Документи за помощи на 13 хил. души с увреждания в Габрово са били "забравени" (допълнена)

Радостина Братованова, директор на Дирекция "Социално подпомагане" в Габрово

© Скрийншот от Би Ти Ви

Радостина Братованова, директор на Дирекция "Социално подпомагане" в Габрово



Статията е допълнена в 15.38 ч. с информация за освобождаването от длъжност на досегашния директор на Дирекция "Социално подпомагане" в Габрово Радостина Братованова.


Заповеди за увеличение на 13 хил. месечни добавки за хора с увреждания в Габрово и Трявна са били открити без подписи и печати в кабинета на Радостина Братованова, директор на габровската Дирекция "Социално подпомагане". Така документите са били оставени без изпълнение за неопределен период от време.


Това е констатирала проверка, отразена в доклад на Агенцията за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика, с който "Дневник" разполага. Проверката е установила, че за забавянето не е имало никаква основателна причина.




Инспекцията е започнала в началото на февруари т.г. след скандала с малтретираните деца в дома "Хризантема" в Габрово и е завършила в края на март с 43 критични констатации, повечето от които за груби нарушения в габровската дирекция. Детайли от нея станаха известни още в края на март след отговори на депутатско питане в парламента, но въпреки обществената им значимост


подробности от инспекцията не са обявени публично и до този момент.


Неподписаните и неизпълнени заповеди за увеличаване на месечните добавки са били съставени във връзка с променените размери на детските добавки от началото на т.г. Проверката на Агенцията за социално подпомагане обаче е констатирала, че те не са били придружени от т.нар. лист за предварителен контрол за законосъобразността на взетите решения за увеличение на помощите. Така грубо са били нарушени правилата за отпускане и възстановяване на социални помощи, както и на извършването на дейности за закрила на детето, е установила проверката.


От текста на доклада става ясно също, че не е открита никаква основателна причина за блокирането на заповедите, тъй като по време на подготовката им Радостина Братованова не е отсъствала от работа. Още в първия ден от проверката обаче тя е представила болничен лист, а по информация на "Дневник" от този момент нататък повече не е се е явявала на работа, въпреки че не е освобождавана от длъжност.


Месечната добавка се отпуска на хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст заради намалената им трудоспособност в зависимост от степента на увреждането им. Парите са предназначени, за да покрият, макар и частично, разходи за транспорт, обучение, рехабилитационни услуги, наеми, специални хранителни режими на хората с увреждания и др.


Друга част от текста на доклада е посветена на открити по време на извършената проверка искания за


дарения "в суми и материални ценности",


както и приемо-предавателни протоколи и списъци с хуманитарни помощи, като най-ранните са от 2010 г. Но единственото дарение, остойностено и регистрирано по надлежния ред в счетоводството на Дирекция "Социално подпомагане" в Габрово, е това на 10 компютъра, предоставени за дейността й от Националния осигурителен институт.


Съдбата на всички останали дарения, след които специални ортопедични легла от клиника в Германия, лекарства, козметични продукти, матраци, чаршафи и т.н. остава неясна. В доклада от проверката на Агенцията за социално подпомагане по този повод е записано следното: "Трудно може да се установи цялата дарителска дейност, тъй като г-жа Братованова лично е водила процеса като директор, без да завежда наличните документи с входящ и изходящ номер."


Пътят на получените дарения в габровската Дирекция "Социално подпомагане" трудно може да бъде проследен.

© Дневник

Пътят на получените дарения в габровската Дирекция "Социално подпомагане" трудно може да бъде проследен.


Началникът на Дирекция "Социално подпомагане" в Габрово е нарушила и Закона за закрила на детето при раздаване на изпратени пак от дарител в Германия коледни пакети. Те са били раздавани в кабинета на Братованова, като при получаването им


децата са били заснемани,


след което без съгласието на родителите им снимките са били изпратени на дарителите в Германия.
Специален раздел от доклада е посветен на констатираните нарушения при упражняването на контрол върху ставащото в двата дома за настаняване на деца и младежи с увреждания в Габрово. При проверката е установено, че с децата не е осъществяван пряк контакт, те не са били наблюдавани съгласно установените стандарти, а плановете за работа с тях са били изработвани формално, като са били абсолютно идентични с тези, съставени по-рано. Всичко това се е отразило негативно на качеството на


грижата за децата с увреждания.


Сред най-любопитните констатации в доклада от проверката на Агенцията за социално подпомагане са тези, свързани с начина, по който Радостина Братованова е съвместявала работата си на държавен служител и управлението на частния бизнес на дъщеря си Ралица. Проверката еднозначно е показала, че това е ставало "от кабинета и със средствата на държавния служител".


По време на инспекцията, извършена от Агенцията за социално подпомагане, са били анкетирани 38 от подчинените на Братованова. По-голямата част от тях били "притеснени да декларират писмено, че от служебното си място директорът управлява частна социална услуга в дома "Златни години" в с. Яворец".


Някои споделили устно, че знаят, "а и цялата общественост в Габрово знаела за дейността на


директора като собственик на частен дом за стари хора".


Анкетираните служители са споделили също, че "кандидатите за настаняване в с. Яворец или техни близки са звънели на служебния телефон на дирекцията, а Братованова лично се е разпоредила, когато отсъства, да се дава мобилният й служебен телефон за връзка".


Копие от доклада, в което е документирана връзката между дейността на Братованова като държавен служител и частния бизнес на дъщеря й.

Копие от доклада, в което е документирана връзката между дейността на Братованова като държавен служител и частния бизнес на дъщеря й.


Сред констатациите от проверката е и това, че "на служебния компютър на директора са били инсталирани камери за наблюдение на услугата в с. Яворец". Проследяването на всичко, което се е случвало там, явно е ставало в работното време на Братованова. В доклада на изпълнителната Агенция за социално подпомагане е записано също, че на компютъра си тя е съставила и съхранявала документи, имащи пряко отношение към дейността на дружеството "Дара 13", притежавано от дъщеря й. Именно през него е управляван частният дом "Златни години" за предоставяне на социални услуги.


Сред документите, открити на служебния компютър на Братованова, е бил и списък със служители в "Дара 13", в който на първо място са били изписани нейното име и служебен телефонен номер.


Нейната дейност като фактически управител на частния дом за социални услуги, собственост на дъщеря й, стана публична още в началото на т.г. след публикации в сайтовете "Севлиево онлайн" и "За истината". Разследванията бяха установили и "технологията", по която домът в с. Яворец е работил на практика извън всякакви регулации благодарение на


умело използвани пропуски в законодателството.


По документи "Златни години" не е нито старчески дом, нито хоспис. Регистрацията му е направена като къща за гости, в която стаите се отдават под наем, а на базата на допълнителен договор дружеството "Дара 13" е предоставяло и социални услуги.


Служители в Дирекция "Социално подпомагане" в Габрово са потвърдили публичната тайна, че Братованова е свързана със социалните услуги, предоставяни в частен дом в с. Яворец.

Служители в Дирекция "Социално подпомагане" в Габрово са потвърдили публичната тайна, че Братованова е свързана със социалните услуги, предоставяни в частен дом в с. Яворец.


"В конкретния случай не става въпрос за обект с обществено предназначение по силата на Закона за здравето и Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане", казва директорът на Регионалната здравна инспекция в Габрово Николай Пенчоков, цитиран от "Севлиево онлайн". По тази причина контролът на ставащото в дома е оставал


извън компетенциите и контрола


на инспекцията.


"Става дума за "частен имот, в който живеят възмездно, под наем, потребителите на предоставяните от "Дара 13" социални услуги от вида "личен асистент", "домашен помощник" и "социален асистент"", казва още Пенчоков.


По повод на данните, отразени в доклада след проверката на Агенцията за социално подпомагане, "Дневник" изпрати до пресцентъра й няколко въпроса. Отговорите им трябваше да хвърлят светлина върху това защо констатациите от извършената проверка не са били публично оповестени и потърсена ли е отговорност от Радостина Братованова. Отговорите, получени седмица след публикуването на този текст можт да видите в края му.


Братованова вече не може да бъде открита на служебните си телефони, тъй като е освободена от работа на 26 ноември т.г.


Пак по информация на "Дневник", въпреки констатациите от проверката на Агенцията за социално подпомагане заповедта за освобождаване от длъжност е съствена спорд чл. 105 от Закона за държавния служител. Неговият ткст гласи следното: "Държавният служител може едностранно да прекрати служебното правоотношение, като подаде писмено заявление до органа по назначаване.


Служебното правоотношение се прекратява с изтичането на едномесечен срок, който започва да тече от деня на подаване на заявлението.от началото на февруари т.г. е в болнични или ползва полагащите й се отпуски".


Така за държавната администрация случаят е вече приключен.


Няма данни за извършено престъпление
Отговор на въпросите по случая, зададени до Държавната агенция за социално подпомагане


На основание чл. 31, ал. 2 от Закона за социално подпомагане (ЗСП) специализираният контрол по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на социалното подпомагане в териториалните поделения на Агенцията за социално подпомагане се осъществява от Инспектората към изпълнителния директор на Агенцията. Проверките в териториалните поделения се извършват въз основа на утвърден годишен план или по сигнал. За всяка извършена проверка се изготвя констативен протокол, в който се посочват конкретно установени нарушения или неизпълнение на разпоредби на специализираното законодателство в областта на социалната закрила (ако са установени такива), респективно на основание чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗСП се дават задължителни предписания за отстраняване на допуснати нарушения и се определя подходящ срок за изпълнението им съобразно тежестта и степента на допуснатото нарушение.


Констативният протокол се връчва на съответните длъжностни лица, отговорни за изпълнението на дадените предписания. Протоколът се предоставя и на изпълнителният директор на Агенцията за сведение или за предприремане на по-нататъшни действия по компетентност.
Няма практика резултатите от извършените проверки да бъдат оповестявани публично, тъй като изготвените документи са за служебно ползване и касаят вътрешната организация, подготовката и работата на Агенцията и нейните териториални поделения. Тъй като в констативните протоколи се съдържа освен служебна и информация, свързана с лични данни и законни интереси на трети лица, които не са дали изричното си съгласие за нейното използване за други цели извън социалното подпомагане, те не се оповестяват публично.


В Дирекция "Социално подпомагане" (ДСП) – Габрово е извършена комплексна проверка. Във връзка с констатираните нарушения е изготвен констативен протокол, с дадени задължителни предписания за отстраняването им. Констативния протокол е връчен на съответните длъжностни лица, отговорни за изпълнението на предписанията.


Със заповед на изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане е образувано дисциплинарно производство срещу г-жа Радостина Братованова за изясняване на фактите и обстоятелствата по изложените твърдения за извършени дисциплинарни нарушения от нея в качеството й на директор на ДСП – Габрово. Заповедта е връчена на г-жа Братованова по надлежния ред.


Производството е протекло при спазване на разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от Закона за държавния служител (провеждане на изслушване на индивидуализирания по-горе служител от органа по назначаването и даване на срок за писмени обяснения на същия служител, събиране и оценка на посочените от него доказателства). Тъй като от датата на стартиране на проверката в ДСП – Габрово до датата на прекратяване на служебното правоотношение с г-жа Радостина Братованова въз основа на депозирано от нея заявление до органа по назначавне, тя е била в непрекъснат продължителен отпуск поради временна неработоспособност и платен отпуск, процедурата по чл. 94 от Закона за държавния служител е следвало да бъде изпълнена след завръщането ѝ на работа съгласно ал. 3 на същата разпоредба.


Допуснатите нарушения са административни и липсват данни за извършено престъпление. В тази връзка не се предприети действия за сезиране на прокуратурата.


В допълнение към изложеното, позовавайки се на Ваша публикация от 30.11.2018 г. "Документи за помощи на 13 хил. души с увреждания в Габрово са били "забравени", Ви информирам:


След установено неизпълнение на служебните задължения от страна на г-жа Братованова, изразяващо се в неоформяне по надлежния ред на индивидуални административни актове по различни нормативни основания, ръководителят на инспектората незабавно е сезирал изпълнителния директор на Агенцията с оглед създаване на необходимата организация за законосъобразно приключване на административните производства и изплащане на всички дължими социални и семейни помощи и интеграционни добавки в сроковете, предвидени в съответните закони. В срок до края на м. февруари 2018 г. всички дължими социални плащания за м. януари 2018 г. са предоставени на бенефициентите в размерите, определени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и съобразно разпоредбите на специализираното законодателство, съгласно което, всички отпуснати помощи и добавки се изплащат през месеца следващ този, за който са дължими.

Коментари (23)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на PisnaMi
  PisnaMi
  Рейтинг: 1982 Гневно

  Престъпна немарливост в комбинация с конфликт на интереси. Ама българският чиновник не разбира какво е нито едното, нито другото.

 2. 2 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5175 Неутрално

  13000 само в Габрово и Трявна?
  Че има ли здрави?

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 3. 3 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4092 Неутрално

  Пошла история.
  Интересно обаче, защо проверяващите в констатацията за дарените ортопедични легла, лекарства и консумативи, наблягат на факта, че липсват вх. и изх. №№ на приемо-предавателни протоколи?! Важното е, че тези ППП са налични, вижда се какво, колко и при кого е отишло. Можеха да направят няколко насрещни проверки и тогава да бъдат по-конкретни.
  А констатацията за 37 риба (неуточнена морска или речна, ако е калкан констатацията си заслужава), "уби рибата"...:)

  Скоростен индекс "Y"
 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5635 Гневно

  До коментар [#1] от "PisnaMi":

  Мирише на корупция !!! Иванчева нали за забавяне я обвиниха. Или тази е оп ПРАВИЛНАТА партия ?!?!?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на osho
  osho
  Рейтинг: 433 Неутрално

  Рано или късно всички чиновнически безобразия излизат наяве. Понякога човешките закони се оказват слаби и непоследователни във възмездието. Божите закони обаче застигат винаги.

 6. 6 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4092 Весело

  До коментар [#4] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Иванчева я обвиниха за един багажник с пари, първата вноска....

  Скоростен индекс "Y"
 7. 7 Профил на log_on
  log_on
  Рейтинг: 736 Неутрално

  До коментар [#1] от "PisnaMi":Мирише на корупция !!! Иванчева нали за забавяне я обвиниха. Или тази е оп ПРАВИЛНАТА партия ?!?!?
  —цитат от коментар 4 на КМЕТ В СЯНКА


  Какво толкова ново. Радостинка и помощници е шъткала даренията срещу пари,а парите -у джоба.
  На тая закона ,ако е закон трябва да и ''отреже'' главата до кръста.

 8. 8 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5123 Неутрално

  На мен ми прилича да "пестят" средства за да има за тях коледни бонуси.

 9. 9 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3441 Любопитно

  Престъпна немарливост в комбинация с конфликт на интереси. Ама българският чиновник не разбира какво е нито едното, нито другото.
  —цитат от коментар 1 на PisnaMi


  По-ми е интересно дали българската прокуратура разбира от...."едното и другото"?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 10. 10 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1160 Неутрално

  И за награда на герболяшката администрация, увеличение с 10% на заплатите.
  Вместо тотална уволнявка и влизане един по един с конкурс .. Ма гле кви глупости пиша за различни от роднина-милиционер-просто тъпак гербеляшки критерии...

 11. 11 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2626 Неутрално

  Божите закони обаче застигат винаги.
  —цитат от коментар 5 на osho

  Бог забавя, но не забравя, понякога наказанието се стоварва върху следващото поколение или по - следващото. Божа работа.
  Лошите хора вредят и на децата си и на внуците.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 12. 12 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 8197 Неутрално

  Пълен хаос и безотговорност в държавната администрация.

 13. 13 Профил на Хи-хи
  Хи-хи
  Рейтинг: 1692 Неутрално

  Даренията са отивали за щеркената фирма. А за неиздадените заповеди да се поразравят малко из библиотеката й, сигурно има издание на "майн кампф"....

 14. 14 Профил на ebf52574941
  ebf52574941
  Рейтинг: 292 Неутрално

  13000 само в Габрово и Трявна? Че има ли здрави?
  —цитат от коментар 2 на penetrating


  13000 само в Габрово и Трявна е твърде голямо число. По-вероятно е „Дневник“ и Спас Спасов + Емилия Данкова да са пуснали лъжлива новина.

 15. 15 Профил на bnm37477327
  bnm37477327
  Рейтинг: 217 Разстроено

  Дреме й на Радостина. Крала е за 2 поколения напред. Ето, "болна" е вече цяла година, ще излезе от цялата история света вода ненапита. Нито ще я осъдят, нито ще й запорират имущество и сметки. Такива случаи са хиляди по цялата територия на страната.

 16. 16 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1705 Неутрално

  До коментар [#14] от "ebf52574941":

  И на мен така ми се струва. Или голяма част от тази бройка са просто фиктивни инвалиди. Все пак и Габрово, и Трявна не са чак толкова големи по население, че да имат толкова жители с увреждания. Но така или иначе чиновническата немарливост си е факт.

 17. 17 Профил на daam
  daam
  Рейтинг: 1163 Неутрално

  "Самата Братованова не може да бъде открита на служебните си телефони, тъй като от началото на февруари т.г. е в болнични или ползва полагащите й се отпуски."

  За да ползва "полагащите й се отпуски" някой нейн началник й е разрешил, т.е. и той е в далаверата.
  Какво пълно безобразие. Госпожата със сигурност е близка до ГЕРБ

 18. 18 Профил на Спас Спасов
  Спас Спасов
  Рейтинг: 1323 Неутрално

  До коментар [#14] от "ebf52574941":


  [quote#14:"ebf52574941"][/quote]

  Цифрата е буквално цитирана от Доклада за извършената проверка в Дрекция "Социално подпомагане" в Габрово. В него е посочено, че точният брой на неподписаните заповеди по Закона за семейните помощи за деца е 926, а на издадените по Закона за интеграция на хората с увреждания - 11 709. Така общият брой на неподписането заповеди за повишаване на месечните надбавки става точно 12635.
  Няма фалшива новина!




 19. 19 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3928 Разстроено

  Повдига ми се от тази злоупотреба в моя роден град!

 20. 20 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3928 Неутрално

  До коментар [#2] от "penetrating":

  ..................И аз това взех да се чудя....................?

 21. 21 Профил на Спас Спасов
  Спас Спасов
  Рейтинг: 1323 Неутрално

  До коментар [#2] от "penetrating":

  Не се чудете много! Пребройте селата край Габрово и Трявна!

 22. 22 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4092 Неутрално

  До коментар [#2] от "penetrating":

  Население Община Габрово - 110 000. Като имаме предвид, че само за 2016 г. общо над 175 000 души с увреждания са преосвидетелствани от експертните лекарски комисии, процента даже е нормален, под средното за страната...

  Скоростен индекс "Y"
 23. 23 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5175 Неутрално

  До коментар [#20] от "bat_plamen":
  До коментар [#21] от "Спас Спасов":
  До коментар [#22] от "hamiltonf":

  Аз имах предвид също общините. За мен това е ненормално висок процент, дали в тези две общини или в България. Ясно е, че обществото е болно, но не чак толкова :)
  И да, не смятам, че новината е фалшива, напротив. Смятам, че броят на болните е завишен, с цел точене на бюджет от ОПГ - тези, които го разпределят, тези които ги освидетелстват и тези, които го използват.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert




За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK