На 30 юли е изслушването на главния съдебен инспектор защо Мирослава Тодорова "NЕ ЅЕ СНІЅТІІІ"

Личните данни на съдия Мирослава Тодорова, съпругът и непълнолетното й дете бяха публикувани в декларацията й на сайта на ИВСС

© Дневник

Личните данни на съдия Мирослава Тодорова, съпругът и непълнолетното й дете бяха публикувани в декларацията й на сайта на ИВСССлyжитeл нa Инcпектората към Bисшия съдебен съвет (ИВСС) с икономическо oбpaзoвaниe e винoвeн зa пyбликуванeтo нa личнитe дaнни нa cъдия Mиpославa Toдоровa и нa нeйнoтo семeйcтвo, тъй катo нe ги e "изчиcтил" - случайно събитие и изключение в дейността на Инспектората.


Това се казва в официална позиция на главния съдебен инспектор Теодора Точкова до Висшия съдебен съвет дни след като на сайта бе публикувана декларацията на съдия Тодорова с пълните лични данни – както нейните, така и на семейството й.


Файлът бе озаглавен "NЕ ЅЕ СНІЅТІІІІІ", а декларациите бяха публикувани само два дни след като съдийската колегия на ВСС с двоен аршин атестира съдии, като понижи без дебат оценката на съдия Тодорова, въпреки че почти няма отменени нейни съдебни решения от по-горните инстанции; и повиши оценката на съдия Петя Крънчева, въпреки установените нарушения и висящото дисциплинарно дело.
Веднага след като информацията за декларацията на съдия Тодорова стана публична, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов поиска изслушването на шефа на инспектората Теодора Точкова пред съдийската колегия на ВСС. Точката бе внесена като допълнителна в дневния ред. Малко преди заседанието на ВСС обаче бе получено официално писмо от Точкова, която е в отпуск и не присъства на заседанието. Започнала е проверка в ИВСС.


Случаен пропуск, а не тенденциозно отношение


"Cтaвa дyмa категорично за пропуск, а нe зa тeндeнциoзнo oтнoшeниe към съдия Тодоровa", заявява в становището Точкова.


Пред журналисти Лoзaн Πaнoв подчерта, че писмената позиция далеч нe e достатъчнa и нe дава отговор на основните въпроси – има ли тенденциозно отношение по отношение на съдия Мирослава Тодорова и защо декларацията е била публикувана, въпреки че е било ясно, че данните й не могат да се изчистят от нея.


На заседанието във ВСС Лозан Панов откри дебата, като заяви, че има грубо нарушение на правния режим за защита на личните данни на действащ наказателен съдия.


"Това, което ми прави впечатление, е, че тези факти не се отричат. Действително имаме нарушаване на личните данни, при това, забележете, само на един магистрат. Трудно ми е да приема позицията на главния инспектор, защото няма как да не я разгледам в контекста на други събития", коментира Панов пред съдийската колегия.


После припомни, че Тодорова е съдия, който изразява позиция и освен това не пропусна сблъсъка й с бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.


Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов поиска да бъде поканена и Мирослава Тодорова

© Анелия Николова

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов поиска да бъде поканена и Мирослава Тодорова


"Нещо повече – знаем дълго разискваната тема за предложението, което беше направено от същия този ИВСС. Тогава по предложение на Цацаров за едно дело, което беше просрочено, бе извършена абсолютно безпрецедентна проверка, която обхвана дейността й не само по това дело, но и за години назад. Не се стигна до наказанието й и аз бях доста учуден от това като резултат. Но всичко това сочи към тенденциозно отношение към този магистрат", убеден е Панов.


"Може би стана нормално личните данни да бъдат изнасяни от институции, но когато това се случва от ИВСС, ние сме длъжни да реагираме. Как така се случва точно с нея всичко това? За мен остава абсолютно неизяснено", заяви председателят на ВКС и направи предложение съветът да изслуша и Мирослава Тодорова.


Дебатът продължи с коментар на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, който каза, че не вижда причина за монолога на Панов, след като е ясно, че няма как Точкова да бъде изслушана днес.


Чуха се предложения да бъде насрочено извънредно заседание на съдийската колегия на 1 август, Точкова да бъде поканена за заседанието след съдебната ваканция наесен, както и да бъде изслушана на последното заседание на 30 юли, макар че е в отпуск до 31 юли.


Теории на конспирациите, без никакви факти


Представляващият ВСС Боян Магдалинчев предложи и да се изчака окончателно да приключи проверката, наесен, но според Панов това протакане щяло да бъде поредното "замитане под килима" на проблем, който трябва да бъде решен. Магдалинчев коментира позицията на Панов и на самата Мирослава Тодорова в ефира на Би Ти Ви в неделя и каза, че сравнението на "NЕ ЅЕ СНІЅТІІІІІ" с "опраскване" било "конспиративни теории" без доказателства и без никакви факти.


"Мирослава Тодорова е един магистрат като всички останали в България, не трябва да преекспонираме личността на този магистрат, докато не стане ясно какво се е случило. Трябва да разберем дали това е целенасочено, или е въпрос на немарливост и техническа грешка", продължи Магдалинчев.


Цветинка Пашкунова каза, че Тодорова е в пълното си право да защити накърнените й права, а в момента ВСС нямало как да реагира, без да знае какви са резултатите от проверката. Можело само да приемат за сведение становището на Точкова.


"Ние няма да правим линч на главния инспектор. Може да излезем поне с декларация дали приемаме за нормално подобно поведение. Все пак става въпрос за действащ наказателен съдия", реагира Атанаска Дишева.


Окончателното решение бе ВСС да изслуша Теодора Точкова на 30 юли, а междувременно да бъде изготвена декларация, в която членовете на съдийската колегия посочват, че е недопустимо публикуването на личните данни на Мирослава Тодорова.


Какво обясни главният съдебен инспектор Теодора Точкова


С публикуването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ на съдия Тодорова с незаличени лични данни в електронния публичен регистър по чл. 175г, ал. 1, т. 1 ЗСВ, достъпен чрез интернет страницата на Инспектората, е допуснат пропуск, като вместо окончателния вариант на декларацията е публикуван работния файл.


Съгласно моя Заповед № З-53/15.06.2017 г. е наредено публикуването на интернет страницата на ИВСС на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ да се извършва след анонимизиране и заличаване на личните данни в тях и заличаване на данните в случаите по чл. 175б, ал. 7 ЗСВ, съгласно Закона за защита на личните данни и становище на Комисията за защита на личните данни с рег. № П-9019/2014 г.


Анонимизирането и заличаването на личните данни и предоставянето на декларациите за публикуване е разпоредено да се извършва от експертите с икономическо образование в ИВСС – съобразно разпределените им за проверка декларации.


Със същата заповед е разпоредено в срок до 14 дни преди изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ експертите да предоставят декларациите за публикуване на началника на отдел "Компютърно-информационна сигурност" на ИВСС в електронен вид (архивен файл на заличените декларации, подписани с квалифициран електронен подпис на съответния експерт с икономическо образование) чрез нарочно създадени вътрешни електронни папки. Не по-късно от изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ началникът на отдел "Компютърно-информационна сигурност" на ИВСС е длъжен да осигури публикуването им на интернет страницата на ИВСС, съгласно цитираната заповед.


Главният съдебен инспектор Теодора Точкова ще бъде изслушана на 30 юли в съдийската колегия на ВСС

© Георги Кожухаров

Главният съдебен инспектор Теодора Точкова ще бъде изслушана на 30 юли в съдийската колегия на ВСС


В конкретния случай експертът с икономическо образование, на когото е била разпределена за проверка ежегодната декларация на съдия Тодорова, е предал на системния администратор за публикуване работния файл на същата като част от подписан с квалифициран електронен подпис архивен файл, съдържащ всички декларации със заличени лични данни, разпределени му за проверка и подлежащи на публикуване в срок до 15.07.2019 г.


Това, че файлът с декларацията на съдия Тодорова е бил в работен вариант, личи от наименованието му – "не се чисти", указващо наличие на технически проблем, т.е. експертът не може да изчисти (заличи) личните данни. Препратката "не се чисти" би следвало да е към системния администратор, който на базата на техническите си умения, да извърши нужното изчистване (заличаване).


Видно от споменатата заповед, с която е уреден механизмът за публикуване на декларациите, експертите с икономическо образование са длъжни, преди да предадат декларациите за публикуване, да заличат съдържащите се в тях лични данни, т.е. да ги "изчистят".


На практика заличаването на личните данни се извършва ръчно от експерта с икономическо образование, който, след като изчисти файла на декларацията от личните данни, го записва в окончателен (заличен) вид. След като изчисти съдържанието и запише всички декларации, подлежащи на публикуване и разпределени му за проверка, ги запазва в архивен файл, който подписва с персоналния си квалифициран електронен подпис. Експертът поставя подписания архивен файл в създадената за целта мрежова директория, до която имат достъп само той и началника на отдел "Компютърно–информационна сигурност".


Поради това, че декларациите се попълват от магистратите на различни версии на програмния продукт "Майкрософт ексел", запазват се с маркирани различни опции за съхранение, както и поради това, че се записват с използването на различни програмни средства и на различни видове носители, някои от предадените в ИВСС файлове на декларации могат да бъдат отворени и прочетени, но не могат да бъдат редактирани по стандартен начин, а именно без използване на допълнителни настройки в програмния продукт. Такива файлове обикновено се отварят в "Защитен изглед" или се отварят в режим "Маркиран като завършен", което не позволява редактиране, а оттам и ръчното заличаване на данни.


Когато експерт с икономическо образование срещне проблем с обработката на поверените му за работа файлове, той се обръща за помощ към системния администратор, който чрез допълнителни настройки в програмата изчиства съответните лични данни. Така предадените изчистени файлове се подават на системния администратор за подготовка за публикуване в интернет, като всеки файл се преобразува от "Майкрософт ексел" в преносим формат на документи – pdf.


Видно от хронологията на действията, свързани с техническите проблеми, които възникват при заличаването на данните в декларациите, се обяснява отметката, която е използвал и експертът при наименуването на файла с декларацията на съдия Тодорова ("не се чисти"). Тоест в случая няма тенденциозно отношение към съдия Тодорова, каквито опити за тълкуване се тиражират в медийното пространство, а е използван изразът, за да се сигнализира за несправяне с технически проблем. Полученият от съдия Тодорова файл, съдържащ декларацията й, се е отварял в режим "Маркиран като завършен" в програмния продукт Excel.


Независимо че експертът не се е справил технически със заличаването на личните данни в режим "Маркиран като завършен" от декларацията на съдия Мирослава Тодорова, той я е предал за публикуване в незавършен вид.


Разбирам безпокойството на съдия Тодорова, но категорично заявявам, че станалото е случайно събитие и изключение в дейността на Инспектората. Въпреки това поднасям извиненията си.


След получаването на сигнала за публикуваната декларация с незаличени лични данни са предприети незабавно необходимите технически и организационни мерки за отстраняване на допуснатото нарушение, изразяващи се в премахване на връзката към декларацията на съдия Тодорова и самата декларация от интернет сървъра, след което е преустановен и достъпът до самия сървър. Едновременно с тези действия е разпоредена и проверка по случая. Предприети са и действия по уведомяване на Комисията за защита на личните данни по чл. 33 от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. Уведомена е и съдия Мирослава Тодорова.


След приключване на проверката ще бъдат предприети съответните законови действия за недопускане подобни пропуски в бъдеще, включително и чрез ангажиране на дисциплинарната отговорност на виновните лица.

Коментари (16)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6088 Неутрално

  Всички основания са в името и в отнощението:
  - Крънчева - "изчиства се"
  - Тодорова - "(да) не се чисти!"
  - Крънчева - "да се погали"
  - Тодорова - "да се удари"

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2485 Неутрално

  Изслушването да стане пред обществото обаче!
  Хората да го гледат едно към едно.

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 4. 4 Профил на Капабланка
  Капабланка
  Рейтинг: 682 Неутрално

  Точкова, Магдалинчев....само фамилиите им показват колко са нелепи тези, а действията им - че са слуги.
  Обаче единствените, които могат да сторят промяна са самите съдии, а е видно, че почтените и нормалните са твърде, твърде малко.
  Политиците вече не се и крият, като поставят на ключови места удобни за тях фигури, които са нещо, като съвременни рекетьори.

 5. 5 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 2485 Неутрално

  "Два дни след като изтекоха данните на 5 млн. български граждани и фирми Инспекторатът на Висшия съдебен съвет публикува декларация заедно с личните данни на наказателния съдия Мирослава Тодорова.
  Файлът с нейната декларация беше озаглавен "Мирослава Тодорова НЕ СЕ ЧИСТИИИИ!!!", изписано с латински букви.
  "Това наименование звучи като код. Освен че оповести личните данни на мен и семейството ми, ИВСС не може да се справи с това и няма капацитет да оперира с лични данни на съдебната власт", коментира Мирослава Тодорова в интервю за Би Ти Ви. Тя обясни, че никой от инспектората не се е обадил и не я е потърсил, за да разбере дали тя и семейството и са в опасност, след като личните им данни станаха публични.
  Този код "Не се чисти" влиза в тенденцията на други кодове "Да се удари", "Да се опраска" или "Да не се опраска", смята Мирослава Тодорова. Тя припомни за тефтерчето на Филип Златанов, който бе записвал подобни инструкции и добави, че в него е имало заповед да се проверяват конкретни съдии при нарочни проверки.
  Бившият шеф на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (КПУКИ) Филип Златанов бе осъден условно след акция на прокуратурата и ДАНС, при което бе открито тефтерчето му, в което имаше инициали на управляващи. Записките изчезнаха от колата на вещото лице, което трябваше да му направи експертиза."

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 6. 6 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 745 Неутрално

  Каква е заплатата на Даниела Точкова ? 5 000 лв?

 7. 7 Профил на Лелка
  Лелка
  Рейтинг: 1346 Неутрално

  *Това, че файлът с декларацията на съдия Тодорова е бил в работен вариант, личи от наименованието му – "не се чисти", указващо наличие на технически проблем, т.е. експертът не може да изчисти (заличи) личните данни. Препратката "не се чисти" би следвало да е към системния администратор, който на базата на техническите си умения, да извърши нужното изчистване (заличаване).*
  Бравос, много услужлива фантазия в премитането, аферим!

 8. 8 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7654 Неутрално

  Публикуваха и данните, без помощта на хакер. кой ще отговаря?

 9. 9 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4080 Неутрално

  " "Нещо повече – знаем дълго разискваната тема за предложението, което беше направено от същия този ИВСС. Тогава по предложение на Цацаров за едно дело, което беше просрочено, бе извършена абсолютно безпрецедентна проверка, която обхвана дейността й не само по това дело, но и за години назад. Не се стигна до наказанието й и аз бях доста учуден от това като резултат. Но всичко това сочи към тенденциозно отношение към този магистрат", убеден е Панов."

  Тая, дето е публикувала данните на съдия Тодорова, сега хакер ли е или не ? Ако да - бял или черен хакер ? Магьосник / вълшебник ? Какво ?
  А иначе, поздравления за председателя на ВКС Лозан Панов, че измива срама от съдийската гилдия ! Въпреки че му бяха спукали и гумите на служебния автомобил за сплашване, този човек не се предава, а продължава напред и разобличава престъпността у нас с всички аргументи на съдия от най - висша инстанция !

 10. 10 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1768 Весело

  Аз почти ежедневно се срещам с проблеми, свързани с несъвместимост на различни версии на компютърните приложения и приемам, че подобна грешка е повече от вероятна и е по-скоро неволна, отколкото преднамерена.
  Разбира се, този, който я е допуснал, трябва да носи отговорност, това не може да мине безнаказано.
  Но какво да правим с факта на изтичане на личните данни на 5 и кусур млн. българи, в основата на който все по-ясно се очертава една одиозна фигура с рога и копита? И е все по-очевидно, че изтичането, без всякаква вероятност, си е преднамерено! И организирано, с поръчител и изпълнител.
  В интересни времена живеем, ей Богу!

 11. 11 Профил на tulup
  tulup
  Рейтинг: 1399 Неутрално

  "Това, че файлът с декларацията на съдия Тодорова е бил в работен вариант, личи от наименованието му – "не се чисти", указващо наличие на технически проблем, т.е. експертът не може да изчисти (заличи) личните данни"

  Оплетоха се нещо в обясненията. Щом е написано, че не е изчистен, защо е публикуван?

  И за сведение на държавните служители и министри (примерно НАП, Горанов и тези) оставка се подава и за некадърност. Ако беше целенасочено, трябваше да са в затвора.

  Не ме търсете преди обяд
 12. 12 Профил на troi
  troi
  Рейтинг: 557 Неутрално

  Експерт с икономическо образование - какво общо има икономист с просто изтриване на данни чрез софтуер, не разбирам. Учил 4 години поне и накрая замазва картинки.

  забавление и приключение
 13. 13 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1227 Неутрално

  Е нали искахте прости хора да ви управляват че да се разбирате, ето ви сега, простите хора правят простотии, голяма изненада.

  Обичам да грухтя и плюскам.
 14. 14 Профил на Emil Dimov
  Emil Dimov
  Рейтинг: 553 Любопитно

  На 30 юли е изслушването на главния съдебен инспектор, защо Мирослава Тодорова "NЕ
  ЅЕ СНІЅТІІІ"?!
  - не се гаси туй дето не свети!!!!

  До коментар [#1] от "penetrating":
  Всички основания са в"името на розата" и в отнощението към КОЙ:
  да "изчиства се" (с мистър Пропър! системен администратор)
  "(да) не се чисти!" (химически) но с белина може да има ефект!
  "да се погали" преди
  "да се удари"!

  Калинки в името на .... да се свети на ...... Нищо новово подСлъцето на ......?!!!!!

 15. 15 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6088 Неутрално

  До коментар [#14] от "Emil Dimov":

  Нищо ново, наистина

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 16. 16 Профил на Моа Преател Тайпи
  Моа Преател Тайпи
  Рейтинг: 8 Неутрално

  простите хора правят простотии, голяма изненада
  —цитат от коментар 13 на Свинчуга


  хех, оправи ми настроението :D

  яж бахур
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK