Върховният съд отмени екооценката на Общия устройствен план на Приморско

В момента действа Общ устройствен план за Приморско, който е в сила от 2006 г., но не е съобразен с "Натура 2000"

© Юлия Лазарова

В момента действа Общ устройствен план за Приморско, който е в сила от 2006 г., но не е съобразен с "Натура 2000"Избори 2022

Тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) отмени Становище по екологична оценка от 2017 г. на министъра на околната среда и водите, с което е съгласуван Проект на изменение на Общия устройствен план (ИОУП) на община Приморско. Административното дело е образувано по жалби на Фондация "Българска Фондация Биоразнообразие" и на "Перла Г" АД.


Решението на състава с председател Румяна Папазова и членове Николай Гунчев и Десислава Стоева обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано пред 5-членен състав на ВАС.


Върховните съдии от тричленния състав на Шесто отделение връщат преписката на министъра на околната среда и водите за ново произнасяне при спазване на дадените указания по тълкуване и прилагане на закона.
Според тричленния състав са допуснати пропуски и непълноти в становището, Доклада за екологична оценка и Доклада за оценка на съвместимостта при изследване на характеристиките на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат значително засегнати от измененията в Общия устройствен план.


Изводът на върховните съдии е, че има нарушение на изискване на чл. 81, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда за идентифициране, описание и оценка на всички възможни въздействия върху околната среда от прилагането на плана предвид целите, териториалния обхват и степента на подробност.


Не са взети предвид всички съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи отношение към проекта, включително отнасящите се до райони с особено екологично значение, като защитените зони по Закона за биологичното разнообразие (чл. 86, ал. 3, т. 4 от ЗООС), тоест зоните от мрежата "Натура 2000". По отношение на някои местообитания не са преценени вероятните значителни въздействия върху биологичното разнообразие, фауната и флората.


При тези недостатъци не може да се приеме, че смекчаващите мерки, които са предвидени за предотвратяване и намаляване на неблагоприятните последствия от осъществяването на плана, ще редуцират и компенсират възможно най-пълно негативните въздействия в необходимата степен за опазване на околната среда, посочват от съда,


Старият Общ устройствен план действа от 2006 г.


Петко Цветков, представител на Българска фондация Биоразнообразие, обясни, че съдът признава и аргументите на фондацията, както и тези на "Перла Г" АД.


"Накратко това, което може да последва, и смятам, че е правилно - докладът да бъде върнат на фирмата и експертите, които го подготвят, и да се допълни с въпросните оценки. Това казва съдът – че няма пълни оценки на местообитанията а видовете. Те трябва да бъдат допълнени и Общият устройствен план да се съобрази с тези оценки", обясни Цветков.


"Другата алтернатива е да се тръгне към обжалване от различни страни, но това само ще удължи периода, в който община Приморско няма да има Общ устройствен план. Практически никой няма такъв интерес. Смятаме, че качествените общи устройствени планове, съобразени с изискванията за опазване на природата, дават една сигурност, включително и правна на хората, които желаят да инвестират и да се развива цялата община", каза още той.


По думите му опитите за застрояване не са преставали. "Общият устройствен план дава рамката за съобразени със законодателството дългосрочни решения. Одобряването на парче е най-лошото, което би могло да се случи, и се е случвало преди", обясни Цветков.


Той смята, че когато се правят промени "на парче", не се отчита кумулативният ефект, който застрояването оказва върху природата, и това може трайно да води до увреждане на природата.


"И не само това, но трябва да се планират инфраструктура, водоснабдяване, канализация и качествено пречистване и обслужване и на жителите и инвеститорите на тази територия", добави Цветков.


"В момента действа старият Общ устройствен план, който е приет през 2006 г. Той обаче не е подлаган на оценка за съвместимост и не е синхронизиран с изискванията на "Натура 2000". Заради това могат да продължат застрояванията, които могат да доведат до увреждания на защитените зони в "Натура 2000", каза Цветков.


Общественото обсъждане започна през 2016 г.


А през 2017 г. Министерството на околната среда и водите го одобри. Планът е гласуван с решение на специализирания състав на Висшия експертен екологичен съвет към ведомството.


Още тогава коалиция на природозащитни организации в България излезе със свое становище, с което предупреди, че проектът за план позволява сериозно застрояване на региона в защитени зони.


Според ековедомството обаче одобреният план не допуска ново устройване с цел застрояване на защитените територии край Приморско и отговаря на техните защитни режими.


"Има извършена процедура по екологична оценка и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони. Направена е проверка за допустимост на предвижданията на общия устройствен план с режимите на защитените територии и защитените зони. Констатирано е, че те няма да бъдат нарушени", се казваше в съобщение на пресцентъра на МОСВ преди 3 години.


Посочваше се и че в защитените зони се допуска предвиждане на нови устройствени зони и разширението на съществуващи, където е оценено, че това няма да доведе до значителни отрицателни въздействия върху тях.


Гаранция за това според МОСВ са предложени мерки за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия от изменение на общия устройствен план на община Приморско. Включени са и мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда при прилагането му.


Тогава природозащитници се опасяваха, че е приет план с редукции на площта за застрояване, но отново има риск от презастрояване, както и риск от нови наказателни процедури.


На територията на община Приморско се намират няколко защитени зони от европейската екологична мрежа "Натура 2000", опазващи редки дюни, редки и застрашени растителни и животински видове, лонгозни гори, бяла и жълта водна лилия, блатно кокиче, странджанска боровинка, шипобедрена и шипоопашата костенурка и други, които са и част от Червената книга.


Става дума за следните защитени зони: Комплекс "Ропотамо", Ропотамо, Странджа: "Босна"; "Караагач"; "Бакърлъка"; "Комплекс Ропотамо"; "Ропотамо"; и две зони "Странджа".


Има и защитени територии по българското законодателство като резерват "Ропотамо", поддържан резерват "Вельов вир", защитена местност "Блатото Стамополу", защитена местност "Мурватска река", защитена местност "Беглик Таш-Ропотамо", природна забележителност "Маслен нос", природна забележителност "Пясъчни дюни ММЦ", природна забележителност "Пясъчни дюни" в м. Перла.


Всичко, което трябва да знаете за:
Избори 2022

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK