Държавата пак започва дискусиите за отпадане или реформа на запрещението

Преди време непарвителствени организации и родители на хора с психични проблеми, се обединиха в инициатива "7000" и отново настояха за отпадане на запрещението. Те организираха и фестивал на способностите, за да демострират, че тези хора не са неспособни и не следва да бъдат изцяло изключвани от обществото

© Анелия Николова

Преди време непарвителствени организации и родители на хора с психични проблеми, се обединиха в инициатива "7000" и отново настояха за отпадане на запрещението. Те организираха и фестивал на способностите, за да демострират, че тези хора не са неспособни и не следва да бъдат изцяло изключвани от обществотоСлед години отлагане, множество кръгли маси, тайни и явни обсъждания, след сериозно настояване от страна на неправителствени организации държавата отваря отново дискусията и се готви да направи реформа в института на запрещение. И да се опита да промени правилата, така че хората с психически или умствени проблеми да получават защита и подкрепа за самостоятелно взимане на решенията, вместо да бъдат лишавани от най-елементарни човешки и граждански права.


Днес здравната комисия ще се срещне с представители на коалиция "7000", които са сред основните инициатори на искането за отмяна на запрещението. В същото време пък правосъдното министерство качи за обществена консултация документ с въпроси по бъдещия проект на Закон за физическите лица и мерките за подкрепа, който предвижда реформа в института на запрещение.


От няколко години от неправителствения сектор настояват за промяната и отмяна на съществуващото от 40-те години на миналия век запрещение. А България най-сетне да отговори на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хора с увреждания, изискваща всеки човек да може да упражнява своите базисни човешки права. В продължение на повече от година през 2015 и 2016 г. те заедно с правителството подготвяха законопроекта за мерките за подкрепа. Текстовете дори минаха през правителството, стигнаха до Народното събрание и дори бяха одобрени от много парламентарни комисии. Но впоследствие правителството падна от власт и оттогава законопроектът отлежава в парламента.
От началото на мандата гражданските организации лобират отново да се пристъпи към реформа и водят интензивни разговори с ресорните министерства и местна власт. Пред "Дневник" от неправителствени организации коментираха, че вече има съгласие от страна на държавата въпросът отново да бъде поставен на дневен ред и да се върви към промени.


Какво е запрещение и колко хора засяга


В момента над 7 хиляди души са поставени под запрещение (откъдето идва и наименованието на инициативата "7000"). Всъщност няма официална статистика за точния брой на хората, защото не се водят регистри, което всъщност е и един от проблемите, водещ до уязвимост.


Запрещението е създадено през 40-те години, когато обществото е било доста различно – затворено и консервативно. Под запрещение в момента се поставят тези, които страдат от интелектуални и психо-социални увреждания и не могат да се грижат за себе си. Хората са лишени от всякакви права и да взимат каквито и да било решения за себе си – да гласуват, да се женят, да решават къде и с кого да живеят, да се разпореждат с имуществото си и др. След като човек се постави под запрещение, съдът не може да преразглежда служебно делото, а запретеният не може сам да подаде молба за отмяна.


Каква реформа се предлага


Законопроектът предвижда въвеждането на комплекс от мерки, чрез които да се оказва подкрепа, а в по-сериозни ситуации и защита на хората със затруднения, за да могат те да са, доколкото е възможно, самостоятелни. От една страна, се цели овластяване и постигане на автономност на хората с увреждания, които изпитват затруднения да упражняват правата си, а от друга страна - ангажиране на отговорността на заобикалящата ги среда, институциите и третите страни, които имат задължения да гарантират ефективното и реално упражняване на права от хората с увреждания.


Въвеждат се механизми за подкрепата при извършване на конкретни правни действия, подкрепеното вземане на решения и защитните мерки в ситуация на риск, съвместно вземане на решения, предварителна декларация и др.


Видове подкрепа и защита


Мерките за подкрепа се определят за хората, които изпитват сериозни затруднения да упражняват самостоятелно правата си при извършване на конкретни правни действия. Това са по-големият кръг хора с психични увреждания. Например може да бъде лице, което в определени периоди изпада в затруднение, защото е с шизофрения или друго психическо заболяване, или лице, което страда от деменция. За такива по-кратки периоди на нужда са мерките за подкрепа.


Мерките за подкрепа са четири вида - договор за подкрепено вземане на решение, одобрен от съда; съвместно вземане на решение; налагане на ограничение за разпореждане с определено имущество; одобряване на предварителна декларация. При последния вид мярка всеки може предварително да определи кой да му бъде доверено лице, ако на някой етап от живота си получи психично увреждане, какво да се случи с неговото имущество или да уреди други въпроси, които ще касаят извършване на правни действия.


Мерките за защита са предвидени за по-сериозните случаи, при които има ситуация на риск. Например, ако на улицата бъде открит човек без документи, неориентиран, не знае къде живее. Тогава той е в ситуация на риск. Нужно е да се отиде при съдия, който да свика индивидуален съвет за вземане на решение къде да бъде настанено лицето, кой да му помага, следва ли да му се отпусне еднократна помощ или пенсия.


В случай на нужда от незабавни мерки делото се разглежда и решава от дежурен съдия, специализиран в този вид дела.


Мерки за подкрепа се определят за срок до 2 години, а на всеки 2 години съдът ще получава информация за това какво се случва с човека, добре ли се развиват отношенията с довереното лице, справят ли се, има ли нужда от промяна на мерките. Съдът служебно може и по-рано да изиска тази информация.


А мерките за защита са само за срок до шест месеца, дотогава ситуация на риск следва да бъде преодоляна.


Срещу злоупотреби


След промените например, когато някой изпадне в труден момент и усеща, че вече може да бъде манипулиран и подведен да си продаде имуществото, може да поиска от съда да му определи мярка "подкрепено вземане на решение" и да го ограничи да се разпорежда с повече от определена сума, както и да не се разпорежда за определен период с имота си. Ако става въпрос за човек, който вече е в състояние, в което не може да осъзнае какво се случва, негови близки също могат да поискат мерки за подкрепа и мерки за защита – съпрузите, родители, прародители, деца и внуци, братя, сестри, доверено лице, кметът на общината като орган на подкрепено вземане на решение и прокурорът.


С цел предпазване от злоупотреби са предвидени редица защитни мерки. Ограниченията за продажба на имоти например ще се вписват в специалните нотариални книги, а когато нотариусът, пред когото се изповядва сделка, види, че се касае за имот на лице, което има ограничения да продава, ще трябва да спре сделката. Освен това се предвижда в национална база данни "Население" в графата "Правни ограничения" също да се вписва за съответното лице дали има определени мерки за подкрепа или мерки за защита.


За подкрепящото лице има предвидени специални състави в Наказателния кодекс за измама - от 1 до 8 години затвор, а ако подкрепящото лице съзнателно ощети имуществото на подкрепяния - затвор до 3 години или глоба от 100 до 300 лв. Освен това е предвидено, че довереното лице не може да закупи имот от представлявания без изричното разрешение от съда.


Съществен момент в законопроекта е регламентацията, че по отношение на упражняването на личните права, като например сключване на брак, прекратяване на брак, съставяне на завещание, сдружаване по смисъла на закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и упражняване на репродуктивни права, се изключват формите на подкрепа, а тези права се упражняват самостоятелно след подходящо консултиране.


Притесненията на правосъдното министерство


Законопроектът обаче, изготвен от предишния екип на правосъдното министерство, изглежда, притеснява новото ръководство на ведомството, ако се съди от въпросите, които то иска да консултира.


Министерството пита дали след като запрещението фигурира в конституцията, то може да отпадне напълно, или може да се пристъпи само към реформа на този институт. Като се предвиди, че ограниченията за лицата с увреждания ще бъдат пропорционални на състоянието им, да се прилагат за възможно най-кратък срок и да подлежат на редовно преразглеждане от независим орган.


Във връзка с разпоредбите на конституцията, с които се въвежда забрана за хората, поставени под запрещение, да избират или да бъдат избирани, "конституционно допустимо ли е лица с психическа и интелектуална недостатъчност, в т.ч. и тези със сериозни затруднения по смисъла на законопроекта, да се ползват от активното и пасивното избирателно право", питат от ведомството.


Друг въпрос е дали предвидените производства в законопроекта ще облекчат или обременят хората с психична или интелектуална недостатъчност спрямо сегашното производство по поставяне под запрещение. А също "фактически възможно ли е лица, които имат сериозни затруднения, да определят самостоятелно кой или кои лица да ги подкрепят, в кои случаи да действат или извършат съответни правни и фактически действия при съставянето на предварителна декларация".


Пита се още дали ако тези хора могат сами да завещават имотите си, няма да станат обект на измами. Или дали ще имат достатъчна помощ и компетенции при административните и съдебните производства. Ведомството поставя и редица други питания, които дават да се разбере, че е много вероятно проектът да претърпи сериозни промени и орязване, ако стигне до пленарната зала.


От години неправителствени организации също сигнализират, че новите правила могат да доведат до проблеми, ако държавата, институциите и местните власти не са подготвени сериозно и не гарантират реалното приложение на планираните в проекта мерки, с които ще се замени запрещението.

Коментари (16)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 958 Неутрално

  Много отдавна е очевидно, че имаме МНОГО сериозен проблем,
  Много силно се съмнявам че проблемът ще бъде решен с писането на поредната Стратегия

 2. 2 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1556 Неутрално

  Пари ще се дават ли за тази стратегия или само си говорим.
  Проблемът е в пъти по-сериозен, отколкото този за майките и децата им с увреждания.
  Влияе на обществото много повече.
  Но за това никой не протестира...

 3. 3 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  Запрещение... Има ли изобщо на български такава дума?!?
  "Запрещение" а руски означава "забрана".
  Тъй и тъй ще се прави промяна в закона, поне да се запише на български, че на мен ми трябваха няколко минтк да разбера изобщо за какво става дума.

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 4. 4 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 833 Любопитно

  "Изприщение" не е ли? На Български как е ?

 5. 5 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Да дадем право и на лудите да решават? След ЛГБТ и всякакви други "обезправени" вече се борим за правата и на лудите. Мхм... кой е луд се чудя.

 6. 6 Профил на olimpipanov
  olimpipanov
  Рейтинг: 838 Неутрално

  Мой съученик психиатър, след като се сблъска челно със системата и видя няколко заведения за запрещание на живо , беше стигнал почти до самоубийство. Условията и злоупотребите са неописуеми .

  Сега е щастлив емигрант и практикува професията си в чужбина.

  Този прблем е страшен и само искам да кажа нормланата държава се вижда по много неща едно , от които е отношението към инвалидите и шеметухите.

 7. 7 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2154 Неутрално

  Под запрещение в момента се поставят тези, които страдат от интелектуални и психо-социални увреждания и не могат да се грижат за себе си. Хората са лишени от всякакви права и да взимат каквито и да било решения за себе си – да гласуват, да се женят, да решават къде и с кого да живеят, да се разпореждат с имуществото си и др. След като човек се постави под запрещение, съдът не може да преразглежда служебно делото, а запретеният не може сам да подаде молба за отмяна.
  *
  Делегирането на права означава, че въпросните лица осъзнават смисъла на действията си и последиците от тях. Кой ще определя доколко едно лице е дееспособно и действията му няма да му навредят? Тези лица са лесно манипулируеми и се влияят от бнушенията на околните.
  Може да се получи така, че лицето да продаде имот, а после да поиска да се обяви сделката за нищожна, т.е. психическата нестабилност да води до импулсивни решения, за които да съжалява.

 8. 8 Профил на boson
  boson
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Никъде в тази инициатива не се споменава каква подкрепа ще получат близките или роднините на хората с психични разстройства и как ще се зачетат и техните човешки права. Да имаш психично болен в семейството е присъда, за която не си виновен. Инициативата се казва 7000, но в грижата за един такъв човек, обикновено засяга живота на повече от един „здрав“ член от семейството. Животът на „здравия“ на практика се жертва в полза на грижите за психично болния. Без значение на здравния или социалния статус на този „здравия“. Близките на такива хора обикновено са демонизирани като злодеи, чиято единствена цел е да измамят психично болния си роднина, а в същото време например, мобилните оператори и бързите кредите се надпреварват да сключват сделки с такива хора. Със или без запрещение, институциите са абдикирали от грижата за психично болните. Очевидна е нуждата от промяна, но това няма да стане като се затворят всички домове за психично болни.

 9. 9 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 594 Неутрално

  Запрещение... Има ли изобщо на български такава дума?!?"Запрещение" а руски означава "забрана". Тъй и тъй ще се прави промяна в закона, поне да се запише на български, че на мен ми трябваха няколко минтк да разбера изобщо за какво става дума.
  —цитат от коментар 3 на Athanatos


  Както немалко руски думи и тази е старобългарска, идва от "запирам", от там и запрет, която също е старобългарска.

 10. 10 Профил на reply
  reply
  Рейтинг: 439 Неутрално

  ИСКАТЕ ХОРА С ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ ДА ВЗИМАТ РЕШЕНИЯ , ТОВА БИ БИЛО СТРАШНО ЗА БЛИЗКИТЕ ИМ И И ЗА СА САМИТЕ ТЯХ , БИ БИЛО ТРАГЕДИЯ И ОЩЕ ПО ГАДНОТО Е БИ БИЛО ЗЛАТНА МИНА ЗА КРИМИНАЛИТЕ НИ КОИТО СА НА ВЛАСТОВИ ПОЗИЦИИ ПО ИНСТИТУЦИИТЕ НИ

 11. 11 Профил на Цайко
  Цайко
  Рейтинг: 968 Неутрално

  И да се опита да промени правилата, така че хората с психически или умствени проблеми да получават защита и подкрепа за самостоятелно взимане на решенията, вместо да бъдат лишавани от най-елементарни човешки и граждански права.
  ================================
  А отговорност за решенията ще взимат ли? Защото вече виждам как вместо римляни за прехвърляне на фирми с лоша кредитна история ще се търсят субекти, дето взимат решения, ама не носят отговорност.

 12. 12 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  Мдааа! Кой ли ще усвои тази електорална ниша!? Всички знаем, кой е най-добрия. Ако му дадат да организира избори в Германия, ХДС ще влезе в управлението, като коалиционен партньор на герб.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 13. 13 Профил на victor_victim
  victor_victim
  Рейтинг: 367 Неутрално

  До коментар [#8] от "boson":

  Какво точно искаш?
  Това е съдба, не си ли чувал? Смиряваш се и се справяш, това е.
  Неслучайно народът е казал "един болен разболява петима здрави"!

 14. 14 Профил на boson
  boson
  Рейтинг: 434 Неутрално

  До коментар [#13] от "victor_victim":

  По тази логика инициативата трябва да се казва не 7000, а 35000 нови психично болни. И тук не става въпрос за съдба, а за отнемане на човеки права на 5 здрави хора срещу това на един болен. Тези 5 здрави хора (на един болен) ще трябва да напуснат работата си, да се разделят с брачните си партньори, да напуснат домовете си, да се откажат от грижата за децата си, да се наредят на опашка за социални помощи и в крайна сметка да деградират докато и те не бъдат преместени в групата, нуждаеща се от специално внимание.

 15. 15 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 1376 Неутрално

  [quote#9:"anarhochristian"][/quote]

  Има логика. Не се бях замислил за този корен.
  Не мо'а се запра! :)

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 16. 16 Профил на gst21561611
  gst21561611
  Рейтинг: 5 Неутрално

  един от важнете проблеми е теглене на суми от банковите сметки на запретените .Това сега става само с разрешение на съда . В много от случаи има отказ за разрешение за теглене на суми с различни мотиви Според мен би трябвало ако има неясноти съдията да вземе запретения и да се грижи за него примерно 1 месец за да може през този период сам да се убеди от нуждите на запретения и да вземе адекватно решение Това трябва да бъде уредено законово

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK