Не отговаряйте на полицаи и прокурори, ако първо не обяснят защо ви питат

Не отговаряйте на полицаи и прокурори, ако първо не обяснят защо ви питат

© Красимир ЮскеселиевБългария има проблем със защита правата на задържаните да бъдат навреме, надлежно и разбираемо информирани защо са лишени от свобода. Често в такава неизвестност те биват притискани от правораздавателните органи да разкриват информация и да пишат обяснения преди да е пристигнал адвокатът им. Известна е и практиката да "канят" заподозрени на "разговор", който на практика се превръща в разпит и когато пристигне техен защитник, му се казва, че няма нужда от него, защото това не е задържане, а свободна беседа.


Това са част от заключенията на Агенцията на Европейския съюз за основните права (АЕСОП), базирана във Виена и наследник на Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията. Докладът, изработен по поръчка на Европейската комисия, проследява прилагането на 3 директиви на ЕС в 8 държави, сред които и България, през 2018 г.


Данните в него се основават на интервюта с общо 252 души, включително 29 от България. От тях 11 са заподозрени от българските власти или са задържани по искане за екстрадиране от друга държава в ЕС, 6 са адвокати, 5 са полицаи, 4 са съдии или прокурори и 3 са от организации, които следят ситуацията в местата за задържане и лишаване от свобода.
Един от задържаните в България е описал, че известно време не е получил никаква информация за основанието и причините за това, а трима - че изобщо не са поличили никакво обяснение. Понякога те нямат достатъчно време да изчетат връчения им документ или полицията ги пришпорва да свършват бързо.


Липсваща или неразбираема информация


Представител на организация, наблюдаваща положението в местата за задържане, описва: "Основанието за задържане не е описано подробно в заповедта. Ако някой е арестуван, защото има доказателства за престъпление, това също не се описва в заповедта. Заповедта се попълва с колкото се може по-малко думи. Така че човекът не получава информация - най-малкото от тези документи не става ясно каква е причината, понеже задържаният няма представа какво означава, например, Член 72, параграф 1, точка 2, 3 и 4. Това не е информация, на която може да се разчита."


В други от проверените страни като Австрия, Дания, Гърция, Холандия и Полша, в повечето случаи основанията за арест са представени писмено и се обясняват устно. В Холандия заподозреният може да получи допълнително обяснение от помощник на прокурора, тъй като това е част от оценката за законното основание за лишаването от свобода.


Авторите на доклада уточняват, че поради малкия брой анкетирани не бива да се правят общи заключения, че по принцип така се действа във всяка от държавите. Но един от интервюираните в България задържани описва: "Изобщо не ми казаха защо ме арестуват. Питах ги "За какво, какво става, искам да знам какво се случва, защо е всичко това?", а те ми казват "Влизай в колата. За какво - ще научиш в полицейското управление".


Имате право да мълчите


Не само в България се злоупотребява с това, че хората обикновено не знаят (и не биват надлежно информирани) за правото си да мълчат, включително за да не разкриват информация, която може да се използва срещу тях. Представител на органите на реда описва това като "игра на покер" със задържания.


"По принцип, заподозрените би трябвало да бъдат информирани и да разбират тази информация. Въпросът е, че понякога преди да пристигнат адвокатите им те биват подканвани да разкажат всичко, да споделят, защото така щели да получат по-леки присъди, защото иначе щяло да има "сериозни последствия" и т.н. Такива средства се използват и ако задържаните са по-податливи, по-срамежливи - както се държат повечето хора, попаднали за пръв път в подобна ситуация, те започват да пишат дълги обяснения, в които казват и неща, за които никой не ги е питал или дори неща, които са далеч от истината, само и само да излязат на свобода колкото се може по-бързо", разказва адвокат от България, чието име не се посочва в доклада.


Опасната сива зона на "беседите"


Авторите описват и как в полицията на някои държави използват "сивата зона", в която задържаният още не е наясно какъв е статутът му - дали е заподзрян, свидетел... Това е моментът, в който и органите на реда не са длъжни да уведомят задържания за правата му - задават му въпроси и си записват отговорите, но не ги вписват в официалните документи по случая. Преди да го информират за статута, задържаният не се ползва от защитата на заподозрян, който е длъжен да каже истината, но не може да бъде принуждаван да разкрива вредящи лично на него факти.


"Първо, хващат някого, водят го в полицията без да му връчват заповед за задържане. После казват, че просто искат да си поговорят. И когато пристигне адвокат, заявяват, че "Ама чакай, той не е задържан, че да има право на защита, ние просто водим беседа". Човекът не е информиран за нищо, не знае защо е там, те просто започват да питат" "Къде беше, познаваш ли този или онзи" и т.н. А адвоката - забравете за него", разказва в доклада защитник от България.


В страната това се наричало "разузнавателен разговор" и адвокати твърдят, че в България често такива беседи са първото основание, на което потенциален задържан, обвиняем или представляващ интерес е викан да се появи, а не формално да го призоват като свидетел.


Няколко от участниците в проучването изтъкват, че подобни "беседи" могат да навредят на положението на задържаните. Понякога такива хора дори не са записвани в регистъра на полицейското управление, а адвокатите им са държани отвън, защото нямали основания да присъстват. Половината анкетирани адвокати споделят за случаи, в които полицията се опитва в такава ситуация да измъкне колкото може повече, включително като кара хората да дават писмени обяснения.


"Българските власти са регулирали с някакви вътрешни документи - публично достъпни нормативни актове няма - провеждането на такива "разузнавателни разговори", за които научаваме от разпитването на полицейски офицери като свидетели в наказателни дела", разказва български адвокат. "Тогава установяваме, че заподозреният е бил поставен в ситуация да говори с полицията и да им каже всичко по случая без да му е изяснено нито че имат право на адвокат, нито че имат право да мълчат. После думите им биват включени в делото като свидетелски показания на разпитвалите ги офицери."


Преходът от свидетел към заподозрян


Друг важен момент, посочен в доклада, е използването на показания от свидетели за натиск срещу тях, когато статутът им се промени в заподозрени или обвиняеми. В почти всяка от осемте държави с изключение на Дания, свидетелските показания остават в делото и съдията може да ги допусне като доказателствен материал или да ги прочете и да ги вземе предвид при разглеждане на случая.


Адвокат от България казва, че в страната има такава практика - да се взимат свидетелски показания и човекът да бъде питан вече като заподозрян дали продължава да стои зад думите си.


"По принцип, показанията на заподозрян, когато той е бил само свидетел, не се взимат предвид. В България това е напълно незаконно, доколкото знам - Европейският съд за правата на човека постанови, че е погрешна практика оперативните работници, след като разговарят с някого, после да разказват като свидетели какво са чули и присъдата да се основава на косвено признание", разказва един от българските защитници.


"Разбира се, че четат свидетелските показания и ги взимат предвид. Както и че задават въпроси на базата на това, което заподозреният е заявил като свидетел", е цитиран в доклада български адвокат. "Взимат ги предвид, но не могат да ги използват законно, съдът не може да се мотивира с това, че като свидетел той или тя е казал едно, а като заподозрян - нещо, противоречащо на първото, и затова второто ще го пренебрегнем и ще се позовем на показанията като свидетел. Това е невъзможно."


Защо задържаните не схващат състоянието си


В проучването е отделено внимание и на усилията на властите да проверят дали задържаният добре разбира информацията за статута си. Авторите изброяват 5 проблемни казуса защо хората не схващат за какво става дума и България присъства при всеки един от тях:


- бързане да се приключи с процедурата


- стрес или психологическо състояние на задържания, особено ако е в такава ситуация за пръв път (в 3 от 5 случая в България анкетираните заподозрени изобщо не си спомнят заради притеснение дали са ги информирали за правата им да извикат адвокат; двама казват, че полицията директно им е извикала адвокат, на един е било казано, че няма нужда да вика адвокат, защото процедурите срещу него ще бъдат прекратени, един се е сетил, че прочел за право на адвокат във връчената му за подписване писмена декларация; във Франция съотношението на хората в такава ситуация е 1:10)


- предполагане на връзка между нивото на образованост на задържания и способността му да разбере правата си (бел.ред. - в смисъл, че на по-необразованите не се дават подробни обяснения, защото не могат да схванат за какво става дума)


- полицията не полага усилия задържаният да разбере правата си и просто му ги изчита и пита наясно ли е


- проблеми с това по какъв начин се поднася информацията на задържания (анкетиран от България описва как просто се връчва писмена декларация, която се очаква човекът да прочете, попълни и подпише).


Представители и на полицията, и на адвокатите в България казват, че обикновено се оставя изцяло на защитниците да обяснят на хората ситуацията. "Но ако задържаният се появи с адвокат, не му четат правата. От 100 случая, които съм имал, правата бяха изчетени само веднъж", споделя един от адвокатите.


Адвокатите струват пари и това плаши


Още един важен момент за България - задържаните са освободени от плащане на разходите на представляващите си защитници, само ако в крайна сметка бъдат оправдани. Български адвокат твърди, че властите подчертават този факт на задържаните, вероятно за да ги накарат да се откажат от търсене на услугите на защитник: "Хората се притесняват за разходите, защото при изясняване на това, че им се полага правна помощ, винаги им казват, че ако ги осъдят, тези средства не им се възстановяват". Негов колега казва, че това не е съвсем така, поне при хората, които вече са били обвиняеми - те не се притеснявали за разходите, защото на практика държавата няма как да си събере парите от осъдени в тежко финансово положение.


От България и Полша съобщават в доклада за притеснения, че органите на реда са във връзки с назначаваните от държавата адвокати и често полицаите препоръчват свои приятели. От организация, следяща състоянието на местата за задържане, разказват, че ако полицията изобщо помага на задържаните да си намерят адвокат, то е най-много да им връчи списък с имена и контакти и да им даде телефон или дори да позвъни на някой от тяхно име. "Всички анкетирани представители на този орган бяха единодушни, че никаква друга помощ не се оказва."


Има адвокат, но как да стигне до клиента си


Когато в България се установи връзка с адвокат, има трудности той да се срещне с клиента си. Това става, след като конкретен служител, отговарящ за делото, позволи посещението, а това обикновено отнема време, през което продължават "неформални разговори" на полицията със задържания, пише в доклада. Опитите да стигнат до клиента си бързо след задържането се сблъскват с това, че назначаването на водещ следовател става след време и преди това никой не поема отговорността да позволи посещение на адвокат. А би трябвало човек да има възможност да се обади на семейството си или на адвокат от момента, в който е влязъл в полицейското управление, казва един от анкетираните.


"Когато ги задържаме за 24 часа, те не се нуждаят от адвокат", обаче обяснява полицейски служител от България. "[Това става] едва по-късно, когато се намеси следовател и реши дали формално да повдигне обвинения или не."


Двама задържани, които са анкетирани за доклада, казват, че сами са избрали и платили за защитниците си, но че те не са присъствали при арестуването им или когато полицията е поискала да дадат писмени показания по повдигнати им обвинения. Те са прекарали около 24 часа в ареста и са се видели с адвоатите си при напускането на управлението или по-късно. Други двама обвиняеми казват, че адвокатите са им избрани от полицията и че са ги видели чак в съдебната зала. Единият от тях е прекарал около 2 месеца в ареста преди първото съдебно заседание. И двамата не са доволни от начина, по който са ги защитавали и обвиняват адвокатите си, че само са се съгласявали с прокурора. Всъщност, по закон те имат право да сменят защитника си, ако не са доволни.


"Ако, съгласно Наказателно процесуалния кодекс на България, обвиняемият задължително трябва да има защитник и ако случайно полицейски служител или магистрат го разпитват без адвокат, въпросите имат нулева стойност, те нямат никаква процесуална стойност. Протоколите от такива разпити не се допускат като доказателства заради серзиозно процесуално нарушение. По този начин се допуска грешка още в разпита и каквото и да е казано в него, то няма процесуална стойност и е недопустимо като доказателство", обяснява български съдия.

Ключови думи към статията:

Коментари (111)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2409 Неутрално

  да не ти се случват такива неща , но за съжаление ,често се получават ,а това да те хързулят с правата в полиция ,е обикновено явление тук .

 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото е на чужд език

 3. 3 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 2074 Неутрално

  Пиши.
  Ама за какво да пиша ???
  Пиши пиши, ти си знаеш за кво.

 4. 4 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5374 Неутрално

  Злоупотребата с власт и потъпкването на права са голямо зло.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 5. 5 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2525 Весело

  До коментар [#3] от "442":


  Пиши. Ама за какво да пиша ??? Пиши пиши, ти си знаеш за кво.
  —цитат от коментар 3 на 442


  И написал:
  "Като сзлизах по стълбите в районното, се похлъзнах и паднах - насиних две очи и счупих три пръста на дясната ръка и пет зъба отляво"

 6. 6 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 1247 Неутрално

  Милиционера винаги действа чрез провокация! Още от времето на берия...

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 7. 7 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 4869 Весело

  Май е добре да се напише ръководство за потенциалния арестант.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 8. 8 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 773 Неутрално

  Подозирам, че всички интервюирани задържани в изследването са потенциални клиенти на БХК. Чисто съвпадение е, че повечето от тях са функционално неграмотни, а влизането в районното хич не им е за първи път.

 9. 9 Профил на 2LOOP
  2LOOP
  Рейтинг: 2463 Неутрално

  Подозирам, че всички интервюирани задържани в изследването са потенциални клиенти на БХК. Чисто съвпадение е, че повечето от тях са функционално неграмотни, а влизането в районното хич не им е за първи път.
  —цитат от коментар 8 на niakoi_si


  Е ако предположим , че не им е за първи път , нямат ли права? БХК ли е са виновни , че милиционерите не обясняват коректно защо сА задържани и че имат право да не отговарят.

  SHADOWS of SOFIA
 10. 10 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 1386 Весело

  "По принцип, заподозрените би трябвало да бъдат информирани и да разбират тази информация. Въпросът е, че понякога преди да пристигнат адвокатите им те биват подканвани да разкажат всичко, да споделят, защото така щели да получат по-леки присъди, защоно иначе щяло да има "сериозни последствия" и т.н. Такива средства се използват и ако задържаните са по-податливи, по-срамежливи - както се държат повечето хора, попаднали за пръв път в подобна ситуация, те започват да пишат дълги обяснения, в които казват и неща, за които никой не ги е питал или дори неща, които са далеч от истината, само и само да излязат на свобода колкото се може по-бързо"

  Гледам по разни филмчета, че на всякъде по света се правят опити да се 'беседва' с арестувания без адвокат, но като пристигне великия защитник....
  Трябва да си знаем правата.
  Служебните защитници са оформили една ниско платена, като цяло некадърна гилдия. Такъв адвокат изобщо не се грижи за клиента си. Той служи единствено за да се отметне, че задържания е получил правото на защита.
  Така, че за съжаление става въпрос и за пари, при достъпа до защитник.

  Отделно заловения престъпник винаги ще се опитва да ползва всякакви нарушения в процедурата за задържане, за да отърве кожата.  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 11. 11 Профил на selqnin
  selqnin
  Рейтинг: 1005 Неутрално

  Гражданското образование трябваше да започва още в училище!!!!
  Очевидно много от хората,

 12. 12 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 8 Неутрално

  функционално неграмотни
  —цитат от коментар 8 на niakoi_si


  Защо намеси господин Бойко Борисов и госпожите около него?

 13. 13 Профил на Читател
  Читател
  Рейтинг: 2007 Неутрално

  Тотален отпор на държавата. Да живее революсията, с нашето знаме БХК! Време е да премахнем поредното робство.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5374 Неутрално

  До коментар [#13] от "Читател":

  Милицията не е държавата !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 16. 16 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#13] от "Читател":

  Лъжеш като Бойко Борисов.

 17. 17 Профил на Matrix
  Matrix
  Рейтинг: 316 Неутрално

  Пиши. Ама за какво да пиша ??? Пиши пиши, ти си знаеш за кво.
  —цитат от коментар 3 на 442


  Аз си отивам, ако ти свършат моливите, Георгиев в дежурната ще ти подостри нови.
  Опиши всичко с твой думи какво как.....
  -Амо то ъъъ .... не е важно
  -Ни ще преценим дали е важно.


  :))))))))
  Боклуци

  Живеем в държава, в която Венета Райкова е написала повече книги, отколкото министър-председателят е прочел...
 18. 18 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1687 Неутрално

  Понеже е много гадно това, и се случва постоянно, вкл. Да те спрат на улицата и да ти искат лична карта, е така без повод което е пълно безобразие, та един виц
  Седи един и си вари ракия в селския казан. По едно време отива с кофата за още вода от реката. Връща се, гледам.. двама полицаи
  - Охооо вариш нелегално ракия а? Ето ти лист и химикалка, почвай да пишеш
  - Ама какво да пиша?
  - Ами както си беше
  Написал човека, и полицая чете
  " Излязох на разходка, и като минах покрай казана, видях, че пуши. Грабнах една кофа, взех вода от реката и се завтекох да гася. Като стигнах, гледам двама полицаи седят и варят ракия"

 19. 19 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3769 Неутрално

  Милицейщината властва там, където хората не познават правата си. Колкото по-необразована е масата, толкова по-малко се съпротивлява на произвола на държавата.

  Нищо чудно, че милиционерите по душа мразят правозащитните организации,

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 20. 20 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2727 Неутрално

  беседи в кафенето - щом си в полицията си задържан

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 21. 21 Профил на bobhunter
  bobhunter
  Рейтинг: 628 Неутрално

  Ако наистина си сгрешил, ако си извършил тежко престъпление, ако са научили за него и имат доказателства срещу теб, дупе да ти е яко; ще те бият до сто едно и обратно, докато си "признаеш". Мълчанието, законът за ОМЕРТАТА, няма да ти помогне. А, бе вие "Хавай 5-0 не гледате ли? За щастие или за нещастие за нас простосмъртните, не всички полицаи са като идеализирания герой Маггарет!

 22. 22 Профил на Lemmy
  Lemmy
  Рейтинг: 2373 Весело

  Като си говорим за арести тук, да споделим и една не-новина за невник. ТАД груп вече не съществува, а и сайтът им е в небитието.
  https://www.tadgroup.com/

  Другата инкарнация на Иван Тодоров в Subway-България също е изтрита от пространството.
  https://www.subway.bg/

  Извод: Трябва да се мълчи не само пред полицията. Трябва да се внимава и с интервютата, особено пред умно-красиви медийни защитници.

 23. 23 Профил на Сенчеста фигура
  Сенчеста фигура
  Рейтинг: 302 Неутрално

  Ченгетата са средство за репресия още от Турското робство със заптиетата. Към статията бих добавил и че охраната в „Кауфланд" няма никакво право да води клиенти в тъмна стаичка за обиск по подозрение. Това е незаконно.

  В Дневник.бг има точно 1 русофил, но с над 300 профила. Щраквайте му редовно ! и да пътува. „Дойче Веле" е педерастка необективна медия, а Дневник.бг вече цензурира без аргументи. Това е обидно и е противоположното на свобода на словото.
 24. 24 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 1005 Неутрално

  Милиционерска държава сме все още

 25. 25 Профил на 2LOOP
  2LOOP
  Рейтинг: 2463 Неутрално

  Милицейщината властва там, където хората не познават правата си. Колкото по-необразована е масата, толкова по-малко се съпротивлява на произвола на държавата. Нищо чудно, че милиционерите по душа мразят правозащитните организации,
  —цитат от коментар 19 на Norman Granz


  Сега са им дали нова дъвка. БХК са виновни и като знаем колко са възприемчиви , това вероятно ще продължи с години.

  SHADOWS of SOFIA
 26. 26 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 1707 Неутрално

  До коментар [#18] от "uq":

  Айде глупости, за 40 години в България нито веднъж не са ми искали лична карта на улицата и само веднъж са ме спирали катаджии без изрична причина. И всичките ми познати са така, един няма да са го тормозели безпричинно.

 27. 27 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 1563 Весело

  "......Това са част от заключенията на Агенцията на Европейския съюз за основните права (АЕСОП), базирана във Виена ...."

  Управляващите прокремълски АЕЦ-мутри и техните съюзници ксенофобите от мвро, сигурно пак ще изквичат с някоя тъпа реакция, като искане за забрана на тази организация....

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 28. 28 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2354 Весело

  "От тях 11 са заподозрени от българските власти или са задържани по искане за екстрадиране от друга държава в ЕС, 6 са адвокати, 5 са полицаи, 4 са съдии или прокурори и 3 са от организации, които следят ситуацията в местата за задържане и лишаване от свобода."

  Кой идиот в ЕС ще тръгне да приеме доклади на базата на такива смехотворни данни, какви изводи могат да се направят от представеното? За какви цели може да служи тази информация, кой ще гарантира, че единиците!!! , участвали в това "проучване, не са подбрани така, че да обслужат нечии цели?
  И пак - нито едно име на автори!
  Поради що се срамувате, "Дневник" и доброволно се излагате в такава светлина- на тенденциозни манипулатори?
  Всъщност, няма нужда от отговор- ние си знаем.

 29. 29 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 497 Неутрално

  Полезна статия. Браво!

  Мърфи е оптимист!
 30. 30 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3769 Неутрално

  До коментар [#25] от "К2":

  "Сега са им дали нова дъвка. БХК са виновни..."

  Организации като БХК бяха ЗАБРАНЕНИ по време на Златния век на Правешкия многотомен мислител.

  Както бяха забранени "вражески" медии като Свободна Европа и Дойче Веле.

  Сега неговите наследници от партията на най-добрия му ученик се опитват отново да ги забраняват, а ченгето-доносник Иван с дебелите бузи им подава удобни пасове, понеже на него не му пука от общественото мнение - пачавра леке не хваща, както е казал народът.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 31. 31 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1687 Неутрално

  До коментар [#28] от "Дон Кихот":

  Не е нужно някой да ми прави проучване, полицейският произвол е видим с просто око, ежедневно и навсякъде

 32. 32 Профил на Мизийски
  Мизийски
  Рейтинг: 443 Неутрално

  Човек остава с усещането, че едни престъпници дават съвети на други престъпници. Нормалните хора си нямат вземане и даване с прокурор или криминална полиция. Благодаря на сложилите минуси за самопризнанието.

  Спаси, Господи, Твоите чеда и благослови наследството си, като даряваш на православния български народ победа над враговете му и го запазваш с Твоя кръст. ☦
 33. 33 Профил на uq
  uq
  Рейтинг: 1687 Неутрално

  До коментар [#26] от "m17":

  Ами да, и мен така, ама за последната година се случи 3 пъти, последно миналата седмица, та....за това

 34. 34 Профил на Шихан Йордечка
  Шихан Йордечка
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#26] от "m17":

  Лъжеш като Бойко Борисов.

 35. 35 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3854 Любопитно

  "Не отговоряйте на полицаи и прокурори, ако първо не обяснят защо ви питат"

  Ще го имаме в предвид!!!!!

 36. 36
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 37. 37 Профил на 4u4o
  4u4o
  Рейтинг: 601 Неутрално

  Това четиво може да се ползва като наръчник, че накъдето се е запътила държавата...
  Гешев е радост!

 38. 38 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3854 Неутрално

  До коментар [#1] от "edin drug":

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  Така е!

 39. 39 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5374 Неутрално

  До коментар [#19] от "Norman Granz":

  Те мразят и всички форми на грамотност и знание.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 40. 40 Профил на Рим
  Рим
  Рейтинг: 1563 Неутрално

  [quote#36:"Matrix"][/quote]

  +++++
  Бой по червените тикви...!
  Ааа, почнаха да се самозабравят!

  ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
 41. 41 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Нещата са простички - питаш -задържан ли съм? Отговарят ти, че не си, а просто си беседвате. Тогава щом беседата не ти харесва казваш, че си тръгваш и толкова. Или да пишат заповед за задържане от момента, в който си влязъл в полицията или си ходиш. Отвеждането в полицията и лишаване от право на придвижване без заповед за задържане си е противозаконно лишаване от свобода.

 42. 42 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5374 Неутрално

  До коментар [#26] от "m17":

  Прави си сметката колко си безличен !

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 44. 44 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5374 Неутрално

  До коментар [#36] от "Matrix":

  Добрал се е до листата на ГЕРБ и затова си е повярвал.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 45. 45 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Човек остава с усещането, че едни престъпници дават съвети на други престъпници. Нормалните хора си нямат вземане и даване с прокурор или криминална полиция. Благодаря на сложилите минуси за самопризнанието.
  —цитат от коментар 32 на Мизийски

  Нормалните хора често си имат "вземане-даване" със служителите на криминална полиция. Постоянно ги търсят или като евентуални свидетели, или са потърпевши или ги използват като статисти в разпознавания или ги дърпат за поемни лица по огледи.

 46. 46 Профил на half truth
  half truth
  Рейтинг: 1979 Неутрално

  Аз анджак сега разбрах, че да премълчиш истината е човешко право, а не подкрепа на лъжливата кауза. Вярно ли? Това ли е смисълът на “имаш право да мълчиш”?

 47. 47 Профил на ScorpioH
  ScorpioH
  Рейтинг: 350 Неутрално

  До коментар [#26] от "m17":
  Имал съм доста коли през живота си и всичките закупени нови с честно спечелени пари. Живея в. Бургаска област и често ми се е случвало да ме спират полицаи от Жандармерия. веднъж ме спряха дори 3 пъти за 1 ден (с Мерцедес кабрио в Сл.Бряг, Бургас, Сл.Бряг). Колите са нови и съответно в изрядно състояние, както в техническо, така и документално. Всеки път проверяват документите и ме пускат. И какъв е смисъла на тези проверки без основание и обяснение? Всяване на респект или наказание за по-заможните?

  ScorpioH
 48. 48 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 1720 Неутрално

  До коментар [#10] от "zz_s":

  "Служебните защитници са оформили една ниско платена, като цяло некадърна гилдия"
  Грешиш, хонорара го плаща държавата и тръгва от 1000 лв!!! Най-мазните тарикати са само служебни защитници.

  Русия- проказата на планетата Земя.
 49. 49 Профил на GMO VACCINES CHEMICALS
  GMO VACCINES CHEMICALS
  Рейтинг: 2564 Неутрално

  До коментар [#26] от "m17":

  Анекдотичните примери не са доказателство.
  Аз пък имах един колега който като малък е падал с колело, имаше белег през лицето и често го спираха полицаите, особено ако има мач наблизо. Иначе на мен не ми обръщат внимание, нещо във външният ми вид кара хората да смятат, че съм добър. Това може да е доста заблуждаващо :)


  ☠ ☠ ☠ Long after humanity and its works were dust, the Sun engulfed Earth, heaved its last gasp of energy out into an insouciant cosmos, and died.
 50. 50 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3995 Неутрално

  ""Първо, хващат някого, водят го в полицията без да му връчват заповед за задържане. После казват, че просто искат да си поговорят. И когато пристигне адвокат, заявяват, че "Ама чакай, той не е задържан, че да има право на защита, ние просто водим беседа". Човекът не е информиран за нищо, не знае защо е там, те просто започват да питат" "Къде беше, познаваш ли този или онзи" и т.н. А адвоката - забравете за него", разказва в доклада защитник от България.""

  Защото така е по - лесно на родните милиционери, които ги мързи да извършват процесуално - следствени действия, спазвайки всички изисквания на НПК, а често слабо ги и познават и затова така придобитата информация рядко издържа в съда ! По - лесно е да започнат псевдоразпити - нещо като разпит, ама не баш....да се ориентират " горе - долу" накъде отива работата, дето са си я наумили и да карат по линията на най - очевадната теза ! Нерядко всичко се свежда до записи от камери и/или побоища на хора, задържани в разрез с НПК, а ако и това не проработи - всичко си остава " на трупчета " в прокуратурата или следствието - това са т. нар студени досиета, когато минава предвидената от закона давност и пострадалия или неговите роднини да му мислят....С минаването на времето се сменя наблюдаващия прокурор, следователя и органите на дознанието, често самия пострадал се отказва от търсене на истината, виждайки безхаберието на цялата държавна машина.....Битият - бит !

 51. 51 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 456 Неутрално

  Статията изобилства от терминологично неточности и погрешни изводи. Започнах да ги отбелязвам, но се отказах. Много са.

 52. 52 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Статията е и леко манипулативна. Последният абзац, с цитата на съдията няма никаква връзка с описваните нарушения -
  "Съгласно Наказателния кодекс на България, обвиняемият задължително трябва да има защитник. Ако случайно полицейски служител или магистрат го разпитват без адвокат, въпросите имат нулева стойност, те нямат никаква процесуална стойност. Протоколите от такива разпити не се допускат като доказателства заради серзиозно процесуално нарушение. По този начин се допуска грешка още в разпита и каквото и да е казано в него, то няма процесуална стойност и е недопустимо като доказателство", обяснява български съдия.

  Тук става въпрос за действия изцяло в сферата на процеса. В България няма разследващ или магистрат, които да си позволят да нарушат правото на защита на обвиняем, щом се е стигнало до момента, в който дадено лице вече е придобило това процесулно качество. Отделно има случаи когато адвокатската защита е задължителна.
  А описваните проблеми в статията са в допроцесуалната фаза.

 53. 53 Профил на lino_santino
  lino_santino
  Рейтинг: 1343 Неутрално

  Дали обясняват защо питат няма никакво значение. Не трябва изобщо да им се отговаря на въпросите без адвокат.

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на eminem9876
  eminem9876
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Подозирам, че всички интервюирани задържани в изследването са потенциални клиенти на БХК. Чисто съвпадение е, че повечето от тях са функционално неграмотни, а влизането в районното хич не им е за първи път.
  —цитат от коментар 8 на niakoi_si


  В България има много невинни зад решетките. Изтръгват се самопризнания чрез бой. Натопяват се необразовани хора с цел да поемат вината на някой богаташ.

 56. 56 Профил на eminem9876
  eminem9876
  Рейтинг: 524 Неутрално

  До коментар [#18] от "uq":Айде глупости, за 40 години в България нито веднъж не са ми искали лична карта на улицата и само веднъж са ме спирали катаджии без изрична причина. И всичките ми познати са така, един няма да са го тормозели безпричинно.
  —цитат от коментар 26 на m17


  Самото спиране от кат при условие че не си нарушил правилата на пътя се смята за полицейски тормоз.

 57. 57 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2778 Неутрално

  "Не отговаряйте на полицаи и прокурори, ако първо не обяснят защо ви питат" - звучи като призив за въоръжено въстание срещу гадовете ( Гешевците).

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 58. 58 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1318 Неутрално

  Хм ... то и Васил Левски е мълчал пред съда, не са го били, не са го измъчвали, само накрая са го обесили за убийството на калфата в Ловеч

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 59. 59 Профил на eminem9876
  eminem9876
  Рейтинг: 524 Неутрално

  Човек остава с усещането, че едни престъпници дават съвети на други престъпници. Нормалните хора си нямат вземане и даване с прокурор или криминална полиция. Благодаря на сложилите минуси за самопризнанието.
  —цитат от коментар 32 на Мизийски


  Има много натопени хора поели вината на други хора.

 60. 60 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1126 Неутрално

  Ако наистина си сгрешил, ако си извършил тежко престъпление, ако са научили за него и имат доказателства срещу теб, дупе да ти е яко; ще те бият до сто едно и обратно, докато си "признаеш".
  —цитат от коментар 21 на bobhunter


  "Не бях аз. Този на камерите не съм аз. Ако призная, ще ме приберете, защото имам условна присъда."

  И ако няма поне двама свидетели да го разпознаят, тия камери за никакъв не служат. Зависи и колко носи на бой...

 61. 61 Профил на Fiji
  Fiji
  Рейтинг: 3567 Весело

  Полицаите: "О, имаш казан! Сега ще те глобим за варене на ракия!"
  "Ама аз не варя ракия!"
  "Имаш казан, значи вариш!"
  "Тогава ме арестувайте за изнасилване!"
  "Защо? Ти изнасилвач ли си?"
  "Не съм, но имам инструмент за изнасилване."

 62. 62 Профил на Благовест Цветанов
  Благовест Цветанов
  Рейтинг: 756 Неутрално

  Потресаващо!

  европеец
 63. 63 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 3058 Неутрално

  Милицейщината властва там, където хората не познават правата си. Колкото по-необразована е масата, толкова по-малко се съпротивлява на произвола на държавата. Нищо чудно, че милиционерите по душа мразят правозащитните организации,
  —цитат от коментар 19 на Norman Granz


  Стига глупости беее! Мразим БХК защото защитава само цигани и "топи" България в повечето случаи без повод! Против "зелените" сме, защото спъват развитието на България, смучат пари от бюджета и облагодетелстват чуждестранни бизнеси! А въобще не сме нито милиционери, нито полицаи!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 64. 64 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  Всеки нормален човек трябва да знае че на "среща" в полицията не се ходи, никога! Трябва да те арестуват с белезници и да те откарат те. С полицаи, следователи, прокурори и всякакви други хитреци не се говори въобще. Единственото нещо което се казва е името, искам адвокат, искам вода, искам си лекарствата, искам лекар защото не се чуствам добре. Ако полицай те спре или се опитва да те разпитва извън полицията винаги телефона се включва на запис и записа се качва директно на Фейсбук или Дропбокс или дриг носител, така че дори и да ти конфискуват телефона, записа остава на сървер някъде. Другото е ако ти дойдат в къщи веднага ги снимаш. В собствената си къща имаш право да снимаш каквото си искаш и дори да се съблечеш гол. Ако не им харесва да си ходят или да те арестуват. И се записват имената, номерата и ранговете на всички които са в контакт с тебе. Не само на този който говори с тебе а и на останалите ченгета които присъстват. Ако са 5 човека на всички 5 човека им се взимат имената и всички данни. Ако трябва този процес може да отнеме и 20 30 минути. Ако не им харесва - пак да си ходят или да арестуват.

  California Über Alles
 65. 65 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 396 Неутрално

  За Бога, братя! Не съдействайте!

  До там ли я докарахме?

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 66. 66 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 587 Неутрално

  Милиционера винаги действа чрез провокация! Още от времето на берия...
  —цитат от коментар 6 на Kamenarski


  Много преди това. Човешката цивилизация не започва от СССР.
  П.П.: По времето на Берия спират репресиите на Ежов. Има само репресии, срещу тези, които са правили репресии преди това. Много интересен момент от историята на болшевизма. С това завършва прехода от интернационалния троцкизъм към имперския социализъм.

 67. 67 Профил на niakoi_si
  niakoi_si
  Рейтинг: 773 Неутрално

  До коментар [#40] от "Рим":

  Е така, бой, псуване... това си можете вие... Ама да не се чудите после, що на вашия кмет такова му е реномето... сексуално - извратено.

  Толкоз сте жалки в злобата си, та чак гнусни.

 68. 68 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 587 Неутрално

  Ако наистина си сгрешил, ако си извършил тежко престъпление, ако са научили за него и имат доказателства срещу теб, дупе да ти е яко; ще те бият до сто едно и обратно, докато си "признаеш". Мълчанието, законът за ОМЕРТАТА, няма да ти помогне. А, бе вие "Хавай 5-0 не гледате ли? За щастие или за нещастие за нас простосмъртните, не всички полицаи са като идеализирания герой Маггарет!
  —цитат от коментар 21 на bobhunter


  Явно не познаваш теорията на игрите.

 69. 69 Профил на Другарката Михайловна
  Другарката Михайловна
  Рейтинг: 743 Неутрално

  Айде, стига сте жалили за "правата" на крими контингента!

  Аман от псевдоправозащитници!

  В полицията НЕ КАНЯТ на разговор случайни хора!

  Поканените почти винаги имат съпричасност към темата на провеждания "разговор"!

  СПРЕТЕ ДА ТОЛЕРИРАТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ!!! От върха на държавата, та до последния квартален наркоман!

  То правата на обикновените хора - кучета ги яли...

  Във форумите на Икономедиа е пълно с хленчещи конформисти. В много голям процент от случаите изразите, ЗАПОЧВАЩИ с: "Аз мисля..."; "Аз считам..."; "По мое мнение..."; "Според мен.." - ЗАВЪРШВАТ с някакви чутовни глупости, резултат от "мисловния" процес.
 70. 70 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 587 Неутрално

  Ченгетата са средство за репресия още от Турското робство със заптиетата. Към статията бих добавил и че охраната в „Кауфланд" няма никакво право да води клиенти в тъмна стаичка за обиск по подозрение. Това е незаконно.
  —цитат от коментар 23 на Сенчеста фигура


  Вече спомах, че историята не започва от СССР, не започва и от Османската, после Турска империя. Тези похвати са от хилядолетия. А за охраната си прав, това, което могат е да чакат полиция. То и да те задържат нямат право, граждански арест у нас няма като институт, а те специални правомощия нямат и не могат да изземат такива.

 71. 71 Профил на Smile
  Smile
  Рейтинг: 594 Неутрално

  До коментар [#69] от "Другарката Михайловна":

  Сигурен ли си, че не може случаен човек да бъде обвинен?
  Този случай спомняш ли си го: https://www.mediapool.bg/darzhaniyat-5-mesetsa-nezakonno-v-aresta-maksim-savov-osadi-prokuraturata-news199039.html

 72. 72 Профил на stanchopansa
  stanchopansa
  Рейтинг: 454 Неутрално

  "Айде стига с тези човешки права, бе!. Вие луди ли сте? Полудявате вече с тия права! Кое не му е право? Те ни плюят всички хора като каруцари. Всеки ден са били човешките права. Какво по-право от това?“
  Председателят на комисията по човешки права в народното събрание Ражди Вешидов

 73. 73 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 480 Неутрално

  "Браво" за статията! И после крещим, че няма резултати в борбата с престъпността, защото населението не иска да съдейства, както го прави във всяка от държавите, които умнокрасафците сочат за пример! И после същите тези умнокрасифци крещят, че видиш ли било недопустимо обругаване на съда, като институция, без да навържат две и две, че такава статия и тезите в нея са крещящ пример за обругаване на други държавни институции, като се внася недоверие в действията им у гражданите и се внушава, че същите действат априори в нарушение на закона. А после чакаме от същите тези институции да си вършат работата. Ще берем дълго време пловодете от такива кампании на умнокрасафците.

 74. 74 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2354 Весело

  До коментар [#36] от "Matrix":

  "Казал съм ти, да си стоиш при жена ти, да си те оправя със страпона."

  Сега се оля! Че кога си успял да го кажеш, като рейтингът ти е почти на нулата. Сигурно е било под друг ник, но така и си напиши. А то- деменция, що ли?

 75. 75 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 587 Неутрално

  Нещата са простички - питаш -задържан ли съм? Отговарят ти, че не си, а просто си беседвате. Тогава щом беседата не ти харесва казваш, че си тръгваш и толкова. Или да пишат заповед за задържане от момента, в който си влязъл в полицията или си ходиш. Отвеждането в полицията и лишаване от право на придвижване без заповед за задържане си е противозаконно лишаване от свобода.
  —цитат от коментар 41 на disorg


  До 24 часа по подозрение за извършено престъпление може. До 72 часа с разрешение, повече от това само с обвинителен акт от прокурор. Друг е въпроса, как е реалността. Ако човек отиде в следствения арест на таван на Г.М.Димитров и види сума хора на по 9 месеца там, за главата ще се хване. После ги осъждат ефективно, за да се брои, че са излежали 9 месеца, иначе ще се окаже, че са неправомерно лежали. Покруса и пародия!

 76. 76 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 480 Неутрално

  Статията почва с неистина - Не отговаряйте на полицаи и прокурори, ако първо не ви обяснят защо - защото прокурорите не провеждат разпити в 99.9% от случаите.
  Статията завършва с неистина "Съгласно Наказателния кодекс на България, обвиняемият задължително трябва да има защитник. Ако случайно полицейски служител или магистрат го разпитват без адвокат, въпросите имат нулева стойност, те нямат никаква процесуална стойност. Протоколите от такива разпити не се допускат като доказателства заради серзиозно процесуално нарушение. По този начин се допуска грешка още в разпита и каквото и да е казано в него, то няма процесуална стойност и е недопустимо като доказателство", обяснява български съдия.
  Ако това действително е казано от съдия, този съдия може да си пише искането за напускане на системата НЕЗАБАВНО, защото е в крещящо непознаване и нарушение на закона - НПК. ЕТО Чл. 94. (1) Участието на защитник в наказателното производство е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, КОГАТО:

  1. обвиняемият е непълнолетен;
  2. обвиняемият страда от физически или психически недостатъци, които му пречат да се защитава сам;
  3. делото е за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода не по-малко от десет години или друго по-тежко наказание;
  4. обвиняемият не владее български език;
  5. интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има защитник;
  6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) е направено искане по чл. 64 или обвиняемият е задържан;
  7. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.);
  8. делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия;
  9. обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това.
  (2) В случаите на ал. 1, т. 4 и 5 участието на защитник не е задължително, ако обвиняемият заяви, че не желае да има защитник.
  От това следва, че участието на защитник е задължително само в посочените хипотези, а ал.2 изрично посочва случаите, в които дори и в хипотезите на задължителната защита има изключения.
  ДНЕВНИК МАНИПУЛИРА! ОТНОВО!

 77. 77 Профил на anarhochristian
  anarhochristian
  Рейтинг: 587 Неутрално

  мръсна комунистическа кочина! цъкайте си + и - и не протестирайте, нито се бунтувайте. И се обиждайте от презрение.
  —цитат от коментар 43 на Октавиан


  Сам си ограничаваш мисленето, чрез използването на категории. Това не са белези на "мръсна комунистическа кочина", а на полицейска държава. Ако при нас е 5, то в щатите примерно е 10. Нямаш идея там какво се случва с правата на задържаните и как се води бърз процес по телевизорче на база свидетелствата само на полицаите, които са те задържали, защото си изглеждал подозрително, разхождал си се не където трябва и подобни. А какъв бизнес е със защитници и гаранции, а какъв бизнес е с работата в затворите или със събирането на глобите. Е, те "мръсна комунистическа кочина" ли са? Не ги знаете тези работи, живеете в свят от прадигми и стереотипи. И точно затова ще го ядете отново, защото нямате съпротивителни сили. А ги нямате защото категоризирате. Ако има табела комунизъм - лошо, гадове. Ако същата полицейщина и насилие е с друга табела, аааа тогава може. Това е детинско!
  Има права и те трябва да се защитават от всички! Спрем ли да го правим, ставаме стадо за стригане и колене, без значение от етикета на кошарата.

 78. 78 Профил на hellwitch
  hellwitch
  Рейтинг: 446 Неутрално

  Големият проблем е, че от една страна това си е чиста незакона репресия. От друга, каквото и да измъкнат като информация, не може да се ползва в съда и това позволява на престъпници да се измъкнат.

  Тази тиня не помага на никого, освен на самите полицаи да вземат подкуп. Затова е и такъв подхода.

 79. 79 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  До коментар [#13] от "Читател":Милицията не е държавата !
  —цитат от коментар 15 на КМЕТ В СЯНКА


  Всъщност Милицията в НРБ изпълняваше ролята на Полиция и беше 100% част от държавата. Ако говориш за Полицията сега, тя също е 100% част от Изпълнителната власт. Те са тези които прилагат закона върху населението и са част от Държавата. Не са частна организация с чуждесранно участие.

  California Über Alles
 80. 80 Профил на vhv
  vhv
  Рейтинг: 2142 Весело

  До коментар [#5] от "Deaddark":

  Или като оня, който под измисленият акт, съставен от индивид, който би написал "Ханко Брат", написал: Господинът ми поиска пари и като не му дадох, ми написа акт...
  Между другото, има полицаи, които са полицаи с П. За съжаление, са малцинство.

 81. 81 Профил на PetarKara
  PetarKara
  Рейтинг: 345 Неутрално

  До коментар [#76] от "oliverstone":

  В цитата наистина има неточност, която е отстранена. Конкретният израз е "Ако, съгласно Наказателно процесуалния кодекс на България..."

  “If, according to the Criminal Procedure Code, the
  defendant needs obligatory defence, if, by chance, the
  investigative police officer or magistrate questioned him/
  her without a lawyer, this questioning is equal to zero,
  it has no procedural value. The minutes of questioning
  are not admissible as evidence because a significant
  procedural violation has occurred. Thus, the questioning
  suffers from a fault and, whatever they said, it has no
  procedural value, it is not admissible as evidence.”
  (Judge, Bulgaria)

  И ако бяхте прочели оригинала, щяхте да ни посочите разминаването в превода, а не да твърдите, че Дневник не манипулира.

 82. 82 Профил на PetarKara
  PetarKara
  Рейтинг: 345 Неутрално

  Уточнение: "А не да твърдите, че Дневник манипулира."

 83. 83 Профил на kkl38598034
  kkl38598034
  Рейтинг: 78 Неутрално

  Нещата са простички - питаш -задържан ли съм? Отговарят ти, че не си, а просто си беседвате. Тогава щом беседата не ти харесва казваш, че си тръгваш и толкова. Или да пишат заповед за задържане от момента, в който си влязъл в полицията или си ходиш. Отвеждането в полицията и лишаване от право на придвижване без заповед за задържане си е противозаконно лишаване от свобода.
  —цитат от коментар 41 на disorg


  Това е правилния отговор. Дневник и тия правозащитници какви глупости пишат. Ако бяха питали адвокат по криминални дела щеше да им обясни точно това. Технически още при физическото задържане се ичяснява точи въпрос. От там нататък само напомняш на милицонера че е престъпник всеки път като те излъже за праватата ти. А ти с престъпници не говориш.

 84. 84 Профил на oliverstone
  oliverstone
  Рейтинг: 480 Неутрално

  Уточнение: "А не да твърдите, че Дневник манипулира."
  —цитат от коментар 82 на PetarKara


  Дневник манипулира! И го твърдя, защото читателят не е длъжен да знае английски език, което важи обаче за автора на статията, който се позовава на английския текст и извежда тези въз основа на неверен анализ на превода.

 85. 85 Профил на Pontif New Dnevnik SUCK
  Pontif New Dnevnik SUCK
  Рейтинг: 2073 Неутрално

  [quote#77:"anarhochristian"][/quote]

  Пич, май нямаш идея как работи правосъдието в САЩ. Аз живея тук повече от 30 години и имах неприятния опит да съдя компания която по това време имаше $2 милиарда кеш в банката освен другите им активи. Отне ми време но ги осъдих и ми платиха сериозна сума. Обвиняваш някой че говорел с категории но ти също бъркаш съда с полицията - съдебната с изпълнителната власт. Черипикваш отделни случай които въобще не са репрезентативни за системата като цяло. В Америка има случаи на несправедливо осъдени и на скалъпени дела. Такова нещо има във всяка държава. Но в Америка има много повече случаи когато явни престъпници са освобождавани заради незаконно събрани показания или веществени доказателства. Това в повечето държави го няма. Но да оставим съда на мира, не за това е статията. Тук се говори за полицията и за това как те арестуват. Колкото и да не си чувал за Америка поне Американски филми си гледал. Чувал си за Миранда райтс. Четат ти го на всеки криминален филм. Разбира се че следователите ще се опитат да те разпитат ако могат но ако кажеш - НЕ искам адвокат, нищо не могат да ти направят. Има много случаи в които някой признава че е направил нещо и после адвоката казва че това е извършено по незаконен начин и признанието се отхвърля от съда. А да сравняваш обучението на Амеркански полицай с това на Български е смехотворно. Да сравняваш оборудването и пазенето на веществени доказателства в САЩ с това в БГ е глупаво. Аз имам познат полицай - следовател в България. Човека се оплаква че нямат дори каса в която да държат веществени доказателства и е нещо нормално доказателство да се загуби или да бъде преместено или да бъде пипано от хора които нямат нищо общо с делото. Това знаеш ли кога ще мине в Америка - полицейската държава според тебе.
  В България има над 180 политически убийства за последните 20 години които не са разкрити. Всички мутренски убийства които ставаха преди се водят политически или организирана престъпност и никой не е хванат и не е осъден. И това според тебе не е полицейска държава? На мене ми се е налагало два пъти да викам полиция и двата пъти дойдоха след 4 минути. Винаги с две коли, винаги с куче, винаги записват всичко, разпитват всички и ми дават кейс номер ако искам да подам жалба. Ако имам проблем първите на които се обаждам е полицията. Пробвай го този номер в България.
  Държава в която полицията си върши работат не е полицейска. Полицейска държава е тази в която полицията помага на политици и мошеници и мутри.

  California Über Alles
 86. 86 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 1005 Неутрално

  Понеже все по-често ще арестуват граждани, просто си мълчете, не подписвайте нищо и си търсете адвоката.

 87. 87 Профил на dolna4erti4ka
  dolna4erti4ka
  Рейтинг: 1200 Неутрално

  Самопризнанието и оперативната беседа са царицата на доказателствата в Пловдивския съдебен район.Абсолютно незаконни са,но на кого му пука-единия съд те осъжда втория потвърждава присъдата и делото не отива в София-да не се излагаме пред чужденците.

 88. 88 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5374 Неутрално

  До коментар [#79] от "Pontif New Dnevnik SUCK":

  Няма знак за равенство и не може да има. Иначе излиза, че държавата е репресивна ? Това ли казваш ?

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 89. 89 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 624 Неутрално

  До 24 часа по подозрение за извършено престъпление може. До 72 часа с разрешение, повече от това само с обвинителен акт от прокурор. Друг е въпроса, как е реалността. Ако човек отиде в следствения арест на таван на Г.М.Димитров и види сума хора на по 9 месеца там, за главата ще се хване. После ги осъждат ефективно, за да се брои, че са излежали 9 месеца, иначе ще се окаже, че са неправомерно лежали. Покруса и пародия!
  —цитат от коментар 75 на anarhochristian

  Не омесвайте нещата. Задържането за 24ч е административно и не е задължително да е свързано с престъпление, може да е и за установяване на самоличност и др. и не се прилага по разследвания, а само по допроцесуални проверки. Докато 72ч е процесуално задържане, мярка за неотклонение, която осигурява явяването на обвиняемият пред съд. Схващате ли разликата, има обвиняем и съответно всички свързани с това негови процесуални права.

 90. 90 Профил на султана глаушева
  султана глаушева
  Рейтинг: 497 Неутрално

  До коментар [#46] от "half truth":
  И да мълчиш, и да лъжеш имаш право. За себе си и за най-близки роднини. Там лъжесвидетелство не се наказва.

  Мърфи е оптимист!
 91. 91 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 456 Неутрално

  До коментар [#15] от "КМЕТ В СЯНКА":

  Подаваш жалба, че детето ти не се е прибрало вечерта. Викат те в полицията и почват да беседват с теб, а ти им се репчиш, че без адвокат няма да даваш обяснения.
  Още поне десет подобни примера мога да ти дам.
  А статията е откровено манипулативна и провокативна. Полицаите не са ни врагове, някои са ни роднини, други съседи, трети приятели и т.н. Това им е работата. Е, не са лекари да им благодарим по повод и без повод. Не са и безгрешни. Със сигурност са хиляди и не са добре платени. Затова има много плява и измежду тях. Ама къде няма.

 92. 92 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 2354 Весело

  До коментар [#91] от "hammurabi":

  "Не са и безгрешни. Със сигурност са хиляди и не са добре платени. Затова има много плява и измежду тях. Ама къде няма."

  Само в дебрите на умнокрасавщината- тях всички ги сърби под плешката, щото им никнат крилца.
  Смях...

 93. 93 Профил на alexsilver
  alexsilver
  Рейтинг: 1727 Неутрално

  А тиквония си има политически затворници. Нека аФторът да обЯсни като как вече почти година Иванчева е арестувана и съдена без никакви доказателства, само на базата на твърденията на замесеният в аферата Ваклин, който също би следвало да бъде разследван и съден.

 94. 94 Профил на pwj18583757
  pwj18583757
  Рейтинг: 234 Неутрално

  За да сте наясно, тъй като повечето хора не знаят: БХК е организация, създадена да брани правата на престъпниците, а не на жертвите на престъпление. Поради тази причина БХК винаги застава в защита на закононарушителите - такава е функцията му.

 95. 95 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  Затова твърдението от филмите .Ние ги Фащаме, те ги пускат ' изобщо не е вярно за тиковстан. Обвиняеми 'се пускат' от съдията или защото милиционерите не са събрали никакви валидни доказателства или защото са събрани на фона на процесуални нарушения. Още си мислят някои в милицията (тя не се е променила 30 години) че е като в соца с мнението на кварталния милиционер: Аз знам че Гошо е виновен, а ако не е виновен ще го накарам да признае, че е виновен, щото какво ше търся сега друг, като според мен е Гошо'

  http://www.flickr.com/photos/39768558@N04/3712408729/
 96. 96 Профил на Папайа с коронавирус
  Папайа с коронавирус
  Рейтинг: 1230 Неутрално

  Статията почва с неистина - Не отговаряйте на полицаи и прокурори, ако първо не ви обяснят защо - защото прокурорите не провеждат разпити в 99.9% от случаите.Статията завършва с неистина "Съгласно Наказателния кодекс на България, обвиняемият задължително трябва да има защитник. Ако случайно полицейски служител или магистрат го разпитват без адвокат, въпросите имат нулева стойност, те нямат никаква процесуална стойност. Протоколите от такива разпити не се допускат като доказателства заради серзиозно процесуално нарушение. По този начин се допуска грешка още в разпита и каквото и да е казано в него, то няма процесуална стойност и е недопустимо като доказателство", обяснява български съдия. Ако това действително е казано от съдия, този съдия може да си пише искането за напускане на системата НЕЗАБАВНО, защото е в крещящо непознаване и нарушение на закона - НПК. ЕТО Чл. 94. (1) Участието на защитник в наказателното производство е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО, КОГАТО:1. обвиняемият е непълнолетен;2. обвиняемият страда от физически или психически недостатъци, които му пречат да се защитава сам;3. делото е за престъпление, за което се предвижда лишаване от свобода не по-малко от десет години или друго по-тежко наказание;4. обвиняемият не владее български език;5. интересите на обвиняемите са противоречиви и един от тях има защитник;6. (изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г.) е направено искане по чл. 64 или обвиняемият е задържан;7. (отм. - ДВ, бр. 32 от 2010 г., в сила от 28.05.2010 г.); 8. делото се разглежда в отсъствието на обвиняемия;9. обвиняемият не е в състояние да заплати адвокатско възнаграждение, желае да има защитник и интересите на правосъдието изискват това.(2) В случаите на ал. 1, т. 4 и 5 участието на защитник не е задължително, ако обвиняемият заяви, че не желае да има защитник.От това следва, че участието на защитник е задължително само в посочените хипотези, а ал.2 изрично посочва случаите, в които дори и в хипотезите на задължителната защита има изключения.ДНЕВНИК МАНИПУЛИРА! ОТНОВО!
  —цитат от коментар 76 на oliverstone


  В случая- заблуждава, защото цитира "неистини"=лъжи.

  In a time of universal deceit telling the truth is a revolutionary act
 97. 97 Профил на Dr_Doolittle
  Dr_Doolittle
  Рейтинг: 2208 Неутрално

  До коментар [#81] от "PetarKara":

  За протокола questioning е ''разпит'' , а не ''въпроси''
  Така превода не е 'въпросите имат нулева стойност'' , а ''разпитът няма никаква (правна) стойност...

  http://www.flickr.com/photos/39768558@N04/3712408729/
 98. 98 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2883 Весело

  и когато пристигне техен защитник, му се казва, че няма нужда от него, защото това не е задържане, а свободна беседа.Ако, съгласно Наказателно процесуалния кодекс на България, обвиняемият задължително трябва да има защитник
  ______________
  Ай са пак някакви либертоносни стратегии за "имни и красиви" от малцинствата спуснати от БХК! Имам приятели ченгета, принципно национална стратегия е прокуратурата да да не ги занимават с топ мафиоти за това работят с неграмотен матрРял, престъпния контингет не може да дава писмени показания, за това се водят беседи без да им се повдигат обвинения какъв точно е проблема?

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 99. 99 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7938 Неутрално

  Агенцията на Европейския съюз за основните права, вместо да пише само доклади, трябва сериозно да се заеме с беззаконието в България.

 100. 100 Профил на disorg
  disorg
  Рейтинг: 624 Неутрално

  Агенцията на Европейския съюз за основните права, вместо да пише само доклади, трябва сериозно да се заеме с беззаконието в България.
  —цитат от коментар 99 на Роси


  С кое точно беззаконие? Ние закони си имаме, не сме без закони.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK