За връзката между посевите и бетонирането на Черноморието

За връзката между посевите и бетонирането на Черноморието

© Цветелина Белутова, КапиталЗащо едни поправки, свързани с тясно специализирания закон за посевите, предизвикаха притеснения на природозащитници и защо в трудната за разбиране тема с промените в предназначението на земеделски земи се крие възможност за бетонирането на Черноморието, обяснява в свой коментар за "Дневник" Димитър Кацов от "Да спасим Карадере". Този четвъртък (15 февруари ) депутатите ще преразглеждат спорните поправки и вероятно ще ги гласуват окончателно след като веднъж президентът им наложи вето.


Всъщност става дума за изменения на Закона за опазване на земеделските земи, направени през задната врата – тихомълком и против правилата на парламента – чрез промени в преходни и заключителни разпоредби на Закона за посевния и посадъчния материал, които предизвикаха гражданско недоволство, два протеста и ветото на президента, което най-вероятно днес ще бъде отхвърлено и поправките ще бъдат одобрени окончателно.


Проблемът е, че поправките стимулират застрояването на земеделските земи, което противоречи на конституционните и законови норми, касаещи обработваемата земя. На земеделска земя не може да се строи. Правят изключение само обекти, свързани с ползването ѝ като земеделска, например оранжерии или стопански постройки.
В случаите, когато строителство върху земеделската земя ще доведе до това, земята да не се ползва повече за земеделски цели, трябва да се извърши промяна на предназначението ѝ преди да се строи. Конституцията постановява, че това се допуска само по изключение при доказана нужда, като редът за извършване на промяната на предназначението трябва да се регламентира със закон. Този закон трябва да постига целта, разписана в Конституцията и в никакъв случай не може да се разминава с нея.


Конституция на Република България, чл. 21.:
"Чл. 21. (1) Земята е основно национално богатство, което се ползва от особената закрила на държавата и обществото.
(2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон."


Новите изменения стимулират промяната на предназначението на земеделската земя, защото:


1. Занижава се яснотата и контрола за това какво ще се прави върху тази земя, тъй като вече няма да се изисква представянето на проект на подробен устройствен план при започването на процедурата, а намерението за урбанизация ще се конкретизира едва след утвърждаването на имота за извършване на промяна на предназначението. Така при подаване на документите ще има съществена неяснота за нуждата, налагаща промяната на предназначението, като намеренията ще могат да се променят след стартирането на процедурата.


2. Дава се възможност на заявителя да отлага конкретизирането на строителните си намерения и приключването на процедурата според собствените си желания. Той получава утвърждаване на площадка само със скица на имота, след което може без ограничения във времето да търси инвеститор и след намирането му да започне изработване на подробен устройствен план, с който да конкретизира урбанизацията и застрояването на имота според нуждите на инвеститора и да приключи процедурата по промяна на предназначението на земята.


3. Премахва се означаването с трайни знаци на границите на имота, чието предназначение е сменено. Така се създават условия за заемане на по-голяма площ за неземеделски цели от одобреното.


4. Създава се възможност за възстановяване на платената такса за промяна на предназначението тогава, когато реализирането на инвестиционното намерение не може да бъде осъществено заради наложени с нормативен или общ административен акт забрани. По този начин се намалява финансовият риск за заявителите, целящи застрояване на чувствителни територии, като защитени зони по Закона за биологичното разнообразие, както вече се случи за Калиакра и Белите скали. Имайки сигурността, че таксите им ще бъдат възстановени, ако не успеят да застроят имотите, за тях финансовият риск е по-малък и ги окуражава да опитат застрояването на тези територии.


5. Дава се възможност за възобновяване на вече изтеклите решения за промяна на предназначението на земеделските земи, които са одобрени преди 24.05.2011 г. Това ще става без съблюдаване на съвременните изисквания за устройство на територията и опазване на околната среда.


Целта е застрояването на морското крайбрежие да продължи


по-старите решения и планове – тоест това ще доведе до презастрояване на крайбрежието.


Така новите разпоредби обслужват интересите на собствениците на земеделски земи, чиито решения за промяна на предназначението на тези земи за неземеделски цели са загубили правно действие, защото те не са започнали строителство за срок във всички случаи по-дълъг от 6 години, и съответно земеделските земи са възстановили предназначението си заземеделски цели.


Тези нови разпоредби бяха прокарани устно на второ четене, след изтичане на срока за внасяне на предложения от депутати и попадат извън обхвата на първоначалния законопроект в нарушение на Правилника за организация и дейността на НС, както и не отговарят на изискванията на Закона за нормативните актове.


С възстановяване на действието на старите решения се цели избягване на ограниченията действащи след 1 януари 2008 г. за забрана на промяната на предназначението на земята в морските общини, когато урбанизацията не е предвидена с Общ устройствен план (чл. 17 от ЗУЧК).


Голяма част от имотите са с променено предназначение в периода 2005 – 2007 г. и не са съобразени с тази разпоредба. Сега действието на тези решения ще бъде възстановено въпреки изискването на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие. Това "възстановяване" също така ще утвърди предназначението на територията за урбанизация в изработваните в момента общи устройствени планове.


Те следва да заложат предвижданията на заварените подробни устройствени планове освен в случаите, когато има обществени интереси за тяхното преразглеждане, като тези случаи са изрично изброени в Закона за устройство на територията (чл. 103а). Една от посочените там възможности е за опазване на земеделските земи. Земите, чиито решения за промяна на предназначението са загубили правно действие трябва да се отбележат в общ устройствен план като земеделски и съответно това ще бъде довод и за преразглеждането на подробните устройствени планове, с които територията е урбанизирана на хартия.


Това е може би единственият шанс да спасим Черноморското крайбрежие от презастрояването, планирано в нереализираните подробни устройствени планове.


Риск за околната среда, но и риск от санкции


Промените създават риск за опазването на околната среда и биологичното разнообразие, както и риск от санкции срещу България от страна на Европейския съюз, защото създават предпоставки за увреждане на местообитания и видове, предмет на опазване в защитените зони.


При потвърждаването на старите решения за промяна на предназначението, ще се прилагат старите подробни устройствени планове и съответно и старите решения за тях по Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), защото никъде не е разписано представянето на нови такива.


Това е невъзможно по сега действащия закон (ЗООС), защото екологична оценка се извършва докато се разработва подробния устройствен план, а не след неговото одобряване. Решението за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски цели се взима след като за същия имот има одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план. ЗООС и ЗБР не допускат да се правят преценки на вече одобрени и влезли в сила планове (има и решение на МОСВ за това по обжалване по административен ред на решение на РИОСВ, бел.авт.)


Няма и ново законодателство, което да регламентира представянето на нови становища или решения по тези два закона. Хората ще си представят старите становища и решения, които не гарантират опазването на околната среда към настоящия момент.

Коментари (41)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bkstoja
  bkstoja
  Рейтинг: 512 Неутрално

  откъде идва това безумие, че на морето не трябвало да се строи? в пирин не може, на морето не може... къде може, в алпите и на средиземноморския бряг явно остана където може.

 2. 2 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 1553 Неутрално

  До коментар [#1] от "bkstoja":

  Опитай се да строиш в Алпите като много знаеш, освен снежен човек друго надали ще построиш.

 3. 3 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3825 Гневно

  В последния момент , с устно предложение , в преходните разпоредби!!! Това е мафията .По търлъци се внасят поправките.Всички единодушно ги гласуват.Как се казва вносителят? Нека знаем кой е!

 4. 4 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Раздвоението , двуличието и лицемерието на автора при излагането на тезата му е очевидна.

  "Обработваемата земя се използва само за земеделски цели. Промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана нужда и при условия и по ред, определени със закон."

  Използването на земята за земеделски цели е нещо съвсем различно от опазване на околната среда и биоразнообразието.

  "Промените създават риск за опазването на околната среда и биологичното разнообразие"

  В крайна сметка за ниви, градини и ливади за домашни животни ли ще си пазим земите , /съвременната агротехника изисква интензивни обработки, торене и пръскания на културите за да има ефективен добив/, или за да опазим червеите , къртиците , мишоците и пъдпъдъците, като не обработваме земите. И да не забравяме , става въпрос за чужди земи, ако техните собственици нямат полза от тях, къде отива правото на собственост. То май също е записано в конституцията.


 5. 5 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1238 Гневно

  Тая алчна и лакома пасмина... А ви трябват по 2 кубика за трап.

 6. 6 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 716 Неутрално

  До коментар [#1] от "bkstoja":

  ти ходил ли си на българското море? как можеш да кажеш че "не можело да се строи" след като е очевадно че по-голямата част е свръх застроена? знаеш ли че голяма част от тези хотели в момента се продават, често и чрез съдия изпълнител? е, при това положение, защо трябва да се строи още на малкото останали неурбанизирани места?

 7. 7 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1646 Весело

  До коментар [#1] от "bkstoja":

  Какво да се строи ... къщи за лично ползване или хотели, коопераци с по 30-40 апартамента ... по много пъти ... без пречиствателна станция естествено :)

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 8. 8 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3079 Неутрално

  откъде идва това безумие, че на морето не трябвало да се строи? в пирин не може, на морето не може... къде може, в алпите и на средиземноморския бряг явно остана където може.
  —цитат от коментар 1 на bkstoja


  Според джендърите, може да се строи само там, където те кажан и когато те кажат! Иначе всичко е против природата! А пък природата е само тяхна!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 9. 9 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 716 Неутрално

  До коментар [#4] от "tam17540965":

  правото за собственост е твърде съмнително в този случай - голяма част от тези земи са придобити от разни мутри с незаконни методи - престъпни решения на общински съвети, престъпни решения на министерство на земеделието за заменки, да не говори че преди това престъпно степи и дюни бяха превърнати в земеделски земи - при това в почти всички случаи на значително занижени цени!
  Направихме си труда да проверим имотите за които стана скандалът на защитената територия около нос калиакра "дето местните хора нямало да могат да си реализират имотите" - оказа се че са собственост на ПИБ и няколко феодални босове - тоя със суджука и т.н.! Конституцията не е за да защитава мафията

 10. 10 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 8232 Любопитно

  Кой пък умник е решил, че някой има файда да застроява земеделските земи, като половината български градове и почти всички села са празни ?

  karabastun1@abv.bg
 11. 11 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 568 Неутрално

  Карадере може да се спаси, ако освен застрояване, забранят и достъпа на превозни средства на 1 километър от плажа. Правят един ров, така че дори и АТВ-та де не могат да преминат, камо ли пък коли и каравани. Който иска да иде до там, 1 км. пеша с раничка на гърба. Така дори някой да си опъне палатка на плажа, то ще бъде за 1-2 нощувки, заради невъзможността да си доставя лесно провизии. По този начин няма да се пречи на младежкия туризъм, а ще се отрежат всички с коли и каравани, които съсипват Карадере.

 12. 12 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 716 Неутрално

  До коментар [#8] от "lz2":

  така ли - "джендърите" ли казаха да се застрои плътно от Каварна до Синеморец? можел ли да посочиш колко % от цялата крайбрежна ивица не са застроени до момента?

 13. 13 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 1423 Неутрално

  политическата мафия е окупирала държавата и я използва за да се облагодетелства.

  цацаратурата проституира на частно, така че скоро не се очаква подобрение.

 14. 14 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 568 Разстроено

  Не знам обаче защо се говори само за Черноморието - големият проблем, който този закон се опитва да реши, е трудното разрастване на градовете в широчина, защото всичко около тях е земеделска земя.
  И като не могат да се усвояват нови територии за разрастване на градовете, се усвояват градинки и паркове...

 15. 15 Профил на Сд
  Сд
  Рейтинг: 864 Неутрално

  Щом земята е твоя ,защо да не се строи.ВАмерика тогава фермерите няма да си живеят в имота,а в градовете.

 16. 16 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3079 Неутрално

  До коментар [#8] от "lz2":така ли - "джендърите" ли казаха да се застрои плътно от Каварна до Синеморец? можел ли да посочиш колко % от цялата крайбрежна ивица не са застроени до момента?
  —цитат от коментар 12 на dun


  Всеки има право да строи върху имота си и ти си никой да го спреш! Много ви е драго на вас комунистите да се разпореждате с чужди имоти! Ама номера вече не минава!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 17. 17 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3677 Неутрално

  До коментар [#14] от "cristo_n":

  Кои градове в България останаха да се разрастват? В София и още няколко града се концентрира почти всичко. Освен това, общините не изграждат почти никаква инфраструктура, за да стимулират ниско строителство и изнасяне на трафик и замърсяване извън централните части. Строи се на парче, без никаква визия и идея, за комуникации, водопровод, канализация и паркиране... Да не говорим, за естетика и архитектура. Всичко е грозно, сиво, строено с калпави материали...
  Като съм ходил из други държави, в покрайнините на някои от градовете съм забелязвал как изникват новите квартали. Улиците направени с тротоарите, положени ВиК и всякакви комуникации, парцелите разчертани, до всеки парцел оставени изводите за ток, вода и прочие и тук-там се строят къщи или малки сгради. Но, всичко като комуникации и инфраструктура е направено, не да газят кал и като построят, после да се чудят, как да си прекарват вода или ток... Това е съществената разлика.

  Бивш tww09306483.
 18. 18 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1646 Неутрално

  [quote#16:"lz2"][/quote]

  До 35 кв/м ако е земеделска... и сега никой не забранява :) Схемата с умишленото вкарване в регулация на такива имоти опропасти не само Черноморието.

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 19. 19 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3079 Неутрално

  До коментар [#4] от "tam17540965":правото за собственост е твърде съмнително в този случай - голяма част от тези земи са придобити от разни мутри с незаконни методи - престъпни решения на общински съвети, престъпни решения на министерство на земеделието за заменки, да не говори че преди това престъпно степи и дюни бяха превърнати в земеделски земи - при това в почти всички случаи на значително занижени цени!Направихме си труда да проверим имотите за които стана скандалът на защитената територия около нос калиакра "дето местните хора нямало да могат да си реализират имотите" - оказа се че са собственост на ПИБ и няколко феодални босове - тоя със суджука и т.н.! Конституцията не е за да защитава мафията
  —цитат от коментар 9 на dun


  Това, че някой е купил незаконно имоти си има ред да му се конфискуват! Това не е причина да се забранява на законните собственици да строят!
  А вас ще ви призная за природозащитници само ако съберете пари и купите поне 1 000-2 000 декара по Черноморието и ги предоставите за "общонародно ползване!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 20. 20 Профил на dun
  dun
  Рейтинг: 716 Неутрално

  До коментар [#16] от "lz2":

  нещо май цивилизационно си някъде във феодализма така че трябва да обясним някой основни неща!

  съвременното общество функционира на основата на законовото регламентиране на взаимоотношенията - именно тази основа гарантира че ще можем да живеем заедно що годе нормално!

  опитите да се променя духа на един закон чрез помяна на някаква буква в друг закон е опит са бъде заобиколен закона и по този начин уврежда обществените отношения - в този случай съвсем явно в полза на няколко мафиота!

  ако наистина вярваш в това което си написал се замисли ако съседът ти в блока или къщата където живееш реши да направи дискотека или, например, сметище как ще се отрази това на качеството ти на живот - именно затова подобни неща не се разрешават от законите!

 21. 21 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1646 Неутрално

  До коментар [#17] от "tww09306483":

  Изтървана работата у нас. Маса държавни терени по градовете бяха предоставени на избрани "бизнесмени" по разни схеми на заменки и съмнителни продажби ... вместо държавата да инвестира в обособяването на парцели с осигурени ток, вода и пътища, които да продаде на инвеститорите на истинска цена и най- важното ... при ясно разписани правила как и колко може да се строи.

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 22. 22 Профил на PETZL
  PETZL
  Рейтинг: 892 Неутрално

  Защо сега селяните не протестират? Нали милеят за земята? Не дават да се дупчи за газ, за хотели може. Защото ще продават хотели на ушанките. А газ ще купуваме пак от ушанките.

  99,9% от всички хора, умрели от рак, приживе са яли краставици.
 23. 23 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1646 Весело

  До коментар [#20] от "dun":

  Струва ли си да убеждаваш ... гербер :)

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 24. 24 Профил на aleko
  aleko
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Кой пък умник е решил, че някой има файда да застроява земеделските земи, като половината български градове и почти всички села са празни ?
  —цитат от коментар 10 на karabastun


  Около Банско например е пълно със земеделски земи, все още неусвоени. Направят ли втора кабинка, веднага "ще възникне нужда" от още хотели, после трета кабинка и спиране няма, докато не стигнат Благоевград.

 25. 25 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1646 Весело

  Защо сега селяните не протестират? Нали милеят за земята? Не дават да се дупчи за газ, за хотели може. Защото ще продават хотели на ушанките. А газ ще купуваме пак от ушанките.
  —цитат от коментар 22 на PETZL


  Повечето селяни се надяват да продадат земите си, да си купят що-годе читава кола, маломерно апартаментче в близкия град , и после да работят в хотела ... построен на техния имот :)

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 26. 26 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3079 Неутрално

  До коментар [#16] от "lz2":нещо май цивилизационно си някъде във феодализма така че трябва да обясним някой основни неща!съвременното общество функционира на основата на законовото регламентиране на взаимоотношенията - именно тази основа гарантира че ще можем да живеем заедно що годе нормално!опитите да се променя духа на един закон чрез помяна на някаква буква в друг закон е опит са бъде заобиколен закона и по този начин уврежда обществените отношения - в този случай съвсем явно в полза на няколко мафиота!ако наистина вярваш в това което си написал се замисли ако съседът ти в блока или къщата където живееш реши да направи дискотека или, например, сметище как ще се отрази това на качеството ти на живот - именно затова подобни неща не се разрешават от законите!
  —цитат от коментар 20 на dun


  Вие признавате законите само когато не ви пречат да се разпореждате с чуждата собственост!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 27. 27 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 684 Неутрално

  Когато говорим за корупция , сбъркано законодателство и мафиотска държава, безспорно точно това е един от най безспорните проявления.
  Започваме от конституцията. Доказана нужда за промяна на предназначението на земеделските земи. За кого бе климбари, доказана нужда? За собственика, за комшията , за населеното място, за държавата , за обществото /това последното как се измерва?/, за прелитащите пеликани. Както и да е? Става въз основа на закон. И кой е закона? Ами има един - закон за устройство на територията. В него пише - земята е пет вида: урбанизирана , земеделска , горска , стопанска /мини, кариери , пътища - пр./
  и неизползваема. И как преминава от един вид във друг. Ами с общ , общ повтарям устройствен план . Който е приет по законовия ред, в него са определени вида застрояване / жилищно, вилно, курортно, промишлено / кинти, допустима етажност, минимални размери на парцел, на лице на парцел и т.н. и т.н./ Или с други думи тези земи вече са изключени от земеделските и стават урбанизирани. И вече , тогава се изготвят подробните устройствени планове , вече за всеки имот поотделно. Идиотщина е да се иска ОВОС за план в който от имота си от 1 декар отдаваш например 150 квадрата за улица и тротоар и се споразумяваш, че нямаш претенции със съседите. Изготвянето на тези планове не е бързо , нито евтино и може да продължи десетилетие , още толкова време и повече пари за прокарването на ток вода , канал, път и въобще възможност да се строи. Да не говорим че има такива противоречия:
  Минал е подробния план, дали сте место за улица , тая е и прокарана , съседът ти е построил , но ти не си успял. И какво, неговото място е урбанизирано, твоето до него , не. Можеш да разореш асфалта на улицата ли , за да го засееш? И да му прекъснеш достъпа. така излиза, щом счетат имота ти пак за земеделски. Въобще, тъпанарщина на квадрат.

 28. 28 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#9] от "dun":
  Ако правото на собственост е нередно , има си ред то се оспори и промени , ако е законно.
  И освен това , лъжеш. Когато стана въпрос за Калиакра , общинският съвет публикува списък на имотите , засегнати от пишман птицезащитниците. Ставна въпрос за стотици семейства. Те разчитат на доход от земите си.

 29. 29 Профил на cristo_n
  cristo_n
  Рейтинг: 568 Неутрално

  Кои градове в България останаха да се разрастват? В София и още няколко града се концентрира почти всичко.
  —цитат от коментар 17 на tww09306483
  Ами точно тези градове - София и другите големи! Щом има интерес към разрастване, значи ще се разрастват. И по-добре да се застрояват полята наоколо, отколкото да става уплътняване в рамките на вече застроените квартали. Трудностите в застрояване сега поддържат свръх-високи цените на имотите спрямо стандарта на живот. Един нормален човек с една добра заплата (2500-3500 примерно) никога не би могъл да си позволи да си купи парцел и да си построи къща, освен ако не разчита на наследство, печалба от лотарията или да е откраднал нещо. И причината е ниското предлагане. Ако се повиши предлагането на парцели, цените ще станат далеч по-нормални за нормалните хора.

 30. 30 Профил на Payakoff
  Payakoff
  Рейтинг: 496 Неутрално

  До коментар [#22] от "PETZL":

  Погрешно натиснах -. Подкрепям постинга! +

  Post tenebras spero lucem
 31. 31 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  До коментар [#5] от "Лелка":


  Тая алчна и лакома пасмина... А ви трябват по 2 кубика за трап.
  —цитат от коментар 5 на Лелка


  С подобно твърдение не мога да се съглася - ако вие имате земя и виждате начин да си изкарате едни добри пари от нея, но някой човек или правило/закон ви пречи, ще бъдете крайно недоволна и ще търсите начин да го заобиколите.
  Иначе и аз съм против допълнително да се застроява и без това бетонираното в голямата си част Черноморие и съм съгласен с автора, че тези, които сме избрали да ни правят живота по-добър, вместо това по терлици работят срещу нас.
  Значи крайно време е да ги изгоним и да НЕ ги избираме отново, нали така.

 32. 32 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1643 Неутрално

  До коментар [#26] от "lz2":

  я не дрънкай неподготвен.
  това, че имаш собственост не ти дава
  право да се разпореждаш абсолютно с нея.
  но тъй като си леко тъп, не разбираш,
  на кое му се вика обществен интерес и на кое не.
  сега седни да си прочетеш някои основни положения
  в конституцията и след това пак.
  плямпаш наизуст. слаб две.

 33. 33 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 1643 Неутрално

  До коментар [#27] от "tam17540965":

  не си много запознат със
  устройствените режими
  във земеделски земи.
  проблемът е, че може ад се строи
  без план за регулация, само с план за застрояване.
  демек имаш си нивичка, 10та категория и ено пътче до нея.
  значи може да си строиш ако промениш предназначението на нивичката.
  но без да я регулираш. което е голяма грешка на законово ниво.

 34. 34 Профил на tam17540965
  tam17540965
  Рейтинг: 684 Неутрално

  До коментар [#20] от "dun":

  опитите да се променя духа на един закон чрез помяна на някаква буква в друг закон е опит са бъде заобиколен закона и по този начин уврежда обществените отношения - в този случай съвсем явно в полза на няколко мафиота!!
  —цитат от коментар 20 на dun

  Това , че отмяната на глупавата норма е направена чрез разглеждане и промяна в друг закон, неособено свързан с нея , е съвсем друг въпрос и говори за качеството на герберастко- патреотското законодателство, но изменя факта, че нормата е глупава.
  Тя също е /пак от тях/ въведена в закон , който не е пряко свързан с това ,за което става въпрос. Нормата де факто не опазва земеделски земи /съмнява ме в резултат от нея да е засят допълнително и един кв. метър/ , а създава противоконституционни административни пречки на собствениците да упражняват правата си и да действат в свой интерес. И бъди сигурен, че това е в интерес точно големите акули , доколкото така или иначе снижава цените на имотите на дребните собственици.

 35. 35 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5622 Неутрално

  Навсякъде земеделската земя се пази като зеницата на окото, само тук е във вид на две пачки, които си разменят мутра и законодател...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 36. 36 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8893 Неутрално

  В България всичко може. Зависи на кого си човек или дали можеш да си платиш.

 37. 37 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 2110 Неутрално

  До коментар [#31] от "tsvetko_51":

  Аз имам земеделска земя и искам да построя заведение на нея, защото е до сами пътя. Само, че не мога заради законите. И няма да строя, дал съм я на земеделци да я обработват. Аз съм най-големият балък ли?

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 38. 38 Профил на tenevski
  tenevski
  Рейтинг: 417 Неутрално

  Аха , тия дето осират карадере щели да го спасяват . От кого ,бре , от собствениците

 39. 39 Профил на falkoneti
  falkoneti
  Рейтинг: 1135 Неутрално
 40. 40 Профил на falkoneti
  falkoneti
  Рейтинг: 1135 Неутрално

  До коментар [#32] от "mihail_p":

  Не е леко а доста. И зъл и комплексиран.

 41. 41 Профил на mirohero
  mirohero
  Рейтинг: 1050 Неутрално

  До коментар [#15] от "Сд":

  в Америка ако знаеш какви драконовски регулации има за строителство, ще се побъркаш. И струват огромни такси в градските служби, всеки път като ти хрумне да правиш някаква промяна. Аки пък направиш неоторизирана промяна, всичко после за изправяне на неразрешеното е за твоя сметка, включително целият имот може да бъде продаден на търг. Така че, това как в Америка хората правели каквото си искат, е някаква имагинерна идея прокламирана в Холивид, в действителност регулациите са много повече отколкото в комунизма - просто обаче те са смислени регулации, а не някаква глупост.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK