Мотивите по делото "Иванчева": Ако е допусната съдебна грешка, тя е в полза на подсъдимите

Присъдите, на първа инстанция, на бившия районен кмет на Младост Десислава Иванчева (вдясно на снимката) и нейната заместничка Биляна Петрова и Петко Дюлгеров бяха произнесени в средата на април

© Надежда Чипева, Капитал

Присъдите, на първа инстанция, на бившия районен кмет на Младост Десислава Иванчева (вдясно на снимката) и нейната заместничка Биляна Петрова и Петко Дюлгеров бяха произнесени в средата на априлПоисканият подкуп и полученият размер от него - 70 хил. евро е доказан по такъв несъмнен начин - според мотивите на съдията Иво Хинов, което означава, че е можело да бъде наложено и максималното предвидено в Наказателния кодекс (НК) наказание от 30 години затвор за Десислава Иванчева. Съдът обаче намира това прекомерно тежко за районен кмет и налага средния размер от 20 години.Съвестта на съдията коригира прекалената строгост на закона


Този акцент се откроява в мотивите с респектиращия обем от 264 страници. Искрен респект буди и бързината, с която съдията Иво Хинов ги написа. Мотивите бяха чакани нетърпеливо заради тежките наказания и обявени по-малко от месец, след като на 15 април съставът на Специализираният наказателен съд произнесе присъдата за подкуп над отстранената кметица на район "Младост" Десислава Иванчева от 20 години затвор, заместничката й Биляна Петрова - 15 години, и посредникът Петко Дюлгеров - 12 години.
В заключението си съдията дори
нарича "неубедителни" собствените си мотиви


да отсъди по-лекия размер на наказанието:


"Погледнато, при обективно и безпристрастно правосъдие, при хладнокръвна математическа
преценка на реалното значение на отегчаващите квалифициращи обстоятелства
(множество) и смекчаващите обстоятелства (налични само за подс. Дюлгеров, относими
основно към влошеното му зрение), се налага необходимост от налагане на наказание,
което да бъде около или дори в размер на законовия максимум - относно подс. Иванчева -
и съответни по-леки наказания за двамата помагачи, отчитайки естеството на приноса им в
общия и краен престъпен резултат.


Но съдът наложи на подс. Иванчева наказание в среден размер и съответни по-леки
наказания на другите двама подсъдими. Мотивите за това съдебно решение в никакъв
случай не може да се нарекат убедителни. Но все пак, ако се касае за съдебна грешка, то тя
е изцяло в полза на защитата".


Следователно, ако е допусната такава евентуална съдебна грешка, то тя е породена от убеждението, че наказанието от 30 години лишаване от свобода се явява прекомерно. А това убеждение е провокирано най-вече от доводите на адв. Марковски, посочени по-горе. Тези доводи, макар и житейски по своя характер и чисто емоционални, без досег с юридическите правила за определяне на наказанието, все пак имаха определена убедителна сила.


В заключение, посоченият аргумент от защитата, касаещ допускане на съдебна
грешка по настоящето дело, според убеждението на настоящия съдебен състав, може да
има реално измерение само в хипотезата, при която тази съдебна грешка е допусната в
полза на подсъдимите."


Провокация към подкуп е имало, но не е имало поръчка към Ваклин


В мотивите се признава, че имат основание опасенията на защитата, конкретно на адвокат Марковски, че врагове на Иванчева, засегнати от нейните действия като кмет, "да са оказали въздействие по настоящото дело". Провокация към подкуп от страна на Ваклин е имало, но само в една от срещите, когато той е разширил обхвата на договорката и върху следващи негови обекти в район "Младост". Независимо от това провокираният следва да носи отговорност, се се казва в мотивите след обширен анализ и тълкуване на промените в законодателството.


Вмешателство в доказателствата може да е имало, но това не ги е опорочило


В мотивите е коментиран случаят пред кабинета на Иванчева, където Ваклин, докато чака, разговаря с неустановен мъж, който казва: "Ти не знам дали знаеш, аз имам оферти ...(не се разбира) Специализираната прокуратура за 15 000 лева... (не се разбира)... те да я направят... (не се разбира). Мен целта ми е... (не се разбира)."


В мотивите четем, че е обезпокоителна невъзможността съдът да установи самоличността на събеседника на Ваклин; "и по-скоро дали това се дължи на съзнателно поставени пречки в тази насока" .


Наред с това се констатира от съда, че репликата на непознатия е била известна на прокурорите, но те "не са направили никакъв опит да установят това лице". Важен детайл е, че няма видеозапис на този разговор, въпреки че Ваклин е окабелен. А относно твърдението на Ваклин, че този мъж е случайно срещнат и не знае кой е, коментарът в мотивите го поставя под съмнение : "От естеството на този разговор, от поздравите помежду им в началото му, от свободния тон помежду им, от намерението да пият кафе заедно, както и от цялостното съдържание на разговора им, основателно може да се предположи, че се касае за една по-дълготрайна връзка."


След детайлно анализиране на всички възможни намеси, съдията заключава, че "прокуратурата не е целяла да удари Иванчева".


До този извод съдията стига като тълкува поведението на прокурорите , които не са поискали максималния размер на наказанието:
"Налице е очевидно отвращение у прокурорите да пледират за тежко наказание. Това нежелание за този вид процесуална проява е силно доказателство, че нито един от тримата прокурори не възприема настоящия процес като средство "да бъде ударена Иванчева", както твърди нейният защитник."
Дори според съдията Хинов прокуратурата не е включила в диспозитива на обвинителния акт действия и срещи на подсъдимите, които биха утежнили положението на Иванчева. Нещо повече - според мотивите прокуратурата едва ли не се е проявила като нейн защитник:


"Обв.акт е съставен по начин, че да създаде съществени процесуални проблеми
– всички в полза на защитата. /.../ Следователно извън всякакво съмнение може да се заключи, че при съставянето на обв.акт прокурорите не са били повлияни от подбуди, несвойствени на наказателния
процес, в ущърб на подсъдимите."


.Освен това съдията смята, че добросъвестността на Специализираната прокуратура и Антикорупционната комисия се доказва и от факта, че не двете институции са осигурили парите за подкупа, а свидетелят строителният предприемач Ваклин:


"Следователно само от обстоятелството, че СпПр и КПКОНПИ не са успели да
намерят парична сума за предаване на подс. Иванчева, като са разчитали св. Ваклин да я
осигури, е достатъчен за извода, че те не са подходили към този процес с намерение да я
уличат в престъпление на всяка цена
", пише в мотивите.


Нарушена е презумпцията за невинност на Иванчева, но й е дадена възможност да наблюдава отблизо следствените действия


при задържането й, четем в мотивите. Зрелищният арест на Иванчева и часове наред с поставени белезници са нарушения, потвърждава съдът. Но пък възможността, която била дадена на дмвете жени да наблюдават съвсем отблизо следствените действия, огледа на автомобила, надвишавала възприетите "стандарти" в такива случаи. Дори разследващите извикали адвокат, посочен от задържаните:

Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров бяха задържани на 17 април 2018 година пред Спортната палата в София.

© Цветелина Белутова, Капитал

Десислава Иванчева, Биляна Петрова и Петко Дюлгеров бяха задържани на 17 април 2018 година пред Спортната палата в София.


"В самото начало на следствените действия подс. Иванчева поискала да се свърже с
адвокат. Това нейно искане било удовлетворено, като разследващ орган е набрал
телефонния номер на посочен от нея адвокат - адв. Върбанов. Първоначално не е била
осъществена връзка с него, като след това е проведен разговор с него; той е бил уведомен
за ареста на подс. Иванчева и нейното желание той да я представлява; посочил е, че ще се
яви по-късно. Следствените действия са започнали без да бъде изчакан адв. Върбанов."


(Малко по-различна от описаната картина видяха поне десет журналисти на 17 април. Адвокат Върбанов дойде към 14 ч. и беше спрян на изхода на подлеза пред Спортната палата, където изчака поне час и половина да му разрешат среща с Иванчева и Петрова, но не беше допуснат, през това време той дори направи изявления пред радиожурналисти. Длъжностното лице с най-висок ранг на мястото на задържането, от което зависеше да бъде допуснат адвокатът, беше зам.-главният прокурор Иван Гешев, придружаван от зам.-шефа на КПКОНПИ Антон Славчев.)


Дали са светнали ръцете им няма значение за доказване на подкупа


Следи от маркиращия химикал, от който според изявленията на прокурора Гешев арестуваните жени са светнали като елхи и това стана хит на сюжета, са намерени на "необичайни места" по телата им, различни места в служебния автомобил на Иванчева, която седнала на шофьорското място, а зад нея посредникът Дюлгеров, до него Биляна Петрова. Дюлгеров оставил парите в кашонче на пода пред себе си, след което излязъл от колата. Коментарът в мотивите е, че твърде късно - едва към 18.30 ч., /арестът им на кръстовището е в 13 ч./, са освидетелствани двете жени за наличието на маркиращо вещество по ръцете им и че това е трябвало да стане веднага.


"При така установените факти за съда е много трудно – и дори невъзможно – да
достигне до еднозначен и несъмнен извод, че следите по ръцете на подсъдимите са
резултат от личния им досег с паричната сума."
, пише в мотивите.


Пълно доверие на свидетеля Ваклин - без него остават само СРС-тата и тефтерчето на Иванчева


Дали присъдите не са основани изключително и дори само на получените със специални разузнавателни средства /подслушване, проследяване и др./, което не е позволено от НПК? Съдията признава, че широкото използване на СРС е "особеност" на делото "Иванчева" и се спира пространно на този въпрос.

"По настоящето дело е налице особеност, свързана с широкото използване на СРС,
респективно на информацията, събрана с тях. /.../
Това поражда определени притеснения в светлината на чл. 177 ал.1 НПК - а именно
дали настоящата осъдителна присъда се основава само на доказателства, събрани чрез
СРС. Следва изрично да се посочи, че настоящата съдебна инстанция основа своите
решаващи изводи въз основа на останалите доказателства по делото най-вече на
показанията на св. Ваклин, като материалите, събрани със СРС, имат само допълнително и
спомагателно значение."
, пише в мотивите.


"Най-вече на показанията на свидетеля Ваклин" се опира съдът, който в друг случай - за непознатия мъж пред кабинета на Иванчева, поставя под съмнение твърдението му, че го срещнал случайно.


И още: Чрез доверието към Ваклин, доверие към Дюлгеров


"Съдът напълно кредитира показанията на св. Ваклин относно срещите му с подс.
Дюлгеров и естеството на разговорите помежду им, вкл и относно съобщеното от подс.
Дюлгеров като изявление на подс. Иванчева и подс. Петрова. Тези показания са в пълно
съответствие с останалите доказателства, вкл и писмени такива. Тези показания са и
подробни, изчерпателни, като св. Ваклин си служи с бележки за дати и места на срещи,
съобразно трайно установения му навик да отбелязва тези обстоятелства. Няма основание
да се постави на съмнение неговата добросъвестност."

.
Наред с това съдия Хинов приема за абсолютно установено, че строителният предприемач Александър Ваклин, който е съоръжен със СРС от разследващите, не е бил инструктиран от тях какво поведение да има по време на срещите си.


"Същевременно нито един представител на държавната власт ( СпПр, разследващи
органи, КПКОНПИ) не е дал указания на св. Ваклин какъв разговор да води с
подс.Дюлгеров, с когото имал няколко срещи, както и с подс. Иванчева и подс. Петрова, с
които имал една среща на 13.04.2018 г. Във всеки един от тези случаи св. Ваклин сам е
взимал решение как да води разговорите, какви изявления да прави и какво поведение да
има по време на тези разговори."


Убедеността в добросъвестността на Ваклин, заедно с тефтерчето на Иванчева, в което фигурира ред, написан собственоръчно : "В - 12 500 X 15", което според съда трябва да се чете, че е постигната договорка за дар от бизнесмена за 12 500 кв. м разгъната застроена площ по 15 евро за кв м.; плюс телефонното позвъняване на Иванчева до секретарката в район "Младост" на 17 април "да пусне" преписката на Ваклин, са сред най-важните посочени доказателства, че Иванчева е поискала и получила подкупа.


А първоначалното възприемане на смисъла на присъдата от препълнената съдебна зала при произнасянето й - че Иванчева е осъдена за искане на подкуп, но не за получаване, сега излиза - видно от мотивите, че е било непълно разбиране на диспозитива на присъдата. В мотивите съдия Хинов пространно се спира на разликата между понятията "приемане" и "получаване" на подкуп, анализира законодателството и заключава, че може да бъде осъдена за приемане на подкупа, защото


не й е бил предложен подкупът /за да го приеме/, а тя сама го е поискала


Тоест тя е осъдена само за искането, а не е осъдена за приемането, но не защото не е получила подкупа, а заради тълкуването на закона от съда. Ако този път сме разбрали правилно.


Заслужава респект, че в мотивите съдия Хинов е цитирал десетки решения на Европейския съд по правата на човека и на Върховния касационен съд за изясняване и подкрепа на възприетите от него становища.


Рубриката “Анализи” представя различни гледни точки, не е задължително изразените мнения да съвпадат с редакционната позиция на “Дневник”.

Ключови думи към статията:

Коментари (232)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1275 Неутрално

  Я, то новината мина вчера?
  Но поне има АВТОРСКИ материал! Едно добро начинание.

  Съдията ѝхинов е изсмукал аргументи от прастите си - дано са му останали поне нокти.

  А присъдата е огромна, та накрая да намалят до излежаното във затвора.

  ГЕРПери, Сър! Гадове, Сър!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 2. 2 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1275 Весело

  Обаче не съдия - направо писател!За толкова кратко време - 270 и кусур страници!
  Стахановец.

  Явно му е по наследство.

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 3. 3 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1861 Неутрално

  Присъда постановена от извънреден съд винаги ще е съмнителна!

 4. 4 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3955 Неутрално

  Добре. Ще приема присъдата, че е според закона. Ама как аджеба, за убийство дават 10-15г,а за подкуп 20??? Толкова ли е евтин човешкия живот в България, или е по-важно да одрусаш пречещия на властта, а пък убития си е убит. Какво толкова е станало? А за убийство, може да се даде доживотна присъда без обжалване.

 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 6. 6 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Моля ви , гласувайте за ГЕРБ ! Дайте шанс на Бойко за поне още два мандата !

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 7. 7 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1275 Весело

  Добре. Ще приема присъдата, че е според закона. Ама как аджеба, за убийство дават 10-15г,а за подкуп 20??? Толкова ли е евтин човешкия живот в България, или е по-важно да одрусаш пречещия на властта, а пък убития си е убит. Какво толкова е станало? А за убийство, може да се даде доживотна присъда без обжалване.
  —цитат от коментар 4 на Vlado Nikolov


  За искане на подкуп!!! Не за вземане - дори Хонов го признава.
  Хинов - слуга на мафията!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 8. 8
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 9. 9 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  Може да е правилно да се въведе максимално наказание за корумпираните чиновници. Но не съм чувал подобно нещо с такива съдебни решения. Или корумпираните чиновници вече няма в страната и това е първият и последен корумпиран служител?

  "Чуждестранен агент"
 10. 10 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1601 Неутрално

  Стига с това корумпе.
  Хем Кьовеши ви е идол, хем Иванчева, едната е против корупцията, другата си иска проценти на квадрат.
  И още нещо, като някое дело ви хареса като изход, хич не коментирате съдията, сега толкова подробно сте го разнищили...

 11. 11 Профил на cinik
  cinik
  Рейтинг: 2389 Неутрално

  Трупаме съдебна практика. От всеки свидетел само това, което върши работа за спуснатите отгоре цели. В решението на КС за Истанбулската конвенция взеха точката за недискриминация при прилагането към транссексуални хора и от нея изведоха, че цялата конвенция е посветена на тях.

  По време на Костов България написа приказка - от държава с хиперинфлация до български лев, равностоен 1:1 на германската марка. По време на Петков можем да напишем втората си приказка - от бананова република, в която премиерът спи върху пачки и кюлчета по светлия пример на идола си Пабло Ескобар, до държава с нулева корупция
 12. 12 Профил на ggot
  ggot
  Рейтинг: 1106 Неутрално

  От 20- 30 години строителната мафия е в комбина със съда, въвлякоха и ГЕРБ.

 13. 13 Профил на Viva la Evolution
  Viva la Evolution
  Рейтинг: 1176 Неутрално

  И 10-тома "мотиви" да напише, само ясно показва на целият български народ, че е участник в наказателна акция срещу независим политик. Явно ченгесарската мафия не позволява на случаен човек да влезе в политиката и ако случайно това се случи, са готови да впрегнат всички ресурси на държавата за да го затрият! Сега обаче българският народ ще Ви зашлеви звучна плесница, като направи Иванчева евродепутат!

  Раковски: "Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част. "
 14. 14 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3533 Неутрално

  И как не можаха да установях кой е поставил кинтите в багажника, си е един, много интересен въпрос....

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 15. 15 Профил на tosho_toto
  tosho_toto
  Рейтинг: 277 Неутрално

  Прави впечатление,че вече не се коментира виновна или невинна е Иванчева,а строгостта на съда.

 16. 16 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#4] от "Vlado Nikolov":

  Убийството лишава от живот един и причинява страдание на близките и приятелите му.
  Подкупът в особено големи размери, който представлява особено тежък случай, и е извършен чрез изнудване от длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - засяга живота на хиляди. И развращава.

 17. 17 Профил на Viva la Evolution
  Viva la Evolution
  Рейтинг: 1176 Неутрално

  До коментар [#4] от "Vlado Nikolov":Убийството лишава от живот един и причинява страдание на близките и приятелите му.Подкупът в особено големи размери, който представлява особено тежък случай, и е извършен чрез изнудване от длъжностно лице, което заема отговорно служебно положение - засяга живота на хиляди. И развращава.
  —цитат от коментар 16 на hammurabi

  Е хубаво, ма какви са мотивите да се дава подкуп на някой, който няма власт да ти спре проекта и единствено може да го забави с 2-3 месеца. А кой тегли банков кредит, за да го даде за подкуп?!!! Ония смешник е толкова инвеститор, колкото аз съм негър!

  Раковски: "Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част. "
 18. 18 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1275 Весело

  И как не можаха да установях кой е поставил кинтите в багажника, си е един, много интересен въпрос....
  —цитат от коментар 14 на hamiltonf


  То май само Хинов не знае :-) Милия!
  Жалко за него, но ГЕРП слизат ДОБРОВОЛНО от власта.
  Хинов си купи фабрика на 22 декември!
  Лузър по рождение ;-)
  Хич не ми жал за глупаци!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 19. 19 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#7] от "skara":

  Дали си поискал или получил подкуп, все си е подкуп. Същата работа е и дали си убил някого с кирка или с лопата - все си е убийство. Нюансите имат значение при индивидуализация на наказанието, но фонът е един и същ.

 20. 20 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 340 Неутрално

  До коментар [#17] от "Viva la Evolution":

  Светът се върти около трите "П". Най-често едно от тези "П" е мотивът за подкупът. Настоящият случай не е изключение. Само изпълнението бе непрофесионално. Затова изгоряха като факли.

 21. 21 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1275 Гневно

  До коментар [#7] от "skara":Дали си поискал или получил подкуп, все си е подкуп. Същата работа е и дали си убил някого с кирка или с лопата - все си е убийство. Нюансите имат значение при индивидуализация на наказанието, но фонът е един и същ.
  —цитат от коментар 19 на hammurabi


  Оооо,я ми се разкарай от главата, дървен философ такъв.
  Ма така било, ми онака било.
  Ти съвест имаш ли или само параграфи са ти у мозъка?

  То бива парадиране със познания във една област, но твоето е прекалено.
  Буквояд!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 22. 22 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1601 Неутрално

  До коментар [#18] от "skara":

  Лозанчо ще я спаси, не се коси.
  А и съюза на съдиите ще протестирва с некоя декларацийка.

 23. 23 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2764 Неутрално

  До коментар [#16] от "hammurabi":

  е те точно това не може да вдене единия натурален процент? извън същия процент , тук "автентичните" са панически активирани поради предстояща присъда на добрия олигарх. присъда отлагана с елементарни присъщи за дребни престъпници "болен адвокат" и с плаха надежда президента да не издаде указ за новоизбран главен прокурор ... надеждата с трета инстанция има достатъчно проблеми

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 24. 24 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1275 Гневно

  До коментар [#17] от "Viva la Evolution":Светът се върти около трите "П". Най-често едно от тези "П" е мотивът за подкупът. Настоящият случай не е изключение. Само изпълнението бе непрофесионално. Затова изгоряха като факли.
  —цитат от коментар 20 на hammurabi


  Да бе, да!
  Нито са поискали, нито са получили подкуп!
  Всичкото е съчинение на вашата ГЕРП-ерска шайка.
  Щото ви бръкна у паничката, некадърници такива!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 25. 25 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2764 Неутрално

  До коментар [#17] от "Viva la Evolution":

  честно ли еволюцията може да роди такъв въпрос? много са 1.5%...

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 26. 26 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2764 Весело

  До коментар [#18] от "skara":

  ами те и фабриките/винпромите купени 1998-2000 година са на път към бюджета

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 27. 27 Профил на Боби Бобев
  Боби Бобев
  Рейтинг: 229 Любопитно

  И кое му е обидното на коментара ми???

 28. 28 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 509 Неутрално

  Срам за съдебната ни система

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 29. 29 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  Присъда постановена от извънреден съд винаги ще е съмнителна!
  —цитат от коментар 3 на svoboden


  Милият,той още не е разбрал и не прави разлика,че съдът е СПЕЦИАЛИЗИРАН,а не извънреден.От Чернобил трябва да е,няма друго обяснение за такова невежество.

 30. 30 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2764 Весело

  До коментар [#27] от "Боби Бобев":

  ми пусни го пак та да видим

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 31. 31 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2764 Весело

  До коментар [#28] от "neut":

  я най после го дефинирайте това "съдебна система" ?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 32. 32 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 855 Весело

  До коментар [#24] от "skara":

  "Да бе, да!
  Нито са поискали, нито са получили подкуп!
  Всичкото е съчинение на вашата ГЕРП-ерска шайка.
  Щото ви бръкна у паничката, некадърници такива!"


  Хей, коте, не се гневи! Български съд, въз основа на събраните материали по делото, е решил че хубавците са си искали "еврота". Ти, възоснова на собствените си вяра и желание, твърдиш, че не са искали подкуп. В страхотна дилема съм, на тебе ли да вярвам или на съда!

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 33. 33 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1601 Неутрално

  До коментар [#32] от "todor._89":

  Почнаха да съдят олигарси, нервни са.

 34. 34 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 284 Неутрално

  Крадлите са невинни, цацата е виноват.

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 35. 35 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  [quote#!"Хей, коте, не се гневи! Български съд, въз основа на събраните материали по делото, е решил че хубавците са си искали "еврота". Ти, възоснова на собствените си вяра и желание, твърдиш, че не са искали подкуп. В страхотна дилема съм, на тебе ли да вярвам или на съда![/quote]
  Добре,ти не си ли наясно,че това е една секта?За сектанта,гуруто е непогрешимо и никакви факти ,доказателства,съдебни решения не могат да повлияят на сляпата му вяра.

 36. 36 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  До коментар [#17] от "Viva la Evolution":

  единствено може да го забави с 2-3 месеца. А кой тегли банков кредит, за да го даде за подкуп?!!! Ония смешник е толкова инвеститор, колкото аз съм негър!
  ================
  🤦🏻‍♂️Очевидно нямате представа как се прави бизнес, за строителният бизнес изобщо нямате представа. Всеки месец на забавяне резолюция, ще ви струва най-малко 80 000 € (това е, ако един малък обект). И ако има няколко от тях и във всяка такава Иванчева седи. И документите за 3-4 месеца държи? Представяте ли инвеститор като патица-милиардер, нали?😊

  "Чуждестранен агент"
 37. 37 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4577 Любопитно

  До коментар [#29] от "mvu02435512":

  И в какво е "специализиран" този съд? "Специализиран наказателен съд"! Има ли НЕнаказателен съд?

 38. 38 Профил на skara
  skara
  Рейтинг: 1275 Гневно

  До коментар [#24] от "skara":"Да бе, да!Нито са поискали, нито са получили подкуп!Всичкото е съчинение на вашата ГЕРП-ерска шайка. Щото ви бръкна у паничката, некадърници такива!"Хей, коте, не се гневи! Български съд, въз основа на събраните материали по делото, е решил че хубавците са си искали "еврота". Ти, възоснова на собствените си вяра и желание, твърдиш, че не са искали подкуп. В страхотна дилема съм, на тебе ли да вярвам или на съда!
  —цитат от коментар 32 на todor._89


  Вярвай на Съда, ама утре Цацата катообърне палачинката да не плачкаш?

  пп Щото той заяви вече, че ще играе във ДНЕШНИЯ противниквия отбор!

  пп Колко сте лементарни! заслужавате да ви ограничават прават дори без повод!

  Прави каквото трябва, да става каквото ще.
 39. 39 Профил на evtimvz
  evtimvz
  Рейтинг: 872 Неутрално

  По всяка вероятност Иванчева е искала да се облагодетелства. Но поведението на следствето, прокуратурата, пресилените изказвания и това, че не са изчакали подсъдимите да вземат парите, а са ги подложили на публична екзекуция, както и съмнителните доказателства, не ме убеждават в тяхната виновност.

 40. 40 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2736 Неутрално

  "......мотивите с респектиращия обем от 264 страници. Искрен респект буди и бързината, с която съдията Иво Хинов ги написа......."

  А, зависи кога е започнал да ги пише.

 41. 41 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4577 Любопитно

  До коментар [#33] от "НеКой":

  Не забелязвам нервност в Пеевски, Доган, Г. Гергов, Домусчиев! Или те не са "олигарси"? Или те са "добрите" олигарси?

 42. 42 Профил на Viva la Evolution
  Viva la Evolution
  Рейтинг: 1176 Неутрално

  До коментар [#29] от "mvu02435512":И в какво е "специализиран" този съд? "Специализиран наказателен съд"! Има ли НЕнаказателен съд?
  —цитат от коментар 37 на vassilun


  "Специализиран" в издевателства ще да е. Няма един проевропейски политик, от последното десетилетие, че и повече, който да не е с обвинение в този "специализиран съд". Пълна порнография!

  Раковски: "Русите са били един най-див и най-варварски народ, както са си и досега останали такива в най-голямата си част. "
 43. 43 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 450 Весело

  тези с апартаментите,при иванчева ли ще ходят или тях само с мъмрене???

  не за друго ама става дума за подобни пари

 44. 44 Профил на свети георги груп от последните дни на герп
  свети георги груп от последните дни на герп
  Рейтинг: 450 Весело

  До коментар [#36] от "putinxujlo":

  щеше да строи с банков заем ли?:)))

 45. 45 Профил на todor._89
  todor._89
  Рейтинг: 855 Весело

  До коментар [#38] от "skara":

  Коте, не се гневи! Не си заслужава заради едни изнудвачи да се поболееш!

  Мазохист съм.Минусите ви ми докарват оргазми.
 46. 46 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  До коментар [#29] от "mvu02435512":И в какво е "специализиран" този съд? "Специализиран наказателен съд"! Има ли НЕнаказателен съд?
  —цитат от коментар 37 на vassilun


  Има,например Административният съд.Специализиран,защото се занимава с дела за престъпления извършени от ОПГ,хора от властта или олигарси.

 47. 47 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1601 Неутрално

  До коментар [#41] от "vassilun":

  Идва нов прокурор, никой не е застрахован.

 48. 48 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 2764 Неутрално

  До коментар [#41] от "vassilun":

  нормално и те да са лошите , обаче при Доган на крака ходи американски посланик(и самолетите се случиха), Домусчиев купува заводи в САЩ , Гергов е вече почти добър ...

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 49. 49 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  До коментар [#43] от "САЩ се управлява от Риад":

  Вие инвеститор?

  "Чуждестранен агент"
 50. 50 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 452 Неутрално

  И това е съдия? Това е право? Сукане и усукване? С какво св. Ваклин заслужи такова голямо доверие от съда? Как така Гешев излезе, че имал отвращение да иска тежко наказание за Иванчева? Тоя Гешев май най-вече има отвращение да иска наказание за истинските злодеи в страната, тия дето вземат подкупи с няколко нули отгоре, тия дето ощетяват държавната хазна с милиарди, тия дето ни прогониха, милиони млади българи, в чужбина.

  Отвращението е мое, отвращение от тоя съд, от тия политици, от тоя народ, който си ги избира и търпи.

 51. 51 Профил на Майндърбайндър
  Майндърбайндър
  Рейтинг: 835 Любопитно

  На 2 места в мотивите се среща словосъчетанието "св.Ваклин". Да очакваме ли предложение за канонизиране му,с оглед безценната му дейност на ползу спецпрокуратуру?

  СЛЕД ГЕРБ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЦЯЛАТА ДЪРЖАВА.
 52. 52 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  [quote#42:"Viva la Evolution"][/quote]

  Да бе,издевателства над горката корумпирана кметичка.Гадове!!!Ще я осъждат,че искала да гушне едни 54000 бона в евро.Срама нямат!

 53. 53 Профил на lechevalier
  lechevalier
  Рейтинг: 452 Неутрално

  До коментар [#24] от "skara":"Да бе, да!Нито са поискали, нито са получили подкуп!Всичкото е съчинение на вашата ГЕРП-ерска шайка. Щото ви бръкна у паничката, некадърници такива!"Хей, коте, не се гневи! Български съд, въз основа на събраните материали по делото, е решил че хубавците са си искали "еврота". Ти, възоснова на собствените си вяра и желание, твърдиш, че не са искали подкуп. В страхотна дилема съм, на тебе ли да вярвам или на съда!
  —цитат от коментар 32 на todor._89


  Когато трябва да избирам, дали да вярвам на Х или на българския съд, винаги ще избера Х. Българският съд не е съд, а бухалка, инструмент. Той осъжда само роми и политически неудобни.

 54. 54 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2744 Неутрално


  “Тоест тя е осъдена само за искането, а не е осъдена за приемането, но не защото не го е приела, а заради тълкуването на закона от съда. Ако сме разчели правилно мотивите.”

  “. В мотивите съдия Хинов пространно се спира на разликата между "приемане" и "получаване" на подкуп и анализира законодателството. Не е можело да бъде осъдена за приемане на подкупа, защото

  не й е бил предложен подкупът /за да го приеме/, а тя сама го е поискала”


  Този съдия трябва да добави и някакво тълкуване. Всеки гражданин трябва да може да си обясни, защо един независим политик, е вкаран в затвора за 20 години.

  Любовта ще спаси света!!!
 55. 55 Профил на НеКой
  НеКой
  Рейтинг: 1601 Неутрално

  До коментар [#53] от "lechevalier":

  А Лозан Панов добър съдия ли е?
  Или за него това не се отнася...

 56. 56 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1321 Неутрално

  Циркът ще бъде голям когато Иванчева стане евродепутат, изяждайки едно място на герболяка.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 57. 57 Профил на gg2
  gg2
  Рейтинг: 259 Неутрално

  Това е пълна первезия! Този така наречен съдия се опитва да измие съвестта си с мастило. Няма да стане. Уж СРС-та не били достатъчни за присъда според закона а ни залива с огромно количество ненужни разговори. Дори в тези СРС-та няма силно уличаващ материал. И вярата в свиделя Ваклин е умопомрачаваща. Ами така всеки би могъл да осъди когого си поиска!

 58. 58 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#36] от "putinxujlo":

  Другарю , съратник от ГЕРБ , и аз мисля че Ваклин много правилно не се е обърнал към Административен Съд . Проблемът му щеше да бъде решен за две седмици и напълно безплатно . Лишавайки ни от възможност жестоко да накажем тази никаквица , която се опитва да мъти водата на ГЕРБ !

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 59. 59 Профил на Peni Nikol
  Peni Nikol
  Рейтинг: 5525 Любопитно

  Новият прокурор може ли да върне делото за преразглеждане.

 60. 60 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2744 Неутрално

  Излиза, че са я осъдили, защото в тефтерчето и е записана някаква сума, което тя отрича.

  Другото “доказателство” е, че се е обадила /още преди да получи парите/ на секретарката си, да задвижи документите на Ваклин.

  Няма друго. Ето с тези две доказателства, се вкарва човек за 20 години.
  Няма СРС в което тя да иска пари.
  Ваклин казва, че тя не му е искала пари.

  Нямам думи!

  Любовта ще спаси света!!!
 61. 61 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4577 Неутрално

  До коментар [#47] от "НеКой":

  Точно там ни е проблема! Зависи от "новия прокурор", а няма система, която да не зависи от личността на прокурора!

 62. 62 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2479 Весело

  До коментар [#58] от "Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ":

  Другарю , съратник от ГЕРБ......
  ================
  😳добра шега🤧😄😂

  "Чуждестранен агент"
 63. 63 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1275 Неутрално

  Политическите затворници в Тиквония...

 64. 64 Профил на registriran
  registriran
  Рейтинг: 450 Неутрално

  До коментар [#7] от "skara":Дали си поискал или получил подкуп, все си е подкуп. Същата работа е и дали си убил някого с кирка или с лопата - все си е убийство. Нюансите имат значение при индивидуализация на наказанието, но фонът е един и същ.
  —цитат от коментар 19 на hammurabi


  Ако ти кажа,че искам да те убия или те убия едно и също ли е според теб?

 65. 65 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2744 Неутрално

  По всяка вероятност Иванчева е искала да се облагодетелства. Но поведението на следствето, прокуратурата, пресилените изказвания и това, че не са изчакали подсъдимите да вземат парите, а са ги подложили на публична екзекуция, както и съмнителните доказателства, не ме убеждават в тяхната виновност.
  —цитат от коментар 39 на evtimvz  ——/
  Всеки изхожда от собственото си поведение в такава ситуация. Вие може би бихте взели пари, но тя не е взимала и никой не доказа обратното.
  Пуяка Гешев, дето щеше да парадира, ако в мотивите не пише, че е взела пари какво ще прави? Ще Ви кажа-нищо. Ще си трае, върти, суче, защото не може да докаже обратното.
  И ако това не Ви засяга днес, мислете дали ако оставим мафията да ни управлява, след време няма някой за Вас, за вашите деца или внуци, да говори, че “вероятно” заслужавате да изгниете в затвора.

  Любовта ще спаси света!!!
 66. 66 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 498 Неутрално

  И ДВЕТЕ СА ОСЪДЕНИ ЗА ПОИСКАН И ПОЛУЧЕН ПОДКУП.
  Някои прибързано обявиха провал на прокуратурата за това, че двете лакомнички са оправдани за неприет подкуп. Неприет е подкуп, който не е поискан, т.е. не са били активна страна, но е взет.
  В случая каките са поискали нагло и са получили. Така, че няма никакво противоречие.
  Много странно, как след като са влезли в колата с парите, точно тогава са се обадили в кметството да придвижат преписката, след като са я държали на трупчета една година.
  Който може да събира едно и едно, ще си отговори.

 67. 67 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3106 Неутрално

  До коментар [#3] от "svoboden":

  Пак си измисляте.Няма извънреден съд.

 68. 68 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3106 Неутрално

  До коментар [#10] от "НеКой":

  Е,Кьовеши е от групата на Сорос в Европа,Иванчева на местно ниво.Няма конфликт

 69. 69 Профил на Angel Simeonov
  Angel Simeonov
  Рейтинг: 450 Неутрално

  Е що не и дадоха два апартамента от Артекс по 400 евра квадрата кат на другарете на некой роднина, ами ще разнасят кашончета по кафета? Продава ги и айде чау.

 70. 70
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 71. 71 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#62] от "putinxujlo":

  кажи за АС като си много отворен инвеститоре

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 72. 72 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3106 Неутрално

  До коментар [#56] от "Свинчуга":

  Ааа,не сао Иванчева,ами и 25 депутата от ДеБъ ше има..

 73. 73 Профил на anty
  anty
  Рейтинг: 692 Неутрално

  Очевидно този "съдия" е сериозно зависим от мафията и също като цацаратурата и в голямата си част от съдилищата,следствието,разните там данс,компи на практика са слуги на мафията която управлява в тази територия България.
  И ГЕРБ и БСП и ДПС и разните там "патриоти" ,барековци и аптекари са просто от една и съща мафия.
  Иванчева и Петрова са трън в очите на тази мафия и за това са тези извращения с тази присъда срещу невинни лица.
  Това дело е за сплашване на всички които не са с ГЕРБ,БСП,ДПС.
  Но причината за тези неща е само една:
  Материала,материала.

 74. 74 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално


  До коментар [#3] от "svoboden":

  Пак си измисляте.Няма извънреден съд.
  —цитат от коментар 67 на yanne


  Много сте прав колега ! ГЕРБ си създадохме ЧК да ни пази от разните умнокрасивци, защото ГЕРБ сме ДОБРОТО !

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 75. 75 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1348 Неутрално

  За искане на подкуп!!! Не за вземане - дори Хонов го признава.
  Хинов - слуга на мафията!
  —цитат от коментар 7 на skara


  ако Хинов беше признал подкупа за взет, св.св Ваклин и Ваклиновица щяха да се разделят със 70 бона в полза на държавата... ей тва е цялата история в романа :)

 76. 76 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2744 Неутрално

  [quote#70:"oliverstone"][/quote]

  Много от лилавите ще гласуват за Националистическите партии, не за друго, а защото ЕНП и ПЕС са на хранилка, тази на Корпорациите.
  Интересно ще е на местните избори , есента.
  Гласовете за нея, ще са много повече.
  Особено с тези “мотиви”, които на втора инстанция няма да минат.

  Любовта ще спаси света!!!
 77. 77 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  На 2 места в мотивите се среща словосъчетанието "св.Ваклин". Да очакваме ли предложение за канонизиране му,с оглед безценната му дейност на ползу спецпрокуратуру?
  —цитат от коментар 51 на Майндърбайндър


  Не знам Вие какво очаквате,но аз наистина не съм очаквал тук да има толкова невежи хора.Но пък,от друга страна,това е необходимо условие за да си член на сектата "Иванчева"П.П.св.е съкратено от свидетелят.

 78. 78 Профил на registriran
  registriran
  Рейтинг: 450 Неутрално

  И ДВЕТЕ СА ОСЪДЕНИ ЗА ПОИСКАН И ПОЛУЧЕН ПОДКУП.Някои прибързано обявиха провал на прокуратурата за това, че двете лакомнички са оправдани за неприет подкуп. Неприет е подкуп, който не е поискан, т.е. не са били активна страна, но е взет.В случая каките са поискали нагло и са получили. Така, че няма никакво противоречие.Много странно, как след като са влезли в колата с парите, точно тогава са се обадили в кметството да придвижат преписката, след като са я държали на трупчета една година.Който може да събира едно и едно, ще си отговори.
  —цитат от коментар 66 на oliverstone

  Нещо май не си разбрал...Съда счита,че Иванчева и Петрова не са взели пари, нито в кафенето нито в колата,но ги осъжда защото Иванчева се е обадила на секретарката си да предвижи преписката.Между другото,четох някъде ,че секретарката е отрекла да е получавала такова нареждане.Не знам дали това е вярно,но ако е така в бъдеще някой независим разследваш орган, ще си има доста работа по този случай

 79. 79 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#40] от "Един препатил":

  А също зависи и дали сам ги е писал.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 80. 80 Профил на putinxujlo
  putinxujlo
  Рейтинг: 2479 Неутрално

  До коментар [#71] от "Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ":

  ☝️не злоупотребявайте с алкохол и наркотици и по-добре да не пушете 😏 капка никотин🐴 кон убива

  "Чуждестранен агент"
 81. 81 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#16] от "hammurabi":

  Този коментар разкрива , че си цинично човече.Срамиш името на древния владетел.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 82. 82 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7454 Неутрално

  Testis unus, testis nullus.
  /Един свидетел, не е свидетел./

  Явно за нашия съд един Ваклин е достатъчен.

 83. 83 Профил на gg2
  gg2
  Рейтинг: 259 Неутрално

  Страница 7-ма, какъв е този брътвеж? Нищо не се разбира! Този съдия бил ли е адекватен когато ги е писал?

  "Привлича съдебното внимание на момента, в който св. Ваклин е сезирал
  правоохранителните органи и предприетите от него правни и фактически действия.
  Достига до извода, че цялата инициатива по даването на подкупа е на св. Ваклин,
  доколкото към момента на това сезиране той вече е бил предприел административни и
  съдебни стъпки да защити правата си. Счита показанията на св. П.Ваклин за недостоверни,
  като в онази част, в която те посочва, че е останала с впечатление, че ѝ се иска нещо, ги
  нарича „свободни съчинения, интерпретации“.Счита показанията ѝ за опровергани,
  доколкото тя твърди, че подс. Иванчева при срещата си с нея не се е интересувала от
  озеленяване, а от показанията на св. Ваклин е станало ясно, че след тази среща го е търсил
  служител на район Младост именно за такова озеленяване"

 84. 84 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 498 Неутрално

  [quote#75:"extraCACA"][/quote]

  Много си тъп Саше! Няма даден подкуп, когато преди това даващия е сигнализирал властите, че му е поискан подкуп. В този случай даването на паричната сума е с цел установяване на престъплението от вземащия, а не за постигане на противозаконна цел Така че подкупа може да е взет, след като е поискан и е даден, и даващият да не се раздели със 70 бона, защото е имал законосъобразно поведение.

 85. 85 Профил на spiegel
  spiegel
  Рейтинг: 1711 Неутрално

  Интересно, че изпитам жал към съдията Хинов. Иванчева ще бъде оправдана, но той ще носи петното на тази присъда доживотно.

 86. 86 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7454 Неутрално

  Толкова крадци по високите етажи бяха уличени напоследък, а няма нито един обвинен и осъден, няма и да има. Иванчева се оказа най-големия злодей в държавата.

 87. 87 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1348 Весело

  До коментар [#84] от "oliverstone":

  абе я си го на*кай... Саше

 88. 88 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално


  ако Хинов беше признал подкупа за взет, св.св Ваклин и Ваклиновица щяха да се разделят със 70 бона в полза на държавата... ей тва е цялата история в романа :)
  —цитат от коментар 75 на extraCACA


  Нима твърдите че присъдата на черезвичаен съдия Хинов е абсолютно фалшива и самият черезвичаен съдия Хинов е за затвора ? ? ? Гнусни клевети ! ! !

  Хора, непадайтесь на инсиноаций, гласувайте за ГЕРБ ! ! !

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 89. 89 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#7] от "skara":Дали си поискал или получил подкуп, все си е подкуп. Същата работа е и дали си убил някого с кирка или с лопата - все си е убийство. Нюансите имат значение при индивидуализация на наказанието, но фонът е един и същ.
  —цитат от коментар 19 на hammurabi


  Все едно твърдиш, че желанието ми да те тресна с правата лопата е равно на самото действие. Толкова си и правист. не че аз съм, но искането и получаането са съвсем различни неща.За протокола, не искам да тряскам никой с каквато и да е лопата. Само давам пример.
  Наистина не ти приляга да ползваш този ник.

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 90. 90 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1348 Неутрално

  много ми е интересно Лалов как ще изкоментира блабланиците на Хинов... чакахме и дочакахме, ай да видим сега

 91. 91 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2744 Неутрално

  Testis unus, testis nullus./Един свидетел, не е свидетел./Явно за нашия съд един Ваклин е достатъчен.
  —цитат от коментар 82 на Роси


  Роси, Ваклин отрича да му е искала подкуп, а Дюлгеров се отказа от паказанията си.
  Няма свидетел, никакъв, зеро!!!!!!

  Любовта ще спаси света!!!
 92. 92 Профил на sandman
  sandman
  Рейтинг: 1035 Неутрално

  До коментар [#33] от "НеКой":

  Кои са осъдени? Или имаш предвид тези смотани подставени лица,дето сами и задниците си не могат да намерят със собствените си ръце?

  You always pay for what you get. Sometimes you get what you pay for.
 93. 93 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 498 Неутрално

  [quote#89:"sandman"][/quote]

  Въобще не си наясно, друже. Искането се наказва, точно както и получаването. Виж Наказателния кодекс.

 94. 94 Профил на gg2
  gg2
  Рейтинг: 259 Неутрално

  Пак страница 7-ма..

  "Относно срещата от 16 март 2018 г посочва, че на нея тримата подсъдими са не са
  говорили за искане и предаване на подкуп"

  Последно, "са" или "не са". И това ми било мотиви на съдия с които в затвора отиват хора с деситилетия!?!

 95. 95 Профил на Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Тлъсто Тъпа Госпожица ГЕРБ
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#80] от "putinxujlo":

  тоес правиш си вятър на пръстенцата, лаланицата да тече, така ли виден строителен инвеститоре?

  Beautiful people are not always good but Good people are always Beautiful...
 96. 96 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2744 Неутрално

  Впрочем, нали не може само със СРС /в което също не се иска подкуп/, да бъдеш осъден???
  Не съм юрист, ако има някой да обясни!!
  Как с тези “доказателства” е осъдена?

  Любовта ще спаси света!!!
 97. 97 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 498 Неутрално

  много ми е интересно Лалов как ще изкоментира блабланиците на Хинов... чакахме и дочакахме, ай да видим сега
  —цитат от коментар 90 на extraCACA
  .

  Лалов няма компетенцията да коментира Хинов, най-малкото защото е районен съдия, а подкупа като престъпление не се разглежда от районен съд. А що за стока е Лалов и колко психически е стабилен, можеш да попиташ служители и негови колеги в Районния съд, но нека да е конфиденциално. Ще бъдеш потресен.

 98. 98 Профил на uvtest
  uvtest
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  Особено с тези “мотиви”, които на втора инстанция няма да минат.
  —цитат от коментар 76 на hope


  Абе вие говорихте,че и на първа инстанция няма да я осъдят,сега се надявате на втората.Когато и там потвърдят вината и ,а после и в апелационният, ще обявите,че всички те са купени,само вашата светица е цялата в бяло.Сектанти!!!

 99. 99 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1348 Неутрално

  До коментар [#97] от "oliverstone":

  всеки има компетенциите да коментира Хинов, другарю... думата "право" знаеш ли какво значи

 100. 100 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2744 Неутрално

  Но разликата между “приемане” и “получаване” на подкуп ще трябва да влезе в учебниците, с автор Хинов.
  В учебника за 4-ти клас пише, че двете думи са синоними!

  Любовта ще спаси света!!!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK