Истанбулската конвенция ще запълни празнините в българското законодателство, смятат съдии

Съдиите Галя Вълкова и Стоян Мадин

© Анелия Николова

Съдиите Галя Вълкова и Стоян МадинВъпреки че "горещата" тема за Истанбулската конвенция, ще затихне за известно време, след като премиерът Бойко Борисов заръча временното й оттегляне, остава важният въпрос дали българското законодателство съдържа достатъчно мерки за защита от насилие.


"Дневник" потърси практикуващи съдии с този и подобни въпроси. Според Стоян Мадин (наказателен съдия) и Галя Вълкова (граждански съдия) от Софийския районен съд българското законодателство за защита от насилие не е достатъчно. И за България е важно да приеме международните стандарти, които са заложени в Истанбулската конвенция.


Съдия Мадин смята, че конвенцията в България се тълкува превратно и цялата ситуация покрай международния документ му напомняла на книгата на проф. Тим Ву "Търговците с внимание". Той мисли, че противниците на ратификацията ще продадат след време вниманието, което са спечелили с позицията си. Но не се ангажира с предположение на кого и срещу какво.
Двамата съдии посочиха, че един от спорните термини в конвенцията - за "социалната роля" на пола, вече го има в нашето законодателство - в преходните и заключителни разпоредби на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, където се казва: "Равнопоставеност на жените и мъжете" е равни права и задължения, равни възможности за реализация и за преодоляване на пречки във всички области на обществения живот, като жените и мъжете са свободни да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на социалната роля на своя пол".


Как е уредена защитата от насилие в българското законодателство?


Вълкова обясни, че от 2004 г. в България действа Закон за защита от домашното насилие, чиято идея е да има бърз и ефективен механизъм, когато човек твърди, че е пострадал от домашно насилие, да получи незабавна защита до момента, в който съдът ще каже има ли акт на насилие и ако да, какви мерки биха били подходящи.


Незабавната защита се дава при твърдения, от които съдът може да достигне до извода, че има непосредствена опасност за жертвата. В тези случаи не се събират доказателства, за да се определи забрана за сочения като насилник да приближава жертвата на 100 м например.


По думите ѝ предвидените в закона мерки - когато съдът приеме, че има акт на насилие, са много специфични. Освен общата възбрана да се въздържа от насилие, има мерки като отстраняване на извършителя от общото жилище; забрана да приближава пострадалия, жилището, работата, места за социални контакти и отдих на пострадалия, временно определяне на местоживеенето на детето при пострадалия родител или при този, който не е извършил насилие. Може да бъде разпоредено и задължение на насилника да посещава специализирани програми.


Стоян Мадин се занимава от над 10 години с наказателно право. От 2012 г. е съдия в Софийския районен съд. 5 години преди това е бил прокурор, а преди да стане магистрат е работил в Комисията за защита от дискриминация. През 2016-2017 г. е бил на обучение и работа в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.

© Анелия Николова

Стоян Мадин се занимава от над 10 години с наказателно право. От 2012 г. е съдия в Софийския районен съд. 5 години преди това е бил прокурор, а преди да стане магистрат е работил в Комисията за защита от дискриминация. През 2016-2017 г. е бил на обучение и работа в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.


Наказателното преследване се намесва, когато има издадена мярка за защита от Софийския районен съд и насилникът не я изпълнява, включва се в разговора Стоян Мадин. Предвиденото според закона наказание е затвор до 3 годили или глоба до 5 хил.лв.


Какви са проблемите в българските закони


Един от проблемите в гражданския закон, според Вълкова, е, че


не е предвиден механизъм за узнаване на заповедта


за незабавна защита от страна на охранителните органи. Молба за незабавна защита може да подаде и друг - от името на пострадалия. Произнасянето на съда е в същия ден, но законодателят не е предвидил обща база данни, така че в момента, в който съдът издаде заповедта за незабавна защита, да научат полицаите и прокурорите във всеки един край на България, че тя съществува.


"Много често жертвата може да не е в състояние да получи заповедта в същия ден, в който е издадена, и да се легитимира, ако вечерта например нещо се повтори и тя още е под заплаха", коментира Вълкова. "Всички знаят кой има гражданска отговорност и могат да го проверят, но правоохранителните органи и прокуратурата не знаят има ли издадена заповед за незабавна защита или не. Тук се къса връзката", заяви съдията.


Освен това на извършителите на домашно насилие


не се поставят гривни


- за срока, за който трае определената от съда мярка. "За да не трябва жертвата да го задържа и да доказва, че той е нарушил заповедта, а автоматично полицията да бъде известена, че периметърът се нарушава (ако има забрана за приближаване - бел.ред.) и полицията да го открие, а не да се обръща тежестта на доказване и всичко да се стоварва върху жертвата. В много европейски държави е практика да се поставят такива гривни - не само при домашен арест", допълва тя.


Друг проблем от практиката ѝ на граждански съдия е, когато задължи насилник да посещава специализирана програма, но той е от малко населено място и там няма такава. "Ако аз го задължа да отиде във Варна или Бургас на 200 км и той не го направи, защото е социално слаб, как наказателният съд ще го осъди след това заради неизпълнение на съдебната заповед", пита риторично Вълкова. "И така влизаме в омагьосан кръг".


Друг недостатък на Закона за защита от домашно насилие е, че при лека или средна телесна повреда


тежестта на доказване пада върху жертвата


По този закон не е предвидено участие на прокурор, макар в други граждански производства да е. "Полицията е първото място, където се обръща една жена, пострадала от насилие. Оттам обаче ще ѝ кажат, че това е престъпление от частен характер и ще я пратят в гражданския съд да подаде молба, или в наказателния съд да подаде частна тъжба. Но тя ще трябва да докаже, че има престъпление. Пострадалата трябва да играе ролята на прокурор/обвинител и положението, в което се намира, твърде често елиминира подаването на такива сигнали.


Изключването на полицията и прокуратурата изначално за леки или средни телесни повреди, психологичеко насилие, обиди и т.н., създава усещане за ненаказуемост на насилника и вменява твърде много изисквания на жертвата", коментира съдия Вълкова.Жените са твърде плахи да свидетелстват по наказателните дела, свързани с домашно насилие, обясни пък Мадин. Очевидно по някакъв начин са зависими от съпруга си или човека, с когото живеят на семейни начала. Затова тук въпросът е доколко държавата оказва съдействие на жените, претърпели психологическо или друго домашно насилие. Каква е възможността да отиде в дом за подкрепа. Те трябва да знаят, че ще получат реална защита. Не само в съда, но и след това", коментира Мадин.


Друг проблем в наказателното преследване пък според него е, че


пострадалият не може да участва в производството като граждански ищец


Защото то се отнася до нарушение на държавен акт - в случая акт на съда, издал мярката за защита. "Има дисбаланс: държавата "казва ние даваме приоритет на самата заповед", а не се набляга на нарушението - на пострадалия и вредите му. Така нарушителят на заповедта остава с впечатлението, че той е санкциониран не защото е нападнал някого, а просто защото е нарушил една мярка. В неговото съзнание остава невъзможността да осъзнае самия проблем", обяснява Мадин.


Какво е решението?


Законодателят трябва да прецени на какво ще даде приоритет - дали за него е важно да се ограничат случаите на домашно насилие или не. "Ние като съдии прилагаме закона, който е приет от народните представители и малко или много се съобразяваме със съдебната практика. За мен лично - от наказателна гледна точка, защитата от насилие в българското законодателство не е достатъчна", коментира съдия Мадин.


Фотогалерия: "За" и "против" Истанбулската конвенция >


"Като заговорим за различните методи на регулация, се сещам за книгата на професор Lawrence Lessig от Университета в Харвард, който в книгата си "Code: Version 2.0" говори за няколко вида регулация: чрез закони, чрез социални норми, чрез изменение на архитектурата на нещата и пазарна регулация", смята още наказателният съдия.


Директна регулация чрез закон в случая с домашното насилие е например завишаване санкциите за нарушаване на заповедта за защита за домашно насилие, дава пример Мадин.


Регулация чрез социални норми е въвеждане на обучение на децата какво е домашно насилие и как следва да се реагира срещу него, за да се създаде някаква нетърпимост към това явление. Регулация чрез изменение на архитектурата на нещата е създаване на физически бариери за извършване на домашно насилие – такъв пример било въвеждане на електронни гривни или настаняване на жертвите в сигурна среда. Необходим е комплексен подход и Истанбулската конвенция предлага такъв", обяснява Мадин.


"Да се промени обществената нагласа. Когато имаме засилено обучение в училище с обясняване на децата какво е домашно насилие, какво представляват самите актове на насилие. Така се създава в бъдещето поколение нетърпимост към насилието. Много по-добра е превенцията, отколкото увеличаване на наказанията. По-важно е определени явления да се направят обществено неприемливи. Това е една от целите на Истанбулската конвенция", коментира още Мадин.


"Какво да направя, когато Иванчо ме удари или е различен"


"Важно е на децата да се създадат базови умения, за да знаят те какво да направят в състояние на конфликт", казва Вълкова.


Какво да направя аз, когато Иванчо ме удари?
Какво да направя, когато някой е дебел, грозен, от ромски произход или различен - да го набия или има някакъв друг механизъм?
Защо ме смущава това различие?
Защо считам, че като възникне проблем силата е начинът за разрешаване...?


И ако не е силата, децата трябва да знаят как по друг начин да се справят с този гняв, който изпитват. Децата са ангажирани с часове по какво ли не, учат неща, които не са им необходими и ги забравят веднага, а тези базови умения остават извън фокуса на законодателя. А децата са бъдещите възрастни, които в семейството ще знаят или не знаят как да подходят - дали да набият жена си или тя да набие детето", коментира съдия Вълкова.


Галя Вълкова е граждански съдия в Софийския районен съд от 2010 г. От ноември 2014 г. до юли 2015 г. е командирована в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. От 2012 г. активно участва в дейността на Центъра за спогодби и медиация.

© Анелия Николова

Галя Вълкова е граждански съдия в Софийския районен съд от 2010 г. От ноември 2014 г. до юли 2015 г. е командирована в Европейския съд по правата на човека в Страсбург. От 2012 г. активно участва в дейността на Центъра за спогодби и медиация.


Освен това е много важно да се проведе


обучение на магистрати и полицаи за домашното насилие


подчертава Мадин. И разказва случай от практиката си, при който полицаи са образували преписка по Указа за борба с дребното хулиганство след семеен скандал, при който мъж поваля съпругата си на земята, удря я и ѝ вика: "Ще те убия, да знаеш". В това производство пострадалата съпруга няма абсолютно никакво качество.


Той признава, че делата за домашното насилие го затрудняват много като съдия.


"Много сложни отношения са - не е кражба или измама, а човешки отношения, които са многопластови. А Истанбулската конвенция е много комплексна, засяга толкова много неща, можем да съжаляваме, че не я ратифицираме", допълва той.


Подкрепя го и Вълкова. "Аз също като човек, който се занимава с домашно насилие на професионално ниво, като майка на две деца, апелирам към ратифициране на Конвенцията. В мен няма страх, че традиционните ценности - казвам го и като вярващ православен християнин, ще бъдат погазени. От професионална гледна точка виждам Конвенцията като фокусирана върху домашното насилие и съжалявам, че


фокусът върху домашното насилие се измести


А всички тези текстове, които се цитират, включително и в становището на Българската православна църква, ми се струват извадени от контекста на Конвенцията. Не може полът или себеусещането да е основание за насилие или причина да не се дава защита на човека, който твърди да е жертва на насилие. И толкова. Нищо друго не казва Конвенцията, заявява Вълкова.


И заключва: "Ако е важна гледната точка на нас, практиците, и двамата апелираме към ратифициране на Конвенцията".


Неочакваните ефекти на Закона за защита от домашно насилие


В някои случаи съдиите са наблюдавали злоупотреба със Закона за защита от домашно насилие. Например при развод една от страните го използва за преуреждане на отношенията им и прескачане на реда при раздяла.


"Когато има висящо производство за развод и родителски права, често едната страна се опитва да отстрани от общото жилище своя съпруг - по реда на този закон, получавайки заповед за незабавна защита. Те не изчакват реда по налагане на мерките, където всичко се случва със събиране на доказателства. Така нерядко се стига дотам, че страните образуват серия от дела: при всяко предаване на детето се завежда ново и ново дело за домашно насилие и когато аз в съдебната зала ги попитам къде им е решението за родителските права, казват, че още не са сезирали съда. Понякога чрез този закон те се опитват да преуредят онзи ред, в който в най-голяма степен може да опази интересите на детето", казва Вълкова.


Според нея този проблем може да се реши със съдебна практика, но най-вече ако страната има обща база данни, в която съдиите много по-лесно да виждат къде, колко и какви дела са подадени, търсено ли е съдействие на прокуратурата или на социалните служби. За да прецени по-лесно съдът има ли симулация или действително са застрашени нечии интереси.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (445)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на canu
  canu
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Опитите да се наложи със сила "конвенцията против насилието" продължават. Номера Ви обаче няма да мине!

 2. 2 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3394 Неутрално

  Няма спасение... И в събота сутринта, и сега в неделя, ударни статии.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 3. 3 Профил на rmc17552527
  rmc17552527
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Вече се оляхте с лъжите.Средната телесна повреда е престъпление от общ характер и ВИНАГИ се образува наказателно дело,като полицията и прокуратурата доказват вината на престъпника,а не жертвата.
  И не виждам по какъв начин ще се решат процесуалните проблеми,поставени от съдиите от ратификацията на конвенцията.Като в нея има само общи положения.Всичко това може да се регулира с промяна в нормативните актове.

 4. 4 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2664 Неутрално

  До коментар [#2] от "hamiltonf1":

  днес е 18.02 ... и правотата на ИК е особено важна ... аз лично очаквам и статия от учителя Джасим . за ИК естествено

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 5. 5 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3394 Неутрално

  Двама районни съдии?! По сериозни като стаж, образование и длъжност юристи не можахте ли да намерите?

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 6. 6 Профил на ruby
  ruby
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Истанбулската конвенция е стъпка към уеднаквяване на българското и европейски законодателства. Това е пътят. Всичко друго е натикване на народа в тресавище(беззаконие, корупция, потъпкване на права и омраза). Невероятно е, че държавното управление зачерква голяма група граждани и техните човешки права, без да им мигне окото, единствено повлияни от бутафорията - религиозни ценности. Засегнатите от неприемането на конвенцията не са навредили на никого, не са нарушили законите, никого не са ограбили и не демонстрират омраза. За разлика от тях политици и попове се надпреварваха в заклеймяването и мачкането им. Подобен срам е достатъчно основание за масови оставки във властта. Нещо повече, за насаждане на ненавист към граждани на републиката е редно да бъдат изправени на подсъдимата скамейка и осъдени.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2488 Гневно

  Просто и ясно- Против „невинната” конвенция са Светият Синод и всички основни вероизповедания, всички нормални обществени организации,всички партии. всички майки и бащи,всички разумни хора,всички хетеросексуални- С ЕДНА ДУМА 99,99 %ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД!
  И не знам какво и според когосмятат съдиите - ама е редно вече прокуратурата да се намеси и да спре този терор над хората свързан с ежедневното набиване на Истанбулска конвенция!!!!!!!!!!!!!!!

  [email protected]
 9. 9 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2664 Неутрално

  след тези интервюта магат ли адвокати да искат отвод на двамата съдии по дела за домашно насилие ?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 10. 10 Профил на rmc17552527
  rmc17552527
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#6] от "ruby: ДАНС в Църквата":

  Какви религиозни ценности те гонят?Аз съм атеист и съм твърдо против ратифицирането на тази конвенция.Вие хептен се самозабравихте и обявявате всеки противник на тази конвенция за религиозен фанатик и русофил.Лъжите ви няма да минат.

 11. 11 Профил на sturmgewehr
  sturmgewehr
  Рейтинг: 52 Неутрално
 12. 12 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 754 Весело

  Докога това преводно недоносче "социална роля на пола" ще се въргаля в медийното пространство? Бива, бива неграмотност, но чак дотам не бива. Вземете и прочетете поне Уикипедията, в която нещата са смлени като за ширпотреба:

  Gender role - полова роля: gender role, известна и като sex role, е социалната роля, обхващаща спектър от поведения и нагласи, които по принцип се смятат за приемливи, подходящи или желателни за хората на базата на техния действителен или възприеман пол или сексуалност. Половите роли обикновено се центрират върху концепциите за женственост и мъжественост, макар че има изключения и вариации. Спецификата на тези полови очаквания може да варира съществено между културите, докато други характеристики може да са общи в ред култури. Текат дебати по въпроса, доколко половите роли и техните вариации са биологично определени и доколко са социално конструирани.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_role

  Gender identity (полова идентичност): личното преживяване на човека на собствения му пол. Половата идентичност може да корелира с приписания пол при раждането или да се различава от него. Всички общества имат набор от полови категории, които могат да служат като основа на формирането на социалната идентичност на човека по отношение на другите членове на обществото. В повечето общества има базисно разделение между половите характеристики, приписвани на мъжете и жените, полова бинарност, към която се придържат повечето хора и която включва очакванията за мъжественост и женственост във всички аспекти на биологичния пол и на "социалния пол" (gender): биологичен пол, полова идентичност и полова експресия. Във всички общества някои хора не се идентифицират с някои (или с всички) аспекти на биологичния си пол. Някои от тези хора са трансджендър, genderqueer (комбинация от мъжки и женски пол) или небинарни. Има някои общества, които имат категории и за трети пол.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 13. 13 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 754 Весело

  До коментар [#12] от "baba_zozolana":

  Вайййй забравих линка към Уикипедия за половата идентичност: https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_identity

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 14. 14 Профил на Jalis Ironhammer
  Jalis Ironhammer
  Рейтинг: 299 Весело

  Колеги неделя е. Излезте навън, забавлявайте се. ИК отдавна оттече в канала.Дори Сидеров захлеби политически дивиденти само вие тук останахте като шарани да се мята те в тигана и да викате за още.

  Underneath this flabby exterior is an enormous lack of character.
 15. 15 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2488 Любопитно

  До коментар [#12] от "baba_zozolana":

  Докогато,уважаема приятелко - има лакомия за парите ,които са отпуснати за Истанбулската конвенция!!!
  Ще припомня: европейската комисия е определила 5 милиарда и 850 милоан за финансовото обезпечаване на Истанбулската конвенция !!!!!!!!!!!

  [email protected]
 16. 16 Профил на rmc17552527
  rmc17552527
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#12] от "baba_zozolana":

  В енциклопедия Британика ясно пише,че " gender identity " е самоопределяне като мъж или жена,различни от биологичният пол.За никакви социални роли не става въпрос,ами за хомосексуализъм.

 17. 17 Профил на smarty_v
  smarty_v
  Рейтинг: 506 Неутрално

  Ако съм имал некви съмнение, дневник ги разсея с отвратителната си пропаганда. Не! На ИК в тоя и вид.

 18. 18 Профил на krf54523578
  krf54523578
  Рейтинг: 274 Неутрално

  А къде са гледните точки на съдиите, които считат тази Конвенция за вредна ?

 19. 19 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2664 Весело

  До коментар [#18] от "krf54523578":

  може би в зависими медии ...

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 20. 20 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#16] от "rmc17552527":

  Видях какво пише в Британиката, но не е напълно вярно. По-добър източник в случая е Международната класификация на болестите (МКБ-10). Половата идентичност е начинът, по който човек възприема собствения си пол. Половата идентичност може да съвпада с биологичния пол (при огромното мнозинство от хората) или да има разминаване между начина, по който човек възприема пола си (полова идентичност) и биологичния му пол (разстройство на половата идентичност, което в българския превод на МКБ-10 битува като "разстройство на половия идентитет"):

  Към разстройства на половия идентитет спадат различни състояния, при които настъпват личностови разстройства, които се характеризират с нарушения на половия идентитет.

  Транссексуалност - при лица с такъв вид разстройство на половия идентитет се наблюдава желание за принадлежност към противоположния пол и чувство на дискомфорт от собствения. С цел смяна на пола, лицата прибягват към хормонално или оперативно лечение. За да се постави диагнозата транссексуален е необходимо това състояние да продължава повече от две години и със сигурност да се разграничи от шизофрения, хермафродизъм и генетична или полово-хромозомна абнормност.

  Двуролев трансвестизъм - при това състояние, лицето временно носи дрехи на противоположния пол, тъй като има нужда да преживее принадлежност към него за определен период от време. При тези хора липсва желание за трайна смяна на пола и сексуална възбуда.

  Необходимо е състоянието на транссексуалност да се разграничи от шизофрения, хермафродизъм и генетична или полово-хромозомна аберентност, а двуролевия трансвестизъм от фетишисткия трансвестизъм. Психотерапията заема основно място в лечението на разстройства на половия идентитет. Правилното възпитание на детето от ранна детска възраст е от съществено значение. Медикаментозното лечение съпътства почти винаги психотерапевтичното. Прилагат се транквилизатори, тимостабилизатори и ниски дози на невролептици.

  https://goo.gl/CyHiXM

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 21. 21 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#8] от "karabastun":

  Като хетеросексуален, семеен (близо стри десетилетия стаж), баща на 2 деца, останали в България, едното учител, другото на път да стане, български гражданин, изряден данъкоплатец, изкарал 2 години казарма, с висше образование и т.н. не съм упълномощавал никого да говори от мое име и да ме слага редом с недостойни представители на човечеството като казионни религиозни организации от типа на Свети синод и Главно мюфтийство, партии и каквито и да е обществени организации, без моето изрично съгласие за това.
  Не ме интересуват конвенции, български футбол, измислени герои, още по-измислени религии, и не желая никой да прави обобщаващи изказвания от мое име в своя полза.

  No Pain No Gain
 22. 22 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 549 Весело

  Спора по този въпрос отдавна се превърна монолог на всяка от страните ... Няма сми, ясно е че здравите (руски) сили възтържествуваха над здравия разум ;)

  Българите са малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 23. 23 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 679 Неутрално

  Always Coca-Cola, Always ИК ... Coca-Cola се приема или не от определени групи хора. Без сериозни противоречия, дори без сериозни дискусии. Не е така при Истанбулската конвенция. Която дори не се нарича истанбулска.
  В българските правни норми безспорно има пропуски и несъвършенства. Не само в българските. Не е ли възможно съответните нормативни документи да се коригират и допълват без да се приемат обвързващи широкообхватни документи, съдържащи текстове, които пораждат сериозни противоречия поради различия в мирогледа на големи групи хора?

 24. 24 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Любопитно

  "И разказва случай от практиката си, при който полицаи са образували преписка по Указа за борба с дребното хулиганство след семеен скандал, при който мъж поваля съпругата си на земята, удря я и ѝ вика: "Ще те убия, да знаеш". В това производство пострадалата съпруга няма абсолютно никакво качество."
  Как така, бе? Има ли някой юрист във форума също да изкаже мнение - как така "дребно хулиганство", след като е ударил жена си и я е заплашил с убийство?? Какви са тия глупости? Че то по телефона да заплашиш някого, ако разговорът се записва, ще го осъдят, аз поне така мисля??

  Доброто е заразно
 25. 25 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 2488 Любопитно

  До коментар [#21] от "tokkay":
  Като СЪЩО хетеросексуален, семеен (близо стри десетилетия стаж), баща на 3 деца, останали в България,не искам да говоря от Ваше име, но смятам, че моето изказвания от мое име -ПРОТИВ ИСТАНБУЛСКАТА КОНВЕНЦИЯ - Е в наша ОБЩА полза!

  [email protected]
 26. 26 Профил на rumen_s
  rumen_s
  Рейтинг: 1404 Неутрално

  Дневник, май копаете към дъното, а? Или как беше, който плаща, той и поръчва музиката. Страх ви е финансирането ви да не изчезне или намалее, а? Знаем кой ви плаща.

  Ама иначе резонен въпрос е защо като има пропуски в нашето законодателство не го оправим него, а ни трябва ИК? И отговора е ясен - нашето законодателство е за мъже, жени и деца, а с ИК се пробутват и всякакви третополови извращения. А да, и пак става дума за грантове с които всякакви джендърски НПО-та ще се облажат, пък ако може и вие покрай тях.

  Ама засега ИК замина в коша, проумейте го. И вечè ще сме по-подготвени за следващите опити на джендерастите да се докопват до децата ни. А, и да напомним фактите, че нещо ги пропускате:

  ИК масово не е ратифицирана, а май така и ще остане. КОЛКО ДЪРЖАВИ НЕ РАТИФИЦИРАХА ИК?

  1. Европейски съюз - 11 от 28, или 39.3%
  2. Съвет на Европа - 19 от 47, или 40.4%
  3. Инициатори на ИК - 25 от 53, или 47.2%

  Някои непрекъснато и тежко лъжат за фактите. Джендъри, сър!

  Браво Дневниче за цензурата. Мода си знае какъв е, ПКП :)
 27. 27 Профил на tokkay
  tokkay
  Рейтинг: 696 Неутрално

  До коментар [#25] от "karabastun":

  Мога сам да решавам кое е от моя полза и кое не. Радвам се, че имаш собствено мнение и го изказваш публично, дори че имаш тази възможност да го направиш. Но не го представяй като мое или това на моите най-близки хора. Вместо тях дори аз не си позволявам да го правя без да съм ги попитал.

  No Pain No Gain
 28. 28 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#15] от "karabastun":

  Моля те, провери още веднъж написаните от тебе суми, уточни и валутата и дай източник, че така изнесената сума е силно занижена ми се вижда. Сигурно си изтървал една нула отзад.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 29. 29 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2336 Гневно

  От тази конвенция ще ни остане единствено думата "джендъри".
  Нямали сме достатъчно защита срещу насилниците и сега бил моментът да се наречем джендъри и всичко се урежда.

  подпис
 30. 30 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#24] от "dogwoman":

  Не знам подробностите на конкретния съдебен казус, но репликата "Ще те убия, да знаеш" ми напомни на един мноооого стар, но прекрасен филм, който е истинска класика: "Дванадесет разгневени мъже: http://www.imdb.com/title/tt0050083/?ref_=nv_sr_4. Струва си гледането.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 31. 31 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2336 Гневно

  Има една стара приказка. "В къщата на обесения не се говори за въже."
  Това е природата - има хора всякакви. Да зарежем всички проблеми и да обсъждаме хора всякакви. И какво ще се промени с това обсъждане. Които са си насилници, само ще се насърчат за своето насилие.

  подпис
 32. 32 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#30] от "baba_zozolana":

  Благодаря! Мисля, че смъ го гледала, но мнооого отдавна. Ще издиря днес.

  Доброто е заразно
 33. 33 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#24] от "dogwoman":

  Очаквам включване от Логика, тя би трябвало да ни обясни юридически всичко.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 34. 34 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 914 Неутрално

  И какво ще се промени с това обсъждане. Които са си насилници, само ще се насърчат за своето насилие.
  —цитат от коментар 31 на Иван К

  Не съм съгласна, че щели да се "насърчат". Целта е да се обезсърчат. Той законът затова е измислен.

  Доброто е заразно
 35. 35 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#29] от "Иван К":

  Между другото България е мнооого напред с джендърите, с едно повече от сто години. Първият документиран джендър е Джендо (Захари Стоянов), а филма Козият рог засяга темата за социалните роли.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 36. 36 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#20] от "baba_zozolana":

  Не знам към коя категория се отнася акбанският обичай, при определени условия жени след ритуал да се превръщат в мъже. Ритуала съществува и днес и никой няма проблем с това в Албания.
  Ето линк към материала. На френски е и е много интересен
  http://webdoc.france24.com/dernieres-vierges-jurees-albanie/

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 37. 37 Профил на rmc17552527
  rmc17552527
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#24] от "dogwoman":

  Това са пълни глупости.Дори и да има такъв случай, щом съдията установи,че има престъпление той изпраща цялото дело в прокуратурата с указание да образуват наказателно дело.

 38. 38 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1990 Неутрално

  Тия пък кой ги пита, че се обаждат?!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 39. 39 Профил на rmc17552527
  rmc17552527
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#36] от "DDR":

  Е то в Албания има и кръвно отмъщение,при което могат да бъдат убити всички мъже и младежи от рода на противника им.Пример-дядо ти е набил съседа и той и роднините му имат пълното право да те убият,макар че по никакъв начин не си замесен.Дай да приемем и него тогава.

 40. 40 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#39] от "rmc17552527":

  Не трескай глупости и онщи лозунги а изгледай филма. Незнам, дали го има и на друг език. Във филма е добре обяснено, за какво става дума, как и кога се прави, каква е реакцията на близките и така нататъка.
  В българската история също има подобни примери—всеки е учил за Сирма войвода например, народните приказки също изобилстват от жени, които се обличат в мъжки дрехи.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 41. 41 Профил на wys16524047
  wys16524047
  Рейтинг: 221 Разстроено

  А , за насилието на работодатели върху подчинени ....../ не физическо/ ??? Защо този въпрос не е на първите страници ? Или защото и журналистите са притиснати от работодателите си ?

 42. 42 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 701 Неутрално

  Това, че Истанбулската конвенция щяла да запълни празнините в българското законодателство не го разбрах.
  Българското законодателство се "запълва" със закони, гласувани от народните представители, не с някакви международни договории и конвенции.

 43. 43 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1990 Неутрално

  Джендърясват ни бавно,
  Джендърясват ни бавно,
  неусетно почти...
  ...Лошото е, че си мислят, че им вярваме на пропагандата за конвенцията им!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 44. 44 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#36] от "DDR":

  Доколкото разбирам, това е част от традиционното право в планинските райони ("Проклетите планини") на Албания Канун (или както и да е правилно се чете на албански), включващо безкрайните семейни вражди и вендети.

  https://www.theguardian.com/world/2011/jul/05/albania-kanun-blood-fueds-smolar
  http://articles.latimes.com/2008/sep/28/news/adfg-tribe28

  Обичаят няма нищо общо с първоначалната полова идентичност на жената, а е породен от икономически причини:

  "Произходът на традицията не е ясен, но - исторически - когато мъжете наследници на семейството починат или са убити и собствеността вече не може да се предава по мъжка линия, се е правела отстъпка: ако в семейството има девствена дъщеря, тя може да приеме ролята на патриарх, като положи клетва пред дузина от старейшините на селото, че ще остане неомъжена до края на живота си. С тази декларация burrnesha [девицата, която е приела да играе ролята на патриарх на семейството] осигурява семейната собственост... и чест. Това е, както ми каза един наблюдател, "принудителен избор, а не щастие" - социален конструкт и акт на саможертва за защита на семейството."

  https://www.gq.com/story/burrnesha-albanian-women-living-as-men

  Твърде варварска традиция според мен.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 45. 45 Профил на rmc17552527
  rmc17552527
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#40] от "DDR":

  Кое са глупости и общи лозунги?В Албания и част от Косово си съществува кръвното отмъщение.Да не би да е лъжа?И филм за албанските девици съм гледал още преди 10 години.Това че нещо съществува там,не означава, че трябва да се приложи и тук.Албания си е чисто патриархална страна,в която жените имат малко права.Затова и жени играят ролята на мъже.Не за друго.В България половете са равнопоставени и подобни аналогии са идиотски.

 46. 46 Профил на rmc17552527
  rmc17552527
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#44] от "baba_zozolana":

  Точно така - варварска традиция. Обусловена от подчиненото положение на жената в тази част на Албания.Локален пример,който няма приложение другаде.

 47. 47 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#44] от "baba_zozolana":

  На албански тези жени се наричат "Burrneshë" Ако не ползваш френски е много жалко, защото няма общо с това, което посочваш. Жените разказват историйте си. Едната е била ужасена от това, да последва съдбата на майка си —да ражда и да е до печката, другата от малка, не се е чувствала добре като момиченце, при третата може да се каже, че след смъртта на брат си поема грижата за неговите деца. Много е интересен материала и жалко ако го няма на друг език.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 48. 48 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2546 Неутрално

  Дневник" потърси практикуващи съдии с този и подобни въпроси. Според Стоян Мадин (наказателен съдия) и Галя Вълкова (граждански съдия) от Софийския районен съд българското законодателство за защита от насилие не е достатъчно. И за България е важно да приеме международните стандарти, които са заложени в Истанбулската конвенция.
  ================
  А тука двама набедени адвоката опищяха форума, че в България сме си имали достатъчно закони за защита от насилие...ДА ама Не както викаше бай Петко Бочаров...

 49. 49 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#45] от "rmc17552527":

  Въпросът и линка ми беше отправен към човек, който показа знания в дадена област и ми е интересно да чуя неговият отговор, не твоите брътвежи.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 50. 50 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#44] от "baba_zozolana":

  Сори, изпуснал съм вторият линк.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 51. 51 Профил на baba_zozolana
  baba_zozolana
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#47] от "DDR":

  Никой не отрича, че във всяко общество има хора, които се отклоняват от нормата, включително и в областта на половата идентичност. И соматичното здраве е норма, но това не пречи почти всеки да има някакво отклонение от тази норма - да има една или друга соматична болест или болежки. Не виждам причини, поради които в рамките на тази традиция на burrnesha да не е имало и жени, при които е съществувало разминаване между биологичен и социален пол (т.е. да са пример на разстройство на половата идентичност) или пък да са били "феминистки", т.е. да са се бунтували срещу патриархата, още преди този термин и политическо течение да са били създадени.

  I used to walk into a room full of people and wonder if they liked me... Now I look around and wonder if I like them.
 52. 52 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2526 Неутрално

  Ами запълнете ги тези пропуски в законодателството!
  Нали болшинството депутати са единни по този въпрос?
  Запълнете пропуските и забравете за ратифицирането.

 53. 53 Профил на rmc17552527
  rmc17552527
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#49] от "DDR":
  Това е публичен форум като искаш да не четеш нещо,не го чети.Или си пиши на лични.Като пишеш манипулативни неща,естествено, че ще реагирам.Като глупостите,че едва ли не тези жени са били хомосексуални и затова са приели тази роля.Ако в рода има мъж,тези жени никога няма да приемат подобна роля,защото не зависи само от тях,а от обстоятелствата.

 54. 54 Профил на rmc17552527
  rmc17552527
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#48] от "BiGman1":

  Има пропуски в законодателството,само дето не прочетох и една дума как ратифицирането на тази конвенция ще ги реши.В конвенцията има само общи положения.

 55. 55 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 266 Неутрално

  Какво защитава истанбулската конвенция, пробутвана ни от едно НПО наречено с гръмкото име Съвет на Европа и нямащо нищо общо със структурите на Еворпейският съюз:

  1. Дискриминация по пол, защото защитава жени, деца, мигранти и ЛГБТ, но не и ВСИЧКИ граждани, както би трябвало да прави всеки нормален закон. Съвсен нахално вътре се твъди, че видите ли, това не се било водело дискриминация по пол. хахаха
  2. Въвеждане на жедндър образование, чрез практики за разчупване на стеретипните роли на пола.
  3. Право на почти всички мигранти да получат убежище, като заявят, че са преследвани или дискриминирани по пол в родината си /над 500 милиона мисюлманки отговарят на условието/ или че са с различен джендър /ЛГБТ/
  4. Възможност всеки да подаде сигнал за домашно насилие и този сигнал се разследва, дори "жертвата" да не е съгласна или да отрече такова насилие /възможност за доноси/.
  5. Финансиране от държавата на НПО организации, които да "внедряват" въпросните описани красоти.
  6. Загуба на суверинитет, защото тази конвенцийка се поставя над Конституцията на Република България и се прави един орган доминиран от НПО организации, който да "следи напредъка" на всяка държава.

 56. 56 Профил на Bzz
  Bzz
  Рейтинг: 8 Весело

  "Истанбулската конвенция ще запълни празнините в българското законодателство, смятат съдии"

  Тези съдии получавали ли са нещо от фондация Америка за България?
  Грант,обучение, обзавеждане?
  За един приятел питам!

 57. 57 Профил на Bzz
  Bzz
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "В много европейски държави е практика да се поставят такива гривни"

  Почва чипиране на нормални граждани.

 58. 58 Профил на Bzz
  Bzz
  Рейтинг: 8 Любопитно

  "Незабавната защита се дава при твърдения, от които съдът може да достигне до извода, че има непосредствена опасност за жертвата. В тези случаи не се събират доказателства, за да се определи забрана за сочения като насилник да приближава жертвата на 100 м например."

  Значи жена ми подава жалба, не се търсят доказателства,а мен ме изхвърлят от собственото ми жилище на студа??
  Що за вишинско правосъдие е това??

 59. 59 Профил на Bzz
  Bzz
  Рейтинг: 8 Любопитно

  "Друг недостатък на Закона за защита от домашно насилие е, че при лека или средна телесна повреда тежестта на доказване пада върху жертвата"

  Че който обвинява - доказва!

  Остана и обвиненият да доказва,че е невинен!
  Що за фашистки времена идват?

 60. 60 Профил на Bzz
  Bzz
  Рейтинг: 8 Весело

  А къде са гледните точки на съдиите, които считат тази Конвенция за вредна ?
  —цитат от коментар 18 на krf54523578


  Че къде журналистическите стандарти изискват излагане и на другата гледна точка?

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62 Профил на Bzz
  Bzz
  Рейтинг: 8 Весело

  "И разказва случай от практиката си, при който полицаи са образували преписка по Указа за борба с дребното хулиганство след семеен скандал, при който мъж поваля съпругата си на земята, удря я и ѝ вика: "Ще те убия, да знаеш". В това производство пострадалата съпруга няма абсолютно никакво качество."Как така, бе? Има ли някой юрист във форума също да изкаже мнение - как така "дребно хулиганство", след като е ударил жена си и я е заплашил с убийство?? Какви са тия глупости? Че то по телефона да заплашиш някого, ако разговорът се записва, ще го осъдят, аз поне така мисля??
  —цитат от коментар 24 на dogwoman

  Като я е повалил не значи,че я е ударил. Може просто да я е вдигнал и положил на пода? Или то от доказателства няма нужда?

 63. 63 Профил на Rumen Petrov
  Rumen Petrov
  Рейтинг: 8 Разстроено

  Разбирам, че тук - във форума, няма жертви на домашно насилие, както и хора, които са се опитвали да помогнат на такива хора да се защитят. За това състояние на дебата помогна и мълчанието на съсловни организации на лекари (общи и тесни специалисти), на социални работници, на учители, на психолози и др.

 64. 64 Профил на balkantourist
  balkantourist
  Рейтинг: 1116 Неутрално

  Пропагандата не спира, дори в уикенда!

 65. 65 Профил на vovka
  vovka
  Рейтинг: 440 Неутрално

  Защо ли си губим времето с тези ви статии. Взехте гранта и сего го осребрявате с действия

 66. 66
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 67. 67 Профил на осмоъ
  осмоъ
  Рейтинг: 440 Неутрално

  въпреки че по-голямата част от населението е напуснала селата, хората си остават провинциалисти по душа и манталитет

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69 Профил на гошо
  гошо
  Рейтинг: 507 Весело

  До коментар [#6] от "ruby: ДАНС в Църквата":

  Виж сега миналата година Луков марш нямаше тая година имаше, до година ,как мислиш , ще има ли , а и нещо 20 април и 18 декември да не се учудиш ако почне да се празнува

  гошо
 70. 70
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 71. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 72. 72 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Когато Бъгарското законодателство а и това в други страни защитата от насилие не е достатъчна се допълват, създават и приемат закони, а не конвенции.

 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 76. 76 Профил на A.G.
  A.G.
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Когато Бъгарското законодателство а и това в други страни защитата от насилие не е достатъчна се допълват, създават и приемат закони, а не конвенции.
  —цитат от коментар 72 на One Hour


  А така! На теб ще ти казват тия експерти!

 77. 77 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 968 Неутрално

  На снимката-"умни" и "пълни" погледи. Явно има какво да се запълва!
  Статията-Лъжа, манипулация! Нагла!
  Още 70-те г на м.в, България и целия соц лагер подписват и прилагат конвенция за защита на жените, и за децата. Нещо повече! Правата на жените в соц лагера бяха много по-добре гарантирани, от колото в западна европа и сащ, по които се равняваме сега! ! Жеинте бяха независими финасово, защото работеха! Всички!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 78. 78 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 434 Весело

  явно става за много пари които трябва да се усвоят инак това облъчване нямаше да е толкова досадно,всеки ден,всеки час,навсякъде конвенция та конвенция

 79. 79 Профил на DrJ
  DrJ
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#16] от :"rmc17552527"

  "В енциклопедия Британика ясно пише,че " gender identity " е самоопределяне като мъж или жена,различни от биологичният пол."

  Айде пак "fake news". Това, което се опитваш да определиш се нарича "transgender". Пример: биологичен мъж, който иска да бъде възприеман като жена, облича се и се гримира като жена и се държи като жена.
  Да кажа само, че "трансексуален" и "трансджендър" не са еквивалетни. Едното има отношение към сексуалните партньори, другото е сбъркана полова идентичност.

 80. 80 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 911 Неутрално

  Какви са тези второразредни юристи, нямаме ли професори по конституционно
  и наказателно право, които да разяснят на широката публика какво е ИК.
  И ако във законите ни има някакви несъвършенства, може да ги коригират
  без да ни се натрапват чужди умотворения !!!

 81. 81 Профил на Stanko
  Stanko
  Рейтинг: 221 Неутрално

  явно става за много пари които трябва да се усвоят инак това облъчване нямаше да е толкова досадно,всеки ден,всеки час,навсякъде конвенция та конвенция
  —цитат от коментар 78 на спас от кочериново


  Четете, бре хора! То в Конвенцията си го пише черно на бяло - държавата финансово да подпомага НПО-тата.

 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 83. 83 Профил на Rumen Petrov
  Rumen Petrov
  Рейтинг: 8 Любопитно

  Тези юристи говорят като практически юристи, които трябва да се справят с насилието между хората в семействата и за това как сегашните закони не дават достатъчна защита на пострадалите. Доста разумно говорят. Може би ще се включат и други юристи, за да стане, още по-полезен полезен, правен спор?

 84. 84 Профил на rmc17552527
  rmc17552527
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#79] от "DrJ":

  Кое е фейк нюз ? В енциклопедия Британика черно на бяло си го пише какво е " gender identity".Пиша от телефон и не мога да дам линк, но пиши в Гугъл и сам ще видиш какво е тълкуването на термина в енциклопедията.

 85. 85 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 266 Неутрално

  До коментар [#78] от "спас от кочериново":


  явно става за много пари които трябва да се усвоят инак това облъчване нямаше да е толкова досадно,всеки ден,всеки час,навсякъде конвенция та конвенция
  —цитат от коментар 78 на спас от кочериново


  Става въпрос за много пари, които искат да усвоят от националните бюджети, но по-важното е, че НПО-тата им ще получат много власт. За тях /създателите и финасиращите тези НПО-та/ всичко е власт и пари. Изобщо не ги интересуват хората и защитата им от насилие или други подобни дрън, дрън ярини. Само и единствено власт и пари.

 86. 86 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Никакво ратифициране!
  Една хранилка по-малко...

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на rmc17552527
  rmc17552527
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#83] от "Rumen Petrov":

  Само дето в конвенцията никъде няма текстове,с които се решават конкретните проблеми. Там са само общи приказки.Като във всяка конвенция.

 89. 89
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 90. 90 Профил на Xumpomo name
  Xumpomo name
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#10] от "rmc17552527":

  защо сте против?

  Birds of a feather flock together.
 91. 91 Профил на Paolo Di Canio
  Paolo Di Canio
  Рейтинг: 960 Любопитно

  Двама съдии от СРС не са всички съдии.
  А и Суверена се изрази ясно!
  Всичко останало е тоталитаризъм!

 92. 92 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 434 Весело

  тея двама джендъри горе,не нарушават ли некви правилници или за джендър правила няма:)))

 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 94. 94 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2622 Неутрално


  По-добре е хората да се вслушат в мнението на действащи съдии, а на на безработни адвокати, пишман професори и форумни всезнайковци.

 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 96. 96 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2347 Неутрално

  Няма мърдане !!

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 97. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 98. 98 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Това, което журналистиката не направи, а пропагандистиката се опита да скрие, го направи Мишо Константинов:
  „В Съвета на Европа има 47 държави. От тях 45 са подписали (не става въпрос за ратификация) Конвенцията, като изключенията са Азербайджан и Русия – те си знаят защо. Сега наистина внимавайте! Конвенцията е
  ратифицирана от 28 държави, или 60% от всички
  От тези 28 държави, 21 на брой, или 75%, са направили това със забележки и резерви. Така искаха и нас да ни помамят, да ратифицираме котка в торба, но с резерви. Защото резервите нямат никакво значение.
  Когато осъзнаха това, поляците подеха инициатива за излизане от Конвенцията. Сътветно, Конвенцията не е ратифицирана от 19 държави, или 40% от всички. Сред тях е и България….“
  http://www.politika.bg/article?id=54641

 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 100. 100 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 434 Весело

  Обикалям, обикалям от кафе на кафе.
  Прибирам се вкъщи и не мога да проумея.
  Възможно ли е да живея тъй зле?
  Какво да правя, нямам никаква идея.

  Джендър насам няма, джендър натам.
  Джендър си търся, за да се наям.

  Ама не става.
  По-лошо става.
  Какво остава?
  Краят наближава. Леле-мале, оле-мале, няма накъде. Черно ми е пред очите, все ми се яде.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK