Социалното министерство опровергава слухове за отнемане на деца без съд

Част от листовката, която се разпространява от името на група във "Фейсбук"

Част от листовката, която се разпространява от името на група във "Фейсбук"Министерството на труда и социалната политика направи днес пореден опит да реагира на поредната фаза от организирана през социални мрежи кампания срещу Закона за защита на детето, която премина и към разпространяване на листовки със спорно и невярно съдържание. На листовките е посочен интернет адресът на група във "Фейсбук" на борещи се с проекта за Национална стратегия за детето 2019-203 г.


Страницата е изпълнена с категорични откази за диалог, разпространяване на списък на "хората, които искат чрез цензура да се заглуши гласът на истината" и констстатации като "От писанията на тези, които подкрепят Стратегията, категорично е ясно, че диалог с тях НЕ може и НЕ трябва да се води. Безсмислено е пилеенето на обществена, интелектуална и физическа енергия."


Предлагаме ви пълния текст на позицията на МТСП:
Министерството на труда и социалната политика остро възразява срещу манипулативните твърдения и неверните интерпретации в социалните мрежи, че от 1 януари 2020 г. ще влязат в сила законодателни промени, с които ще се даде възможност "да се отнемат деца в рамките на 24 часа без съдебна заповед по анонимни сигнали ".


Категорично заявяваме, че разпоредбата на чл. 36г от Закона за закрила на детето цели единствено да се регламентира и подобри междусекторния подход и сътрудничество при случаи на насилие над деца, както и да осигури стабилитет при прилагането на Координационния механизъм при насилие, който действа от 2010 г. В нея са отразени основните дейности, разписани в Споразумението за сътрудничество и координиране на органите по закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.


Съгласно действащите разпоредбите на ЗЗД органите за закрила на детето имат конкретно разписани ангажименти и отговорности в съответните области – вътрешни работи, здравеопазване, образование и т.н. Ролята на действащия от 2010 г. Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция е за изясняване и разпределяне на основните права, задължения, процедури и подходи на участниците при неговото прилагане. С механизма се въведе междусекторния подход и работа на мултидисциплинарни екипи на местно ниво.


В Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето още от 2006 г. е регламентирано, че "анонимни сигнали не се разглеждат, освен в случаите, отнасящи се до насилие над дете". В същия закон от 2003 г. е регламентирано "задължение за съдействие" като всяко лице, на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми компетентните за това органи. Същото задължение има и лице, на което това е станало известно във връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална тайна.


Деца се настаняват извън семейството само след съдебно решение при много крайни случаи на насилие, неглижиране и нарушаване на интереса на детето (склоняване към проституция, просия, трафик). Социалните работници и полицията извеждат деца само ако животът и здравето на детето са застрашени. Настаняването на дете извън семейството може да стане само при наличие на основания, определени в закон и винаги подлежи на съдебен контрол.


Неверни са и твърденията, че с промените в законодателството се регламентират "нови основания и правомощия за отнемане на деца".


Основанията за настаняване на дете извън семейството са регламентирани в чл. 25 от Закона за закрила на детето още през 2009 г. и не са променяни и разширявани с приетите на 7 март промени в законодателството в областта на закрилата на децата. Съгласно действащите от вече 10 години текстове като мярка за закрила извън семейството може да бъде настанено дете:


1. чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права са ограничени;


2. чиито родители, настойници или попечители без основателна причина трайно не полагат грижи за детето;


3. чиито родители, настойници или попечители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат;


4. което е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;


5. в случаите по чл. 11 от Конвенцията от 1996 г.;


6. чиито родители, настойници или попечители са се съгласили и отказват да прекратят участието му в предаване по смисъла на Закона за радиото и телевизията и с това се създава опасност за неговото физическо, психическо, нравствено и социално развитие.


Настаняването на детето извън семейството се налага като мярка за закрила след изчерпване на всички възможности за закрила в семейството освен в случаите, когато се налага спешното му извеждане.


В чл. 26, ал.1 на Закона за закрила на детето е направена промяна, която не внася нов смисъл и ново съдържание в действащия от 2006 г. текст. Редакцията е продиктувана единствено от промяна в терминологията в областта на социалните услуги и е свързана с премахването на специализираните институции като форма на грижа за деца. В сегашната разпоредба е записано, че: "Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, както и настаняването на дете за отглеждане в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или специализирана институция се извършва от съда". Новият текст, който ще влезе в сила на 1.01.2020 г., гласи: "Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство или в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва от съда".


Същата е логиката и за направените промени в чл. 27, ал. 1 от Закона за закрила на детето. Действащата от повече от 13 години разпоредба гласи: "Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство, социална услуга - резидентен тип или в специализирана институция се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето". В променения текст, който ще влезе в сила на 1.01.2020 г., е записано: "Настаняването на дете в семейство на роднини или близки, в приемно семейство и в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа се извършва със заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" по настоящия адрес на детето". И тук в новата редакция няма нов смисъл и ново съдържание, а е свързана единствено с новата терминология във връзка със закриването на специализираните институции като форма на грижа за деца.

Коментари (305)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3421 Неутрално

  Дайте глас и на противоположните страни, които например казват:
  "Задължителното сексуално образование за малки деца е неприемливо! Отделно, част от спорните теми са задължителната патронажна грижа и посещения по домовете за деца от 0 до 3 години, планираното обхващане на 33% на децата от 0 до 3 години в ясли и обхващане на 95% от децата в детски градини, без значение на мнението на родителите. Въвеждането на специализирано детско правосъдие, според което децата могат да съдят родителите си по теми, за които имат противоречия, също е проблем. Вече виждаме плодовете на детското правосъдие в скандинавските и други западни страни – например, деца, които са извеждани от семействата им и настанявани в приемна грижа, защото родителите им не позволяват да започнат процедура за смяна пола или пък защото родителите им възлагат определени домашни задължения, които те не желаят да изпълняват. Не сме съгласни и с ратифицирането на Третия незадължителен факултативен протокол към Конвенцията на ООН за правата на детето, създаващ процедура за подаване на жалби за нарушени права на децата и задължаващ България да изпълнява решения на Комитета по правата на ООН без право да се противопоставя, което всъщност е отказ от суверенитет на България в областта на правата на детето. Не можем да приемем и задължителното сексуално образование от 7-годишна и по-ранна възраст, съгласно целите за устойчиво развитие на ООН, според които децата ще бъдат учени от 5 до 8-годишна възраст какво е сексуално удоволствие, на 9-12 години ще трябва да им се обяснява какво е проституция и как да се започне правилно сексуална връзка, какво е право на аборт, ЛГБТ-права и т.н. Всичко това ще бъде заложено в програмите, като родителите няма да могат да откажат посочените политики..."

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 2. 2 Профил на Hawaii
  Hawaii
  Рейтинг: 3434 Любопитно

  Ако бяхме наистина НЕЗАВИСИМА БЯЛА ДЪРЖАВА,

  точно в рамките на 24 часа ще стане известно

  КОЙ Е ПОРЪЧИТЕЛЯТ и КООРДИНАТОРА

  на това откровено антибългарско и имащо за цел дестабилизиране

  на българското общество гнусно АКТИВНО МЕРОПРИЯТИЕ.

  Това е ОТКРИТА АТАКА СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ, ИДВАЩА ОТВЪН

  Познайте от един път ОТКЪДЕ ИДЕ ?!?!?!?!

 3. 3 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 519 Неутрално

  Комунистите не се спират....Вече са се превърнали в ултраконсерви, мегаправославни ксенофоби и доказани идиоти !

 4. 4 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1772 Неутрално

  Тези от министерството пък фейсбук писания опровергават!? На кой му дреме какво си пишат Гошо и Тошо по фейсбуците!?

 5. 5 Профил на no_bs
  no_bs
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  Министерството да се свърже с Фейкбук. Обикновено реагират в рамките на 24 часа и трият идиотизмите.

  Първо съм ваксиниран, а след това заразен и оздравял, но не и "зомбиран" - политиците и медиите са вредни за вашето здраве.
 6. 6 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2488 Любопитно

  Предполагам, че повече от 100 —150 коментара надали ще има. Днес нещо основните 5—6 играча на този фронт се губят...сигурно дежурната сестра най—после е намерила ключа от стаята с компа.😉

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 7. 7 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  Ще дам един пример от квартала в койти живея, в София. Отношение няма да вземам.
  От дълги години обикалят клошари, цигани. Бяха майка баща и четири деца. Давах им дрехи, храна,цигари. Така се запознах с тях.
  Децата бяха две момичета и две момчета, всички със сериозни умствени проблеми.
  Баща им ми обясни, че са хвърляни под автомобили, за да изнудват водачите за пари. След това лекувани, но докторите били "некадърни" и децата останали с тези проблеми.
  Когато децата/момичетата/ стананаха на около 7-8 години започнаха да обикалят самички.
  Един ден бащата ми каза, че едното момиче е прибрано от социалните служители и полицията и било настанено в някакъв дом в ботевградско. Но понеже той няма пари, не е отишъл и да го види.
  Слд няколко месеца историята се повтори и с другото момиче.
  На другата година и с едно от момчета. Мина около година и бащата ми каза, че момчето се разболяло, лекували го в някаква болница, но то починало.
  Направили му служебно погребение от общината, но родителите му не знаят къде, защото нямат пари да обикалят по институциите.

 8. 8 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2013 Неутрално

  До коментар [#2] от "Hawaii":

  Говорит Москва!

 9. 9 Профил на no_bs
  no_bs
  Рейтинг: 1284 Весело

  До коментар [#6] от "DDR":
  Проверяват фактите. Да не би да са повече от 2000. Говлампи скоро ще ни светне. ;-)

  Първо съм ваксиниран, а след това заразен и оздравял, но не и "зомбиран" - политиците и медиите са вредни за вашето здраве.
 10. 10 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2013 Неутрално

  Какъв съд бе другари? Дето което е изоставено, гладно, болно, мръсно, принуждавано да проси, краде и проституира трябва да се отнема веднага! Веднага! Ако другарите чиновници не слушат здравия разум, а слушат популистите финансирани от Москва, да си ходят другарите чиновници.

 11. 11 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2488 Неутрално

  До коментар [#9] от "waj29610503":

  Надявам се да има нормални, полезни и дискусионни коментари. Че обикновенно се почва с едни истерии, на човек да му се отще да чете. А може би това е задачата.

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 12. 12 Профил на no_bs
  no_bs
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#7] от "4ort":
  Не знам какво да ти сложа минус ли, плюс ли.
  Какво по-точно искаш да ни кажеш с тази история?

  Първо съм ваксиниран, а след това заразен и оздравял, но не и "зомбиран" - политиците и медиите са вредни за вашето здраве.
 13. 13 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  До коментар [#6] от "DDR":Проверяват фактите. Да не би да са повече от 2000. Говлампи скоро ще ни светне. ;-)
  —цитат от коментар 9 на waj29610503


  Вчера бастуна написа, че над ТРИ милЬОна българи са напуснали страната!!!

 14. 14 Профил на no_bs
  no_bs
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#11] от "DDR":
  Ти си един от малкото мислещи тук. Добре че има и такива. Но във форума на Дневник общо взето е като при Данте Алигиери: “Надежда всяка тука оставете...” Сволача е повсеместен. Жалка история.

  Първо съм ваксиниран, а след това заразен и оздравял, но не и "зомбиран" - политиците и медиите са вредни за вашето здраве.
 15. 15 Профил на Таралеж
  Таралеж
  Рейтинг: 2013 Неутрално

  До коментар [#7] от "4ort":

  Дано поне някоя от кряскащите лелички ти прочете поста. И да проумее че никой няма да вземе нейното дето, но с кряскането си пречи да се помогне на децата имащи нужда от помощ.
  Ще дам един пример от квартала в койти живея, в София. Отношение няма да вземам.
  От дълги години обикалят клошари, цигани. Бяха майка баща и четири деца. Давах им дрехи, храна,цигари. Така се запознах с тях.
  Децата бяха две момичета и две момчета, всички със сериозни умствени проблеми.
  Баща им ми обясни, че са хвърляни под автомобили, за да изнудват водачите за пари. След това лекувани, но докторите били "некадърни" и децата останали с тези проблеми.
  Когато децата/момичетата/ стананаха на около 7-8 години започнаха да обикалят самички.
  Един ден бащата ми каза, че едното момиче е прибрано от социалните служители и полицията и било настанено в някакъв дом в ботевградско. Но понеже той няма пари, не е отишъл и да го види.
  Слд няколко месеца историята се повтори и с другото момиче.
  На другата година и с едно от момчета. Мина около година и бащата ми каза, че момчето се разболяло, лекували го в някаква болница, но то починало.
  Направили му служебно погребение от общината, но родителите му не знаят къде, защото нямат пари да обикалят по институциите.

 16. 16 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  [quote#12:"waj29610503"]До коментар [#7] от "4ort":Не знам какво да ти сложа минус ли, плюс ли. Какво по-точно искаш да ни кажеш с тази история?[/quot

  Искам да попитам, тези деца трябва ли да живеят при родителите си?Лошо или добро е сторила държавата на тези деца?
  Всеки има мозък, да мисли!!!

 17. 17 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3421 Неутрално

  До коментар [#7] от "4ort":

  И ти обади ли се на социалните?!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 18. 18 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  До коментар [#7] от "4ort":Не знам какво да ти сложа минус ли, плюс ли. Какво по-точно искаш да ни кажеш с тази история?
  —цитат от коментар 12 на waj29610503


  Има случаи ,когато наситина държавата трябва да се намеси в семейството.

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 19. 19 Профил на no_bs
  no_bs
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#16] от "4ort":
  Ясно. Сложих ти по един плюс. Радвам се че имаме още един мислещ човек в тоз форум, който иначе гъмжи от някакви сволоч-фашистки-тролове, които администраторите се правят че не виждат.

  Първо съм ваксиниран, а след това заразен и оздравял, но не и "зомбиран" - политиците и медиите са вредни за вашето здраве.
 20. 20 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1842 Неутрално

  На мен ми звучи несериозно държавата да взима деца от семейства на килограм. Какво ще ги прави тези деца после? Факт е, че има деца, които трябва да бъдат спасени от родителите си.

 21. 21 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7363 Неутрално

  Какви са тези дебили, дето пускат такива новини.

 22. 22 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  Проблема в България е, че много от малцинствените групи не се отказавт от децата си , защото за тях това е сигурен месечен доход :било от просия, било от месечни социални добавки,било заради други облаги.
  Независимо ,че децата са подложени на насилие ,независимо , че родителите им не полагат грижи за тях .

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 23. 23 Профил на Michael Jordan
  Michael Jordan
  Рейтинг: 1124 Неутрално

  ЕМЕС

  Само с клюки и лъжи се занимават,
  а се чудят че най-бедни се явяват.

 24. 24 Профил на mls35596647
  mls35596647
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Сега ще последва мощен запеконапън от форумните консерви.

 25. 25 Профил на no_bs
  no_bs
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#21] от "Роси":
  Фенове на онова ла_но Кашпировски (Карбовски) с интервюто за гадната Холандия. ;-)

  Първо съм ваксиниран, а след това заразен и оздравял, но не и "зомбиран" - политиците и медиите са вредни за вашето здраве.
 26. 26 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Част от истината е абсолютна лъжа.
  Поради подобни лъжи министър Петков и заместничката му ще бъдат свалени от постовете им....засега само те.

  Социалното министерство лъже нагло.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 27. 27 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1735 Неутрално

  Какви са тези дебили, дето пускат такива новини.
  —цитат от коментар 21 на Роси


  На хранилка при пасоля.

 28. 28 Профил на Котаранц
  Котаранц
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#2] от "Hawaii":

  ЦРУ и сащ

  Черен хайвер за черна лъскава козина!
 29. 29 Профил на Котаранц
  Котаранц
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#2] от "Hawaii":

  ЦРУ и сащ

  Черен хайвер за черна лъскава козина!
 30. 30 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 2660 Неутрално

  На мен ми звучи несериозно държавата да взима деца от семейства на килограм. Какво ще ги прави тези деца после? Факт е, че има деца, които трябва да бъдат спасени от родителите си.
  —цитат от коментар 20 на nema_labavo


  Като/ако/ се появи, питай Росен от Шумен. Това е негова инициатива, доста убедено агитираше тук за новото движение, или както там си го е представял за борба с/у отнемането на български деца, за да се захранват хомосексуални двойки с деца. Не му завиждам. Адски изкривен мироглед. Подобни внушения, хвърлени в публичното пространство са си безразсъдна безотговорност.

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 31. 31 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2488 Любопитно

  До коментар [#26] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Имаш ли доказателства?

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 32. 32 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1860 Любопитно

  До коментар [#26] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  =========Част от истината е абсолютна лъжа.==========

  Това как да го разбирам ?
  Коя е истината и кое в истината е лъжата ?

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 33. 33 Профил на Котаранц
  Котаранц
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#22] от "nessarox":

  Това са национални особености...

  Черен хайвер за черна лъскава козина!
 34. 34 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#22] от "nessarox":

  Петицията за арестите БЕЗ да се уведомяват близките.
  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=146280549823584&id=100033249203903
  Иска регистрация, "Фейсбук" не е нужен. Аз гласувах. Беше ме питала за тая петиция мисля.

  Това се отнася и ЗА ДЕЦАТА. Тия наглеци от социалното лъжат, но скоро ще си платят.

  ГЕРБ ще си плати за тия мръсотии, които върши срещу България.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 35. 35 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#21] от "Роси":


  Какви са тези дебили, дето пускат такива новини.
  —цитат от коментар 21 на Роси


  Тоест кои са дебилите?

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 36. 36 Профил на qtl36551020
  qtl36551020
  Рейтинг: 300 Неутрално

  Абе стига с това взимане на деца само вие тука в дневник не разбрахте че става на въпрос за една философия която цели да отдели децата от семейството а родителите просто са създатели на продукт тая корумпирана държава държава да се грижи за децата апсурт.Групата е отворена влезте и прочете малко а тия от министерството щом от Норвегия вземат пример значи ще си ходят най-критикуваната страна по отношение на детските политики и от ООН и от съвета на Европа а на всички НПОта сега щото много знаят щем резнем всички фондове и ще се наложи да работят от 8 до 5 за заплата.

 37. 37 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 2660 Неутрално

  Част от истината е абсолютна лъжа.Поради подобни лъжи министър Петков и заместничката му ще бъдат свалени от постовете им....засега само те.Социалното министерство лъже нагло.
  —цитат от коментар 26 на Росен съм аз а Путлер ще капитулира


  Росене, остани няколко дена встрани от семейство и медии. Не си глупав човек, но си на ръба да се вкараш необратимо във "филм", от който няма връщане назад. Предложението ми е добронамерено, знам че си добър човек.

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 38. 38 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До лъжците от Социал ГЕСТАПО България.
  Адвокат Шейтанов със сигурност е по-умен от всички вас в цялото министерство.
  Доказано. Изкарва си хляба по честен път.

  Та ето какво казва адвокат Шейтанов за вас подли твари.

  Адвокат Шейтанов: “Вековният ни опит за отглеждане и възпитание е доказано успешен – замества всякакви измислени регулации!”

  Разделянето на деца от родители заплашва с нарушаване на приемствеността на едно общество, запазва със загубването на родовата памет на нашето общество! Всяка свръх регулация лишава семейството от топлина, любов и грижа.
  Тази Стратегия не визира причините за деградация и нарушения в семейните отношения, а изцяло се концентрира върху средствата и методите за нейното преодоляване.
  А когато незнаеш причините, средствата и методите няма да бъдат адекватни, и резултатите ще бъдат отрицателни и пагубни за българското общество.
  Стратегията никъде на посочва реални проблеми като:
  – Тежкото икономическо състояние на страната
  – Разбиването на нашият семейно родствен модел . Това са лишаването на децата от обич и грижа, липсата на възпитание. Държавата не е възпитател, това е роля на семейството.
  – Във цялата концепция на стратегията и Закона за закрила на детето не се визира никъде въпросът за ВЪЗПИТАНИЕТО на ДЕТЕТО. Кои са тия автори на концепции и закони които не предвиждат, че след като детето се роди то трябва да бъде възпитано за да се изгради като личност и като член на обществото. Какви са тези Автори? Които Говорят за компетентност на модела, иновативност на подхода при разработване, по-високо ниво на информационна свързаност, нов дизайн на институционалното въздействие! Това са неграмотни хора!!!
  Бих искал да подчертая нещо за българските родители, че когато в едно общество няма действаща икономика то си създава квази икономика , която в във формата на услуги и вместо една агенция имаме 1000 агенции, а резултатите са точно обратното. 1000-. Със свръх регулацията, със свръх администрацията, със свръх намесата на държавата, включително и в намесата на семейните отношения ние получаваме точно обратният резултат. Това хора, българи които са живели навънка са го видели!
  Със финансиране на фондации и НПО-та с чуждестранно финансиране, те заместват липсата на здрава икономика, която да създава работни места на българските майки и бащи. И те вместо да се занимават с производство на блага за своите деца и внуци, те се занимават с преразпределение на чужди пари.
  Коренно противоположно е във финансирането на такава дейност на ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО да се допуска чуждестранно участие. Това означава, че отвън ви контролират развитието на обществото и възпитанието на вашите деца и го подготвят по модел необходим или потребен или близък или удобен за чужди фактори. А не за българският народ!
  Не знам дали това нещо някъде се практикува с изключение на България. А то е записано в тези, или стратегията или в закона. Финансиране от чуждестранни източници! Кой чуждестранен източник има интерес да подготви вашето и моето дете, да ги възпита правилно в интерес на българските национални ценности? Няма такъв!

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 39. 39 Профил на qtl36551020
  qtl36551020
  Рейтинг: 300 Неутрално

  Чай да качим статията в групата да се посмеем малко винаги е забавно с дневник.

 40. 40 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1860 Любопитно

  До коментар [#34] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Да,благодаря ти,не си забравил :)

  Ще я прегледам .Във ФБ влизам от акаунта на дъщеря ми ,така , че няма проблем.

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 41. 41 Профил на no_bs
  no_bs
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  До коментар [#38] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":
  Хапчетата. Пий си ги. Моля те.

  Първо съм ваксиниран, а след това заразен и оздравял, но не и "зомбиран" - политиците и медиите са вредни за вашето здраве.
 42. 42 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#2] от "Hawaii":

  ООН, Съвета на Европа, чрез финансиране през Норвегия и Люксембург.
  Знайно е.

  Удара по нас е, защото им срутихме ИКонвенция миналата година.
  Надявали са се сега да ни победят.

  Правителството трябва да бъде дадено на международен трибунал, но точно тоя трибунал е с тях. С гадовете имам предвид.
  Затова се борим с тях, доколкото можем.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 43. 43 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  150 НПОта сега са в ужас, поради движението срещу втората серия на ИКонвенция.
  В ужас дават пресконференции, опитват се да свалят предавенето на Карбовски от БТВ, защото ги изобличи. В Холандия има български деца задържани против волята на родителите им и едното момче е дадено за осиновяване на гей двойка чернокожи.

  При Карбовски предстоят още разкрития, затова НПОтата са ужас. Ще загубят огромни пари, ако не пробият в България. А те няма да пробият.

  Всички по трасето ще си платят за това посегателство срещу децата ни.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1860 Любопитно

  До коментар [#43] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Тези български деца в Холандия, за които твърдиш , че са задържани са: българчета или роми ?

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 46. 46 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#37] от "tolkoli":

  Променени са над 75 закона след "замразяването" на стратегията им.

  Искат детски омбудсван, Министър на детето искат тия от НПОтата.
  Тел. 116111 е отдаден на НПОтата също.
  НПОта ще решават съдбата на децата БЕЗ съд и прокуратура.
  Ще могат да задържат до 48 часа не само възрстни, но и деца БЕЗ да дават обяснения на близките им къде са.

  Това параноя ли е според теб?

  Поста от Шейтанов го прочети целият.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 47. 47 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1720 Любопитно

  До коментар [#44] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Росене, спокойно! Изчисти езика. Гнусните сатрапи това целят - човек да излезе от кожата си, за да го показват като Първообраз на протестиращите. Не им подавайте топката.
  Кротко, спокойно, твърдо, неотвратимо!
  !

 48. 48 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Видях въпросите

  Ще отговоря на всички. Много съм ядосан на тия нагли лъжци.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 49. 49 Профил на Вера Су
  Вера Су
  Рейтинг: 295 Неутрално

  До коментар [#41] от "waj29610503":Какви хапчета бе да ти еба путката майчина.Покажи ми се бе бокулк мръсен. Десет педераса създавате впечатление за сто, но не сте толкова.Ще се покажеш ли от смрадливата си дупка бе разпран гъз?
  —цитат от коментар 44 на Росен съм аз а Путлер ще капитулира


  Ей това е достоен родител, който възпитава деца и отстоява каузи! Хвала!

 50. 50 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1720 Любопитно

  До коментар [#49] от "Silence":

  Какво точно си търсиш?
  Дали ще ти хареса придобивката?
  !

 51. 51 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1842 Неутрално

  До коментар [#43] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Е стига де, Карбовски ли точно. Ти как си го представяш, след приемането (евентуалното) и тръгва бирника на деца да ги взима, я по азбучен ред, я по домова книга. Несериозно ми звучи. Това и еничарите не са го правили.

 52. 52 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1720 Любопитно

  Джендърството, либерастията и "нетрадиционните ценности" са прекрасни ДОКАТО ИМА ПАРИ!
  Когато парите СВЪРШАТ идва и краят на джнедърството, либерастията и "нетрадиционните ценности"!
  !

 53. 53 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  Трябва да питам някой от тези фейсбук групи как точно се отнемат деца по незаконен път. През последните няколко години раждаемостта в България е не повече от 50-60 хиляди деца годишно. Ако се отнемат по 2000 /незаконно!/, то явно сме рекордьори в света. Пълен абсурд.

  Тези кампании очевидно са спонсорирани от организации, захранвани с руски пари. Както Вчера излезе една статия в Дневник по въпроса, в която доста подробно беше обяснено как става всичко. Същите тези "борци за правата на децата" са първи антиваксъри, първи русофили, първи защитници на "християнските ценности". Тези хора също измислят абсурдни теории като ХААРП, пръскане на отрови със самолети в небето. Вече не е модерно, но преди 10-12 години тогавашните тролове ръсеха простотии за планът "Ран-Ът". Сещате се, за онези двамата американци, поканени от младото демократично правителство, за да дадат план за развитието на пазарната ни икономика. Тогава троловете масово пишеха, че техният план имал за цел унищожаване на българския народ, на неговите ценности и други небивалици. Дори някои телевизията скат се включи в тоя цирк. Онези тролове, както и днешните с правата на децата, са едни и същи - може би не по идентичност, но по тъпомие и тролене на държавата.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 54. 54 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  Ей това е достоен родител, който възпитава деца и отстоява каузи! Хвала!
  —цитат от коментар 49 на Silence


  Понеже съм родител , и когато става дума за децата ми,тези изрази на Росен са мили думи , ако съм на негово място.
  Човек в дадена ситуация може да си мисли, че знае какво да направи , но само си мисли.
  Повярвайте ми -говоря от опит.
  Всеки родител би направил и невъзможното за децата си и не си мери приказки или действия.
  Това е мое мнение ,разбира се


  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 55. 55 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1860 Неутрално

  Ей това е достоен родител, който възпитава деца и отстоява каузи! Хвала!
  —цитат от коментар 49 на Silence


  Понеже съм родител , и когато става дума за децата ми,тези изрази на Росен са мили думи , ако съм на негово място.
  Човек в дадена ситуация може да си мисли, че знае какво да направи , но само си мисли.
  Повярвайте ми -говоря от опит.
  Всеки родител би направил и невъзможното за децата си и не си мери приказки или действия.
  Това е мое мнение ,разбира се


  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 56. 56 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3421 Неутрално

  "Задължителното сексуално образование от 7-годишна и по-ранна възраст, съгласно целите за устойчиво развитие на ООН, според които децата ще бъдат учени от 5 до 8-годишна възраст какво е сексуално удоволствие, на 9-12 години ще трябва да им се обяснява какво е проституция"?!


  Альооо?! Има ли нормални хора в това министерство?

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 57. 57 Профил на Вера Су
  Вера Су
  Рейтинг: 295 Неутрално

  До коментар [#50] от "AzDebil":

  Нищо не търся. Изумявам се от години на човек, който отстоява "ценности". Така реагираше и за ББ навремето. Сега е първа кипра да го плюе.

 58. 58 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3421 Весело

  До коментар [#54] от "nessarox":

  Паузите след препинателни знаци така и не сте ги научили, дано децата ви са по-грамотни поне на тази тема...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 59. 59 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 2660 Неутрално

  До коментар [#46] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Аз не поставям диагнози. Ако. казвам само АКО хипотетично си прав, то ние като Човечество нямаме шанс.
  Наречи го персистиращ оптимизъм, наречи го и инфантилност от моя страна ако така ще ти е по-добре. Но аз отказвам да повярвам и в теорията на Шейтанов, както и предпочитам да пречупвам подобни крайни, на ръба на екстремизма внушения през призмата на собствения си житейски опит.

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 60. 60 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3421 Весело

  До коментар [#44] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Росене, пак си употребил, и то доста, лягай.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 61. 61 Профил на Вера Су
  Вера Су
  Рейтинг: 295 Неутрално

  Трябва да питам някой от тези фейсбук групи как точно се отнемат деца по незаконен път. През последните няколко години раждаемостта в България е не повече от 50-60 хиляди деца годишно. Ако се отнемат по 2000 /незаконно!/, то явно сме рекордьори в света. Пълен абсурд. Тези кампании очевидно са спонсорирани от организации, захранвани с руски пари. Както Вчера излезе една статия в Дневник по въпроса, в която доста подробно беше обяснено как става всичко. Същите тези "борци за правата на децата" са първи антиваксъри, първи русофили, първи защитници на "християнските ценности". Тези хора също измислят абсурдни теории като ХААРП, пръскане на отрови със самолети в небето. Вече не е модерно, но преди 10-12 години тогавашните тролове ръсеха простотии за планът "Ран-Ът". Сещате се, за онези двамата американци, поканени от младото демократично правителство, за да дадат план за развитието на пазарната ни икономика. Тогава троловете масово пишеха, че техният план имал за цел унищожаване на българския народ, на неговите ценности и други небивалици. Дори някои телевизията скат се включи в тоя цирк. Онези тролове, както и днешните с правата на децата, са едни и същи - може би не по идентичност, но по тъпомие и тролене на държавата.
  —цитат от коментар 53 на Lou


  Няма какво да питаш. Поинтересувай се как чужденци идват тук и с години се опитват да осиновят деца с увреждания, които никой тук не иска, защото са "нефели" а държавата е толкова тромава, че докато тече процедурата, децата навършват пълнолетие, а хората остават без нерви.

 62. 62 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1720 Любопитно

  Социалното министерство отправя послания точно в стила на Гьобелс - ако една лъжа бъде повторена сто пъти, то тя става истина в мисълта на множеството!
  Е, Борисов им нареди да КАЗВАТ, няма Стратегия, няма Изменения на законите, и те говорят как нещо дето го има , ВСЪЩНОСТ ГО НЯМА!
  Ама не че го нямало изобщо, а СЕГА ГО НЯМАЛО. Иначе след шест месеца ще ГО ИМА!
  Но тогава няма да има кой да го спре да не се ИЗГАВРИ с ВАС!
  !

 63. 63 Профил на DDR
  DDR
  Рейтинг: 2488 Любопитно

  До коментар [#31] от "DDR":”До коментар [#26] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Имаш ли доказателства?”

  Освен няколколкото минуса, отговор на въпроса ми няма...

  Im Kapitalismus wird der Mensch durch den Menschen ausgebeutet; im Sozialismus ist es umgekehrt. "Gleichberechtigung ermöglicht Freiheit, weil Ungleichheiten nicht negiert werden. Gleichstellung ist Gleichmacherei, die den Menschen nicht mehr in seiner Individualität, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs wahrnimmt"
 64. 64 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1860 Весело

  До коментар [#54] от "nessarox":Паузите след препинателни знаци така и не сте ги научили, дано децата ви са по-грамотни поне на тази тема...
  —цитат от коментар 58 на hamiltonf


  Е как бре ,

  от няколко дни толкова се старая.
  Слагам спейс пред и зад ,

  п/с проверих ги децата -наред е всичко.

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 65. 65 Профил на Котаранц
  Котаранц
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#44] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":
  До коментар [#46] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  Докато има родители като теб, ще има и подобни институции,които да пазят децата от вас...


  Черен хайвер за черна лъскава козина!
 66. 66 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3421 Весело

  До коментар [#64] от "nessarox":

  Не, не е наред, явно и децата ти са полуграмотни, но поне ще ги научат на мулти, куки, джендър култура...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 67. До коментар [#2] от "Hawaii":Говорит Москва!
  —цитат от коментар 8 на Таралеж


  "Гаварит Масква!"
  Не е лесно да се имитира товарищ!

  Очите ти могат да те излъжат, не им вярвай!
 68. 68 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#4] от "svoboden":


  Тези от министерството пък фейсбук писания опровергават!? На кой му дреме какво си пишат Гошо и Тошо по фейсбуците!?
  —цитат от коментар 4 на svoboden


  До преди месец не бях пипал "Фейсбук". Повреди се компа на жена ми и тя ме прати там.
  Гърлето никога не прави случайни неща. Горе е вярно само името на групата.
  Това, което не разбираш е, че сме 110 000 души.
  Затова са уплашени.

  И не само.
  Социалното министерство е предало всичко на НМД.
  Те променят ударно закони от 2018-та още, но ги усетихме и сега са уплашени.
  А са уплашени, защото става въпрос за зверски много пари.

  На практика законите се гласуват от НС, но се подават там от тия 150 НПОта.
  Те, обаче са с по пет, шест служители с огромни заплати плащани от Норвегия за развиване в България на норвежкият финансов механизъм.
  В демонстрациите в самата Норвегия норвежците нарицат техният Социал СС войки (хитлер).
  Има филм по БиБиСи за това. Ще има и втори филм за ужасите в Норвегия.
  Скандала е огромен в международен мащаб. Ще се опитам да намеря филма на ВВС с БГ субтитри. Имаше мисля някаква част.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 69. 69 Профил на nessarox
  nessarox
  Рейтинг: 1860 Весело

  До коментар [#66] от "hamiltonf":

  Няма, спокойно- големи са и доста добре се справят в живота. Няма как да им влияя повече.
  А имам само две грешки.

  Всички сме в кочината , но някои гледат към звездите :)
 70. 70 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#7] от "4ort":

  Винаги сме твърдели, че има деца в риск и те ТРЯБВА да се отнемат от родителите им.
  Това въобще не е единичен случай, този който си описал.

  Драмата е, че се опитват НПОтата да вкарат в България норвежкият механизъм за отнемане на деца.

  Кариес има детето. Хранил си го неправилно, вземат ти детето.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 71. 71 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#30] от "tolkoli":

  Много по-зле е. ЛГБТ са изключително малко за да поемат такъв брой деца.
  Потрудете се сами и вижте ЧЕТИРИТЕ серии на БТВ по въпроса.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 72. 72 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 2660 Неутрално

  "Задължителното сексуално образование от 7-годишна и по-ранна възраст, съгласно целите за устойчиво развитие на ООН, според които децата ще бъдат учени от 5 до 8-годишна възраст какво е сексуално удоволствие, на 9-12 години ще трябва да им се обяснява какво е проституция"?!Альооо?! Има ли нормални хора в това министерство?
  —цитат от коментар 56 на hamiltonf


  Ти пък откъде го взе този цитат???

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 73. 73 Профил на Котаранц
  Котаранц
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#68] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  ... 110 000 души...

  Да,бе,а на демонстрациите що са само 110 тогава?


  Черен хайвер за черна лъскава козина!
 74. 74 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 2660 Неутрално

  До коментар [#30] от "tolkoli":Много по-зле е. ЛГБТ са изключително малко за да поемат такъв брой деца.Потрудете се сами и вижте ЧЕТИРИТЕ серии на БТВ по въпроса.
  —цитат от коментар 71 на Росен съм аз а Путлер ще капитулира


  Кой купи БТВ? Не беше ли Гергов?

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 75. 75 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#20] от "nema_labavo":

  Няма какво да ги прави тези деца държавата, затова ще отиват за международно осиновяване.

  Всъщност няма да е точно държавата. НПОтата командват.
  Телефон 116111 вече ДАДЕН на фондация "Анимус". Виж им "герба".
  Гола вещица на метла.
  И това извращение-фондация ще "помага" на деца?

  В Норвегия в училищата има плакати, на които пише "АКо вашите родители ви карат насила да учите, обадете ни се, ние ще ви намерим по-добри родители".

  На срещата на организаторите на протестите в Стара Загора беше човек живял в Норвегия 10 години. Мога да спомена едно нещо. В Норвегия детските площадки са ПУСТИ 24/7.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 76. 76 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#74] от "tolkoli":

  Не знам. Какво значение има? Руската връзка ли?
  Ако е това ще ти разкажа нещо хем смешно, хем тъжно, но повече смешно.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 77. 77 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1842 Неутрално

  До коментар [#70] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  А от какъв зор норвежкия? Та те не са в ЕС даже, не разбирам. По тази логика може и ескимоския начин да "вкарат".

 78. 78 Профил на Котаранц
  Котаранц
  Рейтинг: 279 Неутрално

  До коментар [#70] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  "Винаги сме твърдели, че има деца в риск и те ТРЯБВА да се отнемат от родителите им."

  Кои сте ВИЕ ,дето ще определяте КОИ са тези деца,това е работа на специалисти от социалните,а не на лаици...

  Черен хайвер за черна лъскава козина!
 79. 79 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#73] от "Котаранц":


  До коментар [#68] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":... 110 000 души...Да,бе,а на демонстрациите що са само 110 тогава?
  —цитат от коментар 73 на Котаранц


  В малките градове е пълна соц мараня. Протести в Шумен едва ли ще правя повече.
  Знаят за Норвегия някои, но смятат, че това в България не можело да стане.

  Ще монтирам филм за софийските протести и ще видиш колко са. Има пълно медийно затъмнение. Не помня коя ТВ беше е заснела десетина човека с чадъри и обявила (аз не съм гледал), че това е то протеста.

  В Ямбол е бил пълен площада на 2-ни юни.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 80. 80 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#72] от "tolkoli":

  Истина е. Не запазих линковете и компа преди малко изключи и загубих всичко, така че пиша по памет.

  Хамилтън казва истината. Лека полека искат да промият мозъците на децата, да ги дадат на други хора и така да стане една безформена биомаса, вместо деца.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 81. 81 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#78] от "Котаранц":

  Тези за които пишат ония горе.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 82. 82 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#78] от "Котаранц":

  И не определяме нищо.

  Виж първите постове. Човека ти описва деца, които е трябвало да бъдат отнети.

  Идеята е, че има такива, но са МАЛКО, не са всички деца в БГ.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 83. 83 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2644 Неутрално

  Аз не съм виждала този плакат и не мисля, че се отнемат по “около 2000 деца” на година, но смятам че станаха обществено достояние много посегателства над невръстни деца, предимно бели!

  Защо не отрекат факта, че са законите им позволяват отнемането на деца поради бедност и изплащането на заплати от по 700 лв. на платени “родители”?

  Любовта ще спаси света!!!
 84. 84 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 1842 Неутрално

  До коментар [#75] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":

  От любопитство звъннах на телефон 116111 и ми казаха, че съм се свързал с Национален Център за деца. И с цел сигурност и нам си кво, разговора ни ще бъде записан.Не се представиха като Анимус или някой друг.

 85. 85 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#77] от "nema_labavo":

  Точно, заради това Норвегия не е в ЕС.
  Дава през ООН пари по строга резолюция за използването им.
  Защо го прави със собствените си деца не мога да отговоря.
  Ужасяващи кадри има с отнемане на деца. Хората снимат, но на ония не им пука въобще.
  Те са ЗАКОННИ. Двама полицаи и двама социални влизат в жилището.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 86. 86 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 2660 Неутрално

  До коментар [#74] от "tolkoli":Не знам. Какво значение има? Руската връзка ли?Ако е това ще ти разкажа нещо хем смешно, хем тъжно, но повече смешно.
  —цитат от коментар 76 на Росен съм аз а Путлер ще капитулира


  Росене, помисли защо един опитен юрист като адв. Шейтанов досега просто не е отворил една кантора само и единствено за случаи на родители, чиито деца според тях са били отнети от държавата. Отваря си телефонна линия, приема такива ощетени хорица и про боно им проверява случая. Естествено се налага разговор с психолог, удостоверяване на адекватно психично здраве на подалите оплакване, както и писменно подписани показания за това как евентуално държавата или НПО-та са им отнели неправомерно родителските права.
  За Шейтанов подобни дела биха били детска игра.
  Въпросът е защо не го прави, а истеризира обществото?
  Отговорът за мен е един.
  Кремъл. Лека вечер!

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 87. 87 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#47] от "AzDebil":

  Да, така трябва.

  Сега организирам нова среща за да координираме действията си и това тъпото ми дойде в повече. Час и половина говорих с ......НПО. В Шумен дойде, заради мен да види дали не може да ме купи. Не предложи пари. Стана и ясно, че няма как да стане.

  В Шумен някой немощно се опитва да пуска слухове, че моята/наша борба срещу страгтегията им е платена от Кремъл.
  Не минава, познават ме, но се съмняват вече.
  След протеста се запознах с Тамара. Председател или нещо такова на шуменски клуб за приятелство с Русия. Каза коя е жената и аз казах, че особено ми е драго най-после да се съберем спонсор и поръчител.

  Срещу тях същото правели. Плащали ми за да правя протести. Аз винаги водя децата си....малките на всеки протест.

  Внушенията, обаче са толкова елементарни, че е видно колко са уплашени тия от НПОтата.

  В началото шанса ни беше не повече от 10%. Бяхме няма и 5 000 души общо в България.
  Сега, когато сме над 110 000 хиляди дори правителството разбра, че има голям проблем.

  Ние отказахме да преговаряме с НМД, защото това са ония същите НПОта. На петков умното не сме. Ама то не ни е и канило. Всичко го движат обединените НПОта под име НМД.....Национална Мрежа за Децата. Мрежа. Много точно име.
  Няма да преговаряме с врага служещ на норвежките пари никога.
  С правителството. Или ще си ходи, но няма да се върне вече.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 88. 88 Профил на no_bs
  no_bs
  Рейтинг: 1284 Неутрално

  Дневник, докога ше го търпите този с профила “Росен съм аз а Путин ще капитулира”? Докога, Дневник?!?!

  Първо съм ваксиниран, а след това заразен и оздравял, но не и "зомбиран" - политиците и медиите са вредни за вашето здраве.
 89. 89 Профил на Vivian Apostolov
  Vivian Apostolov
  Рейтинг: 2660 Неутрално

  До коментар [#72] от "tolkoli":Истина е. Не запазих линковете и компа преди малко изключи и загубих всичко, така че пиша по памет.Хамилтън казва истината. Лека полека искат да промият мозъците на децата, да ги дадат на други хора и така да стане една безформена биомаса, вместо деца.
  —цитат от коментар 80 на Росен съм аз а Путлер ще капитулира


  А ако промиват точно твоя мозък в момента? Замислял ли си се затова? Линкове, не водят до истински факти!

  Нека се опитаме да храним добрия "вълк" в себе си.
 90. 90 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#86] от "tolkoli":

  Ще се прибират деца по анонимни сигнали. Още не е в ход, макар законите да са променени. Не смеят. Водят България към гражданска война.
  Адвокат Петър Николов води доста дела и върна доста деца.

  Все още нещата са под някакъв контрол, но...някакъв. Законите са променени.

  Вижте всички "промени в закона за детето 2-ри май 2019" и същото за цялата 2019-та година, включително и на 10-ти май, докато Стратегията им е "замразена" от ББорисов. Него или го лъжат или силно го натискат.
  Ами и ние ще го натиснем. Като канадска борба е, по-голямата сила ще наклони посоката. Аз не знам дали ще е нашата, но ще направя всичко по силите си да е в полза на децата ни.

  Искат да правят детски омбудсман и министерство за детето.
  Как ти звучи? Не е ли познато?

  Съд и прокуратура няма да имат нищо общо. Тоест не можеш да се оплачеш или да заведеш дело. Не си обвинен в нищо и никой не ти търси сметка. Само дето децата/внуцитите ти ги няма и никога не научаваш къде са.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 91. 91 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#89] от "tolkoli":

  Гледай Карбовски.
  Не ме карай сега да търся предаването от 1-ви юни.

  Аз не вярвах на 90% от нещата. Не бяха за вярване.

  В Швеция някакви....не знам какви, но вещицата Моника Грьон иска да се декриминализира.....дръж се да не паднеш......баща да може да спи с дъщеря си с "възпитателна" цел. Това казах, че не може да е истина. Жена ми е преводачка и пописва и статии тук там. Намери оригинала и ми го преведе. ИСТИНА Е.

  Виж предването. На мен не вярвай. Аз искам да се събудя и да установя, че просто съм препил твърде много и това е било кошмарен сън.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 92. 92 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2596 Весело

  Социалното министерство опровергава слухове за отнемане на деца без съд
  ==============
  Лъжат да го е...аз чух днес, че щели да вземат децата на всички които са над 50 години и имат бебета и то момчета...щели директно да ги изпращат на издръжка на Шкембе войвода да ги обучава за войници поради недоокомплектоване на щата...

 93. 93 Профил на etty1
  etty1
  Рейтинг: 2097 Разстроено

  Ей, побъркахте ни със стратегии, писани от първокурсник на ликвидационна сесия, преписвал на матурата по БЕЛ, Кремъл, Сорос, Норвегия, Карбовски, тролската общественост се бъгна по темата и излезе с всички опорни точки в един глас. Голяма истерия от всички страни. Едно е ясно - получени са пари за промяна в Закона за закрила на детето, грантът е до края на декември 2020. Законът може да не е идеален, но е добър. Темата е взривоопасна и трябва обществено обсъждане. Видях първото шествие в София миналия месец. Не знам кой стои зад него, но имаше доста прилични млади родители с малките си деца. Нека ги задържим тук. С работа, места в детските градини и спокойствие.

  “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Daniel J. Boorstin
 94. 94 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#84] от "nema_labavo":


  До коментар [#75] от "Росен съм аз а Путлер ще капитулира":От любопитство звъннах на телефон 116111 и ми казаха, че съм се свързал с Национален Център за деца. И с цел сигурност и нам си кво, разговора ни ще бъде записан.Не се представиха като Анимус или някой друг.
  —цитат от коментар 84 на nema_labavo


  Това го направих преди три седмици. Казах, че една жена, чието лице познавам бие детето си на улицата. Какво да правя? Хъката, мъката не знае какво да ми каже.

  И ме препрати към ДАЗД. А ДАЗД го държат НМД, тоест 150-те НПОта, които на пряко подчинение на Норвегия.

  Още си държат структурите на полу съединител, но след 1-ви януари 2020-та влизат в сила ВСИЧКИ закони, които методично са променяли от 2012-та досега. Има ги в Държавен вестник, но кой да знае.
  Навсякъде, където пише "родител" се заменя с "алтернативна грижа".
  Отнемането на деца е до 24 часа БЕЗ да се дава обяснение на родителя.
  "Разглеждането" на случая няма срокове. Тоест, ако ти вземат детето на 3 годинки като е, то на 7 години вече не те помни, не знае кой си и тогава съда ще постанови, че детето живее в правилна среда и няма да е редно да се върне на биологичните родители.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 95. 95 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2644 Неутрално

  Холандците сега четох, че имали дебат за това да разрешават ефтаназията на деца. Били разрешили в клиника да се поставят смъртоносни инжекции на две деца, на 9 и 11.
  Някаква девойка също искала да я убият, защото на14 я изнасилили.
  Съдът отказал и тя написала книга.
  Луди!!

  Любовта ще спаси света!!!
 96. 96 Профил на hope
  hope
  Рейтинг: 2644 Неутрално

  Няма да се откажем от протестите.

  Любовта ще спаси света!!!
 97. 97 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  Някой иска ли да види как ЛГБТ са били в центъра на ИКонвенция, както твърдяхме повечето, а не насилието над жени?

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 98. 98 Профил на ralita68
  ralita68
  Рейтинг: 517 Неутрално

  До коментар [#53] от "Lou":

  ++++++++++

 99. 99 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#95] от "hope":

  Не помях да го кажа това. Сега нямам доказателствата.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
 100. 100 Профил на Росен  Радославов
  Росен Радославов
  Рейтинг: 1366 Неутрално

  До коментар [#53] от "Lou":

  Сега е незаконно. След 7 месеца става напълно законно и излиза от ръцете на държавата.

  в двубоя между Цветната телевизия и Черно-белия хладилник... печели винаги...хладилника...сеш'се...ХЛАДИЛНИКА! o_sando
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK