"Вампири без граници", или за лечението на български деца при непризнат в Германия лекар

"Вампири без граници", или за лечението на български деца при непризнат в Германия лекар

© Георги Кожухаров"Дневник" препубликува разследването на Валя Ахчиева за EurActiv България за финансиране на лечение на деца от непризнат в Германия лекар (първа и втора част). Това е неговата трета част, а оригиналното заглавие е "Вампири без граници част III: Бездействието на властите". "Дневник" ще продължи да следи темата и реакцията на здравната каса. Акцентите в текста са на редакцията.


Дълго време Фондът за лечение на деца в чужбина е отпускал по 40 хил. евро годишно за лечение на деца с имунологични заболявания с последствия в зрението в частния кабинет на лекар-дерматолог в Мюнхен. Този лекар използва негов си метод, който не е признат в Германия за научен. Според нормативната база в Германия, лечението на германци при него не се заплаща с публични пари от германските здравни каси и не подлежи на медицински контрол. Сега в България има натиск здравната каса да продължи да плаща.


В разследването "Вампири без граници" е представена представихме историята на Д-р Клер е оспорван в Германия заради съмнителна терапия на пациенти с онкологични заболявания.
Според "метода на Клер" кръвта на пациента се обработва по специален начин, за да бъде предизвикана защитна реакция в тялото и това да доведе до частично или цялостно унищожение на тумор. Болните инжектират собствената си кръв, след като тя е "тренирана" по метода на д-р Клер. За това болните заплащат със собствени средства – между 13 000 и 35 000 евро. А децата от България пият собствената си кръв. Тази кръв в ампули пренасяли родителите в чанта, в собствения си автомобил през границите на цяла Европа.


Защо е възможно в България да се случва това, което в Германия е забранено? Защото в България явно има стройна схема с участници, чиято задача е истината да не влезе между кориците на нито едно дело в съда. И така решението на съда да обслужи схемата.


В Германия всеки пациент е свободен да се лекува при когото си иска. Може да отиде и при шарлатанин, но тогава пациентът плаща от собствения си джоб. Германските здравни каси плащат лечението само за признати научни методи. В България с помощта на съда, един непризнат научен метод в Германия, става научен метод. И затова трябвало да се плати с парите на данъкоплатците.


Немският дерматолог и алтернативен медик д-р Николаус Клер и неговият "Институт по имунология и клетъчна биология" в Мюнхен и Залцбург са в центъра на скандала в Германия почти 20 години. Той има пациенти от Германия, Австрия и Словения, а след 2010-та г. и от България. Медиите в Германия разследват, обществените телевизии показват репортажи с близки на починали пациенти, авторитетни изследователи са категорични, че методът не е научно доказан и има нулев терапевтичен ефект. Пациенти се оплакват, а по случая с д-р Клер има десетки, десетки съдебни дела.


В периода 2010-2014 г. Фондът за лечение на деца е отпускал пари за лечението на деца с имунологични заболявания и увреждане на очите. Става дума за пари от държавния бюджет. Кой в България е насочвал отчаяни родители на деца с автоимунни заболявания към д-р Клер в Мюнхен и неговия метод на лечение?


За едно такова дете с диагноза "увеит на очите", д-р Галина Филева – офталмолог в очна Клиника "Света Петка" във Варна, твърди, че тя е изпратила своя малък пациент за лечение в Мюнхен, в авторитетната Клиника по имунология на Медицинския университет. Вместо там, родителите завели детето на друг адрес в Мюнхен – на ул. "Оберангер" 30, при д-р Клер. Родителите не са съобщили за това на лекуващия си лекар. И до днес д-р Филева не знае с какво са лекували детето там, защото не й показали никакви документи. От нея се искало само да следи очното състояние на детето. Явно много бързо се е разпространявала в България мълвата за д-р Клер.


На 20 май 2014 г. Общественият съвет към Фонда за лечение на деца е взел решение да се прекрати насочването на деца за лечение в Института на д-р Клер в Мюнхен. Това се случва след доклад до министъра на здравеопазването, който стигна до извода, че въпросното лечение е с експериментален характер. Фондът за лечение на деца спира финансирането.


За съжаление, днес няма отговор на въпросите колко българчета са лекувани при д-р Клер и колко пари е плащала държавата за това. Архивът на Фонда го няма. Няма ги фактурите за похарчените пари за лечение и за различни манипулации. Няма и отчети.


Бившият член на Обществения съвет като представител на БНТ – журналистът Мария Чернева – си спомня, че те многократно са изисквали справка от администрацията на Фонда за това, колко деца са били пращани за лечение при д-р Клер и откога? "Но в нарушение на правилника, такива справки не ни бяха предоставени нито веднъж", твърди Чернева.


"Дори когато бяхме притиснати да гласуваме принципен отказ от това лечение, отново не бяхме информирани, колко деца са в активен процес на лечение при Клер в онзи момент. Бройката установихме много по-късно. Въпреки многократната смяна на администрацията и на директора на Фонда за лечение на деца, никой от тях не направи справка от кога са лекувани деца там? От различните становища на експертите, които сме искали през годините за да си изясним докрай казуса, попаднах на писмото на акад. Богдан Петрунов за дете с възпаление на очите, което според описаната за него история е изпратено от център "Фонд за лечение на деца" при д-р Клер през 2010 година. Това е най-ранната дата, която съм засичала", разказва Чернева.


Съдебните дела дават някакъв отговор. От едно от решенията на съда става ясно, че поне 13 деца са лекувани при д-р Клер. Родители твърдят, че децата лекувани по метод на д-р Клер са 18.


През годините отказите на Обществения съвет за лечение при д-р Клер да финансира лечението при този лекар са се превръщали в съдебни дела, които завеждали родителите на децата.


Върховният административен съд (ВАС) има 7 влезли в сила решения, свързани с лечението по метода на д-р Клер. Съдът постановява, че отказите на Фонда за лечение на деца са необосновани и се отменят. И следва да се платят по 40 000 евро на дете, на година, за лечение в Института на д-р Клер в Мюнхен. Тези пари ще ги плати НЗОК, зашото Фондът за лечение на деца премина тази година към Здравната каса. Касата трябва да стисне зъби и да плати, защото е длъжна да изпълни шест от постановените седем решения на ВАС.


Нищо, че в разследването си ние разкрихме, как пред съда са представяни манипулирани и непълни факти, които изкривяват истината. Такъв е законът. Ако е минала повече от една година след влязлото в сила решение, няма как да се използва законовата възможност и да се поиска отмяна на влязло в сила решение. Законът позволява това, само ако са станали известни нови обстоятелства, нови доказателства по делото.


Последното седмо решение на ВАС от месец май 2019-та година, може да се възобнови поради настъпилите нови обстоятелства. В случая има такива след нашето разследване. Аз предоставих на председателя на ВАС германските нормативни документи по случая. Германската обща директива при медицинско обслужване със сключен договор със здравната каса дава еднозначен отговор на въпроса кой трябва да плаща за д-р Клер.


Според това задължително указание разноските за лечението на д-р Клер не се поемат не само от работещи в публичния сектор, но и за което и да е застраховано лице, защото терапията на Клер не се оценява като "научно-общоприет метод".


В българската съдебна зала обаче се говорят и пишат неща, които са далеч от истината. И консултантите, и вещите лица, и двете страни по делото – Фондът за лечение на деца и родителите на децата, които кандидатстват за финансиране при д-р Клер,чрез своите адвокати, говорят за "Института по имунология и клетъчна биология на д-р Клер." Някъде в решенията на съда пише и за "Клиниката на д-р Клер". Няма такъв институт. Няма такава клиника, според смисъла, който влагаме в тези думи. Никой от изброените участници в съдебните дела не се е качил на самолета и не е отишъл в Мюнхен за да види това, което видях аз.


На ул. "Оберангер"30 има жилищна сграда и на първия етаж е частната практика на лекарката Любов Хаджиева-Бауер. Никъде не пише Институт на д-р Клер. Така стигаме до друг парадокс.


В нито едно от заседанията на съда, нито една от страните не е посочила, че д-р Николаус Клер е починал на 04.05.2016 година. И след неговата смърт "Институтът" е закрит. А всъщност, този "Институт по имунология е клетъчна биология" е бил само една частна практика. И думата "Институт" е заглавието на тази практика. Нищо повече. А след смъртта на Клер, тази лекарска практика вече не съществува. И договорите със служителите в нея са били прекратени. Няма и доказателства, че след закриване на частната практика има правоприемство по отношение на метода на лечение, прилаган от д-р Клер.


От един договор за покупко-продажба от 06.10.2016 година, между Райнхард Мелц, наемодател и Любов Хаджиева- Бауер, става ясно, че помещенията, ползвани от частната практика на д-р Клер в Мюнхен на ул. "Оберангер" 30 са отдадени под наем вече на г-жа Любов Хаджиева-Бауер. Тя е родена българка и е бивш служител на д-р Клер. И в договора за покупко-продажба пише, че "Купувачът не е в каквато и да е договореност за лечение с пациентите на практиката на д-р Клер. Когато тя трябва да се погрижи да лекува предишен пациент на тази практика, ще се сключи нов бъдещ договор за лечение".


Купувачът обаче е готов да се занимава занапред с една пациентска група, състояща се от български деца, за които е платил предварително един фонд.


Парадоксалното е това, че след смъртта на д-р Клер, когато неговият "Институт" е закрит, родителите на деца продължават да кандидатстват за финансиране за лечение в него, а Фондът за лечение на деца издава откази. И започват съдебни дела да се отпуснат публични пари за нещо, което не съществува. И влизат в сила съдебни решения да се платят пари на данъкоплатците за лечение при някой, който е починал и неговият кабинет е закрит.


Сега на същия адрес в Мюнхен, в същите помещения на ул. "Оберангер" 30 се намира частната практика на г-жа Любов Хаджиева-Бауер.


В писмо до управителя на НЗОК от месец май, т.г., г-жа Бауер отказва да отговори на въпроси, свързани с терапията, която прилага на малките български пациенти там. И отправя офертата си към НЗОК – по 40 000 евро, на дете, на година. И се подписва под това писмо като "Д-р Бауер".


И тъй като аз видях с очите си нейната табела в Мюнхен, където тя не е изписана като "Д-р Бауер", а в документите по някои от делата в съда се е изписала като "Д-р", аз отправих запитване до правителството на Горна Бавария. Каква медицинска специализация има г-жа Бауер, и какво пише в регистрите за нея? Има ли регистрирани дневни легла на този адрес, след като родители на българските деца твърдят, че децата лежали там за процедури? Получих отговор от Говорителя на Правителството на Горна Бавария – Верена Грос.


Съобщават ми, че Любов Хаджиева-Бауер е регистрирана в Баварската лекарска камара като "общопрактикуващ лекар" и има разрешение за работа. Този отговор доказва, че г-жа Бауер няма медицинска специалност "имунология" или каквато и да е друга специалност, която да и даде медицинска квалификация, за да лекува автоимунни заболявания на български деца.


А с решенията си Върховният административен съд на практика изпраща децата да се лекуват там, при нея, на този адрес в Мюнхен. Освен това, отговорът на правителството на Бавария потвърждава, че Любов Хаджиева-Бауер няма квалификация – "д-р.мед.". И според немските закони тя няма право да се нарича "д-р Бауер".


Тя е общопрактикуващ лекар – г-жа Бауер. И тъй като администрацията на правителството не ми съобщава за легла в частната практика на г-жа Бауер, по косвен път съдим, че такива легла не са регистрирани. Иначе тази информация щеше да бъде достъпна за широката публика.


По нито едно от съдебните дела, нито вещите лица и консултантите, нито адвокатите на двете страни, не са съобщили пред съда, че през втората половина на 2016-та година, през 2017-та, през 2018-та, а и през 2019-та, в помещенията на "Оберангер" 30 в Мюнхен, не д-р Клер, а г-жа Бауер е поела лечението на пациентите.


Има и един друг скандален факт.


Това, че в Министерството на здравеопазването в София са знаели за всичко това още от месец март 2018-та година, но са мълчали и са бездействали!


Тогава, вдовицата на д-р Клер – Андреа Клер, изпраща писмо до заместник-министъра на здравеопазването – д-р Бойко Пенков, че не може да даде информация за лечението на едно българско дете, защото съпругът й д-р Клер е починал още през май 2016 год. И Институтът по имунология и клетъчна биология Д-р Клер" е закрит. И Любов Хаджиева-Бауер била поела лечението на пациентите, следвайки установения от д-р Клер стил на работа. Г-жа Андреа Клер пише, че Фондът за лечение на деца в София и Министерството на здравеопазването са били информирани за това към онзи момент. Има един странен факт. Г-жа Клер заявява, че Институтът е закрит, а пише писмото до българското Министерство на здравеопазването на бланка на закрития Институт!


А в началото на месец януари тази година, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев е получил писмо и от министъра на здравеопазването на Бавария – г-жа Мелани Хумл, в което тя съобщава, че "не разполагат с информация относно дейността и методите за лечение на посочената от вас г-жа д-р Хаджиева-Бауер. И че методът на лечение "Автоложка целева цитокинна терапия по Клер", по принцип не се покрива от здравно-осигурителните каси в Германия, поради обвързващи федерални разпоредби."


Вместо светкавично Министерството на здравеопазването да разпореди на Фонда за лечение на деца като страна по тези дела в съда, да поиска отмяна на вече влезли в сила съдебни решения, а други дела да се прекратят, здравните власти бездействат.


И така, седемте решения на ВАС влизат в сила. А чрез тях, Фондът за лечение на деца, а сега и НЗОК, се задължават да платят стотици хиляди левове, пари на българските данъкоплатци за лечение при починал лекар, по метод, непризнат в Германия за научно-обоснован.


Скрити са останали и още факти.


Например това, че адвокатът по делата на родители, които кандидатстват за финансиране при д-р Клер – адв. Пламен Таушанов, едновременно с това оглавява и една от двете национално-представителни пациентски организации – Българска асоциация за закрила на пациентите. И тази организация има свой представител, както и още един свой резервен член в Обществения съвет към Фонда за лечение на деца, от 20.10.2016 година до 01.04. т.г., когато Фондът премина към НЗОК.


Освен това, Пламен Таушанов е бил член на Надзорния съвет на НЗОК два пъти до сега: от 16.05.2016 год. до 22.06.2017 год. И от 18.06.2018г. до 18.06.2019 год.


Последното дело във ВАС, по което има решение от 13.05.2019 година и по което той е бил адвокат на родителите на едно дете, съвпада с периода, през който адв. Таушанов е бил и член на Надзорния съвет на НЗОК. А Фондът за лечение на деца е бил под шапката на НЗОК – от 01.04.19 до 18.06.19.


Засичайки тези периоди с времето на съдебните дела, по които Таушанов е адвокат на страната, която иска финансиране от Фонда за лечение на деца при д-р Клер, се появяват съмнения за конфликт на интереси. Адв. Пламен Таушанов не отговори на въпроса ми, който му бях изпратила писмено – счита ли, че той има конфликт на интереси в този случай?


В качеството на представител на пациентска организация имаш право на глас в Обществения съвет, за да се дадат публични пари за лечение при д-р Клер. Като адвокат можеш да водиш дела в съда, ако тези пари не са отпуснати. Можеш да искаш от съда всичко – назначаване на консултанти и вещи лица с експертиза за метода на д-р Клер. Колко добър е той и как се прилага успешно в Германия от цели 35 години!


А като член на Надзорния съвет на НЗОК, можеш да удариш с юмрук по масата в Здравната каса и да кажеш: "Плащайте парите, защото съдът реши така!". И това ще бъде част от контрола на НЗОК.


Оказа се, че след нашето разследване, управителят на здравната каса д-р Дечо Дечев е завел във ВАС искане за отмяна на влязло в сила решение заради разкрити нови обстоятелства по делото. Става дума за последното решение на ВАС от 13.05.2019 година. Но странно защо, вече повече от месец, делото не е пристигнало във ВАС.


Какво ли се е случило? Ето какво. Съдията е изпратил препис от искането на адвоката на другата страна – адв. Пламен Таушанов и той го е получил на 18.10.2019 год. Но, след 5 дни, на 23.10.19г., той е пуснал молба до Административния съд, че са му оттеглени пълномощията. Пламен Таушанов вече не е адвокат на родителите на детето по това дело. И Съдът изпраща втори път искането вече на самите родители.


А председателят на Върховния административен съд – съдия Георги Чолаков ме убеди, че когато делото пристигне във ВАС и се установи, че искането е редовно, то веднага ще бъде насрочено за разглеждане в открито заседание на 5-членен състав на ВАС.


Това дело е особено важно, защото в здравната каса вече чакат още петима пациенти, които искат финансиране за лечение при д-р Клер в Мюнхен. Три деца и двама възрастни. И ако ВАС най-после установи истината по казуса " Д-р Клер" и вземе справедливо решение, то и НЗОК ще може да мотивира свое становище за лечението на тези хора.


И Касата да даде пари за тяхното лечение в някоя клиника, в някой институт, където не отказват да отговорят на въпроса: Как и по какъв научен метод лекувате българските пациенти?

Коментари (17)
 1. Подредба: Сортирай
 1. Единствения въпрос, който възникна в главата ми е - Има ли ефект от лечението?
  Колкото до въпроса за научно или не признати методи първата ми аналогия беше, че някой е казал на кладата - И ВСЕ ПАК ТЯ СЕ ВЪРТИ!

  Очите ти могат да те излъжат, не им вярвай!
 2. 2 Профил на Един вампир броди из Европа
  Един вампир броди из Европа
  Рейтинг: 2164 Неутрално

  Опасна девалвация на понятията е да се нарича вампир един обикновен шарлатанин. По тази логика утре и един Червен Колю може да предяви необосновани претенции да бъде сравняван с моя патрон.

  Демокрацията е най-големият враг на планетата (https://foreignpolicy.com/2019/07/20/democracy-is-the-planets-biggest-enemy-climate-change/)
 3. 3 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2050 Неутрално

  Ако един човек е израстнал лековерен и доброто образование не може да му помогне.

  подпис
 4. 4 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3135 Неутрално

  Опит за съживяването на "обвиненията" срещу Александров?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 5. 5
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 6. 6 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 308 Разстроено

  Служителите на Фонда не са виновни. Толкова си могат...

  Спечелихме битка, но не и войната!
 7. 7 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 776 Любопитно

  Интересно, а децата наистина ли са били болни, и как са сега след такова "лечение"?

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 8. 8 Профил на stein
  stein
  Рейтинг: 776 Любопитно

  Интересно, а децата наистина ли са били болни, и как са сега след такова "лечение"?

  "Свободата започва там, където свършва невежеството." Виктор Юго.
 9. 9 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3135 Неутрално

  До коментар [#6] от "PisnaMi":

  Верно ли прочете статията? Не само служителита на ЦФЛД ,всички служители могат единствено да спазват решения на съд.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 10. 10 Профил на Atrium
  Atrium
  Рейтинг: 288 Неутрално

  Българската титла д-р не е научна титла, а обозначение на професия, подобно на адвокат, майстор, инженер и т. н. В Германия такава титла не съществува. Dr.med. е немският еквивалент на д.м.н., титла, която малцина в България носят. Тъй като не съществува европейски закон за титлите в медицината, всяка страна има различни закони. В България лекарят е д-р след като е завършил медицина, но българският лекар не е доктор в Германия, защото не е защитил научен труд. И обратното, въпросната госпожа е доктор в България, но не и в Германия. Единственото нарушение е на немското право, тъй като практикува в Германия и съответно следва да спазва немското право.

 11. 11 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2194 Неутрално

  До коментар [#10] от "Atrium":

  във ФРГ завършилият медицина носи титлата "лекар" , много от тях правят и дисертация след което получават титлата доктор.
  Пациентите погрешно се обръщат към лекарите с "г-н, г-жо доктор".

  Ако лекарят има чуждестранна титла трябва след името си да напише в скоби, от кой университет.
  По табелките се виждат неща като: Д-р Милошевич (Белград) ; Д-р Хайдари (Кабул) ; Д-р Петьофи (Будапеща) ; Д-р Ратафорт (Букурещ).

 12. 12 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2194 Неутрално

  На самия д-р Клер (Nikolaus Klehr) му е било забранено от герм. съд да ползва титлата си д-р , защото е бил защитил дисертация в перуански университет.
  Иначе е бил следвал в Хайделберг.
  Роден е 1944 във Вроцлав (Бреслау), от където е трябвало да се прави чупензихаген в тъмна мрачна нощ пред настъпващата Червена армия.

 13. 13 Профил на Logicbg
  Logicbg
  Рейтинг: 426 Неутрално

  На всеки, който поне в гимназията не е бягал от час по биология, му е ясно, че от пиенето на кръв няма никаква полза. Почти всичко се разгражда в стомаха и червата. Ако е имало някакво ДНК, някакъв ЕНЗИМ, напр. то той се унищожава. В Русия пък има един, дето я обработва и направо инжектира кръвта, но отново няма ефект. Като търсят чудодейно излекуваните му дадат награда, се оказва, че ги няма. Пише много, че е бил в Тибет и придобил чудни знания в пещери, но бърка много факти и места от държавата, явно си измисля.

 14. 14 Профил на Deaddark
  Deaddark
  Рейтинг: 2699 Неутрално

  До коментар [#13] от "Logicbg":

  Имаше един руски измамник, също ходил в Тибет и учил за някакви магически огледала - Орхан Мурад ходи при него и нищо.

 15. 15 Профил на Нинов
  Нинов
  Рейтинг: 2194 Неутрално

  До коментар [#13] от "Logicbg":

  понеже има лечения с пиене на собствена урина, логично е някой да предложи и такива с пиене на собствена кръв.

  Свободан Милошевич в нелегалост е бачкал като брадясал лечител с урина. При обиск на жилищито му полицаите са били погнусени от видеозаписи, на които той демонстрира лечението върху себе си.

 16. 16 Профил на Atrium
  Atrium
  Рейтинг: 288 Неутрално

  До коментар [#11] от "Нинов":

  Не всичики немски лекари защитават дисертация, процентът е между 60 и 80% от студентите по медицина. Ако един лекар идва от чужбина, то има право да носи титлата др.мед само ако е придобита със защита на дисертационен труд, което в България не е налице (тогава важи казаното от теб и то само ако титлата е придобита извън ЕС). Поради това българските лекари, като отидат в Германия, не са доктори според немското право.

 17. 17 Профил на Jessika
  Jessika
  Рейтинг: 1459 Неутрално

  Заболя ме главата от това престъпно българско безхаберие на високо ниво.
  Иначе отлична журналистическа работа.

  Виктор Юго: „Общество, което не иска да го критикуват, прилича на болен, който не разрешава да го лекуват.”
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK