Още за домашното насилие - законови пробиви и въпроси за възможностите на институциите

Още за домашното насилие - законови пробиви и въпроси за възможностите на институциите

© Associated PressЧетири подадени и оттеглени жалби на жена, убита от мъжа си, се оказват недостатъчни, за да се задействат институциите и да я защитят. Това се разбра от поредния случай на убийство след явно дългогодишно домашно насилие. Последните промени в Наказателния кодекс, приети единодушно от депутатите и въвеждащи нови по-строги правила и по-широки възможности за борба с домашното насилие, се предполага да се избегне подобен край и да се решат същодруги проблеми.


Въпреки измененията обаче в цялостната система за преодоляване на проблемите около домашното насилие сякаш все още има редица пробойни. А основният въпрос остава в полето на прилагането на иначе все по-доброто законодателство.


За това какво ще променят новите правила и какви още проблеми остават, "Дневник" потърси за коментар адвокат Елена Кръстева от "Алианса за защита от насилие, основано на пола", която от много години защитава жени-жертви на насилие.
Кога прокуратурата ще защитава жертвите


Подаване, оттегляне, прекратяване на производството и отново – подаване, оттегляне...Това досега е бил кръгът, в който са се въртели много от жертвите на домашно насилие, осмелили се да подадат жалба. Последният случай е само един от многото.


От една страна това се дължи на факта, че жертвата е в силно уязвима ситуация и често силно зависима от насилника, а напрежението още повече ескалира в момента, в който тя се осмели да се противопостави открито. От друга страна досега цялата тежест на доказване е падала върху жертвата – тя трябва да води делото, да е обвинител, да докаже по безспорен начин, че е имало насилие и че именно това е човекът, който й го е причинил. Дори и средните телесни повреди – счупен нос, ръка, крак, но извършени от роднина или съпруг, също се преследваше изцяло с активното действие на жертвата и с нейни сили. Едва при причиняване на тежки травми се включва и прокуратурата и можеше да се заведе наказателно дело, където жертвата да бъде подпомогната от държавното обвинение.


В повечето случаи, дори при побой, продължил цяла нощ, даже и няколко дни един след друг, телесната повреда е лека, обяснява адвокат Кръстева. Това са юмручни удари, контузии по кръста, по гръбнака, корема, те са леки телесни повреди от гледна точка и на медицината, и на правото, даде примери тя. Повечето жени през целия си живот са били жертва на леки телесни повреди.


И в тези случаи жертвата е трябвало да защитава сама правата си, да търси адвокати, да вади медицински и т.н. И ако в хода на този процес се обезсърчи или бъде притисната да се откаже, делото се прекратява. До следващата жалба.


Сега законът дава отговор на този проблем. За сериозен и ключов пробив адвокатите определят промяната, според която дори при лека телесна повреда след домашно насилие, престъплението ще се преследва по Наказателния кодекс – да се води от прокуратурата и тя да отговаря за преследването на обвинения. А производството няма да може да се спира дори при оттегляне на жалбата от жертвата.


Условието обаче е да става дума за домашно насилие, което означава системност на насилието и тормоза, а не за еднократен акт. Системност според правото означава преди това да е имало три подобни акта, като четвъртият вече се води причина да се смята, че има такава системност, отбелязва Елена Кръстева. Все още защитата срещу еднократния акт на насилие в семейството, между роднини, съпрузи, партньори, остава задължение на жертвата.


Принципно аз не съм имала и не съм чела за случай, при който жертвата да се обръща за помощ към когото и да е след първия акт на домашно насилие, казва адвокатът. И посочи, че един акт на насилие винаги е предшестван поне от психически тормоз или ограничаване на физическата или икономическата свобода и т.н.


В такъв случай какво става с първите жалби


Въпреки тези условности на новите правила, според адвокат Кръстева разпоредбата не изисква жертвата например да има три предишни жалби и някакви активни правни действия, за да бъде разследвано домашно насилие. Дори при първа жалба за насилие, полицията и прокуратурата би трябвало да се задействат и да търсят дали става дума за домашно насилие.


Моето мнение е, че в случай, че жена сигнализира за насилие в семейството, независимо дали преди това е имало предшестващи оплаквания и жалби, полицията и прокуратурата би трябвало да образуват проверка и с всички механизми на наказателното преследване да порверят дали става дума за еднократен акт или има данни за системно насилие, коментира адвокатът. Тоест за мен дори първите жалби и дори ако те бъдат оттеглени, не би трябвало да се прекратяват производствата, без да е проверено задълбочено от прокурора става ли дума за домашно насилие или не, допълва тя.


Доказването става с всички средства по наказателния кодекс – свидетелски показания, експертизи, допускат се и писма, дневници, позвъняване и разговор на телефон 112. "Но за да се докаже домашно насилие, за да се премине към производство с участието на прокуратурата, трябва да има ясни следи и доказателства за тези предшестващи поне три акта на някакъв вид насилие. Не е задължително това да е придружено с подадени жалби до полицията, а и самите жалби единствено не са достатъчно доказателство", уточнява Кръстева.


"Затова е много важно да се търси всякаква подкрепа и то достатъчно навреме. Защото жени при мен често идват и дори не са споделили на майка си и на баща си. Нямат никакви медицински документи. Понякога и не са сигурни дали наистина са жертви на насилие или проблемът не е в самите тях", разказва Елена Кръстева. И тук нещата спират, няма какво много да се направи, отбелязва тя.


Координацията между институциите в подкрепа на жертвата


Това е и част от проблемите, върху които трябва още да се работи и да се приемат още промени. За да се подпомогне жертвата да осъзнае проблема, да потърси подкрепа и да знае какво да предприеме, за да може да бъде защитена от институциите.


"Няма механизми за институционално взаимодействие – при данни за евентуално домашно насилие, когато например полицията няма механизми да противодейства, да насочи жертвата към адвокати, социални, неправителствени организации", коментира Кръстева. И допълва: "Шансът на жена, оплакала се от насилие в семейството, да й е казано да се обърне към адвокат е голям. Но въпросът е дали това е достатъчно, ако не й бъде дадена конкретна насока къде и как да се обърне, ако тя не срещне разбиране или поне някаква подкрепа в лицето на полицая, към когото се е обърнала". А често жертвите и това не получават, а им се карат, че не са дошли достатъчно рано или не са запозната със закони и процедури. Сопват им се, че в случая няма какво да направи полицията и биват отпращани.


Няма нормативен акт, който да задължава полицията да насочва жертвите например към социалните или неправителствените организации. Това е в полето на индивидуалните решения, инициатива, желание и време на всеки отделен полицай. "Много го правят, някои дори откарват лично жените в кризисен център. Но това не е урегулирана нормативно практика, а не е редно да зависи от моментното настроение или добра воля", казва адвокатът.


И изрази надежда при бъдещи промени в закона за домашното насилие да се направи пробив и областта на социалните услуги. За осигуряване на по-достъпна подкрепа и консултации с психолог, юрист и др.


"Това е ключово при този вид насилие, защото говорим за жени с тежка зависимост от насилника. При мен са идвали жени, които са ме питали луди ли са, в тях ли е проблема, не разбират, че става дума за домашно насилие. Психиката на тези хора е съвсем различна. Доказано е от експерти, че самата травма от насилието, независимо дали е психическо или физическо насилие, причинява такъв стрес, че възпрепятства нормалната работа на мозъка", отбелязва Кръстева.


Част от проблемите не са в законодателството


Немалка част от проблемите, свързани с противодействито на домашното насилие обаче не ас в сферата на законите и за тях трябва усилена, целенасочена и дългогодишна работа, посочва Елена Кръстева.


Трябва системно да се работи в преобръщане на представите, че това е проблем в семейството, в дома. И никой не следва да се намесва. Това е традиция, останала от комунистическия период, но е крайно време да й се сложи край, посочва тя.


Новото законодателство например дава възможност вече преследването на домашното насилие да започва и по жалба не само на жертвата, прокуратурата може да се самосезира или да бъде сигнализирана от съседи, роднини, приятели. За целта обаче трябва ад има кой да сигнализира. А Кръстева припомня много случаи, в които преди да се стигне до убийство, жените са търсили помощ, викали са, но никой не се е отзовал.


Съществува едно усещане за безнаказаност и че всичко ще се размине без последствия, което допълнително успокоява насилниците, смята още адвокатът. Дава пример с множеството заповеди за защита, чието спазване обаче рядко се контролира качествено. "В много случаи, в които с нарушава забраната да се извършва домашно насилие, полицията отказва да задържи нарушителя. А в закона за защита от домашното насилие пише, че той се задържа веднага. Сякаш полицаите смятт, че престъпление има доколкото те са свидетели пряко, да са го видели с очите си. Ако не го видят с очите си, сами заключват, че няма достатъчно доказателства и съответно отказват да си изпълнят задълженията", казва тя.


Друг проблем, по който не се работи е свръхнатовареността на полицаите, изтощението им. И съответно демотивацията им да работят по тези много сложни и тежки казуси.


Противоречиви съдебни практики за родителски права


Често жертвите търпят насилие в името на детето. Логиката сочи, че жена, жертва на насилие, би трябвало да получи по-лесно родителските права над децата си за сметка на насилника. Това обаче в практиката не е винаги така. Последният слуай от Варна на сериозен побой на 14-годишно момиче от баща му, стигнал и до задържане на бащата, е само един от примерите. Бащата е получил правата над дъщеля си, въпреки че е имало данни за упражнявано насилие над майката преди развода.


"Има много такива случаи и по мои дела, и по дела на колеги. Специално си направих труда да попитам колеги с дългогодишен опит има ли ли са дело за родителски права, при което съдебният състав за родителски права да е взел предвид данните за домашно насилие. Нямаме такова дело", каза Елена Кръстева. Даже имало ситуации данните за насилие да се игнорират.


"Има едни бащински организации, които постоянно твърдят, че повечето дела за домашно насилие са измислени, за да може майката да вземе по-лесно родителските права. И има съдии, които дори наказват майките, като видят, че има дело за домашно насилие, дават детето на бащата", разказва адвокатът.


Тя отбеляза, че т.нар. Истанбулска конвенция е задължавала съдът, който гледа делото за родитески права, да изследва данните за домашно насилие. Това в сегашното законодателство остана нерешен въпрос. Но не е и въпрос толкова на императивни разпоредби, смята адвокатът. Защото има доста законови разпоредби, които изискват да се търси най-добрия интерес на детето.


А законът за закрила на детето дава достатъчно основания да предприеме мерки з закрила и да извади детето от средата на насилие. "Проблемът не е толкова на законово ниво, колкото в съдиите и то в конкретни съдии. И адвокатите се молят да не попаднат на тях, когато водят дело за домашно насилие", коментира Елена Кръстева.


Социалните


На база дългогодишната си практика Кръстева смята, че има немалко поводи да се търси подобряване на работата и на социалните служби. Те имат множество правомощия, особено в защита интересите на децата, могат дори да отправят предложения до съда за ограничаване на контактите на децата с родители-насилници, да го извадят от среда на насилие и др. "Не съм чувала обаче за много такива случаи, да не кажа че няма. Сякаш социалните просто отказват да работят по случаи на домашно насилие", допълва тя.


Така на фона на дупките в полиция, социални служби, съд, обществена подкрепа, законодателството може да остане просто едно добро пожелание. А прилагането на правилата да се спъне в редица препятствия - свръхнатовареност на полицаи и социални работници, недостатъчна компетентност и желание да работят активно и да подпомагат жертвите, противоречиви съдебни практики, прокурорски субективни решения, координацията между отделните звена.

Коментари (50)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 1992 Неутрално

  То хубаво - безспорно всякакви насилници и комплексари, които си изкарват лошото настроение и страховете върху жените си, трябва да бъдат наказвани. Ама никъде не съм видял статия за вземане на мерки за психическия тормоз упражняван от жени над мъжете им. Изневери, подмятания, вземане на решения и действия без никакво обсъждане с мъжа, постоянно недоволство и мрънкане, целящи унищожаване на самочувствието, даже на личността на съпруга. Даже няма да влизам в подробности за редовните заплахи как "Няма да видиш децата повече!" или "Ще ти взема апартамента и всичко!", които се чуват и в иначе сравнително мирни семейства. И ако може милото Дневниче да не лъже, щото това бащата да получи правата върху децата е някакъв невиждан прецедент в практиката на българския съд - жената взима и децата и жилището, като в закона си пише, че има право да остане в семейното жилище, дори когато то не е семейна собственост (в случаите когато е, направо го получава), до навършване на пълнолетие на децата. Така че айде стига с тая измислена картинка как в България мъжете по цял ден си бият жените и те милите не могат да направят нищо - това го има в любимите ви ислямски клоаки (там е законно). Истамбулския ферман не мина и няма да мине ако ще всеки ден да пишете по някой пасквил и да интервюирате "адвокати" на кило.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 2. 2 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Любопитно

  "Дневник" потърси за коментар адвокат Елена Кръстева от "Алианса за защита от насилие, основано на пола", която от много години защитава жени-жертви на насилие.

  И защо налате стереотипа, че само жените са жертва на домашно насилие?

 3. 3 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Любопитно

  "Проблемът не е толкова на законово ниво, колкото в съдиите и то в конкретни съдии. И адвокатите се молят да не попаднат на тях, когато водят дело за домашно насилие", коментира Елена Кръстева.

  Госпожа адвокатката сигурно иска щом подаде иска и съдията да отсъди в нейна полза. Тя изглежда така го разбира правото.

 4. 4 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2391 Неутрално

  До коментар [#1] от "Тюфлекчия":

  ИК беше точно за "Ислямските клоаки" и средновековните закони тип Мешерета, Ходжи и една 1400+ годишна книга.

  Иначе съм съгласен - законите се подобряват, но прилагането е под всякаква критика.

  А относно спора за деца - познавах мъж - пие, ходи по жени, не си гледа хич щерката - но тя му е присъдена на него. Майката работи, скромен човек, постоянно знае какво се случва с детето си и му носи храна в училище - но няма права. И знаеш ли защо - защото мъжлето е връзкарче и се е уредило да гепи детските. После майката хвана един изоставен баща - също добър човек, имаше син - вече там правилно бе при него детето; взеха и щерката - нещата се наредиха. Но защо трябваше да се ходи по мъките години - защото прилагането на законите е под всякаква критика.

  ИК ако мине у нас - няма да промени законите, защото в противоконституционната си част няма да се приеме - но ако мине с конст. забележки, както в Чехия и Полша - мешеретата в ма'алите увяхват. Затова и разни КретенКилъри и Либералстудъбонс така гледат да омаскарят ИК с просташко поведение у публичните пространства. Зер ако ИК мине, Хасан става педофил и го съди прокурор, не мешере - и финансиранията от СА, Турция и др. на исляма у нас секват; и като се разрови в ма'алите - но не от нашите, а от Европа - така ще замирише... Точно затова никой не иска ИК с забележки - защото ромите са ценен електорат и в махалите перат мръсни пари - със съдействието на БПЦ тоже.

 5. 5 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 1992 Неутрално

  До коментар [#4] от "Deaddark":

  Айде да видим как ИК ще се оправи точно в Европа с уредените бракове, убийствата на честта и други подобни "културни особености" и после да обобщаваме на едро. Щото не съм чул нещо да се е случило в тази насока по тия държави, които я ратифицираха. Може и да греша - ще се радвам да ми покажеш линкове с примери.

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 6. 6 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Любопитно

  "Последните промени в Наказателния кодекс, приети единодушно от депутатите и въвеждащи нови по-строги правила и по-широки възможности за борба с домашното насилие, се предполага да се избегне подобен край и да се решат същодруги проблеми."
  - Има по-строги правила, но за НПО-активистката това не е достатъчно.

  "Няма нормативен акт, който да задължава полицията да насочва жертвите например към социалните или неправителствените организации."
  - Дали не иска полицаите да й търсят клиенти?

  А с насилието по селата кога ще се заеме някой?

 7. 7 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Любопитно

  "Трябва системно да се работи в преобръщане на представите, че това е проблем в семейството, в дома. И никой не следва да се намесва. "

  Като знаем колко от браковете завършват с развод, мисля, че жените добре си бранят правата, които стават все по-големи.
  Но НПО-тата продължават да твърдят, че точно те трябва да се месят в семейството.

 8. 8 Профил на Дедо Крум
  Дедо Крум
  Рейтинг: 213 Неутрално

  Отатък в СЕГА възхваляват Норвегия. Да не е някаква стиковка в едно и също време?

  Дедо Крум
 9. 9 Профил на dosetliv
  dosetliv
  Рейтинг: 1356 Любопитно

  То ше бъде добре другарката от гендерското непео да помоли др Сорос да излезе с едно тълкувателно решение относно приоритетите вътре в самите Ценности. В следния случай кое треба да бъде основното, и кое - второстепенното: манголюбието, или гендеризъма?

  https://www.24chasa.bg/novini/article/7363884

 10. 10 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2648 Неутрално

  "Трябва системно да се работи в преобръщане на представите, че това е проблем в семейството, в дома. И никой не следва да се намесва. "Като знаем колко от браковете завършват с развод, мисля, че жените добре си бранят правата, които стават все по-големи. Но НПО-тата продължават да твърдят, че точно те трябва да се месят в семейството.
  —цитат от коментар 7 на Jesuit  До коментар [#7] от "Jesuit":

  Това не го разбрах? В смисъл жените нарочно предизвикват развод за да оберат и смачкат мъжа си?

 11. 11 Профил на Alarmstufe Rot
  Alarmstufe Rot
  Рейтинг: 4477 Любопитно

  До коментар [#2] от "Jesuit":

  Тебе жена ти много ли те бие?

  Няма да отговарям на всяка идиотщина на подполковник Грънчаров
 12. 12 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2508 Неутрално

  До коментар [#10] от "deaf":

  Да. Има и такива случаи. За голямо мое съжаление, при едни наши семейни приятели, се случи точно така...

  Бивш tww09306483.
 13. 13 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 844 Весело

  Обаче голям кеф че ИК не мина, толкова не съм се смял от провала на демократския лов на вещици, тоест зафчера.

  Иначе защо не се либерализира режима на оръжието?

  А, сещам се - непео отрядниците не искат свободни хора умеещи да се грижат за себе си, искат смачкана маса която да 'защитават' :)

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 14. 14 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Весело

  [quote#10:"deaf"][/quote]

  Разводът е нормалното решение, когато нещата не вървят.
  Няма нужда да се биете и насилвате. Раздялата е просто и очевидно средство за справяне с проблема.

 15. 15 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Весело

  До коментар [#2] от "Jesuit":Тебе жена ти много ли те бие?
  —цитат от коментар 11 на Alarmstufe: Rot


  Наистина ли очакваш отговор на тъпия си въпрос?

 16. 16 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1935 Неутрално

  В България е належащо да се приеме конвенция за защита на мъжете от постоянното мърморене и психическия тормоз на жените! То е многократно по-разспространено от т.н. "домашно насилие"! А в 90% от случаите на насилие над жените в семейството причина е именно непремерените приказки и обидите от страна на жените!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 17. 17 Профил на Jesuit
  Jesuit
  Рейтинг: 264 Любопитно

  До коментар [#10] от "deaf":Да. Има и такива случаи. За голямо мое съжаление, при едни наши семейни приятели, се случи точно така...
  —цитат от коментар 12 на tww09306483


  И аз имам такива познати.

 18. 18 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2391 Неутрално

  До коментар [#5] от "Тюфлекчия":

  И какво направиха действащите закони с тези проблеми? Нищо. ИК е един закон в повече. Един случай да разреши е файда. Ем дай да оставим мешерето на спокойствие и педофилията културна особеност. ИК може и нищо да не свърши, но не е лош закон, освен с абзаца за джендър деленето, и някое НПО току виж свършило част от работата на прокуратурата. У нас - забрави.

 19. 19
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 20. 20 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2076 Неутрално

  До коментар [#1] от "Тюфлекчия":
  До коментар [#2] от "Jesuit":
  Хайде да сравним случаите, в които мъже са пребивани системно от жените си със случаите, в които жени са пребивани системно от мъжете си! Сигурно на един от първите случаи се падат по няколкостотин от вторите. А при убийствата на партньори жените-убийци са много по-редки случаи. Почти при всичките тези убийства преди това е имало системно домашно насилие.
  Така, че проблемът не е измислен, а реално съшествуващ.
  Доколкото ми е известно при развод ако на единия съпруг е присъдено жилището, което е било обща собственост, то той трябва да изплати на другия съпруг половината от равностойността му. В България също така се полага издръжка само за децата и често тя е символична поради това, че другият съпруг представя документ само за официалните си доходи. Да не говорим, че тори и тази издръжка не се плаща редовно.
  Имам познати жени, които не могат да си получат парите след като съпругът не се води официално на работа, а работи на парче.
  А колкото до изневерите, те са по-чести при мъжете и то със свободни жени. Жените с малки деца просто нямат време за подобни приключения. Hе са редки случаите когато успял мъж заменя жена си с по-млада и по-красива. И на такива случаи съм се нагледала.


 21. 21 Профил на wanderer
  wanderer
  Рейтинг: 2457 Неутрално

  "Моето мнение е, че в случай, че жена сигнализира за насилие в семейството, независимо дали преди това е имало предшестващи оплаквания и жалби, полицията и прокуратурата би трябвало да образуват проверка и с всички механизми на наказателното преследване да порверят дали става дума за еднократен акт или има данни за системно насилие, коментира адвокатът."

  Не разбрах: "всички механизми на наказателното преследване" включват ли постоянна физическа охрана (до семейното легло или направо в него), СРС-та (в тоалетната), личен асистент на жертвата (да я предпазва от противоправни прояви)?
  Или се цели програма "парите следват жертвата" и по подобие на учениците се очаква да спаднат жертвите както учениците в училище и насилниците като учителите? Да няма "обратен ефект" като при принципа "парите следват пациента" - там и пациентите се увеличиха, и бизнесът на траурните агенции са разрасна, та чак стана привлекателен за (за)страхуване от Митьо Очите?
  И какъв ресурс трябва да се отдели - 65 хил. полицайки, опс полицаи, а еманципираните ще са прокурорки, още толкова за постигане на пълна равнопоставеност. И колко защитени жилища трябва да се изградят, щото при три милиона уж жилища (бройкани от алчни търгаши) обитаемите са доста по-малко- толкова, че сме първенци по гъстота в едно жилище.
  Не на последно място -чий бюджет? На затворите, на социалното подпомагане или от "солидарното" НОИ?

 22. 22 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2076 Неутрално

  До коментар [#12] от "tww09306483":

  Предбрачният договор е добро решение за уреждане на имуществените въпроси и по-заможниат съпруг може да защити правата си от неоснователни претенции.
  Някаква кифла чалгарка така не успя да вземе почти нищо от богатия си бивш съпруг.

 23. 23 Профил на klecho
  klecho
  Рейтинг: 1046 Неутрално

  Явно целта е, подобно на ситуацията в други страни, да се започне да се арестува без доказателства.
  Видиш ли, щото ако имало нещо вЕрно в обвинението, насилникът щял да съставлява неминуема опасност за жертвата, а последното оправдавало риска да се окауши невинен човек.

  Срам и позор.

 24. 24 Профил на Тюфлекчия
  Тюфлекчия
  Рейтинг: 1992 Неутрално

  До коментар [#20] от "pamela":

  Аз не оспорвам, че има мъже-изроди и че те трябва да си носят всички последствия. Написал съм го още в първото изречение. Айде стига с тея инсинуации, че който иска да се разгледат проблемите на мъжете, значи иска жените да ядат бой. Обикновено до подобни ситуации (и за двете страни) се стига, щото хората се женят без да мислят. Не понеже всички мъже са насилници или защото всички жени са вещици. А това за изневерите не е вярно - повярвай ми. Една жена колкото и деца да има, може да изневери когато пожелае. На женените мъже не им връзва толкова често и лесно, колкото се хвалят в компании някои от тях. Хеле пък със свободни жени.
  Та мисълта ми е, че всички мислят само за една от проявите на проблемите в съвместното съжителство, пък то има и други, ама на никой не му пука. Кво ти пука, че мъжете се самоубиват много по-често от жените, или че се алкохолизират?

  Браво демократи - станахте по-лоши от тези с които се борите!
 25. 25 Профил на Yavor Angelov
  Yavor Angelov
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#22]
  Права сте. Процентно физическото насилие се извършва предоминантно от мъже върху жени. Важен момент е, че то се извършва от малък процент от мъжете като цяло (дистрибуцията на темперамента между жените и мъжете като цяло се покрива, екстремумите в изключенията са тези, които системно генерират насилие и престъпления).
  Тук има много нюанси - на интелигентните мъже няма какво да им се обяснява, че не трябва да си пребиват жените. Това ние си го знаем. Тези закони трябва да се насочат към сърцевината на проблемите - не да излъчваме реклами по телевизията и да лепим лайкове при поредната жертва. Например, как да запушим пробойните в системата, така че връзкарите да не се измъкват всеки път. Какво да направим в селата, където манталитета и положението е малко по-сложно.

  В завършек, има и друг един момент. Всяка намеса на държавата трябва да е премерена и балансирана. Така както би следвало да е между индивидите - баланс в името на хармонията (макар и не перфектна). И тук има много, ама много работа. В Западното общество, вече е трудно да си мъж, защото нещата са изцяло в полза на жената (една тенденция тръгнала от уж добри намерение) - в случаите на домашно наслие виновен е мъжа, до доказване на противното; 80% от попечителството се присъжда на жените; думата на жената като обвинение (сексуално или физическо) има силата на влязла присъда - тежестта е върху мъжа да докаже невинността си - все неща, които говорят за неравнопоставеност между половете в тази зона.
  В допълнение към това, има много по-големи нюанси, които също трябва да се вземат под внимание - обиди, мачкане на самочувствието, непрестанни претенции и ескалации по линия на достъп до дете - това са все традиционна териория на съвременната жена. Честно е законодателството да бъде хармонично и там (и то вече се случва) в страни като Ирландия, обидите, присическия тормоз, са приравнени на физическия.

  Дълга и дълбока тема, в която е добре човек да не изпада в крайности, а да търси баланса и реалното действие.

 26. 26 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2374 Разстроено

  Като чета коментарите на сравнително интелигентната аудитория на Дневник, смятам че няма шанс скоро да се преборим с ориенталщината. Може би след 2-3 поколения ... дотогава ще умират по 30-40 жени годишно от побой.

 27. 27 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 572 Неутрално

  До коментар [#1] от "Тюфлекчия":До коментар [#2] от "Jesuit":Хайде да сравним случаите, в които мъже са пребивани системно от жените си със случаите, в които жени са пребивани системно от мъжете си! Сигурно на един от първите случаи се падат по няколкостотин от вторите. А при убийствата на партньори жените-убийци са много по-редки случаи. Почти при всичките тези убийства преди това е имало системно домашно насилие. Така, че проблемът не е измислен, а реално съшествуващ. Доколкото ми е известно при развод ако на единия съпруг е присъдено жилището, което е било обща собственост, то той трябва да изплати на другия съпруг половината от равностойността му. В България също така се полага издръжка само за децата и често тя е символична поради това, че другият съпруг представя документ само за официалните си доходи. Да не говорим, че тори и тази издръжка не се плаща редовно. Имам познати жени, които не могат да си получат парите след като съпругът не се води официално на работа, а работи на парче.А колкото до изневерите, те са по-чести при мъжете и то със свободни жени. Жените с малки деца просто нямат време за подобни приключения. Hе са редки случаите когато успял мъж заменя жена си с по-млада и по-красива. И на такива случаи съм се нагледала.
  —цитат от коментар 20 на pamela


  Което по никакъв начин не спира масата да хритикува християнството, поради това че ценностната му система учи на ненасилие, уважение, любов, ограничаване на собствения егоизъм, вярност, чистота, целомъдрие (женен ли си за някой, другите са ти като братя и сестри, а не обекти на сексуална похот), святостта на семейството и т.н. Не, дайте ни свобода, дайте ни я сега, ама ни я дайте без мяра и отговорност, без духовното благородство на съобразяването с другия. Е, на ви! Ми сега що ревете? Домашно насилие, недопустим акт не само в къщи , а и навсякиде, причинен поради пълна липса на правилно отношение към другия. Другия като собственост, а не личност. Нов завет, пише да се третира жената, като по-слаб и нежен съд (чаша, защото всички сме съдове , в които обитава Духът Свети на Бога), с грижа и нежност. Пише мъжа да обича жената, а жената да слуша мъжа. Ауууу, ама как така ще го слуша, това е робство! Не, това е хармония, а дисхармонията започва, като няма мъж на място и или не обича, или не знае как да води, от там и жената издивява и като почне да води вместо него започват и пукнатините. Тя жената ако има свестен мъж на място и обичащ я, ни ще иска да води, ни ще иска да се дели. Защото ще и харесва да има някой да се грижи за нея и да я обича, и да я пази и да я глези и да я наставлява, когато прекали с "женските" особености, клюки, мисловен хаос, емоции. Жената е емоциаонално създание, мъжа рационално, затова така е и писано, кой да е главата. Но ако и мъжа не е мъж и жената не е жена, какво искаме? Причините трябва да гледаме на проблема, за следствията е вече късно, там е драма.
  Изневери. Ми вържете си ги тези карантии, бе! Имаш, жена имаш мъж, да не си католически свещенник да то е забранен секса? Кой ви пречи да сте едно? Ама не, ти ме ограничаваш, свободата ми взимаш, искам като скота, каквото видя да обладая. Бе ти предаваш най-близкия си! А, ако предаваш най-близкия си, какво ще направиш с останалите? Не е проблема под пояса, а над раменете. Няма по-хубаво да се влюбваш отново и отново в мъжа си/жена си и любовницата ти да е съпругата. Всеки иска да вземе, никой не иска да даде, ми ня сатва така, хармонията така не работи. И усилие се иска. Любовта не ви е адреналиново-допаминова наркомания, това трае месец два, а после може да се повроти с усилие и на двамата. Защото има достатъчно семейни, житейски и битови проблеми и ако им оставите да вземат връх, загинали сте. Ми я се обичайте и майната му на материалните глупости и на душевните терзания (страсти, страдания) поради суети всякакви. Па да видим дали няма да станат нещата. Аууу искам новия айфон! Я сготви една супа па седнете на масата цялото семейство единно па си поговорете (и за жени и за мъже говоря), па си кажете нещо мило, то и за децата това е най-важното в живота, семейството е образ на църквата. Покажете си любов с думи и с дело, и другите проблеми от огромни ще станат на джудженца. Мъже, жените не са ви слугини, жени мъжете не са ви доставчици на суровини, вече всичко е общо. Жената не ме кефи - ми я и обърни внимание, сготви сложи на масата, купи цветя, кажи и че я обичаш, па да видим дали няма да се промени и дали няма да започне да те кефи. Мъжа ми не ми обръща внимание, не се прибира до късно вечер, ми я се вземи в ръце, посрещни го, сготви му, направи му уют, па си оправи малко външността, па му кажи нещо мило, стига си го кълвала (то такова животно, жена да не кълве, няма, ама поне налали), па го завлечи в леглото ако трябва, па да видим дали няма да поиска да се прибира. Усилие се иска, не става на готово. Състоянието на семейството е резултата на усилията ни. А децата са продукт на състоянието в семейството. Голяма отговорност е това. От тук трябва да започнем.

 28. 28 Профил на newgenerations
  newgenerations
  Рейтинг: 592 Неутрално

  Пожелавам на всички потиснати и тормозени български мъже, да се окажат в положението на жените. Ей, така, чисто информативно.

 29. 29 Профил на Syzygy
  Syzygy
  Рейтинг: 844 Весело

  До коментар [#28] от "newgenerations":

  "Пожелавам на всички потиснати и тормозени български мъже, да се окажат в положението на жените"

  Най-добре да се приеме наднационален закон позволяващ на стамбулски непео активистки да си избират по един мъж дневно и да го бичуват на мегдана. Ей така профилактично. Тия нерези само така може да ги държи човек в граници

  Fortunately, I didn’t know any experts and so I did it anyway
 30. 30 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1416 Неутрално

  Я пак са напъплили джендъри, абе не разбрахте ли, че истанбулска конвенция в България няма да има?

 31. 31 Профил на pamela
  pamela
  Рейтинг: 2076 Неутрално

  Кво ти пука, че мъжете се самоубиват много по-често от жените, или че се алкохолизират?
  —цитат от коментар 24 на Тюфлекчия


  Да де, обаче статистиките сочат, че се самоубиват по-често самотни мъже, а не мъже със семейства. Т.е. семейството на мъжа е фактор, който по-скоро го предпазва от самоубийство:
  "От Здравната инспекция уточниха, че при реализираните самоубийства: мъжете заемат 77,5%, а жените – 22,5%. Най-често реализирани самоубийства извършват самотни мъже, пенсионери, над 60 г., с тежки заболявания, живеещи в села в областта"
  http://focus-radio.net/от-направените-72-опита-за-самоубийства/

  Същото важи и за алкохолизма: самотните мъже са по-застрашени.
  http://old.segabg.com/article.php?sid=2014122900019985049

 32. 32 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 763 Неутрално

  Започнете с насилствените бракове и педофилията в любимата на Краси Кънев общност.

 33. 33 Профил на Иван К.
  Иван К.
  Рейтинг: 264 Неутрално


  До коментар [#4] от "Deaddark":

  Това са някакви фантзии, ако сега действащото законодателство не се спазва и ИК не се спазва , защото същите хора ще съблюдават спазването .

 34. 34 Профил на proza
  proza
  Рейтинг: 367 Неутрално

  След толкова много заклани жени да претендираш, че се бориш с домашното насилие си е чисто самохвалство. Не само не са го преборили, но от ден на ден става по-лошо. Колят ги посред бял ден като агнета и никой не може да спре насилниците.Подават жалби в полицията и след това ги изтеглят поради страх от отмъщение. Съседи и близки наблюдават отстрани и не се намесват. Има нещо гнило в равнодушието на обществото към домашното насилие. А и самите жертви сякаш приемат да бъдат тормозени и пребивани. Свързват живота си с неподходащи мъже и остават с тях независимо от всичко. Трудно ще се излезе от тази ситуация.

 35. 35 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2426 Неутрално

  До коментар [#34] от "proza":

  Така работят нещата. Държавата е един чиновник, който е на работа от 9.00 до 17.00 и малко му пука за твоите проблеми.

  А и отделно ако чиновника се намеси не е ясно как ще реагират социалните мрежи и дали утре шефа няма да му поиска оставката щото се е намесил не както трябва. Това още повече демотивира чиновниците да си вършат работата. :)

 36. 36 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 572 Неутрално

  След толкова много заклани жени да претендираш, че се бориш с домашното насилие си е чисто самохвалство. Не само не са го преборили, но от ден на ден става по-лошо. Колят ги посред бял ден като агнета и никой не може да спре насилниците.Подават жалби в полицията и след това ги изтеглят поради страх от отмъщение. Съседи и близки наблюдават отстрани и не се намесват. Има нещо гнило в равнодушието на обществото към домашното насилие. А и самите жертви сякаш приемат да бъдат тормозени и пребивани. Свързват живота си с неподходащи мъже и остават с тях независимо от всичко. Трудно ще се излезе от тази ситуация.
  —цитат от коментар 34 на proza


  Ми и критерите за избор се изграждат в семейството. Срещне свестем мъж/жена и айде във френдзоната, срещне някаква утайка и любов до гроб. И после Господ що ме наказва така?

 37. 37 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5568 Неутрално

  Няма лесни решения за такива проблеми. Държавата и най-вече обществото трябва да бъдат безкомпромисни.
  Спомням си за клипа, който беше показателен - писък на малтретирана жена (време за реакция 2 часа и нищо) и удари по барабани (2 минути) ....

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 38. 38 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2088 Неутрално

  До коментар [#31] от "pamela":

  Аз съм чела сравнителни статистики за самоубийствата като глобален инцидент. При мъжете честотата им намалява след брака, а при жените се увеличава след брака.

  Интересно е, че тук хора продължават да стереотипизират видовете насилие по пол: физическо - мъже; психическо - жени. А адвокатката в статията казва, че физическото насилие обикновено е предшествано от психическо. И доколкото съм попадала на данни, действително е така, независимо от пола на насилника.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 39. 39 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2088 Любопитно

  До коментар [#27] от "anarhochristian":

  Коя е тази "маса," която критикува християнските ценности? По мои впечатления критиките са към разминаването между ценности и действия, най-вече от страна на висши духовници.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 40. 40 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  ........................Тя отбеляза, че т.нар. Истанбулска конвенция е задължавала съдът, който гледа делото за родитески права, да изследва данните за домашно насилие. Това в сегашното законодателство остана нерешен въпрос......................

  Не е необходимо.
  Защо ли?
  Защото в 95% от случаите съда и на соца и този сегашният, който си е оня от соца всъщност винаги присъжда децата на майката.
  По дефолт се счита, че майката по-добре се грижи за децата, а това не винаги е така.

  Законодателство има предостатъчно.
  Убийците не подлежат на никакво законодателство. Те ще убиват пак и пак дори да имахме смъртно наказание за убийство.

  Не ни е нужда ИК ми е вторичната мисъл.

  На съда НЕ му пука каква е майката. Знам го от първо лице.
  Два развода имам. И в двата случая всичко ставаше, както искам, НО при почти условие от адвокатите ми, че няма смисъл да правя опити да си взема децата.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 41. 41 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#38] от "7777":

  Най-лесното нещо в България е да осъдиш МЪЖ за ПСИХИческо насилие.
  Няма нужда от доказателства. Въобще не са нужни.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 42. 42 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#37] от "penetrating":

  В първите години след преврата в къщи чух жена да вика силно "помощ".

  За секунди бях в обувките си, пеш слязох за нула време 6 етажа и стигнах до мясотото, но бях трети.
  Не се оказа нещо особено.

  Друг случай. Пак чувам женски глас да вика помощ.
  С кола бях...лято и се чува......и не сам, но моят човек каза да не се меся. Той човека дето беше до момичето беше видимо по-здрав от мен. Все пак аз заден не давам никога. Казвам му "Какво става тук и защо ТЯ вика"? Били гаджета и щял да се жени за нея.
  Питах момичето.....о Боже....потвърди. Питах ги далеч ли живеят...пеш бяха..близо било. Карах с колата, докато не отвори майката на момичето. Изрично я питах дали е майка и. Тя била и щели да се женят. Скарах се на момичето, а на човека се извиних, но той каза, че би направил същото като мен в такава ситуация.

  Но всички тия случаи са отдавна. Много отдавна.
  С нашето поколение явно ще умре и това качество да помогнеш на някого, за когото смяташ, че има нужда от помощ.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 43. 43 Профил на 7777
  7777
  Рейтинг: 2088 Неутрално

  [quote#27:"anarhochristian"][/quote]
  "(то такова животно, жена да не кълве, няма, ама поне налали)"

  Както показвате самият Вие, християмските ценности са хубави, но явно трудни за прилагане.

  А Христос действотелно дава пример за егалитарно отношение към жените, като казва ясно какви трябва да са им приоритетите, според учението му.

  38. И както вървяха, Той влезе в едно село; една жена, на име Марта, Го прие у дома си.
  39. Тя имаше сестра, на име Мария, която седна при нозете на Иисуса и слушаше речта Му.
  40. А Марта се улиса в голяма шетня и, като пристъпи, рече: Господи, небрежиш ли, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне.
  41. Иисус й отговори и рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща,
  42. а пък едно е само потребно. И Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме.

  A man without faith is like a fish without a bicycle.
 44. 44 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7130 Неутрално

  В България институциите не работят.

 45. 45 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5568 Неутрално

  До коментар [#42] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Има и "лъжливи овчарчета" но по-добре както сте сторили, отколкото цял живот да се кахърите, че не сте помогнали.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 46. 46 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1291 Неутрално

  До коментар [#45] от "penetrating":

  Пасивни са хората вече, а и аз остарявам.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 47. 47 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5568 Неутрално

  До коментар [#46] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 48. 48 Профил на dwayne
  dwayne
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#1] от "Тюфлекчия":

  всичко, което си написал в момента са заплахи отправяни към сестра ми, обаче.

 49. 49 Профил на dwayne
  dwayne
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#38] от "7777":Най-лесното нещо в България е да осъдиш МЪЖ за ПСИХИческо насилие.Няма нужда от доказателства. Въобще не са нужни.
  —цитат от коментар 41 на Росен съм аз а Путлер да спасява Русия


  скоро ще разберем дали си прав. над сестра ми се упражнява психически тормоз. днес полицаите не свършиха нищо. да видим по-нататък дали някой нещо ще свърши или всъщност ще решат в полза на насилника.

 50. 50 Профил на dwayne
  dwayne
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Явно целта е, подобно на ситуацията в други страни, да се започне да се арестува без доказателства. Видиш ли, щото ако имало нещо вЕрно в обвинението, насилникът щял да съставлява неминуема опасност за жертвата, а последното оправдавало риска да се окауши невинен човек.Срам и позор.
  —цитат от коментар 23 на klecho


  а ако не го окошарят става страшно. окриляват се. току що полицията беше у нас заради насилника на сестра ми. не свършиха нищо, което неминуемо ще го окрили.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK