Еврокомисията за доверието в прокуратурата, БНР, Полфрийман и "Апартаментгейт"

Позицията на екипа на Жан-Клод Юнкер е, че България е постигнала достатъчен напредък, за да се обмисли прекратяването на механизма за сътрудничество и проверка. Поне формално не е окончателна.

© Vincent Kessler, Reuters

Позицията на екипа на Жан-Клод Юнкер е, че България е постигнала достатъчен напредък, за да се обмисли прекратяването на механизма за сътрудничество и проверка. Поне формално не е окончателна.Всички скандали, които през последната година станаха повод за обществени и политически дебати и влязоха във фокуса на медиите, са намерили своето отражение и в днешния доклад на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка. Накратко, от ЕК са отбелязали напредъка на България, но не пропускат да посочат и случилото се през изминалите месеци.


Вероятно затова и позицията на екипа на Жан-Клод Юнкер, който си тръгва в края на месеца (но може и да работи до 1 декември) - поне формално - не е окончателна. "Отбелязаният от България напредък понастоящем е достатъчен, за да се обмисли прекратяването на действието на МСП", се казва в текста. Ще се поиска мнението (с консултативна сила) на Европейския парламент и на Европейския съвет, но решението си е единствено на комисията. Кога ще бъде взето то не се казва в доклада или съпровождащите го съобщения. Повече за това четете тук.


От комисията анализират както постигнатия напредък през изминалата година, така и скандалите, разтърсили обществото - апартаментите, купени на по-ниски от пазарните цени, атаките срещу съдебния състав, решил да освободи предсрочно от затвора Джок Полфрийман, скандала в Българското национално радио и този с бившия шеф на антикорупционната комисия Пламен Георгиев.
Отбелязват се острите критики, довели до оттеглянето на законодателните промени, които предложи министърът на правосъдието Данаил Кирилов за "тримата големи", и се слага акцент върху предстоящия избор на нов главен прокурор.


В Техническия доклад днес комисията припомня колко мощна структура е силно йерархизираната прокуратура в България, как тя разследва случаи на корупция по високите етажи и че препоръките от 2016 г. как това да се промени в името на по-добра работа на институцията до днес още не са изцяло приложени. Правителството продължава да търси външно мнение, като последният случай е от 24 септември, когато е поискано мнение от Венецианската комисия към Съвета на Европа за това доколко предложените мерки за отчетност на главния прокурор и председателите на Върховния административен и на Върховния касационен съд ще засегнат независимостта на съдебната система.


Изрично се посочва, че до края на 2019 г. в Съвета на Европа може отново да се повдигне въпрос за това какво е свършила България относно съдебната недосегаемост на главния прокурор покрай делото за убийството на прокурора Николай Колев през 2002 г. "Съдът за правата на човека постанови през 2009 г., че поради силно централизираната структура на прокуратурата и нейния монопол над наказателното преследване българската система не позволява ефективни процедури, гарантиращи възможност за независимо наказателно разследване на главния прокурор", се казва в доклада на Еврокомисията.


Новите апартаменти на властта доведоха до относителна политическа стабилност


В доклада обаче Европейската комисия отбелязва, че в България е имало "относителна политическа стабилност", като се посочва скандалът с апартаментите, купени на по-ниски от пазарните цени. Заради случая оставка подадоха високопоставени политици, сред които тогавашният министър на правосъдието Цецка Цачева, зам.-председателят на ГЕРБ Цветан Цветанов, бившият шеф на антикорупционната комисия Пламен Георгиев и други, а прокуратурата и антикорупционната комисия започнаха проверка. До момента резултат от проверката на данъчните и прокуратурата няма.


Медийният плурализъм е важен в контекста на натиска в БНР


Докладът отчита и че независимостта и медийният плурализъм са от ключово значение за демократични дебати, и се отбелязва, че медиите трябва да работят независимо от икономически и политически интереси. Освен това се припомня, че според последното изследване на неправителствената организация "Репортери без граници" България е на 111-о място по свобода на словото в света. Данните се цитират в контекста на свалянето на Силвия Великова от ефира на програма "Хоризонт" и последвалите събития в Българското национално радио (БНР).


"Независимите и плуралистични медии са от ключова важност за демократичния дебат и трябва да действат, свободни от натиск от икономически и политически интереси. Макар медийната среда да не е сред показателите на механизма, проблемите в нея продължават да влияят на правораздавателната система. Пълното зачитане свободата на изявление и неразделната роля на медиите да държат сметка на властите и да информират обществеността, Висшият съдебен съвет носи важна отговорност да говори в защита принципите на независимостта на съдебната власт", се казва в доклада на ЕК.


Бяха нужни повече мерки за защита на репутацията на съда след "Полфрийман"


Сред обсъжданите теми в документа е и острата реакция срещу съдебния състав на Софийския апелативен съд, който реши да освободи условно предсрочно австралиеца Джок Полфрийман от затвора.


"По-силни политики, приети миналата година, би трябвало да доведат до повече действия срещу подвеждащото отразяване в медиите или изявленията от политици, засягащи репутацията и доверието към правосъдната система като цяло. Това включва и случаите с умишлено насочени критики срещу съдии заради техни решения, от което може да бъдат компрометирани независимостта и безпристрастността на правораздавателния процес", пиша в доклада на ЕК и се прави препратка към казуса с Полфрийман.


В доклада се посочва и новият съвет, който ще функционира след приключване на мониторинга, ще започне работа след прекратяването на действието на механизма за сътрудничество и проверка, като заседава най-малко веднъж на всеки три месеца.


"Този съвет, който ще функционира след приключване на мониторинга, следва да наблюдава и координира политиките в областта на съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност. Като такъв той следва да осигури значима всеобхватна рамка за органите и заинтересованите страни, служеща за оценка на напредъка по прозрачен начин и съсредоточаване на вниманието върху оставащите предизвикателства", се посочва в доклада.


Висшият съдебен съвет да гарантира прозрачен избор на нов главен прокурор


"Важно предстоящо назначение е това на длъжността главен прокурор, чийто мандат изтича през януари 2020 г. Висшият съдебен съвет откри процедурата през юни, като се очаква на 24 октомври 2019 г. да определи приемник, който впоследствие ще трябва да бъде потвърден от президента на републиката", пише в доклада на ЕК.


Процедурата действително би трябвало да завърши при президента, който може да подпише или може да откаже да подпише указ за назначение. Единственият кандидат за поста е Иван Гешев, а от ЕК припомнят и че през юли 2019 г. членовете на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет подкрепиха единодушно номинацията му.
В доклада се посочва, че Гешев е представил писмено своите приоритети за седемгодишния мандат, а процедурата предвижда и да бъдат задавани въпроси към него.


"През последните седмици в медиите се проведе широк дебат, като някои заинтересовани страни изразиха опасения във връзка с процедурата и кандидата. Висшият съдебен съвет ще има отговорността да гарантира прозрачността на процеса и да покаже, че изразените опасения са разгледани и взети предвид в решението му", напомнят от комисията.


Нужни са още усилия за борба с корупцията по високите етажи на властта


Значителни предизвикателства, за които ще са необходими трайни усилия през следващите години, са повишаването на ефикасността и подобряването на достъпността на съдебната система чрез въвеждането на електронно правосъдие и балансирано управление на натовареността в съдебната система, се посочва в доклада.


"На няколко пъти през годините провеждането на всеобхватна реформа беше забавено, но от 2017 г. насам Висшият съдебен съвет предприема значителни действия за преодоляването на тези предизвикателства чрез поредица от мерки, като продължават да се полагат усилия в тази насока", отчитат от ЕК.


Особено важно е обаче друго съществено предизвикателство, което е обект на внимание в момента - функционирането на цялостната система за разследване и наказателно преследване на корупцията по високите етажи на властта.


Поправките на Данаил Кирилов за "тримата големи"


"Особено чувствителна тема е създаването на процедури, гарантиращи независимост на всички етапи от разследвания, при които са налице твърдения за неправомерни действия, извършени от главния прокурор, докато все още е на служба. През юни министърът на правосъдието Данаил Кирилов обяви за обсъждане проект за промени в законодателството, които касаят въвеждане на механизъм за разследване на "тримата големи" - главния прокурор и председателите на Върховния административен и Върховния касационен съд.


Проектът първо срещна както критики, така и положителни оценки, но временно бе замразен. Съветът на Европа също излезе със становище, че предложените поправки няма да гарантират независимо разследване.
Тогава Кирилов заяви, че ще подаде оставка, ако тази година наблюдението над България не отпадне.


"Приветства се фактът, че българските органи организираха обществена дискусия въз основа на конкретни предложения по тази чувствителна тема, но от основно значение за запазването на общественото доверие ще бъде предприемането на подходящи действия във връзка с изразеното безпокойство. В такива случаи комисията е на мнение, че има огромна полза от използването на експертния опит на Съвета на Европа и на други независими структури", се посочва в доклада на ЕК.


В документа се отбелязва и че представените вече предложения засягат по-конкретно ефективното разследване на високопоставени магистрати, но е необходимо българските органи да разгледат и по-широкообхватния системен въпрос за ефективните разследвания при надлежно спазване на нуждата от широка консултация със заинтересованите страни и с експерти.


"Българското правителство се ангажира да продължи сътрудничеството си със Съвета на Европа, за да намери работещи решения на тези въпроси, като тези решения трябва да бъдат в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека", пише в доклада.


Изборът на нов шеф на антикорупционната комисия ще бъде тест


"Конкретно предизвикателство в българския контекст, пред което са изправени институции като новата комисия за противодействие на корупцията и прокуратурата, е нуждата институциите за борба с корупцията да спечелят общественото доверие и да си изградят репутация на независимост и професионализъм в работата си. Преди всичко гражданите трябва да могат да имат пълно доверие, че такива институции действат безпристрастно, при пълно зачитане на надлежните процедури и основните права, включително презумпцията за невиновност", се казва в доклада на ЕК.


След оставката на Пламен Георгиев като шеф на антикорупционната комисия органът все още няма назначено ново ръководство. Постът му временно пое Антон Славчев, който бе и негов заместник. Георгиев пък бе назначен за консул във Валенсия с правителствено решение.


"Важен елемент за изграждането на доверие е процесът на назначаване на ръководство на такива институции", подчертават от Еврокомисията и припомнят, че все още няма назначен постоянен председател.


"Както беше подчертано в доклада от ноември 2018 г., процедурата за избиране на ръководство на комисията за противодействие на корупцията беше спорна, тъй като се разчиташе на обикновено мнозинство в Народното събрание, което предизвика безпокойство във връзка с евентуално политизиране на управлението на комисията", посочват от ЕК.


"Предстоящото назначаване на нов директор на комисията за противодействие на корупцията ще бъде важен тест за способността на Народното събрание да организира процедурата по прозрачен и основан на заслуги начин, така че да се намалят тези опасения и да се допринесе за възстановяване на доверието в тази ключова институция", подчертават от Европейската комисия.


По въпроса с корупцията се посочва също така и че е нужно България да продължи да изпълнява конкретни секторни планове за действие за предотвратяване на корупцията в държавната администрация. Мерки трябва да има и по отношение на обществените поръчки.


Комисията отбелязва също така ангажимента на българските органи да приемат законодателство за отмяна на разпоредби на Закона за съдебната власт, изискващи автоматично временно отстраняване от длъжност на магистрати в случай на наказателно разследване срещу тях и деклариране на членството в професионални сдружения. Посочва се и че българското правителство вече е внесло законодателно предложение в Народното събрание.


По-рано днес Европейската комисия обяви, че Механизмът за сътрудничество и проверка, по-известен в медиите като мониторинг на правораздавателната система, трябва повече да не се прилага спрямо България. Но също така комисията няма сама да вземе това решение, а ще се съобрази и с мнението на Европейския парламент и Европейския съвет на държавните лидери на 27-те страни членки.


В доклада си от миналата година комисията бе посочила, че преди края на мандата си ще направи поредната оценка. С това ЕК изразяваше очакване процесът на наблюдение на страната да бъде приключен.


За да предотврати появяването на проблеми, свързани с върховенството на закона, комисията на Жан-Клод Юнкер реши да създаде цикъл за преглед на принципите на правовата държава, включващ годишен доклад за върховенството на закона, който обхваща всички държави - членки на ЕС.


Миналата година Брюксел публикува докладите си за България и Румъния на 13 ноември. Според българския доклад три от шестте показателя, по които Европейската комисия наблюдава България в хода на Механизма за сътрудничество и проверка, са временно прекратени като изпълнени. България се е справила с препоръките за организираната престъпност, гарантирането на независимостта на съдебната власт, както и законодателната дейност.


В миналогодишния доклад се казваше и че страната трябва да продължи съдебната реформа, борбата с корупцията по високите етажи на властта и в по-общ план, включително на местно равнище и по границите. Подробности четете тук.


Всичко, което трябва да знаете за:

Ключови думи към статията:

Коментари (49)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1816 Весело

  "Всички скандали, които през последната година станаха повод за обществени и политически дебати и влязоха във фокуса на медиите, са намерили своето отражение и в днешния доклад на Европейската комисия "

  Похвално! Старанието на една категория хора не е отишло напразно! За тяхно нещастие обаче, комисията е отчела нещо много по-важно, пред което те преднамерено си затваряха очите. И сега седят до разбитото корито- апокалипсисът не се състоя!
  За кой ли път!
  Но така е, когато човек не е в час, това е задълго!

 2. 2 Профил на Stewie
  Stewie
  Рейтинг: 930 Весело

  "отпадането" е фарс ,а юнкер е радост !

 3. 3 Профил на кукувица
  кукувица
  Рейтинг: 14 Неутрално

  нищо не е реформирано, жална му майка на всеки, който чака правосъдие тук!!!

 4. 4 Профил на stanchopansa
  stanchopansa
  Рейтинг: 471 Неутрално

  Общо взето доклада казва, че голям напредък няма, ама препоръчват да отпадне мониторинга, щото бате Бойко черпи Юнкер със скъпо уиски, и прави каквото му кажат.

 5. 5 Профил на СА
  СА
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Вероятно затова и позицията на екипа на Жан-Клод Юнкер, който си тръгва в края на месеца (но може и да работи до 1 декември) - поне формално - не е окончателна. "Отбелязаният от България напредък понастоящем е достатъчен, за да се обмисли прекратяването на действието на МСП", се казва в текста. Ще се поиска мнението (с консултативна сила) на Европейския парламент и на Европейския съвет, но решението си е единствено на комисията. Кога ще бъде взето то не се казва в доклада или съпровождащите го съобщения."

  Е, значи все пак има надежда мониторингът да не отпада. Нека всички демократично мислещи хора впрегнем общи сили и чрез постоянни писма не оставяме европейците в неведение какви свинщини се вършат в България. Престъпната шайка само това би я възпряло по пътя към тоталния путинизъм. Сега сме само скрит такъв.

 6. 6 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1435 Неутрално

  много пъти сме чели ТД госпожице, стига толкова гледане в пъпа... работата е ясна

  единственото, което вие журналистите трябва да обясните на матряла е кой от тук нататък ще следи за върховенството на правото и дрън-дрън

 7. 7 Профил на Zizu
  Zizu
  Рейтинг: 1184 Весело

  3:0 за бате Бойко!

  Другите да му ......... се радват!

  Машини прости, народ неук.
 8. 8 Профил на СА
  СА
  Рейтинг: 8 Неутрално

  "Нужни са още усилия за борба с корупцията по високите етажи на властта"

  ??? Абе тия луди ли са? Какво значи "още", когато имаме 0. Кой от високите етажи на властта е осъден за нещо?

  Не, наистина, какво се случва в тая ЕК? Трябва да се заемем по-сериозно, това е тотална свинщина.

 9. 9 Профил на reply
  reply
  Рейтинг: 572 Неутрално

  ИШИАСА НЕ ПРОЩАВА НА НИКОГО А ЗА ДА СИ ЗАТВАРЯШ ОЧИТЕ ЗА ПРИСВОЯВАТЕТО НА МИЛЯРДИ И ЗА ГЕНОЦИДА НАД ЕДНА ЦЯЛА НАЦИЯ ИЛИ СИ НЕНОРМАЛЕН ИЛИ СИ КУПЕН

 10. 10 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1435 Неутрално

  До коментар [#5] от "jjs30624784":

  що за нелепи хленчове... ЕК в прав текст ти казва, че не я интересуваш и че си имаш правителство, към което да предявяваш претенциите си... ако имаш проблем, излизай на улицата... ако не, си гледай работата

 11. 11 Профил на Абсент
  Абсент
  Рейтинг: 431 Неутрално

  Ако не бяха Свободна Европа и Бивол щеше да се разбере за евтини апартаменти на куково лято!

  По-добре здрав и богат отколкото беден и болен
 12. 12 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 294 Неутрално

  И за капак Геша в щатите.

  Тъга,

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 13. 13 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4248 Весело

  България е полуфеодална клептокрация имахме огромен шанс при приемането ни в ЕС поради геополитически съображения ако не беше това днес щяхме да подсмърчаме на километрични оПалки пред посолствата на ЕС! Но Господ е българин както е известно!

  klimentm
 14. 14 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4248 Весело

  Опашки имах на ум в пост 13

  klimentm
 15. 15
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 16. 16 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4248 Весело

  На ЕС им е през шлифера! Никой няма да каже и копче на Методиев и сие! Нали плачете непрестанно за суверинитет и идентичност?! На ви ги сега!

  klimentm
 17. 17 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4248 Весело

  До коментар [#10] от "extraCACA":

  Ама чакай сега! А белота, чалгата и гроздовата?!

  klimentm
 18. 18 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6295 Неутрално

  Всяка година нашите проверяващи минават на изпит по "четене с разбиране" и всеки път се провалят.
  Единственото, което ги спасява е че на "учителя" не му пука за успеваемостта.

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 19. 19 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6295 Неутрално

  До коментар [#18] от "penetrating":

  Имах предвид управляващи, не "проверяващи" но спел чекера дописва много "интелигентно" :)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 20. 20 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2179 Весело

  До коментар [#15] от "Джони Глупавия":


  Екипът на Юнкер може да дава мнение единствено за коняка на шефа си. Този долнопробен пияница ще остане в историята на ЕС като най-некадърния нищоправещ никаквец...
  —цитат от коментар 15 на Джони Глупавия


  Леле колко си умен...Юнкер нам какъв си...а ти си цвете...

 21. 21 Профил на Dark Avenger alias Дечо Пора
  Dark Avenger alias Дечо Пора
  Рейтинг: 1526 Неутрално

  До коментар [#15] от "Джони Глупавия":

  Екипът на Юнкер може да дава мнение единствено за коняка на шефа си. Този долнопробен пияница ще остане в историята на ЕС като най-некадърния нищоправещ никаквец...
  —цитат от коментар 15 на Джони Глупавия


  мда, Уши вон Лайнен е още по-скапана от ишияса !

  Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein
 22. 22
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 23. 23 Профил на BULEXIT
  BULEXIT
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Тези хора доказаха пълната си безпринципност, конюнктурната си "загриженост" и благоразположение по личен мотив.
  Доказаха, че целесъобразността и интереса в ЕС е всичко, а законосъобразността и принципите - нищо,
  Доказаха, че едно и също нещо може да бъде наричано с различни имена, в зависимост от актуалната им изгода.

 24. 24 Профил на 001
  001
  Рейтинг: 427 Весело

  Най тъжен след новината беше Бай Радан, който каза, че 7 милиона българи не мислели като ЕК, ама той откъде ли знае какво мислят българите, след като за него гласуват не повече от 3% от тях

 25. 25
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 26. 26 Профил на SSS
  SSS
  Рейтинг: 922 Неутрално

  Юнкер прави подаръци на изпроводяк. Слава богу, че има страни като Холандия, Финландия , та да сложат прът в краката на хора като Барни.
  В България няма нищо, което да е както трябва - ни има правосъдна система като хората, ни здравеопазване, за образование да не говорим, а за пенсионна система хептен.
  Баце обаче е научил прекрасно урока на своя учител бай тодор, да се мазни , да се снишава, да изчаква и да лъже и да маже.
  Ако имаше поне малко справедливост в тази държава хора като Пеевски и Доган, нямаше да живеят като онбашии, хора като Сидеров щяха да са извън борда , а мутрата Борисов нямаше да е министър председател.
  За голямо съжаление, но е истина, простите хора са винаги повече от умните. В България не само, че са повече, а наближават стоте процента.
  Хак им е, свикнали са да ги лъжат, да гледат безучастно.
  А тази европейска ковисия е абсолютен срам, след като не можа за толкова време един сикаджия да разпознае..ма кога ли са виждали те мутри.

 27. 27 Профил на BULEXIT
  BULEXIT
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Юнкер през целия си мандат се държа не като Лидер, а като нищожество и дори Ангела Меркел показа повече мъжество в действията от този слабак.
  Юнкер е с основна вина за загубеното доверие в евро-администрацията, а от там и за срива в авторитета на целия Европейски съюз.
  Толкова бе жалък ,безличен, че чак навежда на мисълта, че именно заради това е назначен там.

 28. 28
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 29. 29 Профил на jgu46589028
  jgu46589028
  Рейтинг: 294 Весело

  Наш Лозанчо пак се размина с евроатлантическите ценности. Ами да цалува ръка на бате си Сотиря и да си наляга парцалките, че блага заплата получава за нищо работа.

 30. 30 Профил на save_knforest
  save_knforest
  Рейтинг: 652 Любопитно

  Бяха се приготвили с фанфарите, ама не се получиха нещата. Ами хак да им е, до декември я Кирилов, я Гешев. Пък може и двамцата.

 31. 31 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 868 Неутрално

  След Тръмп грантоядите се чувстват предадени и от Европейската комисия. Мъките им нямат край.

 32. 32 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1426 Разстроено

  До коментар [#26] от "SSS":

  Имам мой работник - бояджия, който казва: "Аз си гласувам за бате Бойко". Като го попитам: "Защо гласуваш за мутрата-престъпник Бойко, заради когото децата ти избягаха от страната?", отговорът е: "Защото е готин, като го гледам и слушам по телевизията". "Кое му е готиното? - не може да каже. Правилният отговор трябва да бъде - "Защото е прост като мен". По-нататъшен коментар е излишен. Жалкото е , че на избори такива хора определят бъдещето ни. Може би наистина трябва да се въведе образователен ценз за право на гласуване.

 33. 33 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2344 Неутрално

  До коментар [#15] от "Джони Глупавия":
  —цитат от коментар 20 на BiGman1  « ..., а ти си цвете ... «


  Джони може да не е цвете, може да е ВСЯКАКЪВ, но никога не е управлявал 500 милиона европейци като Жан-Клод Юнкер и сравнението ти, съвсем не е точно .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 34. 34 Профил на murry
  murry
  Рейтинг: 1426 Гневно

  А пък алкохоликът Юнкер се отплаща за черпенето.

 35. 35 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3050 Неутрално

  "....като се посочва скандалът с апартаментите, купени на по-ниски от пазарните цени...."

  Няма апартаменти, купени на по-ниски от пазарните цени. Има укриване на данъци и пране на пари.

 36. 36 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 868 Неутрално

  До коментар [#32] от "murry":

  "Жалкото е , че на избори такива хора определят бъдещето ни. Може би наистина трябва да се въведе образователен ценз за право на гласуване."

  Проблема не е в хората а във вашите кандидати. Аз например считам, че нещата които говори Христо Иванов са правилни, но кажи ми, как да гласувам за него след като знам, че е на американска издръжка още от студент? Ако янките поискат нещо от него, той не може да им откаже а още няколко договора подобни на Мариците ще ни загробят съвсем. Хората усещат, че ДБ отдавна са купени от американците, затова и никога няма да ги допуснат във властта.

 37. 37 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2344 Неутрално

  До коментар [#26] от "SSS":


  « Слава Богу, че има страни като Холандия и Финландия, че да поставят прът в краката на хора като Барни . «

  ++++++

  Слава Богу и, че пияндето Юнкер си отива, а острието Кьовеши вече ще настъпва, а тя знае как се прави това там, където има крадливи комунистически ръчички !

  PS Горното не касае др. Борисов, той е» десен « и няма нищо общо с комунлерите .

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 38. 38 Профил на Октавиан
  Октавиан
  Рейтинг: 309 Неутрално

  Вината на европейската проституция за легализирането и легитимирането на мутренският комунистически елит е безкрайна!!!

  за мен няма нищо нередно в редакцията на този вестник, като изключим, че е честно читателите да знаят, вестник с новини ли четат или сводки на политическа фондация с неясно финансиране и подизпълнител - псевдоопозиционна партия с ръководство произлизащо от тежката номенклатура на бкп, както и позиция за културата, която врагува с автентичната българска култура в интерес на други страни? Долу БКП и герберската болест! Долу комсомолската имитацията на преса!
 39. 39 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2419 Неутрално

  Абе аз само критики виждам в доклада - защо мониторингът тогава отпада? Или това е подаръкът на Бай Ишиас за Боко на изпроводяк.

 40. 40 Профил на niksan1
  niksan1
  Рейтинг: 2344 Неутрално

  До коментар [#32] от "murry":


  « Може би наистина трябва да се въведе образователен ценз за правото на гласуване . «


  Това категорично не трябва да се прави, а и Европа ще скочи моментално .
  Въпросът е, че българо-руската мафия има полза от гласуващите простаци и от онези, които ползват в СИК пръчиците и конците с строго определена дължина .
  Ако аз ( и не само аз ) конструирам 2-3 типа изборни бюлетини, които да изискват РАЗБИРАНЕ ПРИ ЧЕТЕНЕ И ГЛАСУВАНЕ - мафията нито ще може да купува гласове, нито ще печели избори - ще си замине като стой та гледай, но мафиотите много добре знаят това и НИКОГА няма да се съгласят на такъв тип бюлетини !
  Е, сега се играят с мотото :
  « Купуването и продаването на гласове е престъпление « ...
  Смях в залата ... !

  Без ДС - ченгета! Лустрация!
 41. 41 Профил на cmy12603507
  cmy12603507
  Рейтинг: 294 Неутрално

  https://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-6136_bg.htm
  Това е прессъобщение до медиите за доклада- както се вижда от съдържанието му, в него изобщно не се съобщава “Джок Полфрийман“ и други добавъчни екстри, изрично упоменати от дневник.
  Тук също никъде не се споменава за джок полфрийман , бнр или апартаментгейт- дневник пак ни сервира НЕИСТИНАТА за доклада. Аполитична съм, но защо ме карате да наливам вода в мелницата на политиците чрез лъжите си, дневник?!
  Cooperation and Verification Mechanism Reports on Bulgaria and Romania
  Brussels, 22 October 2019
  European Commission - Questions and answers
  Why does the Commission report on progress in judicial reform and the fight against
  corruption in Bulgaria and Romania?
  At the accession of Bulgaria and Romania to the European Union on 1 January 2007, certain
  shortcomings remained in both Member States in the areas of judicial reform and the fight against
  corruption, and in the case of Bulgaria in the fight against organised crime. These weaknesses could
  prevent an effective application of EU laws, policies and programmes, and prevent Bulgarians and
  Romanians from enjoying their full rights as EU citizens. Therefore, the Commission undertook to assist
  Bulgaria and Romania in remedying these shortcomings and to regularly verify progress against
  specific benchmarks through the Cooperation and Verification Mechanism (CVM).[1]
  The CVM benchmarks are interlinked and should be seen together as the expression of a long-term
  political commitment by the two countries to their own citizens, as well as to the other Member States.
  The monitoring process of the CVM, together with the opportunities provided by EU funds and the
  constructive engagement of the Commission and many Member States, has provided valuable support
  to encourage, advance and consolidate reform in Bulgaria and Romania.
  In January 2017, ten years after the CVM began, the Commission set out the remaining steps needed
  to achieve the objectives. The Commission provided concrete recommendations to both Member States
  which would allow them to fulfil the benchmarks and close the CVM process under this Commission's
  mandate – if completed, and unless developments clearly reversed the course of progress. Since then,
  the Commission has carried out two assessments of progress on the implementation of the
  recommendations in November 2017 and November 2018.
  How long will the CVM last?
  The CVM will end when all of the six benchmarks applying to Bulgaria and all of the four benchmarks
  applying to Romania are satisfactorily fulfilled. The speed of the process depends on how quickly
  Bulgaria and Romania are able to respond to the recommendations in an irreversible way, and on
  avoiding negative steps which call into question the progress made so far.
  In today's report, the Commission considers that Bulgaria's efforts since its accession are sufficient to
  meet the commitments it made on accession. The implementation of judicial reform and progress in
  the fight against corruption and the fight against organised crime should continue to be monitored
  internally in Bulgaria, via a newly established post-monitoring council which will be co-chaired by a
  deputy Prime Minister in charge of judicial reform and the representative of the Supreme Judicial
  Council. This will also feed into the future dialogue with the Commission in the framework of the
  comprehensive rule of law mechanism.
  When it comes to Romania, the Commission notes that the backtracking identified in the last report in
  November 2018 has continued. It regrets that Romania did not engage with the recommendations
  made, supported unanimously by the Council and fully in line with the resolution of the European
  Parliament. These recommendations need to be followed if the reform process is to be put back on
  track and the path resumed towards the conclusion of the CVM, as set out in the January 2017 report.
  Who decides when to lift the CVM?
  The CVM can be lifted by means of a decision of the Commission. For that purpose, according to the
  Acts of Accession, which are the legal bases for the CVM decisions, the "Commission shall inform the
  Council in good time before revoking the safeguard measures [the CVM], and it shall duly take into
  account any observations of the Council in this respect".
  How does the Commission report on progress in Bulgaria and Romania?
  The Commission regularly assesses progress in judicial reform and the fight against corruption in
  Bulgaria and Romania, and in the fight against organised crime in Bulgaria. The Commission's
  assessments and its formal reports are based on a careful analysis and monitoring, drawing on a
  continuous dialogue between the Bulgarian and Romanian authorities and the Commission services.
  The reports have also benefited from contacts with Member States, civil society, international
  organisations, independent experts and a variety of other sources. Each Commission report, as well as
  its methodology and conclusions, is subsequently discussed with the Council of Ministers and has been
  consistently endorsed in Council Conclusions. The Reports and methodology are also presented to the
  European Parliament.
  What are the next steps for Romania?
  The report in January 2017 identified 12 specific recommendations to be followed by Romania. Since
  then, the Commission has carried out two assessments of progress on the implementation of the
  recommendations. In November 2017, the Commission noted progress on a number of the
  recommendations, but also that the reform momentum had been lost in the course of 2017. It warned
  about the risk of re-opening issues which the January 2017 report had considered as fulfilled. These
  concerns were echoed by the Council.
  In the November 2018 report, the Commission concluded that developments had reversed or called
  into question the irreversibility of progress. As a result, the twelve recommendations set out in the
  January 2017 report were no longer sufficient to close the CVM and eight additional recommendations
  were made. This was in line with the positions of the European Parliament and the Council.
  Since the last report, the Commission has had to address frequently the developments in Romania
  relating to judicial reform and the fight against corruption. On each of these occasions, the Commission
  has confirmed backtracking from the progress made in previous years.
  The evolution of the situation in the first months of 2019 was a source of great concern. As a result,
  the Commission had to inform the Romanian authorities in May 2019 that if the necessary
  improvements were not made, or if further negative steps were taken, the Commission would take
  steps under the rule of law framework, which foresees a dialogue to address rule of law concerns, and
  which can therefore go beyond the parameters of the CVM.
  The Commission welcomed the fact that in June 2019, the Romanian government expressed a wish to
  reset the approach, and that effort has been invested in new consultation mechanisms and dialogue
  with the judiciary. The translation of this commitment into progress will require concrete steps – both
  legislative and administrative - to address the recommendations summarised in this report. The key
  institutions of Romania would need to collectively demonstrate a strong commitment to judicial
  independence and the fight against corruption as indispensable cornerstones, and to ensure the
  capacity of national safeguards and checks and balances. This requires that the recommendations
  made in November 2018 are followed, so that the reform process is put back on track and the path
  resumed towards the conclusion of the CVM as set out in the January 2017 report.
  What are the next steps for Bulgaria?
  In November 2018, the Commission welcomed progress towards swift conclusion of the CVM and
  concluded that three benchmarks could be considered provisionally closed. On the remaining three
  benchmarks, relating to the continued reform of the judiciary and the fight against corruption, further
  efforts were still needed. The Council took note of the Commission's conclusions and encouraged
  Bulgaria to build on the positive momentum to consolidate progress in a conclusive and irreversible
  manner.
  The past year has seen the consolidation of the legal and institutional framework put in place over
  previous years. Translating this into results over the long term will require determination and followup, Bulgaria will need to work consistently on translating commitments into concrete legislation and on
  continued implementation. The monitoring of the continued implementation of the reforms put in place
  by Bulgaria will need to be ensured by the high-level post-monitoring council recently agreed by the
  government, and that will feed into the future dialogue with the Commission in the framework of the
  comprehensive rule of law mechanism.
  Commitments now under implementation include putting in place procedures concerning the
  accountability of the Prosecutor General which safeguard judicial independence in line with the
  recommendations of the Venice Commission, as well as the repeal of provisions in the Judicial System
  Act requiring automatic suspension of magistrates in case of a criminal investigation against them, and
  reporting of membership in professional associations.
  The Commission considers that the progress made by Bulgaria under the Cooperation and Verification
  Mechanism is sufficient to meet Bulgaria's commitments made at the time of its accession to the EU.
  Bulgaria will need to continue working consistently on translating the commitments specified in the
  latest report into concrete legislation and on continued implementation. Before taking a final decision,
  the Commission will also take duly into account the observations of the Council as well as of the
  European Parliament.
  Does the Commission provide financial and technical support to help with the reforms?
  QANDA/19/6137
  The Commission supports the efforts of Bulgaria and Romania in achieving the CVM objectives through
  funding under the European Structural and Investment Funds.
  There were already a number of projects in the anti-corruption and judicial reform area in the 2007-
  2013 period funded by the Commission in Romania. In the 2014-2020 period, the Administrative
  Capacity Operational Programme (ESF) will have provided funding of about EUR 100 million for judicial
  reform projects. In addition, the ESF also supports reform and improvements in public procurement
  (with around € 10 million contracted so far), and the implementation of the National Anti-Corruption
  Strategy at local level. European Regional Development Fund resources of up to € 15 million will be
  invested in capacity building and technical assistance in public procurement, in fraud prevention for
  Management Authorities and in the Fight against Fraud Department. Romania is also benefiting from
  several projects in the justice area with the Structural Reform Support Service.
  In Bulgaria, during the 2007-2013 programming period €18 million was spent under the Operational
  Programme for Administrative Capacity for the judiciary. In the current programming period, the
  Operational Programme "Good Governance" under the European Social Fund has dedicated some €30
  million to a separate priority axis for judicial reform in Bulgaria. In addition to this, the European
  Commission's Structural Reform Support Service is active in providing technical support to the
  Bulgarian authorities in areas related to the CVM.
  https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_19_6137 Print friendly pdf
  CVM Reports on Bulgaria and Romania
  English (62.425 kB - PDF)

 42. 42 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3210 Неутрално

  Просто паника, истинска граничеща с истерия... Съболезнования за журналисти принудени от живота да пишат подобни .. статии

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 43. 43 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1394 Неутрално

  Абе аз само критики виждам в доклада - защо мониторингът тогава отпада? Или това е подаръкът на Бай Ишиас за Боко на изпроводяк.
  —цитат от коментар 39 на volarok


  Взехте ми думите от устата!

 44. 44 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1394 Гневно

  До коментар [#41] от "cmy12603507":

  "Това е прессъобщение до медиите за доклада..."

  "...за доклада...", но не е докладът.

  "...дневник пак ни сервира НЕИСТИНАТА за доклада. Аполитична съм, но защо ме карате да наливам вода в мелницата на политиците чрез лъжите си, дневник?!"

  Защо се опитвате да внушавате лъжи?!

 45. 45 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7996 Неутрално

  "относителна политическа стабилност"
  За едни е стабилност, за други, не.

 46. 46 Профил на BiGman1
  BiGman1
  Рейтинг: 2179 Гневно

  До коментар [#33] от "niksan1":

  Джони може да не е цвете, може да е ВСЯКАКЪВ, но никога не е управлявал 500 милиона европейци като Жан-Клод Юнкер и сравнението ти, съвсем не е точно .
  ===================
  Прав си...не е точно...но това е за да спазвам добрия тон...иначе щях да бъда много по цветущ в изказа си...но ако си съгласен със епитетите които многоуважаемия Джони Глупавия е отправил към Юнкер както казваш управлявал 500 милиона европейци те губя като морализатор с поне една мозъчна гънка...

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 48. 48 Профил на Дон Кихот
  Дон Кихот
  Рейтинг: 1816 Любопитно

  До коментар [#24] от "001":

  "Най тъжен след новината беше Бай Радан, който каза, че 7 милиона българи не мислели като ЕК, ама той откъде ли знае какво мислят българите, след като за него гласуват не повече от 3% от тях"

  Че той нас, 80 % дебили, за българи ли ни има? И вече не иска да унищожава България на Борисов? Дотам е паднал?

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK