"Степен на съществено завършване": защо държавата трудно ще получи неустойки за Ларгото

Според инспекцията на държавния строителен контрол и документите от съдебните дела Министерството на културата е приело като завършено строителството на Ларгото, макар да са липсвали около 50 на сто от стъклата на купола, а вместо тях е имало плексиглас. Снимката е архивна

© Анелия Николова

Според инспекцията на държавния строителен контрол и документите от съдебните дела Министерството на културата е приело като завършено строителството на Ларгото, макар да са липсвали около 50 на сто от стъклата на купола, а вместо тях е имало плексиглас. Снимката е архивнаСъществени ли са 5% неизпълнена работа за около 500 хил. лв. без ДДС? Съществено ли е вместо половината стъкла да има плексиглас или да не са довършени тавани, хидроизолации, осветление, електрически инсталации?


За Министерството на културата и създадената с негови представители приемателна комисия на комплекса "Антична Сердика" на софийското ларго явно това не са били сериозни проблеми. Обектът е бил приет за завършен без забележки. Министерството вижда проблеми, но по-късно, а сега губи съдебни дела.


"Дневник" възстанови хронология на реконструкцията според данните, изложени в документите по водените процеси в съда.


Малко предистория
Ларгото беше официално открито през април 2016 г., а първото дело срещу изпълнителя - обединението "Антична Сердика" ДЗЗД, е заведено през януари 2017 г. след одит на Агенцията за държавна финансова инспекция. Стойността на реконструкцията е над 15 млн. лв., осигурени чрез европейската оперативна програма "Регионално развитие", беше обявено на официалното му откриване през април 2016 г.


Договорът с изпълнителя на обществената поръчка за обекта обаче, както и последващите действия на ведомството и наетите от него представители са такива, че правят почти невъзможни претенциите на държавата за забавяния и нередности, се вижда от документите по делата, които министерството води за неустойки заради забавяне.


Кога строителството е завършено


Според сключения договор в началото на април 2015 г. министерството се съгласява, че за дата на приключване на строителството ще се смята подписването на Акт образец 15. Строителите и ведомството първоначално се договарят, че обектът трябва да е завършен за 200 календарни дни. Но впоследствие заради наложили се пет спирания, крайният срок се удължава до 20 януари 2016 г.


Според договора до този срок строителството трябва да е "до степен на съществено завършване". Само ако тази степен не е постигната, и то по вина на изпълнителя, той дължи неустойки за неспазени срокове.


С договора министерството се е съгласило, че не трябва да се чака окончателното приемане на обекта с разрешение за ползване и издаване на Акт 16 от държавния строителен контрол, за да се освободи строителят от отговорност.


Какво е "степен на съществено завършване"


"Антична Сердика" включва строителство, реставрация и консервация в откритото пространство пред ЦУМ и в подземното ниво под бул. "Дондуков" и площад "Независимост".


На 25 януари 2016 г. приемателна комисия подписва акт за "установяване годността за приемане на строежа обр.15". Актът е подписан от представители на възложителя (Министерство на културата), на проектанта, на строителя и на строителния надзор без забележки, не са направени констатации за недостатъци - това се посочва в мотивите и на двете съдебни инстанции – Софийския градски и Софийския апелативен съд.


От апелативния съд отбелязват: "В решението на комисията по приемането на строежа е записано: "Приемаме, че строежът е изпълнен съгласно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията - бел. ред.), условията на договорите за строителство и че наличната строителна документация в достатъчна степен характеризира изпълненото строителство. НЯМА недостатъци; НЕ Е НЕОБХОДИМО определяне на срок за отстраняване на недостатъци."


Съдът посочва, че възложената работа е била изпълнена поне "до степен на съществено завършване", съобразно договора, както и че изпълнението на поръчката е било прието от възложителя без възражения.


Четири дни след Акт 15 държавната приемателна комисия, назначена от Дирекция национален строителен контрол (ДНСК), открива нередности. И отказва разрешение за ползване (акт 16), преди те да бъдат отстранени.


Приемателната комисия вижда, че около 50 % от стъклата на купола не са монтирани, а има плексигласови плоскости, не е изпълнена шпакловка и боядисване на облицовъчните аквапанели, с които са обшити стоманените пръстени от конструкцията на купола, наклонени колони и гредови елементи по окачения таван... както и нередности около сигнализациите и обезопасяването при нужда от евакуация. Общо тези липси са за близо 500 000 лв., или около 5 на сто от общия договор. Строителят отстранява пропуските и довършва работата. Възложителят пак приема обекта – този път с акт на 25 февруари 2016 г. Разрешението за ползване е от 7 март 2016 г.


Договорът изключение ли е


По европроекти има практика договорът да предвижда неустойки за забавяне, само ако в крайния срок обектът не е "до степен на съществено завършване". В случая остава въпросът защо министерството е приело, че тази степен е достигната, и приема обекта без забележки, въпреки че само четири дни по-късно приемателната комисия на ДНСК намира толкова много проблеми.


"Аз не съм приемателна комисия", отговори преди около седмица министърът на културата Боил Банов пред Би Ти Ви на въпрос защо обектът е бил приет за изпълнен. Продължи, че в този период вече не е замествал тогавашния министър Вежди Рашидов, а е продължавал да отговаря само за сценичните изкуства и киното.


Рашидов пък обясни, че искал "тихо" да изпълнят срока по Ларгото, за да не загубят европари. Той обяви, че след като по време на правителството на Пламен Орешарски, който управляваше страната от 29 май 2013 г. до 6 август 2014 г. с мандата на БСП, обектът е стоял покрит с найлони, имало забавяне, заради което имало риск да се загубят 3 млн. от европейското финансиране. Не бил говорил за това досега, защото не искал да е в "шлаката". Още докато беше в опозиция, Рашидов неколкократно предупреди, че ако обектът не е завършен до 29 януари 2016 г., европейските пари ще бъдат загубени.


Пред "Дневник" инж. Александър Бричков, който е бил нает за инвеститорски контрол от Министерството на културата и е подписал приемателния акт 15, каза, че си е свършил работата, която се е състояла в това да приеме обекта в срок. Той препрати към строителния надзор въпросите за това в какво състояние е бил приетият в срок обект.


Искът на министерството


Министерството решава да заведе иск и внася искането си за обезщетение през януари 2017 г., след като Агенцията за държавна финансова инспекция прави одит и констатира както нередности, така и забавяне покрай приемането. Министерството претендира забавяне за периода, в който са се наложили допълнителните ремонти, провокирани от забележките на ДНСК – 36 дни.


И Софийският градски, и Софийският апелативен съд отхвърлят искането, предстои трето и окончателно произнасяне. Основният аргумент на първите две инстанции е един и същ – възложителят е приел обекта без забележки с Акт 15 на 25 януари 2016 г. А подписването на този акт според сключения договор е условието строителството да се смята за приключило.


Ситуацията се усложнява допълнително от факта, че строителството има общ краен срок, макар че работата е разделена на две части - за пространствата пред ЦУМ и за подлеза под площад "Независимост". Когато в края на декември 2015 г. строителят завършва частта пред ЦУМ и подписва с Министерството на културата Акт 15 за приемане, консорциумът кани държавното ведомство да приеме целия обект, макар работата по другата част още да не е приключила. Министерството няма как да отговори на поканата и запазва мълчание до 25 януари 2016 г., когато приема за завършена цялостната работа. Забавянето от записания в договора краен срок - 20 януари, обаче се приема от съда като бездействие на министерството.


Юристите на министерството искат обезщетение за цялостно забавяне, а градският съд заключава, че такова няма. Апелативните съдии отбелязват, че за другите видове неточно изпълнение в договора е уговорена неустойка в различен размер, но ведомството не се позовава на тези алинеи и възможности. Освен това се претендира забавяне не само за ремонтите и довършителните работи, които е трябвало да бъдат направени след инспекцията на ДНСК, а за цялостно забавяне на всичката работа, което съдът не намира за основателно.


Има ли връзка делото с обвиненията на БСП


Темата за Ларгото придоби нова актуалност покрай изнесени от депутата от БСП Елена Йончева записи, на които се твърди, че е Боил Банов. Според субтитрите на БСП по изнесените записи на 24 март 2016 г. (над две седмици след издаването на разрешението за ползване и окончателното приемане на обекта от ДНСК), като зам.-министър на културата Боил Банов дава указания да се фалшифицират документи, за да излезе, че няма 33 дни забавяне на проекта. Банов лансира предложението в строителните книжа за минал период да се намерят два пъти по 15-16 дни, в които не са се правили никакви строително-монтажни работи, и "да пуснем Акт 10 и Акт 11 съответно за спиране, за да излезем начисто, че няма закъснение".


Аргумент на Банов и Рашидов срещу тези твърдения беше, че Министерството на културата претендира неустойка и води дела за забавяне.


От документите по делата се вижда, че са подписани 5 акта 10 (за спиране на строителството - бел. ред.) и 11 (за възобновяване на строителството - бел. ред.). Основно заради археологически проучвания работата по обекта е била спирана пет пъти за общо 59 дни. И затова срокът по договора е удължен до 20 януари 2016 г.


От обясненията на социалистите не се разбира дали смятат, че Банов е искал да прикрие забавяния преди приключването на обекта и първия акт 15, като това е довело до издаване на някои от тези пет акта 10 и 11. Или целта е била да скрие последващото забавяне за отстраняване на нередностите, констатирани от ДНСК. Дали някои от документите за спиране са били направени със задна дата с цел скриване на забавяне и отказ от неустойка ще трябва да установи прокуратурата, която се самосезира по случая.


.


Хронология


8 април 2015 г. – Министерството на културата сключва договор за "Антична Сердика" - частта пред ЦУМ и ларгото


10 декември 2015 г. – Министерството и изпълнителите се споразумяват да удължат крайния срок до 20 януари 2016 г. включително. Основанието е наложили се спирания на работата за общо 59 дни, основно заради археологически проучвания


23 декември 2015 г. - държавната приемателна комисия издава протокол за приемане на работите по едната част – пространството пред ЦУМ


30 декември 2015 г. – има отправена покана към министерството да приеме обекта. Пред съда юристите на ведомството обясняват, че не е било възможно да приемат обекта, тъй като работата по него не е приключила. Заради липсата на два срока по двете части на обекта съдът приема, че има бездействие от страна на министерството


25 януари 2016 г. – издаден е протокол от комисия с представители на министерството, проектанта, строителния надзор и строителя, с който се подписва Акт образец 15 и се приема обектът. Документите биват придвижени към държавния строителен контрол, който трябва да разреши ползването и да издаде Акт 16


29 януари 2016 г. – след проверка на място държавната приемателна комисия намира редица проблеми. Стойността на нужните ремонти според доклада са за около половин милион лева и са около 5 на сто от договорената работа. Комисията установява, че половината стъкла на купола под Ларгото липсват и вместо тях има плексиглас, недовършени тавани, хидроизолации, осветление, електрически инсталации и др. ДНСК отказва да издаде Акт 16.


25 февруари 2016 г. – След предприетите ремонти комисията с участие на възложителя отново приема обекта и издава втори Акт 15. Според съда първият и вторият акт са с почти идентично съдържание


7 март 2016 г. – ДНСК издава разрешение за ползване на Ларгото и въвежда обекта в експлоатация


Декември 2016 г. – Агенцията за държавна финансова инспекция излиза с доклад след проверка, в която констатира забавяния и неточности в документацията по поръчката


Януари 2017 г. – Министерството на културата завежда иск за неустойки в следствие на забавяне – за периода между първия и втория Акт 15. До момента искът е паднал на две съдебни инстанции, предстои окончателно трето произнасяне. Основен аргумент на съда е, че министерството се е съгласило да приеме обекта и не е имало забележки по него към 25 януари 2016 г., така че няма основания за претенции.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (46)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 543 Неутрално

  Еее, трудно ще е, щото виновните чиновници, не щат да предават сумите получени като рушвети.

  мурзилка
 2. 2 Профил на Калник
  Калник
  Рейтинг: 632 Неутрално

  Умът ми не побира, как приемателната комисия е 4 дена след приемането.

 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  ОПГ на наш гръб ! Гарантирано от Шайката !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5443 Неутрално

  До коментар [#2] от "Калник":

  Изчакали са насрещната престация.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3009 Неутрално

  Цялата им работа на тия крадливи навлеци е в "степен на съществено завършване".

  И магистралите им, които пропадат на втория месец, и цариградските им шосета, които се напукват като баклава и трябва да ги затварятза ремонт на всеки две години, и Луврите им, дето протичат, мухлясват и вътре гният безценни и невъзстановими картини...

  Спомням си коментара на Първия Мултак, когато тия надути свински мехури протекохабуквално на другия ден: Ами то ... щото валял дъжд, таковата...

  София е в "степен на съществено завършване". България е в "степен на съществено завършване".

  Или в степен на необратим разпад.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 6. 6 Профил на Matematiks
  Matematiks
  Рейтинг: 217 Разстроено

  Държавата няма да си получи парите, поради една много проста причина- Защото НЯМА ДЪРЖАВНИЦИ, а само го@@нари

 7. 7 Профил на Matematiks
  Matematiks
  Рейтинг: 217 Разстроено

  Също така и поради тая пеичина:

  Във вестник телеграф на 1 страница има следното заглавие: Галеник на Костов пуска фалшиви новини срещу Делян Пеевски


  ААХАХАХАХАХХАХАХАХХАХАХ


  ТОВА Е ВИЦА НА ГОДИНАТА

 8. 8 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1583 Неутрално

  Поредният "таратор", в който за всеки разумен човек е трудно да се ориентира какво се случва....

 9. 9 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 217 Неутрално

  Някак внезапно и от раз медиите замлъкнаха за дивотиите на Боил Банов. А че там е надписвано като за световно, никой зъб не обелва. Хиляда души да са работили с по хиляда лева заплата, това означава една година за "усвояване на един 12 милиона". Трудно обаче ще се докаже, че са използвани три милиона лв за бетон , речни камъни и китайски тухлички . Там обаче повече от петдесет работници на ден никога не са се събирали, барабар с техническите ръководители, шофьорите, кранистите, кибиците. И дори да са им давали по 2000 лв. месечно на калпак ( а не са им давали), трудно ще се докарат за 2015 г. повече от един милион и петстотин хиляди лева за заплати, барабар с хонорарите за проектантите. Обаче за типичните схеми на ГЕРБ за "усвояване на едни пари", практикувани по магистрали, градинки, ремонти на улици с отчитане на колосално оскъпени поръчки ( например текущото безобразие с ремонта на Графа или пространството около НДК) нито един журналист не смее да обели зъб. Така е в нашата държава, завзета от престъпниците от мафията ГЕРБ.

  Дедо Крум
 10. 10 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 217 Неутрално

  А за Банов всички ще мълчат, защото в един момент може да се разприказва , за кого са заделяни парите и да стане опасен. И за Рашидов ще си замълчат, защото в един момент може да се разприказва за кого са отделяни парите и стане опасен, та да да се срине цялата държава. По-вероятно е двамата да бъдат отстранени по някакъв начин, било с тургутска лимонада, било с внезапно изчезване.

  Дедо Крум
 11. 11 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1447 Неутрално

  В този случай голямо браво за Министерството на културата, че са спасили този проект, изпълнен е и не струва нищо на данъкоплатците.

 12. 12 Профил на DS
  DS
  Рейтинг: 565 Неутрално

  "правителството на Пламен Орешарски, който управляваше страната от 29 май 2013 г. до 6 АВГУСТ 2014 г. с мандата на БСП, обектът е стоял покрит с найлони, имало забавяне, заради което имало риск да се загубят 3 млн. от европейското финансиране. Не бил говорил за това досега, защото не искал да е в "шлаката"  Така де, ама защо Рашидов е трябвало да чака 8 месеца за процедура и договор със "Антична Сердика" ДЗЗД до 8 АПРИЛ 2015 г. от

  Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
 13. 13 Профил на осмоъ
  осмоъ
  Рейтинг: 412 Неутрално
 14. 14 Профил на kubrother
  kubrother
  Рейтинг: 224 Неутрално

  До коментар [#2] от "Калник":

  Първо е приемателна комисия за Акт15, след 4 дни е приемателна комисия от ДНСК за Акт16. 2 различни комисии са.

 15. 15 Профил на zabejko
  zabejko
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Цялата дандания за това недоразумение осрало още повече центъра на София и без това предостатъчно осран с партийния дом

  veni vidi fugi
 16. 16 Профил на shisharko
  shisharko
  Рейтинг: 421 Неутрално

  ОСТАВКА!!!

  И на следващите избори, ВНИМАТЕЛНО!

 17. 17 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1856 Неутрално

  До коментар [#5] от "Norman Granz":

  Качеството на магистралите е резултат от най-голяма тежест на ниската цена в конкурсната процедура. Това беше изискване на ЕС. По-късно се прие с най-висок коефициент в поръчките да са ефективността и трайносста.

 18. 18 Профил на Дневник пропагандна газета
  Дневник пропагандна газета
  Рейтинг: 314 Неутрално

  ОСТАВКА!!!И на следващите избори, ВНИМАТЕЛНО!
  —цитат от коментар 16 на shisharko


  Добре, другарю. Много ще внимавам да не пусна случайно за БСП.

 19. 19 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 442 Весело

  И са кво, бсп са виновни за далаверата на културата на министъра по кражбите

 20. 20 Профил на Един приатель
  Един приатель
  Рейтинг: 426 Неутрално

  И това се случва на пъпа на София...представете си какво става с парите на данъкоплатците в по-периферните райони на страната.

 21. 21 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 543 Весело

  По-късно се прие с най-висок коефициент в поръчките да са ефективността и трайносста.
  —цитат от коментар 17 на Ще върнем България в Европа


  Това, в някаква паралелна реалност ли. Ти, в коя "държава" живееш :)

  мурзилка
 22. 22 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5433 Неутрално

  ОПГ :)
  Затова, който си затваря очите когато трябва да ги държи отворени, след това ще стои затворен (не важи за България, ако е управляващ)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 23. 23 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1538 Неутрално

  Хубава работа ама гербава...

  Обичам да грухтя и плюскам.
 24. 24 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3148 Неутрално

  "На 25 януари 2016 г. приемателна комисия подписва акт за "установяване годността за приемане на строежа обр.15". Актът е подписан от представители на възложителя (Министерство на културата),"
  ---------------

  Кажете КОЙ се е подписал.
  Хубава работа сте свършили с тази статия, само това ми се губи.
  ВСъщност този документ е основният проблем. 50% от остъклението е липсвало.

  Любовта ще спаси света!!!
 25. 25 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 3148 Неутрално

  "Той обяви, че след като по време на правителството на Пламен Орешарски, който управляваше страната от 29 май 2013 г. до 6 август 2014 г. с мандата на БСП, обектът е стоял покрит с найлони, имало забавяне, заради което имало риск да се загубят 3 млн. от европейското финансиране. "
  -------------------------

  Управляващата ЕС - ЕНП, винаги спира фондовете, когато на власт дойде конкурентна партия. Това е политическо изнудване.

  Любовта ще спаси света!!!
 26. 26 Профил на мики маус
  мики маус
  Рейтинг: 1055 Неутрално

  И сега какво?
  Йончева казва ли истината или всичко е партийна поръчка на БСП?

 27. 28 Профил на DS
  DS
  Рейтинг: 565 Неутрално

  До коментар [#26] от "мики маус":

  Йончева каза истината, а Баце че всичко е партийна поръчка на БСП. И двамата са прави.Няма драма- кучетата си лаят - кервана си върви.....

  Както „Дневник” се бори с БСП, така „Работническо дело” не се е борило с капитализма"
 28. 29 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  Чудя се, как не се е появил още Американският репортер, за да ни обясни, как фирмите строили Ларгото са, свързани с Радан Кънев и Иван Костов...! :)))

  Бивш tww09306483.
 29. 30 Профил на grayeagle
  grayeagle
  Рейтинг: 713 Неутрално

  Реално, имаме нужда от експерт, който да каже какво се приема на Акт образец 15 и какво на 16. Тогава ще разберем стъклата, например на кое ниво се приемат. Аз не виждам кой би отлял обло куполно стъкло. На снимката добре се вижда, че горните са от стъкло, защото са с равна площ, а крайните са обли и няма как да не са от пластмасова плоскост.

 30. 31 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  До коментар [#24] от "hope":

  Как..., кой е подписал? Подписал е някой...! Някой, като онзи дето подписа за реакторите. И понеже ГЕРБ обявиха проекта Белене за гьол взеха, че направиха тоя дето подписа... заместник министър. Та, тия дето са подписали за Ларгото, ги очаква израстване в кариерата. Свършили са работата, точно и на време. Европейското финансиране е усвоено и всички са доволни. Естествено, Борисов идея си няма, как е възможно да се случват някакви нередности. Те от ГЕРБ, не правят такива работи...!

  Бивш tww09306483.
 31. 32 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  До коментар [#30] от "grayeagle":

  Как да няма, кой да ти отлее стъкло? В каквато си искаш форма ще ти го отлеят. Не само в куполна. Ама, струва скъпо... Освен това, монтажът му ще е много тънка работа, защото може да се спука. Тоест, иска се идеална стоманена конструкция и перфектни изпълнители. Едва ли е по силите, на ГЕРБ-аджийските фирми...!

  Бивш tww09306483.
 32. 33 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1026 Неутрално

  Тя държавата за десетки и стотици милиони потънали някъде в мътните води на "приватизацията" не иска неустойки, макар да има законното право, те сега за едно ларго се захванали...

 33. 34
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 34. 35 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 283 Неутрално

  Едва ли е по силите, на ГЕРБ-аджийските фирми...!
  —цитат от коментар 32 на tww09306483


  Според драгалевската гениална мисла, фирмите в България са се появили след 2009-та година и са "гербаджийски", молим вас. Което си е тъпо и само по себе си (но какво ли да очакваш от необразованите лумпени, боготворящи знамето Му). Само че другарята не схващат, че правят на пух и прах всички останали свои мантри, че сме зацъфтели, че и завързали при другаря им Иван Вирданович Костов. Та щом фирмите са "герберски", значи до идването на ГЕРБ бизнес не е имало, ерго, трите БКП-та, които ни управляваха до 2009 - БСП-ДСБ-ДПС - направо трябва да се закриват. хайде другариадата - един общ партиен конгрес на БКП-тата и се саморазпускайте, че чеп за зеле не става от вас!

 35. 36 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#35] от "Reporter US":

  Казах ти да не се навираш в теми, от които понятие си нямаш и да си завираш пръстите в носа си и ушите си, когато не триеш ръчно задника на началника си Цецерон, обаче ти пак изпълзя да тролиш , де гиди ниеден комунистическо-милиционерски зелен потник и мазен шапкар "Reporter US",служещ на сина на шофьора на члена на Политбюро на БКП Шопов, служещ на агент Буда, милиционерски син, член на БКП, верен пазвант на диктатора Живков, поклонник пред паметника му под ръка с агент Гоце, Жени Живкова, верен приятел на сина на правешкия кмет и шеф на ЛУКойл; служещ на Главния Мултак, получил от агент Буда пищак за това, че преби полицай, бевша подлога на Георги Джагаров и ченгето от ДС Гарелов; служещ на внучката на Тодор Павлов, служещ на ченгето от ДС Каракачанов; служещ на ченгето от ДС Георги Марков; служещ на всички милиционер-комунисти в родово-комунистическата-дс партия ГЕРБ. И да те светна нещо, Мултакът също е син на милиционер, а бащата на Боил Банов е бил женен за ген. Диков, министър на МВР при Антон Югов и Тодор Живков.

  Разбра ли бе, дърт комунистически клозетник и зелен потник, мазен шапкар "Reporter US"

  Дедо Крум
 36. 37 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 283 Неутрално

  Държавата няма да си получи парите, поради една много проста причина- Защото НЯМА ДЪРЖАВНИЦИ, а само го@@нари
  —цитат от коментар 6 на Matematiks


  Ами за 70 години само един държавник намерихме и вече три мандата е начело, предстоят му още няколко. А отрепките преди него разрушиха и разпродадоха всичко, та държава почти не остана! Сега плащаме на комунистическите мафиоти, за да си откупим обратно заводи, терени, предприятия, подарени на червената другариада от синята другариада. Изобщо, едно време беше КПСС-БКП - вечна дружба, после стана БСП-ДСБ-ДПС - вечна кражба.

 37. 38 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 283 Неутрално

  [quote#36:"Дедо Крум"][/quote]

  Дъртия, памперсите и в кревата! Стига срал тука!

 38. 39 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#35] от "Reporter US":
  Дъртият комунистически трол-клозетник и зелен потник, мазен шапкар "Reporter US" ( като шапкар в н-ското поделение в Делиормана влязъл, преди тръбача да изсвири "Чорба-каша", в столовата и изплюскал от войнишката храна два килограма мръвки)
  пак се навира в теми, от които понятие си няма, вместо да си завира пръстите в носа си и ушите си, когато не трие ръчно задника на началника си Цецерон. Сега пак изпълзя да троли , де гиди ниеден комунистическо-милиционерски зелен потник и мазен шапкар "Reporter US",служещ на сина на шофьора на члена на Политбюро на БКП Шопов, служещ на агент Буда, милиционерски син, член на БКП, верен пазвант на диктатора Живков, поклонник пред паметника му под ръка с агент Гоце, Жени Живкова, верен приятел на сина на правешкия кмет и шеф на ЛУКойл; служещ на Главния Мултак, получил от агент Буда пищак за това, че преби полицай, бивша подлога на Георги Джагаров и ченгето от ДС Гарелов; служещ на внучката на Тодор Павлов, служещ на ченгето от ДС Каракачанов; служещ на ченгето от ДС Георги Марков; служещ на всички милиционер-комунисти в родово-комунистическата-дс партия ГЕРБ. Впрочем, Мултакът също е син на милиционер ( има и брат, скриван от обществото, изоставен от него клошар-алкохолик), а бащата на Боил Банов е бил женен за дъщерята на ген. Диков, страховит АБПК, министър на МВР при Антон Югов и Тодор Живков.

  Дедо Крум
 39. 40 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 217 Неутрално

  До коментар [#38] от "Reporter US":

  След като тролът "Reporter US" бе осветен като школуван ченгеджиски кадър на родово-комунистическата -милиционерска -ДС- партия ГЕРБ , той си взе Дуфалакс, гръмко изпусна черен газ и се скри.
  За съжаление обаче презреният грубиян с каруцарско поведение Банов си остава на поста "пореден посрамен министър на културата" в правителството на помпиера

  Дедо Крум
 40. 41 Профил на 911
  911
  Рейтинг: 679 Неутрално

  До коментар [#2] от "Калник":

  Злоупотреба след злоупотреба.

  Скандали всеки ден.

  Видимите резултати на ГЕРБ.

  Идат избори.......

 41. 42 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3100 Неутрално

  До коментар [#37] от "Reporter US":

  Не е само един държавника...! Първо беше "държавникът" от Правец, сега ни ръководи неговото копие...! :)

  Бивш tww09306483.
 42. 43 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 283 Неутрално

  До коментар [#37] от "Reporter US":Не е само един държавника...! Първо беше "държавникът" от Правец, сега ни ръководи неговото копие...! :)
  —цитат от коментар 42 на tww09306483


  Кой на кого е копие лесно се забелязва. Вие сте копие - едно към едно - на китайските хунвейбини. Драгалевските радикални комунисти трябва да се изхвърлят завинаги от политиката и това е ясно на 98,1% от българите.

 43. 44 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 322 Неутрално

  Защото не се прави така! Защото пишещите по тази тематика нямат понятие от това, как се движи проект. При един проект целта е да завърши с успех, а не да натресеш неустойки на изпълнителя! Това е крайна мярка, когато видиш, че или не може да се справи, или го е забатачил в шеста глуха! Иначе, поне в моя опит, не съм имала проект, дето да върви по мед и масло. Забавяния се случват. Не разбирам от строителни проекти, но логиката е есна и съща. Или изпълнителят се е понадценил, или възложителят не е предоставил навреме исканото от него, или си е сменил в движение някои от изискванията. Е, тогава се правят компромиси. В името на крайната цел - проектът да СТАНЕ! Като гледам какви глупости се пишат, в едно съм 1000000% сигурна - никой от пишещите никога през живота си НЕ е бил страна в проект! Йончевицата най-малко! С този лов на вещици се дискредитира тотално!

  Мърфи е оптимист!
 44. 45 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7760 Неутрално

  Договорите са сключени така, че да са в полза на строителите, а не на този, който плаща.

 45. 46 Профил на tacheaux
  tacheaux
  Рейтинг: 3711 Неутрално

  Тя държавата за десетки и стотици милиони потънали някъде в мътните води на "приватизацията" не иска неустойки, макар да има законното право, те сега за едно ларго се захванали...
  —цитат от коментар 33 на Лео


  и то за някакви си неустойки за 700 хиляди лева поради забавяне срока на изпълнение, което са опитали да оправдаят , за да не изгубят 3 милиона лева европейско финансиране.
  БСП си траят за далеч по-големи далавери на ГЕРБ , а се заяждат за нещо дребно , което е спорно , доколко е престъпление предвид мотивите да се спасят европейски средства. Сега като занимават ОЛАФ най-много да предизвикат ЕС да си вземе обратно тези 3 милиона европейски пари , дадени за този обект , от което ще изгуби държавата.
  Затова Борисов не уволнява Банов. БСП дори един компромат вече не са способни да измислят.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK