Как българите посрещаха руснаците (откъс от военните репортажи на Евгений Утин)

Как българите посрещаха руснаците (откъс от военните репортажи на Евгений Утин)


Непознати репортажи от Руско-турската освободителна война, публикувани преди 140 години, бяха издадени за първи път на български език в книгата "Писма от България през 1877 г." от Евгений Утин /"Абагар"/ миналата година. Интересът към нея беше причина издателството да отпечата на два пъти още екземпляри."Дневник" за втори път публикува откъс от книгата. Този път от главата "Българите и нашите недоразумения".


Идеята за изданието принадлежи на писателя Георги Данаилов. Преводът е на журналиста Панайот Денев.


Безкрайният обоз на нашата главна квартира с всички части на военното командване се придвижваше бавно към новото си местопребиваване. Вероятно никой не знаеше къде е този пункт и чак когато влязохме в малкото селце Яйджий /село Масларево в община Полски Тръмбеш. Бел. прев./, се разбра, че е избрано село Горна Студена. Целият път беше еднообразен, тъжен и съвпадаше с общото настроение. Движехме се направо като в погребален марш. Жителите на българските села не ни посрещаха възторжено, на какво да се радват. Радостното беше малко. На първата почивка, на десет версти от Търново, около село Балван, населено главно с турци, донесоха при нас ранен войник, който кървеше. С още пет-шест други войници той бил изпратен да обезоръжи "мирните" турци. Тези мирни турци посрещнали нашите войници с пушечни изстрели. След нашите поражения имаше много такива случаи. Никой дори не понечваше да говори за тях, но срещата тук въздейства тежко. Видът на ранения войник казваше, че пътят ни не е съвсем безопасен. Усещането, че "мирните" турци надигат глави, засилваше обидата, изпитвана от всеки руснак, и страха, завладяващ българите. Уж беше естествено да не сме прекалено взискателни към българите, но малко неща ли изглеждаха естествени. Напротив, по време на неуспехите ни, ние особено враждебно се отнасяхме с българите. Беше ни обидно и тежко заради загубите и прехвърляхме върху тях злобата си, обвинявахме ги за всякакви пороци и престъпления. През това злополучно време, за което несъмнено бяхме виновни ние и само ние, особено често се чуваше при всеки удобен и неудобен случай:
- Е, това народ ли е, за когото си струва да си проливаме кръвта! Неблагодарни, глупави - и т.н и т.н.


Такива обвинения се чуваха често може би защото при прехода от Търново до Голяма Студена спирахме в български села, т.е. често се срещахме с българи. Поводите за сблъсъци бяха съвсем дребни и все еднообразни. Българинът не е бил сърдечно гостоприемен и веднага се чува упрек:


- Ама че народец! Да гинат всичките тия братушки!


Ако българин отговаря с лаконичното "няма", когато му искаме храна за конете или някоя кокошка, веднага се чува:


- Турците са знаели как да се справят тях! Ние нежничим, а ако хубаво ги напердашиш, ще запеят друга песен! Отгоре на всичко трябва да мислим и как да ги освободим!


Твърде често се повтаряха такива коментари, за да не повдигнат накрая въпроса – с какво са виновни българите и защо ги обвиняваме? Въпросът не е излишен, а напротив, достатъчно сериозен е, ако разбираме колко важни са добрите отношения между Русия и другите славянски народи. Да предположим, че обобщим мненията на отделните хора за цялото руско общество, практически само едно е важно - правителството да не се отнася враждебно с българите. И редом с това трябва да се противодейства на грешните възгледи, прокраднали се в обществото. Ето защо, когато сега читателите се запознават най-общо с официалното отношение към българите, доколкото то е отразено в гражданското управление, и след това, когато пред очите им е правдивата картина на бедите, сполетели българския народ, трябва да се обобщи неофициалното отношение към българите, т.е. да се направи преглед на всички обвинения, хвърлени върху тях и да си зададем въпроса - доколко тези обвинения са справедливи?


Едно от първите обвинения срещу българите, което можеше да се чуе в самата България, а и в различни вестникарски кореспонденции, е заради тяхната така наречена "неблагодарност".
"Неблагодарен народ!" – се чуваше във всеки разговор за българското население.


- Но разрешете все пак – нека се разберем, какво означава неблагодарност и в какво се изразява тя.


- Във всичко – отговаряха най-често. – Така ли трябва да се отнасят с нас? Така ли трябва да посрещат руската армия?


Нека попитаме – как в действителност българите посрещаха руснаците? Навярно никой няма да отрече, че през първия период на войната, т.е. до трудните дни, когато започнахме да търпим една след друга загуби, българите се отнасяха към нас най-приветливо. Навсякъде посрещаха войската ни като освободител и не пестяха нищо, за да изразят своята признателност. Още при стъпването ни на българска земя, при завземането на първия град Свищов, българите посрещаха армията ни искрено като освободителка от вековния турски гнет и тези приветствия ни съпровождаха до Търново, а предния отряд – чак до Стара Загора. Достатъчно е само да се припомнят посрещанията на руската войска в Търново, Казанлък и други градове, за да отпаднат безразборните обвинения в черна неблагодарност. През първия период на кампанията навред, където се появеше наша войска, българите я посрещаха с хоругви, затрупваха с цветя генерали и войници, с радост приемаха в домовете си офицерите и се стараеха да сторят всичко възможно само за да им е приятно на руснаците. Имах възможност да чуя много разкази за влизането на нашите войски в Търново, Габрово, Ловеч, Казанлък, Стара Загора и в други градчета и села. Очевидците винаги описваха възторженото посрещане, което са им устроили българите. Добре си спомням добродушните хазяи в къщите, където прекарах по няколко дни в Свищов, Търново, Пордим. Разбира се, и през първия период на войната е имало случаи на недоволство от българи, но те в по-голяма или по-малка степен бяха изключение и засягаха предимно тази прослойка, повече турска, но и българска, която вече имах случай да спомена, т.е. част от така наречените чорбаджии. Тъй като точно тази част от населението в селата и градовете имаха най-добрите къщи, не е за чудене, че много офицери предпочитаха да се настанят точно при тях. Ако се печелеше материално удобство, губеше се по отношение на гостоприемството и топлотата на посрещането. Между другото, точно заради някои турчеещи се българи често се създаваше мнение за цялото българско население.


Но, ако българите не заслужават упрек заради студенина и неблагодарност към руснаците през първия период на войната, това не може да се каже за втория нещастен период. След плевенските несполуки, след напускането на долината на Тунджа българите вече не постилаха пътя ни с цветя, не посрещаха руснаците с хоругви, хляб и сол, не изразяваха възторг при появата на нашите отряди и нека го кажем, имаха основания за всичко това. Обичта на народа никога не е платонична и тези, които искаха от българите в най-страшните за тях минути да се прекланят пред руснаците, само доказват, че нямат и най-малка представа за характера на взаимоотношенията между нас и славянските народи през последното столетие. Наистина изумителни бяха нашите претенции за благодарност, изискванията ни към българите за робско благоговение. Когато след несполуките те бяха обзети от ужаса от поголовно изтребление, ние усетихме известен хлад спрямо нас и веднага върху главите им се стовариха какви ли не проклятия. Без основания звучаха нашите обвинения за българска неблагодарност и те старателно бяха прогласявани в почти всички руски вестници. Ще посоча няколко примера. По време на похода от Търново до Горна Студена направихме почивка край малко село. Щом устроихме бивака, всички побързаха да изпратят някой казак или ординарец да потърсят в селото било овен, кокошка, яйца, изобщо някакви продукти. Всички бяха гладни. Селото беше на две версти и аз тръгнах с един офицер. По пътя срещахме вече връщащи се войници, почти всеки носеше провизии. Офицерът избърза, изпревари ме и влезе в една къщичка. Почти веднага се чу силният му глас – той викаше и ругаеше.


- За какво спорите? – попитах го, когато излезе на двора, последван от две жени.
- Лош народ! С добро нищо не става!
- Струва ми се, че вие не се отнесохте с добро към тях!
- Те могат да изкарат от търпение всеки човек! Каквото и да поискаш, казват, че нямат.
- Извинявайте, но те не са длъжни да ви дадат всичко, което поискате. Как очаквате да ви угодят, като им крещите отгоре на всичко!


Това, което не успяха да свършат заканите, го стори внимателната дума. Българките донесоха хляб и мляко и успокоиха моя разгорещил се спътник. Отиваме в друго село. Гладни са и хората, и конете, но конете са първата ни грижа. Никъде няма сено, няма и овес, хранят конете с ечемик.


- Дайте ечемик за конете – искат нашите.
- Няма ечемик, отиде всичкият – отговарят те.
- Значи животните да пукнат?


Българинът мълчи.


- Кажи де, защо мълчиш?
Никакъв отговор.
Ние се сърдим, гласовете стават по-силни, чуват се ругатни.


- А това какво е, не е ли ечемик? – казва някой и сочи към цяла купа, струпана срещу къщата.
Българинът обяснява, че не смее да пипа тази купа.
- Как така не смееш? Защо?


Турците, като напускали селото, се заканили, че ако хората приберат житото и ечемика от полето, върнат ли се, ще изгорят цялото село и ще изколят всички жители.
Руските неуспехи им напомнили тази закана и те оставили ечемика да гние на полето.


- Страхливци! Презрян народ! – прозвучава ругатня и се издава справедливата, разбира се, заповед ечемикът да бъде използван.


Друг случай! Няколко души влизаме в селски двор. Викаме, викаме стопаните, никой не се обажда! Отваряме вратата и в стаята, виждаме двама-трима малчугани. Възрастните са се скрили. Опитваме да поговорим с децата, но разбираме само, че майка им е отишла някъде. Питаме ги - нещо за ядене – хляб, мляко, отговорът е обичайният – няма! Естествено, всички разбират, че майката и бащата при приближаването ни са излезли от къщата, за да не бъдат принудени отново и отново да дават кокошките, хляба, яйцата ... Няма какво да сторим, махаме се от празната къща. Гладът не предразполага спокойно размишление за причините на това отношение на българите към нас и си тръгваме, отново проклинайки ги заради черната им неблагодарност. Без съмнение, такива факти могат да се посочат твърде много. Всъщност, строго погледнато, те са незначителни, не би трябвало да им се обръща внимание. Но точно такива случаи даваха основание на всички дрънканици за неблагодарността на българския народ. Какво да говорим, случваше се такива незначителни конфликти да подразнят. Човек пристига уморен, гладен, надява се на сърдечно посрещане, а неочаквано го лъхва студ и неволно си казва: Нали ние се бием заради вас! И неприязненото чувство към населението се заражда. Няколко пъти разговарях с българи за такива счепквания и признавам, че обясненията им заслужават сериозно внимание.


- Наистина по-добре би било, ако ние българите не давахме и най-малък повод да бъдем упреквани в неблагодарност, но влезте и в нашето положение. Цялата крайдунавска България, откъдето идваха най-много оплаквания, беше завзета бързо от руската армия. В завладените местности почти няма село, в което да не са влизали руски военни. Идват за първи път, посрещат ги добре, дават им всичко, нищо не им отказват. Тръгват си. След някое време идват други и тях ги посрещат гостоприемно, макар с по-малко радост и вече не така щедро. Идват трети и т. н. Запасите не са кой знае колко, скоро се изчерпват и често става така, че искат от българите продукти, каквито вече наистина няма. Така е – признаваха самите българи – случваше се да крием нашето, но и за това не бива да ни съдите строго. След като бяха раздали всичко, което можеха, мнозина скриваха някакви запаси за най-черните дни, за зимата, защото знаеха, че може да се обрекат на гладна смърт. Трябваше да мислят с какво ще хранят семействата си, с какво ще засеят нивите, с какво ще платят данъците, особено ако ги събирате не вие, а турците.


Нищо неестествено нямаше в тревогата, с която българите мислеха за черни дни. Тези им мисли сякаш бяха нравствена причина за студенината, заради която толкова ги обвинявахме. Но как да не се опасяваха тези хора за черни дни, когато цялата история, предшестваща днешната война между Турция и Русия, не подсказва нещо друго.


- Ние сме предани и благодарни на Русия – казваха българите – заради нейното желание и старание да облекчи бедственото ни положение, да ни освободи от тежкото мюсюлманско иго, но знаем добре, че между желанието и изпълнението му все още има цяла пропаст!


Така е, вместо да искаме благодарност преди да сме направили каквото и да е за българския народ, щеше да е по-добре да проумеем колко тежко са се отразили на крайдунавска България нашите предишни войни с Турция. Тези войни винаги завършваха със страшни жестокости. Турците отмъщаваха на българите за собствените си поражения и ги заставяха скъпо да платят за симпатията им към нас. Ние така се отнасяхме към тях, че те българите никак не можеха да разчитат на нашето съчувствие.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (122)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 2106 Неутрално

  руснаците винаги са били неблагодарни мародери -особено по време на ВСВ.

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 2. 2 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  Интересно е протичало освобождението ни...

 3. 3 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2302 Неутрално

  Руският кореспондент точно е предал атмосферата по време на Освободителната война. Народът ни е бил достатъчно наплашен от турците и заплахата от кърваво турско отмъщение му е пречела да посреща руснаците като освободители. Няма какво да се чудим нали по същия начин посреща и Ботевата чета, а копривщенските чорбаджии затварят ръководителите на въстанието.

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 4. 4 Профил на vrid
  vrid
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Честит национален празник на всички българи.
  Поклон и вечна слава на падналите българи, руснаци, финландци, украинци
  Дълбока почит специално на Русия - допринесла най-много за Свободата ни

 5. 5 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  Днес празнуваме 100 години от капитулацията на агресора русия пред България. Вечна слава на ген. Колев и хилядите български патриоти прогонили русия от Добруджа. Честит празник, Българи!

  The best way to predict the future is to invent it.
 6. 6 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  "но знаем добре, че между желанието и изпълнението му все още има цяла пропаст!"

  Хотели как лучше, получилос как всегда.

  The best way to predict the future is to invent it.
 7. 7 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3009 Весело

  www.dnevnik.bg/bulgaria/2017/02/27/2922151_nepoznati_reportaji_ot_rusko-turskata_voina/
  така стотина пъти и става истина желаното .

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2506 Неутрално

  За големият военноначалник, най важно е да организира изхранването на войската. Да ги остави всеки да краде или проси, става башибузук.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 10. 10 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3009 Весело

  До коментар [#6] от "EU defender":

  и така година след година , проект след проект , протест след протест

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 11. 11 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2561 Неутрално

  Честит национален празник на всички българи.Поклон и вечна слава на падналите българи, руснаци, финландци, украинциДълбока почит специално на Русия - допринесла най-много за Свободата ни
  —цитат от коментар 4 на vrid


  Честит ти празник и на тебе! Нека и вас някой да освободи така, както вие "освободихте" българите!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 12. 12 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Поклон и вечна признателност пред паметта на хилядите воини , паднали за Освобождението на България.
  Не искам да мисля какво би ни очаквало без Руско-Турската освободителна война!

 13. 13 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 316 Неутрално

  Може и така да е било Истории всякакви Медалът има две страни Но са ни освободили Той и Ботев казва
  Борован спи и вечно ще спи
  Дневник изкарват хубави истории напоследък

 14. 14 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2471 Неутрално

  Има ясно очертани две ФАЗИ при Руско -турската война. Първата - възторжена. Втората ( какво става ако войната бъде загубена ? ) При финала вече се появяват десетки смели дружини от селата , които изтласкват турското население от долината . Българите слизат от планините и ....на американският принцип - дотук е моето извършват ""аграрна революция". Решават се политически и икономиèски въпроси едновременно. Руснаците отново са посрещани с Хоругви , а по оправните си искали и "бележки за имунитет".

 15. 15 Профил на lout66
  lout66
  Рейтинг: 687 Любопитно

  Откъде да знае българският народ че това не е поредната руско турска война , и че след нея "освободителите" няма пак да си тръгнат отвеждайки хиляди българи в дивата пустош на Бесарабия.Откъде да знаят че след разорението от поредната война няма да бъдат отново оставени на милостта на Османската империя .

 16. 16 Профил на lynyrds
  lynyrds
  Рейтинг: 472 Неутрално

  Обаче каква фундаментална разлика между истинската руска царска войска / обикновени ,честни хора и истински християни / и уродите от Червената армия - убивали насилварли и грабили същия"братски" народ..

 17. 17 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 388 Любопитно

  "Целият път беше еднообразен, тъжен и съвпадаше с общото настроение. Движехме се направо като в погребален марш. Жителите на българските села не ни посрещаха възторжено, на какво да се радват.

  Уж беше естествено да не сме прекалено взискателни към българите, но малко неща ли изглеждаха естествени. Напротив, по време на неуспехите ни, ние особено враждебно се отнасяхме с българите. Беше ни обидно и тежко заради загубите и прехвърляхме върху тях злобата си, обвинявахме ги за всякакви пороци и престъпления.

  Обичта на народа никога не е платонична и тези, които искаха от българите в най-страшните за тях минути да се прекланят пред руснаците, само доказват, че нямат и най-малка представа за характера на взаимоотношенията между нас и славянските народи през последното столетие. Наистина изумителни бяха нашите претенции за благодарност, изискванията ни към българите за робско благоговение." – Евгений Утин, "Писма от България през 1877 г."

  ИСТИНАТА!

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 18. 18 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Откъде да знае българският народ че това не е поредната руско турска война , и че след нея "освободителите" няма пак да си тръгнат отвеждайки хиляди българи в дивата пустош на Бесарабия.Откъде да знаят че след разорението от поредната война няма да бъдат отново оставени на милостта на Османската империя .
  —цитат от коментар 15 на lout66


  Ма как? Нали на всички било ясно, че това е "освободителна" война, че "братята руснаци" специално заради нас се били вдигнали и дошли да ни освободят. Нищо друго освен това!

  Ето как рухва митът за целеното освобождение на българите.

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 19. 19 Профил на vrid
  vrid
  Рейтинг: 225 Неутрално

  [quote#11:"lz2"][/quote]
  Благодаря за поздравленията
  Нека Спасителя наш Ви озари с всемирна благодат
  И нека бъдем признателни към нашите освободители

 20. 20 Профил на hcx42545382
  hcx42545382
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Нищо ново,всеки който се интересува от история знае тези факти. Поредната Руско-Турска война,която не се знае как ще завърши и българите като умен и мъдър народ са си направили сметката. Абе те /руснаците/ побеждават ама винаги се връщат с празни ръце и после турците си отмъщават. Не виждам нищо лошо в реакцията на хората които както се казва знаят “две и двеста”. А това за “неблагодарните българи” минава само пред руските подлоги в Б-я.

 21. 21 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  Разбрахме най-после - вие афтентичните сте наследниците на на тези, които за два дни качват цената на хляба и намесото два пъти, щом видят, че руснаците, щат не щат, ще платят.
  —цитат от коментар 8 на karabastun


  Не е вярно, че тогава е нямало "умни и красиви", "афтентични" и т.н.. Имало е, разбира се. Един от тях е Васил Левски

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 22. 22 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  И нека бъдем признателни към нашите освободители
  —цитат от коментар 19 на vrid


  Признание и благодарност се заслужават. Не се дължат, нито изискват, както правилон отбелязва Евгений Утин.

  Няма освободители, свобода насила не съществува като понятие! Има свободни народи.

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 23. 23 Профил на vrid
  vrid
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Жива и безсмъртна българската национална памет на българския народ.
  С признателност е записана тя върху стотиците паметници, табелките на улици, в думите на песните....
  Нека се смирим пред тази памет и почит

 24. 24 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  За големият военноначалник, най важно е да организира изхранването на войската. Да ги остави всеки да краде или проси, става башибузук.
  —цитат от коментар 9 на korc


  Същото е било през Втората световна война. Баба ми и дядо ми са ми разказвали. Когато са минавали германците не е имало абсолютно никакви проблеми. Когато минават руснаците е било точно обратно. Като спрат в някое село или град и са плъзвали по къщите за алкохол и храна. "Освобождавали" са хората от това, което намерят. Ако някой се опъне са го пребивали. Крадци и мародери!

  РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 26. 26 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  Може и така да е било Истории всякакви Медалът има две страни Но са ни освободили Той и Ботев казва Борован спи и вечно ще спиДневник изкарват хубави истории напоследък
  —цитат от коментар 13 на hak43536311


  За точки, запетайки и други такива знаци да си чувал нещо??? Едва ли.

  РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
 27. 27 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  До коментар [#23] от "vrid":Ъхъ.. и утре пак с нов профил. Елементарен си!Не се ли усещаш, че така повече вредиш на господарите ти?
  —цитат от коментар 25 на c.b.o.


  Остави го. Така повече хора се отвращават от тия боклуци.

  РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
 28. 28 Профил на vrid
  vrid
  Рейтинг: 225 Неутрално

  [quote#22:"c.b.o."][/quote]

  Има Свобода
  Има освободена България
  Има герои дали сили и живота си за свободна България - знайни незнайни.
  Левски, Ботев, хаджи Димитър, Бенковски, Райна княгиня, баба Тонка, Столетов, Гурко, Скобелев, Тотлебен, подполковник Калитин, българските опълченци, жителите на Самара - дарили символа на нашите победи, хиляди руснаци, финландци, украинци.....
  Почитайте фактите
  И бъдете благословен на днешния ден
  На нашата Свобода и признателност

 29. 29 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  [quote#22:"c.b.o."]
  —цитат от коментар 28 на vrid
  Има СвободаИма освободена БългарияИма герои дали сили и живота си за свободна България - знайни незнайни.Левски, Ботев, хаджи Димитър, Бенковски, Райна княгиня, баба Тонка, Столетов, Гурко, Скобелев, Тотлебен, подполковник Калитин, българските опълченци, жителите на Самара - дарили символа на нашите победи, хиляди руснаци, финландци, украинци.....Почитайте фактите И бъдете благословен на днешния ден На нашата Свобода и признателност[/quote]

  На днешния ден се е сменил поробителя на България!!! Руснаците са заели мястото на турците. България е освободена когато Русия е била изгонена от тук!
  А твоите хвалебствия към Русия, са хвалебствия към новия тогава поробител.

  РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
 30. 30 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  Руският кореспондент точно е предал атмосферата по време на Освободителната война. Народът ни е бил достатъчно наплашен от турците и заплахата от кърваво турско отмъщение му е пречела да посреща руснаците като освободители. Няма какво да се чудим нали по същия начин посреща и Ботевата чета, а копривщенските чорбаджии затварят ръководителите на въстанието.
  —цитат от коментар 3 на Julian Mall


  Другрю патрЕот, спести ни глупавото тълкуване на книгата, за разлика от теб, хората моогат да мислят...

 31. 31 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  Как един от патрЕотите не се сети да отбележи датата 28 февруари? Както казва поетът:
  "Патриот е душа дава..."

 32. 32 Профил на hcx42545382
  hcx42545382
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Ново доказателство ,че 3ти март НЕ трябва да е национален празник . Поредната война между две империии при което едната определено се опитва да замести другата,но Берлинския конгрес им изиграва лоша шега.

 33. 33 Профил на One Hour
  One Hour
  Рейтинг: 365 Неутрално

  До коментар [#24] от "quatro_4x3":

  Същото съм чувал. Немец влиза в кръчма или бакалия, първо козирува и поздравява.
  Купува, плаща и пак козирува преди да тръгне.

  Руснака като са появи по улицата и почват да изчезват кокошки, кръчмите затварят защото яде и пие на версия.

 34. 34 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1361 Неутрално

  Поклон и вечна признателност пред паметта на хилядите воини , паднали за Освобождението на България.Не искам да мисля какво би ни очаквало без Руско-Турската освободителна война!
  —цитат от коментар 12 на paf


  Османската империя щеше да се разпадне така или иначе. И не е никаква освободителна война. Руснаците са искали да си направят Русия на Балканите тук.

  The best way to predict the future is to invent it.
 35. 35 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2891 Неутрално

  Всеки който е ходил войник, сигурно си задава въпроса: Тази имперска руска армия нямала ли е обоз, та е трябвало като хайдуци да събират храна по къщите?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 36. 36 Профил на quatro_4x3
  quatro_4x3
  Рейтинг: 1615 Неутрално

  До коментар [#24] от "quatro_4x3":Същото съм чувал. Немец влиза в кръчма или бакалия, първо козирува и поздравява.Купува, плаща и пак козирува преди да тръгне.Руснака като са появи по улицата и почват да изчезват кокошки, кръчмите затварят защото яде и пие на версия.
  —цитат от коментар 33 на One Hour


  Точно така е било.
  Германците са раздавали понякога на децата някой бонбон, бисквита, парче шоколад, парче салам. Някои деца са опитали тогава за пръв път такива неща. А руснаците са прибирали всичко каквото намерят.

  РУСОФИЛЪТ Е СЪВРЕМЕННИЯТ АНАЛОГ НА ТУРКОФИЛА ПРЕЗ ТУРСКОТО РОБСТВО.
 37. 37 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2992 Неутрално

  От войните винаги страдат обикновенните хора.
  В Гърция руската намеса е малко по-различна.
  Колкото пъти дига Русия гърците на въстание толко пъти ги изоставя и следват кланета от турците !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 38. 38 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 2398 Любопитно

  Брест-Литовският мирен договор от 3 март 1918 г. между Четворния съюз (Германия, Австро-Унгария, България и Османската империя) от една страна, и Русия, от друга страна, слага край на руското участие в Първата световна война.

  Претърпяла поражение, скоро след Октомврийската революция Русия е принудена да сключи мир с цената на значителни териториални, демографски и стопански загуби. В резултат на Бресткия мир, Полша, прибалтийските страни и Финландия са трайно, а Украйна, Беларус и Кавказ – временно, откъснати от Русия

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 39. 39 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2891 Неутрално

  До коментар [#3] от "Julian Mall":

  От дописката оставам с впечатлението, че от един момент нататък, руската имперска армия е била оставена да си набавя храна на принципа, кой каквото докопа. Нямало е организирано събиране на храна а войниците са плъзвали по домовете и са взимали де що им падне. Съвсем естествено е, че след като в рамките на един ден, двора ти бъде овършан няколко пъти от гладни солдати и това се повтаря в продължение на месец например, естествено е, че всяко гостоприемство си има граници.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 40. 40 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5694 Неутрално

  Както се вижда руската теза за "неблагодарните българи" не е от вчера. "Надменните и необразовани" (цитат от вчерашната книга) руснаци е добре да прочетат тази книга внимателно.
  "...българите вече не постилаха пътя ни с цветя, не посрещаха руснаците с хоругви, хляб и сол, не изразяваха възторг при появата на нашите отряди и нека го кажем, имаха основания за всичко това..."

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 41. 41 Профил на bobbyperu
  bobbyperu
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Е да напомня на всички "патриотари" че обезбългаряването не е просто случайност а целенасочена руска политика през 19 век, по време на войната от 1828-1829 г. руските войски водени от Дибич извършват страшни зверства над мюсюлманите и знаещи какво ще се случи около 140 000 българи от Лудогорието и Добруджа бягат с руските войски. Заселени са в Поволжието много стават крепостни и отдавна са порусначени!

 42. 42 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 4251 Неутрално

  Няма освободители, свобода насила не съществува като понятие! Има свободни народи.
  —цитат от коментар 22 на c.b.o.


  Свободните хора на свободните народи
  не биват пришпорвани час по час
  от платената прислуга на чужда Империя
  да й засвидетелстват робска почтителност
  и робско признание
  Само робите биват пришпорвани да засвидетелстват
  признание на господаря си

 43. 43 Профил на bobbyperu
  bobbyperu
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Всъщност през 19 век около 400 000 българи къде доброволно , къде доброзорно се преселват в Руската империя, огромната част отдавна са порусначени тоест днес 2,5-3 милиона са "български" руснаци!

 44. 44 Профил на Virgin
  Virgin
  Рейтинг: 714 Неутрално

  Османската империя щеше да се разпадне така или иначе.
  —цитат от коментар 34 на EU defender

  Те и кюрдите сигурно така са си мислили.
  А Левски и Ботев са били глупави, нали!

  Честит празник българи!

 45. 45 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#28] от "vrid":

  М-да-а-а-а...! И да не забравяме, че за руснаците, първият и най-важен въпрос след войната е бил, финансовият въпрос. Всичко е било сметнато и изчислено, колко е струвало освобождението ни. За всичко е платено двойно, че и тройно. Нищо не са пропуснали да ни вземат освободителите...!
  И, както е казал Левски: Тоз, който ще ни освободи, той ще иска да ни пороби...!

  Бивш tww09306483.
 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3947 Неутрално

  Как един от патрЕотите не се сети да отбележи датата 28 февруари? Както казва поетът:"Патриот е душа дава..."
  —цитат от коментар 31 на bez_ime2


  Това е датата на учредяване на Българската Екзархия през 1870 година. Тази дата е велика в историята на българския народ, защото с учредяването на Екзархията фактически се дава културна автономия на българите. До тогава българите не са били признавани като народ. За гърците сме били славяно гласни елини , за сърбите сме били побългарени сърби. Руснаците са били против признаването на българите като народ и са поддържали гръцкото духовно иго. Когато въпреки съпротивата на гърци и руснаци , най-после Българската Екзархия се учредява със султански ферман, тогава гръцката и руската църкви обявяват българската църква за схизматична. Руснаците са ни мразили още тогава. Нямали са интерес по пътя им за Цариград и проливите да има славянски народ с богата история , а аморфно славянско население , което лесно да могат да го асимилират , когато българските земи станат руска провинция.
  Десетата по ред руско-турска война от 1877-1878 е поредната завоевателна война на Русия, която официално е представена от руската пропаганда за "освободителна". По този начин са "освобождавани" всички народи, които в последствие са били поглъщани от Руската империя. С България , поради ред обстоятелства не са успели да ни поробят както те са искали. Имали сме късмет да бъдем изключение.

 48. 48 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  До коментар [#33] от "One Hour":
  До коментар [#36] от "quatro_4x3":

  Като оставим настрани различните култура и възпитание, значение има и че едните са богати, а другите бедни. Германия се е грижила за армията си, не е оставяла войниците сами да осигуряват храна за себе си и за конете си. А и технически едва ли руската армия е била обезпечена. Съмнявам се, че за всеки войник е имало пушка.

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  [quote#47:"tacheaux"][/quote]

  Точно така...

 51. 51 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3947 Неутрално

  Как един от патрЕотите не се сети да отбележи датата 28 февруари? Както казва поетът:"Патриот е душа дава..."
  —цитат от коментар 31 на bez_ime2


  Тази дата е много по-важна в българската история, отколкото примирието между две враждуващи деспотични империи. Тя обаче не само не се чества , но дори не се отбелязва в медиите. Пълно мълчание за датата на която българите са признати като народ и им се дава културна автономия в рамките на Османската империя.

 52. 52 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  А и технически едва ли руската армия е била обезпечена. Съмнявам се, че за всеки войник е имало пушка.
  —цитат от коментар 48 на Fiji


  Единственият неизчерпаем ресурс на руснаците винаги е бил живата сила. Те нямат спечелена война и дори битка, без да превъзхождат многократно по численост своя враг.

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 53. 53 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3009 Неутрално

  До коментар [#45] от "tww09306483":Тоз, който ще ни освободи, той ще иска да ни пороби"
  това един друг го каза ....

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 54. 54 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1511 Неутрално

  Трябва да се знаят тези детайли. Руската императорска армия е била организирана на принципа - "хотели как лучше, получилось как всегда". С други суми - гол ентусиазъм без внимателно планиране. Става ясно, че армията им е тръгнала да се бие без да има необходимите провизии. "После ще му мислим" е бил явно принципа. А "после"-то означава доброзорни реквизиции от цивилното население. Съвсем естествено селяните в северна БГ им е писнало защото са им се изредили полк след полк. След първите няколко тараша всякакво гостоприемство се е изчерпало. На всичкото отгоре войната се забатачва, руснаците отстъпват от Южна БГ и българите получават дежа вю - че тая война може да се окаже като предишните когато руснаците се изнизват ни лук яли, ни лук мирисали, а местното население опира пешкира след тях.

  Така, че "негостоприемството" е обяснимо. Разбира се, въпреки тези недоразумения дължим благодарност за Освобождението. Редовият руснак е имал, може би, наивни, но все пак добри намерения. 15 хиляди руски, украински и финландски войници умират в БГ. Част от тях умират поради същата пословична руска неорганизираност - от болести и студ (руската армия не е разполагала с зимни шинели защото са мислели, че войната ще свърши още през лятото). Но болшинството падат в сражение с турските войски. Нека си признаем - Турция нямаше доброволно да ни даде свобода. Без руската намеса не се знае дали нямаше да ни сполети съдбата на арменците, които през 1915-та турците ги изколват като добитък.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 55. 55 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  Имам чувството, че днес вече не сме "неблагодарни". Как само отбелязваме 140 годишнината. Сякаш всичко правим само за "високия гост". На Шипка има нечувана охрана, вчера пред синода тежка артилерия. Руснаците дойдоха уж да празнуват, а въоръжени. Да не искат пак да ни "освобождават", този път от ЕС?

 56. 56
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 57. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 58. 58 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#54] от "Николай Николов":

  Много приказки, много разсъждения, само и само да пробуташ 2-3 смрадливи опорки между другото.

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 59. 59 Профил на Balkanets
  Balkanets
  Рейтинг: 225 Неутрално

  Време е Руско-Турската война 1877-1878 да се погледне трезво, без казионното патриотарство, фалшив патос и прочие пренаслъци. Още повече, че са минали 140 години и много документи престанаха да бъдат секретни, в т.ч. и кореспонденцията на Имаператорската Канцелария.
  Козът за "русофобството" се размахва и от администрацията на Путин, и от определени политически сили в Източна Европа, с цел мобилизиране на малка част лумпенизиран електорат.
  Истината е съвсем друга. Никой в Източна Европа не мрази руснаците. Нещо повече - мнозинството източноевропейци харесват руснаците, руската култура, руските песни, харесват обикновените руснаци. Процентът им в България даже се приближава до 100. Разбира се, във всяко стадо си има мърша, но според мен почти всеки българин би се радвал да има за съсед руснак.
  Хората единствено се страхуват ДА НЕ БЪДАТ ОТНОВО ПРИНУДЕНИ ДА ЖИВЕЯТ ПО РУСКИ!

 60. 60 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#53] от "дерибеев":

  Има спорове и не е много ясно, за кого става въпрос, точно. Или за Левски или за Захари Стоянов. Както се знае, Захари Стоянов също не е долюбвал руснаците особено... За Стефан Стамболов да не говорим.

  Бивш tww09306483.
 61. 61 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3947 Неутрално

  "Наистина изумителни бяха нашите претенции за благодарност, изискванията ни към българите за робско благоговение. "

  Още не завладели българските земи , руснаците изискват българите да се отнасят към тях с робско благоволение.
  Настръхвам като си помисля какво щеше да стане с нас , ако не беше спасителния Берлински конгрес , който застави руснаците да изтеглят войските си от окупираните български земи.
  И ние честваме руското поробване за "освобождение"!

 62. 62 Профил на vrid
  vrid
  Рейтинг: 225 Разстроено

  До коментар [#29] от "quatro_4x3":
  Бъдете благословен
  Ще се моля за спасението на душата Ви

 63. 63 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3947 Неутрално

  " Уж беше естествено да не сме прекалено взискателни към българите, но малко неща ли изглеждаха естествени. Напротив, по време на неуспехите ни, ние особено враждебно се отнасяхме с българите. Беше ни обидно и тежко заради загубите и прехвърляхме върху тях злобата си, обвинявахме ги за всякакви пороци и престъпления."

  Откровен е Утин. Руснаците са ни мразели открай време .
  Такива четива още веднъж показват че представянето на руско-турската война от 1877-1878 за "освободителна" е мит.

 64. 64 Профил на PETZL
  PETZL
  Рейтинг: 904 Неутрално

  Прочетете и за другата руско-турска война 1828-9 г.Как руснаците завземат Русе,Тутракан ,София,Бургас.Подписват Одринския мирен договор и си отива в Русия.Никакво България,българи,славяни.Какво става след това.Сеч и палежи от башибозука.Как да вярват на руснаците?

  99,9% от всички хора, умрели от рак, приживе са яли краставици.
 65. 65 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1596 Неутрално

  Стоян Михайловски казва: "Свобода е друго – и друго е освобождение. Свободата, както рекох, е явление из вътрешния живот. Истинската свобода почнува непременно с морално възраждане. Освобождението е явление из външния живот. Българинът не е свободен: българинът е само освободен. Жално е, че тази истина не е смогнала още да си пробие път в България."
  И все още голяма част от българите не могат да разберат какво е свобода и какво значи да си свободен.

  До коментар [#22] от "c.b.o.":
  До коментар [#42] от "Hawaii":

 66. 66 Профил на kikosev
  kikosev
  Рейтинг: 435 Неутрално

  Не знам защо така се чества един предварителен договор между 2 империи където не се споменава нищо за България. 3 март е тържествена дата но по друг повод а той е брест-литовският мирен договор от 3 март 1918 г .Договор който беше крит и забранен за споменаване толкова десетилетия и още продължават крепостните мислещи се за българи да го премълчават .
  http://istoriata.blog.bg/history/2016/03/03/na-03-03-1918-g-se-podpisva-brest-litovskiiat-dogovor.1434677

 67. 67 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2534 Неутрално

  До коментар [#54] от "Николай Николов":

  по това време руските войници са били наемници.

  Подписват 20 год. договор да служат на царя и ако оцелеят може да се пенсионират.

  В руската литература класиците често описват момента на убеждаването на някой безимотен несретник да подпише за военната си повидност под въздействието на алкохол, ядене и множество обещания от страна на представителите на царската армия.

 68. 68 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3947 Неутрално

  До коментар [#54] от "Николай Николов":Много приказки, много разсъждения, само и само да пробуташ 2-3 смрадливи опорки между другото.
  —цитат от коментар 58 на c.b.o.


  Опорката е , че да , руснаците са преследвали своите имперски цели, но без руско-турската война щели сме да бъдем сега като кюрдите. За което трябвало да сме благодарни.
  Много държави са възникнали вследствие на войни. Така например Полша , Украйна , Финландия, Литва , Латвия и Естония възникват в резултат на ПСВ. Албания възниква в резултат на Балканската война. Народите на нито една от тези държави не поставят въпроса , ами ако ги нямаше тези войни , щяхме ли да сме свободни или щяхме ли да сме независими. Внушението в крайна сметка е, че българите трябва да са вечно благодарни на страна , която се представя за освободителка , а фактически е искала да ни пороби , но не е успяла поради ред обстоятелства.

 69. 69 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  [quote#51:"tacheaux"][/quote]

  Това се опитвам да кажа на родните патрЕоти, но те си рупат ли рупат...

 70. 70 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2054 Неутрално

  Нищо ново,всеки който се интересува от история знае тези факти. Поредната Руско-Турска война,която не се знае как ще завърши и българите като умен и мъдър народ са си направили сметката.
  —цитат от коментар 20 на hcx42545382


  Всъщност, интересуващите се от история знаят, че точно тази руско-турска война е доста по-различна от останалите. Защото е едва втората, при която Русия е оторизирана от другите Велики сили да воюва в полза на поробените християнски народи на полуострова, при това докрай, до пълното разрешаване на Източния въпрос! Това се случва след краха на Цариградската конференция и Лондонския протокол, което води до цяла серия от съглашения между Големите, уреждащи бъдещото устройство на коментираните територии след неминуемата военна инвазия.
  Всичко това работи в наш, български интерес. И фактът е налице - на трети март става ясно, че турската държава губи суверенитета си над българи, сърби, румънци, черногорци. Независимо, че Санстефански България не се случва / нямало е и как да се случи, с оглед тайните съглашения на Великите/ - дава се началото на новата българска държавност. Това е важното за нас. Трябва да го ценим, а не да го омаловажаване.
  Що се отнася до текста - виждаме как един руснак свършено хладнокръвно и добронамерено към нас, българите, анализира ситуацията след турското контранастъпление. И ясно заявява на онези, които с лека ръка плюят българите, че никой не посреща с радост отстъпващи войски. Особено на фона на турските насилия след обратното завладяване на някои български селища - факти, които няма как да бъдат скрити от никого!
  Така че текстът, поне за мен, буди единствено възхищение с джентълменския си обективен дух! Почитания за автора !

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 71. 71 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 555 Неутрално

  Нормално! Нищо трагично няма в посрещането, след 500 години робство. Не посрещнахме ли Ботева по същия начин? Кой предаде Левски?

 72. 72 Профил на Amot
  Amot
  Рейтинг: 499 Любопитно

  Разбрахме най-после - вие афтентичните сте наследниците на на тези, които за два дни качват цената на хляба и намесото два пъти, щом видят, че руснаците, щат не щат, ще платят.!
  —цитат от коментар 8 на karabastun

  Хайде, да се разберем нещо! На място цената на продуктите наистина се е повишавала, но малко. При отчетите за разходите за обоза обаче се е лъжело яко с молива по две сериозни причини - да се обогатят господата руски офицери (все пак тръгнали са на война, за да забогатеят, да не си помислите друго); да се вдигне сметката за войната, която после Турция ще плати (и плаща в натура, отстъпвайки Бесарабия). Вече русофилите не пишете учебниците по история, не се надявайте лъжите ви вечно да минават!

  Цацата трябва да бъде изпържена!
 73. 73 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  дава се началото на новата българска държавност
  —цитат от коментар 70 на Манчо


  Това става едва с примането на Търновската конституция. Няма българска държава преди това.

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 74. 74 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 852 Неутрално

  Тоя Евгений Утин е соросоид!🤣

  Да разлая троловете!!
 75. 75 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#71] от "von_seeckt":

  Нормално? Окончателно рухна митът за възторженото, всенародно посрещане на т.нар. "братушки", "освободители" и прочее извънземни.

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 76. 76 Профил на Amot
  Amot
  Рейтинг: 499 Любопитно

  Прочетете и за другата руско-турска война 1828-9 г.Как руснаците завземат Русе,Тутракан ,София,Бургас.Подписват Одринския мирен договор и си отива в Русия.Никакво България,българи,славяни.Какво става след това.Сеч и палежи от башибозука.Как да вярват на руснаците?
  —цитат от коментар 64 на PETZL


  Та нима след Кримската война това не се случва отново в Добруджа и Североизточна България? Разбира се, че са нямали вяра на руснаците. Неведнъж са идвали да воюват на наша територията и са си тръгвали победени, оставяйки ни на милостта на турците!!!

  Цацата трябва да бъде изпържена!
 77. 77 Профил на Amot
  Amot
  Рейтинг: 499 Любопитно

  До коментар [#53] от "дерибеев":Има спорове и не е много ясно, за кого става въпрос, точно. Или за Левски или за Захари Стоянов. Както се знае, Захари Стоянов също не е долюбвал руснаците особено... За Стефан Стамболов да не говорим.
  —цитат от коментар 60 на tww09306483


  И тримата са били умни мъже, логично може да се очаква, че са разбрали какво реално ни крои Русия!!!

  Цацата трябва да бъде изпържена!
 78. 78 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8089 Неутрално

  "Неблагодарен народ!" – се чуваше във всеки разговор за българското население.
  Да бяхме си останали такива.

 79. 79 Профил на von_seeckt
  von_seeckt
  Рейтинг: 555 Неутрално

  До коментар [#71] от "von_seeckt":Нормално? Окончателно рухна митът за възторженото, всенародно посрещане на т.нар. "братушки", "освободители" и прочее извънземни.
  —цитат от коментар 75 на c.b.o.


  И ти не си от четящите. Ето ти откъс от горната статия, която ти очевидно не си прочел:

  "Навсякъде посрещаха войската ни като освободител и не пестяха нищо, за да изразят своята признателност. Още при стъпването ни на българска земя, при завземането на първия град Свищов, българите посрещаха армията ни искрено като освободителка от вековния турски гнет и тези приветствия ни съпровождаха до Търново, а предния отряд – чак до Стара Загора. Достатъчно е само да се припомнят посрещанията на руската войска в Търново, Казанлък и други градове, за да отпаднат безразборните обвинения в черна неблагодарност. През първия период на кампанията навред, където се появеше наша войска, българите я посрещаха с хоругви, затрупваха с цветя генерали и войници, с радост приемаха в домовете си офицерите и се стараеха да сторят всичко възможно само за да им е приятно на руснаците. Имах възможност да чуя много разкази за влизането на нашите войски в Търново, Габрово, Ловеч, Казанлък, Стара Загора и в други градчета и села. Очевидците винаги описваха възторженото посрещане, което са им устроили българите."

 80. 80 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#79] от "von_seeckt":

  Ясно е, че не обичаш да четеш, но няма пак да ти цитирам думите на Утик, които ти удобно пропускаш.

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 81. 81 Профил на lone wolf
  lone wolf
  Рейтинг: 852 Любопитно

  Хей!
  Хайде да не оплюваме българите!
  Ето едни други, посрещащи едни други!

  https://foto-history.livejournal.com/5194855.html

  Да разлая троловете!!
 82. 82 Профил на Amot
  Amot
  Рейтинг: 499 Любопитно

  За владеещите руски - едно прелюбопитно четиво - писмата на граф Игнатиев от българския фронт:
  https://www.litmir.me/br/?b=57981&p=4
  Спойлър: По това време графът е бил в немилост и не е особено любезен по отношение на централното командване в писмата си!

  Цацата трябва да бъде изпържена!
 83. 83 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2054 Неутрално

  До коментар [#79] от "von_seeckt":Ясно е, че не обичаш да четеш, но няма пак да ти цитирам думите на Утик, които ти удобно пропускаш.
  —цитат от коментар 80 на c.b.o.


  "УтиК" е Утин, но това пак не променя факта, че авторът описва и двете картини на посрещането - във фазата на руското победно настъпление ние посрещаме войските им като герои-освободители, а във фазата на турското контранастъпление този възторг по естествени причини отсъства. Това казва авторът на своите сънародници, защитавайки българите от нападките по този повод.
  Една напълно балансирана позиция, будеща само уважение у нас!

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 84. 84 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#83] от "Манчо":

  Уважение, но и недоумение по отношение на агресивно налаганата благодарност по задължение.

  Да, "УтиК" е Утин, но думите му не се изчерпват с някакви "две фази", с които се опитвате да подминете забележките му относно цялостното отношение на руските войски спряма българите. Те самите не са криели, че просто сменят турците.

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 85. 85 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2054 Неутрално

  Да, "УтиК" е Утин, но думите му не се изчерпват с някакви "две фази", с които се опитвате да подминете забележките му относно цялостното отношение на руските войски спряма българите. Те самите не са криели, че просто сменят турците.
  —цитат от коментар 84 на c.b.o.


  Подобни твърдения се нуждаят от цитат+интерпретация.
  Та?

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 86. 86 Профил на c.b.o.
  c.b.o.
  Рейтинг: 388 Неутрално

  До коментар [#85] от "Манчо":

  Ти май още не си прочел статията, която коментираш, а? Олекваш.

  НАЦИОНАЛИЗМЪТ Е ДА СЕ ХВАЛИШ С ЧУЖДИ УСПЕХИ И ДА ОБВИНЯВАШ ДРУГИ ЗА СВОИТЕ ГРЕШКИ
 87. 87 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1957 Любопитно

  До коментар [#29] от "quatro_4x3":

  България е освободена когато Русия е била изгонена от тук!
  ==============
  Кога бе, кога Русия е изгонена от тук?...пущам телевизора, руският патриарх е в България...отварям Дневник, чета че някакви празнували руските победи на руската войска на Шипка...оглеждам се наоколо, пълно с руснаци, по черноморието изкупили цели градове...икономиката ни, газ, петрол, рафинерия зависима от Русия...президента ни резидент на Кремъл...и се питам... кога Русия я изгонихме от България...да не съм пропуснал тази ВЕЛИКА дата, която наистина ще бъде БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!!!

 88. 88 Профил на bez_ime2
  bez_ime2
  Рейтинг: 326 Неутрално

  [quote#79:"von_seeckt"][/quote]

  А, ти си я прочел, както дяволът чете Евангелието...

 89. 89 Профил на ''zms15783''
  ''zms15783''
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Не се учудвам, даже не се и съмнявам в истинноста на диалозите :-)

 90. 90 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3164 Неутрално

  До коментар [#79] от "von_seeckt":

  Тъй де... Посрещнали са ги, радвали са се хората. Но, после идва и лошото. Колко храна и колко запаси може да има в една къща по онова време, когато всеки сам произвежда храната си, с двете си ръце и с помощта на семейството си? Много ясно, че едно село или малко градче, няма как да прехрани минаващ наблизо полк. Нито има толкова зърно, за конете им. Колкото и да са скъпи освободителите, за кого ще помислят хората? За семействата и децата си или за войниците...? Нямаш ли нещо в хамбара или в зимника си обречен на сигурна гладна смърт. Няма магазин, че да отидеш да си купиш...
  Това е грозното лице на войната, независимо дали е освободителна или някаква друга! Този руски автор, говори и пише съвсем човечно и разбираемо, гледа през очите на обикновените хора и техните ежедневни проблеми, докато се води война...

  Бивш tww09306483.
 91. 91 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 3789 Неутрално

  В Москва, в близост до големия магазин "Детский мир" има един голяма паметник, посветен на загиналите по време на "Балканската война" от 1877-78г. Казано по друг начин една от много войни водени на Балканите за византийското наследство.
  През 1877г. Русия изобщо не е била готова за война, точно тогава армията им се превъоръжавала, а и финансовото й състояние изобщо не е било блестящо. Затова тя е била пропагандирана като "освободителна", не само за пред балканското население, но и за пред руското. В интерес на истината първоначално командването е възнамерявало да развие една кампания в Мизия, с надежда да изплашат османците, но това не се получила (в Плевен изобщо не се уплашили). А в 4-те големи гарнизона на североизток (4-ка Варна-Шумен-Русе-Силистра) изобщо не обърнали внимание на военните действия (за което след това от Високата порта съжалявали).
  Едва след успеха на Шипка и след падането на Плевен царското правителство решило да смени тактиката, и да се заемат малко по-сериозно, с надеждата да влязат в Истанбул. И да създадат няколко приятелски сателитни славянски държавици проводници на руската политика на Балканите. Без да си дават сметка, че тези балкански държавици също щели да имат претенции за византийското наследство.

 92. 92 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5694 Неутрално

  До коментар [#47] от "tacheaux":

  Абсолютно вярно. Руските генерали от войната в България са се прехвърлили да "освобождават" Средна Азия и там също с право ги наричат завоеватели и нашественици...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 93. 93 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2054 Весело

  До коментар [#85] от "Манчо":Ти май още не си прочел статията, която коментираш, а? Олекваш.
  —цитат от коментар 86 на c.b.o.


  Боите се да цитирате? Смелчага?
  Очаквано, г-н Тежкар!
  ;)

  Истинско удоволствие за полуграмотни хора, като мен, е да общуват с големите демократично-джазови интелектуалци от форума на Дневник!
 94. 94 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 898 Неутрално

  До коментар [#91] от "historama":

  Войната е била "освободителна" :). Към обоза са се придвижвали множество склуптори, чиято задача е била да изграждат множество паметници, отбелязващи освободителната война от 1877-78г. с текстове на български или руски. Реално май само 2 паметника са изградени от българите - този в центъра на София в памет на цар Александър ІІ, и паметника на Шипка. Е, не бива да забравяме и катедралата Св. Александър Невски, считан за патрон на династията на Романови, макар че новгородският княз май е умрял като мюсюлманин.

 95. 95 Профил на vrid
  vrid
  Рейтинг: 225 Любопитно

  До коментар [#83] от "Манчо":Уважение, но и недоумение по отношение на агресивно налаганата благодарност по задължение. Да, "УтиК" е Утин, но думите му не се изчерпват с някакви "две фази", с които се опитвате да подминете забележките му относно цялостното отношение на руските войски спряма българите. Те самите не са криели, че просто сменят турците.
  —цитат от коментар 84 на c.b.o.

  А Вие знаете ли кога за първи път се празнува датата 3.03.78 г ?

 96. 96 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 334 Неутрално

  Очевидно българският народ е похождал абсолютно прагматично - първоначално възторжено, след това добронамерено, следва умерена сдържаност и накрая му остава да осмисли, че семейството е най-голямата ценност и с приоритет. Очевидно писателят е уловил тънките детайли и е подходил с разбиране. Но всеобщата нагласа и очаквания сред повечето руснаци не са им дали възможност да осмислят създалата се ситуация. Макар и прагматични, сред българите се усеща и някакъв детски наивитет - и от тук коренно противоположното разбиране у нас за истинското значение на думата "братушки". При нас е въпрос на манталитет, а при руснаците и на нещо друго. Затова им се налага да злоупотребяват с пропагандата.

 97. 97 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 4220 Неутрално

  До коментар [#74] от "lone_wolf": Тоя Утин е соросоид.
  >>>> Не е ...Гарван гарвану и соросоид сооросоиду- око не вади, а виж какви ги пише Е.Утин за прадядовцте на много знаменити съфорумци:
  "....част от така наречените чорбаджии. Тъй като точно тази част от населението в селата и градовете имаха най-добрите къщи, не е за чудене, че много офицери предпочитаха да се настанят точно при тях.
  Ако се печелеше материално удобство, губеше се по отношение на гостоприемството и топлотата на посрещането. Между другото, точно заради някои турчеещи се българи често се създаваше мнение за цялото българско население...."
  Ходели руснаците из тогавашните пентахуази на по-хубавко, ама ...:)

 98. 98 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2471 Неутрално

  До коментар [#43] от "bobbyperu":

  Да ама се наричат българи и голяма част от строителите на Нова България са от Бесарабия. Доколкото виждах по хубавият вариант за теб е да се потурчат ! Откъде се раждат такива ...

 99. 99 Профил на happystory
  happystory
  Рейтинг: 298 Неутрално

  Има прекалено много митове и лъжи пропагандирани от комунистите за независимоста на БГ. Независимоста не е еднократен акт, Руската асистира на БГ за освождаването не на БГ, а на източна Румелия което е малка част от БГ, останалата част остава окупирана от Турция докато ние сами не си я вземаме обратно. Освобождвението и пресъздаването на държавата отнема няколко години, а не както комунистите искат да вярваме че всичко е станало от един път благодарение на Русия. Това е пълна и долна лъжа. Руската намеса е помогната на Българсите революцинери, както Френската намеса е помогната на Американците, но да кажеш че те сами са ни били освободили при положение че половината хора на терана са Българи, и при пложение че останалата част от БГ сами сме си я извоювали след това е долна лъжа.

 100. 100 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 794 Весело

  ние трябва да отмъстим на болшевиките и днешните им наследници за онези руснаци дето ни освободиха на времето.

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK