Айсун Исмаил, учител: Гражданското образование помага на децата да виждат границата между права и задължения

Айсун Исмаил

© Личен архив

Айсун ИсмаилАйсун Исмаил e учител в основното училище "Христо Ботев" в град Алфатар. Преподава география, биология и история от пет години. През изминалата учебна година ръководи клуб на тема гражданско образование по проект "Твоят час". В клуба участват ученици от пети, шести и седми клас. Твърди, че темата му е слабост, без да има конкретен повод да се занимава с нея, а просто защото "най-притегателната черта на гражданското образование е това, че всъщност е тясно свързан с всеки аспект от живота".


Как решихте да започнете клуб по гражданско образование?


- От доста време очаквах възможността да работя по тази тематика, защото мога смело да кажа, че ми е слабост. Гражданското образование е област, която обхваща всички аспекти на нашия живот и е неизменна част от ежедневието, като заедно с това има и качеството да влияе пряко на развитието на личността, що се отнася до това как тя вижда себе си в обществото, възприятието й за процесите, които се случват около нея и изграждане на ценности, но за съжаление не се изучава като учебен предмет. Въпреки, че това е една много широка област, която няма как да бъде покрита за месеци, за този период все пак учениците могат в основни линии да бъдат въведени в тематиката и така да се предизвика интереса им, за да продължат да се занимават с това и вбъдеще.
Има ли подобни кръжоци или инициативи в област Силистра или някъде в околностите?


- През последните години се наблюдава все по-голям интерес към гражданското образование в училищата. Проекти като "Твоят час", които обезпечават финансово и материално различни инициативи, извънкласни дейности дават възможност на учители и ученици да работят по тази тематика. Нещата се развиват лавинообразно, постепенно интереса става все по-голям и обхваща все по-голям брой училища.


Каква е необходимостта от подобен предмет, предвиден като задължителен от догодина, но за гимназиална степен.


- Причините са много и може да се говори за тях не с часове, а с дни. Гражданското образование е много широка област и обхваща много широк спектър от подтеми, които са неразривно и пряко свързани с живота ни, като се започне от нашите права, задължения и свободи, премине се през здравна, социална, потребителска, екологична, дигитална други култури и се продължи със запознаване с основните институции на демократичното общество, местна власт, съд и т.н, и се завърши с по-съвременни проблеми като изграждане на навици и умения за извличане на информация, анализирането й, отсяване на доказуемата и обективна истина от фалшивите новини. Всички тези изброени подтеми са част от нас, независимо от нашата възраст, като рано или късно ние се сблъскваме с тях. Тук въпросът е как тази информация да бъде поднесена по разбираем и интересен начин на децата. Аз искрено се радвам, че хората, които имат думата що се отнася до налагането на гражданското образование като учебен предмет вече правят нужните законодателни стъпки в тази посока и се надявам това да продължи и с прогимназиалния курс. В наше време вече е немислимо да говорим за пълноценна образователна система, без в нея да е включено гражданското образование.


Какво пречи на развитието на гражданското образование в България? Доколко има съпротива срещу въвеждането му или по-скоро става въпрос за неразбиране.


- Не мисля, че има някаква съпротива в българското общество срещу гражданското образование или поне аз нямам такова усещане. Разбира се много от нещата се свеждат до субективното разбиране, защото за някои хора тази тематика продължава да е абстрактна, далечна, "въздухарска".


Като цяло обаче мисля, че никой не би се възпротивил във времена, в които ролята на всяка отделна личност става все по-голяма в едно общество, вниманието да се насочи върху изграждане на активни, отговорни и самокритични млади хора. Основната тъкан на всяка работеща демокрация, на всяка развита държава е именно силното и активно гражданско общество, изградено от будни, критични, целеустремени граждани.


Разбира се с оглед на специфичността на публичната, медийната, обществената среда в страната е нормално да има различни мнения, някои от които доста крайни. За мен обаче точно гражданското образование е панацеята, за решаване на проблемите свързани с тези области. Просто е немислимо в едно нормално, демократично общество ние да не се стремим към това. Винаги в хода на историята е имало специфични конюктурни особености, които обаче са временни и те не би трябвало да са определящи за посоката на развитие на гражданското образование.


Каква е необходимостта тази тема да бъде въведена за деца и преди гимназията?


- Случвало ми се е да прочета, да чуя или да бъда свидител на разговори, в които гражданското образование се смята за сложна тематика, която не би трябвало да се изучава в началния и прогимназиалния етап. Да, но дори и в момента много от подтемите му са застъпени в различни учебни предмети по един или друг начин, и дори и да не е под шапката на отделен предмет, децата получават знания свързани с тази тематика. Гражданското образование трябва да започне да се изучава като предмет в прогимназиалния етап, а в началния – да продължи да бъде застъпвано в отделни уроци и предмети. Тук трябва да се изтъкне и един проблем, най-вече свързан с недостатъчната обезпеченост с учебна литература, пособия и материали по темата.


Днес вече всичко може да се намери в интернет, но не винаги това е правилният подход. Особено за по-малките ученици е по-удачно да работят с кратки текстове, да вникват в нещата чрез игри или изработване на различни неща – постери, макети и др. При тях е по-застъпена емоционалната част, докато в по-горните класове вече учениците са умствено по-зрели и там вече материята може да е по-сложна.


Как децата в училището в Алфатар възприемат темите за държавата, човешките права за основни понятия като държава, човешки права, задължения, институции, полиция, местна власт, съд?


- Всеки ученик има свои интереси, свои виждания относно нещата и мога смело да кажа, че между тях има немалък брой, които са горе-долу добре запознати с понятията, които вие изредихте. Разбира се трудно е да се говори за разбиране на тези понятия що се отнася до тяхното устройство, функциониране, а по-скоро за тяхното познаване от лични преживявания, или такива свързани с техните родители, близки, приятели.


Децата в моя клуб са от различни етноси и честно казано, в началото имах притеснения доколко нещата ще потръгнат, дали ще им бъде интересно, доколко ще се включат с желание. Когато ме питаха какво ще правим точно в клуба им казах, че нашите дейности няма да са свързани с уроци, учебници, писане, решаване на задачи, а по-скоро ще бъдат застъпени неща, с които те се срещат всеки ден.


Постепенно те вникнаха в тематиката, като тук трябва да отбележа, че с различни инициативи и срещи разнообразихме нашата работа.


Разкажете повече за тези инициативи.


- Двете най-ценни инициативи, в които участвахме през тази година бяха осъществени със съдействието на Българския институт за правни инициативи и Детския омбудсман на град Силистра.


С БИПИ проведохме по-скоро тренинг в началото на годината, който най-общо казано обхващаше запознаването с институциите, тяхната роля, доколко децата са наясно какви са функциите им. Най-интересната част за мен беше свързана със задачата да създадат своя собствена държава. Бяха разделени в три групи, като всяка трябваше да създаде държава, да очертае границите й и да създаде закони, по които се управлява. Законите, които се измислиха бяха най-различни, от възможно най-невинните, които защитават всеки един в държава, до такива, които задължаваха хората да работят само за един човек. Така че имахме предложения и в двете крайности.


Инициативата на Детския омбудсман беше свързана с интернет. В рамките на един учебен час децата се запознаха с рисковете и възможностите, които предлага мрежата. Най-ценното за мен от тази среща беше знанията, които те получиха относно това как да си пазят личните данни, доколко да се доверяват на хората онлайн, особено в социалните мрежи. Много от нещата, които се изказаха децата ги знаят, но не бяха вникнали в темата толкова внимателно.


Отделно от това отбелязахме Денят на Европа, особено актуална дата в контекста на европредседателството, като в рамките на тази инициатива с децата създадохме минивариант на присъединителния процес към Европейския съюз. Разбира се тук нямахме претенции за голяма точност, по-важното е учениците да вникнат и да разберат, че една държава трябва да отговаря на различни критерии, като тук се застъпиха теми най-вече като законност, корупция, толерантност, развитие.


Бихте ли споделили по-интересна случка или реакция на децата от някое от занятията?


Много от темите, по които работихме с децата бяха свързани с интересни ситуации. Едно от занятията ни беше свързано със запознаване с Конституцията на България. Децата знаят, че това е основния закон на страната, имат представа от уроците за българската история. За това занятие раздадох всяко от децата получи умален вариант на Конституцията. Най-фрапиращата реакция беше когато едно от децата каза, че си е мислило, че основният закон е една голяма книга, която стои в София и не мърда оттам. И ако някой иска да я разгледа трябва да отиде на място.


И факта, че сега държеше копие на тази "голяма книга" беше доста впечатляващо за него.


Имаше много емоции, когато коментирахме темата за равноправието и свободата на личността. В света на децата всички хора са равни, но това се изкривява с времето. Беше много интересно да се чуят техните доводи защо това се случва – богатство, цвят на кожата, религия, пол. Идеята на такова занятие е да се чуе мнението на децата по тази тема и след това с доказателства да се покаже, че наистина това да делиш хората по различни показатели е несправедливо.


Тук децата даваха примери от своя живот, и всъщност бяха мотивирани да се поставят в положението и на другата страна. Занятието мина под надслова "Не прави на другите това, което не искаш да направят на теб."


Как в досегашния им живот, училището е помогало или не на децата да свържат понятията от гражданското образование и реалните им образи със своя живот и живота на семействата им?


- През последните години училището работи все по-активно в тази насока. Разбира се, всичко което правим в училище обаче би увиснало във въздуха, ако тези деца не виждат подкрепа в тази насока и в своите семейства. Дори и най-елементарните разговори свързани с тези понятия в семейството е полезно за децата, защото едно е детето да слуша за тези неща, друго е да ги види от първо лице или да му бъде разказано от родителите. В тази насока през последната година проведохме заедно с представители на Българския институт за правни инициативи срещи с децата и техните родители впоследствие, насочени точно към значението и функциите на тези институции.


Разбира се всеки родител има мнение по тези въпроси, което се пречупва през неговата ценностна система, и това се отразява и на отношението на детето. Досега обаче не сме срещнали съпротива или недоволство от страна на родителите в тази насока, поне в нашето училище. Като цяло все още, гражданското образование се приема за абстрактна зона и налагането му в българското образование като задължителен предмет, а и в обществото като неизменна част от него ще отнеме още време. Искрено се надявам, че постепенно все повече хора ще подкрепят това и в скоро време гражданското образование ще се превърне от извънкласна тематика в неразривна част от българска образователна система.


В началото на разговора споделихте, че гражданското образование ви е слабост. Как стигнахте до темата?


- Няма конкретен повод за това. Като всеки трезво мислещ човек в тази държава и аз виждам какви са проблемите, защо нещата се случват по един, а не по друг начин, какво може да се направи. Най-притегателната черта на гражданското образование е това, че всъщност е тясно свързан с всеки аспект от живота. Разбира се вече в зависимост от мирогледа и ценностите на човек той обръща по-сериозно внимание на едни неща, на други – по-малко.


За мен лично най-ценното е децата да са наясно със своите права и задължения и ясно да различават границата между тях. В тях да се създаде култура на спазване на законите, на толерантност към различните. Тези неща може да звучат клиширано, но ако се погледне реално точно изкривяването на ценностите, насочени към пренебрегване на законите и безсмислената омраза, само за да се подражава на някой или защото масата така казва, са основните подривни дейност, поставящи динамит под основите на свободното гражданско общество.

Коментари (44)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 808 Неутрално
 2. 2 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3074 Любопитно

  Този учител от турски произход преди да ни занимава за някакво измислено гражданско образование някой контролира го как преподава история? Особено как представя петвековното османско владичество - като робство или като епоха на мир и толерантност между мюсильмани и християни? Защото ако е първото бъдете сигурни че това гражданска образование ще учи турчетата да искат турския да стане официален и да се приема че България е двунационална държава!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 3. 3 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3074 Разстроено

  То е ясно че не го представя като робство и затова турци да ни учат на гражданско общество звучи повече от цинично!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 4. 4 Профил на lol
  lol
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#3] от "Julian Mall":

  Имаш ли доказателства че ти е ясно, или ти е язно като футбола и международното положение?

 5. 5 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3074 Неутрално

  До коментар [#4] от "lol":
  А ти мислиш за нормално да се преподава гражданско образование на непълнолетни? Ясно е че това е прикритие на протурския национализъм!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 6. 6 Профил на balgariez
  balgariez
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Този турчин ли е или помак ?
  Думичката "помак" вече почти не я срещам от години, обидна ли стана, що ли, или просто такъв етнос в Родината ни (почти) е нямало/вече няма ?

 7. 7 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3074 Неутрално

  Този турчин ли е или помак ? Думичката "помак" вече почти не я срещам от години, обидна ли стана, що ли, или просто такъв етнос в Родината ни (почти) е нямало/вече няма ?
  —цитат от коментар 6 на balgariez


  Турчин е като Мустафа Чаушев и други турци с руси коси и сини очи наследени от отвлечени жени от Централна Европа и днешна Украйна!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 8. 8 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5843 Неутрално

  Браво за идеите и инициативите на учителя!

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 9. 9 Профил на venci4
  venci4
  Рейтинг: 1181 Неутрално

  Този турчин ли е или помак ? Думичката "помак" вече почти не я срещам от години, обидна ли стана, що ли, или просто такъв етнос в Родината ни (почти) е нямало/вече няма ?
  —цитат от коментар 6 на balgariez


  Няма турци в България. Има помаци.

  Платени форумни тролчета, така ли ви възпитават на Позитано? http://prikachi.com/images/793/8000793h.jpg
 10. 10 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2321 Разстроено

  Навремето когато бях малка възпитанието се състоеше в това подрастващите да научат, че имат задължения, а след това, че имат и права.
  Днес, за съжаление, всякакви организации ни занимават само с права, а задълженията са само по избор.
  Особено задължението да работиш и плащаш данъци.

 11. 11 Профил на PavelCZ
  PavelCZ
  Рейтинг: 1790 Неутрално

  Като гледам с какви предразсъдъци пристъпват някои съфорумци към един учител, който е от малцинствен произход - турчин, татарин, помак или какъвто ще да е, абсолютно се убеждавам в необходимостта от гражданско образование.
  Село (град ?) Алфатар си е турско село и трудно учителят би бил друг. Може да е татарин, но те са малко. Помаци там няма. И всичко това е без практическо значение.

  Понеже и аз в Чехия съм малцинство (българите тук сме признати по закон за такова, наброяваме 4500 - 5000 души хора с чешко гражданство или постоянно пребиваване), понякога усещаме намеци, породени от местните предразсъдъци. На мен в прав текст са ми казвали (2 пъти за 23 години, откакто работя), че не желаят да ги лекува "не-чех". Винаги съм го приемал с насмешка и съм гледал на тези нещастни дребни душици с огромно съжаление и презрение.
  Така съм се срещал и с предразсъдъци на религиозна тема - като православен, също съм малцинствен. Също ме изпълва със съжаление за тесния им мироглед.

  E PLVRIBVS VNVM
 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 808 Неутрално

  Не е за вярване, че повечето хора във форума се интересуват от това"Кой", а не "Какво"???
  Май наистина национализмът в най-примитивната му форма е взел връх над разума в главите на много хора...

 14. 14 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 801 Неутрално

  Много хубаво,че има мъже в училище. Мъже-учители. Изглежда свестен млад човек, а не някакво подобие на брадясала чалма, така че да бъде обвиняван без доказателства в преподаване на турски национализъм против България не е етично.

 15. 15 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2605 Разстроено

  До коментар [#13] от "selqnin":

  Не са повечето ами са двама —трима, които дежурно осира.т всяка тема. За съжаление са прекалено активни и вресливи а нормалните хора нямат време за губене да се разправят с тях по форумите. Ясно е, че имат задача да създават истерии—сега учителят и неговите ученици като им прочетът коментарите и как ще се почувстват?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 16. 16 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 2130 Неутрално

  До коментар [#6] от "balgariez":

  Извинявай, ама помаците не са етнос!
  Това са си чисти етнически българи.
  Това че преди векове са ги накарали да си сменят религията не ги прави различни като народност.
  Ако смесваме религиозната принадлежност с етническата, то тогава какъв ли етнос ледва да измислят за българите-католици, българите-протестанти, българите-атеисти, българите-будисти и т.н.

  Panta rhei....
 17. 17 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 2130 Неутрално

  "За мен лично най-ценното е децата да са наясно със своите права и задължения и ясно да различават границата между тях."

  Добра инициатива на момчето. Дано и децата от един по-специфичен етнос осмислят тази ценност а не да приемат "ценностната система на маалата".

  Впечатлен съм от инициативата!

  Panta rhei....
 18. 18 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3829 Неутрално

  До коментар [#16] от "Molossian":

  Това са си чисти етнически българи
  =========
  Тази формулировка също е неправилна....
  Не е възможно да съществува български етнос.
  Народ, нация..... да, но етноса е друга работа.....

  Bukalemun
 19. 19 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3074 Любопитно

  "За мен лично най-ценното е децата да са наясно със своите права и задължения и ясно да различават границата между тях. В тях да се създаде култура на спазване на законите, на толерантност към различните. Тези неща може да звучат клиширано, но ако се погледне реално точно изкривяването на ценностите, насочени към пренебрегване на законите и безсмислената омраза, само за да се подражава на някой или защото масата така казва, са основните подривни дейност, поставящи динамит под основите на свободното гражданско общество."

  Дали някой вярва сериозно че този човек учи децата да уважават индивидуалните права и свободи или защитава на пратика колективните права и свободи на турското малцинство към което мнозинството трябва да е толерантно но това не важи за него? Ако този човек не прокарва турските интереси може да сте сигурни че ДПС никога не би го допуснало да работи като учител!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 20. 20 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Рекламен материал. Редно е да пише по коя програма се заплаща статията.
  Цялата статия е съставена от политкоректни клишета.


 21. 21 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#7:"Julian Mall"][/quote]

  Оригналните Турци са руси, рижави, светлооки хора, много преди да е имало Османска Империя. Що се отнася до България, нейните основатели са Тюрки. Нещо повече - ВСИЧКИ династии от 2-рата Българска Държава са КУМАНСКИ, а куманите са най-чисти Тюрки. Този човек на снимката в статията е точно чист Тюрк. Такива са повечето Турци в Делиормана - това са потомци на Прабългари, Кумани, Узи, Печенеги, както и на фрагменти от Златната Орда (даже има Български Цар в Търново, Чака (царувал една година, точно от Златната Орда). Потомците на Аспаруховата Орда, както и на част от Куманите (понеже те са били наемни воиски по Балканите и Източна Европа) са именно Делиорманските Турци. Факт. Доказателства -колкото щеш, само че, едно време ги манипулираха. Имате Интернет, поровете малко, пълно е с референси към сериозни изследвания, има ги на много езици и вземете се образовайте преди да ръсите мантрите и тъпотиите на ДС, с които се промиваха мозъци на две поколения хора.

 22. 22 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 701 Неутрално

  [quote#9:"venci4"][/quote]

  Е как да няма! Първата Българска Държава е основана от Аспаруховата Орда - чисти Тюрки. Всички династии на Втората Българска Държава са КУМАНСКИ, т.е. чисти Тюрки. Куберовите Бълграри се заселват по Вардар. Затова има Византийски източници от 10-ти век, които говорят за Тюрки по Вардара, много преди битката при Манзикерт 1071г.
  Тези хора, Българските Турци ги има в България много преди Османците. И за ваше сведение, няма разлика между Тюрки и Турци, по отношение на етнос. Днес вече има разлика само по отношение на национална принадлежност, обаче, Тюрко-Българите, Турците, Казахите и пр. са все Тюрки.
  И още, за ваше сведение, Помаците са потомци на БОГОМИЛИТЕ. Не случайно, в Босна има най-много помаци - това е най-големият център на Богомилството. Тези хора са били преследвани от страна на Рим, както и то страна на Константинопол като еретици. Това е главната причина да приемат Исляма. При това, преследването на еретиците е продължавало дори по време на Османците. Богомилите и други еретици са били натирени в планините, затова днешните Помаци са все по чукарите.
  Накратко - повечето Български Турци са Тюрко-Българи. Българите (в днешния смисъл), както и Помаците са Славяно-Българи. Езикът е най-устойчивият елемент-идентификатор и той не зависи от човешка воля. Езикът е естествен определител.

 23. 23 Профил на gwa59354694
  gwa59354694
  Рейтинг: 404 Неутрално

  До коментар [#21] от "transvaal":

  Това разбира се няма как да е вярно. Аспарух не е тюркско име. Езикът който са говорили е бил смесица от огюр тюркски и персийски диалекти от Памир (за разлика от огюз тюркски, който са говорили куманите и османските турци). Количеството на Аспаруховата орда е било не повече от 150000-200000 души. Повечето от тези хора са били управляващ и военен елит, който в течение на времето е търпял непрекъснати загуби във военните кампании. Тези които са оцелели са били просто претопени от морето от славяни и остатъците от хеленизираното и латинизирано местно население. Не всички кумани (печенеги, половци) са били светли и със сини очи. Дори тези които са изглеждали така най-вероятно са били тураниди а не балто-нордиди като този човек.

 24. 24 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#23] от "gwa59354694":

  Аспарух си е Тюркско име пар екселанс. Има го в Тюркските народи чак до Китайската стена. Аспаруховата орда е била от порядъка на 12-15 хиляди, а не 150-200 хиляди. Затова, езикът е оцелял само по Делиормана - Шумен - Разрад, но поради идването на други народи с подобен език, не може ясно да се разграничат Прабългарите (Булгарите). Персоезичната теория не издържа критика. Именникът на Хановете, Преславският текст и др ясно показват Тюркския характер на Прабългарите. Ясно е, че покрай Аспаруховата Орда идват също Славяни, и не е чудно да е имало Персоезични също. Обаче, Ордата, Ханът, Боилите, Боярите са Тюрки (даже названията на сановниците, структурата на властта са Тюркски). Що се отнася до расовия тип - това са спекулации. Генетиката е доста точна наука и показа категорично, че светлокосите и светлооки хора произлизат от днешния Казахстан-Монголия, Алтайският район. Дълбоката връзка между Тюркските езици от една страна и Германските и Славянски езици от друга, просто потвърждава изводите на Генетиката. Вижте каква част от Руските думи са с Тюркски корен - бая голям речник е. Не по-малко са думите в Германическите езици, чиито корени в този си вид ги има в Тюркския език днес!

 25. 25 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#24] от "transvaal":

  Глупости.Тюрки никога не е имало толкова на север на територията на днешна Украйна.Имена и титли могат да се заимстват и от други народи.Темуджин(Чингис хан)е наименуван на татарски вожд,победен от баща му.
  Относно езика-славянският се налага в България от Борис.Заедно с писмеността.

 26. 26 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#24] от "transvaal":

  Що се отнася до Асеневци най-вероятно са били от кумански произход.Но това не означава,че цялото население е било такова.Често се е случвало да има малобройна аристокрация от друг етнос като например викингите в Русия.Генетичните изследвания не доказаха наличност на тюрски гени сред българското население.Днешните българи са потомци на славяни и сармати/скити.
  Богомили са били помаците в Босна,но не и по българските земи.При тях по-скоро се касае за доброволно приемане на исляма,без да са имали конфликт с православната църква.

 27. 27 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#25] от "musashii":

  Как да не е имало, референс, книгата на Марио Алинеи за произхода на езиците в Европа (той именно е основател на Paleolithic Continuity Paradigm) казва ясно, че днешна Украина, Южно-Руската Степ, Черноморските райони са населявани от Тюрки от ХИЛЯДОЛЕТИЯ. Част от Скитските народи описани от Херодот са също Тюрки, сред тях са Масагети (Месгут) и Агатирси, които фигурират в Барадж Тарихи от 13-ти век (това е история на България (Волжка България), писана от приближен на Хана), в която книга, тия два народа са измежду трите етноса образували Прабългарите, при това с точно същите названия, както са по Херодот! Също не е случайно, че Lingua Franca в целия този район е Тюркският език. Първите литургични текстове и молитви в Киевска Русь са също на Тюркски и именно тези текстове бяха произнасяни на тържествата по случай Покръстването - има го в нета, лесно се намират. Впоследствие, Княз Владимир Мономах изрично налага Средновековният Църковен Български (така е по Британската Енциклопедия, а не Църковно-Славянски, както ни обясняваха на нас навремето) език като официален. Така че, Тюрки като население е имало не само в Украина, но и по- на Север - Прибалтика, Финландия. Не случайно, Турци в Естония или Унгария научават съответните езици за няколко месеца, нещо невъзможно за останалите Европейци (30% от лексиката на Унгарския език е обща с Тюркски и това няма нищо общо с Османците, а датира поне от времето на Атилла).

 28. 28 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#25] от "musashii":

  Темучин е рожденото име на Хана. Той не е нито Татарин, нито Монголец. Чингис е чист Тюрк - с рижа коса и зелени очи (документирано и записано от негови съвременници в двора му). Монголоидността на днешните Монголци идва от това, че след смъртта на Чингис, десет тюмена (дивизии) отиват на Запад при Бату Хан, в и около Каракурум остават 4. След това, в течение на 3 века има поне 3 масивни Китайски и Манджурски инвазии. Освен това, Китайците си го присвояват, като го рисуват с монголоидни черти 200 години след него.
  Чингис е титла, по-точно, събират се всички Ханове на реката Енисей, правят Курултай, на който се избира Велик Хан. Провъзгласяват Темучин за велик хан и му дават името ТЕНГИЗ КАГАН, Тенгиз в материалният свят значи море (дениз на днешен език), а в духовен смисъл значи всеобщ, универсален. Думата Татар е спекулативна. Западът е наричал Великата Степ ТАРТАРИЯ, което идва от Древно-Гръцки, Тартар е подземното царство и понеже народите нашественици са идвали от Степта, затова в късно-античната епоха са ги обозначавали като идващи от Тартар-а. Народ Татари, разбира се има, през 7-ми век те са още в Манджурия, през 16-ти век са на Волга и Иван Грозни с тяхна помощ слага край на Волжка България (превзема Казан). Оттам насетне, на Булгарите се вменява, че са Татари, както и на всички Тюрки по долното течение на Дунав и Черноморието на Крим. Кримските т.нар. Татари не са никакви Татари, а Булгари и други Тюрки - бели светли хора. Историята трябва да се чете внимателно и с лупа.

 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7545 Неутрално

  "В тях да се създаде култура на спазване на законите, на толерантност към различните."
  Похвално начинание на този млад учител.

 30. 30 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2605 Любопитно

  До коментар [#28] от "transvaal":

  Много интересни постове, изчетох ги с голям интерес. Някой от съфорумците спомена за славянското море в което се разтворили прабългарите. Неотдавна си направих генетичен тест (хаплогрупи патер и матер). Резултата не ме учуди, но бях силно изненадан от информацията в притурката към резултата. Там беше показано разпространението на хаплигрупите по държави (за някои държави и по административни единици) и така наречената славянска хаплогрипа беше показана като застъпена в около 17% от съвременното население ( като в монтанско е около 20—22% а в хасковско около 25%...) В Унгария беше около 20%. Та толкова за славянското море...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 31. 31 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#26] от "musashii":

  Не само Асеневци, а ВСИЧКИ династии са Кумански. Името Шишман е Тюркско. Разбира се, народът е бил Славяно-езичен. Затова и Бого-Служението е на този език. Смятам, че дори елитът постепенно е заговорил на Славяно-Български. Тюркски гени е пълно в Източна Европа R1a R1b са типични за Тюркските народи, с горе-долу подобна статистика каквато е за Славяни и Германци. Само че, това се отнася за древните. В днешна Турция например, хората с Тюркски гени са под 10% от населението. Останалите са потомци на народите населявали Анатолия от 5-8 хиляди години - напълно местни хора. Подобна е картината в България, но с още по-малък процент (затова и държавният език се променя при Борис, Аспаруховта орда е под 20 хиляди!). Потомци на оригиналните Тюрки в България са най-вече в Делиормана и този учител на снимката е един от тях. Пък и най-светло население в България има именно в Северо-Източна България. Нормално - те са малкото ядро основало тази Държава!

 32. 32 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2605 Неутрално

  До коментар [#30] от "DDR":

  Да се чете —17% в съвременното население на България.
  Извинявам се, но автокоректора трие думи или си измисля букви.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 33. 33 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Всичко което се твърди че прави отделно може да е в предметите:
  "Преподава география, биология и история от пет години."

  Липсва истинския професионалн разказ за основната работа на един учител и се акцентира върху НПО нещата постоянно - правата на децата.


 34. 34 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 701 Неутрално

  До коментар [#30] от "DDR":

  Може би в ранното Средновековие Славяно-езичните народи да са били по-многобройни (те населяват вътрешността даже на Гърция и Пелопонес с мнозинство още през 5-ти век (крайбрежието обаче е на Елините)).
  Аз лично смятам, че Славянският език по някаква причина се налага (не с човешка воля разбира се, може би е по-лесен за широко общуване, може би има някаква психологическа особеност, ето, в днешно време, азери, казахи и пр. Тюрки говорят често по-добре Руски, отколкото техните си езици и те самите го съзнават, без да е това някакъв проблем). Смятам, че родените от Аспаруховите воини и местните девойки деца, естествено са говорили езика на майката, понеже бащите им са били заети с война. Така че, още от самото начало на съществуване на България, езикът на Хана и Ордата е започнал да се затваря в тесен кръг.

 35. 35 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2605 Неутрално

  До коментар [#34] от "transvaal":

  Интересно беше, че в Северна Гърция (Егейска Македония) данните бяха, че в момента преобладава славянската хаплогрупа за разлика от останалите части на Гърция.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 36. 36 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#25] от "musashii":Темучин е рожденото име на Хана. Той не е нито Татарин, нито Монголец. Чингис е чист Тюрк - с рижа коса и зелени очи (документирано и записано от негови съвременници в двора му). Монголоидността на днешните Монголци идва от това, че след смъртта на Чингис, десет тюмена (дивизии) отиват на Запад при Бату Хан, в и около Каракурум остават 4. След това, в течение на 3 века има поне 3 масивни Китайски и Манджурски инвазии. Освен това, Китайците си го присвояват, като го рисуват с монголоидни черти 200 години след него.Чингис е титла, по-точно, събират се всички Ханове на реката Енисей, правят Курултай, на който се избира Велик Хан. Провъзгласяват Темучин за велик хан и му дават името ТЕНГИЗ КАГАН, Тенгиз в материалният свят значи море (дениз на днешен език), а в духовен смисъл значи всеобщ, универсален. Думата Татар е спекулативна. Западът е наричал Великата Степ ТАРТАРИЯ, което идва от Древно-Гръцки, Тартар е подземното царство и понеже народите нашественици са идвали от Степта, затова в късно-античната епоха са ги обозначавали като идващи от Тартар-а. Народ Татари, разбира се има, през 7-ми век те са още в Манджурия, през 16-ти век са на Волга и Иван Грозни с тяхна помощ слага край на Волжка България (превзема Казан). Оттам насетне, на Булгарите се вменява, че са Татари, както и на всички Тюрки по долното течение на Дунав и Черноморието на Крим. Кримските т.нар. Татари не са никакви Татари, а Булгари и други Тюрки - бели светли хора. Историята трябва да се чете внимателно и с лупа.
  —цитат от коментар 28 на transvaal


  Темуджин е от племете на боргиджините-монголско племе.Нямат нищо общо с тюрките.Татарите също са монголско племе,покорено от Темуджин и станало част от империята му.Европейците са наричали всички монголи татари,но татариоте са били само част от монголите.Чингис хан е титла специално измислена за него.
  Кримските татари наистина нямат много общо с монголите/татарите/.Аз и никъде не съм твърдял такова нещо.

 37. 37 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#30] от "DDR":Може би в ранното Средновековие Славяно-езичните народи да са били по-многобройни (те населяват вътрешността даже на Гърция и Пелопонес с мнозинство още през 5-ти век (крайбрежието обаче е на Елините)).Аз лично смятам, че Славянският език по някаква причина се налага (не с човешка воля разбира се, може би е по-лесен за широко общуване, може би има някаква психологическа особеност, ето, в днешно време, азери, казахи и пр. Тюрки говорят често по-добре Руски, отколкото техните си езици и те самите го съзнават, без да е това някакъв проблем). Смятам, че родените от Аспаруховите воини и местните девойки деца, естествено са говорили езика на майката, понеже бащите им са били заети с война. Така че, още от самото начало на съществуване на България, езикът на Хана и Ордата е започнал да се затваря в тесен кръг.
  —цитат от коментар 34 на transvaal


  Славянският език се налага насила сред прабългарската аристокрация от Борис задедно с християнството.Той издига славяни във властта и така се застрахова срещу преврати от прабългарската аристокрация каквито и имало в изобилие преди него.Не е случайна съпротивата срещу него,а и опита за реставрация от Владимир Расате.За разпространението на славянският език допринася и писмеността.

 38. 38 Профил на nxo44693674
  nxo44693674
  Рейтинг: 402 Весело

  Много хубава новина. Именно чрез образоването на гражданите се постигат най-важните неща - здраве, образование, благоденствие. Особено важно е подрастващите да изградят свое мнение извън клишетата, рекламите, медиите и т.н. В България 97% от медиите играят ролята на пиар на управляващия полуграмотен полудиктатор и глупашкия му антураж и бухалка срещу здравия разум. Крайно време е разбиването на този порочен медийно-пиаро-"социаоложки" модел, инкасиращ печалби за много малък кръг хора и проценти за престъпни политици. Дано този млад човек успее да предаде знания и ум на колкото се може повече млади хора и бъде пример за други като него!

 39. 39 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#26] от "musashii":Не само Асеневци, а ВСИЧКИ династии са Кумански. Името Шишман е Тюркско. Разбира се, народът е бил Славяно-езичен. Затова и Бого-Служението е на този език. Смятам, че дори елитът постепенно е заговорил на Славяно-Български. Тюркски гени е пълно в Източна Европа R1a R1b са типични за Тюркските народи, с горе-долу подобна статистика каквато е за Славяни и Германци. Само че, това се отнася за древните. В днешна Турция например, хората с Тюркски гени са под 10% от населението. Останалите са потомци на народите населявали Анатолия от 5-8 хиляди години - напълно местни хора. Подобна е картината в България, но с още по-малък процент (затова и държавният език се променя при Борис, Аспаруховта орда е под 20 хиляди!). Потомци на оригиналните Тюрки в България са най-вече в Делиормана и този учител на снимката е един от тях. Пък и най-светло население в България има именно в Северо-Източна България. Нормално - те са малкото ядро основало тази Държава!
  —цитат от коментар 31 на transvaal


  Възможно е и така да е.Но определено има специфични български физиономии и те се различават от сърби ,гърци,турци или румънци.Най-лесно се прави сравнение дали има прилика между два народа,когато играят национални отбори по волейбол.Близо са един до друг и подредени,така че лесно се прави сравнение.Досега не съм видял да си приличаме с друг национален отбор.Хем имаме славянски черти,хем и доста се различаваме от други славянски народи.

 40. 40 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 796 Неутрално

  До коментар [#28] от "transvaal":Много интересни постове, изчетох ги с голям интерес. Някой от съфорумците спомена за славянското море в което се разтворили прабългарите. Неотдавна си направих генетичен тест (хаплогрупи патер и матер). Резултата не ме учуди, но бях силно изненадан от информацията в притурката към резултата. Там беше показано разпространението на хаплигрупите по държави (за някои държави и по административни единици) и така наречената славянска хаплогрипа беше показана като застъпена в около 17% от съвременното население ( като в монтанско е около 20—22% а в хасковско около 25%...) В Унгария беше около 20%. Та толкова за славянското море...
  —цитат от коментар 30 на DDR


  Лошото на подобни тестове е,че показва само предците по бащина линия.Няма как да знаеш какъв е бил дядото на баба ти по женска линия,или дядото на баба ти по мъжка линия.И ако преди 1000 години си имал стотици хиляди предци теста ще покаже само един от тях.

 41. 41 Профил на gwa59354694
  gwa59354694
  Рейтинг: 404 Неутрално

  До коментар [#28] от "transvaal":Много интересни постове, изчетох ги с голям интерес. Някой от съфорумците спомена за славянското море в което се разтворили прабългарите. Неотдавна си направих генетичен тест (хаплогрупи патер и матер). Резултата не ме учуди, но бях силно изненадан от информацията в притурката към резултата. Там беше показано разпространението на хаплигрупите по държави (за някои държави и по административни единици) и така наречената славянска хаплогрипа беше показана като застъпена в около 17% от съвременното население ( като в монтанско е около 20—22% а в хасковско около 25%...) В Унгария беше около 20%. Та толкова за славянското море...
  —цитат от коментар 30 на DDR


  Грешиш. Славянска хаплогрупа е не само R1A, а също и I2A, която в българите е средно около 20-22%,а в останалите южнославянски народи дори стига до 2-3 пъти повече.
  https://i.pinimg.com/originals/7e/eb/8f/7eeb8fb24d99e9e3443b739a52c5a501.png

 42. 42 Профил на Bicho Raro
  Bicho Raro
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Много интересно интервю. Поздравления за учителя, радващо е, че има такива преподаватели, които си обичат работата и държат да образоват децата по всички аспекти, а не само това, които е написано в учебниците.

  "Tolerance is a crime when what is tolerated is evil or sin" - Thomas Mann
 43. 43 Профил на carlosestrada
  carlosestrada
  Рейтинг: 289 Неутрално

  хахаха, расистите-ксенофоби видяха името на човека и реагираха първосигнално

 44. 44 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 3074 Неутрално

  [quote#7:"Julian Mall"]
  —цитат от коментар 21 на transvaal
  Оригналните Турци са руси, рижави, светлооки хора, много преди да е имало Османска Империя. Що се отнася до България, нейните основатели са Тюрки. Нещо повече - ВСИЧКИ династии от 2-рата Българска Държава са КУМАНСКИ, а куманите са най-чисти Тюрки. Този човек на снимката в статията е точно чист Тюрк. Такива са повечето Турци в Делиормана - това са потомци на Прабългари, Кумани, Узи, Печенеги, както и на фрагменти от Златната Орда (даже има Български Цар в Търново, Чака (царувал една година, точно от Златната Орда). [/quote]

  Този Айсун Исмаил изобщо не е типичният представител на турците за Делиормана виж кметът на Хитрино Нуридин Исмаил е типичният представител - 100% анадолец без грам примеси. Прадедите му са дошли тук когато българите са бягали за да се спасят от турските орди по време на руско-турските войни!

  До коментар [#21] от "transvaal":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK