Разходите и управлението на имотите на СБЖ - тайна, сигнализират дружества

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

© Bulphoto

ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИС колко и какви имоти разполага Съюзът на българските журналисти (СБЖ)? Колко от тях са отдадени под наем, за какви суми и при какви условия? Някои от имотите преотдадени ли са под наем? Защо наличностите в сметките и касовите наличности на СБЖ рязко спадат в последните няколко години - от 2014 г. до 2017 г. наличностите падат от 1 162 000 лв. на едва 11 хил. лв? За какво са били плащани стотици хиляди левове за "Други" услуги и разходи през годините?


Това са само част от въпросите, които събужда прегледът на финансовите отчети на съюза. Макар неколкократно "Дневник" да отправи питания до ръководството на СБЖ за управлението на имуществото, оттам отказаха отговори. За евентуални нередности около стопанисването на имотите и средствата на съюза сигнализираха някои от сдруженията, членуващи в съюза. Като и те се оплакаха от липса на отговори, макар неколкократно като членове на СБЖ да са искали информация.


Като юридическо лице с нестопанска цел СБЖ е длъжен да предостави в Националната агенция за приходите годишни финансови отчети. И това се прави редовно. Данъчните обаче нямат капацитета и възможността да проверяват данните в отчетите на всички задължени фондации, фирми, граждани. Често дори големи компании биват проверявани само ако са пропуснали да подадат отчети или има фрапиращи несъответствия, коментираха пред "Дневник" икономисти.


Липса на прозрачност и контрол
Така какво става с имуществото на Съюза на българските журналисти, а и на много други създадени преди 1989 г. творчески съюзи, се оказва, че почти не подлежи на контрол. А имоти и активи, понякога със значителна стойност, придобити основно след дарения от страна на държавата по време на комунистическата власт, както и от дарения от частни лица, се управляват и се разпределят от около 15 човека в управителния съвет на организацията.


Още в края на миналата година от 64-то софийско дружество към СБЖ отправят въпроси към ръководството на съюза във връзка различни харчове, стопанисване и отдаване под наем на имоти на съюза. И получават отговор от председателя на съюза Снежана Тодорова: "Благодаря за Вашата загриженост за състоянието на СБЖ и съпричастност към усилията за преодоляване на финансовите проблеми на нашия съюз. Надявам се заедно да успеем! Информация по интересуващите Ви въпроси е публикувана на сайта на СБЖ и е достъпна за Вас. Позволявам си да напомня, че СБЖ в своята дейност се ръководи от съюзния Устав и Закона за юридическите лица с нестопанска цел".


След като от дружеството не намират на сайта и в отчетите на съюза исканите данни, те отново пишат до ръководството, пак без особен резултат. Към последното им питане се присъединяват и други дружества, членове на СБЖ.


"Длъжни сме да напомним, че тази съюзна организация е регистрирана в частна полза на своите членове, а не в лична полза на някои от тях. Според нашия Устав всички членове на Съюза сме равни собственици. След като липсва цялостна и дългосрочна стратегия за управление на имотите, настояваме важните решения за тяхното стопанисване да се вземат след широко обсъждане на Общо събрание с решително мнозинство", пишат те до ръководството. И отбелязват, че тези решения не следва да зависят от няколко души в управителния съвет. "Практиката в последните години Общото събрание да се поставя пред свършен факт не даде добри резултати", смятат дружества-членове на СБЖ.


Още на 11 юли "Дневник" отправи редица питания по управлението на имотите и финансите на съюза. От там отговориха, че не са задължени лица по Закона за достъп до информация, а и всъщност исканата информация се предоставяла само пред избраните делегати в Общото събрание на СБЖ. На последващи покани все пак да отговорят, от ръководството на съюза не пожелаха да дадат исканите данни.


"Дневник" направи преглед на отчетите от последните години на СБЖ и прегледа сайта на организацията, както съветват от ръководството.


Харчове


От там се вижда, че макар да има множество имоти, някои от които отдадени под наем, СБЖ е в доста лошо финансово състояние, а за последните три години сметките и касата са изпразнени. През 2014 г. отчетените наличности в сметки и каса са 1 162 000 лв., а през последната отчетена година - 2017 г., там вече има едва 11 000 лв.


Сериозното натрупване на средства е било през 2013 г., когато е регистрирано дарение без условие от 1 178 000 лв. и приходите от наеми за 472 хил. лв. Така наличностите в края на годината са били 765 хил. лв. И през следващата 2014 г., когато отново има постъпления от дарения, продажби на земя и наеми, в края на годината в касата и сметките е имало 1 162 000 лв.


След това започват харчовете и през 2015 г. наличностите са 726 хил. лв. Макар през 2016 г. само приходите от наеми, хотериерство и ресторантьорство на СБЖ например да достигат близо 640 хил. лв. и въпреки останалите от предходната година наличности в каса, всички средства биват изразходвани, а в края на годината остават 64 хил. лв. в каса и в банка. За да завърши СБЖ 2017 г. с 11 хил. лв. в каса и по сметки.


Също така макар бланките и документите за финансовите отчети да изброяват доста подробно различните възможни видове разходи за външни услуги – транспорт, консултантски, юридически, счетоводни и др., от съюза вписват по-голямата част от разходите си в графа "Други". "Дневник" поиска отговор на въпроса какво се включва в тези разходи, но не получи информация.


Така не се разбира за какво например са били дадени 179 хил. лв. през 2017 г. за "други" външни консултантски услуги. Или 263 хил. лв. през 2016 г. Не беше отговорено кои са конкретно фирмите и лицата, към които са били платени сумите. В графата "Други плащания" за нестопанска дейност СБЖ отчита 95 хил. лв. през 2015 г. и 147 хил. лв. през 2014 г. В раздел "Други плащания" за стопанска дейност са дадени съответно 206 хил. лв. през 2015 г. и 189 хил. лв. през 2014 г. Не получи отговор и въпросът какви "услуги и придобити активи" са били платени със средствата от 329 хил. лв. през 2015 г. и 178 хил. лв. през 2014 г.


Подобна е и ситуацията предходните години - "другите плащания" за нестопанска дейност през 2013 г. са били 212 хил. лв. и 81 хил. лв. през 2012 г. СБЖ отчита "Други плащания" за стопанска дейност от 248 хил. лв. през 2013 г. и 365 хил. лв. през 2012 г.


Други въпроси възникват около заплащането за персонал, като от съюза отказаха данни за това на колко души се плаща по перо "Разходи за възнаграждения" и какви са сумите. Въпросителните са около сумата през 2016 г., когато разходите за възнаграждения на персонал възлизат на 309 хиляди лева, докато предишни и следващи години те са били около 150-190 хиляди, а през 2013 г. дори са под 40 хил. лв.


Имотите


Управлението на имотите, продажбата им и отдаването под наем е един от най-сериозните въпроси, които поставят от дружествата-членове на СБЖ. Според отчетите СБЖ годишно има около 300-400 хил. лв. приходи от наеми. От съюза не предоставиха данни за това колко и какви имоти има съюзът, колко са отдадени под наем, за какви суми и при какви условия, за какъв период, има ли преотдадени и т.н.


Според информация, предоставена на някои от дружествата-членове на съюза, част от Международния дом на журналистите в курорта Златни пясъци е бил отдаден тази година под наем. Не пише каква част от целия имот е била предоставена. Комплексът е разположен в 45 дка парк и на крачка от собствения плаж, има собствена ботаническа градина, басейн, дискотека, ресторант, спортни съоръжения, фитнес-зали, магазини. Освен основния хотелски блок, има и още един също с ресторант.


В лаконичния отговор на СБЖ до дружествата, настояващи за прозрачност, само се казва, че е сключен тригодишен договор за част от имота в Златни пясъци. Фирмата, взела имота, е "Деспот" ЕООД, а годишната наемна цена е 72 000 лв. И извършване на възстановително-ремонтни дейности за 100 000 лв. годишно. Ако се сметне месечно без ремонтите СБЖ трябва да получава по около 6000 лв. от наема, а ако ремонтите бъдат изпълнени в цялост според договора и бъдат отчетени реалните разходи, фирмата-наемател ще има 14 300 лв. месечен разход.


В момента в един от водещите сайтове за резервации обикновена стая в комплекса излиза около 100 лева на нощ. А според пуснатия конкурс за отдаване на имоти на СБЖ на Златни пясъци, само в единия от блоковете за наем са предложени 67 стаи. Отделно за наем са обявени фитнес зала, басейн, ресторант, дискотека. Както и части от втория блок. От писмото на СБЖ обаче не се разбира в посочената сума и договор с "Деспот" ЕООД влизат ли всички тези имоти.


Фирма от двама души и без особен опит наема хотела на Златни пясъци


"Няма никаква яснота за възможностите и опита на избраната от Вас фирма. Според наши източници, към деня на подписване на договора, тя има едва 5 000 лв. банкова гаранция и освен собственика разполага само с 1 (един) щатен работник, както и опит единствено в областта на лозаро-винарството. Подлежи на коментар и смешната договорена цена от 6 000 лв. на месец, както и съвършено малката сума от 100 000 лв. годишно за възстановително-ремонтни дейности. Дори най-неосведомените биха се замислили как е възможно огромно по площ курортно място на първа линия на морето, с прекрасен парк (и много други екстри) да бъде отдадено на случайна фирма, при тези крайно неизгодни за нас условия!", пишат наскоро дружества на СБЖ до ръкодоството.


Те възразяват особено остро и са разтревожени от това, че решението за отдаване под наем е взето в Управителния съвет с едва 7 гласа "за". Според устава на съюза Управителният съвет се състои от общо 16 души - 14 членове, оглавява се от председателя, а в него влиза и главният секретар. От дружествата отново искат тези решения да се обсъждат и взимат по време на общо събрание.


Според регистъра ДАКСИ "Деспот" ЕООД действително е неголяма фирма, регистрирана в село Айдемир, област Силистра. Управлявана е от двама души – баща и син, Никола Иванов Куцаров и Иван Николов Куцаров. Според информацията "Деспот" е регистрирана да се занимава с какво ли не - вътрешна и външна търговска дейност, производство и реализация на стоки и услуги, хотелиерство, ресторантьорство, ремонтна и строителна дейност, търговия с рафинирани и нерафинирани масла и шрот, търговия със селскостопанска продукция, животновъдство и растениевъдство, лозарство, изкупуване на грозде и производство на вина и други продукти от грозде. Търсене в интернет показва, че след като сключва договора за наем, фирмата е обявила конкурси за работа на всевъзможни служители в хотел "Журналист" на Златни пясъци – камериерки, сервитьори, готвачи, градинари, спасители на басейн, администратори. От това може да се разбере, че фирмата е наела освен стаите в хотела, също ресторанта, градина, басейн.


Преди няколко месеца освен части от двата блока на хотел "Журналист" на Златни пясъци, ресторанти, дискотека, СБЖ е обявило конкурси за наем и на други свои имоти. За които няма информация дали са били наети. Почивен дом на СБЖ – "Парк Хотел", в курортен комплекс "Чайка" до Варна и близо до хотел "Журналист", заедно с прилежащите му ресторант, тенис-корт и др., е обявен за наем с първоначална месечна конкурсна минимална наемна цена от 3000 лева, без ДДС. СБЖ иска да отдаде под наем и "Творчески дом на Съюза на българските журналисти" – гр.Банкя, за 10 000 лв. на месец. Няколко вили и бунгала на язовир Батак пък са обявени за наем с цена от 600 лв. на месец.


От съюза не са дали отговор на въпросите в какво състояние са имотите и какво е направено със средствата от продажба на земя в гр. Банкя преди години. Според членове на съюза средствата е трябвало да отидат за ремонти на сградите и помещенията в творческия дом в Банкя, но не са получили информация дали това е станало. Те сигнализират, че в момента има намерения да се продаде още една част от земята около творческия дом, в която влиза и минерален извор. От съюза отказаха коментар.


Според отчетите и Търговския регистър СБЖ е продал през 2014 г. малко над декар и половина земя в Банкя. Постигнатата тогава сума изненада брокери, до които "Дневник" се допита - 613 хил. лв. или около 185 евро на квадратен метър. По данни на брокери, опериращи от години на пазара и извършващи продажби и в Банкя, там никога цената не е била над 100 евро на квадратен метър. По думите им дори при възможност за сериозно строителство върху имота, подобна цена е изключително висока.


Според Търговския регистър купувачи са Борис Милер и Михаил Георгиев Милев. За австрийският бизнесмен Борис Милер търсенето показва, че до края на 2016 г. Е бил сред собствениците на стоков базар "Илиенци", който впоследствие продава. За Михаил Милев не излизат особено много данни.

Коментари (31)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1601 Неутрално

  Творческите сАюзи съсздадени преди 1989 г. бяха свърталище на ДС, а в ДС всичко е тайна.

 2. 2 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 536 Неутрално

  СБЖ май са по-скоро агенция за недвижими имоти, отколкото нещо друго.
  Аз нямам спомен да са направили нещо смислено.

 3. 3 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1601 Неутрално

  СБЖ май са по-скоро агенция за недвижими имоти, отколкото нещо друго.Аз нямам спомен да са направили нещо смислено.
  —цитат от коментар 2 на Killing Joke


  Възхваляват Партията.
  Това малко ли е???

 4. 4 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1790 Неутрално

  Дарения и други разходи -класическо пране на пари

 5. 5 Профил на Калник
  Калник
  Рейтинг: 781 Неутрално

  Каква точно е ползата за журналистиката от СБЖ?

 6. 6 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1865 Неутрално

  СБЖ е един от последните "динозаври" от един изчезнал свят!
  Очевидно се възползват добре от ролята си на "динозавър".

 7. 7 Профил на джендър NATO generals
  джендър NATO generals
  Рейтинг: 1024 Неутрално

  Разходите и управлението на имотите на СБЖ - тайна, алармират дружества-едва ли са по-гооолеми от тези на малко или средно задължително частно застрахователно дружество. Където един директор взема 325 000 НА МЕСЕЦ. И така изяжда бъдещите пенсии на ЗАДЪЛЖИТЕЛНО затраховащите се там. СБЖ е съсловна/кооперативна, по-скоро частна оргганизация, която представлява челновете си. Не е част от държавата. Не е работа на държавата да се бърка във всяко частно дружество или коооперация. Но трябва да следи как и за какво се изразходват парите за 2-ра пенсия от ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО застраховане. Защото то става по силата на държавна законова ПРИНУДА! Дневник-хемс е "борим"с корупцията и злоупотребите, хем не пипаме, където не трябва! Частни медии. Журналситика!

  Само от 2009 - 2012-та са "инвестирани" 8 милиарда евро във ВЕИ тролово производство на ток
 8. 8 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 581 Неутрално

  О бедни български народе , още ли не знаеш защо си най-бедния в Европа ? !

 9. 9 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1505 Неутрално

  Аз се чудя на резултатите от националните гласувания на различните видове избори, където все пак право на глас имат всички, без нзачение на възраст, пол и образование.
  Но след като СБЖ, където ако не друго, поне висшето образование или поне елементарната грамотност са задължителни за всеки един от членовете, не може на съответните общи събрания съгласно техния устав да предизвикат необходимите проверки и промени в ръководството, какво да се чудим за останалата част от иначе "мъдрия" народ.
  И още нещо, хора, коити не могат да разделят една купа сено на две магарета, ще представляват т.н. четвърта власт, ще контролират другите три власти и ще формират и направляват общественото мнение.
  Ами не прасчо, а директно Мунчо ще ни стане пръв и може би единствен държавен ръководител ( не че и това не е било:)), а ние кротко ще си пасем тревица и ще викаме Бле-е-ееее.

 10. 10 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 933 Неутрално

  Каква ирония ! Не, трагедия...

 11. 11 Профил на bruno__dante
  bruno__dante
  Рейтинг: 1138 Любопитно

  тая леля снежа тодорова т.нар председателка на СБЖ с мъж руснак е интересен случай щото нема написана една статия и нула стаж в медия
  но па има стаж в милицията

 12. 12 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Неутрално

  До коментар [#1] от "4ort":

  Ъхъ, Снежанка Цокова Тодорова-Федотова, агент Виолета от шесто...

  Редакцията да поправи името на председателката.

  https://bivol.bg/сбж-се-управлява-от-отвъдното-на-живот.html

 13. 13 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Още за десарите в СБЖ:

  декември 2009 - "Сътрудници на службите от този вестник са били също собствениците му Милен Атанасов Вълков - сега председател на СБЖ, бивш генерален директор на БТА (щатен служител), Милен Тодоров Гетов (информатор „Тодор") и Снежанка Цокова Тодорова-Федотова (агент „Виолета")" - https://www.vesti.bg/bulgaria/obshtestvo/sytrudnici-na-specsluzhbite-v-pechatnite-medii-2627971

  Милен Атанасов Вълков - бивш председател, починал
  Снежанка Цокова Тодорова-Федотова - настоящ председател

 14. 14 Профил на skeptichen
  skeptichen
  Рейтинг: 425 Неутрално

  Това е отлична статия, изключително добре подкрепена с факти. Това е пример за разследваща журналистика.

  Благодаря, Дневник!

  Ясно е че в СБЖ са се окопали едни хора и през графа Други разходи наемат приближени фирми за неуточнени консултантски услуги, с отбивка за възложителя. Обидно проста схема, малко като в НДК с Друмев едно време. Шайка обикновени корупционери.

 15. 15 Профил на Killing Joke
  Killing Joke
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Цялата държава е пълна с такива тихи далаверки... Скромни фирми, или организацийки, които имат някакви ненабиващи се на очи приходи / разходи, а всъщност прикриват злоупотреби за милиони.

 16. 16 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 346 Неутрално

  СБЖ си е остаряла форма от соца,също толкова вредем ,каквато е империята Пеевски !

 17. 17 Профил на Marin Pavlov
  Marin Pavlov
  Рейтинг: 515 Неутрално

  Съвсем същият е случая със сградата на ветераните от войните на Солунска. За последно България е водила война през 1944г. Оттогава са минали 74 години. Като прибавим поне 20 години - възраст на войник - стават 94г. Колко да са живите ветерани - 1-2???
  Но има една сграда в идеалния център, дава се под наем от някакви хитреци и те разполагат с милиони. Но нито са участвали във войни, нито са ги помирисвали.

 18. 18 Профил на lusi12
  lusi12
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#7] от "Пеевски вярва в демокрацията И вие ли":

  прав си за пенсионниде дружества но и имотите на СБЖ са им изработени от наяе родители.

 19. 19 Профил на dnevnikekomsomol
  dnevnikekomsomol
  Рейтинг: 579 Неутрално

  За далаверите с имотите на СБЖ са правени истински журналистически разследвания:
  http://e-vestnik.bg/20097/priklyucheniyata-na-blaskov-1-kak-se-opitva-da-sadi-e-vestnik-za-50-000-leva/
  Между другото колкото и да не е харесван (и от мен заради някои залитания) Иван Бакалов е един от много малкото журналисти в България, които правят истински разследвания и изнася факти, които други медии (включително и Дневник) не смеят и най-вече не искат. Особено за банките и безобразията на Петя Славова, Цеко, ТИМ и т.н.
  Все теми табу за 99,9 % от тези, които се наричат журналисти у нас.

 20. 20 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  председателя на съюза Снежана Тодорова

  Тая жена е водещия путинист на Републиката. Винаги с Путин и в подкрепа за него. Ходи и с охрана. Откраднали са парите. Сега и ще разпродадат. Преди години така помагах на бивши служители от ТПКооперация с много имоти и служители.... Подобна женица разпродава всичко на безценица на свои близки и парите изчезват, като накрая служителите имаха изпълнителни листове........но нямаше нито лев, само дългове. Българския комунистически бизнес.
  В София, често минавам покрай Дома на инвалидите, построен с дарения от пострадалите от войните....Но сега там има само мутри. Те стоят пред паркинга, предполагам са взели на безценица и преотдават. Подобно е и в Съюза на глухите. По тези схеми преди време унищожиха и Институтите.

 21. 21 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3018 Неутрално

  Съюзът на българските журналисти да се закрие. Имуществото му да се конфискува. Българските журналисти да си създадат нов съюз. Имуществото да бъде разпродадено на търг. Незабавно. Без повече приказки.

 22. 22 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Това е поредната кофти атестация за състоянието на българската журналистика, чиято собствена съсловна организация върти далавери в среда на пълна непрозрачност.

  Оттук нататък всеки неизряден гражданин, хванат в крачка, при неудобен въпрос от журналист може да контрира с питане защо съсловната медийна организация е замесена в скандал за източване на пари, в ощърб на обществения интерес, на който медиите се позовават в работата си.

 23. 23 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1790 Неутрално

  Защо ни занимавате с частни сдружения и разправиите между членовете им!?

 24. 24 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 289 Разстроено

  Така е в ШИШИландия, честито!

  www.commcrime.blogspot.com
 25. 25 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 2025 Неутрално

  Каква точно е ползата за журналистиката от СБЖ?
  —цитат от коментар 5 на Калник


  И къде в развитите демокрации има съюзи на журналистите спонсорирани от държавата? Това са комунистичски наследства. Вижте само по какви схеми разграбиха държавните предприятия и как ги доведоха да фалит.
  Чуждото е общо, мойто си е мое. Изкривиха мозъкът на Българина комунистите. трябва поне още 20-30 години да се прочистим от тази зараза

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 26. 26 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3018 Гневно

  До коментар [#23] от "svoboden":

  Защо ни занимавате с частни сдружения и разправиите между членовете им!?
  —цитат от коментар 23 на svoboden


  Ами защото имуществото им не е тяхно, а наше. И ми бъркат лично на мен два пъти в джоба - веднъж като преди 1989 г. с моите пари направиха почивни бази за блюдолизците на комунистическия режим и втори път сега като вместо в тези бази да се развива туризъм и да се внасят приходи в бюджета та да ми се вдигне пенсията същите блюдолизци пълнят собствените си гуши. Което е основание човек да се хване не за клавиатурата, а за кобура.

 27. 27 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6204 Неутрално

  Пране в различни посоки и кражби. Нищо ново. Естествено е да не искат прозрачност...

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 28. 28 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3247 Неутрално

  До коментар [#15] от "Killing Joke":

  Не е точно така... Такива далаверки са, за точно определените организации и хора. Обикновено свързани с ДС...! На практика, това е държавна хранилка за номенклатурни кадри на БКП и наследниците им.
  Иначе, от десетина години на власт е аФтентчино дясната партия ГЕРБ, изповядваща европейски ценности...!

  Бивш tww09306483.
 29. 29 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7830 Неутрално

  Каквито журналистите, такава и организацията им, мафия.

 30. 30 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7830 Неутрално

  Каквито журналистите, такава и организацията им, мафия.

 31. 31 Профил на Angel Stoichèv Dimitrov
  Angel Stoichèv Dimitrov
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Такива тайни не може и не трябва да има.

  https://iconomicabg.blogspot.com
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK