На 30 юли е изслушването на главния съдебен инспектор защо Мирослава Тодорова "NЕ ЅЕ СНІЅТІІІ"

Личните данни на съдия Мирослава Тодорова, съпругът и непълнолетното й дете бяха публикувани в декларацията й на сайта на ИВСС

© Дневник

Личните данни на съдия Мирослава Тодорова, съпругът и непълнолетното й дете бяха публикувани в декларацията й на сайта на ИВСССлyжитeл нa Инcпектората към Bисшия съдебен съвет (ИВСС) с икономическо oбpaзoвaниe e винoвeн зa пyбликуванeтo нa личнитe дaнни нa cъдия Mиpославa Toдоровa и нa нeйнoтo семeйcтвo, тъй катo нe ги e "изчиcтил" - случайно събитие и изключение в дейността на Инспектората.


Това се казва в официална позиция на главния съдебен инспектор Теодора Точкова до Висшия съдебен съвет дни след като на сайта бе публикувана декларацията на съдия Тодорова с пълните лични данни – както нейните, така и на семейството й.


Файлът бе озаглавен "NЕ ЅЕ СНІЅТІІІІІ", а декларациите бяха публикувани само два дни след като съдийската колегия на ВСС с двоен аршин атестира съдии, като понижи без дебат оценката на съдия Тодорова, въпреки че почти няма отменени нейни съдебни решения от по-горните инстанции; и повиши оценката на съдия Петя Крънчева, въпреки установените нарушения и висящото дисциплинарно дело.
Веднага след като информацията за декларацията на съдия Тодорова стана публична, председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов поиска изслушването на шефа на инспектората Теодора Точкова пред съдийската колегия на ВСС. Точката бе внесена като допълнителна в дневния ред. Малко преди заседанието на ВСС обаче бе получено официално писмо от Точкова, която е в отпуск и не присъства на заседанието. Започнала е проверка в ИВСС.


Случаен пропуск, а не тенденциозно отношение


"Cтaвa дyмa категорично за пропуск, а нe зa тeндeнциoзнo oтнoшeниe към съдия Тодоровa", заявява в становището Точкова.


Пред журналисти Лoзaн Πaнoв подчерта, че писмената позиция далеч нe e достатъчнa и нe дава отговор на основните въпроси – има ли тенденциозно отношение по отношение на съдия Мирослава Тодорова и защо декларацията е била публикувана, въпреки че е било ясно, че данните й не могат да се изчистят от нея.


На заседанието във ВСС Лозан Панов откри дебата, като заяви, че има грубо нарушение на правния режим за защита на личните данни на действащ наказателен съдия.


"Това, което ми прави впечатление, е, че тези факти не се отричат. Действително имаме нарушаване на личните данни, при това, забележете, само на един магистрат. Трудно ми е да приема позицията на главния инспектор, защото няма как да не я разгледам в контекста на други събития", коментира Панов пред съдийската колегия.


После припомни, че Тодорова е съдия, който изразява позиция и освен това не пропусна сблъсъка й с бившия вътрешен министър Цветан Цветанов.


Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов поиска да бъде поканена и Мирослава Тодорова

© Анелия Николова

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов поиска да бъде поканена и Мирослава Тодорова


"Нещо повече – знаем дълго разискваната тема за предложението, което беше направено от същия този ИВСС. Тогава по предложение на Цацаров за едно дело, което беше просрочено, бе извършена абсолютно безпрецедентна проверка, която обхвана дейността й не само по това дело, но и за години назад. Не се стигна до наказанието й и аз бях доста учуден от това като резултат. Но всичко това сочи към тенденциозно отношение към този магистрат", убеден е Панов.


"Може би стана нормално личните данни да бъдат изнасяни от институции, но когато това се случва от ИВСС, ние сме длъжни да реагираме. Как така се случва точно с нея всичко това? За мен остава абсолютно неизяснено", заяви председателят на ВКС и направи предложение съветът да изслуша и Мирослава Тодорова.


Дебатът продължи с коментар на председателя на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, който каза, че не вижда причина за монолога на Панов, след като е ясно, че няма как Точкова да бъде изслушана днес.


Чуха се предложения да бъде насрочено извънредно заседание на съдийската колегия на 1 август, Точкова да бъде поканена за заседанието след съдебната ваканция наесен, както и да бъде изслушана на последното заседание на 30 юли, макар че е в отпуск до 31 юли.


Теории на конспирациите, без никакви факти


Представляващият ВСС Боян Магдалинчев предложи и да се изчака окончателно да приключи проверката, наесен, но според Панов това протакане щяло да бъде поредното "замитане под килима" на проблем, който трябва да бъде решен. Магдалинчев коментира позицията на Панов и на самата Мирослава Тодорова в ефира на Би Ти Ви в неделя и каза, че сравнението на "NЕ ЅЕ СНІЅТІІІІІ" с "опраскване" било "конспиративни теории" без доказателства и без никакви факти.


"Мирослава Тодорова е един магистрат като всички останали в България, не трябва да преекспонираме личността на този магистрат, докато не стане ясно какво се е случило. Трябва да разберем дали това е целенасочено, или е въпрос на немарливост и техническа грешка", продължи Магдалинчев.


Цветинка Пашкунова каза, че Тодорова е в пълното си право да защити накърнените й права, а в момента ВСС нямало как да реагира, без да знае какви са резултатите от проверката. Можело само да приемат за сведение становището на Точкова.


"Ние няма да правим линч на главния инспектор. Може да излезем поне с декларация дали приемаме за нормално подобно поведение. Все пак става въпрос за действащ наказателен съдия", реагира Атанаска Дишева.


Окончателното решение бе ВСС да изслуша Теодора Точкова на 30 юли, а междувременно да бъде изготвена декларация, в която членовете на съдийската колегия посочват, че е недопустимо публикуването на личните данни на Мирослава Тодорова.


Какво обясни главният съдебен инспектор Теодора Точкова


С публикуването на декларацията по чл. 175а, ал. 1, т. 1 ЗСВ на съдия Тодорова с незаличени лични данни в електронния публичен регистър по чл. 175г, ал. 1, т. 1 ЗСВ, достъпен чрез интернет страницата на Инспектората, е допуснат пропуск, като вместо окончателния вариант на декларацията е публикуван работния файл.


Съгласно моя Заповед № З-53/15.06.2017 г. е наредено публикуването на интернет страницата на ИВСС на декларациите по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ да се извършва след анонимизиране и заличаване на личните данни в тях и заличаване на данните в случаите по чл. 175б, ал. 7 ЗСВ, съгласно Закона за защита на личните данни и становище на Комисията за защита на личните данни с рег. № П-9019/2014 г.


Анонимизирането и заличаването на личните данни и предоставянето на декларациите за публикуване е разпоредено да се извършва от експертите с икономическо образование в ИВСС – съобразно разпределените им за проверка декларации.


Със същата заповед е разпоредено в срок до 14 дни преди изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ експертите да предоставят декларациите за публикуване на началника на отдел "Компютърно-информационна сигурност" на ИВСС в електронен вид (архивен файл на заличените декларации, подписани с квалифициран електронен подпис на съответния експерт с икономическо образование) чрез нарочно създадени вътрешни електронни папки. Не по-късно от изтичането на срока по чл. 175в, ал. 4 ЗСВ началникът на отдел "Компютърно-информационна сигурност" на ИВСС е длъжен да осигури публикуването им на интернет страницата на ИВСС, съгласно цитираната заповед.


Главният съдебен инспектор Теодора Точкова ще бъде изслушана на 30 юли в съдийската колегия на ВСС

© Георги Кожухаров

Главният съдебен инспектор Теодора Точкова ще бъде изслушана на 30 юли в съдийската колегия на ВСС


В конкретния случай експертът с икономическо образование, на когото е била разпределена за проверка ежегодната декларация на съдия Тодорова, е предал на системния администратор за публикуване работния файл на същата като част от подписан с квалифициран електронен подпис архивен файл, съдържащ всички декларации със заличени лични данни, разпределени му за проверка и подлежащи на публикуване в срок до 15.07.2019 г.


Това, че файлът с декларацията на съдия Тодорова е бил в работен вариант, личи от наименованието му – "не се чисти", указващо наличие на технически проблем, т.е. експертът не може да изчисти (заличи) личните данни. Препратката "не се чисти" би следвало да е към системния администратор, който на базата на техническите си умения, да извърши нужното изчистване (заличаване).


Видно от споменатата заповед, с която е уреден механизмът за публикуване на декларациите, експертите с икономическо образование са длъжни, преди да предадат декларациите за публикуване, да заличат съдържащите се в тях лични данни, т.е. да ги "изчистят".


На практика заличаването на личните данни се извършва ръчно от експерта с икономическо образование, който, след като изчисти файла на декларацията от личните данни, го записва в окончателен (заличен) вид. След като изчисти съдържанието и запише всички декларации, подлежащи на публикуване и разпределени му за проверка, ги запазва в архивен файл, който подписва с персоналния си квалифициран електронен подпис. Експертът поставя подписания архивен файл в създадената за целта мрежова директория, до която имат достъп само той и началника на отдел "Компютърно–информационна сигурност".


Поради това, че декларациите се попълват от магистратите на различни версии на програмния продукт "Майкрософт ексел", запазват се с маркирани различни опции за съхранение, както и поради това, че се записват с използването на различни програмни средства и на различни видове носители, някои от предадените в ИВСС файлове на декларации могат да бъдат отворени и прочетени, но не могат да бъдат редактирани по стандартен начин, а именно без използване на допълнителни настройки в програмния продукт. Такива файлове обикновено се отварят в "Защитен изглед" или се отварят в режим "Маркиран като завършен", което не позволява редактиране, а оттам и ръчното заличаване на данни.


Когато експерт с икономическо образование срещне проблем с обработката на поверените му за работа файлове, той се обръща за помощ към системния администратор, който чрез допълнителни настройки в програмата изчиства съответните лични данни. Така предадените изчистени файлове се подават на системния администратор за подготовка за публикуване в интернет, като всеки файл се преобразува от "Майкрософт ексел" в преносим формат на документи – pdf.


Видно от хронологията на действията, свързани с техническите проблеми, които възникват при заличаването на данните в декларациите, се обяснява отметката, която е използвал и експертът при наименуването на файла с декларацията на съдия Тодорова ("не се чисти"). Тоест в случая няма тенденциозно отношение към съдия Тодорова, каквито опити за тълкуване се тиражират в медийното пространство, а е използван изразът, за да се сигнализира за несправяне с технически проблем. Полученият от съдия Тодорова файл, съдържащ декларацията й, се е отварял в режим "Маркиран като завършен" в програмния продукт Excel.


Независимо че експертът не се е справил технически със заличаването на личните данни в режим "Маркиран като завършен" от декларацията на съдия Мирослава Тодорова, той я е предал за публикуване в незавършен вид.


Разбирам безпокойството на съдия Тодорова, но категорично заявявам, че станалото е случайно събитие и изключение в дейността на Инспектората. Въпреки това поднасям извиненията си.


След получаването на сигнала за публикуваната декларация с незаличени лични данни са предприети незабавно необходимите технически и организационни мерки за отстраняване на допуснатото нарушение, изразяващи се в премахване на връзката към декларацията на съдия Тодорова и самата декларация от интернет сървъра, след което е преустановен и достъпът до самия сървър. Едновременно с тези действия е разпоредена и проверка по случая. Предприети са и действия по уведомяване на Комисията за защита на личните данни по чл. 33 от Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. Уведомена е и съдия Мирослава Тодорова.


След приключване на проверката ще бъдат предприети съответните законови действия за недопускане подобни пропуски в бъдеще, включително и чрез ангажиране на дисциплинарната отговорност на виновните лица.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK