ВСИЧКО е плява за да се дракате в интернет и да не мислите за далаверата Пирин :). Там има трети пол - далавераджийски

  www.soundcloud.com/x2805
 6. 6 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3359 Неутрално

  Драга редакция, защо статията не е подписана?
  Сигурно заради "Не"-тата, че не ни заплашвало нищо.
  Само дето ... цитирам:
  В конвенцията няма понятие "трети пол". Въвеждат се понятията gender (което често се превежда като "социален пол", макар да включва и културни и други пластове) и gender identity или "полова идентичност" (разглеждана отделно от "сексуална ориентация", но без двата термина да се противопоставят). Целта е чрез тях да се "насърчат промени в социалните и културни поведенчески модели на мъжете и жените с оглед на изкореняване на предразсъдъците, обичаите, традициите и всякакви други практики, базирани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете" (чл. 12). Официалната формулировка не предполага задължения, а стъпки, свързани единствено със стереотипни и дискриминиращи схващания.

  Преведено на достъпен език това значи:
  Въвежда се "социален пол", джендърите, който не е идентичен с биологичния.
  На децата ни ще "обясняват" в училище още от детска възраст, че има "полове всякакви" и че като порастнат е хубаво да си изберат пол и да си джиткат с каквото е "фьешън", а не с каквото Бог им дал.
  Това е смисълът на "стъпките", чрез които да се променят поведенческите социални и културни модели. Това е цитат. Е, само дето покрай това, че не трябва да биеш жена си или децата си, се променя и основния социален модел - на семейството. По-точно ... се разбива и "стария модел", който на практика се цели да бъде унищожен. Крайната цел - насипно общество от индивиди, които не знаят на кой свят се намират и им се внушава от пропагандните машини какви са и кои са.

 7. 7 Профил на dj x2805
  dj x2805
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#4] от "olga_kokoshkina":

  Традиционна ценност на българина - да не чете за какво става дума и да коментира сякаш е чел.... Думата трети я има само в устата на Далавери Симеонов и Бялата Златка - те поне не са чели нищо...

  www.soundcloud.com/x2805
 8. 8 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3359 Весело

  До коментар [#4] от "olga_kokoshkina":Традиционна ценност на българина - да не чете за какво става дума и да коментира сякаш е чел.... Думата трети я има само в устата на Далавери Симеонов и Бялата Златка - те поне не са чели нищо...
  —цитат от коментар 7 на dj x2805

  Като си прав - прав си!
  Няма Трети. Има един куп джендър и джендър идентитита.
  Даже философски и математически има глибок смисъл. Щото след нула, след едно и след две - нататък смислово възможната бройка е безкрайност ...

 9. 9 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 399 Неутрално

  Като най бедна и корумпирана страна от ЕС, не трябва да се очаква да сме от първите...
  Като останат две три страни които не са е приели , тогава и България да го обсъжда.

 10. 10 Профил на Иво
  Иво
  Рейтинг: 4234 Любопитно

  След като прочетох статията не видях нищо скандално в тази конвенция, която така или иначе вече е подписана от България.

  "Каква е ползата за човека, ако придобие цял свят, a повреди на душата си? "Евангелие на Марко, Глава 8:36
 11. 11 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 565 Неутрално

  който гласува тази свинщина ще си ходи

  айде да им видя акъла на "управляващите"- туй не се забравя, "джендъра" да им гласува

  Je suis дани кирилов
 12. 12 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 1602 Неутрално

  Много от коментарите по повод на Конвенцията ме навеждат на нерадостни мисли за едни 80% и за това, по което някои с някого си приличат, та все си се разбират с него.

 13. 13 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 317 Неутрално

  Искам да попитам някоя от жените, които коментират, дали биха влезли в една съблекална с някой от неопределените полове, който е решил да се асоциира с жена.
  Нищо, че има някои атрибути характерни за мъжете...

 14. 14 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Любопитно

  Моля някой просветен да ми обясни какъв е смисълът в "дефиниции" на конвенцията да има изброени едно след друго "violence against women" и "gender-based violence against women".
  След като се ЗАБРАНЯВА насилието срещу жени (изобщо), по каква причина се намесва конкретно "джендър бейсд" насилие срещу жени - то не представлява ли подмножество на насилието изобщо? Защо не се споменава например "hair colour based violence against women", след като в определени култури, да речем, червенокосите са считани за вещици и са заплашени в този смисъл?

  Доброто е заразно
 15. 15 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 317 Неутрално

  До коментар [#14] от "dogwoman":

  Щото така.
  Щото за такъв текст са си платили неопределените полове....

 16. 16 Профил на Разобличител
  Разобличител
  Рейтинг: 824 Неутрално

  Много по-евтино и безболезнено ще е, вместо да се опитват да променят цели общества (което де факто е невъзможно), просто да се започне лечението на всички извращения. Да се търсят причините , да се откриват лекарства и методи за лекуване. Това ще даде огромен тласък на всичко свързано с душевното здраве и ще спаси милиони нещатни души.

  Не участвувайте в безплодните дела на тъмнината; напротив, изобличавайте ги. Защото за онова, което нечестивците скришом вършат, срамно е и да се говори (Еф. 5:11-12).
 17. 17 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 1602 Неутрално

  "Парламентите на Сърбия, Румъния и Турция (първата държава, направила тази крачка) са я одобрили."

  Което за сетен път показва, че измежду четирите страни България е най-балканската и най-малко европейската. Не че не си го знаем де, но все не искаме да си го признаем.

 18. 18 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Любопитно

  До коментар [#10] от "Иво":

  Аз видях - терминa "gender", по чието значение още не могат да се разберат на родния му английски език, а тръгнаха да го разпространяват по света.
  "Социален пол" на мен лично ми звучи напълно безумно.

  Доброто е заразно
 19. 19 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2573 Неутрално

  До коментар [#4] от "olga_kokoshkina":

  "български "традиционалисти" да избират да живеят в държави в Западна Европа, тотално "разрушени и съсипани" от такива либерални идеи, нали?"

  Кой е разрушен - Великобритания, Ирландия, Чехия, Словакия, Унгария, Германия и още 14 западни държави не са я ратифицирали и мислят изобщо да не си "разрушават и съсипват" националните си ценности с измислиците на болни псиахиатрични мозъци!?
  Бахти ти неграмотността - една статия не могат да прочетат! А ръгнали ценности да подменят.

 20. 20 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5662 Весело

  Винаги у нас е имало гейове и вицове за Горна Баня на втори февруари. Що се правим на по-католици от папата и на по-православни от московски рокери?

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 21. 21
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 22. 22 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 399 Неутрално

  "Парламентите на Сърбия, Румъния и Турция (първата държава, направила тази крачка) са я одобрили."Което за сетен път показва, че измежду четирите страни България е най-балканската и най-малко европейската. Не че не си го знаем де, но все не искаме да си го признаем.
  —цитат от коментар 17 на Един препатил


  Да а Австрия , направо е страна от третия свят , щом не са подписали.
  Гърция и тя най изостаналата страна в нашия регион.
  Айде няма нужда.

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#20] от "Незнайко в Слънчевия град":

  Гейовете не са в темата. Разбира се, че има, винаги е имало и винаги ще има.
  Аз искам да ми обяснят какво означава "социален пол" и колко често в живота можем да си го менкаме, ако ще го има.

  Доброто е заразно
 25. 25 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 317 Неутрално

  До коментар [#23] от "Тюфлекчия":

  Социален пол е като дървено желязо.

 26. 26 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3359 Неутрално

  До коментар [#14] от "dogwoman":
  Защо пък някой трябва да е просветен в тематиката, когато това няма нищо общо с нея?
  Смисълът е да се пробута, подпъхне покрай безспорното за насилието и джендър-системата.
  И да се институционализира един вид "Пази, Боже, сляпо да прогледа", по чийто модел да се обработват децата и да се рути обществената и социална структура.
  Джендър-системата по същество отрича и подменя религиозното, културното, (а и християнската религия е в основата на културното ни наследство, забележете, че тия номера не минават при ислямските общества и държави), а по тази линия и историческото наслество. Отрича се и се подменя природата най-после, отричайки и подменяйки продукта на еволюцията - мъжко/женско и големия капан на любовта, за да се плодят съществата. Екстраполирайки се обезмисля в този смисъл понятието мама/тате, чедото става абстрактен биологичен продукт, чиито "семейни връзки" са правно, а не биологически и социално обусловени. От тук нататък получавате атомизирана, лишена от корени и памет насипна маса от индивиди, които матрицата да си подмята както и е удобно.

 27. 27 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  А най-тъпото в цялата история е, че на местата, където една жена струва осем бивола или десет прасета, и ако "съпругът" остане недоволен, може да я препродаде за два бивола или три прасета, никой не е чувал за тази конвенция, нито пък ще чуе. Там, където наистина е нужна, няма да иде.
  Само ние тук ще се джанкаме какво било джендър и имало ли почва у нас.
  Абсолютна глупост.

  Доброто е заразно
 28. 28 Профил на dr_al_hussaini
  dr_al_hussaini
  Рейтинг: 251 Весело
 29. 29 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#26] от "xm...":

  Е, както виждаш, отпорът е сериозен, защото много хора виждат нещата по много сходен с твоя начин. Включително и аз.

  Доброто е заразно
 30. 30 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 317 Неутрално

  До коментар [#29] от "dogwoman":

  Нормалните българи няма да приемат такива правила, това е ясно.
  Боцко също го знае много добре, но не иска да си разваля дружбата с началниците Меркел и Макарон. Надява се, че Вишеградската четворка, а и Гърция ще се запънат и това няма да мине. Всъщност и аз очаквам същото.

 31. 31 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2573 Неутрално

  До коментар [#10] от "Иво":

  "След като прочетох статията не видях нищо скандално в тази конвенция"

  "Article 1 – Purposes of the Convention
  1. The purposes of this Convention are to:
  a. protect women against all forms of violence, and prevent, prosecute and eliminate violence against women and domestic violence; "
  Абсолютно дискриминационна цел на полов признак! Целият член е такъв!

  "“violence against women” is understood as a violation of human rights ...that result in ...economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life; "
  Сиреч забранява се съкращаването и/или наемането на жени на работа с цел да не изпитат страдание!? Направо да не им обръщаме внимание - я са се разплакли, я бръкчки ги убили при засмиване.

  "Article 4 – Fundamental rights, equality and non-discrimination"
  Тези фундаментални права са определени в Конституцията на всяка независима държава, а едни гащници се опитват да подменят "обществения договор" при това без да питат суверена (без референдум).

  "Recognising that the realisation of de jure and de facto equality between women and men is a key element in the prevention of violence against women; "

  Де факто и де юре между половите няма равенство - едните живеят по-дълго, а другите и да искат не могат да забременеят.

  "Recognising that women and girls are exposed to a higher risk of gender-based violence than men;"
  Това твърдение е толкова голословно, колкото самата конвенция. В действителност мъжетеса подложени на по-голямо населие в обществото, е само заради военно-мобилизационните програми, а заради по-големите очаквания от тях - от стереотипа "да храни семейството си" до простата смяна (вдигането) на бушона.

  "Става дума за всички възможни случаи на насилие по полов признак" - Кърменето отпада ли като насилие или ще се облекчава" финансово с чужди пари?

  "Целта е чрез тях да се "насърчат промени в социалните и културни поведенчески модели на мъжете и жените с оглед на изкореняване на предразсъдъците, обичаите, традициите и всякакви други практики, базирани на идеята за малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете""
  Сиреч изкореняване на морал, традиции, историческо наследство. С една дума заличаване на идентичността и то единствено заради "усвояване" на публични средства.

  Само заради дискриминацията на член първи бих излязал на бунт.

 32. 32 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#30] от "НеКой":

  Ама това е международна конвенция на Съвета на Европа, няма нищо общо с Меркел.
  В момента, в който се ратифицира от парламента, добива приоритет пред националното законодателство.
  Освен ако не бъде подписана със специална декларация, в която са описани ограничения за прилагането й.
  Аз просто искам да знам какво означава "социален пол", за да мога да го разпозная, ако го видя на улицата - инак не съм против да се спре насилието срещу жените.
  Всъщност сега се замислих дали в поне една-едничка от държавите, които са ратифицирали конвенцията, има закони, които да й противоречат. В смисъл - примерно законите в Унгария да позволяват домашното насилие над жени или пък изнасилването и т.н. Дали? И тогава какъв е смисълът Унгария да подписва конвенция, която вече отдавна е част от националните й закони?

  Доброто е заразно
 33. 33 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 317 Неутрално

  До коментар [#32] от "dogwoman":

  Ми то още не измислено какво означава, според мен означава, че въпреки, че си мъж може да решиш да се чувстваш като жена и без да си правиш хирургическа интервенция.
  Въпросът е дали и другите са съгласни с твоите душевни мъчения.
  Иначе казано, това се лекува на четвърти километър.
  Или не се лекува...

 34. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 35. 35 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 1602 Весело

  До коментар [#14] от "dogwoman":

  Моля някой просветен да ми обясни какъв е смисълът в "дефиниции" на конвенцията да има изброени едно след друго "violence against women" и "gender-based violence against women"....
  —цитат от коментар 14 на dogwoman


  Обяснявам с думи прости:
  - "violence against women" е да Ви шибна един шамар и да Ви нарека "кучка". Което означава, че сте отнесли шамара просто защото сте жена.
  "gender-based violence against women" е да Ви шибна един шамар и да Ви нарека "тъпа кучка". Което означава, че сте отнесли шамара защото сте тъпа, а сте тъпа защото сте жена.
  Ясно ли е сега или имате нужда от един шамар за избистряне на погледа?

 36. 36 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2573 Весело

  До коментар [#5] от "dj x2805":

  "Там има трети пол - далавераджийски"
  То и тая конвенкция е от същия този пол, далавераджийския. Как ще установите "психическо насилие върху жена" на обществено място (в метрото да кажем)? Правилно се досещате - ще има мониторници с евро-атланско заплащане, които на око ще преценяват дали някоя дама е страдаща и насилена, когато смотан мъж остъпи или не отстъпи място за сядане. Дори и да не е изпитала страдание, отма ще я убедят, че страда ... за да усвоят грантовете.

 37. 37 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#33] от "НеКой":

  Аз предлагам в такъв случай да изчакаме да измислят какво означава, пък тогава да го "ратифицираме".

  Доброто е заразно
 38. 38 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Весело

  [quote#34:"Dimiter Tsvetkov"][/quote]

  Страхотна идея, браво!

  Доброто е заразно
 39. 39 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3359 Неутрално

  ... Всъщност сега се замислих дали в поне една-едничка от държавите, които са ратифицирали конвенцията, има закони, които да й противоречат. В смисъл - примерно законите в Унгария да позволяват домашното насилие над жени или пък изнасилването и т.н. Дали? И тогава какъв е смисълът Унгария да подписва конвенция, която вече отдавна е част от националните й закони?
  —цитат от коментар 32 на dogwoman

  Мдам. И останалите нямат закон, утвърждаващ или защитаващ насилието.
  Та моите адмирации, сама много хубаво отговорихте. За смисъла. Че основното явно не е борбата с насилието.

 40. 40 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#14] от "dogwoman":
  —цитат от коментар 35 на Един препатил


  Не, примерът ти не вАжи.
  Следвайки твоята логика, трябва да е "cognitive ability-based violence against women".
  Пробвай отново.
  Черпя една виртуална бира за пълна дефиниция на термина "социален пол", който да е обективно приложим и разпознаваем.

  Доброто е заразно
 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2573 Весело

  До коментар [#35] от "Един препатил":

  "Ясно ли е сега или имате нужда от един шамар за избистряне на погледа?"

  Прочети текста за да не те шамаросам аз между рогата! Трябва да има вреда (harm) или страдание (suffering). Ако шамарът е въприет като нежна милувка, няма проблем. Но като се появи дженджъра, на коЕто всяка милувка (шамар за идване в съзнание) му (Й) се привижда като начин да "усвои едни пари", тогава има "женско насилие".

  Article 3 – Definitions
  For the purpose of this Convention:
  a. “violence against women” is understood as a violation of human rights and a form of discrimination against women and shall mean all acts of gender-based violence that result in, or are likely to result in, physical, sexual, psychological or economic harm or suffering to women, including threats of such acts, coercion or arbitrary deprivation of liberty, whether occurring in public or in private life;
  b. “domestic violence” shall mean all acts of physical, sexual, psychological or economic violence that occur within the family or domestic unit or between former or current spouses or partners, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the victim;
  c. “gender” shall mean the socially constructed roles, behaviours, activities and attributes that a given society considers appropriate for women and men;
  d. “gender-based violence against women” shall mean violence that is directed against a woman because she is a woman or that affects women disproportionately;
  e. “victim” shall mean any natural person who is subject to the conduct specified in points a and b;
  f. “women” includes girls under the age of 18.

  Да се разбира ли, че бабите са изключени от дефиницията "жени"?
  А това "any natural person" дали включва природната личност, хайде да не е на хлебарката, ами на Прасчо или който там да е бозайник. Или ще се включват и "крокодилите", че при тях за първи път се появава мозъчна кора (памет)?

 43. 43 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3376 Неутрално

  До коментар [#40] от "dogwoman":

  https://nauka.bg/dzhendr-izsledvaniya-v-blgarskata-so/
  ========
  Това важи повече за вас жените .

  Bukalemun
 44. 44 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#42] от "wanderer":

  "Нечъръл пърсън" е "физическо лице" :)
  Или поне това означаваше по времето, когато "джендър" означаваше само граматическата категория "род" (женски/мъжки/среден).

  Доброто е заразно
 45. 45
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на antikvarno
  antikvarno
  Рейтинг: 485 Неутрално

  "Въвеждат се понятията gender ..."
  Никой няма право да ни въвежда понятия с абстрактни тълкувания, за да обясни мутациите при човеците.

 49. 49 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2573 Неутрално

  До коментар [#44] от "dogwoman":
  "Нечъръл пърсън" е "физическо лице"

  Ама точки а. и б. изключват "физическото лице от мъжки пол".

  Не че не е имало мъже, които са се поставяли над природата, сиреч вземали са се за Господ, ама и да се узаконява човешката лудост с конвенция ми идва в повече.

 50. 50 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 745 Неутрално

  До коментар [#42] от "wanderer":

  Истанбулската конвенция е официално преведена и на български - няма нужда да се мъчат някои читатели :)

  https://rm.coe.int/168046246f

  В тази връзка: растяли съжаленията за смяната на пола и операциите за връщане на стария пол се увеличавали, та газетите във Великобритания се питат защо не се говори за това.

  http://www.telegraph.co.uk/health-fitness/body/gender-reversal-surgery-rise-arent-talking/

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 51. 51 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2573 Любопитно

  До коментар [#46] от "Doge":

  Да не би аз да правя разликата между "жена" и "момиче"!? Та да се налага изрично да се определя, че момичетата се включват към жените.
  След като някой прави разлика между жените (по възраст) и не са изброени изчерпателно всички възрасти, следователно не са включени.

 52. 52 Профил на Без коз
  Без коз
  Рейтинг: 873 Неутрално

  Нито корупця има в ГЕРБ,нито Б.Б е бил ен на БКП и силови групировки,нито Каракачнов се уредил със заменски братовчед, нито КТБ.... нито тефтерче.... нито...

  Народ, който избира корумпирани, самозванци, крадци и предатели, не е жертва! Съучастник е !
 53. 53 Профил на Вячеслав Атанасов
  Вячеслав Атанасов
  Рейтинг: 842 Неутрално

  С това може да се изчака.Не е необходимо да прибързваме с ратифицирането на тази конвенция.И без това сме страна по много други конвенции,които не се зачитат я от Турция,я от Гърция.

 54. 54 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#49] от "wanderer":

  Айде обясни сега, как точка б. изключва мъжете?

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#51] от "wanderer":

  Изрично е казано, че се има предвид и момичета, някой да не се направи на ударен, за да няма адвокатски врътки, за това е написано. И да има разлика между жена и момиче.

 57. 57 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 4984 Неутрално

  Истанбулската конвенция вече е много остаряла, а ние още се мъчим да я разберем и ратифицираме :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 58. 58 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7044 Неутрално

  Тези, дето са ратифицирали конвенцията, колко ли зле са станали?

 59. 59 Профил на baizuo
  baizuo
  Рейтинг: 1086 Весело

  Има едно хубаво нещо от тази конвенция. Езикът ни ще се обогати с нови фрази, като 'Да ти еба джендъра' - а понеже е трудно доказуемо , може и да не е наказуемо

  muncho: "Няма защо да се отричат очевидните и статистически доказани факти, че мнозинството жени не стават за шофьори"
 60. 60 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#49] от "wanderer":

  Накратко, аз не бих ратифицирала тази конвенция, най малко за да накажа некадърността на авторите.

  Доброто е заразно
 61. 61 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 851 Любопитно

  вече няма корупция и бедност ,забравете за тях , сега трябва да се намери цаката на "третият пол" ...аман от тъпи милиционерски номера и от маТрял който толкова лесно се вързва

 62. 62 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2573 Неутрално

  До коментар [#50] от "baba_zozolana":

  Няма как да не се мъчим, когато нашата Конституция казва:
  "Чл. 6.
  (1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
  (2) Всички граждани са равни пред закона. Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние.
  Чл. 14.
  Семейството, майчинството и децата са под закрила на държавата и обществото.
  Чл. 32.
  (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
  (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи."

  А въпросната конвенция въвежда нови дефиниции и се опитва да ни се бърка в личния живот. Еле пък на фона чл. 8 и 9 без да е ясно какво се разбира под "неправителствени организации" и "гражданското общество":
  "Член 8 — Финансови ресурси
  Страните отпускат подходящи финансови и човешки ресурси за доброто изпълнение
  на интегрираните политики, мерки и програми за превенция и борба с всички форми
  на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, включително за тези, които се
  провеждат от неправителствени организации и от гражданското общество.
  Член 9 — Неправителствени организации и гражданското общество
  Страните признават, насърчават и подкрепят на всички равнища работата на
  съответните неправителствени организации и на гражданското общество, които
  действат активно в борбата с насилието над жени, и установяват ефективно
  сътрудничество с тези организации."

 63. 64 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 745 Неутрално

  До коментар [#62] от "wanderer":

  Имах предвид да не се мъчат читатели на английски, когато текстът го има на български. А иначе ето и алтернативни интерпретации, но все пак всеки би трябвало сам да прочете текста на конвенцията и да си състави мнение.

  "Ето някои от лъжите за Истанбулската конвенция" - https://goo.gl/e6Hrwm

  "SOS! Кабинетът приема конвенция за признаване на "третия пол", зрее огромен скандал с патриотите!" - https://goo.gl/EGEkfJ

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 64. 65 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2573 Неутрално

  До коментар [#49] от "wanderer":Айде обясни сега, как точка б. изключва мъжете?
  —цитат от коментар 54 на Doge


  Мъжете са изкючени още в чл. 2
  "Член 2 — Обхват на Конвенцията
  1 Настоящата Конвенция се прилага към всички форми на насилие над жени,
  включително домашното насилие, което засяга предимно жените."

  А точка б. определя актовете, които ще се броят за "домашно насилие". И това е в допълнение на "обществения или в личния живот" на жената.

 65. 66 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 3696 Любопитно

  До коментар [#35] от "Един препатил":

  Не сте точен с втория пример. Ако един индивид класифициран като "пол-мъжки" при раждане социално се идентифицира като джендър "жена" и вие му забиете шамар с бойния вик "тъпа кучка", то ще бъдете подведен под криминална отговорност по няколко параграфа, включително и за "хомофобия" и за физическо насилие над джендъра "жена".
  Ако това стане примерно в Швеция, Германия или друга западноевропейска страна, поне 5 години не ви мърдат. В САЩ присъдата може да е кумулативна, т.е. натрупване по отделните обвинения, така че по-добре без шамари и "тъпи кучки".

 66. 67 Профил на mranderson
  mranderson
  Рейтинг: 484 Разстроено

  Според мене, тия дето искат да управляват процесите в света просто са решили, че няма нужда от толкова много хора и искат да ограничат възпроизвеждането. Затова мътят главите на хората с идеи за самоопределение на пола, равни права на лгбт общностите, криворазбрани кампании срещу насилието срещу жените - вече в някой страни почнаха да налагат писмено съгласие преди всеки полов акт и т.н.т.. Същевременно правят всичко възможно да сринат авторитета на църквата с постоянни медийни скандали с 50 - 60 годишни хора дето изведнъж се сещат, че като били на 15 години свещеника в църковния хор ги опипвал и т.н.т...
  Правят и всичко възможно да сринат всички морални норми с тъпи предавания по телевизиите като биг брадър и др. подобни.
  Проблема е, че алтернативата която ни се предлага в момента изглежда още по - гнусна Путин, Тръмп и т.н.т..
  Аз лично сам за себе си съм объркан какво виждане да възприема за себе си. Харесва ми повече либералната демокрация, свободния пазар, отворения свят, ама горните неща които изброих не ми харесват, така че не знам......

 67. 68 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#65] от "wanderer":
  Преведи точка б. или не можеш да разбираш написан текст?

 68. 69 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 939 Неутрално

  Петър Москов: Конвенцията от Истанбул отваря вратата на узаконената лудост*
  "Масирана ПР кампания иска да ни убеди, че решението не е начало на нормативно регламентиране на "трети пол"
  Правителството предложи на НС да ратифицира Истанбулската конвенция на съвета на Европа, като част от националнта програма за превенция и защита от домашното насилие. Този акт беше последван от масирана ПР кампания посветена на целта да ни убедят, че решението не е начало на нормативно регламентиране на "трети пол", еднополови бракове и индоктриниране на децата в училище по тези теми. Всички, които не мислят така, бяха наречени невежи, неразбиращи и лъжци.
  Понеже принадлежа на тази "невежа" група хора, ще си позволя да отговоря с цитат на два текста от въпросната конвенция.
  1. " Пол“ означава социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете“
  От името на "невежите лъжци" искам да припомня, че "пол" е биологично детерминирана характристика на индивида ( фабрично така сме направени :) ) и за Ваше сведение тази детерминанта е в основата на живота. Полът е норма, а не е наименование за различни медицински или социални отклонения. Не е и модерна ролева игра и извратено забавление, което да регламентирате нормативно.

  2. "Страните предприемат, където е подходящо, необходимите стъпки за включване... на нестереотипни роли на пола... в официалните учебни програми и на всички образователни равнища“
  Като "неразбиращ", искрено се вълнувам от преспективата синът ми да бъде просветен в училище за дебрите на възможните "нестереотипни роли" на пола на баща му... Наистина ли не разбирате, че отваряте вратата на узаконената лудост. Вярвате ли убедено, че поведенческите отклонения на възрастните (което е техен избор и лично решение за живота им), трябва да бъдат наложени като образователна норма на децата?
  Ако не го мислите спрете с пропагандата, извинете се и се върнете към нормалността. Ако го мислите, очевидно нямаме разговор и сме противници на фундаментално ниво

  Освен моралните измерения на решението, то ще има и стратегически политически последствия, защото дава на антиевропейската пропагандна машина аргументи срещу които няма разумни доводи.
  Това е политически безотговорно!
  *Коментарът на бившия здравен министър Петър Москов е публикуван през личния му фейсбук профил. Заглавието е на Меdiapool

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 69. 70 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#65] от "wanderer":

  Един въпрос също така, одобряваш ли насилието над жени, заради това че са жени или защото обществото им е определило някакви норми, които трябва да спазват, само за това че са жени и трябва да бъдат наказвани затова че са жени и искат да се занимават с дейности, които обществото е сметнало че трябва да са само за мъже?

 70. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 71. 72 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 2511 Весело

  До коментар [#32] от "dogwoman":
  "Всъщност сега се замислих дали в поне една-едничка от държавите, които са ратифицирали конвенцията, има закони, които да й противоречат. В смисъл - примерно законите в Унгария да позволяват домашното насилие над жени или пък изнасилването и т.н. Дали? И тогава какъв е смисълът Унгария да подписва конвенция, която вече отдавна е част от националните й закони?"
  ==================
  Абе, целта е през 15 минути да се кълнем в преданост към идеите на спонсорите на.....нали се сещате.
  А иначе, ако жената ме претрепе с мотиката, с тоя джендър дали съм защитен, или да го сменям навреме?
  Чакай, че се задава....

  Еретик
 72. 73 Профил на rossen4i4o
  rossen4i4o
  Рейтинг: 213 Неутрално

  не бе , не сте разбрали , въвежда се ЕДНОПОЛОВО ОБЩЕСТВО

 73. 74 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 1602 Весело

  До коментар [#40] от "dogwoman":

  "Черпя една виртуална бира за пълна дефиниция на термина "социален пол", който да е обективно приложим и разпознаваем"

  Дефиниция? Ами това е когато един тип мъжки характер се определя с понятието за женски полов орган.
  Разпознаваем? Ами....да, Моди, зная..."по адрес на конкретни лица".....

 74. 75 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#73] от "rossen4i4o":

  Какво еднополово общество? Става дума за защита на жените най-вече от тесногръди селтаци, които както е видно са в изобилие в България. Също така, ако някой си направи труда може да види , че това е прът в колелата на 'мултикултитата' и 'характерни особености на един етнос/религия'

 75. 76 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 1602 Весело

  До коментар [#60] от "dogwoman":

  До коментар [#49] от "wanderer":Накратко, аз не бих ратифицирала тази конвенция, най малко за да накажа некадърността на авторите.
  —цитат от коментар 60 на dogwoman


  Ама това защо на нас ни го казвате? Ние тук нищо не се готвим да ратифицираме. Предложението Министерсткият съвет да внесе Конвенцията за ратификация от Народното събрание е направено от министър-председателя Бойко Борисов. Отидете и му шибнете един шамар. И побързайте преди ратификацията. Та да не може да се оплаче от "gender-based violence" - т.е. насилие, основаващо се не на биологичния , а на "социалния пол".

 76. 77 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2434 Неутрално

  Истанбулската конвенция означава на първо място още един златен шанс "ъ се изкендзиме у модзъко" на зомбираната рая и да отвлечем вниманието от истинските зулуми.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 77. 78 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  Аз ръгнах да търся какъв е тоя новия гендер и ей какво излиза:

  http://bit.ly/2qlDFTQ
  http://bit.ly/2ERIszB

 78. 79 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#78] от "dosetliv":

  Къв джендер те гони бе? В целия документ се използва думата пол.

 79. 80 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2573 Неутрално

  До коментар [#56] от "Doge":

  "за да няма адвокатски врътки"

  Един нормативен акт се приема за да се регулират дадени обществени взаимоотношения, които пречат/затрудняват развитието (упражняването на правата и задълженията) на обществото, а не да се избегнат нечии "врътки".

  "Насилието", което уж конвенцията иска да регулира (да предотвратява, преследва и
  премахва насилието над жени и домашното насилие), се превълащава в предоставяне на привилегии (чл. 8 и 9 по отношение на финансиране; чл. 16 и 17 - "програми за работа" чрез участие на "частния сектор" - друга неясна дефиниция), избирателен подбор на доказателства (чл. 54- "във всяко гражданско или наказателно производство доказателства, свързани със сексуалната история и поведение на жертвата, ще се допускат само при релевантност и необходимост.") до подмяна на базови правни положения (Глава VII — Миграция и убежище).

  При наличието на толкова много конвенции (например, Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (КПДЖ, 1979 г.) и незадължителния протокол към нея (1999 г.)) логичният правен подход е да се променят тези, които не отговорят на текущите взаимоотношения вместо да се създава нов нормативен акт. Такъв акт, който отчасти препокрива предходни, създава объркване и предпоставка за корупция (избирателно прилагане на препокрития или на текущия акт).Отделно, че въпросната конвенция въвежда термини (в противоречие на всички конституции - основен правен субект е ГРАЖДАНИНА, а не физическото лице). А също въвежда и правни субекти (неправителствени организации, частен сектор), които нямат правен интерес. Например, ако с Вас спорим за имот/претърпяна вреда/увредени права (дори и от насилие) няма как Съюза на зъболекарите или Съюза на ветераните от Втората световна война да бъдат призовани/припознати за страна в съдебен спор, дори и като свидетели (за лъжепоказания се носи персонална отговорност, а не групова). За всички специални случаи/групи от обществен интерес (закрила на детето, закрила на майките, на инвалидите) държавата създава институции, с ясна (публична) процедура, с ясни критерии за компетентост, с изисквана квалификация на кадрите, прозрачен подбор на кадрите (конкурс) и публично финансиране. И всичко това е за да няма субективизъм като "търговска тайна" (при частния сектор), "банкова и данъчна тайна" (при финансирането на неправителствените организации), което в същност се опитва да направи конвенцията. Тая конвенция си е направо подбудителство към корупционни практики - било рекет или подкуп.

 80. 81 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  Какви са тези глупости дето си напляскал. Написано е ясно и просто, че освен за жени се отнася и за момичета под 18 г.

 81. 82 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#80] от "wanderer":

  дори не смятам да коментирам всичките простотии дето си ги написал, но идеята за не правителствените организации е да могат да подават жалби за домашно насилие, защото понякога жертвите не смеят, а те не могат защото властите им казват, че нямат право да подават жалба защото нямат правен интерес

 82. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 83. 84 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#83] от "Антикорупционен блок-Да Корупция!":
  Искам да ми покажеш на един едничък пример на 'на соросоидната содмомия' в целия този документ.

 84. 85 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3431 Гневно

  Категорично против подписването съм. Това, което искат да ни внушат дневник е гадна манипулация.
  Според тази конвенция всеки сам ще има правото да определя пола си, а не както е според конституцията ни. В тоалетната с дъщеря ми ще може да влизат и мъже, които се чувстват жени.
  Излизам на протест!!!!!
  От деня к който назначиха Пеевски за шеф на ДАНС не съм била толкова ядосана !!!!

  Любовта ще спаси света!!!
 85. 86 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2573 Неутрално

  До коментар [#70] от "Doge":

  "одобряваш ли насилието над жени"

  Въпросът за мен звучи само "одобряваш ли насилието?". Признавам, че не съм мислил върху въпроса, така зададен, защото приоритетно пред мен седи въпроса "зачитам ли свободата/правата?" (на другия/другите).
  Колкото до насилието, непрекъснато насилвам другите - дъщеря ми да мисли ( и решава задачи и всякакви проблеми), Вас да ме четете (старая се много да не допускам каквито и да е грешки с цел насилието да не е фрапатно). Дори и майка ми насилвам с бездействието си (не зная как точно да я лекувам от многото разнопосочни здравни оплаквания). В този смисъл се старая насилието да е желано от отсрещната страна. Но ... не винаги се получава. Не случайно е поговорката "Пътят към ада е постлан с добри намерения". Та моето "добро намерение" винаги е вид насилие. А може ли светът да се развива без добри намерения!?

 86. 87 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#85] от "hope":


  До коментар [#85] от "hope":

  Те въобще чел ли си конвенцията, за какви тоалетни на дъщеря ти става дума?

 87. 88 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 316 Неутрално

  Не е вярно. Тази конвенция институционализира понятието “социален пол”, още известно като “джендер” с всичките му разновидности. Какъв трети пол? Там са около 60! И след като има подписана такава конвенция, законодателството се хармонизира с нея! Ето ги всичките джендери!
  https://www.reddit.com/r/Diepio/comments/7h1ymg/the_gender_diagram_looks_like_a_new_diepio_update/

  Мърфи е оптимист!
 88. 89 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#86] от "wanderer":

  Егати отговора за въпрос на който може да се отговори са да или не. Или одобряваш или не, това е.

 89. 90 Профил на Pow
  Pow
  Рейтинг: 659 Неутрално

  Аз се идентифицирам като _НОРМАЛЕН ( долна черта нормален ) и не се чувствам повече защитен от тази конвенция. Това, че защитава само тези, които се чувстват жени ( включвам и мъжагите биещи жените си - за мен това са подки ) ги поставя в привилигировано положение, т.е. накърнява ми правата.
  Естествено има деяния от един вид с различна степен на обществена опасност, но те са квалифицирани като такива във всяко познато ми европейско законодателство. В тоя смисъл, тая директива нужна ли ни е и най-важното нещо на дневен ред ли е? Кога ще приемат директива, срещу битовата предстъпност, срещу наркомнчетата, които вадят нож за да вземат 20 лева или за малоумниците, които пияни убиват хора при катастрофи?

  Give a man a mask and he’ll tell you the truth
 90. 91 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#88] от "султана глаушева":


  До коментар [#88] от "султана глаушева":

  само дето според документа става дума за социално изградени роли, поведения, дейности и характеристики, които определено общество смята за подходящи за жените и за мъжете;

 91. 92 Профил на DareDebil
  DareDebil
  Рейтинг: 743 Гневно

  Ако парламентът одобри тая конвенция, всичките са за разстрел. До един. Правителството което я е подписало така или иначе.

  Конкурсно начало не означава конкурсен край, другарки и другари.
 92. 93 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2573 Весело

  До коментар [#89] от "Doge":

  Ако Ви дам готов отговор ще е вид насилие - натрапване. Вие решете сама!

 93. 94 Профил на DareDebil
  DareDebil
  Рейтинг: 743 Гневно

  Руши ли "социалният пол" нормите в обществата

  Не.

  Ама да.

  Конкурсно начало не означава конкурсен край, другарки и другари.
 94. 95 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#93] от "wanderer":

  Ти нямаш отговор, разтягаш някакви локуми и свободни тълкования, като правиш простите неща сложни. Аз смятам, че насилието (физическо, сексуално,
  психологическо или икономическо) няма място в съвременното общество.

 95. 96 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#90] от "Pow":


  До коментар [#90] от "Pow":

  КАк си дискриминран точно, какви права са ти отнети? И защо смяташ, че 'битовата предстъпност, срещу наркомнчетата, които вадят нож за да вземат 20 лева или за малоумниците, които пияни убиват хора при катастрофи' не се преследва от закона?

 96. 97 Профил на oziris
  oziris
  Рейтинг: 1485 Неутрално

  Тази конвенция, противно на изложените тези дава база за всички изброени неща. Всяко следващо предложение в посока - обратна дисктиминация, учебни програми с промиващо мозъците на децата съдържание, че полът е социална конструкция и всякакви подобни може да доведи до сериозни проблеми при децата и оттам да се засегнат институции като брака, децата и т.н. Тези неща са реализирани в западни страни и резултатите не са позитивни. Просто исканията на подобни групи постоянно ескалират.
  Не виждам никакъв проблем България да изчака поне 90% от страните в ЕС да одобрят конвенцията и тогава да реши дали да я ратифицира и то в ограничена форма.

 97. 98 Профил на Pow
  Pow
  Рейтинг: 659 Неутрално

  До коментар [#96] от "Doge":

  Когато се дава по-висока степен на защита, на нещо ( в случая който се определя като жена ), това предполага по-ниска степен на защита на другото ( в случая на мен като _НОРМАЛЕН )
  Както казах, и сега се преследват тези деяния от закон, та за какъв чеп ни е тази конвенция?

  Give a man a mask and he’ll tell you the truth
 98. 99 Профил на Pow
  Pow
  Рейтинг: 659 Неутрално

  Сега загрях за какво ни е конвенцията - било е толкова просто: https://en.wikipedia.org/wiki/Overton_window .

  Give a man a mask and he’ll tell you the truth
 99. 100 Профил на Doge
  Doge
  Рейтинг: 1518 Неутрално

  До коментар [#98] от "Pow":

  Не всичко, примерно НПО не може да подаде жалба за домашно насилие.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK