1968 г.: Кинодискусията във физическия факултет (II)

Студентите и привилегиите на червената аристокрация

Михаил Иванов, 1968 г.

© Личен архив на Михаил Иванов

Михаил Иванов, 1968 г.Доц. д-р Михаил Иванов разказва за дискусионния клуб на студентите физици през 1968 г.. Клубът предизвиква гнева на тоталитарната власт, с него се занимава висшето ръководство на комунистическата партия. Причината за тревогата - годината е 1968 г. Това е времето на Пражката пролет, опита за "социализъм с човешко лице". Първата част на разказа представи интересите на студентите и културния живот в София в онези времена. Следващите са за създаването на клуба и опасните според партийните идеолози прояви.


През първите няколко години в Университета стоях настрани от комсомолската дейност. Най-вече понеже бях под впечатлението на това, което се случи с баща ми през 1960 - изключват го от БКП, осъждат го условно на осем месеца, уволняват дисциплинарно като преподавател в тогавашния Икономически институт "Карл Маркс" и пенсионират преждевременно. Така той на 56 г. беше лишен от възможността да работи по специалността си. За да добави към малката си пенсия се захващаше с епизодично намерена работа – да гледа ягоди, да кове щайги и т. н. Аз пък носех във Факултетния комитет на Комсомола бележки, че семейството ни е социално слабо, за да ме освободят от задължителната лятна студентска бригада, през което време ще работя срещу заплащане.Те се отнасяха с разбиране и така през летата работех по месец-два като общ работник в общинското предприятие "Паркстрой" като общ работник (Не се оплаквам. Точно обратното – тази работа ми вдигаше самочувствието. А и не ми се ходеше на лятна бригада, където всичко се правеше под строй.)


Отклонение: За баща ми
Макар и от стар и голям буржоазен род, завършил в края на 20-те години икономически науки в Лиеж, баща ми от млад приема левите идеи за социална справедливост. По време на войната е на страната на противниците на хитлеристката коалиция, а през пролетта на 1944 г. става член на комунистическата партия. След завземането на властта от комунистите, се втурва активно "да строи социализма", за да види скоро, че действителността е различна от представите му. Приема с надежда промените в Съветския съюз след смъртта на Сталин, но бързо се разочарова.


След Априлския пленум на БКП през 1956 г. разпраща писма, включително и до вестник "Работническо дело", в които с остри думи изразява възмущение от политиката на Вълко Червенков, Тодор Живков и другите "водачи", както ги нарича. В писмата си до партийния орган той пише, че "са допуснати маса безобразия при провеждането на партийната линия", че е налице силна поляризация по отношение на доходите – "малък брой лица, които получават много големи заплати, а на другия полюс голям брой, които получават много малки заплати до 500 лева", че "българският народ очакваше след 20 конгрес на КПСС, че ще настъпи обновление и че той ще се освободи от всички "водачи", чужди и откъснати от българския народ, носители на порочните методи на работа, които доведоха българския народ до просешка тояга, но уви вместо освобождение настъпи по-голямо потискане.". Идеализирайки (до края на живота си) Ленин, той продължава: "Червенков, Живков и др. се наричат ленинци, но те не живеят и работят по ленински – скромно, честно, и не поддържат връзки с народа (като Ленин)." Точно обратното – те живеят в "разкош и разточителство", което е за сметка на "глада и мизерията на народа". Разбира се, че комунистическата власт не е могла да остави това безнаказано.


Едва преди няколко години разбрах, че баща ми е имал и заведено от 53-та до 56-та година досие в Държавна сигурност – дело за наблюдение с псевдоним "Белгиеца" и "украска шпионаж" (така е в текста). Наистина споменавал е пред приятели, че "те искат да ме изкарат американски шпионин", но не съм го приемал сериозно... Това обаче е друга история, която заслужава да се разкаже отделно. Баща ми запази комунистическите си убеждения до края на живота си. Ние със сестра ми уважавахме това и по наше искане той беше реабилитиран и възстановен посмъртно като член на БКП в началото на 1990 г.


Какво върши Комсомолът?


Но да се върна в 1967 г. През есента нашето комсомолско дружество беше свикано на събрание, на което трябваше да свалим комсомолския секретар Светослав Веселинов. Заради "недостатъчно активна дейност". Не се стърпях. Попитах за каква активна дейност става дума. Какво по-точно върши Комсомолът? Нима голямата част от тези, които са негови членове, се интересуват от това, което става в организацията? И в същото време знаят, че ако не са комсомолци, ще имат огромни неприятности – когато завършат, няма да си намерят добра работа, няма да могат да се развиват в професията. Тези, които сме живели по онова време, знаем, че тогава да си извън Комсомола (разбира се, до определена възраст), а след като постъпиш на работа – и извън профсъюзите, значи да си извън системата.


Поставих въпроса организацията да не е масова. Казах, че в нея трябва да членуват само водени от своите идеи хора. От своето членство те не трябва да извличат никаква изгода, а тези, които са отвън, да не бъдат по никакъв начин потърпевши от това. Направих конкретни предложения как Комсомола да стане привлекателен за младите хора. Едно от тях беше да се изгради мрежа от клубове, които да бъдат центрове на интересен младежки живот. Цялото ми изказване беше в духа: "Как да направим по-добър Комсомола, за да бъде той полезен за социализма."


Казаното изглежда прозвуча убедително, защото ме избраха за делегат на факултетната отчетно-изборната комсомолска конференция без това предварително да е било планирано, каквото беше правилото. След събранието колегите ме наобиколиха: "Трябва непременно да се изкажеш на факултетната конференция." Казах им за баща ми.


На факултетната конференция разширих картината. Отново развих идеята Комсомолът да престане да бъде масова организация, членството в която на практика е задължително. Говорих и за задълбочаващото се социално разслоение – докато огромното мнозинство от млади хора живеят скромно и се трудят, то част от децата на ръководните дейци не работят и живеят в охолство, като се ползват с незаслужени привилегии. Казах, че приемането на студенти с привилегии в учебните заведения противоречи на Конституцията. Че партийната пропаганда е на най-ниско ниво, че трябва да се издават книгите на комунисти като Радой Ралин, каквито "се раждат рядко". Аргументацията ми беше изцяло комунистическа: "днешната младеж е арена на битки на две идеологии"", "всичко това спъва нашето развитие", "всичко, което става, помага на класовия враг" и т. н. От дистанцията на времето мога да кажа, че може би съм пресилвал с "партийната" фразеология за по-голяма убедителност, но в основата си моите убеждения са били именно такива.


Провокация в комсомолски стил


Направих предложение (пазя текста му) конференцията да гласува писмо до Централния комитет на ДКМС /Димитровски комунистически младежки съюз или, както още беше наричан по руски маниер – Комсомол (от Коммунистический союз молодëжи), в което да се предложи отлагането на насрочения в началото на следващата година XI конгрес, "тъй като провеждането му през януари ще изключи основната част от студентската младеж от работата на конгреса" /съвпада със сесията/.


Разбира се, че това беше провокация. От една страна исках да се илюстрира пълната абсурдност – пълната откъснатост на тези там, които ще бъдат събрани да вземат някакви (и то одобрени предварително от "горе") решения, от мнозинството млади хора, за които тези решения уж се отнасят. От друга страна това щеше да ми даде някаква обратна връзка – доколко аудиторията е приела това, което казвам.


Приеха изказването ми. Неведнъж ме прекъсваха с ръкопляскания. Стана забавно, когато деканът на факултета проф. Милко Борисов даже ме цитира: "както каза другарят Мишо". Предложението беше прието единодушно. Бях включен в делегацията от Физическия факултет за отчетно-изборната университетска комсомолска конференция.


"По-добре да не се изказваш"


Отидох да занеса предложението в ЦК на ДКМС. Прие ме някакъв чиновник. Взе листа, който носех...


На влизане в 65 аудитория на Университета, където щеше да се проведе университетската конференция, ме пресрещна първият секретар на университетския комсомолски комитет Петър Зарчев: "Мишо, ще се изказваш ли? По-добре ще бъде да не се изказваш." Отминах го.


Изказването ми повтаряше донякъде предишните. Пак същия комсомолски патос и комунистическа риторика. Цитирам Ленин, Георги Димитров. Днес аз съм категоричен противник на идеята за класовата борба, защото тя е причинила неизброими злини на хората. А тогава тази идея е в основата на моята логика: по света се води класова борба, нашият принос в тази борба са успехите ни в социалистическото развитие и "всеки, който застава срещу развитието на нашето общество напред, волю или неволю с тази си дейност прави услуга на нашите врагове". Това намирам в началото на своите запазени бележки, по които съм говорил.


За привилегиите на активните борци и потомците им


Продължавам – у нас се допускат грешки, които са задълбочават и нанасят вреда. За пример давам разхайтения живот на децата на някои "по-големи и по-малки ръководители". За да стигна до привилегиите при приемането в учебните заведения на децата на "активните борци против фашизма и капитализма".


За какви привилегии става дума: В края на 50-те години у нас се институционализира категория "активни борци против фашизма и капитализма (АБПФК)". През 1959 г. се създава съответен Комитет, който да отговаря за тях. За да бъде някой признат за "активен борец", той трябва да докаже, че е участвал или подпомагал дейността на БКП и антифашисткото движение преди 1944 г. Признатите се ползват от привилегии – получават "народна" пенсия, получават по облекчен ред и с право на специален кредит жилище, ползват почивни станции, медицинско обслужване и безплатен транспорт. Създавайки тази привилегирована прослойка само 2-3 години след Априлския пленум през 1956 г., на който Тодор Живков взе властта, комунистическата върхушка целеше да укрепи тоталитарния режим. При това тя въобще не се интересуваше, че по този начин конструира феодални отношения в обществото. По онова време се заговори за "червена аристокрация".


Следваща важна стъпка, осъществена през 60-те години, беше придаването на привилегиите наследствен характер. Децата на "активните борци" също придобиха някои привилегии, най-важната от които беше възможността да постъпват във висшите учебни заведения извън общото класиране, стига да имат минимален успех. Някои поискаха тези привилегии да се прехвърлят и на внуците им. До това все пак не се стигна, но пък по-предприемчивите "активни борци" започнаха да осиновяват внуците си, за да бъдат и те привилегировани.


Важно е да се каже, че не малко от самите "активни борци" бяха против привилегиите. В заседанието на Политбюро, за чието решение споменах, наред със заклеймяването на филма на Бинка Желязкова, се подлага на унищожителна критика списанието "Младеж". Конкретният повод за тази критика е разговор "посветен на съвременната българска младеж" с участието на редица дейци на културата и науката (повечето от тях "активни борци"), между които Елка Панова, Йордан Радичков, Радой Ралин, Соня Бакиш, Леон Даниел, Алберт Коен. Едно от нещата, които са причинили гнева на комунистическата върхушка, е, че "на срещата е критикувано постановлението на ЦК и Министерския съвет за привилегиите, с които се ползват децата на активните борци против фашизма и капитализма при постъпване във висшите учебни заведения" (ЦДА, ф.1, оп.6, а. е. 6844, л.16).


Против привилегиите бяха и някои от онези мои колеги и приятели, които самите бяха деца на "активни борци" (някои от тях са измежду най-близките ми приятели и днес). Абсурдното и омерзителното за тях беше, че те не се нуждаеха от това – влязоха в университета с отличен успех и бяха измежду най-добрите студенти.


Но да се върна на изказването си. Заявих, че привилегиите при приемането на децата на "активните борци" противоречат на Конституцията и на основния принцип на социализма. Казах, че "привилегиите са антиобществено явление, с което трябва да се борим", и заключих: "Този, който подържа привилегиите, той по същество прави услуга на врага."


Предложих конференцията да гласува писмо до Президиума на Народното събрание със следното съдържание:
"Другарки и другари народни представители,
Тъй като съществуването под една или друга форма на привилегии в Н Р България, в частност съществуването на привилегии при приемането на кандидат-студенти в университета, противоречи:

 1. на член 71. от Конституцията на Н Р България,
  на основния принцип на социализма, който гласи: "от всекиго според способностите, на всекиго според заслугите",
тъй като тези привилегии действат деморализиращо на младежите – както на самите привилегировани, така и на останалите, то ние се обръщаме към вас с молба да разгледате този въпрос в предстоящите сесии на Народното събрание и вземете съответни мерки за неговото разрешаване."


Неведнъж през годините съм разсъждавал за моя патос срещу привилегиите на децата на "активните борци" в публичните ми изказванията в края на 1967 г. Този въпрос има и една друга – обратна страна – съсипващата дискриминация по отношение на децата, чиито родители бяха обявени за "врагове на народната власт". Имам братовчеди, на които не разрешиха да следват, защото бащите им бяха съдени от "Народния съд" или, защото бащите им бяха "безследно изчезнали" по време на терора след 9 септември 1944 г. Даже и през 70-те години на синовете и дъщерите на "враговете" беше отказвано да бъдат зачислени в аспирантури (сега докторантури) или да им бъде открита процедура за защита на дисертация. Не можеха да пътуват в чужбина на научни командировки и специализации, особено на Запад. Така възможностите им за развитие бяха блокирани. За тези неща до промяната през 1989 г., никой публично не говореше. С това, като че ли вече бяхме свикнали, сякаш беше в реда на нещата. Беше надделяло примирението – това е положението, нищо не може да се направи. Днес не мога да не се чувствам виновен за това.


Тази политика на комунистическия режим, освен че беше израз на "класовата" омраза, имаше за цел да промени структурата на обществото – да унищожи или, най-малкото – да потисне формиралия се в продължение на десетилетия до 1944 г. интелектуален елит и да наложи свой елит (неслучайно тогава се заговори за "наша", за "народна" интелигенция, за да бъде тя противопоставена на старата – на "буржоазната" интелигенция).


Друга основна тема в моето изказване беше масовият характер на Комсомола, за което вече стана дума. Не може дейността в Комсомола да се използва за трамплин в правенето на кариера. Предложих Комсомола да престане да бъде масова организация, но с изричното условие, че "при назначаване на работа не трябва да се прави разлика между комсомолец и некомсомолец". Заключих: "ДКМС ще се превърне в истинска организация, само ако всеки неин член може само да загуби, а непосредствено нищо да спечели от своето членство."


За студентска организация и други "опасни" искания


Предложих "да се създаде студентска организация". (Наскоро прочетох в документите на ДС, че по същото време във Философския факултет студентът Иван Калчев (сега професор) "апелирал за създаване на "независим студентски съюз".)


Развих идеята за създаване на мрежа от комсомолски клубове, които да се превърнат в привлекателни центрове за младите хора – "в тяхна територия".


Говорих и за така наричаната тогава "идейно-възпитателна работа". Настоях радиото да подобри подбора и намали времето за съветските песни, като се излъчват само качествени, а не така наричаните тогава "песньовки". Поисках да се пуска джаз, казвайки, че това е "едно от най-демократичните течения в съвременната музика". По онова време широко се ширеше (особено сред членовете на БКП) предразсъдъкът, че "джазът е упадъчна западна музика". Изразих критичното си отношение към политиката в киноразпространението: Пускат се слаби (но касови) западни филми, а в същото време филмите на големите съвременни западни режисьори (между които не малко комунисти и леви) остават недостъпни за широката публика. Авторитетът на съветските филми е спаднал неимоверно, защото се внасят масово некачествени, докато големите постижения на съветското кино минават незабелязано на втори екран.


В края на изказването си призовах: "Не трябва да се страхуваме, че като критикуваме открито, ще се превърнем неволно в агенти на врага."Завърших с два куплета за неизказаните, премълчаните думи. Един на Пеньо Пенев и един на Радой Ралин.


Въпреки че се получи много дълго, слушаха ме с внимание, много пъти ръкопляскаха, ръкопляскаха и накрая.


Както се полагаше в такива случаи, аудиторията беше пълна с партийна и комсомолска номенклатура – от комитети на БКП и на Комсомола.


Номенклатура – партийните, комсомолски и профсъюзни функционери, както и висшите държавни служители, които се назначаваха след специална проверка и към които се предявяваха специални изисквания за лоялност към режима. Съответните длъжности бяха включени в специален номенклатурен списък, който се утвърждаваше от висшестоящите партийни органи. Милован Джилас в своята книга "Новата класа" разглежда номенклатурата като бюрократичен елит, който формира отделна класа, особено предана на режима.

По време на почивката някои от тях дойдоха при мене да ме увещават да оттегля предложението за гласуване на писмото. Отказах.


Гласуването


Към края на конференцията обстойно изказване направи първият секретар на Районния комитет на Комсомола Георги Георгиев. По-късно след като се опознахме по-добре, видях, че е честен човек. Но в този момент той имаше неблагодарната задача да възрази на казаното от мене и да ме призове да оттегля предложението си. Отидох на трибуната и казах, че предложението ми остава в сила. В аудиторията закипя.


Особено агресивни срещу писмото бяха делегатите от Юридическия факултет. Един от тях скочи от мястото си да защитава привилегиите, колегите му около него му пригласяха. Станаха обаче и други – против привилегиите. Стигна се до гласуване. По време на гласуването станах и се огледах. Всички от физическия, математическия и химическия и повечето от биологическия факултет гласуваха в подкрепа на писмото. Там където бяха от "Западни филологии", видях една единствена самотна ръка на последната банка да гласува за моето предложение. Това беше Мая Димитрова – дъщеря на активния борец срещу фашизма и капитализма и голям поет Добри Жотев.


Съобщиха резултатите: писмото не е прието с няколко гласа. За него според преброителите бяха гласували над сто души. Присъстващите от номенклатурата можеше да се успокоят. А ако беше прието?


Но нека да погледнем на този резултат от друга страна. Половината от комсомолския актив на Софийския университет през 1967 г. беше гласувала против създадените кастови привилегии, т. е. против ключов елемент в политиката на тоталитарния режим.


След няколко дни чух, че в Районния комитет на БКП обсъждали как на комсомолската конференция в Университета били нападнати "нашите" деца. XI-ият конгрес на Комсомола, чието отлагане бях предложил, беше, разбира се, проведен в предварително определеното време по предварително определения начин./Следва/


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (52)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на galapagas
  galapagas
  Рейтинг: 1676 Неутрално

  Интересно четиво. Юридическият факултет винаги е бил най-мракобесният в университета. Физиците винаги са били шилото в торбата, дори повечето от партийните им активисти (Дацев, Бончев, Матеев) са били доста прогресивни за времето си.

 2. 2 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Неутрално  Вярно е !
  Прави впечатление обаче,че дори в онези мракобесни времена на остра класова борба е имало инакомислещи и смелихора и демократично гласуване.
  Днес във времето на "победилата демокрация" Колко хора гласуват против на конференция на ГЕРБ !?!?!?
  Всеки да осмисля и да си прави изводите !!!
  За "демокрацията" и "демократите" !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 3. 3 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3095 Неутрално

  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Класовата борба водена от комунистите е била под скритият лозунг:"Станете капиталисти,та ние да седнем."

 4. 4 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1421 Неутрално

  Великият френски есеист бе писал: " Струва си да се изу.ава само историята на свободните народи! Историята на диктаторските режими е "сборник от вицове"! Цитатьт е дословен!

  През 1966 в Бьлгария се слуîха някой интересни сьбития. Заговорьт на .аст от партийната вьрху.ка и някои генерали сре.у диктатора Живков. А на 8 декември 1966 ресторантите бяха затворени за Студентският Празник. По неясни при.ини студентите организираха не.уван погром по сифийските улици с преобьрнати коли, кофи зъ боклук. Режимьт такти.но прегльтна сьбитието и на следва.ата година задьлжи ресторантите да приемат студентите на празника им. Аз бях на гости при един сьстудент с други колеги на тази дата, а сутринта не можех да позная софийските улици в центьра.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Неутрално

  До коментар [#3] от "deaf":

  Едва ли 1968 г. това е бил смисълът.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Неутрално

  До коментар [#4] от "vxa15365434":

  За пръв път чувам подобна история. Позволете ми да се съмнявам като човек, живял по това време в центъра на София и като знам колко коли и колко милиция имаше денонощно по улиците на града.Между другото и студентите хич не бяха някаква критична маса.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2511 Неутрално

  "през 1966 в Бьлгария се слуîха някой интересни сьбития. Заговорьт на .аст от партийната вьрху.ка и някои генерали сре.у диктатора Живков"

  През пролетта на 1964г. е опитът за военен преврат на Горуня и ген.Анев, провокиран от идването на власт в СССР на Брежнев. Това са си сталинисти които ни могат да се примирят че кумирът им Сталин е развенчан макара и половинчато!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 8. 8 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 4360 Неутрално

  Вярно е ! Прави впечатление обаче,че дори в онези мракобесни времена на остра класова борба е имало инакомислещи и смелихора и демократично гласуване. Днес във времето на "победилата демокрация" Колко хора гласуват против на конференция на ГЕРБ !?!?!?Всеки да осмисля и да си прави изводите !!!За "демокрацията" и "демократите" !!!
  —цитат от коментар 2 на КМЕТ В СЯНКА


  Приемаш грешни предпоставки и затова правиш грешни заключения.
  ГЕРБ и по съдържание, и по немерения (никога няма да кажа идеи, защото те такива нямат). а и по действия никога не са били демократична организация.
  Нещо повече!
  Дори вие комунетата сте ги критикували за псевдодемократичността им.

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 9. 9 Профил на usero
  usero
  Рейтинг: 1791 Неутрално

  Вярно е ! Прави впечатление обаче,че дори в онези мракобесни времена на остра класова борба е имало инакомислещи и смелихора и демократично гласуване. Днес във времето на "победилата демокрация" Колко хора гласуват против на конференция на ГЕРБ !?!?!?Всеки да осмисля и да си прави изводите !!!За "демокрацията" и "демократите" !!!
  —цитат от коментар 2 на КМЕТ В СЯНКА


  Ми щото сега в Герб не членуват всички българи. Както виждаш, там, колкото повече се вдига нивото, толкова по-малко са инакомислещите. На конференцията на ГЕРБ такива няма, както не е имало и на комсомолския конгрес.

 10. 10 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3095 Неутрално

  До коментар [#3] от "deaf":Едва ли 1968 г. това е бил смисълът.
  —цитат от коментар 5 на КМЕТ В СЯНКА  До коментар [#5] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Да де,за няколко години след 1944г. комунистите са заграбили властта и благата на България,а през 1968г. са се борили да ги запазят.

 11. 11 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1039 Неутрално

  През 1968 г. в България интелигенцията е 2%!!!!
  90% са ходили с цървули, а 8% с гуменяци (гумени цървули)!
  95% са били гол, като пушка пролетарят!

  Та каква "пражка" пролет!

  Машини прости, народ неук.
 12. 12 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1039 Неутрално

  п.с. "класовият" враг е бил вече избит!!!

  Машини прости, народ неук.
 13. 13 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Неутрално

  До коментар [#10] от "deaf":

  Струва ми се, че не си съвременник на събитията докато аз съм.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 14. 14 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Неутрално

  До коментар [#11] от "Zizu":

  Доста гладни години бяха наистина.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 15. 15 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3095 Неутрално

  До коментар [#10] от "deaf":Струва ми се, че не си съвременник на събитията докато аз съм.
  —цитат от коментар 13 на КМЕТ В СЯНКА  До коментар [#13] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Роден съм 1969г.,но това не ми пречи да схвана какво е било... И най-важното - няма обективна история. Всеки човек неизбежно преценява историята спрямо самият СЕБЕ СИ.

 16. 16 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 3095 Неутрално

  През 1968 г. в България интелигенцията е 2%!!!!90% са ходили с цървули, а 8% с гуменяци (гумени цървули)!95% са били гол, като пушка пролетарят!Та каква "пражка" пролет!
  —цитат от коментар 11 на Zizu  До коментар [#11] от "Zizu":

  Еми то и днес интелигенцията е 2% от народа! Но да те "светна" - преломни исторически събития като Пражката пролет,никога не се ИЗВЪРШВАТ от интелектуалците. Последните са само духовни "водачи",но действителните промени се извършват от силни и смели лидери,произхождащи или от елита,или от народа.

 17. 17 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Весело

  До коментар [#15] от "deaf":

  Е аз пък съм бил инакомислещ и съм минал през стъргалото няколко пъти. Сигурно ти и това си го разбрал.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 18. 18 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4000 Любопитно

  До коментар [#11] от "Zizu":

  Вие бил ли сте роден през 1968? Откъде тези цървули? Вървеше черната борса с дънки и джинси, плочи и т.н., но голи по улиците?

 19. 19 Профил на stedim
  stedim
  Рейтинг: 2383 Неутрално

  До ivamih . Мисля, че се познаваме от деца на ул. Парчевич" Или бъркам?

 20. 20 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4000 Весело

  До коментар [#14] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Вярно, викахме за купони от студентския стол на "Търси се!"
  Помниш ли цената, май беше 50 стотинки?

 21. 21 Профил на rorikabc
  rorikabc
  Рейтинг: 485 Неутрално

  Не можах да схвана какво общо иа ДПС?

  А БСП сега мълàт защото това са кметовете феодали които тази партия ги създаде.
  И да , не сме узрели още за силна местна власт .
  Кметовете си правят каквото си искат, без да се съобразяват с хората.

 22. 22 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Весело

  До коментар [#20] от "daskal1":

  50 стотинки. Най-готин беше столът на Графа.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 23. 23 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 2823 Неутрално

  Не зная защо авторът разказва тези истории. Може би иска да се докаже пред някого , че е бил дисидент. Доколкото под "дисидент" разбираме комунист , който си позволява лека критика към партията от комунистическа гледна точка , да. Такива бяха дисидентите , които се вляха в СДС в началото на прехода. В ония тоталитарни години опозиционери нямаше или ако имаше , те бяха в затвора. Останалите бяха вярващи в комунистическите идеали като автора или конформисти. Много рядко се появяваха "луди глави" като тримата студенти , които са разпространявали нелегално лозунги против комунистическата военна агресия в Чехословакия. Знаем за съдбата им. Съдене , затвори, проваляне на бъдещето им. Те не са единствени. Жертвите на комунистическия терор са хиляди. Жертви бяха тези , на които им беше забранено да следват , заради буржоазния им произход, въпреки , че са били отлични ученици. Жертви са тези студенти , които са били изключени от университета през 1956 година заради събитията в Унгария. Похабен е български интелектуален потенциал. Тези хора можеха да станат добри лекари, инженери, учители...
  Познавам такива хора. За техните съдби трябва да се разказва. Те са много поучителни, но за тях се мълчи.

 24. 24 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2970 Неутрално

  До коментар [#23] от "tacheaux":Познавам такива хора. За техните съдби трябва да се разказва. Те са много поучителни, но за тях се мълчи.
  ..>> Ами разкажете вие за тези съдби. Аз лично бях от подхилващите си дисиденти, наричани в бившия СССР кухненски дисиденти:). Иванов спомена за тенденцията да се провеждат комсомолски събрания с предварителната постановка да се борим с недостатъчната активност. Още помня едно събрание в МГУ, където бяха подхванали
  по тази линия тогавашния комсомолски секретар Стоян Ганев. Той се бори юнашки обаче.:)
  Честно казано и мен ме удивлява малко систематизираната и .. старателно документирана памет на М.Иванов за отдавна отминали събития..., но ми е интересно да чета за и от хора, които лично познавам от време оно. Редакцията е направила добър избор.

  п.п. Тук имаше по едно време и интересни неща от Е.Хорозов, посветени на по-нови и актуални напоследък неща.
  п.п.2 Какво ли е отношението на М.Иванов към противоречивата личност на Благовест Сендов, който засега не е споменат в спомените му...

 25. 25 Профил на GreenEyes
  GreenEyes
  Рейтинг: 1739 Неутрално

  До коментар [#23] от "tacheaux":

  Ще ти кажа защо са публикувани тези мили сантиментални спомени на Михаил Иванов. Същият този е един от хората, благодарение на които ДПС се появи на политическата сцена. Той е съветник на Желев по национално-етническите въпроси и вероизповеданията и важна фигура за създаването на ДПС. Иванов години наред беше един от радетелите за даване на повече права, почти до автномни, (разбирай капсулиране) на мюсюлманите в България и за създаване на техни собствени организации - политически, религиозни и пр. Този човек изигра една от главните роли за утвърждаване на Доган на политическата сцена и за внушаването на чувство за вина у българите за възродителния процес. На всеки опит за историческо правдиво описание на национални събития и дати, този човек винаги излизаше с някакви високопарни супернихилистични декларации от името на президенството. Въобще смятам, че вече ти е ясна картинката.

 26. 26 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Весело

  До коментар [#23] от "tacheaux":

  Знаеш ли им имената и от кой университет са били ? Или пак легенди ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 27. 27 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 2823 Неутрално

  До коментар [#25] от "GreenEyes":

  Благодаря за поясненията. Сега се сещам , че Жельо Желев имаше съветник по национално-етническите въпроси и вероизповеданията и тогава се чудех каква компетентност може да има един физик по тези въпроси.
  За мен Жельо Желев е противоречива личност в историята на българския преход. Очевидно неговите съветници не са били случайни хора.

 28. 28 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Неутрално

  До коментар [#27] от "tacheaux":

  а не ти ли звучи като легенда за внедряване тази толкова подробна фактология и документалистика ?
  Мен малко ме смущава. Дори не малко.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 29. 29 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 2823 Неутрално

  До коментар [#26] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Дневник писа за тримата студенти по повод годишнината от интервенцията в Чехословакия на 21 август. В Дневник ще почетеш за тези "легенди".

 30. 30 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Неутрално

  До коментар [#29] от "tacheaux":

  Дай линк. Пропуснал съм го.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 31. 31 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1421 Неутрално


  Не е 19641 Важничиш, и си измисляш.

  Заговорът за преврат е разкрит от контраразузнаването и в периода от 28 март до 12 април 1965 г. повечето от заговорниците са арестувани. Според официалната версия на тогавашната власт Иван Тодоров-Горуня се самоубива точно преди ареста. Девет от останалите участници получават меки за времето си присъди от 8 до 15 години затвор. Други 192 човека получават частични или административни наказания. Официалната власт запазва заговора в тайна.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 32. 32 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1421 Неутрално

  До коментар [#6] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Много пишете, за сметка на качеството! Беше 1966, на 9 декември Центъра (повтарям Центъра! - бул. Руски и доста други улици наоколо) бяха вандализирани. Дори от киноцентъра (Антон Траянов, аниматора на "Сънчо" ми беше близък приятел и работеше там) с камион и камера са снимали събитията.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 33. 33 Профил на ivamih
  ivamih
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#19] от "stedim":

  От Михаил Иванов. Много интересно. Помните ли Тери и Стоян Мерджанов? Съвсем като деца нашата махала (Неофит Рилски) се биеше често с вашата (Парчевич). Ще бъде добре да се свържем, но не знам как. Опитвам се да си напиша електронния адрес, но не знам защо тук латиницата ми не върви.

 34. 34 Профил на ivamih
  ivamih
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#24] от "тулса":

  От Михаил Иванов: Отношението ми към Благовест Сендов, с когото съм се сблъсквал в живота си, е отрицателно.

 35. 35 Профил на тулса
  тулса
  Рейтинг: 2970 Неутрално

  До коментар [#34] от "ivamih":Благодаря за отговора, макар и бих предпочел да е по-разгърнат.

  п.п. то и с мен сте се сблъсквали в едно малко китно градче с ...мноого велосипедисти, ама едва ли сте запазили спомени за краткия ни диалог.

 36. 36 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2511 Неутрално

  Не е 19641 Важничиш, и си измисляш.Заговорът за преврат е разкрит от контраразузнаването и в периода от 28 март до 12 април 1965 г. повечето от заговорниците са арестувани. Според официалната версия на тогавашната власт Иван Тодоров-Горуня се самоубива точно преди ареста. Девет от останалите участници получават меки за времето си присъди от 8 до 15 години затвор. Други 192 човека получават частични или административни наказания. Официалната власт запазва заговора в тайна.
  —цитат от коментар 31 на vxa15365434


  Няма какво да важнича! Датата съм я сбъркал с една година но другото което съм писал е точно така! Да не мислиш че тези са били някакви демократи? Тодор Живков се изявява като пламенен хрушчовист и при смяната на върха в СССР те са решили да се възползват от ситуацията!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 37. 37 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Неутрално

  До коментар [#32] от "vxa15365434":

  Значи не е било 8-ми а 9-ти. Вероятно не са били студенти. Вероятно е било някаква пиянска история с няколко обърнати кофи,Защото тогава коли по Руски нямаше. Дайте да ги видим тези кадри или нещо написано в архивите. Животът ме е научил да правя критически анализ на база знания, опит и факти.
  Винаги работи. Имате ли БЛЕДНА представа колко милиционери имаше там заради посолствата ???

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 38. 38 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Весело

  До коментар [#32] от "vxa15365434":

  Апропо - как се "вандализира" улица и въобще каквото и да било неодушевено тяло ?
  Много съм петимен да го науча.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 39. 39 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Неутрално

  До коментар [#36] от "Julian Mall":

  И това е възможен мотиватор на подобни постъпки.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 40. 40 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Неутрално

  До коментар [#31] от "vxa15365434":

  Официалната власт запазва заговора в тайна.

  Това просто не е вярно. Отидете във врачанско и поразпитайте кое как е било.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 41. 41 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2511 Любопитно

  До коментар [#31] от "vxa15365434":Официалната власт запазва заговора в тайна.Това просто не е вярно. Отидете във врачанско и поразпитайте кое как е било.
  —цитат от коментар 40 на КМЕТ В СЯНКА


  Било е публична тайна! Чувал съм че на среща със студентите за 8-ми декември Митко Григоров казвал че превратаджиите се молили за милост и бил освиркан от аудиторията!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 42. 42 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5273 Неутрално

  До коментар [#41] от "Julian Mall":

  Именно. Много хора от този район са ми разказвали. и присъдите въобще не са символични. Горуня ГО самоубиват. Вестниците пишат а процесите и присъдите са огласени.
  Властта парадоксално укрепва след този неуспял опит.
  Живков недолюбва Враца до края на дните си.
  Сега виждаме същите чувства на управляващите към Северозапада.
  Няма нищо случайно.
  ФАКТИ !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 43. 43 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1421 Неутрално

  До коментар [#38] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Виж сега, ще ти обясня. Кофите за боклук бяха преобърнати и нахвърляни по средата на улицата, всичко каквото можеше да се преобърне и нахвърля по улицата беше нахвърляно безпорядъчно по улиците. Аз си го спомнян много добре, на 9 декември, когато се прибирах от частния купон в къщи. На следващата година накараха ресторантите да се отворят за студентите и така да ги държат изолирано. Ако ме питаш кой е наредил - не съм аз, а върхушката.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 44. 44 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1421 Неутрално

  До коментар [#41] от "Julian Mall":

  Това което ти писах е от Уикипедия и визира годината. Не ме интересува кой са превратаджиите и какви са целите им. В моето семейство в близкото и в по-отдалеченото обкръжения няма членове на БКП и затова интригите на комунистическата върхушка не ме вълнуват. не съм давал никаква оценка на целите на превратаджиите, понеже боричканията за кокала сред комунистите не е във фокуса на моите интереси. 1965 и 1965 бях много беден, семейството на родителите ми имаше материални затруднения и проблемите ми бяха други. Заплатите бяха нищожни - 80-90 лева месечно
  Прав си, че не е вярно твърдениети на уикипедия, понеже Радио Лондон тръбеше поне 1 месец за тези събития.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 45. 45 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 659 Неутрално

  [quote#24:"тулса"]До коментар [#23] от "tacheaux":Познавам такива хора. За техните съдби трябва да се разказва. Те са много поучителни, но за тях се мълчи...>>
  Тулса, в кой факултет си бил?

  И аз познавам такива хора. Дори Б.Сендов първата година не е бик приет в ун-та заради родословието си. Хората които познавам също по един ии друг начин бяха успели да завършат ун-т. По-трудно им беше да се придвижат в кариерата ако са случили на бдителни партийни секретари. Истинските учени от тях не се оплакват и до днес, но онези които бяха посредствени след 1989 г. влязоха в политиката (и дори в парламента) като твърдяха че системата им е пречила. Те бяха тези които създадоха законите позволяващи всеки ин-т да си произвежда професори без задлжителни общи критерии.

 46. 46 Профил на асен георгиев
  асен георгиев
  Рейтинг: 902 Неутрално

  брей, не се свършиха. татко му от буржоазно семейство, но комунистин от 1944 г., нищо че е видял золумите и убийствата – член на бкп. синчето на желев акъл за турците дава и сега лакърдии разправя – ква е тази памет – абе ченгесарска, помни всичко казано от 1968 до днес. аман от червени плужеци!

 47. 47 Профил на Obh
  Obh
  Рейтинг: 251 Неутрално

  До коментар [#2] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Прави впечатление обаче,че дори в онези мракобесни времена на остра класова борба е имало инакомислещи и смелихора и демократично гласуване.
  Днес във времето на "победилата демокрация" Колко хора гласуват против на конференция на ГЕРБ !?!?!?
  Всеки да осмисля и да си прави изводите !!!
  За "демокрацията" и "демократите" !!!
  ---
  Какви "смели хора" и какво "демократично мислене" по онова време. Кмете нещо от възрастта ли от що ли, но ти се размива паметта. Нямам спомен за такова нещо от 70-те и 80-те (60-те ги помня но бях малък). Говоря за публични събрания от всякакъв вид. Тук става дума за някакъв клуб провеждан в някоя маза или барака на ФзФ и в който всеки трети е бил доносник. Дума да няма, във Факултета имаше много свестни хора с прото-демократично мислене, но те НЕ бяха смели (поне аз никога не видях такива). През 80-те Комсомола бе нещо като майтап за масовия студент във ФзФ, но никой не смееше да го каже на глас и имаше немалко закъснели мераклии да се опитват да го използват като стълба. Сравнението с ГЕРБ е неуместно (академичен клуб сравнен партийни форуми). И най-загубеният клуб във ФзФ ще е поне 100 пъти по-интелигентен, по-демократичен и по-духовен от най-интелигентния патиен форум на КОЯТО И ДА Е партия в България.

 48. 48 Профил на tunlas
  tunlas
  Рейтинг: 315 Неутрално

  До коментар [#20] от "daskal1":

  Беше 30 стотинки. 56 стотинки беше 100 мл гроздова в Дълбок Зимник, където за по 2 лева удряхме по 3 гроздови + салатките!

 49. 49 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4000 Любопитно

  До коментар [#42] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Доколкото съм чувал, Горуня е разстрелян от Мирчо Спасов с автомат. А във Враца пращаха наказателно, примерът е подготвяното назначение на Станка Шопова за секретар по идеологията във Враца след невнимателна критика на Владко. Казаха ми, че тя много се е изплашила и търсела на всяка цена среща с Чудомир Александров за да моли опрощение.

 50. 50 Профил на daskal1
  daskal1
  Рейтинг: 4000 Весело

  До коментар [#48] от "tunlas":

  И аз май така си спомням, но заминах много скоро да следвам в чужбина и естествено спомените избледняха. Помня бира с пържена цаца в Грозда като вземем стипендиите, тогава не пиех концентрати. Заминах с един куфар - цялото ми имущество, и ми е смешно когато сега видя студентите да пристигат с пълни джипове с техника, дрехи и какво ли не :-)

 51. 51 Профил на tunlas
  tunlas
  Рейтинг: 315 Неутрално

  До коментар [#11] от "Zizu":

  Проблемът не беше в 2-та % ами в това че "интелигенцията" тогава се състоеше главно от деца на АБПФК купонясващи с Битълс и корекомски скоч в родителските вили на Драгалевци и Бояна. Обаче, когато дойде Прашката Пролет 68-ма им се смръзна в задника посред лято: "ами ако загубим властта...."!!!

 52. 52 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 659 Неутрално

  Явно българските физици са пръснати из целия свят. Не е ли време да се осъществи някаква връзка, мрежа, списък, ... да се цъздаде възможност за професионални контакти напр. при пътувания, конференции? Мисля Чолаков в Париж по повод беше събрал много адреси но не знам те дали са достъпни.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK