Държавата планира да даде около 70 млн. лв. за научни изследвания в следващите няколко години

Държавата планира да даде около 70 млн. лв. за научни изследвания в следващите няколко години

© Юлия ЛазароваОколо 70 милиона лева се планира да даде държавата в следващите 5 до 7 години за финансиране на научни проекти по 11 програми в изпълнение на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в България. Това се вижда от публикуваните днес за съгласуване 11 програми. Те са разработени със съдействието на научни организации и по тях се очакват предложение и възражение до две седмици.


Във всяка от програмите са набелязани висшите училища и институции, които ще са водещи партньори по изпълнение на проекти. Планира се те да създават консорциуми и широки научни екипи с други научни структури, с които да кандидатстват с конкретни проекти за финансиране по съответната научна програма. Всяка от програмите набелязва специфични мерки, цели, резултати, които трябва да бъдат постигнати с бъдещите проекти. Финансирането ще става през Министерството на образованието и науката.


Очаквано най-сериозно перо и най-много средства са планирани по програмите за привличане на млади учени и за високи технологии.
По програмата


"Млади учени и постдокторанти"


са планирани 15 млн. лв. до 2020 г., или по 5 млн. лв. в следващите три години. Програмата цели привличане, задържане и развитие на ново поколение висококвалифицирани млади учени за "осигуряване на качествено възпроизводство на човешкия потенциал за научноизследователска работа". Очаква се след реализацията на проектите по програмата "съществено увеличаване броя на млади хора, избиращи кариера в организации, занимаващи се с научна дейност, а също и стимулирането им да провеждат задълбочени и иновационни научни изследвания по актуални тематики в приоритетните научни направления". Крайната цел е създаване на ново поколение висококвалифицирани специалисти, заети с качествена научноизследователска дейност, отговорна към обществото.


С подобна насоченост е и програмата


"Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука"


която е със срок 7 години. Посочва се, че бюджетът е 1 500 000 лв. за първата година, който може да нарасне до 3 млн. лв. на година след третата година. "Дългосрочната цел на програмата е значителното увеличаване на човешките ресурси за наука и иновации от високо ниво в България заедно с трайна положителна промяна в културата на българската научна общност", пише в проекта. Програмата си поставя за цел "да разпознае индивидуалния потенциал за наука, иновации и привличане на финансиран, да създаде благотворна институционална среда за самоорганизация на екип, иницииран от изследовател, за работа по изискванията на неговия проект". А също да изгради административна и техническа подготвеност към институцията домакин за подкрепа на ефективно кандидатстване и за изпълнение на европейски и международни проекти.


Програмата ще подпомогне "бързото изграждане на критична маса от перспективни учени, които да работят по иновативна висококонкурентна тема с ръководител водещ изследовател, да подобри образованието на бъдещи изследователи (PhD), които ще работят в екипа на водещия изследовател в конкурентна среда от докторанти и постдокторанти по обща научна тема" и др.


Финансирането на проектите ще може да е до 300 000 лв. на година за максимален период от пет години.


Възнаграждението на изследователя ще е 6000 лв.


на месец. Възнаграждението на всеки нает към екипа старши сътрудник, постдокторант и докторант ще е съответно по 4500 лв., 3500 лв. и 2000 лв. на месец. Изисква се до шест месеца след началото на проекта екипът на водещия учен да включва един постдокторант/старши сътрудник и един докторант.


Програмата "Петър Берон. Наука и иновации с Европа" също е насочена към


развитие на учените


Срокът на програмата е 7 години и са планирани по 1.2 млн. лв. на година. Общата цел на програмата е "да ускори реинтеграцията и/или кариерното развитие на перспективни учени в български научни и научно-образователни институции и да стимулира изследователския потенциал като фундаментална стъпка за развитието на устойчива иновационна среда в България".


Специфичните цели включват привличане в България на перспективни и установени учени, дългосрочна реинтеграция на перспективни и установени учени в български научни и научно-образователни институции, задържане в България на перспективни и установени учени. Цели се също трансфер на знания към организацията домакин, разработването на конкурентни и съвременни научни направления и др.


По националната научна програма


"Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита"


е планиран общ бюджет от 7.3 млн. лв., като за тази година са предвидени почти 3 млн. лв., а за 2019 г. и за 2020 г. - по малко над 2 млн. лв.


По програмата за комуникационни и информационни технологии "за единен цифров пазар в науката, образованието и сигурността" планираната сума за следващите три години е 3.45 млн. лв.


За електронно здравеопазване пък ще бъдат разпределени 2 млн. лв. до 2020 г. Отделно за разработването на методология за въвеждане на NAT технологията за диагностика на качеството на дарената кръв в трансфузионната система са предвидени 5 млн. лв. за тази и следващата година.


Националната научна програма


"Културно-историческо наследство


национална памет и
прогрес на обществото" ще продължи до края на 2020 г. и за проекти по нея са предвидени 4 млн. лв. Очаква се с тези пари да бъдат създадени интерактивни карти, онлайн Енциклопедия на културно-историческото наследство в Югоизточна Европа от праисторията до днес, познавателни онлайн видеоигри в областта на българския език, кирилометодиевистиката, литературата, музиката, театралното изкуство, изобразителните и екранните изкуства, архитектурата, историята, археологията, етнографията, фолклора.


Предвижда се и създаване на социална мрежа "Културни пространства" - мобилно приложение, което да дава информация за знакови места, свързани с българската култура от древността до наши дни. Приемат се и проекти за аудиокниги, електронни помагала, образователни филми. Програмата има и модул за туристически проекти.


По програмата за опазване на околната среда и


намаляване на риска от бедствия


са планирани 6 млн. лв. до 2022 г. Същата е и сумата по програмата за здравословни храни "за силна биоикономика и качество на живот", която ще приема проекти до 2021 г.


Националната научна програма за репродуктивни биотехнологии в животновъдството пък ще финансира проекти за общо 1 500 000 лв. – за тази и за следващата година по 800 000 лв.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK