Лозан Панов отказа на министър Кирилов да си редактира доклада за 2018 г.

Министър Данаил Кирилов предупреди Лозан Панов, че в Народното събрание ще последва ожесточен дебат след доклада му

© Надежда Чипева, Капитал

Министър Данаил Кирилов предупреди Лозан Панов, че в Народното събрание ще последва ожесточен дебат след доклада муПравосъдният министър Данаил Кирилов поиска от председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов да си редактира и коригира доклада за дейността на съдилищата за работата им през 2018 г. и призова пленума на Висшия съдебен съвет да не приема доклада, ако не бъде преправен. Алтернативно Кирилов предложи кадровиците да не приемат поне две от частите в доклада на Панов – тези, които до голяма степен касаят работата на самия Кирилов като председател на правната комисия в парламента.


Дебатите около доклада на Лозан Панов


В годишния доклад Панов е анализирал последните поправки в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се забранява публикуването на съдебни решения и мотивите към тях (с мотив да бъде намален броят на осъдените, които са "предупредени" и избягват влизането в затвор, но ограничиха публичността на съдебните актове). Освен това Панов е анализирал и промените в Закона за гражданската конфискация.


Министър Кирилов смята, че констатациите за тълкувателните решения на ВКС са пристрастни и необективни и залагат противоречие между две отделни власти – законодателната и съдебната.
Председателят на ВКС заяви, че не може да забрави и няма как да си затвори очите. "Няма как да не подчертая промените в НПК и ЗСВ, влезли в сила през 2018 г., заради които се наложи Пленумът на ВСС да вземе решение да иска автентично тълкуване от законодателя за публикуването на окончателните съдебни решения по наказателни дела", каза Панов и посочи, че нямаше да има проблем, ако волята на законодателя бе ясна и непротиворечива.


"В момента прокурорите дават интервюта по тях, осъдени се явяват в телевизионни студиа, а на съда е забранено да съобщи решението си. Това ограничава публичността в правораздаването", категоричен е Панов. Той обясни подробно и че няма как съдът да откаже препис от решението и мотивите към присъдата на някоя от страните по делото, а така често се случва и да изтичат в медиите.


Председателят на ВКС коментира подробно и тълкувателното решение, с което излезе ВКС – че оправдателната присъда и свалянето на обвиненията са абсолютно основание за прекратяване на гражданската конфискация. Решението обаче доведе до спешни законови промени, които бяха гласувани в Народното събрание.


"Законодателната винаги е зачитала тълкувателните решения на двете върховни съдилища. Изключително притеснителни за върховенството на закона обаче са две тълкувателни решения – едното за застраховането, а другото за КПКОНПИ. Във втория случай спасявахме закона", заяви Кирилов, бранейки работата си като председател на правната комисия и отхвърляйки критиките на Панов.


Самият Лозан Панов отказа да коригира и преправя каквото и да било от доклада си – той е изготвен от него, но е гласуван и приет от Пленума на ВКС. Освен това не видя и причина за редакции, макар и предупреден от Кирилов, че, ако докладът остане в този му вид, ще бъде подложен на ожесточен дебат в Народното събрание.


Панов изрази и изненадата си от това, че правосъдният министър може да предвиди каква би била реакцията в пленарната зала.


Министърът сравни ВСС с "гумен печат"


Кирилов цитира и народен представител, който сравнил депутатите с "гумен печат", като този път пренесе сравнението в пленума на ВСС: "Ако вие смятате, че сте "гумен печат", гласувайте транзитно доклада", каза Кирилов към кадровиците.


Изход от ситуацията предложи председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков – докладът да бъде приет и изпратен на НС, а към него да се приложи и пълната стенограма от днешното заседание на ВСС с всички дебати и спорове по темата.


В крайна сметка пленумът на ВСС прие докладите за дейността на Върховния административен (ВАС) и Върховния касационен съд (ВКС), на прокуратурата и на Висшия съдебен съвет за изминалата 2018 г. и ще ги изпрати за обсъждане в Народното събрание.


Докладът на ВАС – 15 000 дела приключени за една година


Председателят на ВАС Георги Чолаков отчете много свършена работи и по-равномерно натоварване на административните съдилища след промените в Административнопроцесуалния кодекс.
"Вече нямаме дела, насрочени за след година и половина, защото с промените успяхме да преодолеем тази натовареност. 15 000 дела сме приключили за една година. А за тази към днешна дата приключените са 8000 дела. Решенията се пишат в едномесечни срокове. Постигаме качество, бързина и срочност", отчете Чолаков, а докладът му бе гласуван и приет единодушно и без въпроси и възражения.


Отчетът на Цацаров – 97% от обвинените са осъдени


Главният прокурор Сотир Цацаров акцентира върху две важни цифри от доклада за дейността на прокуратурата и следствените органи през миналата година. 97% от предадените на съд са осъдени, а за оправданите се запазва положителната тенденция да бъдат под 3%. През 2018 г. те са 2.7%, отчете главният прокурор.


"Това е един много добър атестат за работата на прокурорите", заяви Цацаров и отбеляза като положителни промените в Наказателно-процесуалния кодекс, с които беше въведено разпоредително заседание. В доклада той отчита и намаляване на броя на върнатите дела на прокуратурата. Цацаров каза, че обикновено остава в сянка дейността на Бюрото за защита към главния прокурор и отбеляза дейността на служителите в бюрото за миналата година. През 2018 г. е била обезпечена защитата на 27 лица - 18 в страната и 9 в чужбина. Цацаров благодари на всички служители в бюрото, а докладът му бе приет единодушно с 15 гласа "за".


Спорният доклад на Лозан Панов (пълния текст - тук)


Председателят на ВКС Лозан Панов обясни, че докладът съдържа анализ на ефектите от законодателните промени, проблеми със състоянието на съдебните сгради и съдебната администрация. Той започна изложението си с анализ на законодателството, като припомни, че през 2017 г. влязоха в сила промени в Наказателно-процесуалния кодекс и в Закона за съдебната власт.


Целта им бе да се ограничи броят на осъдените на последна инстанция, които се укриват от правосъдие, с мярката – забрана на ВКС да публикува съдебните си решения на сайта, преди осъдените да бъдат вкарани зад решетките. Според Панов обаче поправките не са достатъчно ефективни, тъй като след окончателна присъда прокурори се изявяват в телевизионния ефир, а осъдени твърдят, че научават от медиите на съдебното решение.


Самият съд, за да спази закона, не може да публикува мотивите към присъдата. В същото време магистратите не могат да откажат да издадат препис на страна по делото, а той често изтича и в медиите – но не от самия съд, обясни Панов.


Друг проблем, на който той акцентира в доклада си, е недостигът на вещи лица и необходимостта от промени в закона. В момента се изпълнява и проект за усъвършенстван модел на съдебните експертизи, който предвижда електронен регистър на експертите. "Недостигът на вещи лица води до отлагане на дела и създава предпоставки за забавяне", обясни Панов.


За това колко са натоварени съдиите данните са много. Средно месечно един съдия през 2018 г. е разглеждал 9,31 дела. Сред най-натоварените традиционно са Специализираният съд (36 дела на съдия месечно), Софийският градски съд (около 25 дела), Софийският районен съд (над 73 дела). По-натоварени сред районните съдилища в страната са тези в Пловдив (57 дела на съдия), Монтана (56), Велико Търново (35) и Смолян (39). За разлика от тях един съдия от военните съдилища разглежда около 1-2 дела месечно.


"Тази неравномерност на натоварването се дължи и на незапълнени щатни бройки за съдии, които понякога се дължат и на забавяне на самите конкурсни процедури и дългите срокове, заложени в тях", обясни Панов.
За дългогодишния проблем със съдебните сгради председателят на ВКС каза, че е оптимист след среща миналата седмица, на която са били обсъждани някои възможни решения. Най-тежко е положението със Специализирания наказателен съд и Апелативният специализиран наказателен съд, които се помещават на ул. "Черковна" 90 в София.


Най-удачното решение за решаване на проблема е те да бъдат преместени в бившия техникум "Сталин". Макар че специализираните съдилища използват по-голямата част от сградата на "Черковна", в дългосрочен план ще има нужда от нови съдебни зали, кабинети, помещения за арестантите, които не са налични в момента.


"Един от възможните варианти е да се раздели гражданско и наказателно отделение", каза Панов, но по думите му това не трябва да се прави, защото ще доведе до затруднения в администрирането и ръководенето на съд, разположен в две сгради. Панов отчете новата сграда на съда в Плевен и напредък в решаването на проблема с тази в Пловдив.


Цацаров призова за диалог по Съдебната карта


Главният прокурор коментира заключенията от доклада на Лозан Панов, но само в частта за съдебната карта и по-конкретно военните съдилища. Той призова за разумен диалог на една маса, на която да се обсъди бъдещето на съдебната карта. "Направен е извод за изключително неравномерна натовареност на съдилищата и ниска натовареност на военните съдилища. Така е и в прокуратурата", каза Цацаров.


Той припомни, че миналата година 11 районни прокуратури бяха превърнати в териториални отделения, а сега се обсъжда това да се случи в още 28 районни прокуратури. "Без да се намесвам в това дали е необходимо същото по отношение на съдилищата – отправям предложение за умерен и разумен диалог, който да постави на дневен ред въпроса необходими ли са промени в съдебната карта", каза Цацаров.


Главният прокурор посочи, че много често се водят спорове във ВСС за военното правораздаване, натоварването, както и за униформите. "Дайте да ги водим на тема за възможните решения според съдебната карта. А възможните решения са включително един военен съд и една военна прокуратура в страната. Дайте да се опитаме да действаме заедно", призова още веднъж Цацаров.

Коментари (97)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2849 Неутрално

  Л. Панов не е първият ,който казва на Барни Ръбъл , че е некадърен, Герджиков го направи още миналата година.
  А сега това недоразумение е министър...

 2. 2 Профил на chicago514
  chicago514
  Рейтинг: 3368 Весело

  Данаил Кирилов трябва да има восъчна фигура в музея на социалистическото изкуство.

 3. 3 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1180 Неутрално

  Барни и Лозан - нищо общо.

 4. 4 Профил на pet_fire
  pet_fire
  Рейтинг: 5321 Неутрално

  Кирливите ризи на съдебната система започнаха да излизат на бял свят.

 5. 5 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Неутрално

  До коментар [#2] от "chicago514":

  По-добре чугунена. Да пресъздава порода, принадлежност и натюрел !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 6. 6 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Неутрално

  Кирилов явно МНОООГО си е повЕрвал 111

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 7. 7 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Лозан да не се прекара?

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 8. 8 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Неутрално

  До коментар [#7] от "О, ко ма напрай!":

  Страхуваш ли го ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 9. 9 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7447 Неутрално

  Какъв е Кирилов ,че да нарежда на върховен съдия.

 10. 10 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3493 Весело

  Маааалиййй, к'во съспенско заглавие е цръцнато!

  Херой, херой!
  Задъхвам се от вълнение ...

  Пък то ... по същество драма няма!
  Стандартна ситуация на административно заседание:
  Коментиран в доклад не е съгласен с оценката за неговата, (забележете, Барню се е тръшкал само за "по неговата част"!), та не е съгласен и протестира, а авторът на доклада не е съгласен, че е сбъркал.
  Е, и?

  Ма Лозан отказал на МИНИСТЪР, Боже мой, както прихълцва газетата?
  Ми к'во от туй?
  На всичкото отгоре Лозан Панов не е някаква си редова мат'рялоединица, а коскоджа ми ти един от Тримата Големи!

  По-скоро би могло да се цръцне, че Барню, някакво си министерче, се опънало на ЛОЗАН!

 11. 11 Профил на truly
  truly
  Рейтинг: 390 Неутрално

  А Чолаков как пее сладко в тон с повелята на партията... Само Панов остана да ви пречи, но вие усилено търсите начин да го изгоните.

 12. 12 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2331 Весело

  Кирилов явно МНОООГО си е повЕрвал 111
  —цитат от коментар 6 на КМЕТ В СЯНКА  До коментар [#6] от "КМЕТ В СЯНКА":
  Всички "катарзисирали" са вярващи в непогрешимостта си!
  Ама, к'во да пра'иш, ген!

 13. 13 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5260 Весело

  Отговорът на Панов: (примерно)
  "В доклада няма правописни и граматически грешки за да го коригирам. Ако се съмнявате, презапишете се в първи клас " :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 14. 14 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Весело

  До коментар [#12] от "batzdravo":

  Верно, че и тоя е от "преродените" комуняги !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 15. 15 Профил на batzdravo
  batzdravo
  Рейтинг: 2331 Весело

  До коментар [#12] от "batzdravo":

  А и, кат' погледнеш, не ти ли напомна на припева на една народна песен:
  ......
  От кратунка - кратунки
  от маймунка - маймунки
  ......

 16. 16 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Начи 152400200 е с. Беглеж, Плевенско, отново с купени гласове -- 11 преф за 2 Андрей Андреев Ковачев, ПП ГЕРБ

  буквално където бутнеш им лъсват купените гласове
  ---
  152400202 с. Брестовец

  1 Мария Иванова Габриел 12 преф

  и така, по дванайсе, по дванайсе... в еното село за един, в другото за друг. ма тва са теа де трябва да са незабележими -- има фрапантни изцепки. и далеч не само няколко
  ---

  В секцията между тях, 152400201, нито Марийка–1–, нито Ковачев–2– имат преференции. Там са купували по-малко Емил Радев–8– и Ивелина асилева–9–

  С тези детайли от кухнята на Мафията/Борисов/ГЕРБ *Борянка* е много наясно, защото и тя е вътре с двата крака

  Vernam Cipher
 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 18. 18 Профил на _imi_
  _imi_
  Рейтинг: 495 Неутрално

  Страшна е агресията на посредствеността и некадърността !

 19. 19 Профил на Darth Plagueis
  Darth Plagueis
  Рейтинг: 1644 Неутрално

  До коментар [#17] от "Дедо Лойко":

  Полячето как е с преференциите?

  Евродепутати от ГЕРБ, БСП и ДПС искат отпадане на мониторинга от ЕК
 20. 20 Профил на меншевик
  меншевик
  Рейтинг: 328 Неутрално

  Този набеден министър е рядко тъпо парче.

  Сокурсник Путина, экс-разведчик КГБ: Вы серьезно думаете, что Путин, делающий подтяжку лица, развяжет ядерную войну? У него от страха ботокс потечет
 21. 21 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4011 Неутрално

  " Самият Лозан Панов отказа да коригира и преправя каквото и да било от доклада си – той е изготвен от него, но е гласуван и приет от Пленума на ВКС. Освен това не видя и причина за редакции, макар и предупреден от Кирилов, че, ако докладът остане в този му вид, ще бъде подложен на ожесточен дебат в Народното събрание.
  Панов изрази и изненадата си от това, че правосъдният министър може да предвиди каква би била реакцията в пленарната зала."

  Удряй през лицето пионките на олигархията ! Никакъв компромис с такива жалки креатури и никакво отстъпление от принципите на правото и справедливостта !
  Поздравления на Лозан Панов за достойната позиция !

 22. 22 Профил на plamen_b
  plamen_b
  Рейтинг: 1555 Любопитно

  Не е ли малко късно да се преправя доклад за 2018 г.?

 23. 23 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 693 Любопитно

  Как може министър да си позволи да иска промени в доклад и то не негов????

  Кой после ще е отговорен, за истинността на този доклад ?

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 24. 24 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 630 Неутрално

  Кирилов е жалка маша с нулево IQ, но нещо започна да се изживява като Големанов. Като него и ще свърши, но виж -дотогава да прави зулуми-това ще го може.

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 25. 25 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално


  До коментар [#17] от "Дедо Лойко":

  Полячето как е с преференциите?
  —цитат от коментар 19 на Darth Plagueis


  кой е тва?

  Vernam Cipher
 26. 26 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 693 Любопитно

  Не е ли малко късно да се преправя доклад за 2018 г.?
  —цитат от коментар 22 на plamen_b


  Нали !

  Поправиха документи декларирани от Пламен Георгиев за 2015 г.За Цацаров поправиха също вписвания от 2012 г , а за колко още,които не знаем
  Вие питате за 2018 г дали може :)

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 27. 27 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#19] от "Darth Plagueis":

  Тафров ли беше роден в Полшар вчера го гледах ма не ги пазя, ся ше погледна от 95% обработени кък е бил

  Vernam Cipher
 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 29. 29 Профил на _imi_
  _imi_
  Рейтинг: 495 Неутрално

  Заради тези опити на министъра ( изпълнителна власт ) за груба намеса в работата на НЕЗАВИСИМАТА съдебна власт е необходимо да му се поиска ОСТАВКАТА. Аман от самозабравили се "Калинки".

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 31. 31 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Барни Ръбъла е идеален за НКВДистки слуга. Тъп, но убеден.

  Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4749 Неутрално

  До коментар [#29] от "_imi_":

  +++

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 34. 34 Профил на nsa17624486
  nsa17624486
  Рейтинг: 1584 Неутрално

  Поредното недоразумение, което прави поредният опит съдебната система да не е независима...

 35. 35 Профил на subsonic
  subsonic
  Рейтинг: 580 Неутрално

  Има нещо злокобно в изражението на Данаил Кирилов.

  Излъчва едновременно наивитет и злоба.

 36. 36 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#19] от "Darth Plagueis":

  забравил съм ептен и SQL, треа си тура SQLite или по-добре на майкрософ, най-орязания SQL Server кък са водеше... така ептен бързо и лесно биха са праели квит засечки ти кефнат. тука имам само два реда малоумно скриптче

  ма за наесен ше съм подготвен, че гробарските л.йнарщини ше бъдат безподобни

  Vernam Cipher
 37. 37 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Александър Йорданов е всеобщ любимец в избирателен район 06, има 96 секци с 20+ преференции, 57 от тях в район 06
  —цитат от коментар 17 на Дедо Лойко


  сори, това са секциите с 10+ преференции, НЕ 20+

  Vernam Cipher
 38. 38
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 39. 39 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 693 Неутрално

  [quote#32:"tolkoli"][/quote]

  Е хубаво де, но защо Цацаров не е проверил диска с всички офшорни сметки на политици във властта и други свързани с тях , даден му още през 2010 г. от Германия, включително и сметки В швейцарски банки???

  Защо? А тук се гърчите, че видите ли съда може и да го е оправдал ,но КОМПИ ще го държи на каишка.

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 41. 41 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#19] от "Darth Plagueis":

  и докато преглеждам Тафров, отново попадам на секция в която гробарите са купували гласове, тук 47 бройки

  5 Асим Ахмед Адемов 47

  № 011300021
  Район № 01 - БЛАГОЕВГРАД

  https://results.cik.bg/ep2019/protokoli/01/011300021.html

  изобщо, ГЕРБ са бати играчът на пазара. само на пръв поглед купените от ГЕРБ гласове са 100 000 до 150 000, възможно е да са повече

  Vernam Cipher
 42. 42 Профил на Gopeто
  Gopeто
  Рейтинг: 1764 Весело

  Специализирания съд да се премести в сградата на бившия техникум "Сталин" - уникално подходящо преложение.

  "За мен върхът е онова високо място, от което ясно съзирам следващата си цел" Боян Петров
 43. 43 Профил на hahohehi
  hahohehi
  Рейтинг: 265 Неутрално

  Военните съдилища и прокуратури, които по същество са служби за трудоустрояване, докога ще ги бавят?
  Властта, вкл. съдебната, упорито отказва да приеме промените в демографията.

 44. 44 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#41] от "Дедо Лойко":

  Ами те и на Позитано го знаят ама си траят и вдигат пара само колкото да клатят капака. За 10 години герберите завзеха цялата администрация и сега ако БСП дойдат на власт или ще трябва тотална чистка или ще последва тотален провал, а те вече йямат кадри за първото.

  Единственият начин Герб да бъде свален е ДБ или нова политическа дила да порасне до коалиционен партньор. Да навлезе във властта този път без издънки и постепено да започне да запълва вакуума.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 45. 45 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 274 Неутрално

  [quote#32:"tolkoli"][/quote]

  Радикалните комунисти нали за това са създадени - да бранят червената олигархия, прикривайки се зад "благородни" помисли. Поне главатарите са наясно с играта, а телкторатът има за задача да вряка и го прави неуморно...

 46. 46 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#41] от "Дедо Лойко":
  100000 х 50 лв. някакви си 5 милиона персонални или ритейл пазаруване. Пазаруването на едро стана докато баце обикаляше с джипа и ятото дЖурналиЗки по градове, села и паланки.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 47. 47 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 679 Неутрално

  До коментар [#41] от "Дедо Лойко":100000 х 50 лв. някакви си 5 милиона персонални или ритейл пазаруване. Пазаруването на едро стана докато баце обикаляше с джипа и ятото дЖурналиЗки по градове, села и паланки.
  —цитат от коментар 46 на tribiri


  Не мисля, че са дали 5 млн. лв! В такъв род секции, в които изборателите биха си продали гласа няма наблюдатгели (може би има само ДПС). Много е по-евтино да се дадат 500 лв на член на СИК, който с химикалче да надраска преференции където е нужно.
  Изборателят може самодори да се подписва и да си ходи.

 48. 48 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#45] от "Reporter US":

  А герберите кой ги създаде драги? Маджо, Тракторът, Пашата и група труженици на тихия фронт. Всички дето подадоха оставка заради червеите се върнаха на бял кон на високи постове след идването на баце на власт.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 49. 49 Профил на Пипера е много лют
  Пипера е много лют
  Рейтинг: 839 Весело

  Барни Ръбъл ще го шокат пак

  https://www.youtube.com/watch?v=eYfOYx1G2zU
 50. 50 Профил на tribiri
  tribiri
  Рейтинг: 914 Неутрално

  До коментар [#47] от "Oleg Shishmanov":

  Не си схванал целият механизъм на покупко-продажбата! Лесно е да дадеш оо 50 лева на калпак, трудно е да видиш колко са хванали декиш. Затова даваш 2000 лева на тартора и му казваш "искам 40 гласа за герб с преференция за Пешо от Чъпръчане". Така в Борован гласуват за кмета на Смолян ама се знае колко има да връща тарторът.

  Какво ли сънува един идиот, че вечно е прав - пак, пак и пак! Започне ли да се държи като скот.. Какъв идиот!? Това е просто глупак!
 51. 51 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Дани Ръбъла тъпото е невменяем. ОСТАВКА!
  А колкото до Цацаров - 97%? Не вярвам. КТБ?

 52. 52 Профил на ikar_01
  ikar_01
  Рейтинг: 661 Неутрално

  До коментар [#35] от "subsonic":

  и не само. За такива хора Иван Вазов е казал: "Человек - деколте в акъла!".

 53. 53 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4274 Неутрално

  UNITED EU UNION

  Напомня друга случка...

  Нося добре оформена декларация, за нотариална заверка.
  Другарка нотариус се задълбочи в текста, задълбочи
  и призна, че не разбира, привиждайки в текта "каша".

  -- Грамотно е писано, на Български, уверявам я.

  -- Каква е целта на декларацията - пита.
  Обяснявам.
  Стъпка към нотариално заверен Договор.

  -- Така нема да стане, понеже е нужно двете физически лица да се съберат
  физически (първо, да пътуват) и едновременно изповядат пред нотарисус.

  -- Точно такива главоболия целя да си спестя, а и на други хора,
  викам.
  Затова съм написал Декларация за Съгласие...

  След като другото лице има този нотариално заверен документ в ръце,
  ще му се развържат ръцете щото, зедно с други необходими документи,
  да се яви при (друг) нотариус за издаване на нотариален Акт.

  Аз отговарям за верността на съдържанието на декларацията си,
  а нотариус... че деклариращото лице е било наистина то,
  на конкретна дата.

  -- Схванах, схванах. Просто бех длъжна да ви осведомя...
  Почакайте в чакалнята.

  Издадоха документа (заверен) делово и експедитивно.

  Всъщност "зорът" бе как ненужно да се усложни и оскъпи една сравнително проста работа. Ако е възможно.
  С повече изповядващи се лица... пристигнали отдалеч ;
  с "подобряване" (прередактиране) на грамотна Декларация
  в Пълномощно или Акт... в няколко екземпляра.

  До коментар [#13] от "penetrating":

  Отговорът на Панов: (примерно)

  "В доклада няма правописни и граматически грешки за да го коригирам.
  Ако се съмнявате, презапишете се в първи клас " :)

 54. 54 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#45] от "Reporter US":А герберите кой ги създаде драги? Маджо, Тракторът, Пашата и група труженици на тихия фронт. Всички дето подадоха оставка заради червеите се върнаха на бял кон на високи постове след идването на баце на власт.
  —цитат от коментар 48 на tribiri


  Пивоварния, мен никой не ме е "създавал". До 2009 съм гласувал само за СДС и превъплъщения. За щастие - никога за радикалното БКП на тов. Костав - ДСБ. Едва след като ГЕРБ ПОКАЗАХА как се управлява и всички БКП-та се обединиха в ОФ срещу тях, ми стана ясно колко съм бил тъп. Е, на вас още не ви е станало ясно и продължавате да си затъпявате, вярвайки на радикалното драгалевско БКП.

 55. 55 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 679 Неутрално

  Дани Ръбъла тъпото е невменяем. ОСТАВКА! А колкото до Цацаров - 97%? Не вярвам. КТБ?
  —цитат от коментар 51 на arcanum


  Ами просто е. Не се образуват дела където се налага да се побачка за да се докаже вина, ами само там където стои някой безпомощен финансово.
  Да видиш колко са милички прокурорите като авокати, ако трябва да привлекат към наказателна отговорност някой дето наистина е извършил нещо пресъпно.
  2 листа с философски обяснения, как са взаимно изключващи се личните и обществените мотивации да се извърши престъпление.
  Цитирам прокурорска реплика "Няма причина да не се вярва на свидетеля, който не е езаимосвързан с господин xxxx". Всяко същество щом търди нещо без да има връзка с тебе (такава видима, като роднинска или брак) значи казва истината. И изобщо ама изобщо не е никакъв проблем, че за всеки случай са пропуснали да ти кажат, че има такъв "свидетел", дето нещо "твърди", пък какво ли остава да знаеш той кой е и има ли връзка!
  97%!!! Пфу! Ако са завели 10% наказателни дела що да не са 97% от тях.

 56. 56 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 692 Неутрално

  Как може министър да си позволи да иска промени в доклад и то не негов????Кой после ще е отговорен, за истинността на този доклад ?
  —цитат от коментар 23 на nessarox


  Прав си, колега. Това си е направо злоупотреба с власт и оказване на натиск. Редно е Лозан Панов да си предаде доклада така както си го е написал, а пленума на ВСС сам да реши какво да приеме и какво да отхвърли. Какъв е този натиск? Данаил Кирилов си въобразява, че е правосъден министър не на България а на Сталин и че тоталитарната власт на ГЕРБ е вече утвърдена. Това си е изцяло тоталитарен манталитет на поведение.

 57. 57 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1112 Неутрално

  Специализирания съд да се премести в сградата на бившия техникум "Сталин" - уникално подходящо преложение.
  —цитат от коментар 42 на Gopeто


  Лозан Панов има тънко чувство за хумор :)

  Където и да натиснеш в ГЕРБ, излиза ГНОЙ.
 58. 58 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1112 Неутрално

  Не се образуват дела където се налага да се побачка за да се докаже вина.
  —цитат от коментар 55 на Oleg Shishmanov


  Потвърждавам от личен опит - подал съм няколко сигнала до прокуратурата, с детайлно описание на обстоятелствата, които покриват състава на съответните престъпления от общ характер, плюс писмени доказателства. Посочил съм съответната съдебна практика на ВКС, Наказателна колегия по такива престъпления, напълно покриваща се с моите съображения. И от прокуратурата отхвърлят сигналите. Коментирал съм много подобни случаи и с други хора. На прокурорите просто не им се занимава.
  После... 97% осъдени. Въпросът е колко е 97% от почти нищо.

  Където и да натиснеш в ГЕРБ, излиза ГНОЙ.
 59. 59 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2007 Неутрално

  До коментар [#32] от "tolkoli":
  До коментар [#45] от "Reporter US":

  Ъъъ, как точно пречи Панов на конфискацията на недоказани пари? Нещо май сте пропуснали! Става дума за това, че след като съдът не те е намерил за виновен няма как някаква комисия да продължи да те разследва по това обвинение. Иначе няма никакъв проблем данъчните да ти спретнат проверка за съответствие на доходите и да те хакажат яко...Но тук е разковничето, данъчните не са тази всевластна комисия, те не могат да ти запорират имотите преди да издадат наказателно постановление. Комисията може и го прави...т.е. обявявате за виновен до доказване на противното.

 60. 60 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1112 Весело

  Данаил Кирилов трябва да има восъчна фигура в музея на социалистическото изкуство.
  —цитат от коментар 2 на chicago514


  За мен това е топ коментарът на седмицата :)

  Където и да натиснеш в ГЕРБ, излиза ГНОЙ.
 61. 61 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2007 Весело

  До коментар [#54] от "Reporter US":


  Пивоварния, мен никой не ме е "създавал". До 2009 съм гласувал само за СДС и превъплъщения. За щастие - никога за радикалното БКП на тов. Костав - ДСБ. Едва след като ГЕРБ ПОКАЗАХА как се управлява и всички БКП-та се обединиха в ОФ срещу тях, ми стана ясно колко съм бил тъп. Е, на вас още не ви е станало ясно и продължавате да си затъпявате, вярвайки на радикалното драгалевско БКП.
  —цитат от коментар 54 на Reporter US


  Не е така, някой те е създал, но явно не е чувал за изделията на Durex, а е трябвало да ги ползва...
  И да, вярвам че до 2009 си бил тъп, няма начин човек да оглупее толкова за 10 години от тогава до сега.

 62. 62 Профил на Дедов'та Колюуа Унукя!
  Дедов'та Колюуа Унукя!
  Рейтинг: 1013 Неутрално

  Какъв е Кирилов ,че да нарежда на върховен съдия.
  —цитат от коментар 9 на Роси


  Дори няма значение, че е върховен съдия.

  Мен- на далеч по- невзрачна позиция- са ме карали да променя писмени обяснения. Отговорът ми беше- това са моите обяснения, аз се подписвам под тях. Ако нещо ме ти харесва- напиши си твои обяснения, и се подпиши. Там- ако искаш- "обясни" ни приказката за Червената шапка. В моите обяснения ще "обяснявам" аз.

  Това е като да ме извикат в полицията за някакви показания, и да ги пише разпитващият, а аз да ги подпиша. Ми няма да стане.

  БАСИ ТЪПИЯ САЙТ!
 63. 63 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 679 Неутрално

  [quote#58:"keen"][/quote]

  Сега ще се виждаме с градския прокурор. Понеже от документацията няма как да му докажа, че има престъпление от общ характер ще му набутам медицинска документация с допълнителни вреди. Ше му покажа и снимки и ще му кажа, че съм удивен от подхода, как личната омраза породена от това, че не го оставям да извършва хулиганските си действия с участието на моите животинки може да се окаже личен мотив за следващите 3 минути за да може престъплението да не е с хулигански подбуди.
  Все едно спипваш Р.Пет. в Плевен да пи.ае във фонтана докато си си натил краката във водата. И възмутен как му пречиш на облекчаването - той те удя. Но понеже е изпитал лична омраза вече към теб, не е престъпление от общ характер щото не е с хулигански подбуди.

 64. 64 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 679 Неутрално

  Давам съвет на Лозан Панов, на И. Прокопиев ако искат да видят нормално отношение към тях от прокуратурата, просто да изчакат докато някой извърши пресъпление срещу тях. Тогава ще видят прокуратурата в нежната светлина на литературно-творческото вдъхновение.
  Чудя се понякога дали няма да е добре да си трмапят местата Прокуратурата и Адвокатската колегия.

 65. 65 Профил на Reporter US
  Reporter US
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Давам съвет на Лозан Панов, на И. Прокопиев ако искат да видят нормално отношение към тях от прокуратурата, просто да изчакат докато някой извърши пресъпление срещу тях. Тогава ще видят прокуратурата в нежната светлина на литературно-творческото вдъхновение.Чудя се понякога дали няма да е добре да си трмапят местата Прокуратурата и Адвокатската колегия.
  —цитат от коментар 64 на Oleg Shishmanov


  Абе, стюпитата да не ви клонират нейде на Кърниградска? След "кретенкилърчето", още един празноглав радикален комунист напъпли форумето…

 66. 66 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 679 Неутрално

  До коментар [#65] от "Reporter US":

  Яз съм от Димитровград. Ама моя като се е раждал през 70-та година Кирилов явно е имало аватия в химкомбината - едновременно в цеха за сярна и азотна киселина + тоя за райски газ и пробив в кулата за амоняк. Така след някоя и друга година съм се родил аз без тези следи и ти дава основание да смяташ, че съм на Кърнинградска :) :) :) хахаха

 67. 67 Профил на xm...
  xm...
  Рейтинг: 3493 Неутрално

  Специализирания съд да се премести в сградата на бившия техникум "Сталин" - уникално подходящо преложение.
  —цитат от коментар 42 на Gopeто

  Уникално непочтено написано.
  И меко казано - некомпетентно.

  Този техникум е най-старото техническо училище в България.
  Някъде веднага след Освобождението го основават.
  И е гнездото, от която се раждат останалите не само из страната, но и по профилите.
  А носи името "Сталин" е само някакви си пет години през '50те ...

  Ина съвсем е прекалила с бъзгането на страстите, както отбелязах. Но конкретно за техникума не ми се повдигаше въпроса.
  Докато не го повдигнахте вие ...

 68. 68 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Днес срещнах Дани Тапото в кулоарите на сградата на ГЕРБ, но отказа да говори с мен, един редови български гражданин. Беше го страх

 69. 69 Профил на dejmos
  dejmos
  Рейтинг: 2514 Неутрално

  Ами още 4-5 такива .....и така приключва ИМПЕРИЯТА НА БУДА

 70. 70 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 679 Весело

  Днес срещнах Дани Тапото в кулоарите на сградата на ГЕРБ, но отказа да говори с мен, един редови български гражданин. Беше го страх
  —цитат от коментар 68 на arcanum


  Да не си бил с маската ?

 71. 71 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 679 Весело

  До коментар [#65] от "Reporter US":

  Мечтата ми е да те видя в Драгалевци! :)

 72. 72 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2007 Неутрално

  До коментар [#68] от "arcanum":

  А какъв го дири в тази сграда един редови гражданин?

 73. 73 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2007 Неутрално

  До коментар [#71] от "Oleg Shishmanov":

  А моята мечта е просто да го видя!

 74. 74 Профил на Oleg Shishmanov
  Oleg Shishmanov
  Рейтинг: 679 Весело

  До коментар [#68] от "arcanum":А какъв го дири в тази сграда един редови гражданин?
  —цитат от коментар 72 на lz73


  Ам то пише на сайта им, че са в малкото НДК. Така, че редови гражданин има как да се намира там.

 75. 75 Профил на hkk06592402
  hkk06592402
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Типично за Дневник. Лозан Панов няма как да откаже да коригира доклада си защото решението е ВСС и то е приема или не приема доклада. ВСС гласува предложението на член на ВСС доклада да бъде изпратен в парламента заедно с протокола от обсъждането. Та героят Панов нещо не е отказвал.

 76. 76 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2007 Неутрално

  До коментар [#75] от "hkk06592402":


  Типично за Дневник. Лозан Панов няма как да откаже да коригира доклада си защото решението е ВСС и то е приема или не приема доклада. ВСС гласува предложението на член на ВСС доклада да бъде изпратен в парламента заедно с протокола от обсъждането. Та героят Панов нещо не е отказвал.
  —цитат от коментар 75 на hkk06592402


  Типично за трол! Лозан Панов няма как да коригира доклада си и това не е новината. Новината е, че министърът си е позволил да поиска тази корекция.

 77. 77 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#29] от "_imi_":

  Точно обратното е, гений! Лозанчо се меси в законодателната власт, а министъра иска Лозанчо да преработи текстовете в които самия Лозанчо прави оценки на работата на парламента. А това не му е работа! Лозанчо може да дава оценки само за ВКС. Не е работа на някакъв си корумпиран съдия да прави оценки, на закони изготвени с и препоръчани от Венецианската комисия.

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 78. 78 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3404 Неутрално

  До коментар [#6] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Кирилов явно МНОООГО си е повЕрвал 111

  Хи хи, некво си там министърче на правосъдието да се опъне на ваш Лозан

 79. 79 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3404 Неутрално

  ,,Лозан Панов отказа на министър Кирилов да си редактира доклада за 2018 г.,,

  Докладът на Лозан Панов непогрешим, репутацията непоклатима

 80. 80 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#59] от "lz73":

  Човек, ти явно четеш само фейк новини. КОНПИ "отнема" имущество само след съдебна заповед, не е верно че тя на своя глава "отнема". И 2ро: 2те неща за които говориш имат много малко общо, да не кажа нищо общо. Но ще ти го обясня с пример. Утре в моя сметка цъфват едни $10млн, превод от фирма регистрирана в офшорна зона - на практика непроследими пари. Колко и да разследват, нищо не могат да докажат за произхода на тези пари, въпреки че е ясно и на кокошките, че това са мръсни пари. И тук идва КОНПИ, каквито комисии има във всяка западна държава, и изискват обяснения, от къде са тея пари?! Може да си получил наследство, може да си ударил джакпота в някоя американска лотария, или да залагаш в интернет, може някакъв бизнес да въртиш, може какво ли не.. вкл може тея пари да са свързани, я с наркотици, я с трафик на оръжие, и пак може какво ли не! И когато твоето обяснение е близо до: ами не знам. Тогава оформят един иск към СЪД, и ако съда прецени и реши, се отнема еди колко си. Повтарям: ако съда реши, след иск от КОНПИ. Та най общо това е процедурата. Та ако те са имали идея, че това са пари от наркотици примерно, но не успеят да докажат в съда, че са именно от наркотици, за което освен че ще ти вземат парите, но и ще те тикнат за 10г при бай Ставри, това обвинение може и да отпадне. Но ок, парите не са от наркотици, и това не отговаря на въпроса: от къде са парите! Не са от наркотици - ок, отърва затвора, но все още не си доказал от къде са парите! И съответно те се отнемат, ще потретя: след решение на съда по иск от КОНПИ. Ако кажеш, тея пари са от лотарията, ще проверят, и ако е така просто ще те пратят в данъчното. Това е. Тук лаете, вкл и Лозанчо, по тоя въпрос, той си знае защо лае, ами вие дето дори не сте разбрал за какво става дума, защо лаете? И вие ли сте платени?! Още нещо: когато говорим за мафия, т.е. нещо прикрито, начина на осветляване на агентите на мафията е точно такъв: след някаква случка, събитие, изтекла информация, (най-често се използва контрадезинформация, ако не знаете какво значи, питайте), и тогава на пръв поглед несвързани хора, организации изведнъж рязко проговарят или действат в определена посока и по този начин скритите агенти се "осветляват". Та лозанчо отдавна светна чий агент е. Еее явно има и неразбрали, и сте предимно у тоя форум :) мдааа, и вие светнахте :) точно по тоя начин, ако някой се хване да ви проследи IP-тата, ще грейнете като коледна елха, и те много добре знаят това. И преди някой умник да е казал, че вие в лийдуей използвате проксита, мдааа използвате, нали сте про-та, ама и така грейвате :) нормалните хора не ползват проксита, имат си и поведение спрямо часовата си зона. Абе всичко е ясно на всеки, само тук у тоя форум все неразбрали, а уж хем умни, хем красиви хора :)

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 81. 81 Профил на matematika
  matematika
  Рейтинг: 306 Неутрално

  До коментар [#59] от "lz73":

  Аз право не съм учила, но много пъти и по филми и другаде съм чувала "невинен до доказване на противното" а не както КОНПИТО обратно го тълкува "виновен до доказване на противното"

 82. 82 Профил на SML
  SML
  Рейтинг: 598 Любопитно

  Откакто се "издигна" по неведоми пътища си е повярвал страшно много. Даже останалите членове на ВСС, които по принцип не харесват Панов, са му обяснявали, че говори глупости...

  One should be free to do whatever he wants, as longs this does not interfere with the equal right of everybody else to do the same.
 83. 83 Профил на petyo9
  petyo9
  Рейтинг: 692 Неутрално

  Откакто се "издигна" по неведоми пътища си е повярвал страшно много. Даже останалите членове на ВСС, които по принцип не харесват Панов, са му обяснявали, че говори глупости...
  —цитат от коментар 82 на FvH


  Това се нарича политическа проституция. ДК би направил всичко по силите си да докара до оргазъм мъжът с косматите гърди и с магнолия в двора. Подозирам, че на моменти осъзнава как го възприемат от страни, но си слага пердето само и само да накефи господаря.

 84. 84 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3056 Неутрално

  "Панов изрази и изненадата си от това, че правосъдният министър може да предвиди каква би била реакцията в пленарната зала."

  Предвидим е самият Кирилов. Толкова е предвидим, че всички знаят кой е и какъв е. Знаят се и аверите му.

 85. 85 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2215 Весело

  По аналогия на делян пеевски, достатъчно е само човек да зърне това позитано-герберунгелско комуне кирилов, за да го оцени сравнително точно!
  Колко ли акъл трябва да има този екземпляр, щом си е помислил, че Лозан Панов мигом ще се юрне да редактира доклада си заради него...
  Цялата върхушка на партия герб е изградена от кирилово-подобни елементи и калинки с нулева стойност за обществото.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 86. 86 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3404 Неутрално

  До коментар [#40] от "Дедо Лойко":

  И сега, след като си редактирал тази база данни мислиш, че ти верваме

 87. 87 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 322 Неутрално

  До коментар [#81] от "matematika":

  Очевидно не сте учили право. А за филмите: ниво турски сериал сте, извънземните дойдоха ли?! Вампирите събудиха ли се?! :)
  Да поясня: в момента в който у ваша сметка се появят едни $10млн примерно, вие вече сте виновен, и най-малкото е отнемане на парите, които очевидно не са ваши, ако вашия отговор е: ами, ъъъъъ, ами, не знам от къде са тея пари или изпльоскате някоя невероятна лъжа, която те могат да проверят. Е в тоя момент, вече сте виновен, а до този момент сте били невинен. Въпроса тук вече става, в какво точно сте виновен! И данъчните, не винаги имат правомощия по подобни случаи, затова е и нуждата от специална комисия, която да разследва подобни случаи и да праща искове за отнемане в съд! Същото е, ако утре в багажника на колата ви намерят едни специално белязани €70хил: до този момент сте били невинен, еее след този момент вече сте виновен.

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 88. 88 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3404 Неутрално

  До коментар [#59] от "lz73":

  ,,Но тук е разковничето, данъчните не са тази всевластна комисия, те не могат да ти запорират имотите преди да издадат наказателно постановление. Комисията може и го прави...т.е. обявявате за виновен до доказване на противното.,,

  Гочно по този начин на времето вкараха АЛ КАПОНЕ в панделата. Съдът го оправдава, но данъчните го хващат с несъответствие и неплащане на данъци. Тамошното КОНПИ издава решение виновен и АЛ-чето влиза в панделата и му конфискуват квото трябва. Това ви го пиша накратко за да знаете как действат в белите държави

 89. 89 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3404 Неутрално

  До коментар [#36] от "Дедо Лойко":

  ,,забравил съм ептен и SQL, треа си тура SQLite или по-добре на майкрософ, най-орязания SQL Server кък са водеше...,,

  Значи тва ти е програмката за редактиране на каквото искаш

 90. 90 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално


  До коментар [#40] от "Дедо Лойко":

  И сега, след като си редактирал тази база данни мислиш, че ти верваме
  —цитат от коментар 86 на сидер


  капут, тургам ти номера на протоколи. ма моа и директно линкчета към сайта на СИК, щом сте чак толкова некадърни и мързеливи гробарите

  Vernam Cipher
 91. 91 Профил на Дедо Лойко
  Дедо Лойко
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#89] от "сидер":

  капут, пече се, пече се

  param
  (
  [switch]$InstallLocalDB = $false
  )

  if ($InstallLocalDB)
  {
  Write-Host 'Installing Microsoft SQL Server 2017 LocalDB...'

  Invoke-WebRequest https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=853017 -OutFile "$($PSScriptRoot)\tmp.exe"

  $Language = 'en-US'
  $Arguments = @(
  '/Quiet'
  '/Verbose'
  '/Action=Download'
  "/Language=$Language"
  '/MediaType=LocalDB'
  "/MediaPath=$PSScriptRoot"
  )
  Start-Process -FilePath "$($PSScriptRoot)\tmp.exe" -ArgumentList $Arguments -Wait

  Remove-Item "$($PSScriptRoot)\tmp.exe"

  Start-Process msiexec.exe -ArgumentList "/I $($PSScriptRoot)\$($Language)\SqlLocalDB.msi" -Wait

  Remove-Item "$($PSScriptRoot)\$($Language)" -Recurse
  }

  if (-not (Test-Path -Path "$($PSScriptRoot)\DB")) {
  New-Item -Path "$($PSScriptRoot)\" -Name 'DB' -ItemType Directory
  }

  $connection = [System.Data.SqlClient.SqlConnection]::new(
  "Server=(localdb)\MSSQLLocalDB;Integrated Security=true;Connect Timeout=60;")
  $connection.Open()
  $command = [System.Data.SqlClient.SqlCommand]::new()
  $command.Connection = $connection
  $command.CommandText = "
  USE master;
  CREATE DATABASE EP2019
  ON
  (
  NAME = EP2019,
  FILENAME = '$($PSScriptRoot)\DB\EP2019.mdf'
  -- ,
  -- SIZE = 10,
  -- MAXSIZE = 50,
  -- FILEGROWTH = 5
  )
  LOG ON
  (
  NAME = EP2019_Log,
  FILENAME = '$($PSScriptRoot)\DB\EP2019.ldf'
  -- ,
  -- SIZE = 5MB,
  -- MAXSIZE = 25MB,
  -- FILEGROWTH = 5MB
  );
  "
  [void]$command.ExecuteNonQuery()
  $command.Dispose()
  $connection.Close()
  $connection.Dispose()

  Vernam Cipher
 92. 92 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5260 Неутрално

  До коментар [#53] от "dnevnikar":

  :)
  Аз така изповядва сделки. Едното лице се подписва пред един нотариус на 500 км от мен, аз - на друго място и сделката е валидка когато се съберат подписите физически :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 93. 93 Профил на my_self
  my_self
  Рейтинг: 441 Неутрално

  Хубаво е да има повече хора като Панов в съдебната ни система...

 94. 94 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1112 Неутрално

  До коментар [#80] от "ndb":

  Откъде се пръкна такъв "многознайко" бе :)
  Разбира се, че съд се произнася. Но той се произнася по повод отнемането и ОСНОВАНО на закона. Ако законът казва "взимай всичко, дето е над декларираното", съдът ще се произнесе така, та ако ще това да се отнася до стотинките ти за закуска, които ти е дала баба ти.
  Лозан, както и повечето хора, които разбират от право, казват, че първо трябва да се докаже, че тези стотинки са от някакво престъпление, че имаш вина за това. Иначе се нарушава презупцията за невиновност - чл.48 от Хартата за основните права на ЕС и чл.31 от Конституцията на РБ, а също е и основен принцип в правото на нормалните държави по света.

  Където и да натиснеш в ГЕРБ, излиза ГНОЙ.
 95. 95 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 274 Неутрално

  От къде на къде, министър ще се меси в работата на ВКС? Тоя герберунгел осъзнава ли, че е на ръба на Конституцията? Айде ОСТАВКА и бегом при Цецка, че и трябвал бояджия за стените на новото апартаментче.

 96. 96 Профил на lz73
  lz73
  Рейтинг: 2007 Неутрално

  До коментар [#88] от "сидер":


  До коментар [#59] от "lz73":,,Но тук е разковничето, данъчните не са тази всевластна комисия, те не могат да ти запорират имотите преди да издадат наказателно постановление. Комисията може и го прави...т.е. обявявате за виновен до доказване на противното.,,Гочно по този начин на времето вкараха АЛ КАПОНЕ в панделата. Съдът го оправдава, но данъчните го хващат с несъответствие и неплащане на данъци. Тамошното КОНПИ издава решение виновен и АЛ-чето влиза в панделата и му конфискуват квото трябва. Това ви го пиша накратко за да знаете как действат в белите държави
  —цитат от коментар 88 на сидер


  Ами не е баш така! Ал Капоне е осъден от редовен американски съд, в комплект с 12 съдебни заседатели, за това че не е платил данъци на едни пари. Ако се поразровите ще видите че няма начин в оная държава да ти запорират имущество само щото така са решили някакви от някаква комисия.

  До коментар [#80] от "ndb":

  И като добавка за колегата: май не схващате, тази комисия не се занимава с укриване на данъци. За това има данъчни. Тази комисия трябва да се бори с други работи. Примерът с многото пари по сметката е типичен пример за недеклариран доход и всеки редови данъчен ще ти обясни какво следва. Тук комисията няма работа. Тя трябва да докаже, че тези пари са в резултат на престъпление.

 97. 97 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 274 Неутрално

  До коментар [#80] от "ndb":

  Нещо ти е сбъркана цялата конструкция. Един прост пример -тия 10 млн. първо трябва ти сам да екларираш от къде са, т.е. сам да си определиш източника на доход. Второ, ако кажеш, че са от лотарията, пак ти трябва да го докажеш, а не прокуратурата да доказва, че не са от лотарията. Разпределение на докзателствена тежест ала-бала?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK