България има нужда от програмен кабинет, призова отново Доган

България има нужда от програмен кабинет, призова отново Доган

© Велко АнгеловПрограмен кабинет за ускорено догонващо развитие на България - това е и източникът, и формата за промяна на модела за управление на страната. Изрично подчертавам, че промяната на "модела" не предполага смяна на "системата", която е заложена в Конституцията на страната.


Това призовава почетният председател на ДПС Ахмед Доган в словото си към ръководството на Движението за права и свободи по повод Новата година. То бе разпространено от партията в четвъртък и съдържа призив, който ДПС повтаря от началото на това правителство на Бойко Борисов.


"Промяната на модела на управление по нов начин реорганизира властовата система на държавата, съобразно консенсусно възприетата стратегическа цел за ускорено развитие на България", се казва още в текста.
Доган смята, че икономиката се нуждае от годишен ръст от поне 6% от БВП на глава от населението, защото иначе още едно поколение българи са обречени да живеят в най-бедната страна в ЕС и според социолозите още 1 млн. души "са в очакване" да напуснат България.

"Нито една партия няма необходимия политически и експертен капацитет за постигането на тази стратегическа цел. Но българският парламент като цяло има този ресурс", казва той и подчертава, че страната няма нужда от предсрочни парламентарни избори.


"Нещо повече, дори: трябва да направим необходимото управляващите да не претърпят вътрешнопартийна имплозия."


Затова Доган говори за програмен парламентарен кабинет, който е с "политически статус, който няма нищо общо със служебното правителство, защото в него се включват всички партии, които са влезли в Народното събрание с ясно дефинирани цели за десетина и повече години, и с отчитане на нововъзникващи ситуации и проблеми."


Според него тежестта на участие на политическите сили в състава на програмния кабинет трябва да се определя от резултата на всяка партия на парламентарните избори. В момента смятаните за политическа опозиция партии БСП и ДПС са втора (със 79 депутати) и трета (25 депутати, с двама по-малко от всички народни представители на Обединените патриоти)


Доган посочва, че на първо място трябвало да се изработи "сравнително цялостен "работен" проект с динамични параметри за ускорено развитие на страната по приоритети и сектори". Според него пътят към такъв проект започва от това всяка партия да представи - на евроизборите, на местните избори и на следващите парламентарни избори (редовни или предсрочни) - проект за ускорено развитие на страната, които да предизвикат обществен дебат.


Ето още цитати от речта на Ахмед Доган:


Държавата не може да си позволи лукса да бъде само наблюдател и "нощен пазач" на стопанския живот на страната. Погрешно поднесената неолиберална концепция за тотална дерегулация на новородената пазарна икономика я осакати. Сега нямаме нито пазарна икономика, нито свободна конкуренция, нито сериозен държавен ангажимент в икономиката. Държавата се оттегли от стопанския живот на страната, но продължава да се вживява в ретроградната си роля на основен работодател и санкциониращ фактор на бизнеса.


Липсва ни утвърдено разбиране, че държавната администрация не създава блага и икономически растеж, а я прави икономиката, и най-вече българските работодатели. Тъкмо затова полюсите на зависимост трябва да се променят драстично: бизнесът определя политиката, а не обратно.


Държавата не трябва да се прави на вездесъщ бизнесмен. Но държавата трябва да има пряк ангажимент като основен приоритет да насърчава инвестициите и да разширява пазарната ниша на българския бизнес, а не да превръща страната в периферен пазарен сегмент на чужди производители.


Крайната необходимост от повече държавност в икономиката не е протекционизъм. Правят го всички европейски страни с развити икономики. Това е основен приоритет на държавата в условията на пазарна икономика и демокрация. Още по-точно - в условията на изграждане и утвърждаване на реална пазарна икономика и на пазарна демокрация, плюс социална справедливост по евростандарти.


Ниското равнище на възприемане и разбиране на политическите реалности избива в пара-политически дебати, които постоянно се захранват от самопроизвеждащи се скандални ситуации. Твърде далеч сме от нагласата, че Политиците трябва да продуцират събития, а не да вървят след тях. Когато Улицата започва да инициира промени в политическото статукво, значи нещата са изпуснати и е вече твърде късно.


Ето пълния текст на словото


Слово на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган пред елита на ДПС на тържеството по случай настъпването на Новата 2019 г.


Уважаеми г-н Председател!


Уважаеми дами и господа!


Динамиката на политическото време е много важен феномен. Цикличността на забавяне и ускоряване на темпоритъма на политическото време, понякога с явни признаци на аритмия, трасира проекциите на бъдещето. Отварят се неподозирани портали във времето, които предизвикват нови самооценки, преосмисляне на света и възможност за промяна на ориентацията ни в него.


Тъкмо по този начин мигрантската вълна към Европейския съюз постави на критично изпитание базовите ценности на европейската културна и мисловна история: разумност, свобода, отговорност, толерантност, стабилност, сигурност, солидарност и социална отговорност. Тези основополагащи ценности обаче фундират и идеологиите на либерализма, консерватизма и на социалната идея. Затова се подхвана и стария шлагер за "края на идеологията", която да бъде заменена с ефективна имиджология


Мигрантите предизвикаха срив на мултикултурността и криза на толерантността. Стана ясно, че прагът на "търпимостта и толерантността" пада рязко, ако определено политическо събитие нарушава комфорта на "гостоприемника". Последствията от тази ситуация са генериране на недоволство и негативизъм към различието и другостта. За да "бъде в час" с актуалното публично пространство Политиката се превърна в ситуативна игра за търсене временни баланси за потушаване на социалното недоволство и напрежение. Това е обща политическа реалност в ЕС.


От аналитична гледна точка, като че ли е очевидно, че ЕС търси изхода от тази тупикова ситуация в предпоставянето на гъвкавата разумност за правене на различни политики. Но "връщането" към политическия Разум, като фундамент на европейската модерност, означава необходимост от обща визия за света плюс продуциране на общоприемлив ред, включително и на световен ред. А готов ли е ЕС за подобен ангажимент към себе си и към света?


В този ред на мисли и Свободата копнее да бъде "разумна свобода". В противен случай Улицата ѝ зове другото лице на неразумност, ситуативност и емоционалност Защото Свободата знае от опит, че може да бъде и помитащ всички деструктивен субект на безредието


От гледна точка на този актуализиран портал на възприятието през последните 5- 6 години се забелязва тенденция за смяна на визията и модела за развитие на света:


от отворен свят и преобладаващо позитивен за мир, добросъседство, просперитет, качество на живот, права и свободи на човека, насърчаване на интеграционните процеси,


към затворен свят, борба за надмощие, демонстрация на нови военни технологии, превъоръжаване, териториални претенции, превръщането на ембаргото в геополитически инструмент за натиск, криза на толерантността.


Светът става все по-неопределен и непредвидим с очевидно увеличаване на рисковите полета и санитарните зони в планетарен мащаб. И това се случва при занижени опции за конфликтност между обществото и държавата и между отделните съперничещи се държави.


Това е видима тенденция не само за нестабилност и несигурност, но и общо внушение за събуждане на духа на Злото в широкия и тесния смисъл на думата. А посветените знаят, че Злото има много по-дълбоки корени в човешката същност от Доброто


Това състояние на глобалната социо-културна среда допълнително подсилва с агресивен негативизъм човешките взаимоотношения, въплътен в завистта, користта, алчността и омразата. Меркантилизмът е на път да погълне хуманизма. Набъбващият евроскептицизъм увеличава недоверието към основните европейски ценности, респективно и към всички политически партии. Поставя се под въпрос "обществения договор" между партии и избиратели, което рефлектира пагубно върху самата същност на представителната демокрация. Политическата субектност на основните институции и на системните партии се тресе, което създава предпоставки за превръщането на Улицата в основен играч в Политиката.


Това обстоятелство създава благоприятна почва за посявка и избуяване на популизмите и национализмите, които обезпокоително се ситуират в европейското политическо пространство.


От това най-общо проспектиране на обратите на политическото време без анализ ни става ясно, че България не прави изключение от него.


През последната година и половина релацията управляващи-опозиция, както и взаимоотношенията между основните институции в лицето на парламент-правителство-президент имат една обща черта: всички станаха "майстори на спорта" в печеленето на врагове - лични, партийни и институционални.


Ниското равнище на възприемане и разбиране на политическите реалности избива в пара-политически дебати, които постоянно се захранват от самопроизвеждащи се скандални ситуации.


Твърде далеч сме от нагласата, че Политиците трябва да продуцират събития, а не да вървят след тях. Когато Улицата започва да инициира промени в политическото статукво, значи нещата са изпуснати и е вече твърде късно.


Един от най-тревожните факти в най-ново време е обстоятелството, че ние изобщо не се трогваме от перманентното ни изоставане от темповете на развитие на ЕС. Просто го приемаме за даденост, която може да се завещае на следващите поколения.


Далеч сме от разбирането, че нарастващата бедност е основна причина за увеличаването на престъпността и корупцията. Бедността води до опасно преструктуриране на обществото, радикализира недоволството и маргинализира целия елит на държавата.


Не ни е приятно дори да се позамислим, че от началото на прехода милион и половина български граждани са напуснали страната. И според различни социологически проучвания още един милион са в очакване да сторят същото. През последните десет години има драстичен спад на чуждестранните инвестиции с 85%. Шокиращ е фактът, че не само бедните търсят препитания в чужбина. И българските бизнесмени бягат от страната и инвестират в други страни. Защо?


Основна причина за това е изкривеният ангажимент на държавата към икономиката на страната. Държавата не може да си позволи лукса да бъде само наблюдател и "нощен пазач" на стопанския живот на страната. Погрешно поднесената неолиберална концепция за тотална дерегулация на новородената пазарна икономика я осакати. Сега нямаме нито пазарна икономика, нито свободна конкуренция, нито сериозен държавен ангажимент в икономиката. Държавата се оттегли от стопанския живот на страната, но продължава да се вживява в ретроградната си роля на основен работодател и санкциониращ фактор на бизнеса.


Това състояние на "разкрачен стоеж" на държавата към българската икономика не е от вчера. Тази матрица ѝ се зададе с приватизацията на основните стопански активи и наложеният валутен надзор на страната.


Липсва ни утвърдено разбиране, че държавната администрация не създава блага и икономически растеж, а я прави икономиката, и най-вече българските работодатели.


Тъкмо затова полюсите на зависимост трябва да се променят драстично: бизнесът определя политиката, а не обратно. Защото държавата като главен инструмент на политиката е надстройка на икономическата база на обществото.


Основната роля на държавата е да създава законодателни и административни условия за привличане и правене на реални инвестиции, които увеличават брутния национален продукт. Данъците, акцизите и таксите са реалните приходи на държавния портфейл. Държавата не трябва да се прави на вездесъщ бизнесмен. Но държавата трябва да има пряк ангажимент като основен приоритет да насърчава инвестициите и да разширява пазарната ниша на българския бизнес, а не да превръща страната в периферен пазарен сегмент на чужди производители.


Крайната необходимост от повече държавност в икономиката не е протекционизъм. Правят го всички европейски страни с развити икономики. Това е основен приоритет на държавата в условията на пазарна икономика и демокрация. Още по-точно - в условията на изграждане и утвърждаване на реална пазарна икономика и на пазарна демокрация, плюс социална справедливост по евростандарти.


В този европейски и национален контекст стратегически приоритет на България е ускореното догонващо развитие спрямо средния стандарт на ЕС. Ние трябва да имаме три пъти по-бърз растеж спрямо средноевропейското нарастване на брутния продукт на глава от населението. Паднем ли под 6%, е индикация, че нещата не са подредени както трябва. И най-неприятното е, че с още едно поколение се обричаме да бъдем най-бедната страна в ЕС.


Нито една партия няма необходимия политически и експертен капацитет за постигането на тази стратегическа цел. Но българският парламент като цяло има този ресурс. Защото "обединението прави силата"!


Това обстоятелство ни определя и източника, и форм̀ата за промяна на модела за управление на страната: Програмен кабинет за ускорено догонващо развитие на България. Изрично подчертавам, че промяната на "модела" не предполага смяна на "системата", която е заложена в Конституцията на страната. Промяната на модела на управление по нов начин реорганизира властовата система на държавата, съобразно консенсусно възприетата стратегическа цел за ускорено развитие на България.


Политическият статус на парламентарния програмен кабинет няма нищо общо и със служебното правителство, защото в него се включват всички партии, които са влезли в Народното събрание с ясно дефинирани цели за десетина и повече години, и с отчитане на нововъзникващи ситуации и проблеми.


Парламентарните избори определят правото и тежестта на участие на политическите сили в състава на Програмния кабинет. Явно е, че има необходимост от засилване на институционалния, експертния и на гражданския контрол. Разбира се, на първо място е нужно изграждането на сравнително цялостен "работен" проект с динамични параметри за ускорено развитие на страната по приоритети и сектори.


Програмният парламентарен кабинет за ускорено догонващо развитие е сериозен тест за това - доколко сме узрели и готови да надмогнем нашето партийно-политическо его и да направим нещо съществено за стандарта на живот на хората. Да им покажем, че има светлина в тунела!


На евроизборите, на местните избори и на следващите парламентарни избори (редовни или предсрочни) всяка партия да представи проект за ускорено развитие на страната, които да предизвикат обществен дебат.


Към днешна дата обществото и държавата нямат нужда от предсрочни парламентарни избори. Нещо повече, дори: трябва да направим необходимото управляващите да не претърпят вътрешнопартийна имплозия.


Използвам случая да ви пожелая весели коледни празници!

Ключови думи към статията:

Коментари (115)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 346 Неутрално

  С една дума - огладняхме!

 2. 2 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1721 Гневно

  ........ааааа ТИ имаш НУЖДА да СМЕНИШ САРАЙТЕ с ЦЕНТРАЛНИЯ СОФИИСКИ........!!!!!........КИЛИЯТА може и да е с ЮЖНО ИЗЛОЖЕНИЕ.........поне се СКРИИТЕ в ДУПКИТЕ и не се ПОКАЗВАТЕ............!!!!!!!........пуста ЛАКОМИЯ НЕНАСИТНА........

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 3. 3 Профил на гражданин
  гражданин
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Едно е да си в неофициална коалиция, а съвсем друго е да имаш вицепремиер и да управляваш МЗХГ и МОСВ без лекетата патрЕоте, дет за нищо не стават!

 4. 4 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4311 Неутрално

  "Студения резерв" се обади и ще става горещо...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит по желание на неговия автор.

 6. 6 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1798 Неутрално

  Това вече не го ли играхме? Не помня точно, но май кабинета на Беров беше програмен. Или на Д.Попов, не помня да му се не види. А за последно тея участваха в Експертен кабинет. И беше на косъм (въпреки, че го гласуваха) Пеевски да е шеф на ДАНС. Благодарим за предложението, ама ае у лево. Да не кажа нещо друго.

 7. 7 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1408 Неутрално

  А ЦСЗ има нужда от Доган.

 8. 8 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Любопитно

  Доганя нещо много рано го активираха от Турция? Обикновено тези послания той ги прави на предновогодишната сбирка на актива на ДПС!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 9. 9 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5788 Любопитно

  Гладна кокошка просо сънува, заедно с корни ле да правят кабинет.

 10. 10 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3170 Весело

  Изказването е прекалено сложно за Мустафа и затова са повикали Ахмед.

  Еретик
 11. 11 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Любопитно

  "Затова Доган говори за програмен парламентарен кабинет, който е с "политически статус, който няма нищо общо със служебното правителство, защото в него се включват всички партии, които са влезли в Народното събрание с ясно дефинирани цели за десетина и повече години, и с отчитане на нововъзникващи ситуации и проблеми."

  И задължително с турско присъствие на всички нива!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 12. 12 Профил на Cara Mia
  Cara Mia
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Агент САВА пак размахва руската бухалка!

 13. 13 Профил на Viva la Evolution
  Viva la Evolution
  Рейтинг: 1290 Неутрално

  България има нужда и от по-малко мръсници, като Доган, ама де тоя късмет...

  Раковски: "Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част. "
 14. 14 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1536 Неутрално

  колко умилително

  "...Към днешна дата обществото и държавата нямат нужда от предсрочни парламентарни избори. Нещо повече, дори: трябва да направим необходимото управляващите да не претърпят вътрешнопартийна имплозия..."

 15. 15 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Весело

  Изказването е прекалено сложно за Мустафа и затова са повикали Ахмед.
  —цитат от коментар 10 на Костадин Иванов


  Не е сигурен че ще може да го прочете без грешки!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 16. 16 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  Доган може да почака и големите студове. Като гледам последните дни какво става, не само ГЕРБ, а направо цялата им коалиция с ОП е хайджекната от Сараите. Случващото се напомня на назначаването на Пеевски за шеф на ДАНС и изчезването на БСП от политическата карта. Тогава формалните отношения ще последват фактическтие.

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 17. 17 Профил на 1107a
  1107a
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Аз дори мога да опиша и "програмата" на Програмният Кабинет:
  Интезификазия на кражбите, пълна цензура и налагане на диктатура.
  Щото всички са маскари!

 18. 18 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 741 Неутрално

  Руският агент май не харесва залитането ни към США. Да свиква.

  The best way to predict the future is to invent it.
 19. 19 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1721 Разстроено

  Изказването е прекалено сложно за Мустафа и затова са повикали Ахмед.
  —цитат от коментар 10 на Костадин Иванов


  ........иначе едно не може да му се ОТРЕЧЕ на ДОКТОР АХМЕД ДОГАН........!!!!!.....има дар СЛОВИ и МИСЪЛТА му ВЪРВИ и е КАТО БРАСНАЧ.......!!!!!!!......хората които са го "ЗАБЕЛЯЗАЛИ" на ВРЕМЕТО са уцелили ДЕСЕТКАТА с НЕГО/.....БЛЕСТЯЩ ИГРАЧ от СЕКЪДЕ...---...ЦЕЛИЯ ПРЕХОД и продължава да е НЕЗАОБИКОЛИМ ФАКТОР........!!!!!........това го МОЖЕ ЕДИНСТВЕНО и САМО К Г Б....../.......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 20. 20 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 741 Неутрално

  Доган е лузър. Зае страната на лузърите - русийката. Бита карта. Врякането му няма да има никакви последици.

  The best way to predict the future is to invent it.
 21. 21 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  ........ааааа ТИ имаш НУЖДА да СМЕНИШ САРАЙТЕ с ЦЕНТРАЛНИЯ СОФИИСКИ........!!!!!........КИЛИЯТА може и да е с ЮЖНО ИЗЛОЖЕНИЕ.........поне се СКРИИТЕ в ДУПКИТЕ и не се ПОКАЗВАТЕ............!!!!!!!........пуста ЛАКОМИЯ НЕНАСИТНА........
  —цитат от коментар 2 на kesh


  Цацаров и Гешев са хората, които биха свършили тази работа.

  Хаха-хахаха-хахаха-хаха!

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 22. 22 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Весело

  колко умилително"...Към днешна дата обществото и държавата нямат нужда от предсрочни парламентарни избори. Нещо повече, дори: трябва да направим необходимото управляващите да не претърпят вътрешнопартийна имплозия..."
  —цитат от коментар 14 на extraCACA


  Грижата за стабилността и националната сигурност на България винаги е била цел номер едно за ДПС и Доган!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 23. 23 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 741 Неутрално

  Днес България направи огромна крачка към окончателното излизане от орботата на империята на злото. Очаквайе силно активизиране на всички руски агенти. Голяо врещене ще падне. Аз зареждам пуканките от американска царевица.

  The best way to predict the future is to invent it.
 24. 24 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1577 Неутрално

  Време е за директна демокрация по примера на Швейцария и Исландия - с референдуми. Крайно време е за смяна на системата, тъй като досегашната е положително провалена и няма защо да дълбаем още тинята, в която сме затънали. Време е и за безусловен базов доход, който не отменя правото на хората да се трудят, а ще осигури на всички постоянни жители на страната една минимална социална сигурност, а оттам и по-стабилно потребление. Това от своя страна ще елиминира и в голяма степен битовата престъпност, която в повечето случаи е именно свързана с дребни суми.

 25. 25 Профил на EU defender
  EU defender
  Рейтинг: 741 Неутрално

  До коментар [#24] от "Читател":

  Много ти е ниско нивото за Швейцария, комунде.

  The best way to predict the future is to invent it.
 26. 26 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  Хаха-хаха-хахаха-хаха-хахах-ха!

  ГЕРБ + ОП(Г) - доброто ченге, Доган - лошото ченге!

  Добор-лошо, да крепим ГЕРБ колкото можем, да им прощаваме, да им помагаме, да затваряме по едно око, че само те ни останаха. Паднат ли, ей го какво ни очаква...

  Гербаджийски корумпари, посрамихте България! Приравнихте ни с банановите републики!
 27. 27 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Любопитно

  Руският агент май не харесва залитането ни към США. Да свиква.
  —цитат от коментар 18 на EU defender


  Защо бе нали САЩ и Турция си оправиха отношенията даже и Гюлен се готвят да връщат! Или той като руски агент е в състояние да ги скара отново?????

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 28. 28 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 1577 Неутрално

  И още нещо - по-добре Доган ефенди да си гледа внучето, отколкото да се занимава с политика, пък дори и дистанционно. Отношението на мнозинството българи и граждани на страната към ДПС е подчертано негативно, независимо какво излъчват в публичното пространство.

 29. 29 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 1678 Весело

  Ами то си е програмно...кабинета заедно с патриотите си имат програма и си я изпълняват...ама на друго място го стяга чепика соколефенди...патриотите са му трън в очите...

 30. 30 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1721 Весело

  Днес България направи огромна крачка към окончателното излизане от орботата на империята на злото. Очаквайе силно активизиране на всички руски агенти. Голяо врещене ще падне. Аз зареждам пуканките от американска царевица.
  —цитат от коментар 23 на EU defender


  .........ше се ЗАДРЪСТИШ ПРЕДКОЛЕДНО с ТАЗИ ЦАРЕВИЦА бе.........щади ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА.......

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 31. 31 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1798 Неутрално

  Доган е лузър. Зае страната на лузърите - русийката. Бита карта. Врякането му няма да има никакви последици.
  —цитат от коментар 20 на EU defender


  За съжаление, тоя не е от лузърите. Това може и да ни гали ушите, но е далеч от истината.

 32. 32 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4271 Неутрално

  А какво става с ТЕЦ Варна и студения резерв ? Как върви подаръка от ГЕРБ ? Малко му е на " почетния председател" на ДПС ? Или е обиден, че изостава от другите олигарси като Гергов например ......

 33. 33 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1876 Неутрално

  Бойко направи една правилна крачка в посока изтребители от САЩ и вече реакция от библиотеката.

  SHADOWS of SOFIA
 34. 34 Профил на Юмрукчал
  Юмрукчал
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Щом султанът каза - Тиквата пада по Асеновден.

 35. 35 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 289 Неутрално

  алкохолни изпарения

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 36. 36 Профил на Günther
  Günther
  Рейтинг: 582 Неутрално

  Ами то няма лошо ДПС да направят едно Берово правителство. То се знае след това какво следва - идва Жан :-)))

  Бог да благослови Америка за България!
 37. 37 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 924 Любопитно

  КОЙ ще състави това "програмно правителство" ,с този доказано калпав парламент ,пак преливане от пусто в празно и още щастливи дни за мафията

 38. 38 Профил на ikapitan
  ikapitan
  Рейтинг: 515 Неутрално
 39. 39 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Весело
 40. 40 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1315 Неутрално

  Гушкай Бойчето, Пеевския, Цацаров и онея чекии на килима патреотете и се нареждайте на стадиона.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 41. 41 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2097 Неутрално

  Да не свършиха парите Ахмеде?

 42. 42 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 289 Весело

  "През всичките години на прехода, кукловодите от комунистическата партия и ДС, благодарение на огромния си конспиративен опит, успяваха да манипулират по-неопитните и да внедряват свои хора, които да обслужат плановете им. И най-вече да действат по-изпитания метод "Разделяй и владей"! Включително имаха доверени хора и в ръководствата на новосформираните партии и коалиции. Така стана и през 1997. Манипулацията през медиите, включително през "революционното" Дарик радио, определиха „добрите” и „лошите”, „правилните” и „неправилни” протестиращи и политици. Това, което не се постигна през януари, беше осъществено с подписването на споразумението от 4 февруари 1997 г. То беше представено от ръководството на СДС (междувременно скрито в опаковката ОДС) като огромна победа. Площадите ликуваха! Партийните кабинети също! Всъщност както "4 февруарското споразумение", така и приетата след изборите в НС Декларация за национално съгласие,

  подмениха решенията на НКС на СДС и спасиха БСП

  и ръководителите й от търсене на отговорност. Обещано им бе да няма лустрация, и да се парцелират сферите на политическо и икономическо влияние. Ръководството на СДС се договори с колегите си, разбраха се... БСП не беше пипната – те просто сдадоха властта, Иван Костов я прие. И я упражни...Договарянето стана зад гърба на хората от протеста и беше скрито зад победоносна, изкуствено твърда риторика и меки действия. И през годините си разменяха не само услуги, но и собственост... Даже досието на Гоце беше скрито от уж десните преди изборите през 2001. Да не говорим, че забравиха за лустрация, декомунизация и тотално отваряне на досиетата. Всъщност, чрез цялата приватизация собствеността отиде у тези, които имаха пари и при тези, на които онези с парите плащаха - при всички производни на комунистическата партия и комунистическите тайни служби. А СДС стана монолитна партия с Командир, чиито лява и дясна ръка бяха Бисеров и Цонев – единият като главен секретар и председател на парламентарната комисия по национална сигурност, а другият като шеф на бюджетната комисия."

  Из "4 февруари 1997 - победа или сделка с комунистите?" - https://www.faktor.bg/bg/articles/ot-redaktora/4-fevruari-1997-pobeda-ili-sdelka-s-komunistite

 43. 43 Профил на tucker case
  tucker case
  Рейтинг: 1022 Весело

  бегай оттука бе рушняшка подлога милицюйнерска...

  Now what's a few miles between the beauty and the beast...
 44. 44
  2.5
  Рейтинг: 2314 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 45. 45 Профил на paf
  paf
  Рейтинг: 627 Неутрално

  Истина е, че така не трябва да се продължава. "Заслужилите" - в затвора!
  Без възмездие няма да има никакъв резултат и напредък.

 46. 46 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Разстроено

  "Мигрантите предизвикаха срив на мултикултурността и криза на толерантността. Стана ясно, че прагът на "търпимостта и толерантността" пада рязко, ако определено политическо събитие нарушава комфорта на "гостоприемника".

  Много точно наблюдение на Доган което се отнася и за глиста ДПС който от влизането си във властта живее за сметка на гостоприемника - българската държава и ако тя продължава да го търпи я чака неминуема смърт!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 47. 47 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Любопитно

  "Използвам случая да ви пожелая весели коледни празници!"

  Ха-ха-ха! Откога мюсильманите празнуват Коледа?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 48. 48 Профил на Taiga
  Taiga
  Рейтинг: 1267 Весело

  "Програмен кабинет за ускорено догонващо развитие на България"

  По-скоро е Програмен кабинет за ускорено разграбване (каквото е останало след Чорбаджи Боко) на България начело с Доган.

  "АМЕРИКАНСКИ ГЕОЛОЗИ, ПРОУЧВАЙКИ ПОРЕДНОТО НЕФТЕНО НАХОДИЩЕ НА США, С ИЗНЕНАДА УСТАНОВИХА, ЧЕ НАД НЕГО ИМА НЯКАКВА АРАБСКА ДЪРЖАВА"
 49. 49 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 1117 Неутрално

  Вместо дс бъде отдавна забравен, заедно с останалата измет на ДС, политлекето изпълзя и отново раздава акъл.

 50. 50 Профил на The sphere
  The sphere
  Рейтинг: 729 Неутрално

  Да не се окаже гюленист накрая този младеж?

  "Социализма свършва, когато свършат парите на другите."
 51. 51 Профил на Черноморец
  Черноморец
  Рейтинг: 765 Неутрално
 52. 52 Профил на futurika
  futurika
  Рейтинг: 458 Неутрално

  А най-много България има нужда теб да те няма в нея !

 53. 53 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4014 Разстроено

  България НЯМА нужда от политици като Доган!!!!!!

 54. 54 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4014 Разстроено

  До коментар [#2] от "kesh":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  България е на този жалък хал заради такива крадливи полтици като Доган!

 55. 55 Профил на Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Синовете на лейтенант Шмид и Решетников
  Рейтинг: 2633 Весело

  Любителят на програмните кабинети е другаря Костов. Под пъд и над път кой ко прави он все програмни кабинети предлага в задружие с комунягите. Направо се чудя как не можа и 97 година да го направи след съглашението с Добрев.

  И да знаеш, Минке, че последният комунист на планетата ще умре в България. Даже когато в Съветска Русия няма да има нито един жив комунист. Какъв народ сме, Минке, какъв народ...
 56. 56 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1761 Неутрално

  До коментар [#55] от "Содом и Гомор- (к)Раят на джендъризма":

  Е, очевидно и собственикът на Баце, Сокола, също ги харесва.

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 57. 57 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Любопитно

  Да не се окаже гюленист накрая този младеж?
  —цитат от коментар 50 на The sphere


  Кой? Плешивото старче от снимката ли?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 58. 58 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1712 Неутрално

  Беров bright ideas
  Планът Орешарски - най-академичното.
  С КГБ в сердце!
  СССР на всегда!

 59. 59 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 515 Неутрално

  ТОВА ДРЪНДАРСКО МОРФИЧНО РЕЗОНИРАЩО КУКУ,ЩО СИ МИСЛИ ,ЧЕ МОЖЕ ДА ГОВОРИ ОТ ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ?????

 60. 60 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1712 Неутрално

  До [#8]
  Доган го активират от православнато ти блато.
  Не се прави на умряла жаба, за неща, които много добре знаеш!

 61. 61 Профил на бАрни
  бАрни
  Рейтинг: 571 Неутрално

  Доган трябва да проучи успешните примери как бедна страна забогатява в периода след 2 св. война..Те не са толкова много...Тогава пак да събере актива...може да му се получи лекцията.

 62. 62 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 515 Неутрално

  СЛЕД ТАЯ,ПОРЕДНА,СЛОВЕСНА ДИАРИЯ БИ ТРЯБВАЛИ ПСИХИАТРИТЕ ДА СЕ САМОСЕЗИРАТ...

 63. 63 Профил на C est la vie
  C est la vie
  Рейтинг: 652 Неутрално

  Това което предлага Доган е преход към диктатура. Всички парламентарни партии ще крепят програмен кабинет? И кой ще е премиера? Бойко ли? Той е най-влиятелния политик в България. Направо ми мирише на предложение за диктатура по модела на Ердоган или Путин. Ако всички партии са във властта, няма да има опозиция. Опозицията е алтернатива и контрол на управляващите. Тази халюцинация на Доган е абсолютно неприемлива! Единствено съм съгласен, че България се нуждае от минимум 6% растеж на БВП. Нямаше и дума за корупцията, върховенството на закона, свободата на медиите! Много, много зле са българските политици! Трябва пълна подмяна с по-млади, около четиридесет годишни, успели хора. Настоящите политици са напълно провалени! Те не са решение, те са част от проблема!

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
 64. 64 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 1980 Неутрално

  Нямам никакво намерение да чета това дълго словоизлияние. Ще чакам утре мадам В. да ми разясни колко е визионерско – със сигурност вече си е запазила часове по националните медии.

 65. 65 Профил на Реми
  Реми
  Рейтинг: 733 Неутрално

  Да не се окаже гюленист накрая този младеж?
  —цитат от коментар 50 на The sphere


  Той Е гюленист. Не го афишира, но от старите му дружки преди години, когато нашумя организацията на ислямския проповедник Гюлен, си казаха, че е гюленист и то от десетолетия.
  Но това е най-малката беля. Ако някой от ГЕРБ се хване на тази реч/стръв за наивници, тогава белята ще е неописуема.
  Само твърдението му. че за последните десет години, инвестициите на чужди бизнесмени били намалели с 85% (!), ме убеди окончателно в адски деструктивната роля на това лице в българската политика.

  "Това е видима тенденция не само за нестабилност и несигурност, но и общо внушение за събуждане на духа на Злото в широкия и тесния смисъл на думата. А посветените знаят, че Злото има много по-дълбоки корени в човешката същност от Доброто"
  Когато Злото, говори така за себе си....надявам се хората от които зависи бъдещето на България да са имунизирани с/у подобно хвърляне на прах в очите...

  Животът е това, което ни се случва, докато правим планове за бъдещето
 66. 66 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2842 Неутрално

  До коментар [#1] от "hammurabi":

  Не....! ДПС не са гладни. Много са си добре, покрай управлението на ГЕРБ. Проблемът, който започва да тревожи всички партии е, че след още няколко години хората ще избягат съвсем. Тоест, вождовете остават без индианци. Или иначе казано, изчезват пчеличките, които събират медеца. А това, вече си е проблем. Сериозен проблем.
  Не направят ли заплатите 1500-2000 лева, няма да запушат пробойната, през която изтичат хората.

  Бивш tww09306483.
 67. 67 Профил на Ivan Kostov
  Ivan Kostov
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Хамид Хамид/не е грешка/ и Барни Ръбъл са влюбени! Едно пиле от Бояна пее така.......

 68. 68 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 892 Неутрално

  Как така стана, че един философ-марксист от ДС стана хидроинжинер и частен собственик на Студения енергиен резерв на страната.
  Боже, пази България!

 69. 69 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 458 Неутрално

  Агент Сава е попривършил парите

 70. 70 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 892 Неутрално

  Той има пари и за космическа совалка.
  Привършил му е акъла.

 71. 71 Профил на kqv22356908
  kqv22356908
  Рейтинг: 311 Неутрално

  Говорит товарищ "програмист"...ГОВОРЯТ ПРОГРАМИСТИТЕ НА ПРОГРАМИСТА...АКО ВИ СЕ ПОВРЪЩА-ПОВРЪЩАЙТЕ,НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙТЕ-НОРМАЛНО Е!!!

 72. 72 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2568 Неутрално

  Доганя нещо много рано го активираха от Турция? Обикновено тези послания той ги прави на предновогодишната сбирка на актива на ДПС!
  —цитат от коментар 8 на Julian Mall  Умен,
  в този форум са по-умни от теб и опита за промиване на мозъци, временно се отлага за близките 100-150 години .
  Резака НЯМА НИЩО ОБЩО с Турция, нещо повече - на него и на дебелия им е забранено да посещават Турция, лично от Реджеп Таип Ердоган . И не забравяй, че резака е резидента на КГБ В БЪЛГАРИЯ !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 73. 73 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2123 Неутрално

  Доги пак иска да се намести на трапезата, запазвайки безвремието на статуквото, в което живеем вече 30 години.

 74. 74 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2568 Неутрално

  [quote#19:"kesh"][/quote]


  На Доган толкова му сече пипето, че когато е кандидатства философия в Шумен, не е успял, скъсали са го на изпитите и се е наложило водещият му ДС-офицер да " поговори " с ректора .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 75. 75 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3582 Неутрално

  ,,България има нужда от програмен кабинет, призова отново Доган,,

  Всичко друго но не и програмен кабинет предложен от Доган. Помня думите на Костов: ,,ДПС и Доган са проклятието на България,,. Това му бяха оригиналните думи на Костов, после от изречението беше премахнато името Доган и стана така ,, ДПС е проклятието на България,,. Така че ДПС никога не трябва да бъде допуснато до управлението на България

 76. 76 Профил на jvr26585378
  jvr26585378
  Рейтинг: 338 Неутрално

  Вижте какво, няма смисъл от "бляскави мисли" тук, на сайта....Той, Доган не е слизал от трапезата дълго време, даже по-дълго време той определя на кого какво....беше в "изгнание" за много кратко по времето на Костов....това е....и в първите година-две на БайХуй от Банкя....сега вече всичко си му е наред....то МФ на оная гад дето живее в "чужд" апартамент....то МЗХ на Порожанов, респективно ДФ Земеделие...и оня лигльо от Министерството на инфраструктурата.....да не ги изброявам всички....
  Вземете се в ръце...ако искате нещо да промените.....с писане по сайтовете нищо няма да стане....

 77. 77 Профил на Иосиф Давидович
  Иосиф Давидович
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Много хубав и точен анализ на д-р Ахмед Доган, както винаги. Но има някои аспекти, за които е добре лично да се консултира с...Николай Банев...

  Ах, Александр Сергеевич, милый Ну что же Вы нам ничего не сказали О том, как держали, искали, любили, О том, что в последнюю осень Вы знали
 78. 78 Профил на aramissss
  aramissss
  Рейтинг: 515 Неутрално

  [quote#19:"kesh"]
  —цитат от коментар 74 на niksan1
  На Доган толкова му сече пипето, че когато е кандидатства философия в Шумен, не е успял, скъсали са го на изпитите и се е наложило водещият му ДС-офицер да " поговори " с ректора .[/quote]

  ПРОСТО СЕЛЯНЕ ОТ ЦИГАНСКО СЕЛЦЕ...ОТДЕ АКЪЛ??

 79. 79 Профил на Ivan Kostov
  Ivan Kostov
  Рейтинг: 282 Неутрално

  Аз съм леля Малария - правя баница!Аз съм Б.БЕНКОВСКА , нося ябълки! :)

 80. 80 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 233 Неутрално

  Доган да си наляга милионите, омаза се до уши с наглост.

  Дедо Крум
 81. 81 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7868 Неутрално

  Нов кабинет идва с нови избори. Но защо ли Доган предпочита Борисов. Сигурно защото и той е от тези, дето му нареждат.

 82. 82 Профил на kesh
  kesh
  Рейтинг: 1721 Разстроено

  [quote#19:"kesh"]
  —цитат от коментар 74 на niksan1
  На Доган толкова му сече пипето, че когато е кандидатства философия в Шумен, не е успял, скъсали са го на изпитите и се е наложило водещият му ДС-офицер да " поговори " с ректора .[/quote]

  ...........няма как да си " ГЛУПАК" и да си НЕЗАОБИКОЛИМ ФАКТОР и ИГРАЧ в ПОЛИТИКАТА повече от 30-ет ГОДИНИ........!!!!!!?????...........колко политически ЕДНОДНЕВКИ ИЗГОРЯХА............./....кой и къде е лаборанта , ухиления стефчо и цялото ГЮБРЕ на ПРЕХОДА.../.......проблема е че НЯМА СТРАТЕГИЯ и се РАБОТИ на ПАРЧЕ..........и ДВАМАТА ГЕНЕРАЛИ СА ЕДИНСТВЕНАТА "СВЕТЛИНА" в ТУНЕЛА...........ДЕЦАТА просто няма да ЧАКАТ да ги ЗАЛЪГВАТ както НАС НИ ИЗЛЪГАХА........!!!!!!?????......ТЕ просто СТЯГАТ КУФЕРИТЕ и ЗАМИНАВАТ..........!!!!!?????........

  България .....!!!!!.... на ТРИ .....ПИТИЕТААА......!!!!...
 83. 83 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Да беше поразказал каква беше историята с екс-доста местан. Какво стана, защо се случи. И каква беше историята с бисеров. Искаш ли да ти вярват, недвй мълча толкова високо по такива въпроси. Все тая ли ти е, що не си траеш? Козаек няма, г.доган! Или си коза, или си заек. Е, има още едно “или”. Ставаш за смях. Като козайците.

  Мърфи е оптимист!
 84. 84 Профил на Погледни ме в очите!
  Погледни ме в очите!
  Рейтинг: 8 Разстроено

  До коментар [#33] от "КА2":

  "Бойко направи една правилна крачка в посока изтребители от САЩ и вече реакция от библиотеката."

  Направил трънки. Поредната заблуда за матряла и за пред американците. Докато Борисов е на власт F16 България няма да има. Явна е договорката с Кремъл да не се модернизира и развива Българската Армия! Ако искаш баце ти отдавна да имаме F16, израелците от кога ни предлагаха своите за приемливи пари. До сега щяхме да имаме обучени пилоти, инженери и инфраструктура! Целият този процес отнема около 5 години, а още няма мегдан за някаква сделка, само сладки приказки... И не намесвайте Радев, той служи само за оправдание!

  ISRAELI F-16S: A POSSIBLE UPGRADE TO THE BULGARIAN AIR FORCE
  https://m.jpost.com/Israel-News/Israeli-F-16s-candidates-to-upgrade-Bulgarian-Air-Force-565053

 85. 85 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 608 Разстроено

  Чакайте , бе , господине , нали твоите управляват с ГЕРБ...

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 86. 86 Профил на Ebeneezer Goode
  Ebeneezer Goode
  Рейтинг: 733 Неутрално

  До коментар [#8] от "Julian Mall":

  Май си гледал друг филм или са ти го разказвали.
  Доганя е ДС разработка и като такъв е руско мекере.
  Лютвито беше турска агентура, затова се кри в турското посолството.
  Интересено, ако нещо подплаши Доганя, дали ше се скрие в Руското посолство?

  Schrödinger's cat walks into a bar. And doesn't
 87. 87 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 411 Неутрално

  Лалугерът се измъкна най-сетне от дупката си и направи заявка за властта. Беше изчезнал от политическия небосклон, но се оказа, че няма ли власт, няма свежи пари. Огладняха агаларите, време е да се намесят в разпределението на баницата, наречена бюджет.

 88. 88 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Весело

  До [#8]Доган го активират от православнато ти блато.Не се прави на умряла жаба, за неща, които много добре знаеш!
  —цитат от коментар 60 на Ще върнем България в Европа


  Така е затова вече и Коледа празнува макар и не по руския календар! А руският посланик му ходи на крака! И целта на програмният кабинет е да бъде спрян възхода на десните така България отново да остане в руската блато!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 89. 89 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Любопитно

  До коментар [#8] от "Julian Mall":Май си гледал друг филм или са ти го разказвали.Доганя е ДС разработка и като такъв е руско мекере.Лютвито беше турска агентура, затова се кри в турското посолството.Интересено, ако нещо подплаши Доганя, дали ше се скрие в Руското посолство?
  —цитат от коментар 86 на Ebeneezer Goode


  Дрън-дрън! Вярвайте си на глупостите! Защото беше руски агент затова предаде списъка с нашите агенти в турското посолство! Тези номера с уж връзките си с Русия той сам си ги измисля за шарани като вас които кълват на гола кукичка! ДПС досега приело ли е една декларация в която да осъжда турската политика?

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 90. 90 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  соПола си е сопол.

  Доказателства:

  .........към затворен свят, борба за надмощие, демонстрация на нови военни технологии, превъоръжаване, териториални претенции, превръщането на ембаргото в геополитически инструмент за натиск.............

  За ембаргото ли те боли бе лалугер?
  Време е за нов стрес с пластмасов пистолет.
  И дано живееш дълго, защото живота в страх не е живот.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 91. 91 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Любопитно

  "Лютвито беше турска агентура, затова се кри в турското посолството.
  Интересено, ако нещо подплаши Доганя, дали ше се скрие в Руското посолство?"

  Сега като се обединят за изборите да видим какви ще ги плещите? Или и Местан ще стане руски агент?? Нали бил агент Павел колко му е да му изкомандват от Москва???
  А Доган в Руското посолство никога няма да се крие защото се е барикадирал здраво в сараите си!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 92. 92 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#89] от "Julian Mall":

  Я прочети моят пост и пак дрънкай.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 93. 93 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#89] от "Julian Mall":

  Да. Скочиха вкупом срещу Турция, когато турците свалиха безаналоговото дърто тенеке.

  Лютвито щяха да го убият затова, че приветства Турция за свалянето на руския таралясник.
  Наложи му се да се скрие...къде? Къде се скри Лютвито помниш ли? В едно посолство.
  И това посолство е....?
  И доказва думите ми, както и факта, че твоите не са верни.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 94. 94 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#86] от "Ebeneezer Goode":

  Това не го знае само Жули-то.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 95. 95 Профил на Ebeneezer Goode
  Ebeneezer Goode
  Рейтинг: 733 Неутрално

  До коментар [#89] от "Julian Mall":

  По важно е ДПС приело ли е декларация която осъжда Русия.
  Оня Мустафата, дето не може да върже 2 приказки на кръст, хъката-мъката там нещо за Крим примерно, но мазникът Доган - никога не е казал нещо срещо Путлеристан.

  Schrödinger's cat walks into a bar. And doesn't
 96. 96 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2977 Неутрално

  Резака НЯМА НИЩО ОБЩО с Турция, нещо повече - на него и на дебелия им е забранено да посещават Турция, лично от Реджеп Таип Ердоган . И не забравяй, че резака е резидента на КГБ В БЪЛГАРИЯ !
  —цитат от коментар 72 на niksan1


  Да бе няма нищо общо с Турция, сигурно и с ДПС няма нищо общо чиито кметове редовно са на инструктаж в Турция, а турските управници си чувстват в общините им като у дома си! Те чул ли си един руски официален представител да ги е посетил някога!? И защото Доган бил резидента на КГБ ДПС винаги е била най-пронатовската партия защото много добре знаеха че влезем ли в НАТО ставаме младшия съюзник на Турция!
  До коментар [#72] от "niksan1":

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 97. 97 Профил на wizzard
  wizzard
  Рейтинг: 458 Неутрално
 98. 98 Профил на regular_observer
  regular_observer
  Рейтинг: 872 Неутрално

  Отвориха се едни портали във времето, постранстото и съзнанието.
  И се показаха пушещи ТЕЦ-ове, ВЕЦ-ове, студени резерви, купища долари, уиски, наркотици....

  Тези идиоти направиха Бг много тъжно място.

 99. 99 Профил на doxen
  doxen
  Рейтинг: 620 Неутрално

  С др. думи Меди доган казва, че крадците ще си останат крадци, но трябва да се преназначат и да се преразпределт някои зони на влияние. Бойко дали слуша?

 100. 100 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  До коментар [#96] от "Julian Mall":

  Плещиш тъпотии.
  И на мен ми се е случвало, ама поне се извинявам.
  Чак нямам желание да ти пиша повече по въпроса с агент Сава ли беше соПола вече забравих.

  Всичко, което ти е нужно за да научиш истината е в поста ми № 93.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK