Гражданско движение ще работи за реформи в културата

Гражданско движение ще работи за реформи в културата

© Анелия Николова"Дневник" публикува първия документ на новото движение "Реформи в културата". Той е подписан от университетски преподаватели, интелектуалци и артисти:


Днес, на светлия български празник 24 май, даваме начало на гражданско движение за реформи в културата. То мобилизира съмишленици от културния сектор, за които е ясно, че такива реформи са наложителни.


Даваме старт на движението в социалните мрежи, така че ще се радваме на вашето одобрение, а онези, които споделят настоящето на своите стени, смятаме за участници, подкрепящи движението.
За всички, които следят културните процеси, е ясно, че:


- Българската култура е недофинансирана въпреки реалния принос на културните индустрии към БВП (според международни статистики през последните години – почти винаги около и над 4%; принос, запазен дори в годините на икономическа криза 2008-2012). С това е нарушено конституционно право на българските граждани да се ползват от националните и общочовешките културни ценности и да развиват своята култура (чл. 54 (1) от Конституцията на РБ).


- Недостатъчното финансиране се отнася както за мизерния процент от бюджета, предназначен за култура (под 0.5%, въпреки многократно повторените предизборни обещания на ГЕРБ за 1%), така и за недостатъчните държавни и общински фондове за културни проекти и програми. То се проявява и в почти отсъстващите улеснения и облекчения за бизнеса, които биха могли да стимулират частния сектор да подкрепи проекти в областта на културата.


- В хазартната сфера у нас се въртят повече от 3 млрд. лева годишно; съществуват успешни международни модели, които показват как малки отчисления от този оборот и от чудовищните приходи на хазартни босове и олигарси биха могли да решат много проблеми – не само в областта на културата, но и в спорта, образованието и пр.


- С псевдопазарни аргументи последователно се пропилява културен капитал, разрушават се традиции, институции и културни мрежи, изграждани от десетилетия – читалища, театрални състави, оркестри, трупи, хорове, фестивали. В отчаяно старомодно състояние е политиката към музеи, библиотеки и галерии, докато иновативни културни събития с международен престиж биват саботирани и на практика унищожавани от незаинтересовани администратори. Българската книга и книгоиздаване не се ползват от онези данъчни облекчения, които са практика в почти всички страни на ЕС; няма и стратегически политики за превод и промоция на българска литература в чужбина. Критиката и критическата публичност деградират заради унизителното състояние на специализираните медии за литература и култура, които не срещат адекватна подкрепа от страна на държавните институции.


- Нарастват злоупотребите с българското културно наследство, движимо и недвижимо. То е далеч от добро консервиране, съхраняване и дигитализация. Самото словосъчетание «културно наследство» все повече става синоним на корупционни схеми, на приватизирани национални ценности, на легализиране на нелегални колекции. Не се правят никакви опити за справяне с проблема за «дисонантното» културно наследство – онова, около което се спори и за което се разгарят конфликти.


- Българската култура постепенно се превръща единствено в повод за печеливши «строителни» инициативи, които източват пари от ремонти или от терени, от «реставрации» и съмнителни археологически сензации. Всъщност не се наблюдава истинска културно-туристическа политика: страната е вече обсипана с бутафорни крепости, които почти никой не посещава и които след 10-20 години ще се превърнат в нови, абсурдни руини. Междувременно колекции мухлясват в депата, разпадат се картини и скулптури, гние текстил, фондовете на библиотеките не се обновяват, закриват се читалищни и училищни библиотеки, няма кой да записва и съхранява, да дигитализира и продава българското музикално наследство; дори българските филмови ленти от близкото минало постепенно стават негодни за употреба.


- Не са създадени истински условия за подкрепа на културните инициативи на самите български граждани (т.е. липсват политики, насочени към културната енергия, която идва отдолу - от независимата алтернативна сцена, от младежки групи, кръгове по интереси, творчески сдружения, студентски състави и международни културни мрежи, от самостоятелни организации и културни оператори, от идеи на самите граждани на квартално и общинско ниво).


Националният фонд «Култура» разполага със смехотворни средства, държавата няма визия за стратегическо подпомагане на гражданските културни инициативи. Бюрокрацията в областта на културата не си дава сметка за тяхната ключова важност; за това, че те са самата същност на прословутата «децентрализация» и «включване».


- Държавата и правителството успешно не забелязват болните проблеми, свързани с деградацията на европейските и национални ценности. Патриотизмът е подменен от агресивен и повърхностен националпопулизъм. Лишен от истинска културна памет, той често поражда ксенофобия и антиевропейски настроения. Не съществуват културни политики към европейска солидарност, не съществува и стратегическа протекционистка държавна политика към традициите и наследството на националната ни култура.


- Не се полагат планомерни държавни усилия за връзка между културните и образователни политики, докато общото ниво на публиките спада, а културната консумация съзнателно се комерсиализира - и то чрез държавни медии и политически инструменти. Година след година, десетилетие след десетилетие, това постепенно насажда чалга-манталитет, плоско и пасивно културно консуматорство, отказ от усилия, "риалити" манталитет. България се превръща в пустиня на вкуса. Откъснати от политиките за култура, образователните политики (сами по себе си недостатъчни и несъвършени) са насочени към елементарна и функционална грамотност. Те не преминават естествено в гъвкави политики за изграждане на по-високи културни компетентности, за създаване на безусловно необходима обща, човешка, художествена, морална и гражданска култура. Властва късогледство, липса на грижа за бъдещето въпреки очевидната (а и доказана от изследвания) връзка между общото културно-образователно ниво на една нация, от една страна, нейната гражданска демократична култура, от друга, и креативността и способността за иновации в бизнеса и икономиката, от трета. В документите на ЕС тази известна зависимост се нарича «културата като катализатор на творчеството и иновациите» и се изтъква нейният принос за интелигентния и устойчив растеж и социалното приобщаване.


- Културната дипломация и външната културна политика са подменени от имитации и грандомания. Българската култура се представя по света и в Европа чрез епизодични и помпозни шоу трикове, които справедливо получиха етикетите «лувъри», «рози и сапунени мехури». Всъщност България се изолира културно от Европа и света, от процеси и тенденции в съвременното изкуство, а реалният български принос е невидим - интересни и приносни български културни събития не присъстват в глобалните културни календари, не се появяват на световни фестивали и биеналета.


В заключение можем да заявим, че у нас просто отсъстват промислени културни политики. Те са подменени със своите политически и медийни двойници, зад които се крият корупционни схеми и лобистки интереси. Отсъства научно събирана информация, културна статистика, експертен потенциал, дългосрочни културни изследвания, върху които едно добро управление на културата би могло да стъпи. От години напразно чакаме да се появи стратегия за развитие на националната култура. Поради всичко това всъщност няма и истинско управление на културата, а само имитационни жестове и ялова бюрокрация. В тази връзка е необходима ревизия на цялата нормативна база – и на начина, по който закони и подзаконови актове обикновено са били писани досега; не за да служат на магистралните цели на българската култура, а с временни и компромисни намерения, за да обслужат едни или други частни интереси (което освен всичко друго прави текстовете им вътрешно противоречиви и объркани, пълни с взаимоизключващи се кръпки и поправки).


НАШЕТО ПОСЛАНИЕ:


«Реформи в културата» се вдъхновява от идеята, че културата е първостепенно благо, съществен елемент от качеството на живот. Смятаме за свой дълг да не допуснем упадък на това качество, с което да защитим и конституционното право на българските граждани.


Движението ще има две практически задачи:


1. В поредица от последователни публични форуми да направи критически мониторинг на направеното (а и на ненаправеното, на погрешно или имитативно направеното) в областта на секторните културни политики от правителството на ГЕРБ и от предходните правителства. Тези форуми ще формулират болни проблеми, провали, скандали и престъпления, ще създадат консенсус около наложителни реформи и очевидни приоритети. Очаквайте скоро съобщение за първото подобно събитие през юни в Пловдив.


2. Чрез дискусии между творци и експерти да разработи постепенно стратегическа визия за ролята на културата, връзката й с образованието, ценността й за българското общество, както и да очертае спешни мерки, стъпки към законодателни инициативи и национална стратегия. Ще бъдат разработени и предложени планове за реформи там, където проблемите са болни и видими за всички.


Нека не чакаме някой друг да го направи вместо нас: ние знаем за какво става дума, какъв е залогът. Това е наша работа.


Честит 24 май!


Подкрепили движението досега (по азбучен ред на фамилните имена): Рада Александрова, писател, Александър Андреев, писател, Николай Аретов, литератор и издател, Асен Асенов, културен мениджър, Марин Бодаков, поет и журналист, Ясен Бояджиев, журналист, Венцислав Благоев, музикант, Проф. Маргарита Ваклинова, археолог, Мария Василева, изкуствовед, гл. ас. Младен Влашки, литературовед, Рени Врангова, актриса, Маргарита Гигова, адвокат, Чавдар Гюзелев, художник, Ясен Гюзелев, художник, проф. Виолета Дечева, театровед, Емилия Дворянова, Виктория Драганова, куратор, писател, Кирил Златков, художник, Веселин Калановски, актьор, доц. Йорданка Кандулкова, архитект, Георги Колчаков, председател на Баховото общество в България, Златина Колчакова-Костова, културолог, Аглика Крушовенска, специалист по онлайн комуникации, проф. Александър Кьосев, културолог, Eлина Лилова, културен мениджър, Александър Морфов, режисьор, проф. Велислав Минеков, скулптор, Боряна Нейкова, журналист, Тони Николов, гл. редактор на портал "Култура", Митко Новков, публицист, отговорен редактор на екип "Драматургични форми", гл.ас. Георги Няголов, литературовед, проф. Нели Огнянова, юрист, Манол Пейков, издател, Владимир Пенев, актьор, Александрина Пендачанска, оперна певица, гл.ас. Тодор Т. Петев, педагог, музеолог, Ния Пушкарова, художник и културен оператор, Ива Свещарова, съвременен танц и пърформанс, Александра Стеркова, юрист, Мартина Стефанова, културен мениджър, Дарина Такова, оперна певица, Зорница Христова, преводач и издател, Ивайло Цветков, културолог, Копринка Червенкова, главен редактор на в. "Култура", проф. Калин Янакиев, културолог


    Всичко, което трябва да знаете за:

    Ключови думи към статията:

    Коментари (24)
    1. Подредба: Сортирай
    1. 1
     ****

     Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

    2. 2 Профил на plebs
     plebs
     Рейтинг: 1794 Неутрално

     "- Българската култура е недофинансирана...

     ... То се проявява и в почти отсъстващите улеснения и облекчения за бизнеса, които биха могли да стимулират частния сектор да подкрепи проекти в областта на културата."

     - "Дайте ни пари и преференции" - този призив прекрасно пасва на червените мобифони, емблемата на дясната "социална" БКП/БСП.

    3. 3 Профил на Fiji
     Fiji
     Рейтинг: 4660 Неутрално
    4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
     КМЕТ В СЯНКА
     Рейтинг: 5954 Разстроено

     До коментар [#2] от "plebs":

     След толкова години ( 30 и най-вече 10 от тях) опростачване на нацията и мутризация на държавата има въпиюща нужда от култура.
     Това разбира се е чуждо до твоята и на ГЕРБ битност и душевност и ценностна система !!!

     ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
    5. 5 Профил на penetrating
     penetrating
     Рейтинг: 9484 Неутрално

     Много начала, малко традиции...

     Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
    6. 6 Профил на Читател
     Читател
     Рейтинг: 2349 Неутрално

     Желая им успех и дано тази инициатива да не остане само на хартия, както много други подобни!

    7. 7 Профил на tosho_toto
     tosho_toto
     Рейтинг: 1156 Неутрално

     Щом Евгений Дайнов и Венци Мицов не са подписали,значи това не е легитимно гражданско движение.
     А и соросоидите в него са малко под 90%.

    8. 8 Профил на tacheaux
     tacheaux
     Рейтинг: 3261 Неутрално

     Паметникът на светите братя Кирил и Методи пред Народната библиотека в София е на цветен килим , който изобразява македонското знаме:

     https://www.google.bg/maps/ @42.6949175,23.3354458,83m/data=!3m1!1e3?hl=bg

    9. 9 Профил на КМЕТ В СЯНКА
     КМЕТ В СЯНКА
     Рейтинг: 5954 Разстроено

     До коментар [#7] от "tosho_toto":

     И днес не се сдържа, на този най-светъл празник, да си демонстрираш простотята и герберастията !!!
     Би било добре да се запнеш !

     ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
    10. 10 Профил на tacheaux
     tacheaux
     Рейтинг: 3261 Неутрално

     До коментар [#8] от "tacheaux":

     Линка не излиза, но на google maps на едър мащаб ясно се вижда македонското знаме върху което стои паметника на Кирил и Методи

    11. 11 Профил на Мондиана
     Мондиана
     Рейтинг: 1965 Неутрално

     Александрина Пендачанска и Калин Янакиев предполагат някаква сериозност на начинанието, но инициативи и инициативни комитетити - бол, след един месец ги забравяме. Дано имат успех.

    12. 12 Профил на bozkata
     bozkata
     Рейтинг: 432 Неутрално

     Грешка, драги българи. Днес е „Денят на българската култура и...македонската писменост“ както ви каза Путин. А вие славянска, та славянска. Да сме наясно Кирил и Методий са създали „славянска писменост“, т.е. глаголицата, която е употребявана от словаци, хървати и др. (истински славяни). Св. Борис 1-ви поръчал и платил на учениците им да създадат българска писменост (кирилица) за езика на българското царство. И дори успял да бъдат признати като четвърта азбука и език на християнството, заедно с иврит, старогръцки и латински. Императорът Симеон Велики ги налага за официална азбука и език на неговата българска империя и великодушно ги подарява на русите, сърбите, румънците и белорусите заедно със съответните просветители и патриарси. Това го каза и всеруския патриарх Кирил, но кой да го чуе.

    13. 13 Профил на mara71
     mara71
     Рейтинг: 994 Неутрално

     Честит празник, другари!
     Проблемът е, че няма какво повече да ви дадем. Легитимното правителство няма контрол над културата при сегашния режим. За пари се обръщайте директно към ръководителя на шести отдел на ДС. Легитимните, заради европейския фасон, медийния комфорт и държавните привилегии прехвърлят огромен ресурс към правителството на Паралелната държава. Правителството на Бойко може само да взема от народа и да дава на ръководителя ви КОЙ Прасеев. Лафка е навсякъде - чигари, алкохол, хазарт, пред училища, детски градини и болници.
     Вместо поздрав, кажете на Прас -дай от цигарите, дай от алкохола, дай от цялата Пеевщината!

    14. 14 Профил на Сахаров
     Сахаров
     Рейтинг: 589 Неутрално

     Паметникът на светите братя Кирил и Методи пред Народната библиотека в София е на цветен килим , който изобразява македонското знаме:https://www.google.bg/maps/ @42.6949175,23.3354458,83m/data=!3m1!1e3?hl=bg
     —цитат от коментар 8 на tacheaux     Чиста случайност, налЕ?

     I shave with Occam's razor
    15. 15 Профил на Сахаров
     Сахаров
     Рейтинг: 589 Неутрално

     Честит празник на културтрегерите! Пожелавам им успех в инициативата им! Веждичката след 2 мандата министър остави един протекъл квадрат, едно протекло ларго и нито един разрешен проблем в ресора си

     I shave with Occam's razor
    16. 16 Профил на uporit
     uporit
     Рейтинг: 837 Неутрално

     поредните паразити.абе ей, правилните хора, как така, сте най-учените, най-умните и най-красивите. пък не мож да живеете от труда си. само държавните субсидии са вди в ъкъла. че и колите сичко, дет ги заслужава, дан ви е конкурент за тех.паразитес. убаво е че сме у фауит, че и еврозонес ни одреза.
     —цитат от коментар 1 на scott


     Скот си и скот ще си останеш!
     То не може да пише грамотно, тръгнало акъл да дава за културни процеси и политики, които за него се изчерпват с правото на ракийка и салата под звуците на чалга, произвеждани от евтина китайска уредба.

    17. 17 Профил на uporit
     uporit
     Рейтинг: 837 Неутрално

     Много начала, малко традиции...
     —цитат от коментар 5 на penetrating


     Напротив!
     Много традиции, малко политики за съхраняването и развитието им.

    18. 18 Профил на Schopenberg
     Schopenberg
     Рейтинг: 734 Гневно

     Убеденото премахване на паметника на съвецката армия ще е онзи отправен акт, който ще демонстрира качествена промяна в България и отприщването на творческия национален дух.

     Докато стърчи нагло в прозорците на Алма Матер с престъпната си окупационна символика за произход на управляващата каста в България, всички начинания за независимост и прогрес ще бъдат унищожавани от московската криминална пеевщина.

     Navigare Necesse Est
    19. 19 Профил на Роси
     Роси
     Рейтинг: 9305 Неутрално

     Май трябва да има работещи граждански движения във всички области на живота.

    20. 20
     ****

     Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

    21. 21 Профил на tacheaux
     tacheaux
     Рейтинг: 3261 Неутрално

     До коментар [#14] от "Сахаров":
     "Чиста случайност, налЕ?"

     Македонска провокация , която се търпи в центъра на София.
     Интересно е кои служители на Софийска община са автори на тази провокация.

    22. 22 Профил на princess_x
     princess_x
     Рейтинг: 1509 Неутрално

     Смешен, жалък и напълно безсмислен е този "документ". Първото неприятно впечатление, което прави, е че започва с въпроса за "недофинансирането" на българската култура. Първо, защото издава по унизителен начин коя е истинската "болка" на подписалите писмото. И второ, защото е абсурдно да се иска финансиране за културата от държава, която отдавна се е поставила в пълно подчинение и обслужване на мафиолигархията; държава, която краде най-систематично собствения си народ пак в полза на същата мафия.
     Господа културни деятели, за да има някакъв резултат от "движението", трябва да го насочите в правилната посока - към онзи, КОЙто стиска кесията с парите и самата държава в юмрука си.

    23. 23 Профил на znaya
     znaya
     Рейтинг: 785 Неутрално

     Ами не знам. Сега правителството щял да се бръкне с 16 млн. само за розите, където проблемът е структурен и така би трябвало да се реши, а годишният бюджет на Национален фонд култура бил 500 хил.

    24. 24 Профил на t_tzanev
     t_tzanev
     Рейтинг: 237 Гневно

     Аман от културтрегери! Какво следва - възобновяването на КНЕВ ли? Кога ще разберат, че Л. Живкова вече я няма и на 2-ри юни не се споменава?

    За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
    С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK