Филип Димитров за Истанбулската конвенция: "Джендър идеология" е като "екофашизъм" - няма правна стойност

Филип Димитров е един от четирима от състава на Конституционния съд, които не смятат, че Истанбулската конвенция противоречи на основния закон

© Цветелина Белутова

Филип Димитров е един от четирима от състава на Конституционния съд, които не смятат, че Истанбулската конвенция противоречи на основния законДнес Конституционният съд излезе с решение, с което с осем на четири гласа обявява Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, станала известна като Истанбулската конвенция, за противоречаща на основния закон.


Особените мнения, изразени от съдиите, които не са съгласни с решението на мнозинството и смятат, че Конвенцията е в съответствие с Конституцията, са на Румен Ненков, Филип Димитров, Константин Пенчев и Георги Ангелов.


"Дневник" публикува всяко от техните становища. По-долу ще прочетете това на Филип Димитров
Не съм съгласен с решението по конституционно дело № 3/2018 г., с изводите на мнозинството, както и подхода към тях, по следните съображения:


Конституционният съд би следвало да разгледа искането за обявяване на противоконституционност в следните насоки:


Съществува ли текст или принцип в българската конституция, който да се намира в противоречие с целите, обсега или конкретни разпоредби на Конвенцията;


Съществуват ли вече като част от българската правна система други актове, които съответствуват на съдържанието на Конвенцията и


До какво се свежда отговорността, поета от правителството, респ. от парламента, за да се установи има ли и какви рискове от бъдещи действия, които биха могли да застрашат конституционния ред.


Разглеждайки искането, без да разграничи отчетливо тези елементи,


мнозинството попадна в объркване и в контекста на особено шумна политическа кампания


(която Конституционният съд, разбира се, не може да пренебрегва, но трябва да оценява с подобаващата му прецизност), стигна до постановеното решение.


Конвенцията определя целите и обхвата си в чл. 1 и 2 изключително в рамките на насилието над жени и домашното насилие. Обстоятелството, че тази проблематика е третирана в други законодателни и ратифицирани от България международни актове (подробно изброени в решението), ни най-малко не отменя правото на правителството да подпише нов международен акт, които създава допълнителни гаранции за международно сътрудничество при спазването на тези норми (тъкмо това е и новото в Конвенцията – ангажимент за по-разгърнати мерки за защита срещу насилието над жени и домашното насилие).


Дали обаче България не трябва поради бедност да откаже закрила на пребивани жени не е конституционен въпрос, а въпрос на изпълнителната и донякъде на законодателната власт.


Мнозинството избра като основен аргумент за мотивиране на решението си приемането, че


с позоваването на пола в неговото социално измерение


(употребата на термините "gender" или "genre") се изразявала "идеята, че социалното измерение на пола е независимо от биологичното".


Така мнозинството, макар и формално да посочва неразривната връзка между биологичната и социалната характеристика на пола, всъщност имплицитно е възприело тезата, развита в становището на президента, че полът (и като даденост, и като поведение) по българската Конституция бил само биологично определен. Тази теза е съвършено несъстоятелна.


Цитирайки чл. 47, ал. 2 от Конституцията, мнозинството изтъква, че е употребен "терминът жени, който е несъмнено основан върху биологичното разбиране за пола". По силата именно на чл. 47, ал. 2 защитата на жената е свързана с нейната социална роля точно толкова, колкото и с биологичната (при това майчинството съвсем не е задължително да е "биологично").


Тъкмо това има предвид и Конвенцията, а не измисляне на някакъв "небиологичен" пол.


Такова разбиране съвпада с поддържаното в края на мотивите към настоящето решение и е удивително, че мнозинството не е успяло да долови това съвпадане.


Мнозинството е отделило твърде много внимание на преводаческите усилия във връзка с понятието "gender" или "genre" – усилия, напълно излишни, защото преводът е въпрос само на улеснение и изясняване за ратифициращите страни.


Единствените меродавни за приложението на Конвенцията (включително и като част от националното законодателство) са текстовете на двата езика – английски и френски, така че всеки термин може да бъде превеждан и описателно, стига това да изяснява смисъла му.


В езиците, в които типичната дума за пол - "sex", има двойнствено звучене, терминът "gender" или "genre" освобождава понятието от еротичното му звучене, което на български думата "пол" постига успешно,


но в никой език на тези думи не се придава "небиологично" значение.


В мотивите към решението са изброени изчерпателно всички случаи, в които е употребено понятието за пол, натоварено със социалните му характеристики ("gender" или "genre"), и в нито един от тези случаи не се говори за трети пол или за нещо друго освен жени и мъже.


Напротив, отхвърляйки насилието над жени, изрично се споменава, че има нестереотипни полови роли, т.е. има хора, чието социално полово поведение е "особено", (т.е. отклонява се от типичното за съответните полове, "gender" или "genre", които си остават два).


Да се мисли, че е противоконституционна забраната да се упражнява по тази причина насилие върху тях, е абсурдно.


Създава се обаче едва ли не впечатлението, че тезата на мнозинството по същество обявява за противоконституционна например забраната да се пребиват трансвестити – нещо, което противоречи и на принципите на Конституцията, и на всички действащи антидискриминационни и наказателноправни разпоредби.


Друга погрешна интерпретация на мнозинството е свързана с понятието "идентичност, основана на пола" ("gender identity"). Съществуването на хора, които в поведението си се отклоняват от традиционните мъжки или женски роли (и желаят да е така), е житейски, а не нормативен факт и никоя конституция или закон (дори нацистки или комунистически) не може да определи дали тях ги има или не, а само дали могат да бъдат изтребвани (в случая с нацизма), дискриминирани и изселвани (при комунизма) или снабдени с елементарна защита срещу насилие, каквото предвижда конвенцията. Очевидно публичното признаване на един съществуващ факт помага, а не вреди при гарантирането на тази защита.


Да се твърди (както в някои от постъпилите становища), че някаква "българска конституционна идентичност" противоречала на признаването на съществуващи факти от живота е нелепо.


Да се твърди, че Конституцията забранява да се говори за това, понеже то "не цели постигане на равенство между половете, а заличава разликите между тях, с което принципът на равенството загубва смисъла си", е също необяснимо. Как точно става заличаването на разликата между половете за мен (и вероятно други със също така обикновени възприятия като моето) остава загадка. Но от това се извежда увенчаващата мотивите към решението фраза, че "ако обществото загуби способността да прави разлика между жена и мъж, борбата срещу насилието над жените остава само формален, но неизпълним ангажимент". Излиза, че според конституционния законодател изясняването на факта, че има лесбийки или трансвестити означава, че мъжете и жените ще станат еднакви. Слава Богу, нищо в текста на Конституцията не показва, че конституционният законодател е имал подобни мисли.


Бурната социална реакция на българското общество, макар и подстрекавана от неверни тълкувания и внушаване на фалшиви страхове, очевидно отразява някои реални опасения, свързани с възможността ратификацията на Конвенцията


а) да се окаже способ за проправяне на път към признаване на еднополовия брак и


б) да открие пътя за екстравагантни неправителствени организации към насаждане по "законен" начин сред децата на "свръхосвободени" идеи (като самоназоваващата се така "джендър идеология" – "gender ideology").


Първото опасение е неоснователно. Според чл. 46, ал. 1 от българската Конституция бракът е съюз между мъж и жена. Конституционни изменения не стават чрез конвенции, а единствено по начин, описан в глава IX от Конституцията.


Второто опасение има своите основания. Факт е, че понякога разумни класически либерални идеи се защитават от тесногръди либералфанатици или екстравагантни авантюристи по съответен за манталитета им начин. Конституционният съд не е призван да гадае дали такива ще се втурнат към българските училища и дали някое правителство няма да ги допусне там – нещо, което то има всичката власт да възпре, а при наличие на обратна политическа воля то би могло да ги допусне със или без обсъжданата Конвенция.


Понятието "джендър идеология" (с което българското общество се запозна напоследък) е точно толкова популярно, колкото понятията "екофашизъм" (ecofascism) и "феминистонацистка" (feminazi). Общото е, че и трите понятия могат да се използват от ентусиазирани интелектуалци, но нямат никаква правна стойност.


Не съществува обаче никакво основание - поради страх от това, че някое правителство няма да си свърши работата или че някои родители се считат неспособни да възпитават децата си – да се обявява за противоконституционна международна конвенция, която не противоречи на никакъв текст или принцип на българската Конституция.

Коментари (37)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2492 Неутрално

  Няма, но аудиторията на Слави си пере ганьовските изрази и се мисли за голЕмата ра'ота.

 2. 2 Профил на zko18572497
  zko18572497
  Рейтинг: Неутрално

  Конвенцията е в противоречие с Конституцията на Република България.
  Мнението на Филип Димитров е просто част от малцинственото мнение, че конвенцията от Истанбул е приложима у нас. Явно, че не е, както вече всички в България разбрахме.
  Сори, ама това е.
  На който не му харесва, може да си смени страната.

 3. 3 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3657 Неутрално

  КС се оказа конюнктурен орган.Жалко! Страх ли ви е от ирански травестити или джендър в храсталака?
  Според КС Мария от ,,Козият рог " и Жана Д"Арк какви са ?

 4. 4 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 1155 Неутрално

  До коментар [#2] от "zko18572497":

  Каза регистрираният днес за целта.

  The best way to predict the future is to invent it.
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 6. 6 Профил на zko18572497
  zko18572497
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#5] от "aleks ivan":

  Сега остава да запалиш и знамето на България и си герой. Не обиждай страната (си)!

 7. 7 Профил на danvan
  danvan
  Рейтинг: 1550 Неутрално

  Абе важното е да се истерясва ... Оказа се много лесно да се заиграят със страховете на хората и да ги отведат далеч от разума и логиката.

  Ние сме малък, но изключително прост народ. Sapienti Sat
 8. 8 Профил на wnl03619584
  wnl03619584
  Рейтинг: 302 Неутрално

  въй, въй, този господин в КС съд ли е?!?

 9. 9 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 856 Неутрално

  Защо в КС има такава драстична липса на езикови и научни познания? Няма ли някакъв ценз? Юристи, които не четат научна литература, или когато я прочетат, нищо не разбират, няма какво друго решение да вземат.
  Въпросът е на компетентност, а не е политически.
  КС е поредната институция, която се занимава със всичко друго, но не и с това за което е създадена.
  Отиваме на много зле, братя и сестри.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 10. 10 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  Мнението на Филип Димитров е просто част от малцинственото мнение, че конвенцията от Истанбул е приложима у нас. Явно, че не е, както вече всички в България разбрахме.Сори, ама това е. На който не му харесва, може да си смени страната.
  —цитат от коментар 2 на zko18572497


  Естествено. Мнозинството в България сте от ония 80%. И да знаете, че тъпотата не се лекува. Също да знаете, че ако си тъп - то е за дълго. Това пък напълно обяснява защо България след 30-годишен уж преход е на последно място в Европа по почти всички показатели. Ха сега, мнозинството, излезте на Ларгото и тропнете едно хорце, задължително водещият да е с трибагреник, по възможност от вмро или атака, та да им покажете на всички соросоиди, еврогейове, либерасти, меки китки и джендери колко сте горди от поредната простотия. Полу-феодално мислене в 21-ви век - Средновековна България в пост-индустриално общество. Пародия, перверзия и пълна кочина. Това са ви институциите. Оценката на Запада е горе-долу същата, пък вие си тропнете хорце пак в центъра на Брюксел. Ще пеете друга песен, когато от Запад ви наложат едни яки условия и Евро-фондовете се обвържат най-сетне с реални резултати. Западът ще го направи, понеже е ясно, че изхвърлят Русия от Балканите и ще трябват фундаментални промени в цялата държава, като се почне от Съда и се свърши със събиране на боклука.

 11. 11 Профил на Molossian
  Molossian
  Рейтинг: 1056 Гневно

  "Съществуването на хора, които в поведението си се отклоняват от традиционните мъжки или женски роли (и желаят да е така), е житейски, а не нормативен факт и никоя конституция или закон (дори нацистки или комунистически) не може да определи дали тях ги има или не, а само дали могат да бъдат изтребвани (в случая с нацизма), дискриминирани и изселвани (при комунизма) или снабдени с елементарна защита срещу насилие, каквото предвижда конвенцията. Очевидно публичното признаване на един съществуващ факт помага, а не вреди при гарантирането на тази защита."

  Ама нали Конфекцията беше за защита на жените?
  Какви са тези отклоняващи се хора?
  И за какви изтребления, концлагери и т.н.

  Този човек е слязъл много ниско и низко.

  Panta rhei....
 12. 12 Профил на zko18572497
  zko18572497
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#10] от "transvaal":

  Умните хора, ако са наистина умни, не обиждат останалите.
  Това по въпроса за умствения капацитет.
  Русия няма общо в случая.
  Колкото до конвенцията, постоянно се тръбеше, че касае закрилата на жените, не виждам повод да коментираме лгбт общността в случая.
  Сорос го гонят от други страни, тук по-скоро не го харесват много.

 13. 13 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 2024 Неутрално

  Тъй като става въпрос за Истанбул, за социален пол, за джендър идеология и т.н., та искам да питам, манафите къде са позиционирани?
  Масажирайки простата могат да минат за хора, профилактиращи мъже срещу възрастови промени, но ако простата е ваша?

 14. 14 Профил на Ватник
  Ватник
  Рейтинг: 491 Неутрално

  Конвенцията е в противоречие с Конституцията на Република България.Мнението на Филип Димитров е просто част от малцинственото мнение, че конвенцията от Истанбул е приложима у нас. Явно, че не е, както вече всички в България разбрахме.Сори, ама това е. На който не му харесва, може да си смени страната.
  —цитат от коментар 2 на zko18572497


  Ми те много вече го направиха. Останахте само озлобените червени панелни таласъми, на които все западът ви е виновен, докато руската пиявица ви доизпива кръвчицата. Ама после да не ревете защо младите напускали.

  Every cradle is a grave.
 15. 15 Профил на zko18572497
  zko18572497
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#14] от "Ватник":

  Напускат за по-високи заплати в топ-икономиките на Е.
  Истанбулската конвенция какво общо има в случая?

 16. 16 Профил на tamplierr
  tamplierr
  Рейтинг: 466 Неутрално

  До коментар [#10] от "transvaal":

  Запада за жалост ,ще падне под над пора на мигрантите.Истанбулската конвенция е само един от пироните на нейната смърт.НПО да ти съблюдават законите и да ги тълкуват ,който , както си иска ?Питаш ли се кой седи зад тези НПО и какви са техните цели занапред.Влезнаха здраво в БГ образование и то стигна кота 0 с ГЕРБ.Сега пробват да наложат джендър идеологията в Източна Европа ,а след нея кое вярата ?И, какво ставаме една аморфна маса мислеща за храна,сех и работа към ,който се присламчват все повече мигранти от кол и въже .

  Уновундобългарин -Закон за защита на държавата ЗЗД .Цецка Цачева ”Невинаги корупцията е престъпление”Отбор три Шушани-Бойко,Цацаров,Пеевски .Лудоста е пътят към ВЕЛИЧИЕТО
 17. 17 Профил на Адекватно мислещ
  Адекватно мислещ
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Филип Димитров с брилянтно мнение. Безумията на българската юриспрунденция обаче продължават.

 18. 18 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8652 Неутрално

  Иди го обясни на милиционерите от Симеоново.

 19. 19 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8652 Неутрално

  Иди го обясни на милиционерите от Симеоново.

 20. 20 Профил на dobri_i
  dobri_i
  Рейтинг: 338 Неутрално

  Филип Димитров с брилянтно мнение. Безумията на българската юриспрунденция обаче продължават.
  —цитат от коментар 17 на Адекватно мислещ


  Нон сенс от Димитров.
  Самия Димитров не е чел Конвенцията в оригинал след като твърди:
  "В езиците, в които типичната дума за пол - "sex", има двойнствено звучене, терминът "gender" или "genre" освобождава понятието от еротичното му звучене, което на български думата "пол" постига успешно, но в никой език на тези думи не се придава "небиологично" значение."

  Според чл. 4 ал.3 : "The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as SEX, GENDER, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, gender identity, age, state of health, disability, marital status, migrant or refugee status, or other
  status."

  Явно е, че според самата конвенция "SEX" и "GENDER" са различни термини и не се припокриват.

 21. 21 Профил на DiamondPress
  DiamondPress
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Абе важното е да се истерясва ... Оказа се много лесно да се заиграят със страховете на хората и да ги отведат далеч от разума и логиката.
  —цитат от коментар 7 на danvan


  Изключително лесно наистина. Просто не мога да повярвам, как всички се подведоха по думите на Валери Симеонов. И никой не се опита да прочете конвенцията критично и безпристрастно. А този върховен конституционен съд очевидно е като онзи другия съдебен съвет....а Марковска помните ли я. Как щяха да я приемат с отворени обятия. Само 4-рима дръзнаха да имат собствено менение базирано на професионалните им разбирания.

 22. 22 Профил на zko18572497
  zko18572497
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#21] от "DiamondPress":

  Не може да си безпристрастен, когато се размиват понятията за мъж и жена и когато някой иска да пробуташ конвенция, която е с по-голяма сила от твоя най-висш закон.
  Както се вижда и петте жени в КС са го разбрали.
  И съвсем не са глупави съдиите и не слушат Симеонов.
  Имаха и достатъчно време.
  Просто този документ е започнат добре, но в един момент към него е пришит друг документ, който изобщо не засяга защитата на жените. От този момент нататък, конвенцията става неприложима.

 23. 23 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  До коментар [#8] от "xox55541929":

  Да, явно милиончетата не му стигат. Жив да го ожалиш

 24. 24 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 4180 Неутрално

  До коментар [#3] от "джендър се крие в храсталака":

  Мария от "Козия рог" си е истинска жена, баща ѝ се опитва да я отклони от естествената ѝ същност, защото се влюбва в Мъж и загива заедно с него.

 25. 25 Профил на motochristo
  motochristo
  Рейтинг: 856 Неутрално

  До коментар [#20] от "dobri_i":

  Този въпрос какво е секс и какво е джендър, беше решен от науката през 1955 както в САЩ, така и в СССР. Само че някои хора не могат да четат дори и преводна литература, камо ли в оригинал.

  Гласуваш за прасе - получаваш кочина.
 26. 26 Профил на transvaal
  transvaal
  Рейтинг: 1458 Неутрално

  До коментар [#16] от "tamplierr":

  Западът няма да падне. Тая история с имигрантите има съвсем други цели. Трябва да се покаже на обществото в Европа, че единственият начин за справяне е по-изкъсо контролиране на географските зони от които идват имигрантите. Но това е дълъг процес. Сега сме в началото. Светът няма как да се управлява без някаква форма на империализъм. Постепенно, един нов формат ще се измисли. Също е вярно, че всеки на тая земя е човек и е нормално да желае да живее по-добре и да мигрира. Това е фундаментална човешка свобода. Европа също ще трябва да намери формат за интеграция, а истината е, че Европа НИКОГА не е искала да интегрира тези хора, по подобен начин България НИКОГА не положи усилия (освен козметични през соца) за интеграция на Ромите, защото малцинствата и етносите са удобна патерица на властта за насъскване и направление на общественото мнение, за димни завеси и фалшиви новини. Аз не виждам проблем от това, че в Европа били дошли тия мигранти. Много важно. Това изобщо не личи, когато посещаваш тия страни. Винаги е имало мигранти. За страни като Франция, това е част от Националния Идентитет. Колониалната история би трябвало да е гордост за тях - сума ти държави, които никога не са съществували, са се пръкнали благодарение именно на Колониалната Система. Източна Европа винаги е била един заден двор без поглед към Океаните и големия свят. Затова, в Изт. Европа расизмът в най-тъпанарските му форми е силно изразен.
  И бъдете спокоен - Западът няма да пропадне, защото Западът и в частност Америка е локомотивът на световния прогрес. Ако те пропаднат, целият останал свят отича в канала! Америка няма да пропадне преди да се американизира целият свят. Тая паника за мигрантите е само у хора ограничени, които черпят инфо от ТВ и медии, без реално да познават нещата. Една България например би трябвало да вземе поне 200 хиляди мигранти, защото вече няма кой да работи за мизерните пари, които се предлагат. Само че, парите са толкова мизерни, че и да отворите границите, няма да има толкова желаещи.
  И бъдете сигурни - не сте по-умни от западняците. Западът завоюва целия свят с начина да се организират икономики и общества, вие там в България се мислите за по-умни. Най-малкото е смешно.

 27. 27 Профил на zko18572497
  zko18572497
  Рейтинг: Неутрално

  До коментар [#26] от "transvaal":

  Говориш общи приказки с нелек либерален уклон.
  Мигрантите от Азия и Африка не идват да работят, а за социалки, затова и целта е Германия, Швеция. Те и да искат няма как да се реализират на трудовия пазар в Европа, защо нямат нито езикови познания, нито професионални умения. За културните различия, които са си направо цяла пропаст няма нужда и да отварям дума. За религията пък още по-малко, те са отпаднали по предишните 3 точки, няма нужда и тук да ги късаме.
  А иначе да, нашествиета тепърва ще придобива стряскащи размери, мизерията и болестите в немалка част от Африка и размириците в Близкия Изток ще ги пращат все по-често в рая Европа. Затова мерките, които се взимат сега, трябва да са изключително твърди и да показват на следващите нелегални кандидати за убежище какво ги чака. Европа просто няма капацитет за толкова много хора, а и тази земя си е наша, не сме длъжни да я даваме на някой. И няма да я дадем.
  Колкото до циганите при социализма, отново бъркаш - работеха масово, ходеха и в казарма - трудови войски и не създаваха особени проблеми.
  При демокрацията след 1989 г. този модел вече нямаше как да работи и те поеха по течението на реката наречена Свободия. Видя се къде ги отнесе. Сега важното е и нас да не ни отнесе, затова трябва да сме твърди и с тях. Стриктно спазване на законите и никакви компромиси. За нищо.

 28. 28 Профил на imaligoogle_hr
  imaligoogle_hr
  Рейтинг: 409 Любопитно
 29. 29 Профил на zko18572497
  zko18572497
  Рейтинг: Неутрално
 30. 30 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  Добра обосновка на Ф. Димитров, но дори в КС разумните са само една трета. Какво да правиш, национална специфика.

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 31. 31 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2134 Неутрално

  Що да няма екофашизъм? Ние имаме екодемократи! Че и екоджендъри с тях! Имаме и демократични болшевики! Виждате ли колко нови патенти си регистрирахме!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 32. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 34 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3657 Неутрално

  До коментар [#24] от "Тsonkooo":

  Разбира се ,че е жена и Жана Д"Арк е жена ,но влизат в мъжка роля., без да са травестити. Това е джендър. Социалната роля.

 34. 35 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2901 Неутрално

  До коментар [#26] от "transvaal":

  +

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 35. 36 Профил на potrebitel3
  potrebitel3
  Рейтинг: 237 Неутрално


  Да, има пропуски решението на КС, забравили са да кажат че целия конструкт ГРЕВИО е противоконституционен и в тази част няма проблем с превода.

  Много пропуски са направени от 8-те, и то в посока да спестят още противоконституционни елементи!

  Така, че нека просто изпълним решението.

 36. 37 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1280 Неутрално

  Бедни, ми бедни Филипе /Д./. Беден не в смисъл на не богат

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK