Мерките на общината срещу мръсния въздух са логични, но недостатъчни, смята пулмолог

Мерките на общината срещу мръсния въздух са логични, но недостатъчни, смята пулмолог

© Николай ДойчиновСлед поредица от дни с осезаемо замърсяване на въздуха в София и страната този януари и година след началото на оживения дебат по темата за лошото качество на въздуха в България през миналия януари Столичната община най-после прие механизъм със спешни мерки при прогнозно или вече настъпило превишаване на приемливите нива на прах във въздуха.


Основният показател, който ще следи общината, са фините прахови частици с диаметър до 10 микрона (ФПЧ 10). Стандартът за средно денонощната пределна норма (СДН) за тях е до 50 µm/m3 и всяка стойност над тази би трябвало да задвижва действия от страна на общината и контролните органи.


Мерките са поделени в четири категории - при двукратно, трикратно и четирикратно превишаване - и се предвижда градация на дейностите, т.е. колкото по-високи са стойностите на замърсяване, толкова повече мерки ще се включват към основните. За най-строгите, които предвиждат затваряне на улици за движение на автомобили и безплатен градски транспорт, обаче първо ще са необходими законодателни промени и затова засега са неприложими. (Вижте пълния списък на мерките по-долу.)
"Дневник" попита специалиста по пулмология и фтизиатрия д-р Петър Чипев доколко са адекватни мерките на Столичната община от здравна гледна точка. На първо място - дали четирикратното превишаване на нормата, което ще се чака, за да се задействат най-съществените от тях, не е твърде високо... Да, твърде високо е, потвърди д-р Чипев. Той е специализирал във ВМА при националния консултант по пулмология проф. Коста Костов и сега е негов сътрудник в списанието за респираторна медицина "Инспиро".


Какви са мерките и ще помогнат ли


Почти всички мерки, гласувани от общината, са с цел ограничаване на трафика като фактор за замърсяването. Само проверките за горене на битови отпадъци, които са в базовите действия, са нещо по-различно от останалите, изтъква специалистът. И макар че такива мерки се взимат навсякъде по света в големите градове - особено за ограничаване на достъпа на автомобили и пускането на по-евтиния т.нар. зелен билет за градския транспорт - в нашата столица тези мерки няма да повлияят толкова, колкото надежни им се възлагат, защото трафикът не е основният фактор за праха във въздуха, смята д-р Чипев.


Основният фактор всъщност е отоплението на твърдо гориво, заявява специалистът и припомня статистиката, че почти половината домакинства в страната се отопляват така. Според данни от последния годишен доклад за състоянието на въздуха на Изпълнителната агенция по околна среда (от 2015 г.), 52% от ФПЧ 10 в България се създават от отоплението на твърдо гориво и само 16% идват от транспорта. Други 9% идват от ТЕЦ-овете и още 32% от негоривни производствени процеси.


Освен това по изчисленията на автомобилната индустрия вредните емисиите от по-съвременните дизелови двигатели, които са най-цапащите, са в пъти по-малки от това, което се произвежда от печките за отопление, отбелязва лекарят. Еквивалентът, който цитира, е "24 часа отопление на твърдо гориво отговаря на изминаване на 3500 км с дизелов автомобил, произведен след 2010 г."


По официалната информация на Столичната община за София хората, които се отопляват с дърва и въглища, са много по-малък дял от средния за страната - около 60 хил. домакинства, но въпреки това отговарят за поне 40% от ФПЧ10 в софийския въздух. Останалата по-голяма част от замърсяването идва от автомобилния трафик, смята общината, затова и насочва основните си усилия натам.


Но за тази посока на усилията има и друго обяснение - невъзможността на общината изобщо да предприеме нещо съществено срещу замърсяващите средства за отопление, смята д-р Чипев.


"Проблемът е, че за този рисков фактор за замърсяване, който е по-голям отколкото от автомобилите, няма някакви отчетливи мерки. Аз участвах в една среща в общината и се коментираше, че много малко в законово отношение може да се направи за това с какво се отоплява човек вкъщи. И това е логично, защото всеки избира най-евтиния начин за отопление, а някои жилища нямат парно, нямат възможност да включат такова или да вкарат газ. На ток пък е доста по-скъпо, отколкото на твърдо гориво. Няма как общината да задължи хората да дават повече пари за отопление, но това е нещо, което също е уредено в големите градове на запад - забрана за отопление на твърди горива в дните на повишени нива на замърсяване на въздуха", коментира специалистът.


Жителите на няколко квартала в столицата протестираха срещу токсичния въздух в София (архив)

© Велко Ангелов

Жителите на няколко квартала в столицата протестираха срещу токсичния въздух в София (архив)


Друг голям фактор за замърсяване с фини прахови частици, който също трудно може да се заобиколи, са големите строежи на метрото и на сгради в центъра, посочва пулмологът. "Миенето и метенето на улиците в тази връзка са добра мярка, но не знам защо трябва да се прави само в някои случаи, вместо да се прави всеки ден, както е в големите градове на запад, и особено по булевардите, които са в близост до строежи", пита риторично той.


Също и горенето на битови отпадъци на открито в гетата и крайните квартали е много голям източник не само на ФПЧ, но и на множество вредни газове. За разлика от отоплението на твърдо гориво този източник на замърсяване е целогодишен. За този проблем, макар че и досега на хартия има противодействие, то не се спазва, но надеждата е, че сега контролът ще се затегне целенасочено.


По думите на д-р Чипев в момента общината е пришпорена да вземе мерки заради общественото недоволство, но борбата за чист въздух изисква дългосрочно планиране и методични законови промени. А междувременно също и гражданите трябва да се включат в нея, като по собствена воля променят методите си за отопление вкъщи, за придвижване, да се запознаят с вредата върху здравето от ежедневния сблъсък със замърсяването.


Какво значат мерките за здравето


Стойностите, които общината е избрала за задействане на различните степени на сериозност на мерките, може и да са съобразени със нормите на Световната здравна организация и опита на други европейски градове, но от лекарска и здравна гледна точка те са еднакво недопустими с преминаването на най-ниския праг. Дори според някои български специалисти в областта и общоприетата норма до 50 µm/m3 е твърде висока.


"Не мога да кажа и едва ли някой би могъл да каже дали има такъв праг над пределната норма, в който замърсяването да продължава да е приемливо. От медицинска гледна точка – или има замърсяване над нормата, или не, а щом замърсяването е над нормата от 50 µm/m3, значи не е приемливо и за нас няма значение дали е два или шест пъти по-високо. Еднакво вредно е", коментира Чипев.


Според него е разбираемо, че общината се нуждае от някакви административни правила и стойности, за да прилага мерките си, и вероятно не би имала финансовата възможност, но по-добре за хората би било още при прекрачване на първия праг да се предприемат всичките, за да се тушира проблемът по-бързо.


Мерките на общината срещу мръсния въздух са логични, но недостатъчни, смята пулмолог

© Георги Кожухаров


Пулмологът напомня, че колкото и да е мръсен въздухът в града, пушачите си вредят сами на себе си в пъти повече. "При тютюнопушенето всички замърсители, които се отделят, включително и фини прахови частици и други вредни елементи, се инхалират директно, докато все пак замърсеният въздух не е постоянно и навсякъде и не е в такъв пряк контакт с дихателните пътища", коментира д-р Чипев. Изчислено е, че изпушването на 1 цигара е като да се инхалират 22 µm/m3 вредни вещества за 24 часа. "Като изпушите 4 цигари, стават 88 µm/m3 на 24 часа - колко е средното замърсяване на въздуха в денонощието в Пекин. А когато пушите по кутия, вече сте далеч над всякакви норми", посочва специалистът.


Мерките на общината срещу мръсния въздух са логични, но недостатъчни, смята пулмолог

© Николай Дойчинов

.


Пълен списък на мерките на общината


При прогноза за превишение или при реализиране на превишения на СДН на ФПЧ 10 от 51 до 100 µm/m3 на поне две градски автоматични измервателни станции за два последователни дни:
а) Столичната община предприема призив към гражданите да не използват лични МПС, а обществен транспорт.
b) СО предприема призив към гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване при възможност към алтернативно отопление (когато е приложимо).
c) СО предприема оросяване и допълнително машинно метене и миене, когато атмосферните условия позволяват


От 101 до 150 µm/m3:
d) Извънредни проверки от органите на КАТ върху МПС за установяване на несъответствие по чл. 10 (1) т. 10 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата ("съдържанието на вредни вещества в отработените газове, а при дизеловите двигатели - и степента на димност, не съответстват на предписаните нормативни стойности"), и от РИОСВ и Столичен инспекторат на пунктове вторични суровини и автосервизи за нерегламентирано изгаряне на отпадъци.


От 151 до 200 µm/m3:
е) СО разрешава паркиране на автомобили по одобрена схема в крайните десни ленти на основни входни пътни артерии, довеждащи до основни спирки на обществения транспорт.


При действащата законодателна уредба при над 200 µm/m3 могат да се предприемат заедно или поотделно мерки от а) до е) и
f) забрана за паркиране в основни улици и/или паркинги от зоните за платено паркиране или части от тях и/или затваряне на определени карета от улици на територията на СО освен за живеещите в тях, служебни автомобили или МПС със специален режим.


При реализирано превишение над 200 µm/m3 за поне 2 градски автоматични измервателни станции за 2 последователни дни или поне 4 градски автоматични станции за 1 ден могат да се предприемат заедно или поотделно мерки от а) до f) и
g) еднодневна абонаментна карта за всички линии на обществения градски транспорт на територията на Столичната община на цена от 1 лев - т.нар. зелен билет. (За прилагане на тази мярка ЦГМ ЕАД актуализира маршрутното разписание съобразно конкретното разписание на база пътникопотоци. СО компенсира ЦГМ за направените разходи по тази мярка с актуализация на бюджета за текущата година или през следващата календарна година.)


Мерки, които ще могат да се прилагат след промени в законодателната рамка (и част от тях - дългосрочни, засега неодобрени от Общинския съвет предложения):


При прогноза за превишение или при превишения на средноденонощната норма на фини прахови частици (ФПЧ 10) над 200 µm/m3 за всички градски автоматични измервателни станции за два последователни дни мерки от а) до g) и:


h) забрана за движение на МПС от 8:00 до 20:00 ч. в зона "Център".
i) Забрана за влизане на всички МПС в карето, ограничено от бул. "Т. Александров", бул. "Княз Дондуков", бул. "В. Левски", бул. "Патриарх Евтимий", бул. "Христо Ботев".
j) Разширяване на забраната за движение на МПС
k) Въвеждане на плаващо работно време в общинската администрация (стъпаловиден график) с цел намаляване на трафика в пиковите часове.
l) Пълна забрана за движение на МПС и безплатен градски транспорт за територията на цяла София.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK