Хелзинкският комитет към депутатите: Истанбулската конвенция трябва да бъде подкрепена

По-рано днес стана известно, че Съветът на Европа, на чийто сайт, е поместен преводът, е готов да представи нов вариант с нанесени корекции на някои основни понятия.

© Анелия Николова

По-рано днес стана известно, че Съветът на Европа, на чийто сайт, е поместен преводът, е готов да представи нов вариант с нанесени корекции на някои основни понятия.Председателят на Българския хелзинкски комитет (БХК) Красимир Кънев призова депутатите да не се водят от заблудите, разпространявани от определени политици във връзка със смисъла на Истанбулската конвенция. В писмо до тях, разпространено от организацията, той уточнява още, че преводът на документа е грешен.


По-рано днес стана известно, че Съветът на Европа, на чийто сайт е поместен преводът, е готов да представи нов вариант с нанесени корекции на някои основни понятия.


"Нашата организация е сериозно загрижена от насоката, която дебатът във връзка с ратификацията пое в българското общество, както и от позициите на някои политици и политически партии относно предмета и целите на този важен международен договор. Тази наша загриженост се споделя от голям брой неправителствени организации, с които имахме възможност да съгласуваме позициите си през последните няколко седмици", пише Красимир Кънев.
В обръщението си Кънев уточнява, че "Истанбулската конвенция има ясни цел и обхват – да защитава жените от всички форми на насилие. Това е нейната основа и с това тя заема своето специфично място в международното право за правата на човека".


"Появилите се в българските медии публични изявления за някаква друга цел, свързана с правата на транссексуалните, с признаването на "трети пол" и на еднополови бракове, с посещаване на дамски тоалетни от мъже, които свободно определят пола си, с правата на спортисти мъже да участват в състезания между жени и пр., са неща изцяло извън нейния предметен обхват. От обявяването си за присъединяване досега тя е ратифицирана от държави (сред тях Турция, Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Албания, Кипър, Румъния, Грузия), в които подобни проблеми никога не са стояли на дневен ред, а в немалко от тях дори има конституционни забрани за сключване на еднополови бракове. Нито една от държавите, които вече са я ратифицирали, не е направила декларация или резерва в тази посока", пише още Кънев.


По-надолу е и останалата част от позицията му:


За съжаление извън умишлените опити да се саботира ратифицирането на Истанбулската конвенция повод за горните спекулации дава и погрешният ѝ превод на български език, който е поместен на интернет сайта на Съвета на Европа.


В чл. 3в от българския превод при определянето на "пол" е допусната груба грешка. Това определение, което е със строго определено значение за целите на конвенцията и различно от това, което е възприето в някои академични среди и теории, всъщност се отнася до "социален пол", с който термин в българския текст на чл. 4 е преведен терминът "gender" от английския оригинал и "genre" от френския оригинал.


Погрешният превод създава впечатление,


че Истанбулската конвенция разглежда биологичния пол като социален конструкт. Това някои недобросъвестни опоненти на конвенцията тълкуват като налагане на нашата страна на задължение да признае възможността едва ли не всеки да избира пола си според моментните си потребности. Нищо подобно обаче не следва от нея, ако определението от чл. 3в се преведе правилно и се осмисли на фона на другите разпоредби на конвенцията.


Преводът на международните договори по правата на човека на български език винаги е бил сериозен проблем. Понастоящем за съжаление няма нито един такъв договор, който да е преведен правилно.


Терминът "gender", или както е преведен на български език, "социален пол",


има важно значение в конвенцията, а ангажиментите, свързани с него, макар да нямат нищо общо с признаване на права на транссексуални хора, на "трети пол" или на еднополови бракове, са един от важните жалони в развитието на международното право за правата на човека.


Чрез това понятие конвенцията определя задълженията на страните да преследват и наказват насилията, на които жените са подложени поради това, че обществото им е предписало определени социални роли или поради това, че те искат да се отклонят от тези "роли, поведения, дейности и характеристики", свързани с устойчиви обществени очаквания.


"Джендърно базираното насилие" (отново с погрешен превод в член 3г от конвенцията) в тесния смисъл на думата е аналогът на "престъпленията от омраза", които други международни документи свързват с насилията срещу етнически и религиозни групи.


За разлика от някои други международни договори, като например Римския статут на международния наказателен съд, в който "gender" се употребява само в смисъл на биологичен "пол", Истанбулската конвенция употребява два термина –"пол" и "социален пол".


И двата тези термина са важни, макар и в различен смисъл.


Това ясно личи от разпоредбата на чл. 4, т. 3, при която в българския текст няма грешка в превода, и където недискриминационни признаци са както "пол", така и "социален пол". Настояването в становище от май 2014 г. на нашето Министерство на външните работи Истанбулската конвенция да възприеме терминологията и определението на Римския статут не отчита спецификата на нейния предмет и цел, както и важния ѝ принос в съвременното международно право.


Това становище не намери никакъв отклик сред държавите, членки на Съвета на Европа.
Истанбулската конвенция е договор - жалон в международното право за правата на човека. Тя има най-малко


четири важни приноса в неговото развитие:


- На първо място, това е единственият международен договор, който възприема интегриран подход към насилието срещу жените. Той обхваща превенцията, защитата и подпомагането, както и наказателното преследване на това насилие във всичките му форми; предвижда роля на различните институции, ангажирани с борбата срещу него, както и на неправителствените организации, и изисква от държавите членки да определят специален държавен орган, който да отговаря за координирането, изпълнението, мониторинга и оценката на политиките и мерките в тази сфера.


- На второ място, насилието срещу жените в нея е дефинирано широко и включва разнообразни форми. То не се свежда само до домашно насилие, а включва и джендърно базирано насилие (за съжаление определението в чл. 3а на българския превод отново не ни позволява да разграничим ясно този вид насилие). То е както физическо, така и психологическо и включва не само актове на физическо нападение, но също така и заплахи за такива актове, принуда и произволно лишаване от свобода.


- На трето място, конвенцията предвижда предприемане на широк (безпрецедентен в международното право) спектър от мерки за защита срещу насилие над жените в трите сфери: превенция, защита и подпомагане и в материалното право (гражданско и наказателно). Тези мерки са както законодателни, така и административни, образователни, социални и миграционни.


- На четвърто място, конвенцията предлага някои напредничави законодателни решения, с които държавите членки (включително България) следва да съобразят своите законодателства. Такива са например мерките в сферата на обезщетяването на жертвите (държавите се задължават да изплащат обезщетение, когато такова не може да се получи от други източници); криминализирането (изисква се криминализиране на редица деяния, свързани с широко разбираното насилие); забраната на извънсъдебно решаване на спорове за редица предвидени в конвенцията престъпления; преформулирането на давността (давностните срокове за някои деяния започват да текат след навършване на пълнолетие на жертвата) и др.


Конвенцията засяга сериозни проблеми със защитата на правата на човека в Европа. Насилието срещу жени е широко разпространено на нашия континент и за съжаление нашата страна не прави изключение. Според различни изследвания в България между една четвърт и една трета от жените са били жертви на насилие. При това тези изследвания отчитат физическото и сексуалното насилие, а не насилието така, както е дефинирано широко в Истанбулската конвенция.


Изследване на БХК от 2015 г. показа, че 91% от убийствата на жени в България са извършени от настоящ или бивш партньор, близък роднина или познат мъж. Поради това, че конвенцията предлага интегриран подход за справяне с този проблем, тя получи широко одобрение сред европейските държави. Свидетелство за това е фактът на нейното относително бързо влизане в сила след набиране на необходимия брой ратификации – в рамките на само три години.


Освен това тя е един от малкото международни договори по правата на човека, подписан от самия Европейски съюз. Досега съюзът се е ангажирал с присъединяване към малък брой договори, по отношение на които в държавите членки няма особени разногласия. Понастоящем Истанбулската конвенция е подписана от всички държави, членки на ЕС, и е ратифицирана от 17 от тях. Много от останалите възнамеряват да я ратифицират скоро.


Ратифицирането на Истанбулската конвенция без съмнение ще издигне международния престиж на България. То не изисква големи и трудни за прокарване изменения на нашето законодателство. Не са необходими никакви изменения на Конституцията.


От друга страна, отказът от ратифициране, след като такова е предложено на Народното събрание от правителството, ще нанесе сериозен удар върху международната ни репутация. Този удар ще бъде особено деструктивен, ако отхвърлянето се основе на хомофобски, трансфобски и други подобни съображения, при условие че самата конвенция не дава никакъв повод за тях. Поради това от името на нашата организация, както и от името на другите ангажирани с правата на човека неправителствени организации в България ви призоваваме да подкрепите ратификацията на Истанбулската конвенция.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (69)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на оuzo
  оuzo
  Рейтинг: 563 Неутрално

  100% става ясно от къде идва това вълнение. Дьорд Шорош няма спирачки.Той наистина иска да направи света едно по-добро място.Вечна слава на Троцкистите.

 2. 2 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1269 Неутрално

  Значи съм против Истанбулската конвенция, щом БХК смята, че трябва да бъде приета

 3. 3 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 732 Неутрално

  "Ратифицирането на Истанбулската конвенция без съмнение ще издигне международния престиж на България."

  Така ли бе Кънев. Ми ние на неква си конвенция ли чакаме за да си вдигнем авторитета.
  Нашето законодателство отдавна е защитило жените, не ми се прави на добрутро.
  Има обаче нещо друго, има едни големи пари за усвояване покрай тази конвенция и затова надавате тоя вой.
  Ай сиктир.

 4. 4 Профил на solange
  solange
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Текстът е добре аргументиран, тонът - спокоен. Браво на БХК за труда!

  Наистина, конвенцията е ценна, защото предвижда и мерки за превенция и преодоляване на определени нагласи сред определени групи, а не разчита единствено на репресията, след като гърнето се е счупило.

  Само ще допълня, че мерките никой няма да ни ги спуска, а ще си ги изработим сами според нашите нужди. Очевидно в България не съществува целия спектър от проблеми, които покрива Конвенцията, така че от нашите власти ще зависи какво да направим.

 5. 5 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 732 Неутрално

  До коментар [#4] от "solange":

  И кои са нагласите и групите?
  Или сега ще си ги измислите?

 6. 6 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2121 Неутрално

  Абе какво е това свободен избор на социален пол??? Истанбулската конвенция издевателства срещу родените с традиционни биологични белези на социалната си роля!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 7. 7 Профил на оuzo
  оuzo
  Рейтинг: 563 Неутрално

  Феминистки претенции - Ако някой мастурбира със снимка на жена без нейно съгласие, това било "телепатично изнасилване"...

 8. 8 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  Текстът е добре аргументиран, тонът - спокоен. Браво на БХК за труда!Наистина, конвенцията е ценна, защото предвижда и мерки за превенция и преодоляване на определени нагласи сред определени групи, а не разчита единствено на репресията, след като гърнето се е счупило.Само ще допълня, че мерките никой няма да ни ги спуска, а ще си ги изработим сами според нашите нужди. Очевидно в България не съществува целия спектър от проблеми, които покрива Конвенцията, така че от нашите власти ще зависи какво да направим.
  —цитат от коментар 4 на solange


  И как точно ще се осъществява превенцията?Ще ходят от НПО по панелките да обясняват на бай Иван,че не е хубаво да бие жена си ли?Или в циганските махали?Ами те и сега ги обгрижват циганите НПО.Защо досега не са им разяснили,че не е хубаво да си бият жените?
  С нищо няма да допринесе тази конвенция за предотвратяване на насилието.Цялата работа е ,че в нея пише,че трябва да се отпускат пари от бюджета на НПО.Та каквото и да говорят става въпрос за пари.

 9. 9 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 6523 Неутрално

  Има нещо гнило и се стремят всячески да ни го натрапят.

 10. 10 Профил на tnk14543188
  tnk14543188
  Рейтинг: 0 Весело

  .Само ще допълня, че мерките никой няма да ни ги спуска, а ще си ги изработим сами според нашите нужди.
  —цитат от коментар 4 на solange

  Хе, хе... явно не си чела конвенцията докрай. А там има една специлна глава IХ:


  Член 66 — Експертна група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие

  1 Експертната група за действие срещу насилието над жени и домашното насилие (наричана по-нататък „GREVIO“) следи за изпълнението на настоящата Конвенция.
  ....

  Това „GREVIO“ ще да е като нешето КОНПИ

 11. 11 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 1068 Неутрално

  Има си хас БХК да остане настрани и да не подкрепи истанбулската конвенция, преводът бил грешен. Това са глупости. Защо тогава конвенцията има текст, в който се призовава децата още от детската градина да се обучават в толерантност към различните ( разбирай) третия пол. Неясните и противоречиви текстове не трябва да се ратифицират, а по отношение правата на жените и децата нашето законодателство е много добро.

 12. 12 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 732 Неутрално

  Като се замисля има много общи неща между ултралибералите, които ни натрапват тази конвенция и комунистите. И едните и другите са малцинства, които искат да се наложат над мнозинството. Само дето забравят, че до един момент номерът върви и после търпението се изчерпва...

 13. 13 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 1053 Неутрално

  Ето това е! Щом БХК смята, че трябва да има ратифициране, така и трябва да стане.

 14. 14 Профил на tnk14543188
  tnk14543188
  Рейтинг: 0 Весело

  5 GREVIO може да получава информация за изпълнението на Конвенцията от неправителствени организации и от гражданското общество, както и от национални институции за защита на правата на човека.

  6 GREVIO надлежно взема под внимание наличната информация, предоставена от други регионални и международни инструменти и органи в области, попадащи в обхвата на настоящата Конвенция.

  7 При приемането на въпросник за всеки кръг на оценяване GREVIO надлежно взема под внимание съществуващото събиране и изследване на информация в страните, както е посочено в член 11 от настоящата Конвенция.

  26

  8 GREVIO може да получава информация за изпълнението на Конвенцията от Комисаря на Съвета на Европа по правата на човека, Парламентарната асамблея и съответните специализирани органи на Съвета на Европа, както и от органи, създадени в съответствие с други международни инструменти. Подадените до тези органи жалби и резултатите от тях се предоставят на GREVIO.

  9 GREVIO може допълнително да организира, в сътрудничество с националните органи и със съдействието на независими национални експерти, посещения в страните, ако събраната информация е недостатъчна или в предвидените в параграф 14 случаи. По време на тези посещения GREVIO може да получава съдействие от специалисти в конкретни области.

  10 GREVIO изготвя проектодоклад, съдържащ нейните анализи във връзка с изпълнението на разпоредбите, на които е основано оценяването, както и препоръки и предложения във връзка с начина, по който съответната страна би могла да третира откритите проблеми. Проектодокладът се предава за коментари на страната, която е оценявана. Нейните коментари се вземат под внимание от GREVIO при приемането на доклада.
  и т. н....

 15. 15 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 944 Неутрално

  браво на БХК ,те ще я приемат ,но под строй и с отвращение и защото ЕС ИМ НАРЕДИ ,а не щото са демократи и са срещу насилието

 16. 16 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 593 Весело

  с тези в една лодка е опасно да пътуваш...

  Скачай

  Je suis дани кирилов
 17. 17 Профил на pm
  pm
  Рейтинг: 417 Неутрално

  До коментар [#9] от "Peni Nikol":

  Никой нищо не иска да ти натрапи. Изборът е дали да сме заедно с цивилизованите страни или с ориенталците. За съжаление голяма част от българите са си ориенталци...

  "Лошото е, че [българите] оставиха истинските си политици вън от властта, вкарвайки в парламента само олигархичните корпорации."
 18. 18 Профил на deviant
  deviant
  Рейтинг: 409 Гневно

  Само защитата на Кънев е достатъчен аргумент човек да си състави мнение за съдържанието на "конвенцията". Меката хелзинкска китка може само да предполага какво ще се случи след ратификацията ,когато детето се върне от училище с домашно за третополовото самоопределяне! Тогава не Бъргария ,Балканите ще му се видят тесни!

  Не отговарям на хейтъри.
 19. 19 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3116 Неутрално

  Откакто съм се забелязал, че БХК подкрепят не справедливостта, а всяка идея, способна да нахрани НПО, ги гледам с подозрение. Когато стигнаха до скандалната номинация на престъпник за награда, се убедих, че съм бил прав. Ако искат, нека се кръстят Харманлийски комитет, пак няма да им вярвам.

  Еретик
 20. 20 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3116 Весело

  До коментар [#17] от "pm":

  "Никой нищо не иска да ти натрапи. Изборът е дали да сме заедно с цивилизованите страни или с ориенталците. За съжаление голяма част от българите са си ориенталци..."
  ====================
  Българска журналидтка попитала наш певец как и защо е станал веган.
  -Исках да се отличавам, да е нещо модно, да не ориенталско, но да бъда гей ме достраша.

  Еретик
 21. 22 Профил на solange
  solange
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#4] от "solange":И кои са нагласите и групите?Или сега ще си ги измислите?
  —цитат от коментар 5 на НеКой


  Имаме ли ранни "бракове" при циганите? Имаме. Насилие има ли? Има. Това проблем ли е? Проблем е. Ако днес си кажем, че не ни засяга, утре децата ни ще имат проблем.
  Отделно сред българите има домашно насилие, но няма детски или принудителни бракове.
  Нямаме част от проблемите, които са спуснати директно от Аллах в главите на някои народи.
  Има неща, които могат и трябва да се кажат на децата извън семейството, за да не възпроизвеждат модела на насилник и жертва в собствените си семейства.

 22. 23 Профил на solange
  solange
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Защо тогава конвенцията има текст, в който се призовава децата още от детската градина да се обучават в толерантност към различните ( разбирай) третия пол.
  —цитат от коментар 11 на voyko

  Това е лъжа.
  Образователните мерки имат съвсем друга цел, а съдържанието им ще се определя от българската държава. Четете.

 23. 24 Профил на solange
  solange
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#8] от "musashii":
  "С нищо няма да допринесе тази конвенция за предотвратяване на насилието."

  Имаш ли деца? Как ще се застраховаш, че някой ден няма да попаднат на някое говедо? Предполагам, с разяснения и личен пример за уважение и ненасилие в семейството. Е, някои деца не получават нито разяснения, нито положителен пример за подражание.
  На основание на какво твърдиш, че няма начин да се работи с учениците за превенция и преодоляване на насадените им стереотипи за жените? Че децата са идиоти и не разбират?

 24. 25 Профил на sulju
  sulju
  Рейтинг: 233 Гневно

  Интересно, кво ще стане когато скоро и този, " Много добър световен филантроп", който злодейства по целия свят умре щото е на преклонна вече възраст. дали ще се появи някой нов сорос, понеже този със сигурност няма да доживее " положителните ефекти и дрУги резултативи от конвенцията

 25. 26 Профил на tamplierr
  tamplierr
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Щом БХК са За работата е ясна .Почва тълкуване на конвенцията и 3 пол и хомосексуализма ще навлезе в БГ.Щъркела Бойко Борисов и калинките от Герб и ПФ продадоха страната си .

  Уновундобългарин -Закон за защита на държавата ЗЗД .Цецка Цачева ”Невинаги корупцията е престъпление”Отбор три Шушани-Бойко,Цацаров,Пеевски .Лудоста е пътят към ВЕЛИЧИЕТО
 26. 27 Профил на sulju
  sulju
  Рейтинг: 233 Гневно

  Иначе да ви кажа, масово в България освен платените "разбирачи" има едни останали разбирачи дето пишат ама хептен глупости и неадекватности. Има вече предстАва ама детайлна от тази конвенция, НО ЩЕ ВИ КАЖА НЯКОЛКО ВАЖНИ

  Първо : без да си чел конвенцията, когато чуеш само от части понятие трети пол, социален пол и други такива извратеняшки изгъзици е ясно че става въпрос за американски лайна

  Второ: Веднъж за винаги разберете, че всичко що е НПО може да се преведе като Нациоанална Предателска Организация, която за пари говори всичко друго но не и в полза Роду Български

  Трето: нещо, което иде от изток сиреч от целия мюсюлманско-мангалски свят, особено от Болните мозъци в турция последно време е вредно и ИЗвратено, лишено от понятие човешки права и в тази връзка всичко що е ИСТАНБУЛ.....ско, по-добре далеч от него. В турция другарки и другари от мен да знаете има САМО ЕДНО ХУБАВО нещо (да им се изпикая на курортите апропо, Мазни идиоти те псуват зад гърба ако не си купиш нещо от тях в магазина) и то е ОБРАТНИЯ ПЪТ КЪМ БЪЛГАРИЯ . Ходил съм основно по задължение и работа. Вече спрях да поемам ангажименти ПАТРИОТИЧНО. Да се Е.ат в гъза само могаТ въПРОосните, али резайковци.

  Приятна Ви патриотична вечер. Смятам да я окрася не с турски сериали а с домашна ракия и пожелания за здраве на всички именници АНТОНОВДЕН.


  ДЕРЗАЙТЕ


 27. 28 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 1072 Неутрално

  Текстът е добре аргументиран, тонът - спокоен. Браво на БХК за труда!Наистина, конвенцията е ценна, защото предвижда и мерки.........
  —цитат от коментар 4 на solange

  Ценна?
  С КАКВО е ''ценна'' ,мари?
  Няма такова нещо като ''социален пол'' ! Не е емало ,и НИКОГА няма да има !
  Полът е БИОЛОГИЧНА ,а не социална категория !
  На , яж:
  https://www.facebook.com/okodavidi/videos/871668563014706/

  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
 28. 29 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 233 Неутрално

  1. Считам, че коментаторите на Дневник са интелигентни и образовани хора и не е уместно и интелигентно да бъдат психологически манипулирани по този начин- чрез бомбардиране със статии в защита на НИЩОЖЕН официален превод на ИК, който не произвежда правно действие и се счита за неприет.
  2. Имам само един въпрос към бхк, за който е добре да се допитат до юристите си- какво ВСЪЩНОСТ коментират, какво одобряват, след като самият Съвет на Европа ОТТЕГЛИ настоящият текст на ИК, ПРИЗНА за някаква “грешка“ в официалният превод, която не ще да е била малка, защото ако беше малка или фактическа, щеше да има само поправка на фактическа грешка в съдържанието на конвецията- работа за 2 минути и напрактика, сегашният официален превод на ИК е НИЩОЖЕН официален превод на международен договор, а новият официален превод на ИК все още не е изготвен, камо ли да е достигнал до България и да е публикуван официално, за да е известно автентичното му съдържание?

 29. 30 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1022 Весело

  Откакто съм се забелязал, че БХК подкрепят не справедливостта, а всяка идея, способна да нахрани НПО, ги гледам с подозрение. Когато стигнаха до скандалната номинация на престъпник за награда, се убедих, че съм бил прав. Ако искат, нека се кръстят Харманлийски комитет, пак няма да им вярвам.
  —цитат от коментар 19 на Костадин Иванов


  Имаш право. Онзи случай и на моята оценка за БХК повлия. Но не мисли, че не могат да се развиват. Времената се менят и току виж в "духа на модерността" номинират някой содомит. Тепърва има много хляб в защитата на всевъзможни извратеняци. Убийците не са на мода.

 30. 31 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 1184 Неутрално

  Хомосексулността е психическо отклонение от физиологията на индивида. Тези хора заслужават да бъдат уважаване. Но хомосексуалността се и възпитава, което се доказва от много случай в затворите и затворените общества.

  Как ще възпрем погрешното възпитание и неестевствена за децата. Некрофилията и педофилията са също отклонения - как се процедира с тях. Може би е пресилено, но се замислете.

 31. 32 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 233 Неутрално

  “..... Това някои недобросъвестни опоненти на конвенцията тълкуват като налагане на нашата страна на задължение да признае възможността едва ли не всеки да избира пола си според моментните си потребности.....“ Тцъ, тцъ, тцъ- жива да не бях- Съвета на Европа определя сам себе си като противник на конвенцията, чийто автор е самият той:) https://rm.coe.int/1680464e71
  “ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНВЕНЦИЯТА...
  ■Конвенцията е първият международен договор, съдържащ дефиниция на пола. Така
  днес се признава, че жените и мъжете са не само биологично разграничени като жени и
  мъже, но че съществува и социално изградена категория „пол“, която отрежда на жените и на мъжете съответни специфични роли и поведения. “
  Издател на цитата- Съвета на Европа. Ами сега?:)

 32. 33 Профил на onemanband
  onemanband
  Рейтинг: 1072 Гневно

  Щом БХК са За работата е ясна .Почва тълкуване на конвенцията и 3 пол и хомосексуализма ще навлезе в БГ.Щъркела Бойко Борисов и калинките от Герб и ПФ продадоха страната си .
  —цитат от коментар 26 на tamplierr


  Прав си ...Продадоха я за ''n''-ти път !
  Ама, какво друго да очакваш от хора , сменили партията/от БКП в СДС- от СДС в ГЕРБ/ за 1 ден? Виж я Цецката Цачева,например ...Тя представлява събирателният образ на средният ГЕРБ-ер ...
  Станишев , за него ...Каквото и да се каже ,все ще е малко ...Речи му евро-бюрократ и паркетен ''социалист'' /???/ ,и не се занимавай повече !

  Кажи ми ,КОЙ ти плаща Гранта, та да ти кажа какво си...
 33. 34 Профил на bryghtlyght
  bryghtlyght
  Рейтинг: 957 Неутрално

  До коментар [#17] от "pm":"Никой нищо не иска да ти натрапи. Изборът е дали да сме заедно с цивилизованите страни или с ориенталците. За съжаление голяма част от българите са си ориенталци..."====================Българска журналидтка попитала наш певец как и защо е станал веган. -Исках да се отличавам, да е нещо модно, да не ориенталско, но да бъда гей ме достраша.
  —цитат от коментар 20 на Костадин Иванов


  Това спечели гофретата. Интересно, кой беше този прогресивен младеж?

 34. 35 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#24] от "solange":
  Едно от първите неща в живота, които ме научи баща ми беше,че жени не се бият.Никога.Без да има нужда от конвенции.В училище също ме учиха, че трябва да съм кавалер към момичетата.Пак без конвенции.А гаранция против насилие няма никъде.Ако ще и 1000 конвенции да се приемат.

 35. 36 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 233 Неутрално

  “..... То не се свежда само до домашно насилие, а включва и джендърно базирано насилие (за съжаление определението в чл. 3а на българския превод отново не ни позволява да разграничим ясно този вид насилие). ...“ь
  Тъй, тъй... Има много елементарен и ясен конструкт, наречен “биологичен пол“. Т.е.- достатъчно е едно лице да се идентифицира като лице с женски биологичен пол и то АВТОМАТИЧНО се ползва с правната защита на конвенцията! В този смисъл употребата на “биологичен пол“ Е ПО-ВСЕОБХВАТНО от социалната роля на човека в обществото и е логично да бъде използван само този термин, още повече , че той е научно обоснован.
  Ако 1 индивид няма биологичен пол- т.,е. не е мъж, не е жена, не е и хермафродит, значи ТОЙ НЕ СЪЩЕСТВУВА като живо същество, защото полът на зародиша се определя в 1вия триместър веднага след образуване на зиготата- оплодената яйцеклетка от сперматозоида във фалопиевите тръби. Тук говорим за факта, че биологичният пол съществува още в ПРЕНАТАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЛОДА В МАЙЧИНАТА УТРОБА И ВСЯКО РОДЕНО БЕБЕ ИЗЛИЗА НА БЯЛ СВЯТ С БИОЛОГИЧЕН ПОЛ! Защо тогава се налага изобщо употребата на конструкцията ,“социален пол“ , ако конвенцията защитаваше САМО ЖЕНИТЕ ОТ ЖЕНСКИ БИОЛОГИЧЕН ПОЛ?

 36. 37 Профил на werginija
  werginija
  Рейтинг: 517 Неутрално

  А как така БХК казва на българските депутати какво и как да гласуват. Абе върнете си му старите хапчета на Волен Сидеров, че това вече на нищо не прилича.

 37. 38 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  Хомосексулността е психическо отклонение от физиологията на индивида. Тези хора заслужават да бъдат уважаване. Но хомосексуалността се и възпитава, което се доказва от много случай в затворите и затворените общества. Как ще възпрем погрешното възпитание и неестевствена за децата. Некрофилията и педофилията са също отклонения - как се процедира с тях. Може би е пресилено, но се замислете.
  —цитат от коментар 31 на evtimvz


  Изобщо не е пресилено. И не напразно текстовете са формулирани по начин, който обхваща цялата гама от психосексуални разстройства под формата на "полова идентичност". От обикновена педерсастия, през зоофилия, некрофилия и ексхибиционизъм, та до педофилия. Да, в последния случай ще има сблъсък в законодателството. Кое е по-важно. Правата на детето или свободната изява на половата идентичност на педофила? Да се надяваме на решения в полза на детето. Но знае ли човек? А и дори в този случай, не бих искал транссексуалните разбирания на някакви сбъркани индивиди да се внушават на децата като част от "нормалността".
  Единственото ценно в обсъжданият тези дни се свежда до следното: 1) Стана ясно, è в България има все още мислещи и информирани хора; 2) Изплува "задругата на извратеняците", както я наричам (и практикуващи, и обслужващи извратеността). Не е малко. Да разбереш що за човек е Калин Янакиев, например, зад маската си на богослов...

 38. 39 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#22] от "solange":

  За жертвите на насилие си има Закон за борба с домашното насилие.Който достатъчно често се използва. Само за 2015 г в Софийски районен съд има заведени 700 дела по този закон.
  Относно ранните цигански бракове там в повечето случаи няма насилие.Досега съм се занимавал с поне 50 такива случаи и няма нито един случай на насилие. Всичко е доброволно.И въпреки това пълнолетните цигани се осъждат въз основа на Наказателния кодекс.

 39. 40 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Името на Красимир Кънев за мен е свързано само с плювки по България. Когато трябва да се оплюе страната ни, да се омаскари, той е на първа линия. Интересно как бих могла да повярвам на такъв човек, който е готов на всичко за пари. Грантаджиите от БХК нямат право да се нмесват и даават акъл кое е правилно за България и кое не, След като си се продал за жълти стотинки нямаш право да се наричаш българин.

 40. 41 Профил на Milen Ivanov
  Milen Ivanov
  Рейтинг: 402 Гневно

  е то от баш-соросоидите и какво да очакваш???

  Тоя за къв се мисли, че дава акъл на депутатите?? За мен е просто още един шабеш гой!

 41. 42 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  “..... Това някои недобросъвестни опоненти на конвенцията тълкуват като налагане на нашата страна на задължение да признае възможността едва ли не всеки да избира пола си според моментните си потребности.....“ Тцъ, тцъ, тцъ- жива да не бях- Съвета на Европа определя сам себе си като противник на конвенцията, чийто автор е самият той:) https://rm.coe.int/1680464e71 “ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНВЕНЦИЯТА...■Конвенцията е първият международен договор, съдържащ дефиниция на пола. Такаднес се признава, че жените и мъжете са не само биологично разграничени като жени имъже, но че съществува и социално изградена категория „пол“, която отрежда на жените и на мъжете съответни специфични роли и поведения. “Издател на цитата- Съвета на Европа. Ами сега?:)
  —цитат от коментар 32 на някоя си


  Ами сега... могат да пипнат козметично превода. Същината ще е същата. Между впрочем, поздравления за посочване на основната врата през която влизат извратеностите (в други твои постове, не в този). "Половата идентичност". Наистина там е ключът. Съпътстващата терминология (включително gender) просто е подготовката за въвеждане на "половата идентичност" (чисто субективно усещане, както си отбелязала), която е с размерите на ада.

 42. 43 Профил на tnk14543188
  tnk14543188
  Рейтинг: 0 Любопитно

  Имаме ли ранни "бракове" при циганите? Имаме. Насилие има ли? Има. Това проблем ли е? Проблем е. Ако днес си кажем, че не ни засяга, утре децата ни ще имат проблем.
  Отделно сред българите има домашно насилие, но няма детски или принудителни бракове.
  —цитат от коментар 22 на solange


  И викаш конвенцията ще реши проблема? В действащото българско законодателство отдавна има норми регулиращи такива проблеми. Друг е въпроса как се прилагат

 43. 44 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#17] от "pm": “... Изборът е дали да сме заедно с цивилизованите страни или с ориенталците...“ Грешка- ИСТИНСКОТО БЪЛГАРСКО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО защити достойно правото си на собствен обществен ред, на правото на съществуване на собствените му традиции и социално изградени стереотипи на собствената му държавна територия! ИК цели превръщането на девиациите- глбти- в обществото в правна норма, в задължителен правен стандарт, а нормалното традиционно хетеро мнозинство да превърне в девиация. Този път обаче номера не мина! Лично аз до сега НИКОГА не съм чула за такъв огромен ГАФ на международна организация, която предлага един международен договор за ратификация на България! СКАНДАЛЪТ Е ОГРОМЕН, но доказва, че българите в България сме жизнеспособни и имаме силите, знанията и уменията да защитим това, което считаме, че трябва да бъде законно защитено! Вестта за смъртта на българският народ е силно преувеличена и дори Съвета на Европа се убеди в това!

 44. 45 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 233 Любопитно

  Имаш ли деца? Как ще се застраховаш, че някой ден няма да попаднат на някое говедо? Предполагам, с разяснения и личен пример за уважение и ненасилие в семейството. Е, някои деца не получават нито разяснения, нито положителен пример за подражание.
  —цитат от коментар 24 на solange

  И това с конвенции ли ще стане?
  Защо сега по детските градини и училищата "някои деца не получават нито разяснения, нито положителен пример за подражание"???

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 45. 46 Профил на toyaga
  toyaga
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Щом БХК са За работата е ясна .Почва тълкуване на конвенцията и 3 пол и хомосексуализма ще навлезе в БГ.Щъркела Бойко Борисов и калинките от Герб и ПФ продадоха страната си .
  —цитат от коментар 26 на tamplierr


  Трябва да ги изхвърлим възможно най-бързо от управлението на страната ни!

  Как може да разберете, че службите слухтят за вас? Изведнъж спират да ви блокират и да ви трият постовете! :D
 46. 47 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#42] от "zg": Потърсете повече материали за джендър течението като идеология и тогава прочетете още веднъж конвенцията. Мисля, че тогава всичко ще Ви стане кристално ясно.

 47. 48 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1022 Весело

  До коментар [#44] от "някоя си":

  "Вестта за смъртта на българският народ е силно преувеличена и дори Съвета на Европа се убеди в това!"
  ---------
  Красиво казано, но не знам дали е истина. Според мен след съответния натиск и обещания за допълнителни бонуси, този текст (ИК) ще мине в народното събрание. А дано не съм прав. Както знаеш, аз съм подготвен. Отстъпвам на линията цинизъм. Никой не е вечен. Докато е жив обаче, човек може да бъде и злобен кибик. :)

 48. 49 Профил на doxen
  doxen
  Рейтинг: 481 Неутрално

  Не съм я чел, но щом този е "за", я съм против.

 49. 50 Профил на някоя си
  някоя си
  Рейтинг: 233 Неутрално

  До коментар [#28] от "onemanband":
  УЖАС! БЕЗУМИЕ! Девойката/ той/то е изпаткало- извинете за уличния сленг! Нямам думи! Естествено, подкрепата ми е 100% за младежа и мисля, че той се държи изключително достойно и на място.

 50. 51 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#42] от "zg": Потърсете повече материали за джендър течението като идеология и тогава прочетете още веднъж конвенцията. Мисля, че тогава всичко ще Ви стане кристално ясно.
  —цитат от коментар 47 на някоя си


  Запознат съм горе-долу. Не на ниво експерт, разбира се. Точно за това и си направих първоначалните изводи за злонамерената ДВУСМИСЛЕНОСТ на някои текстове, комбинирани с априори чужда на прокламираната цел терминология. Заслугата да се обърне внимание на това, че ключов момент е "половата идентичност" е твоя. Това си е в десетката. Разбира се, че така се самоопределят единствено извратеняци, а не нормални хетеросексуални хора - отново точно попадение. И разбира се,вече ти казах, че не съм оптимист. Възраст, що да сториш?
  ПП Не ми говори на Вие. Форум е. Това, че аз говоря на ти не е признак на неуважение. Имай го предвид.

 51. 52 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 333 Неутрално

  А за насилието на жени върху съпрузите си има ли нещо? Защо по презумция мъжът е насилника, а жената жертвата? Има доста яки физически жени.Понякога не е необходимо жената да е по-силна физически - чрез заплахи, силен характер може да има и само вербално насилие. Познавам доста такива случаи. Поговорката, че мъжът е глава на семейството, а жената е вратът не е безпочвен.

 52. 53 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3778 Неутрално

  Точно препоръка от БХК ще има обратния ефект - толкова ли не разбраха какво е отношението на патриотите към тях ? Виж, ако препоръчат да не се подкрепи, патриотите току виж взели, че я подкрепили :)

 53. 54 Профил на @
  @
  Рейтинг: 392 Неутрално

  Продължават плоските манипулации на ЛГБТИ активистите.

  В английския текст присъства не само думата „gender“, но и понятието „gender identity“. Истеричните защитници на конвенцията старателно отбягват да коментират това понятие. Всеки от тях говори само за „gender“ /“социален пол“ в българския превод/, и обяснява как простаците нещо недоразбрали, никой обаче не говори за термина „gender identity“. Под анализа на Владимир Левчев по темата дадох линк към определението на енциклопедия „Британика“ за „gender identity“. Давам го пак:
  https://www.britannica.com/topic/gender-identity
  „Gender identity, an individual’s self-conception as being male or female, as distinguished from actual biological sex“

  Който последва линка, ще види, че в определението се говори точно за транссексуални и за хора, които не приемат биологичния си пол.

  Да продължим с дефинициите:
  https://www.webmd.com/a-to-z-guides/tc/gender-identity-and-transgender-issues-topic-overview #1
  „Gender identity is your internal sense of whether you are male or female. When you are transgender, this feeling doesn't match your actual sex. Your body is male or female, but inside you feel you are really the opposite sex. You feel "trapped" in the wrong body.“

  Кратко и ясно. И тук изскачат трансджендъри. Що така?

  Хайде да се запознаем с любопитни примери за дискриминация на базата на „джендър идентичност“ /„gender identity discrimination examples”/:
  https://www.adcq.qld.gov.au/complaints/discrimination/gender-identity #Link2

  Разказвам за тези, на които не им се чете: хладилен техник искал да става жена, но шефът му хич не харесал идеята; в магазина отказали да обслужат трансджендър; трансджендър бил безцеремонно изгонен от женска тоалетна...

  Мисля, че се изясни какво означава „gender identity“. Само дето не стана ясно защо присъства в текста на конвенцията, която имала „ясни цели и обхват“.

 54. 55 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2781 Весело

  До коментар [#21] от "aleks ivan":

  "Ще бъде подкрепена, няма къде да ходят."

  Комунизъм, тоталитаризъм, отново тук при нас!? Е щом другаря Сталин, опс Красимир Кънев (или тоя, който го е купил с грантове) нарежда, няма как тролетариатът да не се подчини коренопреклонно! Нъл тъй, "наведена главица (хелзинска) сабя не я сече.

 55. 56 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2781 Весело

  До коментар [#44] от "някоя си":

  "Лично аз до сега НИКОГА не съм чула за такъв огромен ГАФ на международна организация"

  Има и не един. Последният (не)преминал със световен скандал е АСТА (Anti-Counterfeiting Trade Agreement), с който беше направен опит личният и семейният живот, иначе неприкосновени според Хартата на човешките права, да бъде подчинен на корпорациите, уж държатели на "авторски права" (правата са на авторите, корпорациите имат само лиценз за използване и то само на нищожна част от тях, а защита от държавата се осъществява след регистрацията на правата - неизвестни права не се защитават). Приликата с тази конвенция "За превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие" е, че се прави опит личният и семейният живот да се контролира (управлява) от неидентифицирани субекти (граждани, хелзинки, проститутки, гражданско общество, неправителствени организации - може СИК, ВИС, Аполо Болкан, а също и БХК) с цел борбата с ВСИЧКИ ФОРМИ на насилие. Подчертавам, че целувка, милувка или кавалерски жест също може да мине като форма на насилие доколкото са причинили "психологическа" щета (чл. 3, ал. 1 от конвенцията) на жената.

  " но доказва, че българите в България сме жизнеспособни"
  Още 11 европейски страни оспорват тази приумица за контрол "под масата". Изобщо не споменавам останалите 80 страни, "азиатски", "трети свят", които дори не са я подписали. Сиреч разгледали по същество.

 56. 57 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#54] от "@":

  Разбира се че в "gender identity" (полова идентичност) се крие всичко гнусно в тази конвенция. Широко прокламираната цел на конвенцията всъщност е прокарване под благовиден предлог (загриженост за насилието над жени и деца) на задължителни законови (включващи промяна на конституцията дори - за тези, които ратифицират без забележки) мерки, защитаващи "половата идентичност". Нека не се повтарям в детайли, но: Половата идентичност всъщност покрива всевъзможни аномални и извратени поведенчески модели. Да се твърди, че просто не е точен преводът, е обида към интелигентността на прочелите оригинала.

 57. 58 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 572 Весело

  В обръщението си Кънев уточнява, че "Истанбулската конвенция има ясни цел и обхват – да защитава жените от всички форми на насилие. Това е нейната основа и с това тя заема своето специфично място в международното право за правата на човека".
  ------------------------------------
  Да, де, ама няkak необяснимо е как правата на човека за едни хора са по-права отколкото за други. Или позицията на БХК е, че жените не са точно хора и затова правата им трябва да са по-различни или защитени по по-различен начин?
  Самото представне на специфична защита за жените мирише на дискриминация по пол. Нищо, че е пропагандирана със сълзливи плакати и истинска, чистосърдечна загриженост.

 58. 59 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2781 Весело

  До коментар [#23] от "solange":

  "Образователните мерки имат съвсем друга цел"

  Така е - чл. 8 и чл. 9 определят "другата цел" - финансиране на сдружения от мързеливци, безработни и други хрантутници като БХК.

  "Член 8 — Финансови ресурси
  Страните отпускат подходящи финансови и човешки ресурси за доброто изпълнение на интегрираните политики, мерки и програми за превенция и борба с всички форми на насилие, обхванати от настоящата Конвенция, включително за тези, които се провеждат от неправителствени организации и от гражданското общество.
  Член 9 — Неправителствени организации и гражданското общество
  Страните признават, насърчават и подкрепят на всички равнища работата на съответните неправителствени организации и на гражданското общество, които действат активно в борбата с насилието над жени, и установяват ефективно сътрудничество с тези организации."

 59. 60 Профил на Rosicams
  Rosicams
  Рейтинг: 8 Неутрално

  [quote#23:"solange"][/quote]Това е лъжа.
  Образователните мерки имат съвсем друга цел, а съдържанието им ще се определя от българската държава. Четете."

  Съдържанието им се предлага от разни НПО -та, а сред инициаторите на подписването на конвенцията освен Хелзинкския комитет са ЛБГХТ организации, организации с "джендър" в името и 2 други. А това, че в крайна сметка нещо се определя от държавата, в случая значи от отделни чиновниците, които могат да бъдат купени. Държавата трябва да защитава еднакво всичките си граждани, посредством законите, и е скандално да подписва документ, който я задължава да подкрепя и финансира разни проекти на НПО-та, твърдящи, че са против насилието. Спорните членове в тази връзка са 7 -9.

  Относно съдържанието на обученията, ето нещо отсега - http://glasove.com/categories/novini/news/karakachanov-predotvratyava-dzhendyr-obucheniya-v-detskite-gradini.

 60. 62 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2781 Неутрално

  До коментар [#57] от "zg":

  "в "gender identity" (полова идентичност) се крие всичко гнусно в тази конвенция."

  Явно не сте стигнали до чл. 12:
  "Член 12 — Общи задължения
  1) Страните предприемат необходимите мерки за насърчаване на промени в социалните и културни модели на поведение на жените и мъжете с цел изкореняване на предразсъдъци, обичаи, традиции и всякакви други практики, основани на идеята за
  малоценност на жените или на стереотипни роли за жените и мъжете.
  2) Страните предприемат необходимите законодателни и други мерки за
  предотвратяване на всички обхванати от настоящата Конвенция форми на насилие от страна на физически или юридически лица."

  Синтезирано "преведено": страните променят социалния си модел (Обществения договор) с цел изкореняване (и на) стереотипните роли за жените (раждане, кърмене) и мъжете (кавалерство, мъжественост в защита на семейството и обществото, националната сигурност).
  В това поголовно унищожаване, опс изкореняване (ал. 2) се "нагъзват" (априори виновни) и юридическите лица (Болница АД, Застраховател АД, Работодател ЕТ, Банка АД и др.). Ако мотрисата на метрото затвори вратите "по разписание" пред носа на някоя затичала се жена/"джендър идентичност", отма имаме психологическа (дори и икономическа) щета. Сиреч, държавата ще трябва да "изкорени" (превантивно)спазването на Догорите (разписанието) с цел борба "със всички форми на насилие".... като плати на неидентифицирани субекти (направителствени организации) да я затрият.

 61. 63 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2781 Любопитно

  ""Джендърно базираното насилие" (отново с погрешен превод в член 3г от конвенцията) в тесния смисъл на думата е аналогът на "престъпленията от омраза""

  Защо аналог да не може да бъде "престъпление от любов"!? Макар че повече подхожда "престъпление поради невежество". Всъщност това се опитват да извършат драскачите и крепителите на тази конвенция, проект за конвенция.

  Да видим какво означава насилие:
  - според Закона за закрила на детето (с главни букви подчертавам юридическото различие):
  "1. "Насилие" над дете е всеки АКТ на физическо, психическо или сексуално насилие, пренебрегване, търговска или друга ЕКСЛОАТАЦИЯ, водеща до действителна или вероятна ВРЕДА върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето (но не и икономическа или психологическа), което може да се осъществява в семейна, училищна и социална среда. "

  -според Конвенцията е съвсем друго:
  "За целите на настоящата Конвенция:
  а „насилие над жени“ се разбира като НАРУШЕНИЕ НА ПРАВАТА на човека и ФОРМА на
  дискриминация срещу жените и означава всички актове на насилие, основано на
  пола, които водят или е ВЕРОЯТНО да доведат до физически, сексуални,
  ПСИХОЛОГИЧЕСКИ или ИКОНОМИЧЕСКИ увреждания (УВРЕЖДАНИЯТА могат да са моментни, временни или постоянни - НК има три степени само за телесни увреждания) или СТРАДАНИЕ за жените, включително ЗАПЛАХИ за такива актове, ПРИНУДА или произволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или в личния живот (обаче личният живот е неприкосновен - човешко право по Хартата)"

  Само ще отбележа, че всички хора (без значение на джендъра) СТРАДАМЕ и от любов, и от преяждане, и от НЕРВИ, образувани от напразни очаквания на (любовта) от страна на субект, привлякъл нашата обич/внимание/надежди.
  И всички сме ПРИНУДЕНИ (в името на любовта, семейното щастие, здравето на околните, възпитанието и бъдещето на детето, на националните интереси) да се лишаваме от някои свободи (за да е фрапантно - тютюнопушене на обществени места, запиране на пешеходна пътека, униформи, работно време и т.н.)

 62. 64 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2781 Весело

  "Много от останалите възнамеряват да я ратифицират скоро."

  Дали? След като една от ратифициралите я, Румъния, иска да я денонсира.

 63. 65 Профил на samarianin
  samarianin
  Рейтинг: 593 Неутрално

  хубаво е да си види - https://www.youtube.com/watch?v=aMcjxSThD54

  Je suis дани кирилов
 64. 66 Профил на Vili Jambov
  Vili Jambov
  Рейтинг: 1022 Неутрално

  До коментар [#62] от "wanderer":

  Стигнал съм. И съм го обсъждал тези дни многократно. Но това е следствие. От налагането на свободната полова идентичност. Като обществена норма, която трябва да се закрепи законодателно. Няма смисъл да спорим. Забелязалите ЗЛОНАМЕРЕНИТЕ дефекти в текста на ИК вече са много. Това е обнадеждаващо. Но не е достатъчно. Продължавам да мисля, че тази гнъс ще мине все пак ратификация.

 65. 67 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7710 Неутрално

  Те още не схващат, какво точно пише в нея. Чакат нов превод.

 66. 68 Профил на puknatastotinka
  puknatastotinka
  Рейтинг: 572 Весело

  Те още не схващат, какво точно пише в нея. Чакат нов превод.
  —цитат от коментар 67 на Роси


  Май чакат не нов, а по-голям превод... ;)

 67. 69 Профил на redwinelover
  redwinelover
  Рейтинг: 233 Гневно

  Кънев лъже!
  18 от 28 държави са я ратифицирали,а повечето от ратифициралите я имат резерви,в това число и Германия дори!
  Великобритания,Лихтенщайн ,Чехия,Гърция,Унгария и още 10-тина други изобщо не са я ратифицирали!!
  https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures?p_auth=YG5WZCnB

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK