Съюзът на съдиите към съдебния съвет: Нападките към съда рушат правосъдието

Калин Калпакчиев, председател на Съюза на съдиите в България

© Юлия Лазарова

Калин Калпакчиев, председател на Съюза на съдиите в БългарияСъюзът на съдиите в България /ССБ/ призова с декларация Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да реагира по повод нападките в медиите срещу съдии заради решенията, които вземат в съжответствие със закона. Конкретно по повод оправдателната присъда по делото за рухналата сграда на ул. "Алабин" освен цитираните в декларацията на ССБ заглавия, се появиха дори и внушения от рода "дали някой вярва, че съдиите не са взели пари за да оправдаят подсъдимите". Медийните нападки твърдяха и за бавно правосъдие по това дело, въпреки че досъдебното производство беше продължило 10 години, а съдебната фаза на първа инстанция в Софийски градски съд - 2 години.


Внушението, че съдът трябва да постанови онова решение, което медиите очакват и налагат и на обществото да очаква същото, без оглед на това каква работа е свършена от разследването и прокуратурата, е най-деструктивната последица и за общественото съзнание, и за правовата държава. Защото е по същество натиск и всяване на страх у съдиите, а под натиск и страх няма правосъдие - това става ясно от декларацията на ССБ.


"Дневник" публикува пълния текст на документа.
СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Член на Mеждународната асоциация на съдиите (МАС)


До
Членовете на Съдийската колегия на
Висшия съдебен съвет (ВСС)


Уважаеми членове на ВСС,


На 14.11.2018 г. в интернет сайта "Правен свят" беше публикувана статията
"СГС оправда близкия до бившия премиер Иван Костов собственик на рухналата
сграда" с подзаглавие "Спонсорът на фондацията на Елена Костова бе купил
фаталния имот с кредит на КТБ, който до фалита на банката не бе погасен", а на
15.11.2018 г. в електронното издание на вестник "Монитор" беше публикувана
статия със заглавие "Правосъдие на светло" с подзаглавие "Време е съдиите да
обясняват на народа мотивите за присъдите, четени в името му". на съдиите в България


В двете статии се съдържат твърдения, които внушават: че българското правосъдие отново е
катастрофирало; че делото е пример за бавно правосъдие (при положение, че досъдебното производство е продължило 10 години, а съдебното 2 години); че отново няма възмездие за виновните за трагичната смърт на български граждани в центъра на София през 2006 г.; че народът не е разбрал как се е стигнало до оправдателната присъда по делото, което било традиционна практика на българските съдилища по много дела.


Във втората статия се поставя изискване, съдиите да преминат в режим на обяснение – при това устен, когато постановяват решенията си, вместо да представят писмени мотиви.


Съюзът на съдиите в България обръща внимание, че двете статии са публикувани едва часове след постановяване на първоинстанционната присъда, която не е влязла в сила и че за съдиите не съществува задължение (чл.308 от НПК), те винаги да представят заедно с произнасянето на присъдата и мотивите за това.


Ние също така осъждаме внушенията, че съдебният състав по делото е трябвало да се произнесе с определен резултат, въпреки че съдебният акт не е окончателен и мотивите на съда не са оповестени. Публикуването на текстове в медиите, в които предварително се изисква от съдиите какво да бъде тяхното съдебно решение, представлява открита форма на натиск върху независимостта на съдебната власт и в частност върху съдебния състав, който се е произнесъл по
конкретното дело, както и върху всички следващи съдебни състави, които ще се
занимават с предмета на делото по реда на инстанционния контрол до влизане на
присъдата в сила.


Неверни са също така твърденията, че обществото традиционно не разбира
как съдилищата в България произнасят решенията си в полза на една или друга
страна в съдебния процес. Държим да напомним, че по наказателни дела с
мнозинство от гласовете в съдебния състав участват представители на
обществото – съдебни заседатели.


Известно е, че с изключение на един малък процент от съдебните дела,
всички останали са публични и всеки гражданин, включително и медиите, могат
да проследят в съдебна зала развитието на процеса. Освен това, всеки съдебен
акт се публикува заедно с мотивите, които от сравнително дълъг период от
време вече са достъпни на интернет страницата на всеки съд. Неотменимо
задължение на медиите е, да анализират обективно, компетентно и
безпристрастно съдебните решения, след което да ги представят точно и
разбираемо на българското общество.


Особено тревожен симптом за влошената медийна среда в България,
(отбелязвано многократно от различни международни организации като
"Репортери без граница", а съвсем наскоро и от Европейската комисия в
последния й доклад по механизма за сътрудничество и проверка), е изискването
съдиите да започнат да обясняват устно мотивите за решенията си. Нормите на
правовата държава налагат на съдиите да се въздържат от публичен коментар на
разглежданите от тях дела. Само така може да се гарантира изискването за
независимост и безпристрастност на съдиите в очите на страните по делата, а в
по-общ план и на обществото.


Съюзът на съдиите в България призовава Висшия съдебен съвет, да изрази
позиция по конкретния случай, в който се споменава името на председателя на
съдебния състав и да предприеме конкретни действия, чрез които да се защити
доброто име на засегнатия съдия и да се противодейства на използването на
медиите за клеветнически и манипулативни кампании.


За пореден път изразяваме своето становище, че с оглед възложената му от
Конституцията и Закона за съдебната власт функция да отстоява независимостта
на съдебната власт, ВСС следва винаги да реагира, когато се правят опити да се
оказва недопустим натиск върху отделен съдия или съдебната система като цяло
и се засяга неоснователно авторитетът на съда.


В случаи като този, както посочва в своето Становище № 7 (2005), т. 55
Консултативният съвет на европейските съдии, засегнатият съдия следва да
получи институционална подкрепа, включително и от ВСС.


Многогодишният опит показва, че в резултат на бездействието на различни
състави на ВСС в случаите на неоснователни атаки срещу съдии, авторитетът на
правосъдието и независимостта на съда сериозно ерозират.


Използваме случая да припомним, че през изминалата седмица се проведе
международна конференция, организирана от ССБ и европейската съдийска и
прокурорска асоциация MEDEL на тема "Ролята на съдиите в обществената
дискусия за върховенството на правото"
В заключителната декларация от форума се подчертава, че се наблюдава
нарастване на атаките срещу магистратите в редица държави в Европа. Такива
атаки се инициират не само заради участието на съдиите в обществения дебат,
но и като резултат от постановяването на решения срещу очакванията на
правителството. Изрично се акцентира, че особено тревожни са концентрираните
атаки на политици от управляващите партии и медии, зависими от
правителството, в Полша и България.


В декларацията се припомня Становище № 18 на КСЕС, одобрено през
ноември 2018 г., където ясно се посочва, че "съществува ясна линия между
свободата на изразяване и легитимната критика от една страна, и неуважението и
ненужния натиск срещу съдебната система от друга страна"; и че "обществената
критика към съдебната система трябва винаги да отговаря на изискванията,
посочени в член 10, параграф 2 от ЕКПЧ и член 18 от Препоръка Rec (2010) 12."


Като съсловна организация на съдиите искаме да обърнем внимание на
съдийската колегия на ВСС, че на общото събрание на нашата организация,
проведено на 10.11.2018 г., се прие декларация, в която се изрази безпокойство от
видимата тенденция да бъде уязвявана независимостта на съда чрез използване
на привидно законни средства, манипулиране на общественото мнение и всяване
на страх. Създават се и съмнения, че при тенденциозно упражняване на
правомощия от органи с репресивна власт се преследват нелегитимни цели,
сплашване и обругаване на съдии, злепоставянето им в очите на хората и в
крайна сметка – уронване на авторитета на съда.


Изразяваме нашата готовност за разумен диалог с цел постигане на
ефективна защита на съдебната независимост и прилагане на практика на
приетите наскоро от съдийската колегия стандарти за независимост на съдебната
власт.


Приложения:
1. http://www.legalworld.bg/75825.sgs-opravda-blizkiia-do-bivshiia-premier-
ivan-kostov-sobstvenik-na-ruhnalata-sgrada.html
2. https://www.monitor.bg/bg/a/view/pravosydie-na-svetlo-
149637?fbclid=IwAR2xQQMPtrnZeQgq0wyBw36KtVXk50uyGvVUIw5CFdv
Ho423FWvT-ETA_hU
3. Декларация от общото събрание на ССБ, проведено на 10-11 ноември
2018 г.
4. Декларация MEDEL, приета на 17.11.2018 г.


19 ноември 2018 г.
Гр. София


Управителен съвет на Съюза на съдиите в България

Ключови думи към статията:

Коментари (15)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3359 Весело

  ... Съюзът на съдиите към съдебния съвет: Нападките към съда рушат рушат правосъдието ...

  Рушат, рушат?
  Гоу'емо хлъцукане ша да йе било!

  А ний вървим, вървим, вървим нататък,
  и няма край, и няма край нашир и длъж!

 2. 2 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3359 Весело

  А и въобще заглавието ... .. Съюзът на съдиите към съдебния съвет ... съда ... правосъдието ...
  И сичкуту туй - у едно изречение!
  Като Петър плет плете, начи! Само че - чиновническа скоропоговорка ...

 3. 3 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Съдиите сами си направиха "софийски имоти", Масларова, Бисеров, САПАРД, че и Стависки.

  Направиха си и тълкувателно решение за ГО, като забравиха да дадат методика за обезщетения, синхронизираща работата на съдиите.

 4. 4 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 317 Неутрално

  Плям-плям-плям...
  И вие сте невинни и прокуратурата и следствието.
  А двете млади момичета са виновни само затова, че са минали по Алабин.

 5. 5 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1576 Неутрално

  То пък едно правосъдие....

 6. 6 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 264 Неутрално

  Добре бе, махнете изданията на Пеевски, макар че и те имат понякога попадения. Ето ви Офнюз:
  "Главният прокурор Сотир Цацаров е отправил сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет, с което иска проверка за забавени мотиви към присъда на Софийския градски съд (СГС) спрямо депутата от БСП Светла Бъчварова."
  https://offnews.bg/temida/tcatcarov-pak-skochi-na-bsp-iska-proverka-na-zabaveno-delo-sreshtu-d-691613.html

  А да не се вторачваме само в "Алабин". Страничната тема за фондацията на Костова пък сама по себе си е интересна.
  "Опасните връзки в "Бъдеще за България"" - http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/obshtestvo/2000/09/29/204947_opasnite_vruzki_v_budeshte_za_bulgariia/

 7. 7 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 317 Неутрално

  До коментар [#6] от "plebs":

  1999-2000 г. - Капитал още е бил относително независим.

 8. 8 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4275 Неутрално

  Добре известно е, че следствието и най-вече прокуратурата, ако си свършат както трябва работата, съдиите няма какво да направят.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 9. 9 Профил на Н. Колев
  Н. Колев
  Рейтинг: 429 Неутрално

  Не нападките към съда, а действията му през годините рушат правосъдието.

 10. 10 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 317 Неутрално

  До коментар [#8] от "hamiltonf":

  Ми съдиите по делото Опицвет оправдаха собственикът на нарколабораторията, който имаше 7 годишна присъда на предишните две инстанции. После и тримата съдии се пенсионираха. Списъкът е дълъг с подобни случаи, нека да не си причиняваме отново мъчителни спомени.

 11. 11 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4275 Неутрално

  До коментар [#10] от "НеКой":

  Ами, в много от тези случаи Прокуратурата след първа или втора инстанция, дори не обжалва!?

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 12. 12 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4335 Неутрално

  Добре известно е, че следствието и най-вече прокуратурата, ако си свършат както трябва работата, съдиите няма какво да направят.
  —цитат от коментар 8 на hamiltonf


  Точно, кратко и ясно!

 13. 13 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7044 Неутрално

  На тях пък много им пука. Те са се подсигурили.

 14. 14 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7044 Неутрално

  На тях пък много им пука. Те са се подсигурили.

 15. 15 Профил на кукувица
  кукувица
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Да ви се върне тъпкано трагедията на тези две майки, на всички , несвършили си съвестно работата,за да има присъди!

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK