Конституционният съд решава противоречи ли Истанбулската конвенция на основния закон

Конституционният съд решава противоречи ли Истанбулската конвенция на основния закон

© Николай ДойчиновПротиворечи ли Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, станала известна като Истанбулската конвенция, на българската конституция ще се разбере днес.


През март Конституционният съд (КС) реши да образува дело по казуса, а днес ще се произнесе съответства ли международният акт на основния закон или не. Искането за това бе подписано от 75 депутати от ГЕРБ и бе придружено с постъпилите в парламента положителни и отрицателни становища за ратификацията на международния документ. Според източници на "Дневник" с четири особени мнения конвенцията ще бъде обявена за противоконституционна.


Неочаквано тя предизвика множество обществени дебати и повишена активност в социалните мрежи. Трите тези, към които се насочиха противниците на конвенцията, бяха, че тя въвежда понятието трети пол, задължава държавите да признаят еднополовите бракове и изисква от тях да въведат в училище обучение за нетрадиционна сексуална ориентация. В аргументите си те се опират на понятието "gender", което обикновено се превежда на български език като "социален пол", но което не е свързано според текста на конвенцията с трите въпроса. Какво означава конвенцията четете тук.
На заседание преди десет дни конституционните съдии обсъдиха изпратените до съда становища, както и своите аргументи. От институцията отказаха да коментират пред "Дневник" кое мнение е надделяло при обсъждането. Докладчик по делото е Анастас Анастасов.


За и против конвенцията


На сайта на Конституционния съд са качени становища в 270 страници. Сред тях обаче липсват становищата на конституираните като заинтересовани страни - Народното събрание, президента, Министерския съвет, министрите на вътрешните и външните работи, на правосъдието, образованието, здравеопазването, председателите на ВКС и ВАС, главния прокурор, омбудсмана, Комисията за защита от дискриминация, Висшия адвокатски съвет и Държавната агенция за закрила на детето.


Според определение на Конституционния съд от края на март становища са искани и от Съюз на юристите в България, фондация "Български адвокати за правата на човека", Асоциация за европейска интеграция и права на човека, Българска асоциация за европейско право, сдружение "Алианс за защита срещу домашното насилие", фондация "Асоциация Анимус", сдружение "Алианс за защита от насилие, основано на пола", фондация "Български фонд за жените и Институт за модерна политика". Както и до проф. д-р Снежана Начева, проф. д-р Георги Близнашки, проф. д-р Пламен Киров, проф. д-р Пенчо Пенев, проф. д-р Благой Видин, проф. д-р Атанас Семов, проф. д-р Жасмин Попова, проф. д-р Тенчо Колев, проф. д-р Даниел Вълчев и д-р Мартин Белов.


Никое от тях обаче не е на сайта на институцията. От Конституционния съд обясниха за "Дневник", че са качени само становищата на тези, които не са възразили да бъдат огласени.


Становището на проф. Даниел Вълчев обаче беше разпространено от самия него преди няколко дни, без да го има на сайта на Конституционния съд. Според него делото за Истанбулската конвенция дава уникален шанс на КС да внесе яснота какво трябва да се разбира под "мъж" и "жена". Той смята, че минималното, което съдът следва да направи, е отчетливо да изясни, че според конституцията "мъж" означава биологичен мъж, а "жена" - биологична жена. Проф. Вълчев не отхвърля обаче възможността парламентът да уреди сключването на брак между лица от един и същ пол или да създаде нова правна фигура, аналогична на брака, но това трябва да стане открито и по предвидения в конституцията ред, подчертава той.


От качените на сайта на КС становища превес, макар и лек, имат тези, според които конвенцията противоречи на основния закон.


"В обяснителния доклад към конвенцията, в частта относно определенията, използвани за целите на конвенцията, се пояснява "(43) Терминът "gender" под тази дефиниция няма за цел да измести термини като "жени" и "мъже", употребявани в конвенцията (44). Терминът "насилие над жените, основаващо се на социалния пол (gender)", е употребен (на различни места) в конвенцията и се отнася до насилието, което е насочено срещу жената, защото е жена или засяга жените непропорционално. Този израз следва да се разбира като целящ закрила на жените от насилие, което е резултат от "gender" стереотипите и специфично обхваща жените". Следователно предметът на конвенцията налага използването на термина "gender", преведен (не се ангажираме дали е точен превод или не) като "социален пол", изхождайки от необходимостта да се уредят горепосочените субектни отношения в посока на РАВНОПОСТАВЕНОСТ между мъжа и жената. Безспорен факт е, че в българския език няма дума, съответна по смисъл и значение на чуждицата "gender", което от своя страна доведе до придаването на смисъл на използвания термин, различен от смисъла, който е имал предвид законодателят", се казва в становището на фондация П.У.Л.С.


От организацията допълват, че Истанбулската конвенция е фундамент, който е събрал най-доброто от всички международни актове, уреждащи защитата от всички форми на насилие.


В писмо, подписано от 287 университетски преподаватели, се казва, че понятието "gender" го има от 2016 г. в българското законодателство чрез Преходните и заключителни разпоредби на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Там е записано: "Равнопоставеност на жените и мъжете" е равни права и задължения, равни възможности за реализация и за преодоляване на пречки във всички области на обществения живот, като жените и мъжете са свободни да развиват своите лични способности и да правят избор без ограниченията на социалната роля на своя пол".


В подкрепа на конвенцията са становищата на Български хелзинкски комитет, Комисията за защита от дискриминация и организацията на евреите в България "Шалом".


Сред отрицателните становища са тези на Светия синод и Мюсюлманското вероизповедание в България. Според Съюза на българските писатели конвенцията е неясна и двусмислена и с нея се прави опит да се разрушат изгражданите векове наред традиции и морални устои.


Протест против Истанбулската конвенция в София

© Анелия Николова

Протест против Истанбулската конвенция в София


Кой стои зад най-гласовитите и активни противници на Истанбулската конвенция четете в разследването на "Дневник".


Според практикуващи съдии, занимаващи се с гражданските и наказателните дела за домашно насилие, има пропуски в българското законодателство за защита на пострадалите от насилие. Според съдиите Стоян Мадин (наказателен съдия) и Галя Вълкова (граждански съдия) от Софийския районен съд Истанбулската конвенция е нужна, за да запълни празнините в българското законодателство.


Действията на управляващите по международния документ


Заради полюсните позиции към документа, включително и в управляващата коалиция, ГЕРБ прецени, че само Конституционният съд може да даде правна експертиза влиза ли той в противоречие с основния закон. Междувременно обаче Министерският съвет оттегли проекта за ратификацията на Истанбулската конвенция от Народното събрание. Правителството мотивира отмяната на вече взетото си решение със сезирането на Конституционния съд. Точно този развой обаче постави Конституционния съд в деликатната ситуация да прецени дали това оттегляне може да е основание да не се образува дело или не. Юристи смятат, че макар ратификацията да е временно отложена, подписът на България под конвенцията остава.


Истанбулската конвенция бе приета от правителството на 3 януари, но още същия ден тя предизвика напрежение между партньорите в управляващата коалиция. Впоследствие БСП се обяви срещу ратификацията ѝ от Народното събрание. Социалистите искаха и да се проведе национален референдум за Истанбулската конвенция, но предложението бе отхвърлено от депутатите. По-късно на фона на протести и прокарване на несъществуващи в документа тези за въвеждане на гей бракове и заплаха от "трети пол" и управляващите дадоха заявка, че ще отложат разглеждането ѝ от парламента. След това премиерът Бойко Борисов обяви, че партия ГЕРБ ще оттегли решението си за конвенцията, защото нямало да носят сами пасива.


Документът, чийто финален текст е одобрен през 2011 г., съдържа серия мерки срещу домашното насилие и въвежда понятия, които целят да разчупят половите стереотипи заради схващането, че те често са в основата на случаи както на насилие, така и на дискриминация. Документът указва, че държавите следва да предприемат законодателни и други мерки, за да "предотвратят всякакви форми на насилие" по полов признак, било то семейно, домашно, заради конфликти и т.н., както и насилие, способствано от социални и културни стереотипи. Повече за заложеното в документа вижте тук.


Истанбулската конвенция в другите държави


Конвенцията вече е ратифицирана от повечето държави от Съвета на Европа - 32 от 47 страни. От тях 19 - Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Испания, Италия, Кипър, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Финландия, Франция, Холандия, Хърватия, Швеция, са членки на Европейския съюз, като последните, които го направиха тази година - след като България изтегли проекта за ратификация от парламента, бяха Хърватия и Гърция.


В същия списък са всички балкански държави без Косово, тъй като не е член на Съвета на Европа.


Освен от България тя не е ратифицирана от Великобритания, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Словакия, Унгария и Чехия. Не са го направили и Армения, Украйна и Молдова, които не са в съюза.


Единствените две пък, които не са подписали конвенцията, страни от Съвета на Европа са Азербайджан и Русия. Малка част от държавите са изразявали резерви. Може ли България да приеме Истанбулската конвенция с резерви и "текст по текст" вижте тук.


Какво е решил Конституционният съд четете по-късно на dnevnik.bg.


Хроника на една истерия в България


Ключовият момент в нагнетяване на обществената истерия срещу конвенцията е прессъобщение на ВМРО от 27 декември 2017 г. със заглавие "ВМРО: Международни лобита натискат България да узаконим "третия пол". Ето как се развиха събитията:


11 май 2011 г. - в Истанбул е подписана Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие


12 март 2012 г. - Турция първа ратифицира конвенцията, към февруари 2018 г. от 45 подписали ратификация са приели 24, документът влиза в сила при ратифицирането от поне 10 държави.


24 януари 2016 г. - България подписва конвенцията


30 август 2017 г. - "Алианс за защита от насилие, основано на пола", обединяващ 11 организации, призовава конвенцията бързо да бъде ратифицирана


21 септември 2017 г. - В интернет се появява подписка срещу Истанбулската конвенция, т.е. повече от три месеца преди темата да попадне в дневния ред на правителството


21 ноември 2017 г. - Зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова заявява в Брюксел, че България е на прага на ратифициране на конвенцията и са подготвени свързаните с това нормативни промени в законодателството


19 декември 2017 г. - "Асоциация Общество и ценности" разпространи Отвореното писмо за отхвърляне ратификацията и подписка, подкрепена към средата на февруари от 52 организации


27 декември 2017 - ВМРО-БНД дава старт на кампанията срещу конвенцията, за която българите още не са чували; в съобщението се съдържат редица тези и фрази, които след това се подемат и повтарят непрекъснато от противниците на документа


3 януари 2018 г. - Правителството решава да внесе конвенцията в парламента за ратифициране


4 януари 2018 г. - БСП се обявява против ратификацията и иска правителството да оттегли документа


4 януари 2018 г. - Първото становище в подкрепа идва от Фондация П.У.Л.С.


9 януари 2018 г. - Първото становище против конвенцията е на Обединени евангелистки църкви в България


12 януари 2018 г. - Конвенцията е внесена в парламента


19 януари 2018 г. - Нилс Мужниекс, комисар към Съвета на Европа, изпраща писмо до председателя на Народното събрание с призив конвенцията да бъде одобрена и загриженост за "някои недоразумения, които се разпространяват в българското общество при обсъждането" на документа


21 януари 2018 г. - Светият синод се обявява против ратифицирането на Истанбулската конвенция


22 януари 2018 г. - Отворените писма против конвенцията започват да се множат; едно от тях е от Дискусионен клуб "Свободна България" и над 30 организации, изброени в края на писмото (всъщност става дума за пъстра смес от Християнски център "Прелом", Университетска болница "Св. Марина" във Варна и Георги Чунчуков - учител и общественик)


23 януари 2018 г. - Епископската конференция на Католическата църква в България изразява в становище сериозна "тревога" и не подкрепя предложението за ратифициране


23 януари 2018 г. - Дебат в Аулата на Софийския университет за конвенцията се превръща в трибуна за яростни нападки срещу документа, участват председателят на парламента Цвета Караянчева, омбудсманът Мая Манолова, британският посланик Ема Хопкинс и Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България.24 януари 2018 г. - Главното мюфтийство се обявява против ратифицирането на конвенцията


24 януари 2014 г. - Организацията на евреите в България "Шалом" и Централният израилтянски духовен съвет се обявяват "за" ратифициране на Истанбулската конвенция


24 януари 2018 г. - Две комисии на парламента не дават ход на ратифицирането на конвенцията


9 февруари 2018 г. - Десетки лекари - някои от тях са професори и известни специалисти и ръководители на клиники в големи болници - се подписват под писмо против конвенцията, в текста между другото се казва, че "навремето Хитлер бе посочил за главна своя идеология расата, Ленин и Сталин - класата, а сега Съветът на Европа се опитва да наложи избираеми социални параметри на половата идентичност в разрез с традициите и културата на различните европейски общества".


14 февруари 2018 г. - В телевизионно интервю премиерът Бойко Борисов обявява, че ще оттегли конвенцията, защото нямало консенсус: "Щом са уплашени - махаме я, дебатът почва отначало, няма да се занимаваме с нея".


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (163)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  ах, тъжно за джендърите...

 2. 2 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1179 Неутрално

  ах, тъжно за джендърите...
  —цитат от коментар 1 на stokn


  Явно, знаеш решението на Конституциония съд?
  Бъди така любезна, както си информирана, да ни го съобщиш!

 3. 3 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  скоро ще се събуди Виктор Лилов - изтъкнат хубав, умен и интелигентен, основател и притежател на партия ГЕОС - пише във форума под ника "циник". Изхвърлен от партията си, понеже били трима ..., и два от тях го изгонили. Не го казвам аз, написа го той, в този форум.
  Ще четете нещо от рода на: "... бате уре, айдя, утрупааме ги тиа гейове, от североизтока га шни дава мангиза, щот и откъде северозарада дуа..." и тем подобна литература.
  щото откак го изгониха от партията му, и вики стана като радан - достоевски

 4. 4 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2929 Неутрално

  Кой стои зад най-гласовитите и активни противници на Истанбулска конвенция четете в разследването на "Дневник"."

  а кой стои зад обратната още по гласовита теза има ли разследване ?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 5. 5 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2743 Весело

  Двеста коментара по темата? Сега като се почнат тука едни сълзи и сополи, едно юнашко репчене...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 6. 6 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  [quote#2:"4ort"][/quote]

  Становището е отрицателно, в статията си го пише.

  Доброто е заразно
 7. 7 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  ще пише и "йард", ел зет, панорамников, хубамецов и още 100 до болка познати ника на едни и същи...
  ще се въздържат, ще пасуват дифендъра, нормалните грънци, ю ес стюпида и сие, щот са инструктирани в изгубена битка да не влизат

 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#2:"4ort"][/quote]

  Конституционните съдии са се произнесли с 8 на 4 гласа,че Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията.И по конкретно на чл.46,където се казва,че бракът е доброволен съюз между мъж и жена.Така че колкото и да ни манипулираха,че в тази конвенция не ставало въпрос за "трети пол",точно за това става въпрос.

 10. 10 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Неутрално

  До коментар [#8] от "Честити Пижо Пенда без Дженда":

  Има такъв момент. Осем на четири, каквато информация се съобщава, изобщо не е лек превес, а разгромяващ.

  Доброто е заразно
 11. 11 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  а, да, и между другото ще суспендираме конституцията. Щото тя явно не уйдисва на джендърите. И понеже не могат да я променят - ми ще я махнат. Ама иначе са първи демократи, даже отвъд тях

 12. 12 Профил на АзКлавдия
  АзКлавдия
  Рейтинг: 880 Весело

  Чак се сепнах от подробностите в статията. Не по дни, а направо по часове е следено развитието, все едно на него се крепи съществуването на нацията и държавата.

  Доброто е заразно
 13. 13 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2194 Неутрално

  Ооооо пак ли почват с тая ,,конвенция"
  Не разбраха ли че не я искаме? Защо не спрат да ни я натрапват непрекъснато?

 14. 14 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2743 Весело

  Темата е благодатна да се провери кой в работно време виси по форумите.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 15. 15 Профил на Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Аз съм българче обичам наште планини зелени
  Рейтинг: 2194 Неутрално

  Толкова века сме оцеляли без ИК можем да продължим да оцеляваме и без нея. А за насилниците ИМАМЕ ЗАКОНИ,но НЯМА КОЙ ДА ГИ ПРИВЕЖДА В ИЗПЪЛНЕНИЕ.Това ни е трагедията!

 16. 16 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3021 Неутрално

  а, да, и между другото ще суспендираме конституцията. Щото тя явно не уйдисва на джендърите. И понеже не могат да я променят - ми ще я махнат. Ама иначе са първи демократи, даже отвъд тях
  —цитат от коментар 11 на stokn  До коментар [#11] от "stokn":

  Всяка конституция е просто един лист хартия. Като премахнахме зловещия чл.1 от Конституцията в началото на Прехода,това промени ли нещо в България?!

 17. 17 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2301 Неутрално

  интересни врътки на комунистите ,отново искат да отвличат внимание от далаверите си .

 18. 18 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  а, да, и между другото ще суспендираме конституцията. Щото тя явно не уйдисва на джендърите. И понеже не могат да я променят - ми ще я махнат. Ама иначе са първи демократи, даже отвъд тях
  —цитат от коментар 11 на stokn  До коментар [#11] от "stokn":

  Всяка конституция е просто един лист хартия. Като премахнахме зловещия чл.1 от Конституцията в началото на Прехода,това промени ли нещо в България?!

 19. 19 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1322 Неутрално

  Усещам как днес ще има рев по форумите.

  The best way to predict the future is to invent it.
 20. 20 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  "Всяка конституция е просто един лист хартия" - това на американците /които, между другото, издават този вестник и сайт/ особено ще им хареса

 21. 21 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1419 Неутрално

  Аферата с Кировите милиони герберите ще я прикриват с Истанб. конвенция.

 22. 22 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 338 Неутрално

  Истината за конвенцията е много прозаична. Войните в Близкия Изток са на приключване или затихване и вече ще е трудно да се оправдават политиците защо приемат пришълци. Всички нормално разсъждаващи в Европа разбраха, че това е хиджра (мирно преселение с цел разпространение на Исляма) и/или икономическа емиграция. Сега се създава джендър(социален пол), а идеята е следната. Някой арабин на когото му се иска да отиде в ЕС си измисля социален пол "жена" и естествено ще бъде подгонен от законите на Шериата. Да, но страните приели Истанбулската конвенция са длъжни да защитят неговия избор и ще го приемат с всичките му там екстри.. Една жена мюсюлманка може да каже, че е подложена на домашно насилие (няма дори да излъже) и също да поиска убежище. Мюсюлманско момиче може да каже, че я грози обрязване и също да поиска защита. Всяка държава подписала ИК е длъжна да ги приеме и обгрижва. Това е същността на ИК.

 23. 23 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  уоу, бай дифендъре, преди малко предположих, че няма да та видя в таз стая, ама явно онорара е над всичко. Абе, я ни раздуй как:
  1. Русия до 24 часа ша фалира /това преди три години/
  2. Килъри е президент /това на 8 ноември/
  3. Брекзит? Забрави! Оставаме!
  4. Тръмп? Нема такъв, вече е импийчнат...
  5. Светни ни още нещо

 24. 24 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 725 Неутрално

  Несъществуващите джендъри и в джендема да идат, реалните идиоти ще си останат. Това е проблемът в случая.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 25. 25 Профил на Waters
  Waters
  Рейтинг: 229 Неутрално

  [quote#2:"4ort"]
  —цитат от коментар 9 на musashii
  Конституционните съдии са се произнесли с 8 на 4 гласа,че Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията.И по конкретно на чл.46,където се казва,че бракът е доброволен съюз между мъж и жена.[/quote]

  Ако наистина е така, то това значи, че и в КС юристите не стават и за чеп за зеле. Не е необходимо да си юрист, за да видиш, че в ИК не се споменава нищо за еднополови бракове.

  Така или иначе, ако България иска да остане в ЕС, трябва да се готви за приемане на еднополовите бракове до десетина години. Така че, дори и погледнато в перспектива, подобно съждение е безсмислено.

  Но най-важното си остава, че Конвенцията няма нищо общо нито с третия пол, нито с еднополовите бракове, нито с т.нар "джендър идеология". Ако грандиозната измама, че това е така, е заразила и КС на България, то това е много, много лошо. Но нима ще е изненада, че съдебната власт се използва за политически цели?

 26. 26 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3633 Неутрално

  КС е поставен да дава своето становище доста след като в обществото се установи отчетлив консенсус срещу ратифициране на въпросната конвенция ! Освен това поставянето на въпроса пред КС е опит на управляващите да се скрият зад юридическата аргументация на казуса, която, видно от голямата поляризация на мненията, си остава отново спорна. Каквото и да реши КС, то никой няма да постави въпроса за конвенцията отново на дневен ред, да не говорим това да се направи в контекста на 60 - те милиона, които се опитаха да се подарят на олигархията пред очите на цялото общество !

 27. 27 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 495 Неутрално

  Държавата трябва да осигурява необходимото финансиране на всякакви НПО занимаващи се с ИК. Там е заровено кучето. Изобщо не им пука за насилието срещу жени и деца, но заради парите, които сметнаха за сигурни и, които май се отдалечават от тях днес и близките дни ще ги видим в пълния им блясък. И Дневник, и разните им анализатори, и най- всеотдайните им тролове. Ще има драми, обиди, заплахи, апокалиптични прогнози за бъдещето на страната и т.н. идиотщини от до болка познатия ни репертоар. Днес във форума ще е интересно.

 28. 28 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 316 Неутрално

  Уважавай жените! Това пише горе на снимката. Ами уважавай ги и не ги ползвай като предтекст за прокарване през задния вход на разни таботи, дето нямат нищо, ама абсолютно нищо общо с насилието срещу жени. Точно това е насилие - да ги ползваш за собствените си интереси по такъв перфиден начин! За секс се искало изрично съгласие, така ли? А за прокарване на джендер-идеология уж за моя защита някой да ме е питал? И абсолютна обита е презумпцията, че жените са толкова тъпи и няма да схванат прозрачната манипулация!Аз като жена се чувствам употребена и инструментализирана, което си е чиста проба насилие!

  Мърфи е оптимист!
 29. 29 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2743 Весело

  Днес Сорос, джендърите и техните помагачи ще се опитат да направят огромен натиск за приемане на конвенцията като скрият за известно време луната. Да ме се поддаваме на натиска —всички с фенерчета да осветим луната!

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 30. 30 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Няма никакво значение какво ще постанови конституционния съд.

 31. 31 Профил на Waters
  Waters
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Истината за конвенцията е много прозаична. Войните в Близкия Изток са на приключване или затихване и вече ще е трудно да се оправдават политиците защо приемат пришълци. Всички нормално разсъждаващи в Европа разбраха, че това е хиджра (мирно преселение с цел разпространение на Исляма) и/или икономическа емиграция. Сега се създава джендър(социален пол), а идеята е следната. Някой арабин на когото му се иска да отиде в ЕС си измисля социален пол "жена" и естествено ще бъде подгонен от законите на Шериата. Да, но страните приели Истанбулската конвенция са длъжни да защитят неговия избор и ще го приемат с всичките му там екстри.. Една жена мюсюлманка може да каже, че е подложена на домашно насилие (няма дори да излъже) и също да поиска убежище. Мюсюлманско момиче може да каже, че я грози обрязване и също да поиска защита. Всяка държава подписала ИК е длъжна да ги приеме и обгрижва. Това е същността на ИК.
  —цитат от коментар 22 на Пламен Данаилов


  Със същия успех можехте да кажете, че Конвенцията е написана с цел да се приемат някой ден марсианци в страните, които са я приели.

  Идеята, че толкова много експерти-юристи са се събрали и написали Конвенция за защита на жените от насилие с ЕДИНСТВЕНАТА скрита цел да се приемат повече бежанци издава тежко конспиративно съзнание, разбира се, лишено от капка фактология.

  За съжаление, това не е ваш личностен проблем, а обществен.

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 33. 33 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 316 Неутрално

  А и не ми се мисли за конституционните съдии, които ще дадат зелена улица на джендеризма. Ще загубят всякакво уважение за вечни времена! А човек за единия си фасон живее!

  Мърфи е оптимист!
 34. 34 Профил на Waters
  Waters
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Ще има драми, обиди, заплахи, апокалиптични прогнози за бъдещето на страната и т.н. идиотщини от до болка познатия ни репертоар. Днес във форума ще е интересно.
  —цитат от коментар 27 на zle_platen_trol


  Драмите и обидите дойдоха от противниците на Конвенцията, като например онази лелка, която крещеше на английската посланичка да ходела на майка си в г**а по време на дебат, който се очакваше да е ключов.

  Интересно как уж наглед интелигенти хора не могат да преценят коя страна с какви "аргументи" боравеше.

 35. 35 Профил на Waters
  Waters
  Рейтинг: 229 Неутрално

  А и не ми се мисли за конституционните съдии, които ще дадат зелена улица на джендеризма. Ще загубят всякакво уважение за вечни времена! А човек за единия си фасон живее!
  —цитат от коментар 33 на султана глаушева


  Не знам дали осъзнавате, че това ви схващане издава тотално неразбиране на правораздаването. В случая "фасона" не би трябвало да има никакво значение, само правните аргументи. За съжаление, сте права, че те не са водещите. Защото ако бяха, щеше простичко и ясно да се каже, че ИК не противоречи по никакъв начин на Конституцията.

 36. 36 Профил на Tenebrvs
  Tenebrvs
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Консерви от всички страни - обединявайте се, че иначе ще ни превземат джендърите

  Либераст
 37. 37 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1364 Неутрално

  До коментар [#35] от "buff":

  много си активен бре,ти ли си дежурен по конвенция днеска?

 38. 38 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2890 Весело

  Ако Конституционният съд приеме, че Конвенцията срещу насилието над жени противоречи на Конституцията се налага обоснованият извод, че насилието над жените е здраво скрепено от българската Конституция.

 39. 39 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#25:"buff"][/quote]

  Само така ще е-конституционните съдии не разбират,а форумните анонимници са експерти.
  И никъде няма изисквания да се приемат еднополови бракове,за да бъде държава член на ЕС.

 40. 40 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2890 Неутрално

  "...ГЕРБ прецени, че само Конституционният съд може да даде правна експертиза влиза ли той в противоречие с основния закон...."

  И ако прецени, че влиза Бойко Борисов ще каже "Ние искахме да я ратифицираме, ама те не ни дадоха". Както открай време "Ние ги хващаме, те ги пускат".

 41. 41 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  [quote#35:"buff"][/quote]
  "...ИК не противоречи по никакъв начин на Конституцията."

  "Бракът е между мъж и жена..." пише в тая Конституция, дето убаво си я написал с главна буква. Би ли го потвърдил?

 42. 42 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1315 Весело

  "Според него делото за Истанбулската конвенция дава уникален шанс на КС да внесе яснота какво трябва да се разбира под "мъж" и "жена". Той смята, че минималното, което съдът следва да направи, е отчетливо да изясни, че според Конституцията "мъж" означава биологичен мъж, а "жена" - биологична жена. Проф. Вълчев не отхвърля обаче възможността парламентът да уреди сключването на брак между лица от един и същи пол или да създаде нова правна фигура аналогична на брака, но това трябва да стане открито и по предвидения в конституцията ред..."

  Разбирай, ИК "скрито и подмолно", в противоречие на КРБ "създава" нова правна фигура, аналогична на брака между НЕбиологичен мъж и НЕбиологична жена, хахах...
  Егати тъпото мнение! Комунистът си остава комунист и в червата, това е!

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 43. 43 Профил на Западноевропейски Национал Популист
  Западноевропейски Национал Популист
  Рейтинг: 206 Неутрално

  Няма никакво значение дали България ще приеме ИК. ИК вече е приета навсякъде, където това има значение. България е последна дупка на кавала, не само в Европа, но и на Балканите.

 44. 44 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  До коментар [#43] от "aaj19563220":

  Донякъде е така, но не мога да се съглася да сме единствените след Русия и някои от феодалните й владения от морална гледна точка. Това е петно върху лицето на УЖ европейска България.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 45. 45 Профил на Waters
  Waters
  Рейтинг: 229 Неутрално

  [quote#25:"buff"]
  —цитат от коментар 39 на musashii
  Само така ще е-конституционните съдии не разбират,а форумните анонимници са експерти.И никъде няма изисквания да се приемат еднополови бракове,за да бъде държава член на ЕС.[/quote]

  Всъщност, прав сте: не може да са толкова некомпетентни. Следователно, просто изпълняват поръчка. Защото за всеки нормален юрист е ясно, че Конвенцията няма нищо общо с еднополовите бракове.

  Що сте отнася до второто ви твърдение, много скоро въпросът какво правим с еднополовите бракове сключени в други страни от ЕС, където може, ще се задава все повече. И България ще трябва да уважи по някакъв начин подобни бракове. Да не говорим, че няма как още дълго да се преструваме, че уж хомосексуалните не са дискриминирани, пък не могат да сключват брак, като всички останали. Просто въпрос на логика, не мислите ли?

 46. 46 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1435 Неутрално

  България от край-време страда от полуграмотни елити. Цялата работа тръгна от неспособността или нежеланието на някои хора да разберат смисъла на думи в Английския език. Макар да е ясно, че Род е най-близка по смисъл на думата Джендер, макар да са дадени ТОЧНИ и ЯСНИ дефиниции на тия понятия и смисловите нюанси в тяхната конкретна в случая употреба, празноглавите елити продължават със словесните диарии по медиите и подвеждат населението.
  Ако приемем, че Турция е една консервативна (според някои - едва ли не плъзгаща се към Средновековието страна), след като те са подписали въпросната Конвенция, надали имаме някакви основания да не я приемем и ние, и стожерите на морала могат да са напълно спокойни. Факт е, че повечето страни от Континентална Европа са ратифицирали, опредедено означава, че няма никакви проблеми с И.К. Само че, Ганьо мисли себе си за по-умен от разните там Евро-гейове, либерасти, толерасти и ДЖЕНДЪРИ (руската хибридна пропаганда мед и капе на сърцето при възможност веднага да изковат ново понятие от типа на гореказаните, нов йероглиф - пореден пирон в ковчега на загниващия Запад).
  Така, България се нарежда пак в клуба на тъпите, бедните, лузърите (където, види се и е мястото). Това обаче не е най-същественото.
  Най-важното в тая работа няма нищо общо с И.К.
  Най-важна е ДИМНАТА ЗАВЕСА, която се създава с това празнословие около И.К. С огромен емоционален заряд (видите ли, това било бъдещето на децата - джендери щели били да ги правят и т.н.). Димната Завеса е най-добре отиграната тактика на ДС за да се прикриват далавери от голям мащаб. Т.нар. възродителен процес беше първата и наистина голяма димна завеса, която напълно скри първото разграбване на държавата чрез задгранични дружества и пр. СДС, както и ДПС бяха втората димна завеса. Чрез СДС се унищожи всяка възможност за нормална левица - социалдемокрацията беше посечена завинаги. ДПС пък беше директен клон не само на ДС, но най-вече на КГБ и публиката започна да го съзнава едва сега. На мен лично, тая работа ми беше ясна от 1990. И не е необходимо да си много умен, за да го видиш, просто трябва да се внимава в детаила и да се познава Историята. Сега вдигаха грандиозна олелия за Евро-преЦедателството. Едва ли не било супер успешно. Всеки път като кликна на някой от централните Френски канали - за България едно голямо Нищо, камо ли за председателство. Западът изобщо не брои България като какъвто и да било фактор, дори само на Балканите. Обаче, Западът под различни форми индикира защо това е така - а именно - проводник сме на интересите на чужди и враждебни сили, знаете кои са тия сили.
  Димната завеса се прави и с малки димки - медиите отделят огромно време за глупости от рода колко нарушители били глобени от катаджиите. Само че, катаджиите никога не пипат джипове и бентли-та. Сума ти време те занимават с лъвчета от не знам си кой си зоопарк. Или пък с какъв ботокс се появила някаква кифла. И някак медиите нямат време да изяснят защо политиката на държавата е АНТИ-ИНВЕСТИЦИОННА. Защо държавата НЕ ЖЕЛАЕ да се справи с престъпността. Занимават хората всеки ден с баби и дядовци хвърлили хилядарки от балкона, а не кажат простата истина, че телефонни измами могат да стават само със съдействие на вътрешни хора от полицията!
  Защо в България и най дребен бизнес е под контрола на мутри, които при нормална държава могат единствено да са хамали или охрана на складове?
  Тези и много други въпроси от типа кой ги взе и къде са 4 милиарда от КТБ натоварени на гърба на данъкоплатеца! В една нормална държава отдавна да бяха намерили парите или виновните или и двете. Само че, това става единствено в държавите на гадните Евро-гейове, либерасти и меки китки. Меки китки, ама пипат здраво. И за сведение на посрещачите - ония джендери на Запад по никой начин не допускат в своите общества тия извращения, на които хората в България са подложени всекидневно. Джендерите на Запад никога няма да допуснат някой друг да им контролира енергетиката, нито пък някой да задигне 4 милиарда, а данъкоплатците да духат супата, нито пък да търпят мизерия, понеже са заложници на бъдещите интереси на някаква сатрапия, нито ще търпят разни селски барони и фитнес-кретени да им контролират бизнеса. Джендерите не търпят такива неща, дворът им е чист, при джендерите има ред, разбираем за гражданите. В България има ред разбираем за 300 човека, останалите - ратаи. Димката с И.К. е поредният кьор-фишек за ония 80%. Да се бием в гърдите Булгар-Булгар, а около нас - кочина. И едни прасета управляват!

 47. 47 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 213 Неутрално

  "buff", преди да даваш мнение, прочети конституцията ни! Освен това всеки научи, че в конвенцията се дава неограничена власт на един орган, който ще съди, беси и коли, без да имаш шанс да протестираш и обжалваш, защото решенията му ще бъдат над нашия съд!

 48. 48 Профил на Али Ибн Абдул Обстул Бей
  Али Ибн Абдул Обстул Бей
  Рейтинг: 468 Неутрално

  Имам три предложения за стаж - Сингапур, Израел и Канада. В първите две бланки, мястото където се оказва пола пише "sex", в канадската бланка "gender". Така, че нищо лошо няма в тази конвенция.

  No pain, no gain! GHA Discovery програма за лоялност: Платинено Ниво ; Шалом! ; https://i.imgur.com/LaeLkEr.jpg
 49. 49 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2890 Неутрално

  До коментар [#25] от "buff":

  "Но нима ще е изненада, че съдебната власт се използва за политически цели?"

  Не, няма да бъда никаква изненада. Конституционният съд постанови, че Делян Пеевски може да остане депутат след като е положил клетва като шеф на ДАНС. Пак Конституционният съд постанови, че един друг Делян, ама Добрев може да остане депутат след като е подал оставка. Та сега една Истанбулска конвенция ли ще му се опре да създаде на управляващите алиби за това тя да не бъде ратифицирана? Още повече, че докладчик по делото е Анастас Анастасов - бивш депутат от ГЕРБ, завършил две специалности - „Защита на националната сигурност на Р. България“ и „Право“ в Академията на МВР – София. Положението е бетон арме!

 50. 50 Профил на dante_18
  dante_18
  Рейтинг: 595 Неутрално

  21 януари 2018 г. - Светия Синод се обявява против ратифицирането на Истанбулската конвенция


  24 януари 2018 г. - Главното мюфтийство се обявява против ратифицирането на конвенцията

  --------------------------------------------

  само мркобесниците да против ИК. Значи, определено трябва да се ратифицира възможно най-бързо.

  If you are going through hell... Keep going!
 51. 51 Профил на Waters
  Waters
  Рейтинг: 229 Неутрално

  "buff", преди да даваш мнение, прочети конституцията ни!
  —цитат от коментар 47 на sandeva


  Коя точно част от конституцията визирате. С коя част на Конвенцията противоречи?

 52. 52 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#45] от "buff":

  Содимистите също са дискриминирани, не могат да сключат брак...

  Абе вие в ред ли сте? Има купища ограничаващи фактори сключването на един съюз в правния свят, какъвто е брака. Различния пол е само едно от условията. Всичко друго ли е дискриминация? Утре мъжкия пасивен ще поиска да пикае в женската тоалетна, какво правим, дискриминираме ли го?

 53. 53 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Апропо, някой може ли да ми обясни, какъв точно е смисъла на тая конвенция. Едва ли има държава, в която да не е подсъдно насилието над жени. За чии чеп е тогава тая конвенция. Ако една държава не спазва собствените си закони, някаква измислени пожелателни хартийки няма да променят нищо. Само идиот би се надявал на нещо такова.

 54. 54 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 495 Неутрално

  До коментар [#34] от "buff":

  Драги приятелю, визирам само и единствено форума на Дневник, а тук агресивната страна бяха до болка познатите ни защитници на ИК. Никога не съм се интересувал от очевадно платени протести и затова не обърнах никакво внимание на лелките и чичковците крякащи пред парламента. МС и, където още са крякали. Аз моето мнение за проблемите, които уж защитава конвенцията съм го казал отдавна. Имаме си много добри закони за защита от насилие и сега, просто трябва да се спазват. Правото на хомосексуалните двойки да сключват брак, с всички последващи права и задължения е точно толкова тяхно право, колкото и при хетеросексуалните двойки, така че е въпрос на време и тук да бъдат узаконени. Самата ни конституция изключва всякакъв род дискриминация, така че и от тази гледна точка конвенцията е леко излишна.

 55. 55 Профил на Waters
  Waters
  Рейтинг: 229 Неутрално

  Содимистите също са дискриминирани, не могат да сключат брак...Абе вие в ред ли сте?
  —цитат от коментар 52 на niakoi_si

  Ами не знам - вие сте този, който очевидно не може да направи разлика между това да се сключва брак с човек и да се сключва брак с животно.


 56. 56 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 636 Весело

  "Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие" противоречи на Конституцията?!
  Еваларка бе коституционалисти....

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 57. 57 Профил на Dexx
  Dexx
  Рейтинг: 636 Весело

  Извинявам се за правописа, но тъча на телефона ми е за смяна

  “Който и да бе сътворил човечеството, не си бе изпипал работата докрай, защото хората твърде лесно се прегъваха в коленете.” Тери Пратчет
 58. 58 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#45:"buff"][/quote]

  И кой сте вие да определяте кой е нормален юрист и кой не?Познавам доста юристи,които са на същото мнение като конституционните съдии.Утвърдени имена в професията,а не разчитащи на приходи от НПО.
  И няма никаква дискриминация спрямо хомосексуалистите в нито един български закон или подзаконов нормативен акт.В Конституцията ясно е записано,че бракът е съюз между мъж и жена.По същата логика и многоженците могат да кажат,че са дискриминирани,щото не се допуска многоженство според българските закони.

 59. 59 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  За повечето изразени мнения получавате "плюс". Не съм съгласна с две-три обаче. Възродителният процес не беше "димна завеса", а начин за феодализиране на една значителна част от населението, която застрашително нарастваше, обсебвайки изоставените и обезлюдените от комунистите български села. Много точно отбелязвате, че ДпС е партия на КГБ, Турците, които останаха бяха подчинени безусловно или зависими от властта изначално, а тези, които се върнаха след "Голямата екскурзия" се чувстваха виновни, ерго доброволно си сложиха главите на дръвника. Затова ДпС е на власт с техните гласове от 1990, та до днес (защото е в НС и държи БСП в желeзни обръчи от пари, влияние и изнудване, не заради друго). ДпС-КГБ-ГРУ е стиснало България за гушата, мрази от душа и сърце Ердоган и продължава да тероризира хорицата, които отдавна не са в България, но имат роднини или собственост тук.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 60. 60 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До коментар [#55] от "buff":

  Просто хиперболизиран пример, за да схванете идеята - брака е съюз под условие. Като не ви кефят условията или не отговаряте на тях, не го сключвате.

  Аз да ви питам, като двама мъжки сключат брак и "единия" бие "другата", "другата" ще е защитена ли от конвенцията за защита на жени от насилие?

 61. 61 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  До коментар [#46] от "transvaal":

  Прочети какво е тълкуването в енциклопедия"Британика"за gender identity.Пък тогава давай квалификации кой какво не разбира.

 62. 62 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1315 Весело

  До коментар [#46] от "transvaal":

  Упс, #59 е отговор до Вас.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 63. 63 Профил на Margarita Sandeva
  Margarita Sandeva
  Рейтинг: 213 Весело

  До коментар [#43] от "aaj19563220": "България е последна дупка на кавала, не само в Европа, но и на Балканите." - за което и се радвам! Аз съм от мракобесните тъмни сили - православна християнка!

 64. 64 Профил на Наблюдател
  Наблюдател
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Мен лично в цялата работа ме дразни че след всички вопли и крясъци по темата почти всички ключови институции са възразили тяхното юридическо становещо да бъде публично огласено.

  Умерен толераст
 65. 65 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#45] от "buff":
  "... а, да, и между другото ще суспендираме конституцията. Щото тя явно не уйдисва на джендърите. И понеже не могат да я променят - ми ще я махнат. Ама иначе са първи демократи, даже отвъд тях..." - написах преди 3 часа.
  Логично за "всеки нормален юрист" както скромно се е самоназовал цитирания " България ще трябва да уважи по някакъв начин подобни бракове. Да не говорим, че няма как още дълго да се преструваме, че уж хомосексуалните не са дискриминирани, пък не могат да сключват брак, като всички останали."
  А, да, и според "нормалния юрист" всичките конституционни съдии "не може да са толкова некомпетентни. Следователно, просто изпълняват поръчка."

 66. 66 Профил на Waters
  Waters
  Рейтинг: 229 Неутрално

  И кой сте вие да определяте кой е нормален юрист и кой не?Познавам доста юристи,които са на същото мнение като конституционните съдии.Утвърдени имена в професията,а не разчитащи на приходи от НПО.И няма никаква дискриминация спрямо хомосексуалистите в нито един български закон или подзаконов нормативен акт.В Конституцията ясно е записано,че бракът е съюз между мъж и жена.По същата логика и многоженците могат да кажат,че са дискриминирани,щото не се допуска многоженство според българските закони.
  —цитат от коментар 58 на musashii


  Продължаваме да разискваме паралелно две теми. Понеже ИК няма нищо общо с еднополовите бракове, засега ще оставя тази тема, макар да имам много да кажа и там.

  Що се отнася до "юридическата" логика на отхвърлянето на Конвенцията, въпросът не е дали познавате юристи или не. Въпросът е простичък: коя част на Конституцията противоречи на Конвенцията. За мен няма такава и не виждам някой тук да е дал такава.

 67. 67 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2890 Неутрално

  До коментар [#50] от "dante_18":


  21 януари 2018 г. - Светия Синод се обявява против ратифицирането на Истанбулската конвенция
  24 януари 2018 г. - Главното мюфтийство се обявява против ратифицирането на конвенцията
  --------------------------------------------
  само мркобесниците да против ИК. Значи, определено трябва да се ратифицира възможно най-бързо.
  —цитат от коментар 50 на dante_18


  Пропуснали сте дребната подробност, че най-върлият противник на Конвенцията е Корнелия Нинова. Даже е включила борбата с "джендър идеологията" във "Визия за България".

  ПП. А куриозна подробност е, че положението на Корнелия Нинова като председател на БСП е типичен пример за нестереотипна джендър идентичност по смисъла на Конвенцията.

 68. 68 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2890 Неутрално

  До коментар [#47] от "sandeva":

  Другарко "sandeva", не мога да спестя забележката, че Вие сте типичен представител на войнството противници на Конвенцията, които не са чели нито нея, нито Конституцията. Хич и не Ви трябва! Дръжте се за опорните точки и няма да сбъркате!

 69. 69 Профил на musashii
  musashii
  Рейтинг: 726 Неутрално

  [quote#66:"buff"][/quote]

  Като излезе решението на КС ще се видят и мотивите на съдиите.Сега само трябва да се гадае.

 70. 70 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  Само в България съзряха пъкления план на джендърите, гейовете и лесбийките да ни наложат безполово общество, а също така и на световната конспирация да напълни страната с мигранти.
  Останалите европейски държави явно не са дорасли до тези прозрения, след като дори и в държави, които не са ратифицирали конвенцията еднополовите бракове са разрешени и не се води такава кампания против ИК.

 71. 71 Профил на Пламен Данаилов
  Пламен Данаилов
  Рейтинг: 338 Неутрално

  До коментар [#31] от "buff":

  Тежкото конспиративно съзнание го има един дядо(и неговите последователи), който иска да насели белите държави с тъмнокожи. Механизма го описах.

 72. 72 Профил на Бубенце
  Бубенце
  Рейтинг: 389 Весело

  До коментар [#25] от "buff":
  До коментар [#49] от "Един препатил":

  Конституционният съд не е част от съдебната власт. Образователен хинт за препатили и блъфчета.

 73. 73 Профил на Time is on my side
  Time is on my side
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  До коментар [#25] от "buff":"Но нима ще е изненада, че съдебната власт се използва за политически цели?"Не, няма да бъда никаква изненада. Конституционният съд постанови, че Делян Пеевски може да остане депутат след като е положил клетва като шеф на ДАНС. Пак Конституционният съд постанови, че един друг Делян, ама Добрев може да остане депутат след като е подал оставка. Та сега една Истанбулска конвенция ли ще му се опре да създаде на управляващите алиби за това тя да не бъде ратифицирана? Още повече, че докладчик по делото е Анастас Анастасов - бивш депутат от ГЕРБ, завършил две специалности - „Защита на националната сигурност на Р. България“ и „Право“ в Академията на МВР – София. Положението е бетон арме!
  —цитат от коментар 49 на Един препатил


  Точно така е. КС отдавна изпълнява политически поръчки, а сега особено старателно, защото е изцяло доминиран от комунистите и техните началници от ДпС.

  “In an age in which the media broadcast countless pieces of foolishness, the educated man is defined not by what he knows, but by what he doesn't know.” ― Nicolas Gomez Davila
 74. 74 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#68] от "Един препатил":

  До коментар [#47] от "sandeva":Другарко "sandeva", не мога да спестя забележката, че Вие сте типичен представител на войнството противници на Конвенцията, които не са чели нито нея, нито Конституцията. Хич и не Ви трябва! Дръжте се за опорните точки и няма да сбъркате!
  —цитат от коментар 68 на Един препатил

  Ето го и типичния тролски коментар.
  1. "Другарко" ... - демек тя е тъпа, стара, вредна комунистка за разлика от теб и тебеподобните ти - висшата просветеност
  2. "... не мога да спестя забележката..." - ми граматически и смислово е неправилно, ма кво значение има това за висшата раса
  3. "... дръжте се за опорните точки..." - направо е цяло чудо, че си пропуснал путя, чемодан, ушанка, айде у лево, вокзал, чугун, бетон, масква и т.н.

 75. 75 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Прозрял ни е геният Алеко.
  Не може да има и съмнение, че виковете булгар, булгар могат по някакъв начин да не са съпроводени с тупане по юнашки космати гърди.
  И с хитроумно присмиване на жендърския полъх идващ от Европата на бай Иречеците.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 76. 76 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 1985 Неутрално


  Лично на мен ми е безразлично, дали България ще подпише, или не тази Конвенция, но в очите на Европа и цивилизования свят това не е така . В България винаги е имало, има и днес хомосексуални двойки, които живеят заедно и ще ги има и в бъдеще, без значение дали сме подписали, или не . Голямата болка на българите не е Конвенцията, а липсата на реформи, които да създадат почва за развитието на страната във всички области и да дадат възможност да се оттласнем от дъното .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 77. 77 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 904 Неутрално

  Не пипайте конституцията със мазните си джендърски пръсти !!!

 78. 78 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1364 Неутрално

  До коментар [#73] от "Непукистка":

  чаай ся,объркахме се.мислехме дека ДС и КГБ са началници на БСП и ДПС,пък ти викаш-ДПС бил началник на БСП.

 79. 79 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1364 Неутрално

  До коментар [#70] от "pamela":

  там си бият повече жените,хеле пък в скандинавието.нищо,че геевите сваДби са разрешени

 80. 80 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2049 Весело

  Сега ако теглим чертата ще видим, че българското правителство без капка угризения и колебания е подписало противоконституционна конвенция. Това е истинският скандал. Никакъв Киро, никакви кози, никакви инвалиди не могат да засенчат огромния гаф на брюкселския измекярин Борисов и брюкселското му алтер-его Захариева. Не им стигаше внушителната обществена съпротива, но понеже са глупаци трябваше и КК да им навре в носовете, че нарушават конституцията.

  Моментът е изключително сгоден за бета-мъжете от "демократичната опозиция" да захапят здраво банкянската мутра и да го обесят на бикините на Екатерина.

 81. 81 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1364 Неутрално

  До коментар [#55] от "buff":

  бъфи, бракът е институция,създадена главно,да защитава потомството на двойката,като признание на обществото за смелоста им,да го създадат и възпитат ,като един ценен гражданин на обществото,което също ще има поколение,заменящо старото,така че обществото да се развива. аз мислех,че геевете искат да се женят заради либофта,пък то било за уреждане на имуществени проблеми,наследяване и други.

 82. 82 Профил на stokn
  stokn
  Рейтинг: 642 Неутрално

  До коментар [#80] от "Lemmy":

  + + +

 83. 83 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1268 Неутрално

  кой стои зад обратната още по гласовита теза има ли разследване ?
  —цитат от коментар 4 на дерибеев


  То го пише в матряла. Всичкото грантаджия : строй се и преброй се на "първи - втори"

  Чак се сепнах от подробностите в статията. Не по дни, а направо по часове е следено развитието, все едно на него се крепи съществуването на нацията и държавата.
  —цитат от коментар 12 на dogwoman


  Същото е и в изтеклите документи на др Сорос в дслийкс. На всеки 48 часа - сводка за състоянието на клетите бежанци. Като военна организация. Данемислиш че грант се изкарва лесно? Треба документирано да го оправдаеш : колко кила спам си произвел, снимки от протест, възвания, издигане на глас, писане на доноси до всякакви институции итн

 84. 84 Профил на George Svinarov
  George Svinarov
  Рейтинг: 815 Неутрално

  До коментар [#25] от "buff":

  "Така или иначе, ако България иска да остане в ЕС, трябва да се готви за приемане на еднополовите бракове до десетина години. Така че, дори и погледнато в перспектива, подобно съждение е безсмислено."
  Докога ще бъркате Съвета на Европа, чийто недоносче е ИК, с Европейския Съюз, където ИК засега не е била дори обсъждана.?

 85. 85 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2466 Неутрално

  До коментар [#79] от "pavur":
  Местните едва ли ги бият, защото при развод издръжката за съпругата и децата е значителна, освен това жените веднага се оплакват и побоите не се прикриват.
  Виж, при пришълците нещата се по-различни, но и те са включени в общата статистика.
  В България се разбира за домашното насилие след като системно малтретираната жена бъде убита. Тогава всички заклеймяват убиеца, а превенцията? Какво се прави за превенция на домашното насилие?

 86. 86 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1356 Неутрално

  "Кой стои зад най-гласовитите и активни противници на Истанбулска конвенция четете в разследването на "Дневник".

  А кой стои зад най-гласовитите привърженици няма ли да се разследва от Дневник, а?
  Толкова за безпристрастността на медията.

  Panta rhei....
 87. 87 Профил на Burgazliya
  Burgazliya
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Много сте зле!
  Тъжна, провинциална, балканска сбирщина..
  Срамота!

 88. 88 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5346 Неутрално

  Епична битка за фалшиви ценности, оставящи на заден план основното - защитата на жените от насилие.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 89. 89 Профил на pag
  pag
  Рейтинг: 1375 Любопитно

  Я, ревът на измамените джендърчета вече е започнал!
  Бленуваното държавно финансиране за "борба с насилието" изчезва от хоризонта! УжасТ!!!

  Днес ще е забавно!

  Знанието е сила, информацията - власт
 90. 90 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2285 Любопитно

  Всичкото хубаво за брака, дето бил създаден да благоприятства потомството и т.н., не че конвенцията има отношение към това. Ама защо българите в детеродна възраст все повече бягат към страни, в които еднополовите бракове и съюзи са законни? Явно това никак не ги/ни притеснява. Иначе - честито на противниците на конвенцията и най-вече честито на Нинова и сие.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 91. 91 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 552 Неутрално

  България от край-време страда от полуграмотни елити. Цялата работа тръгна от неспособността или нежеланието на някои хора да разберат смисъла на думи в Английския език. Макар да е ясно, че Род е най-близка по смисъл на думата Джендер, макар да са дадени ТОЧНИ и ЯСНИ дефиниции на тия понятия и смисловите нюанси в тяхната конкретна в случая употреба, празноглавите елити продължават със словесните диарии по медиите и подвеждат населението.Ако приемем, че Турция е една консервативна (според някои - едва ли не плъзгаща се към Средновековието страна), след като те са подписали въпросната Конвенция, надали имаме някакви основания да не я приемем и ние, и стожерите на морала могат да са напълно спокойни. Факт е, че повечето страни от Континентална Европа са ратифицирали, опредедено означава, че няма никакви проблеми с И.К. Само че, Ганьо мисли себе си за по-умен от разните там Евро-гейове, либерасти, толерасти и ДЖЕНДЪРИ (руската хибридна пропаганда мед и капе на сърцето при възможност веднага да изковат ново понятие от типа на гореказаните, нов йероглиф - пореден пирон в ковчега на загниващия Запад).Така, България се нарежда пак в клуба на тъпите, бедните, лузърите (където, види се и е мястото). Това обаче не е най-същественото. Най-важното в тая работа няма нищо общо с И.К.Най-важна е ДИМНАТА ЗАВЕСА, която се създава с това празнословие около И.К. С огромен емоционален заряд (видите ли, това било бъдещето на децата - джендери щели били да ги правят и т.н.). Димната Завеса е най-добре отиграната тактика на ДС за да се прикриват далавери от голям мащаб. Т.нар. възродителен процес беше първата и наистина голяма димна завеса, която напълно скри първото разграбване на държавата чрез задгранични дружества и пр. СДС, както и ДПС бяха втората димна завеса. Чрез СДС се унищожи всяка възможност за нормална левица - социалдемокрацията беше посечена завинаги. ДПС пък беше директен клон не само на ДС, но най-вече на КГБ и публиката започна да го съзнава едва сега. На мен лично, тая работа ми беше ясна от 1990. И не е необходимо да си много умен, за да го видиш, просто трябва да се внимава в детаила и да се познава Историята. Сега вдигаха грандиозна олелия за Евро-преЦедателството. Едва ли не било супер успешно. Всеки път като кликна на някой от централните Френски канали - за България едно голямо Нищо, камо ли за председателство. Западът изобщо не брои България като какъвто и да било фактор, дори само на Балканите. Обаче, Западът под различни форми индикира защо това е така - а именно - проводник сме на интересите на чужди и враждебни сили, знаете кои са тия сили. Димната завеса се прави и с малки димки - медиите отделят огромно време за глупости от рода колко нарушители били глобени от катаджиите. Само че, катаджиите никога не пипат джипове и бентли-та. Сума ти време те занимават с лъвчета от не знам си кой си зоопарк. Или пък с какъв ботокс се появила някаква кифла. И някак медиите нямат време да изяснят защо политиката на държавата е АНТИ-ИНВЕСТИЦИОННА. Защо държавата НЕ ЖЕЛАЕ да се справи с престъпността. Занимават хората всеки ден с баби и дядовци хвърлили хилядарки от балкона, а не кажат простата истина, че телефонни измами могат да стават само със съдействие на вътрешни хора от полицията!Защо в България и най дребен бизнес е под контрола на мутри, които при нормална държава могат единствено да са хамали или охрана на складове?Тези и много други въпроси от типа кой ги взе и къде са 4 милиарда от КТБ натоварени на гърба на данъкоплатеца! В една нормална държава отдавна да бяха намерили парите или виновните или и двете. Само че, това става единствено в държавите на гадните Евро-гейове, либерасти и меки китки. Меки китки, ама пипат здраво. И за сведение на посрещачите - ония джендери на Запад по никой начин не допускат в своите общества тия извращения, на които хората в България са подложени всекидневно. Джендерите на Запад никога няма да допуснат някой друг да им контролира енергетиката, нито пък някой да задигне 4 милиарда, а данъкоплатците да духат супата, нито пък да търпят мизерия, понеже са заложници на бъдещите интереси на някаква сатрапия, нито ще търпят разни селски барони и фитнес-кретени да им контролират бизнеса. Джендерите не търпят такива неща, дворът им е чист, при джендерите има ред, разбираем за гражданите. В България има ред разбираем за 300 човека, останалите - ратаи. Димката с И.К. е поредният кьор-фишек за ония 80%. Да се бием в гърдите Булгар-Булгар, а около нас - кочина. И едни прасета управляват!
  —цитат от коментар 46 на transvaal


  Страхотен коментар, Браво.

 92. 92
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 93. 93 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1504 Неутрално

  нямаме проблем с жените , а с "джендърите" /каквото и да значи това/

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 94. 94 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1364 Неутрално

  До коментар [#85] от "pamela":

  има си закони. като ратифицират конвенцията,как контролния орган и правителството,ше организират и следят за спазването? ше назначат по един милиционер във всеки блок,да слухти дали някоя няма да изпищи,щото са й лепнали шамар? ше агитират мехмед да пусне жена си да завърши университет,вместо да седи зад печката и да ражда деца? мислиш ли,че депесето и бехека няма да гракнат,че патрЕотарите се мъчат да асимилират малцинствата и да разрушат традициите им? и сега има жени кранистки,зидаромазачки,сиота на корпорации,астронавтки,космонавтки,футболистки… мъже в женска роля ше се поощрява ли или е задължително?

 95. 95 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1504 Неутрално

  До коментар [#91] от "foxa5":

  въобще не ме интересува какво значи "джендър" на друг език освен български :-) сега пробвай с китайски йероглифи 3-:

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 96. 96 Профил на yanne
  yanne
  Рейтинг: 957 Неутрално

  До коментар [#2] от "4ort":

  Явно не сте чели статията.

 97. 97 Профил на pavur
  pavur
  Рейтинг: 1364 Неутрално

  До коментар [#90] от "7777":

  те не бягат там заради геевите свадби. пък и там си бият жените ,има си статистика.

 98. 98 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 1504 Неутрално

  Коя точно част от конституцията визирате. С коя част на Конвенцията противоречи?
  —цитат от коментар 51 на buff


  :-) само дето е Истанбулска стига, за да не мине в България
  ... или 5 века са ви малко , ами и още джендъри искате

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 99. 99 Профил на Емил Емил
  Емил Емил
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Защо са изтипосали тази демагогска пропагандна картинка, като истанбулската конвенция няма почти нищо общо с жените и НЕ Е за жените?

  LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ; мисли глобално + решавай локално = прагматичен национализъм
 100. 100 Профил на foxa5
  foxa5
  Рейтинг: 552 Неутрално

  Четох конвенцията, признавам отгоре отгоре. За мен лично не видях някъде нещо което да противоречи на здравия разум камо ли на конституцията. Аз лично съм за, поради простата причина че Нинова и БСП са против, както и вестници и коментатори които се свързват с бившите ДС и Русия (а също и никове в Дневник които са откровено проруски :) )
  Проста логика - щом ретроградни сили като БСП и Русия са против, начи трябва това да е нещо хубаво. :)

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK