България

България

Сменен е шефът на дружеството, стопанисващо едни от най-големите спортни обекти

Сменен е шефът на дружеството, стопанисващо едни от най-големите спортни обекти

Последният публикуван финансов отчет на дружеството е за 2017 г. В него е отчетена загуба от близо 1.6 млн. лева. Капиталът на "Академика 2011" беше увеличен в края на миналата година до малко над 92.1 млн. лева.

/ Дневник 10
Изискванията за заемане на академични длъжности по природни науки, математика и информатика се променят

Изискванията за заемане на академични длъжности по природни науки, математика и информатика се променят

Съгласно приетите изменения се премахва деленето на броя на авторите при отчитане броя на публикациите за даден учен поради факта, че науката в цитираната област е колективно дело.

/ Дневник 13