Родители осъдиха прокуратурата, защото 12 години не вкарва в затвора убиеца на сина им

Родители осъдиха прокуратурата, защото 12 години не вкарва в затвора убиеца на сина им

© Анелия НиколоваРодители на убит от полицай мъж осъдиха прокуратурата, защото ѝ е отнело 12 години, за да вкара в затвора убиеца на детето им. Заради бездействието си държавното обвинение трябва да заплати 20 хил. лв. обезщетение, както и разноските по делото, постановява Софийският районен съд.


След последните законови промени сроковете по дела не текат през тазгодишната съдебна ваканция и затова срокът на прокуратурата да обжалва решението ще започне на 3 септември. Той е двуседмичен.


Делата за бавно правосъдие са вече практика в България, но процес за забавено изпълнение на наказанието се явява прецедент. Според статистика, представена от главния прокурор Сотир Цацаров през март, бегълците от правосъдие към онзи момент са малко над 900. Какви са проблемите пред привеждането на осъдените в затворите вижте тук, а къде най-често бягат те - тук.
Историята на забавеното вкарване в затвора


На 4 август 1997 г. при проверка на улицата 23-годишният В. С. е застрелян от цивилния полицай Н. И. Разследването и съдебният процес за смъртта на мъжа приключват с окончателно решение на Върховния касационен съд (ВКС) на 15 май 2001 г. Наказанието на тогава вече бившия полицай е 16 години затвор, които първоначално да изтърпи при строг режим.


Това обаче ще се случи едва 12 години по-късно, заради което родителите на убития - Мария и Слави Сярови, искат обезщетение от 20 хил. лв. от прокуратурата. Към онзи момент тя е единственият отговорен орган за изпълнение на наказанията. Бившият полицай не излежава присъдата докрай, тъй като през декември 2016 г. почива.


Адвокат на семейство Сярови е Наташа Добрева.


Скоро след влизане в сила на съдебния акт - на 29 юни 2001 г., столичната полиция обявява Н.И. за издирване. През декември 2001 г. осъденият подава искане до прокуратурата за отлагане изпълнението на присъдата заради психично заболяване. Държавното обвинение уважава искането и отлага затвора за бившия полицай с 6 месеца.


През пролетта на следващата година осъденият е задържан и приведен в съда, но е освободен заради разпореденото по-рано от прокуратурата отлагане на наказанието. Следват още пет отлагания.


Адвокатът на бившия полицай прави две от тях на 21 юни 2002 г. и на 2 януари 2003 г. И двете са уважени с прокурорски постановления, които отлагат присъдата с по 6 месеца.


На 25 юни 2003 г., след изтичането на поредното 6-месечно отлагане,


Иванов отново е обявен за издирване от полицията.


През октомври същата година той отново иска влизането му в затвора да бъде отложено, като прилага епикриза от психиатрична клиника с диагноза афективно разстройство. И прокуратурата отново се съгласява въз основа на представените документи и без да изиска становище от лекарска комисия в затвора. Този път държавното обвинение обаче разпорежда осъденият да се яви на контролен преглед пред комисията на 20 април 2004 г. Той не само че не се явява, но и ден по-рано прави ново искане за отлагане на изпълнението на наказанието му. След като се запознава със случая, лекарската комисия посочва,


че не може да даде заключение, тъй като това трябва да се направи от съдебен психиатър.


Осъденият обаче не е задържан. А в края на ноември 2004 г. прокуратурата праща писмо до Централния софийски затвор за привеждане на присъдата в изпълнение. От затвора отговарят, че бившият полицай не е там, а Главната дирекция "Охрана" уведомява прокуратурата, че той не е намерен на известните адреси. Така две години и половина след окончателната присъда държавното обвинение назначава тройна съдебнопсихиатрична експертиза за здравословното му състояние и възможността за изтърпяване на наказанието.


Бившият полицай не се явява за провеждането ѝ.


Интересен факт е, че постановлението на прокуратурата за задържане на осъдения от края на 2004 г. е получено в полицията със закъснение от две години и половина - на 6 март 2007 г. Последващите усилия за залавянето на укрилия се убиец се оказват неуспешни. Той е обявен за международно издирване. Следва и няколкомесечна кореспонденция между институциите покрай нужните документи. Едва на 16 март 2009 г. градската прокуратура издава европейска заповед за арест, а на 9 април 2009 г. МВР го обвява за международно издирване. След това контролът на прокуратурата над полицията, ангажирана с издирването на осъдения, рязко намалява, се казва в съдебното решение.


Допълва се, че докато информацията от столичната полиция за издирването на бившия полицай продължава да е за липса на резултати, то международното издирване е установило, че от дълго време осъденият пребивава в Румъния, като притежава фалшиви документи за самоличност.


Той е задържан и вкаран в затвора на 5 март 2013 г., където умира на 8 декември 2016 г.


Съдът: Прокуратурата е можела по-рано да го вкара в затвора


В закона е предвидена възможност за отлагане изпълнението на присъдата при тежко заболяване, което пречи да се изтърпи наказанието. Именно на това основание шест пъти е допуснато отлагането на привеждане в затвора на осъдения за убийство полицай. При постановяване на отлагането обаче прокурорите не са съблюдавали стриктно предпоставките в закона, както и целите, за които е предвидено то, аргументира се съдът.


"Целта на закона е осъдителните присъди да бъдат изпълнени. Само по този начин могат да се постигнат целите на наказанието", се казва в съдебното решение. Съдът се съгласява, че е важно да се съобрази здравословното състояние на осъдения, но подчертава, че продължителното отлагане на началото на наказанието може да доведе до невъзможност да се изпълни присъдата, ако изтече давността например.


Освен това районният съд отбелязва, че за отлагане на затвора не е достатъчно наличието на заболяване - физическо или психическо, а трябва да се установи, че то е толкова тежко, за да не може да се допусне престоят на осъдения в местата за лишаване от свобода. Освен това трябва да е невъзможно и да бъде лекуван там.


Тази преценка не може да се направи от прокурора, а се изисква експертно заключение.


В конкретния случай отлагането на изпълнението на наказанието е станало, без нито веднъж бившият полицай да е прегледан от назначен от прокурора експерт. Всеки път той е трябвало да се яви на преглед пред лекарската комисия към затворническата болница, но това не се е случило. Прокуратурата е отлагала затвора за осъдения само въз основа на документи, издадени от психиатричната болница, в която се е лекувал. Комисията е давала заключение по тях, но без да е извършвала обективна проверка на действителното състояние на осъдения.


"Следва да се отбележи и че прокурорите не са намерили за нетипично съвпадението, че непосредствено преди всеки преглед (няколко дни преди това), на който е разпоредено да се яви лично Н. И. в болницата на затвора (на място, където може да бъде незабавно задържан), той винаги постъпва доброволно за лечение в психиатрична болница извън контрола на органите, натоварени с изпълнение на наказанието лишаване от свобода. Това обстоятелство също сочи за липса на контрол от страна на прокурорите върху отлагането на изпълнението на наказанието", се казва в съдебното решение.


Прокуратурата е забавила значително и обявяването му за международно издирване. Първите стъпки са от юни 2008 г., т.е. три години и половина след като осъденият се е укрил и след като многократно не е открит в България. Само изготвянето на документите за обявяване на издирването е отнело повече от осем месеца. Дори и това да може да се обясни с необходимостта от координация между различни институции, следва да се посочи, че прокуратурата е издала европейска заповед за арест през март 2009 г., т.е. четири години и три месеца след като бившият полицай се е укрил. А именно международното издирване установява, че осъденият е в Румъния с фалшиви документи. "Това означава, че при предприемане по-рано на действия в тази насока (европейска заповед за арест е било възможно да бъде издадена през януари 2007 г.) е можело по-рано да бъде събрана и информация, която да доведе до откриването и задържането му", допълва съдът.


Тъй като убийството е станало при изпълнение на служебните задължения на полицая, забавянето на прокуратурата по вкарването му в затвора е нарушение не само на Наказателно-процесуалния кодекс, а и на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (КЗПЧОС), аргументира се съдът. Той допълва, че липсата на ефективно изпълнение на присъдата неминуемо води до усещане за липса на възмездие у родителите.


"Възмездието също следва да е ефективно, то не се изчерпва само с осъждането на извършителя на престъплението. Особената тежест на емоционалната травма от загубата на много близък човек (в случая дете на ищците) изисква като елемент от преодоляването й създаването на усещане за възмездяване, за ответна реакция към лицето, което е причинило страданието. Това възмездяване от гледна точка на правовия ред може да се извърши по два начина – чрез налагане на наказание на извършителя и чрез присъждане на обезщетение на близките на жертвата за причинената смърт. Самото присъждане на обезщетение за смъртта обаче не е достатъчно, тъй като, особено когато става въпрос за ефективната защита на правото на живот, е необходим и вторият елемент – наказване на виновния за причинената смърт", пише в решението.


Самопризнанията на прокуратурата


Самите органи на обвинението признават противоправното си поведение. В писмо от Софийската апелативна прокуратура до Върховната касационна прокуратура от 16 януари 2006 г. се казва: "Неправилно и необосновано прокурорите са постановявали многократно отлагания на изпълнението на присъдата по медицински причини на основание на НПК. ... Трябвало е още след първото отлагане на изпълнението на присъдата, постановено от Военноокръжна прокуратура в София, след неговото изтичане Софийската градска прокуратура да настани лицето в УЗБАЛ-НП "Св. Наум", да назначи извършването на съдебномедицинска експертиза за състоянието му и изпълнението на наказанието му, след което да бъде приведен в Затвор-София и при нужда настаняването му в психиатричното отделение на болницата при Затвор-Ловеч - специализирано в тази насока."


Пред съда прокуратурата твърди, че действията ѝ са били законни, а ако на ищците са причинени твърдените вреди, те са свързани с действията на трети лицa, като медицинските експерти например. Друг аргумент на ответника е, че давността за исканото от родителите обезщетение е изтекла.


"Неоснователно е възражението на ответника за погасяване на вземанията на ищците по давност. В случая действията и бездействията на прокуратурата са създали едно трайно състояние, продължило почти 12 години, при което присъдата не се изпълнява. Този период представлява един продължаващ деликт, който е прекратен, когато на 5 март 2013 г. присъдата е била приведена в изпълнение. Поради това и крайният момент, до който ищците са търпели неимуществени вреди вследствие от поведението на прокуратурата, следва да се приеме като момента, в който възниква изискуемостта на вземането им за обезвреда и съответно на началния момент на давността за това вземане", отговаря на прокуратурата съдът.

Коментари (51)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на monk007
  monk007
  Рейтинг: 1420 Неутрално

  Браво така трябва ако не Страсбург

 2. 2 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 1773 Неутрално

  Браво така трябва ако не Страсбург
  —цитат от коментар 1 на monk007

  Не трябва да бъде така. Не трябва да се стига до подобни дела. Защото "родители на убит от полицай мъж осъдиха прокуратурата, защото ѝ е отнело 12 години, за да вкара в затвора убиеца на детето им. Заради бездействието си държавното обвинение трябва да заплати 20 хил. лв. за обезщетение, както и разноските по делото", но разходите няма да ги платят конкретни представители на прокуратурата, а институцията Прокуратура. Т.е. данъкоплатците.

 3. 3 Профил на Нефертити
  Нефертити
  Рейтинг: 1778 Неутрално

  Всички прокурори са за уволнение, тъй като от тях не става и чеп за зеле.
  Трябва да се внесат нови, за предпочитане от чужбина.

  Предразсъдъците са за ограничените.
 4. 4 Профил на Коте
  Коте
  Рейтинг: 1188 Весело

  До коментар [#3] от "Нефертити":
  Ти да не си адвокат, че така си им набрала на прокурорите?

 5. 5 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 2235 Неутрално

  Българска прокуратура, колко жалка история само в тия две думи.

 6. 6 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3675 Неутрално

  Трябва да се търси персонална отговорност от прокурори и съдии при явни грешки или не добре свършена работа. Нека 20-те хиляди лева бъдат изплатени от тези прокурори , които неоправдано са отлагали изпълнението на присъдата. Или ако прокурорското обвинение отпадне в съда , обезщетенията за морални щети да ги плаща прокурора. В нито една друга професия няма такава безотговорност както в юридическата.

 7. 7 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3675 Неутрално

  Описания случай показва, че практически у нас няма правосъдие. Осъден убиец е на свобода години наред със знанието и позволението на прокуратурата. Вследствие на това осъдения убиец изчезва и се укрива години наред. По това време убиецът с психически проблеми може да извърши други убийства. Следват разходи по неговото издирване.
  А Иванчева е окована във вериги. Щото може да избяга и да се укрие. Но поне няма да убива хора, като въпросния убиец.
  Впрочем , понеже сме на тема убийци, оказва се , че убиецът , който извърши шест убийства около нова година в Нови Искър и който накрая се "самоуби" е жив и здрав и са го видели в Южна Африка.

 8. 8 Профил на chepokalipsis
  chepokalipsis
  Рейтинг: 533 Неутрално

  За това трябва съдебни лциа, да носят наказателна отговорност за забавените дела. Утре ако тоя убие друг, ще се вайкаме по битивиту ли?

 9. 9 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 1122 Любопитно

  Имат ли имена прокурорите, подписвали така "доверчиво" документите за отлагане на наказанието?

 10. 10 Профил на Иван К.
  Иван К.
  Рейтинг: 1210 Неутрално

  Де го Кмета да напише . Гарантирано от ГЕРБ. Ся , това са подробности , че станало по времето на Татарчев , а него забравих кой го сложи. А мантрите , че такава анархия като сега не е имало и колко бил влошил положението Бойко , отиват в киреча, стига да е обективен човек.

 11. 11 Профил на Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Св. влкмч.Тамихнет Вагнеревич
  Рейтинг: 1758 Неутрално

  Най-хубавото е ,че куката е пукнал затвора, заобиколен от мангали, ебан в г*за предсмъртно, най-вероятно и убит

  15.02.1989 - 07.02.2018
 12. 12 Профил на zle_platen_trol
  zle_platen_trol
  Рейтинг: 1985 Неутрално

  До коментар [#7] от "tacheaux":

  Те и за Елвис казват, че са го виждали тук- там...някои виждат летящи чинии, хора всякакви, глупави твърдения също. Всеки сам избира дали да им вярва или не.

 13. 13 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 875 Неутрално

  Този казус си е директно за Страсбург!Тук прокуратура няма!

 14. 14 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 2468 Неутрално

  Прокуратурата, прокуратурата, ама ако четете внимателни, ще прочетете, че всъщност съдът е правил отлаганията по искане на прокуратурата.
  Демек, става ли дума за "наш човек" (полицай), силовите институции действат като мускетарите - всички за един.

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 15. 15 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 2468 Неутрално

  До коментар [#14] от "Athanatos":

  След като го прочетох още веднъж текста, се оказа, че май греша... Съдът май няма нищо общо. Но във всички случаи пак са навързани като свински черва.

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 16. 16 Профил на today
  today
  Рейтинг: 1295 Неутрално

  Сега виновните прокурори да влязат в затвора да доизлежат присъдата, и да видите другия път как ще внимават!

  Борбата с корупцията в България е като риболова по Discovery. Хващат ги, показват ги, и ги пускат!
 17. 17 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 3058 Неутрално

  В България има затвор и за психично-болни убийци. Там ги лекуват, мисля, че беше в Карлуково, а там има и експерти, които могат да се произнесат дали е психично болен или не.

 18. 18 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  Някой да каже нещо за ЛИБЕРАЛНАТА ДЕМОКРАЦИЯ

 19. 19 Профил на Pandipool
  Pandipool
  Рейтинг: 975 Неутрално

  Аз разбирам с големите дела да става нещо такова - трудно да съдят хора като Пеевски или други олигарси, ама това тук е безхаберие. Аз поне друго обяснение нямам!

 20. 20 Профил на Chung Kuo
  Chung Kuo
  Рейтинг: 620 Неутрално

  До коментар [#18] от "dejmos":

  Да де, по време на нелибералния тоталитаризъм такива ги криеха. Освен Чикатило. Не можеше в светлия социализъм да има престъпления, това беше позволено само в прогнилите капитализми.

 21. 21 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4168 Неутрално

  [quote#2:"zhivko6461"][/quote]

  Тембелите държавни служители нищо не плащат - напротив, угояват ги с огромни заплати, и допълнително 20 РЗ при пенсиониране.
  Данъкоплатците - да духат супата!

 22. 22 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 4168 Неутрално

  Аз разбирам с големите дела да става нещо такова - трудно да съдят хора като Пеевски или други олигарси, ама това тук е безхаберие. Аз поне друго обяснение нямам!
  —цитат от коментар 19 на Pandipool


  Не е само безхаберие, става дума за полицай, държавен служител, и институциите правят всичко възможно за да го скрият.
  Тоя Н.И. е бил осъден, но реално е лежал 2-3 години в затвора, и се е представил пред Всевишния

 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 2225 Неутрално

  Пр-рата в БГ е част от антиправосъдието. А, ако постоянно мислим за Страсбург, по-добре е да се закрива държавата и мутрите да си ходят у дупките, отдето излязоха.

 25. 25 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3622 Неутрално

  " Родители на убит от полицай мъж осъдиха прокуратурата, защото ѝ е отнело 12 години, за да вкара в затвора убиеца на детето им. Заради бездействието си държавното обвинение трябва да заплати 20 хил. лв. обезщетение, както и разноските по делото, постановява Софийският районен съд."

  Чудесна новина - добър прецедент по започване на съдебни дела срещу органът, потулил безброй много престъпления в/срещу цялото ни общество !

 26. 26 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  До коментар [#20] от "Chung Kuo":

  Има ли разлика питам )

 27. 27 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 861 Неутрално

  До коментар [#10] от "Иван К.":

  Какъв Татарчев бе, братче? При Татарчев всичко се е движило с прекрасна скорост - 1997 е извършено убийството, Татарчев е главен прокурор до 1999 г., полицаят е окончателно осъден 2001 г. от Върховния съд. Дело за чудо и приказ.

  Да бехме малко подпийнали, да им ебеме майката.
 28. 28 Профил на Chung Kuo
  Chung Kuo
  Рейтинг: 620 Неутрално

  До коментар [#26] от "dejmos":

  Има, разбира се. На едното място са официална статистика, на другото - статистика само за пред "органите". Иначе по време на тоталитаризма вършенето на престъпления бе официална, дръжавна политика. Справка - хероиновия канал от Афганистан, поддържан от ДС със знанието и одобрението на ЦК на БКП. Друга справка - дипломатическите паспорти и агентурния статус на членове на Земунският клан в Западна Европа през 60-те, 70-те и 80-те години на миналия век. Въобще примери колкото искаш.
  Е те това е една от основните разлики между репресивен, икономически закъсал режим и нормална демокрация. А сега ревете пак за цоциализъма.

 29. 29 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 12504 Неутрално

  Правосъдие ли?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 30. 30 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4459 Весело

  Муха ги ухапала в прокуратурата с тези 20 хиляди!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 31. 31 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 9176 Неутрално

  Обаче не всички дела така се бавят. Има с които много се бърза.

 32. 32 Профил на abdulhazred
  abdulhazred
  Рейтинг: 900 Неутрално

  Много полезна статия, от която става ясно, че всеки осъден за убийство може да не влиза в затвора и да си стои над 10 години на свобода с две хвърчащи бележки от психиатрията, че е стресиран и разстроен.

  Евала на Цацаратурата!!!!

 33. 33 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 864 Неутрално

  гнусни боклуци начело с избора на сикаджията!

 34. 34 Профил на baba tsotsolana
  baba tsotsolana
  Рейтинг: 457 Неутрално

  И аз съм завела, както и подадени към европейските институции, слава богу не за смърт.

 35. 35 Профил на elgin
  elgin
  Рейтинг: 382 Неутрално

  До коментар [#1] от "monk007":


  До коментар [#30] от "Храбър":

  Това вашите пари, не на прокуратурата.

 36. 36 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 1328 Неутрално

  До коментар [#28] от "Chung Kuo":

  Труден е спор с хора които изтъкват само аргумента на КРАСТАВИЦАТА Остави СОЦИАЛИЗМА и неговите грехове !
  Идва дума за обществото в което живеем - то е пазарно ТОЕСТ КАПИТАЛИСТИЧЕСКО нали !
  Харесва ли не на твоята персона а на ОБЩЕСТВОТО Имахме много различни представи за демокрацията и капитализма - да кажем по други по позитивни неща
  Непрекъснато говорим за КОЙ и май много това го персонализраме ! Истината е по проста пазарното общество е БРЕМЕННО С МНОГО КОЙ
  Нали ХУБАВАТА РЪКА НА ПАЗАРА трябваше да оправи обществените системи
  Да теглим чертата - добре ли изглежда ОБРАЗОВАНИЕТО в пазарното общество
  Добре ли изглежда ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО в пазарното общество
  Добре ли изглеждат социалните системи ( не помощи )
  И последно накъде върви ГЛОБАЛНО България - към по -добро или към по -лошо
  Тук всякакви заговори - русофили - Путин са неуместни ! Проблемът е СТРУКТУРЕН той е в КОНСТРУКЦИЯТА
  И не става дума за СОЦИАЛИЗЪМ КОМУНИЗЪМ и прочие идеологически клишета ! Нещата са прости България не може да понесе този олигархично - колониален капитализъм и тя си ОТИВА в преносен и физически смисъл

 37. 37 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 1065 Неутрално

  До коментар [#2] от "zhivko6461":

  Крайно време е отговорността за подобни дела, за които сега плаща държавата, да се персанилизират. Този, който е забавил делото, отложил или не го е разгледал в срок, да носи отговорност, не само наказателна, но и финансова. Докога данъкоплатците ще плащат за грешки на държавни служители? Не може всичко да минава под параграфа колективна отговорност, защото всъщност това е колективна БЕЗотговорност.

 38. 38 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 2013 Неутрално

  Дреме й на прокурВатурата.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 39. 39 Профил на valtoro
  valtoro
  Рейтинг: 1012 Неутрално

  Глобата трябва да е персонална, иначе няма ефект и я плащаме всички !!!

 40. 40 Профил на Alex Prime
  Alex Prime
  Рейтинг: 2677 Любопитно

  То хубаво, ама народа казА, че не се интересува от съдебна реформа, понеже не може да я яде. Затуй така ще я караме.

 41. 41 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 5261 Неутрално

  Полицейска държава още от Освобождението !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 42. 42 Профил на Неизвестен Извършител
  Неизвестен Извършител
  Рейтинг: 1153 Неутрално


  "ПОЛИЦАЙ от 7 РПУ София застреля младеж при внезапна полицейска проверка, съобщи пресцентърът на МВР. Инцидентът станал вчера около 12.00 ч. в жк Младост, на спирката на автобусите 76 и 213. Гл. сержант Николай Иванов чул, че от радиостанциите на двама младежи се приемат полицейски разговори и поискал да ги провери. Двамата оказали съпротива и полицаят извадил служебния си пистолет с намерението да стреля във въздуха. Единият от младежите обаче го нападнал в гръб, от удара траекторията на куршума се променила и смъртоносно бил прострелян Венцислав Сяров от София. По непотвърдена предварителна информация той е издирван в национален мащаб престъпник."

 43. 43 Профил на atmanpg
  atmanpg
  Рейтинг: 2215 Неутрално

  И друг път съм го казвал.
  В България ще има правосъдие, само ако се търси ПЕРСОНАЛНА отговорност, за прокурори, които са подали на съд дело, без да имат достатъчно основания за това, както и на съдии, които са издали присъди несъответстващи на закона.

 44. 44 Профил на Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма
  Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма
  Рейтинг: 1866 Неутрално

  Браво така трябва ако не Страсбург
  —цитат от коментар 1 на monk007


  Боли ги шперца полицията с ко плаща:- с държавни пари
  Въпрос с понижена трудност:
  Откъде идват държавните пари?
  Докато отговорността не стане персонална с включено цялото имущество като залог на обвиняемия файда няма да има

  Най- добрия робовладелец е този който успее да убеди робите си че са свободни хора!
 45. 45 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4107 Неутрално

  Горките родители...........само те си знаят какво са преживели докато получат това жадувано възмездие!

 46. 46 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 11330 Неутрално

  Така трябва с нашите прокурори, за нищо не стават и срам нямат от Бога.

 47. 47 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2588 Неутрално

  До коментар [#6] от "tacheaux":основен проблем на държавата ни е липсата на отговорност от съдебни и правни органи ,всеки един от тях трябва да има лична отговорност за делата си и ако има такива присъди по причина дейността на някой магистрат ,да му се отнемат правата ,както при лекарите!

 48. 48 Профил на edin drug
  edin drug
  Рейтинг: 2588 Неутрално

  До коментар [#6] от "tacheaux":основен проблем на държавата ни е липсата на отговорност от съдебни и правни органи ,всеки един от тях трябва да има лична отговорност за делата си и ако има такива присъди по причина дейността на някой магистрат ,да му се отнемат правата ,както при лекарите!

 49. 49 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 1621 Весело

  Сигурно ли е ,че е умрял? Да не е представил бележка от Св.Петър пред прокуратурата?

  ДПС-СТУДЕНИЯТ РЕЗЕРВ НА ГЕРБ
 50. 50 Профил на tos_buratino
  tos_buratino
  Рейтинг: 1226 Неутрално

  Чудя се къде са онези 30 герберски трола, които се възмущават цял ден и цяла нощ, че бащата на Президент Радев не е получил акт?
  Защо въобще не ги вълнува това очевидно нарушение на прокуратурата, която 13 години с бездействието си закриля доказан убиец-полицай?
  Май не ги е еня за законите, а по - скоро целта е да се окаля Радев.

 51. 51 Профил на hqx04506254
  hqx04506254
  Рейтинг: 276 Неутрално

  Докато не се търси персонална отговорност за неизпълнение на задълженията, така ще е.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK