Граждани, които желаят да посетят СССР, да не се проучват /откъс/

Граждани, които желаят да посетят СССР, да не се проучват /откъс/


Излезе "Политическа история на съвременна България (1953 - 1956)" - том III от документалната поредица "Архивите говорят" на Държавна агенция "Архиви"за периода, известен като размразяване - 1953 - 1956 г. "Дневник" публикува откъс:


Докладна записка от министъра на вътрешните работи Георги Цанков до ЦК на БКП
Относно режима за посещения на български граждани в чужбина


София, 21 юни 1956 г.
Строго секретно!
ДРУГАРИ,
Настъпилото смекчаване на международното напрежение създаде възможности за излизания и влизания на български и чужди граждани от и за нашата страна. Частните искания, с цел посещение на свои близки и познати, за уреждане на имуществени въпроси, за частно лечение и др., а така също и на частни искания на граждани от капиталистическите страни и ГДР за посещение на нашата страна ежедневно се увеличават, което се вижда от следните данни:


През изтеклите пет месеци на 1956 г. в М[инистерст]вото на вътрешните работи са постъпили общо 1423 искания от наши граждани за паспорти и изходни визи за отиване в капиталистическите страни и ГДР. Постъпленията на искания по месеци са: януари – 182, февруари – 213, март – 187, април – 364, което показва, че през м. май в сравнение с месец януари са постъпили повече 295 искания.
От постъпилите 1423 искания за отиване в капиталистическите страни и ГДР, МВР е разгледало общо 1175 молби, от които 675 са уважени, а 500 не са уважени, като на 231 лица е отказано поради получени при проучването лоши за тях биографични данни, а на 269 поради това, че мотивите им за излизане не са били основателни.


Необходимо е да се отбележи, че повече отказвания са давани в първите месеци на т.г. Напоследък сме разгледали разрешаването за отиване в капиталистическите страни на повече граждани. Така напр. през м. май от разгледаните 264 молби е разрешено на 196. Постъплението на искания от граждани на капиталистическите страни за идване в нашата страна също се увеличава, от общо 268 искания за 5 месеца на т.г. само през м. май са постъпили 115.
От постъпилите искания от граждани на капиталистическите страни и ГДР за петте месеца на 1956 г. са разгледани общо 183 молби, от които 153 са уважени и 30 – не.


За разлика от други години, през настоящата година, и особено през последните месеци от наша страна е разрешавано на повече граждани да посещават капиталистически страни или да идват такива оттам в нашата страна. При разглеждането и решаването на исканията на наши граждани да посетят капиталистическа страна или ГДР, за всяко отделно искане сме подхождали диференцирано, като сме вземали под внимание не само страната, за която молителят иска да замине, но също така и основателността на неговото искане, неговото социално и политическо минало и настояще, възможностите да бъде използван от вражеските разузнавания или пък по наше съображение.


Понастоящем най-много искания от наши граждани, желаещи да посетят капиталистически страни, се отправят за отиване в Зап[адна] Германия. От началото на годината до 30 май т.г. за посещение на тази страна има постъпили общо 156 искания, от които 67 са уважени, а 89 – не. При разглеждането и решаването на тези искания сме имали в предвид както особеното поведение и вътрешно положение на тази страна, така също и огромните възможности на вражеските разузнавания да използват тези посещения за дейност, насочена срещу нашата страна.


Отправят се също така и искания от наши граждани за отиване в Австрия, Франция, Италия, Англия, САЩ, Гърция, Аржентина и други капиталистически страни. За тези страни е разрешавано излизане, но не така широко. Обикновено в тези случаи са уважавани молбите само на онези молители, чийто мотиви за отиване са били основателни и самите те не са вражески настроени или пък са липсвали данни, че същите може да се включат в разузнавателна и друга дейност, насочена срещу нашата страна.


След прекратяване на изселванията на турците до сега, изселване на български граждани от турска народност за Турция не сме разрешавали. Не сме разрешавали също така и частни посещения на наши граждани от турски произход и турски такива за и от Турция. На български граждани от други националности, за които сме имали положителни данни, както и на турски граждани от търговски среди, сме разрешавали посещение, но те са малко на брой.


Изхождайки от горното, считаме, че за в бъдеще може да се даде по-голям достъп на наши граждани да отиват в Турция, като междувременно се даде възможност на турски граждани, ако има желаещи такива, да посещават нашата страна.
Пускането на наши граждани за временно посещение в Турция, и особено на такива от турски произход, като се има в предвид и създалото се напоследък изселническо настроение сред турското население в нашата страна, крие опасност някои от тях впоследствие да не се върнат.


Досега е разрешавано изселване в Израел на почти всички български граждани – евреи по народност, с изключение на онези, при които молителите са работили в учреждения или предприятия, работата в които е от строго поверителен характер и с изселването на такива граждани се откриват обективни възможности за увреждане интересите на нашата страна.
Частни искания за посещения от нашата страна за Израел и обратно, като правило, не се разрешаваха. Напоследък започнахме да удовлетворяваме тези искания и на доста лица е разрешено. Поради голямото желание на изселили се евреи в Израел да се върнат в нашата страна, съществува опасност идващите на временно посещение да не желаят да се върнат обратно в Израел.


Освен за капиталистическите страни, частните искания на български граждани за
издаване паспорти и изходни визи за отиване в СССР и страните с народна демокрация и
исканията на гражданите от последните за посещение на нашата страна, също така са се
значително увеличили. Така, през първото тримесечие на 1955 г. са разгледани 880
искания за паспорти и изходни визи на български граждани, докато за същото време през
1956 г. са разгледани общо 1774 искания, от които 1552 са разрешени, а 222 не са уважени.
Само за м. май са разгледани 1646 искания, от които 1557 са уважени, а 89 – не.


При решаването на въпроса да се даде по-голям достъп на наши граждани частно
под един или друг повод да отиват на посещение в капиталистическите страни, трябва да
се има в предвид и валутните възможности на нашата страна и в това отношение този
въпрос би следвало да се съгласува с Министерството на финансите, тъй като засега
излизанията на наши граждани за капиталистически страни са много повече, отколкото
влизанията на такива от капиталистическите страни у нас.


Изхождайки от гореизнесеното, считам, че ще бъде уместно ЦК на БКП да обсъди
и, ако счете за необходимо, да утвърди следните наши предложения:


1. За в бъдеще да се разрешават по правило частни посещения на наши граждани в капиталистически страни, с изключение на тези, които имат чужд класов произход и са имали вражески прояви след 9.IX.44 г., а така също и за такива граждани, които не са класово чужди, но са имали груби фашистки прояви преди 9.IX.44 г. и още не са се приобщили към народната власт.
По правило да не се разрешава пускане зад граница на такива граждани, които имат близки изменници на Родината и невъзвращенци.


2. Да се утвърди тричленна комисия с по един представител на ЦК на БКП, М[инистерст]вото на вътрешните работи и М[инистерст]вото на външните работи, която да решава излизането за капиталистическите страни.
Тази комисия, за разлика от комисията, която съществуваше по този въпрос до 1954 г., да разглежда само онези частни искания за наши граждани за отиване в капиталистически страни, които не стават по организиран път и нямат държавен, обществен или служебен характер.
Всички останали случаи да се разглеждат по досега установения ред от М[инистерст]вото на вътрешните работи.


Ако се възприеме да се създаде такава комисия, то необходимо е да се възложи на същата най-много 5 дни след постъпване при комисията молба за посещение на капиталистическа страна, същата да взема отношение по нея.


3. Да се разреши при искания от страна на членове на БКП за излизане в капиталистическа страна по лична работа и единично за изселване да не се правят проучвания от органите на М[инистерст]вото на вътрешните работи, а само да се извършват справки по отчета на ДС и НМ, като молителите представят бележки от съответните районни, градски, околийски и окръжни комитети на БКП, към които членуват, от които да е видно тяхното съгласие.


4. Български граждани, които желаят да посетят СССР и народнодемократичните
страни, да не се проучват, а се проверяват само по отчета на ДС и НМ.


МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ: (п)


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK