Какви съвети за реформа срещу 33 хиляди лева дадоха на МВР учени от УНСС

Какви съвети за реформа срещу 33 хиляди лева дадоха на МВР учени от УНСС

© Юлия ЛазароваПреструктуриране и по-категорично приложение на принципа на децентрализация. Това са част от препоръките в доклад на колектив от УНСС, който анализира системата на управление на ведомството. Докладът трябва да стане основа за изискванията към външен анализатор, който да предложи как да бъде реформирано МВР.


Все още министерството не е обявило обществена поръчка, с която да избере фирма, която да направи функционален и структурен анализ на ведомството. От отговор до "Дневник" обаче се разбира, че договорът за първоначалния анализ, направен от учени от УНСС, е бил за 33 580 лв. Той е бил сключен на 23 ноември 2017 г. с предмет "Усъвършенстване на модела на управление на МВР (дейности и структури)".


Фирмата, която го е изпълнила, е била "Ендевер консулт" ООД, като дружеството се представлява от Нончо Иванов Димитров - управител. Той преподава в УНСС в катедра "Национална и регионална сигурност" като е главен асистент и доктор.
Договорът е изпълнен от екип експерти, подбран от дружеството изпълнител, се казва в отговора на МВР до "Дневник". Това са били двама доктори по "Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността)"; един докторант по "Икономика и управление (Икономика на отбраната и сигурността)" и двама докторанти по "Социално управление (специалисти по управление на кризи и управление на комуникациите).


Какви са препоръките на учените


В съдържанието на договора е била включена клауза, с която изпълнителят се задължава да предостави доклад за изпълнението му. Съгласно представения доклад са отправени няколко препоръки за подобряване на модела на управление на МВР като:


- да се прилага по-категорично принципът на децентрализация, който е застъпен достатъчно към настоящия момент: целта е да се подсигурят правомощията и да се повишат отговорностите на ръководителите на структурите по чл. 37, ал. 1 от ЗМВР (главните и областните дирекции; СОБТ; дирекции "Вътрешна сигурност", "Миграция", "Международно оперативно сътрудничество"; дирекциите от общата и специализираната администрация; Академията на МВР и Медицинския институт на ведомството и научноизследователските и научноприложните институти - бел.ред.), които се явяват същевременно и второстепенни разпоредители с бюджетни средства;


- да се усъвършенстват механизмите за програмно бюджетно управление, в това число да се решат някои проблеми на планирането и структурата на бюджета на МВР;


- да се извърши вътрешно преструктуриране по модела, приложен към доклада, предложен от изпълнителя на договора. МВР обаче не предостави доклада на фирмата изпълнител, за да се види предлаганият модел за преструктуриране на ведомството;


- да се въведат ускорено управленски информационни системи за подобряване на координацията и контрола на управлението.


Коя е фирмата


На сайта на агенцията за търгове няма информация за обявена поръчка, след която да е сключен договор с "Ендевер консулт" ООД, и не може да се види дали е имало други кандидати. Вероятната причина за това е, че договорът е сключен на основата на пряко договаряне по Закона за обществените поръчки.


По името на фирмата на сайта на Агенцията за обществени поръчки не излиза дружеството да е било изпълнител на някакви търгове. Дружеството няма сайт. Предметът на дейност, видимо от Търговския регистър, е консултантска и търговска дейност и др. Капиталът му е 5 хил. лв.


Представителят на дружеството Нончо Димитров е анализирал пред медии усвояваемостта от България на европроекти. В началото на годината например пред БНР е заявил, че има опасност страната да не може да усвои половината от европарите от сегашния програмен период. "Този програмен период е провален заради това, че много се бави отварянето на определените грантове, почти не сме усвоили средствата. Почти до 2016 г. нямаше адекватно отворена програма. Усвояването на евросредства е под 10%, в момента почти не е мръднало - не повече от 15%, реалното усвояване, а сме на края на програмния период вече. 2019 г. влизаме в одит, което означава, че ние за 2018 г. трябва да усвоим пари като за целия програмен период, което е много трудно и почти невъзможно", коментира през януари пред националното радио Димитров.


"Дневник" се обърна към Димитров с въпроси по изготвения от него и колегите му анализ. Той обясни, че друг път той и екипа му не са изготвяли анализи за МВР. Сегашният е изработен на база анкетно допитване към всичките 68 ръководители на структури в МВР. "Дълбочинни интервюта на извадка от тях, която е направена според дисперсията на отговорите. Интервюта с четирима директори на Главните дирекции в МВР, главния секретар и административния секретар. Интервюта с персонал на различни изпълнителски длъжности и различни категории. Направена е и съпоставка между регламентираните в нормативната база управленски функции, права и задължения и реалната практика и са идентифицирани потенциални области на промяна в посока на усъвършенстване на управлението", обясни Димитров.


По думите му екипът, работил по анализа, е имал пълно съдействие от упълномощените за контакт хора във вътрешното ведомство. "На основата на нашите изводи и препоръки, ръководството на МВР може да предприеме конкретни стъпки за промяна в планирането, управлението на човешките ресурси, комуникациите и т.н. След това биха могли да направят детайлен анализ на променените работни процеси и да пренастроят цялата структура, и да я оптимизират. Но това не е наш ангажимент", поясни още преподавателят.


Той допълни, че фирмата му е консултантска и работи по различни консултантски проекти. Няма специален интерес към МВР, а по-скоро професионален. "Подадохме оферта за изпълнение на анализа, заради опита, който имат членовете на консултантския екип в сферата на управлението, сигурността и отбраната", заяви Димитров.


Добър и обективен доклад, препоръките са отделен въпрос


"Доста добър доклад, доста обективен". Това заяви шефът на най-големия полицейски синдикат - Синдикална федерация на служителите в МВР (СФСМВР) Валентин Попов, потърсен от "Дневник" за коментар. По думите му докладът на "Ендевер консулт" ООД открива някои доста слаби места на системата. "Препоръките са малко по-отделен въпрос. Това, което те правят като изводи е на базата на предпоставката, че ще се работи на базата на сега действащия закон - само с изменение на правилника на устройството и дейността на министерството. Синдикатът е на мнение, че по-скоро е нужен нов закон", коментира Попов.


Полицейските синдикати са съгласни с констатациите в доклада, че съществува сериозно разминаване по отношение на централизация и децентрализация на системата; на това, че ръководителите на структури по чл. 37, ал. 1 от Закона за МВР (главните и областните дирекции; СОБТ; дирекции "Вътрешна сигурност", "Миграция", "Международно оперативно сътрудничество"; дирекциите от общата и специализираната администрация; Академията на МВР и Медицинският институт на ведомството и научноизследователските и научноприложните институти - бел.ред.) са с ограничени възможности и правомощия; няма достатъчно централизирано събиране на информация; на практика министърът трябва пряко и оперативно да ръководи много хора - над 18/20 директори са му на пряко подчинение, като по-тежка е ситуацията при главния секретар на МВР, който ръководи пряко над 30 души. "Това на практика е изключително трудно да се направи ефективно. За оперативно ръководство е нормално да се говори за 8 до 12 човека, но 18, 20, 30 души е страшно много", обясни Попов.


Препоръките в доклада биха свършили някаква работа при така действащия закон, но според него и ръководената от него организация е необходима по-цялостна реформа, която се нуждае от нов закон. "Предполагам, че при функционално-структурния анализ на министерството, който ще следва този анализ на системата на управление на ведомството, ще излязат на преден план и други неща, които да наложат по-дълбока реформа и в резултат нов закон", каза още Попов. По думите му този първи анализ е за системата на управление в министерството, което е нивото над директор.


Срок за изпълнение


До "края на лятото" е срокът, който ръководството на МВР е посочило пред полицейските синдикати за резултати от двата анализа. "Малко е широко като понятие, но нас ни устройва като срок - важното е да е тази година", коментира още Попов. В края на март от МВР казаха, че до няколко седмици се очаква обявяването на търг за избор на външен анализатор, който да предложи какви промени да се направят във ведомството. В писмен отговор до депутат вътрешният министър Валентин Радев обясни, че очаква като резултат от дейността на учените от УНСС да бъдат идентифицирани структурни управленски проблеми и след като се запознае с техния анализ, ще обяви търга за избор на външен анализатор. Миналата седмица зам. вътрешният министър Красимир Ципов каза, че трябва да се следи на сайта и не знае точно кога ще бъде обявена поръчката. Видимо от сайта на вътрешното министерство и този на Агенцията за обществени поръчки, все още няма обявен търг.


Предишни опити за реформи


През декември 2017 г. се разбра, че тихомълком управляващите зачеркнаха административната реформа в МВР. Те премахнаха в Закона за МВР създаването на държавно предприятие "Център за предоставяне на услуги". Идеята беше чрез него вътрешното ведомство да се разтовари от неприсъщи му административни дейности - издаване на лични документи, регистрация на превозни средства и други, и да съсредоточи усилията си в борбата с престъпността. То бе една от малкото реформи, които останаха от втория кабинет на Борисов.


В началото на мандата на третия кабинет Валентин Радев заяви, че ще прави реформа в системата на МВР, след като бъде изготвен цялостен функционален анализ.


Миналата година синдикатите протестираха на всеки празник на полицията. Исканията им бяха три - увеличение на заплатите с 20%, обвързване на основното възнаграждение със социално измерим показател и изготвянето на изцяло нов закон с участие на служителите на МВР.


След като те заплашиха и излязоха на протест в деня на официалното откриване на българското председателство на Европейския съюз, премиерът Бойко Борисов се срещна със синдикалистите и им обеща 100 млн. лв. за увеличение на заплатите от март. Те обявиха, че временно преустановяват протестите.


В края на миналата година пък стана известно, че в държавния бюджет за 2018 г. са предвидени 55 млн. лв. повече за заплати на полицаите, които бяха разделени между тях според заслуги. В края на миналата година те получиха и коледни бонуси за пръв път от поне 10 години

Коментари (30)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1808 Неутрално

  Учени от УНСС-най-краткият виц!

 2. 2 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1155 Неутрално

  Тра ла ла, кви са тия та да дават за неща от които нищо не разбират.

 3. 3 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2250 Неутрално

  До коментар [#1] от "4ort":"Учени от УНСС-най-краткият виц!"

  Казваш, може би, че в "Библиотекарския" и Симеоново, са вашите "учени"?!
  😂

 4. 4 Профил на Alexander97
  Alexander97
  Рейтинг: 2664 Неутрално

  Заблатена територия, която ББ заблатява допълнително с "материално" стимулиране. Милиционерите хванаха слабото място на Бочко и мине не мине излизат "да пушат", което пък тревожи премиера и той им подхвърля пражолки, като на кучетата, открили трупа на момичето. Това е "реформа" ала Борисов!

 5. 5 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 488 Неутрално

  ЧЕНГЕТО-РЕКТОР СИ ДЕЛКА ДЪРЖАВНИ МАНГИЗИ С ДРУГИ ЧЕНГЕТА.
  ТИ НА МЕН,ПОСЛЕ АЗ НА ТЕБ.НАЙС...

 6. 6 Профил на Das Territorium
  Das Territorium
  Рейтинг: 1407 Весело

  Браво!
  Брилянтни препоръки. Баш като за милиционери.
  Абе, ученото си е учено... Нататък го знаете.

  A lie can run round the world before the truth has got its boots on. Terry Pratchett
 7. 7 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 862 Неутрално

  Можех да дам тези и доста по-смислени препоръки на МВР БЕЗПЛАТНО!!!

 8. 8 Профил на bwy56537275
  bwy56537275
  Рейтинг: 221 Неутрално

  33 хиляди лева и топ новина. Не искам да защитавам тези, ама сигурно са участвали поне десет професора и като расзделиш прави по 3 хиляди на калпак. А учените ни са такива каквато ни е държавата.... А един заслужил другар от Разград като получи собственост напълно безплатно за 200 милиона на 27 години що не писахте?

 9. 9 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2275 Неутрално

  Анализ чрез интервюта с началниците. Ако Господ слушаше кучетата, от небето щяха да валят наденици.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 10. 10 Профил на galindimov
  galindimov
  Рейтинг: 221 Неутрално

  Без пари три съвета:
  1. Служителите на МВР да спазват законите като например да слагат колани извън работно време, да не си оставят лепенки и парки в колите гарантиращи безплатно паркиране във всяка зона, както и да бъдат лишени от привилегии, които другите държавни служители нямат!
  2. Да научат английски
  3. Да се съкрати администрацията импроне с 1/3.

 11. 11 Профил на GRUBO
  GRUBO
  Рейтинг: 527 Неутрално

  Оксиморон - "учен - УНСС"

 12. 12 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5388 Неутрално

  Не виждам проблеми в описанието, но имам усещане за някаква тенденциозност в представянето :)
  Последно къде е проблемът?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 13. 13 Профил на bwy56537275
  bwy56537275
  Рейтинг: 221 Неутрално

  До коментар [#10] от "galindimov":

  Е че те нали ако научат английски ще идат да станат телефонистки в някой климатизиран офис на НР за 1500 лева а няма да крсъстосват улиците зиме и лете и да се занимават с утайката на обществото за 900 лева на месец. Я виж видеото от предсдателството как премиера не може да си каже името на английски а ти очакваш някакви полицайчета да го знаят.

 14. 14 Профил на gianni
  gianni
  Рейтинг: 1483 Неутрално

  Не е ясно каква е ползата от доклада, но няма как да се използва и ангажира името на УННС. Университети в България имат Научно-изследователски сектори през които преподавателите сключват и изпълняват договори зад които университетът стои и гарантира. Там обаче няма как да се правят счетоводни фокуси, а пък и се плащат отчисления за университета. Подобни явления на описаната в статията търговската дейност са масови и всеобхватни, та не е зле някой да поръча доклад "Как премахнем феномена Болница в болницата"

 15. 15 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Проблемът е, че подобни неща могат да се чуят и на улицата. Без пари.
  И пак толкова ще бъдат изпълнени.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 16. 16 Профил на iceman_bg
  iceman_bg
  Рейтинг: 291 Весело

  Полицейски синдикати и полицаите, поставили 3 искания - увеличение на заплатите, обвързване на бъдещите увеличения с показател и нов закон на МВР. Борисов им обеща 100 млн. за заплати и всички протести „временно” спряха.

  Трябва да се направи реформа по грузински модел. Уволнение за всички служители и нови конкурси за половината бройки, като се назначават хора до 32 г за улицата и до 40 г за ръководните кадри.

 17. 17 Профил на гарата
  гарата
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Съвети всеки средноинтелигентен може да даде.
  Проблемът е, че воля за реформи няма.
  На властта не ѝ трябва реформирано МВР, че инак как ще си го използва за лични цели.

 18. 18 Профил на foreverman77
  foreverman77
  Рейтинг: 401 Неутрално
 19. 19 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2612 Неутрално

  Хм-м-м-м-м...! Трябвало е да поканят и Бойко Борисов в екипа учЕни. Нали е учил в милиционерско училище и е доктор на нАуките...! Ще го оправи МВР-то, докато си пие кафето или в почивката на полувремето, на някое мачле. :)

  Бивш tww09306483.
 20. 20 Профил на subaru
  subaru
  Рейтинг: 696 Неутрално

  От написаното излиза, че министърът, заместниците му, както и политическият му кабинет, нямат идея/визия/ и не знаят как да управляват министерството и полицейските структури и е необходимо външни кансултанти/очевидно знаещите и можещите са преподавателите в УНСС - между тях са бивши премиери, вицепремиери и министри/ да им казват какво и как да се прави.
  Това разбира се е шега. Струваща на данъкоплатците някакви си 33 000бг.лв.. Полицейската работа по целия свят е една и съща. Тя няма нужда от "реформа". И впрочем никак не е лесна. Това го знаят не само полицаите и техните семейства, но и хората на които им се е наложило да потърсят помощ и защита от полицията. Колкото до структурата, затова гласоподавателите са дали доверието си на управляващите. Те, управляващите, имат пълната власт да правят промени които трябва да са в полза на гражданите - данъкоплатци и цялото общество и да гарантират тяхната сигурност Тези промени/не реформи/ могат да включват или намаляване или увеличаване или запазване броя на полицаите. Както и на управленските/административните/ структури. Зависи от цялата среда за сигурност и в частност от криминогенната обстановка. Тема за размисъл - мястото на пожарната в МВР ли е? Пожарникарите - полицаи ли са? Има ли място в МВР - жандармерията, имаме ли изобщо нужда от жандармерия/няма я дори в ЗМВР/. Все въпроси решението на което е колкото експертно, още повече политическо. Но в никакъв случай нАучно -преподавателско......
  Тъжно. Много тъжно. А иначе, написаното в "анализа" е сбор от клишета, които нямат нито практическа нито дори теоретична стойност. Нещо, като гениалното научно прозрение на Тодор Колев във филма "Двойникът" , че - "човешкият организъм е съвкупност от клетки".
  А с препоръката "да се прилага по-категорично принципът на децентрализация", консултантите чупят границите на научната си компетентност, вероятно повлияни от исканията на Трифонов и екипа му/Референдум/, за преки избори на "местните шерифи".

 21. 21 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1400 Неутрално

  Поне от цитатите от доклада, лъха сериозна наукообразност и ала-балистика:).
  Може, ама на дали, да има вътре и нещо по-конкретно, иначе, както беше написано по-горе в мненията, вероятно всеки от нас може да им даде две-три предписания, при това доста по-конкретни.

 22. 22 Профил на DS
  DS
  Рейтинг: 555 Неутрално

  Една безплатна препоръка към директора на ГД Гранична полиция:

  На ГКПП Капитан Петко / Свиленград - Гръцка граница/ има ОСЕМ гишета за преминаване - оборудвани са само ЧЕТИРИ, а полицаи има само на ДВА- в резултат опашки- бяснение никакво, та ако не иска да бъде благославян на майка да се вземе в ръце- пари аз не искам.

  Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
 23. 23 Профил на val1320
  val1320
  Рейтинг: 477 Неутрално

  В Академията на МВР има дисциплина "Организация и управление на труда",има специалисти,има докотранти,има специализанти,дипломанти.По темата има изписани хиляди страници от СПЕЦИАЛИСТИ ВЪТРЕ в системата, а не УНСС

 24. 24 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1345 Неутрално

  Аз съм съгласен 30 000 народни пари (и от моите данъци) да се дадат на някоя фирма да интервюира, анализира и напише препоръки към МВР. Въпросът е кой ще гарантира, че работата е добре свършена и резултатите ще доведат да нещо по-добро?

 25. 25 Профил на 1984
  1984
  Рейтинг: 508 Неутрално

  Утре носете същата сума или по-голяма, а може и какво беше там в песента

  BG e мини империя на злото.
 26. 26 Профил на deepblue
  deepblue
  Рейтинг: 1435 Весело

  Учени от УНСС-най-краткият виц!
  —цитат от коментар 1 на 4ort


  УНСС 10 марки и едно прасе -цитат от песен.

  А какво е чисто и просто ?

  Жокер (къпан милиционер )

  След всички решения които сте взели през живота си ,сте решили да ми прочетете коментара.
 27. 27 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 655 Неутрално

  Ако докладът е добър, парите не са много. Има мастити консултантски фирми, които щяха да свършат същата работа за много повече пари.

 28. 28 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  То и Алексей Петров май е преподавател по някаква сигурност в УНСС . Да не би да е участвал и той в екипа?

 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 6859 Неутрално

  Каквито и съвети да им дадат в МВР са твърдоглави и страхливи. Утре полицаите ще спретнат една стачка и всичко ще си остане по старому.

 30. 30 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 754 Неутрално

  До коментар [#16] от "iceman_bg":

  И откъде ще ги вземат тия млади и образовани кадри?То и сега не могат да си запълнят бройките и намаляват критериите за конкурсите всяка година,защото няма читави кандидати.Не случайно почнаха да назначават пъдари без конкурс,защото така запълват липсата на кадри.Ама тези пъдари нямат полицейски правомощия и никаква работа не вършат.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK