Цацаров планира пълна промяна на антикорупционната комисия, ако я оглави

Настоящият главен прокурор планира съществени промени в дейността на антикорупционната комисия, ако бъде избран да я оглави.

© Велко Ангелов

Настоящият главен прокурор планира съществени промени в дейността на антикорупционната комисия, ако бъде избран да я оглави.Промяна в структурата на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), пълна ревизия на всички настоящи проверки, назначаване на нови служители, възлагане на персонални задачи, нови професионални обучения, изненадващи проверки за почтеност и създаване на Обществен съвет към комисията с участието на неправителствения сектор.


Това са само малка част от идеите, заложени в концепцията на настоящия главен прокурор Сотир Цацаров, който бе предложен от мнозинството в парламента за председател на антикорупционната комисия.


Ако бъде избран, Цацаров планира пълна промяна както в структурата, така и в начина на работа на комисията. В концепцията си, която се простира на 25 страници, той отчита свършеното досега като "добра основа", върху която смята да гради, а промените, които планира, мотивира до голяма степен с някои от заключенията и препоръките от последния мониторингов доклад на ЕК за България.


Промени, назначения и ревизия на висящите проверки
В момента общата администрация на антикорупционната комисия е организирана в две дирекции, а специализираната в 6 централни и 5 териториални дирекции. Според Цацаров има нужда да се преструктурира и обособи поне още една нова дирекция - "Информационно обслужване и технологии", която да следи както поддържането на публичните електронни регистри, така и за техниката и програмите.


Подобна идея има и за евентуално създаване на ново звено или преобразуване на вече съществуващо, което да е ангажирана с класифицираната информация и сигурността. За целта обаче трябва да се направят нормативни промени в Правилника, по който комисията работи.


Освен това заявява, че трябва да бъде направен начален преглед на "всички започнати проверки на прояви на корупция от лица, заемащи висши публични длъжности и планиране по всяка проверка на конкретни действия". Този преглед след това трябва да се прави всеки месец, защото работата по тези проверки трябва да е основен приоритет за комисията и за председателя ѝ.


Превръща възможността "да възлага" задачи в правило


"Възможността за възлагане /"председателят може.."/ следва да се превърне в правило, за да е напълно ангажиран с постигането на реални резултати от работата всеки член на колективния орган. Необходими са и допълнения в правилника, свързани със разписване на задълженията на членовете на Комисията при извършено от председателя разпределение (възлагане)", посочва Цацаров в концепцията си.


Той смята да оптимизира работата на служителите на антикорупционната комисия, а структурирането на администрацията по нов начин налага анализ на натовареността на отделните дирекции и отдели, както и преразпределение на щатни бройки между отделните звена. Целта е да се постигне равномерно натоварване на служителите в тях, отбелязва Цацаров в концепцията си.


Проверките за почтеност на служителите – внезапни и по нови методи


Настоящият главен прокурор обмисля да предложи инспектората към нея да извършва проверките за почтеност. Такива проверки има и в момента, но според сега действащите правила те се възлагат на комисия - служители от администрацията с юридическо и/или икономическо образование, определени със заповед на председателя.


"Самият проверяващ екип преминава проверка от друг екип, определен по същия начин. Този механизъм на взаимни проверки не е най-силната гаранция за обективността им. Тестовете за интегритет следва да се възложат на обучени служители от инспектората, притежаващи необходимите знания и умения за това", смята Цацаров.


По думите му, за да се гарантира обективността на тези инспектори, е необходимо самите те да полагат тестове, които да се провежда от екипи извън структурата на звеното, в което работят. Приоритет в работата на самия инспекторат следва да са извънплановите проверки и реакцията на конкретни сигнали.


В момента проверките за почтеност на служителите (първоначални, периодични и инцидентни) задължително включват проверка на обстоятелствата, които се декларират по силата на закона. Към тях има и допълнителни показатели – тестове за проверка на знанията, влезли в сила дисциплинарни наказания, последна получена атестационна оценка, както и резултати от инцидентни тестове за употреба на алкохол и наркотици.


Оценката за почтеност се формира като сбор от получените точки по всеки от показателите. Цацаров предлага да бъдат ползвани европейски практики за подобряване на системата за проверка на почтеност.


Повече обучения и повишаване на квалификацията


В концепцията си Сотир Цацаров е заложил като необходимо и да въведе вътрешна обучителна програма за служителите, с обучите лен календар, който да се утвърждава всяка година.


"Повишаването на квалификацията и задължението за участие в определен брой обучения, съответни по предмет на заеманата длъжност (с последващи периодични тестове за проверка на квалификацията), следва да се регламентира във вътрешни правила", мотивира идеята си Цацаров. Образованието трябва да е в пълно съответствие със заеманата длъжност и предмета на дейност на всеки служител, убеден е Цацаров.


Най-често употребяваните думи в концепцията на Сотир Цацаров за работата му като председател на антикорупционната комисия. Изображението е получено чрез програма за създаване на т.нар. облаци от думи

© Дневник

Най-често употребяваните думи в концепцията на Сотир Цацаров за работата му като председател на антикорупционната комисия. Изображението е получено чрез програма за създаване на т.нар. облаци от думи


Той ще предложи и да се създаде Консултативен съвет към КПКОНПИ, в който да бъдат привлечени утвърдени юристи и други учени по съответни специалности, чийто опит и знания да бъдат ползвани експертно при изготвяне на проекти за становища по законопроекти.


Публичен регистър на мерките срещу корупцията


Ако бъде избран за председател на антикорупционната комисия, Цацаров възнамерява да създаде публичен електронен регистър на мерките срещу корупцията. Според него комисията трябва силно да се активизира в предлагането на такива практични мерки.


"За да се формулират препоръки по представен законопроект, е нужен силен правен екип и експертиза по конкретния предмет на законопроекта. Крайният резултат от работата следва да са бележки и препоръки с максимална конкретика и практическа насоченост, свързани с идентифицирането на корупционен риск. Същият подход трябва да бъде възприет при последващия анализ за такъв риск на приетите вече закони", мотивира се Цацаров.


Създаване на Обществен съвет и медиен мониторинг


Цацаров е на мнение, че трябва да има постоянен медиен мониторинг на всички публикации, свързани с антикорупционната комисия. Освен това има намерение да създаде Обществен съвет към КПКОНПИ, с равна възможност за участие на неправителствени организации, чийто цели и дейност имат антикорупционна насоченост.


"Съветът следва да работи по правила, с редовни периодични и публични срещи, на които да бъдат обсъждани въпроси, свързани с противодействието на корупцията, с гаранции, че становищата и предложения на Обществения съвет ще срещнат задължително обсъждане от състава на комисията", посочва Цацаров.


Една от идеите му е и да бъде обновен сайтът на комисията. Той цитира проучване, според което само 4,6% от хората, които знаят за съществуването на комисията, са посещавали сайта й. Според Цацаров сайтът има нужда от визуална и цветова промяна, нова "подредба" на рубриките, улеснен достъп за потребителя, както и обновяване на дизайна на Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности.


"Комисията се нуждае и от по-активна медийна политика. На медиите, при равен достъп, следва редовно да се предоставя актуална информация, както чрез прессъобщения, публикувани и на интернет страницата, така и пряко, от председателя и членовете на Комисията. Необходимо е също утвърждаване на правила за медийна комуникация, които да регламентират предоставянето на актуална информация (включително и от говорител) и да осигурят функционирането на пресцентъра на комисията", смята Цацаров.


Цацаров смята за необходимо да се положат усилия за осигуряване на сграда, в която да работят служителите на комисията. В момента тя се помещава в няколко различни сгради в София.

© Цветелина Белутова, Капитал

Цацаров смята за необходимо да се положат усилия за осигуряване на сграда, в която да работят служителите на комисията. В момента тя се помещава в няколко различни сгради в София.


Освен това в концепцията си Цацаров посочва, че трябва да се осигури терен или сграда, в която комисията да съхранява обезпечено имущество, когато това ѝ е възложено. Самата комисия в момента се помещава в много сгради, разпръснати из цяла София.


"Необходимо е да се положат усилия за осигуряване на сграден фонд – по възможност една административна сграда, която да е в състояние да осигури необходимите работни места за цялата администрация", пише той.


Новоизбраният председател на антикорупционното звено ще довърши мандата на доскорошния председател Пламен Георгиев и съответно няма да има пълния 6-годишен мандат, а се очаква да оглавява комисията в следващите около 4 години. Георгиев беше избран на поста през пролетта на 2018 г., но покрай продължителните скандали с имотите на властта и разкритието за незаконно надстроения му мезонет той подаде оставка през юли тази година.

Коментари (59)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3859 Неутрално

  Поредната порция лъжливи обещания от страна на Цацата/ статуквото/ ,че нещата ще се променят осезателно към по-добро!!!!

 2. 2 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Идеите са добри. Ще се получи. Браво!

 3. 3 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1029 Неутрално

  Видяхме го много добре за 7 години - и концепциите му и него - колко струва и на кого служи. Пълно безобразие е прехвърлянето му от прокуратурата начело на КПКОНПИ! Гласувайте пак за герберасти, депесарчета, патрЕотари и цоцилисти.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 4. 4 Профил на 4ort
  4ort
  Рейтинг: 1315 Любопитно

  Сякаш Цацаров до сега се е занимавал с продажба на арпаджик и няма нищо общо с проверките на компирите???

 5. 5 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7447 Неутрално

  То имахме нужда от пълна промяна, ама не стана.

 6. 6 Профил на SaveBG
  SaveBG
  Рейтинг: 471 Гневно

  Истинско национално богатство! Неизчепаем източник на РАДОСТ...

 7. 7 Профил на Александър
  Александър
  Рейтинг: 0 Весело

  Промените ще включват - от антикорупционна, комисията да се превърне в само корупционна. :)

 8. 8 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1761 Неутрално

  Това което чета ми звучи добре. Дано стане . И пералнята има програма но прането трябва някой да го извади.

  SHADOWS of SOFIA
 9. 9 Профил на Велков
  Велков
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  До коментар [#8] от "К2":

  Преди това трябва да го тури... после се изважда...

 10. 10 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1761 Неутрално

  До коментар [#8] от "К2":Преди това трябва да го тури... после се изважда...
  —цитат от коментар 9 на Велков


  +

  SHADOWS of SOFIA
 11. 11 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 3954 Неутрално

  Брейй, много сериозна промяна иска Цацаров, и правилни мерки. Да не би пътуването до Щатите са го преобразили?!

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 12. 12 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1843 Весело

  Ееех и аз какви работи искаааам, ама все не стават

 13. 13 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 755 Неутрално

  Както обикновено, на идеи сме силни, на изпълнение - посредствени, с мижав резултат.

 14. 14 Профил на 1_april
  1_april
  Рейтинг: 1331 Весело

  Цацаров планира пълна промяна на ....Юууу_бряааа!
  Като застъпи Цацо, ще има руски пляски и бялалайки, като докопа некой соросоид. Ако пък увътри Прокопиев, направо Захааровна ще играе честушки в Ендека с оригинална красноармейска униформа...

 15. 15 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 787 Неутрално

  Даа.....ще бастиса всичките си душмани......

 16. 16 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5260 Весело

  Дяволът се крие в детайлите.
  Цацаров - също

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 17. 17 Профил на idiotstavrev
  idiotstavrev
  Рейтинг: 274 Неутрално

  И Цацата като Фъндъчката - след 7 години лапане на мухи, сега ще му...дошли концепции.

 18. 18 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2741 Весело


  Които си спомнят славното социалистическо минало няма как да не намерят в концепцията на Цацаров аналогия с "некои съображения" изказвани от време на време от др. Тодор Живков по редица животрептящи въпроси. Както и антикорупционната комисия да не им заприлича на нароилите се по онова време научно-изследователски и проекто-конструкторски институти. Като КНИПИТУГА например.

 19. 19 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 319 Любопитно

  Някой знае ли какво е "Проверките за почтеност на служителите"?

  Спечелихме битка, но не и войната!
 20. 20 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3859 Неутрално

  До коментар [#3] от "virtual brain":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 21. 21 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3859 Неутрално

  До коментар [#5] от "Роси":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++
  При тази корумпирана власт няма как да стане реална промяна към нещо по-добро!

 22. 22 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3060 Неутрално

  До коментар [#5] от "Роси":

  Да,нито с Радев,нито с Манолова не ви се получи.

 23. 23 Профил на keen
  keen
  Рейтинг: 1112 Неутрално

  Цацата ще направи каквото му нареди Оня, на когото служи. Както и досега.

  Където и да натиснеш в ГЕРБ, излиза ГНОЙ.
 24. 24 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4011 Неутрално

  Обществения съвет щял да заседава в сграда в Бояна - да не губи време в комуникацията със собственика на държавата ! Отчетите ще се заверяват пак там !

  Досега не съм видял слуга на почетния да направи нещо друго за тази държава, освен корупция ! Скрийте се някъде с тези напевни песни.....

 25. 25 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  "...трябва да има постоянен медиен мониторинг на всички публикации, свързани с антикорупционната комисия."

  И профилактиране, да не забравим. 😎

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 26. 26 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#19] от "PisnaMi":


  "Някой знае ли какво е "Проверките за почтеност на служителите"?"

  Ще ги питат:
  - Има ли връзка между Пеевски и КТБ?
  - Няма!
  - Ставаш, почтен си. 😈

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 27. 27 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 2718 Неутрално

  Всичко започва с добри намерения...! После знаем, как свършва.
  Той и Пацо Терасата голям го вадеше...!

  Бивш tww09306483.
 28. 28 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 1207 Неутрално

  Аз мисля, че позицията на Татяна Дончева е най разумна ..... Жалко, че е малко вероятна...... при "тез дебили" дет са сега... https://www.mediapool.bg/tatyana-doncheva-konpi-i-spetsializiraniyat-sad-tryabva-da-badat-zakriti-news273289.html

 29. 29 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4011 Неутрално

  До коментар [#3] от "virtual brain":

  "Видяхме го много добре за 7 години - и концепциите му и него - колко струва и на кого служи. Пълно безобразие е прехвърлянето му от прокуратурата начело на КПКОНПИ! Гласувайте пак за герберасти, депесарчета, патрЕотари и цоцилисти."

  Имам чувството, че за 30 години нито един урок не е научен истински ! Пак сме в първи клас !

 30. 30 Профил на kqv22356908
  kqv22356908
  Рейтинг: 289 Неутрално

  Пълната промяна на “антикорупционната комисия”е да стане КОРУПЦИОННА КОМИСИЯ!Начело с комисарят цацаров...КОРУПЦИОНЕРИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ-ТРЕПЕРЕТЕ!!!

 31. 31 Профил на осмоъ
  осмоъ
  Рейтинг: 471 Весело

  пълна промяна затова избираме пак същия цацаров

 32. 32 Профил на volarok
  volarok
  Рейтинг: 2031 Неутрално

  Пълна промяна с цел още по-голямо забатачване.

 33. 33 Профил на Маршалов
  Маршалов
  Рейтинг: 488 Весело

  "Пълна промяна" Нали имаше едно шоу такова, на което разни дебелаци, пардон, американци, се подлагаха на всички възможни методи, да свалят по 150-200КГ и повече от свинските си тела.

  мурзилка
 34. 34 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3177 Неутрално

  Успех на Цацаров. И на НАП с някаква ревизия за някакви си 500000 лв. На някакъв другар

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 35. 35 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2741 Неутрално

  До коментар [#31] от "осмоъ":

  пълна промяна затова избираме пак същия цацаров
  —цитат от коментар 31 на осмоъ


  Подсетихте че, че преди години един стана кмет на София под още по-творческия лозунг "ГЕНЕРАЛна промяна!".

 36. 36 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#31] от "осмоъ":

  "... пълна промяна затова избираме пак същия цацаров..."

  При другара Тодар беше така - закучи се положението, дигнат цените, почнат да спират тока, изчезне олиото от магазините...

  И бум! - някой изгори, таке не мое повече, другари, правим завой на 180 градиса ... пак с другара Тодар начело.

  И така на всеки няколко години завой на 180 градуса и пълен напред.

  Възвратно-постъпателно движение.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 37. 37 Профил на Корки
  Корки
  Рейтинг: 2754 Неутрално

  Като главен прокурор има две звездни изяви - прокурори и журналисти в Костинброд и барети и журналисти в КТБ. Сумарно е причинил щети на България за около 10 милярда.

  Свободата е възможноста сам да си наложиш дисциплина, преди да са ти я наложили други.
 38. 38 Профил на herbaltea
  herbaltea
  Рейтинг: 900 Неутрално

  Тая кукла дето 7 години няма и един осъден на сметката си ще реформира... За кокошка няма прошка, за милиони няма закони е работата 💩

 39. 39 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3177 Весело

  До коментар [#36] от "Norman Granz":

  Сериозно ли бе гранц споменаваш "Възвратно-постъпателно движение." Как пък веднъж не се усетихте партийните секретари

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 40. 40 Профил на хм
  хм
  Рейтинг: 836 Весело

  ще бутне на пацо терасата, давайки последен залп срещу иначе омаломощената от енергичните му прокурорски дела корупция (ей я на - едвам мърда вече).

  после с блокчетата от на пацо терасата и на доган барбекюто (най-важните битки срещу иначе опасната в други държави корупция) дружно ще направят мавзолей на починалата междувременно (от смях) корупция.

  после ще намерят някой ДС владика да попее там нещо на "институцията" и готово - здравей Шенген.

 41. 41 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4942 Неутрално

  До коментар [#36] от "Norman Granz":

  Не сте прав, колега! Правят се зовои, но не половинчати на 180, а на по-големи - на 360 градуса!

 42. 42 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3177 Весело

  До коментар [#41] от "vassilun":

  Възвратно постъпателни движения са му в главата.. ОбЯсни му Васе разликата с чупки в кръста

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 43. 43 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1438 Неутрално

  тва ми ти национално съкровище преди да се прероди нема ли първо да съобщи успехите си в прокуратурата, или който *бал - *бал

 44. 44 Профил на Judjuk
  Judjuk
  Рейтинг: 3056 Неутрално

  Е, този поне е ясен. Напълно предвидим и даже прозрачен. Много добре се знае какво ще направи, а най-вече се знае какво няма да направи.

 45. 45 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#41] от "vassilun":

  "Правят се зовои, но не половинчати на 180, а на по-големи - на 360 градуса!"

  Хаха, завой на 360 градуса! Вярно, че съм чувал и тоя мега идиотски лаф.

  Така е със завършилите "народните университети" тип РабФак, 😈

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 46. 46 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3860 Неутрално

  До коментар [#40] от "хм":

  "...готово - здравей Шенген."

  Здравей, Шенген, сбогом, US визи!

  Ама ... некой друг път.

  Не стигна боята да го боядишеме това КПП, мамка му, а и и склада нема! 😈

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 47. 47 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Цацаров планира пълна промяна на антикорупционната комисия, ако я оглави

  Не планира , както е редно , ревизия пълна на институцията , а бърза да се обгради с верни кучета - пазачи , да му пазят гърбината . нищо ново и при цацарата . Било , що било , от тук нататък - както си е било . Волнодумците на сянка , мародерите - да си мародерстват . Докато народа се освести и създъде нов Народен съд . Време му е .

 48. 48 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1141 Неутрално

  Първата му работа трябва да бъде уволнението на Антон Славчев - не го ли направи, няма какво да ни развива идеи и да хвърля прах в очите на наивниците. Няма нужда от тестове за почтеност, те вече са направени - и за Цацаров включително.

 49. 49 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2234 Неутрално

  Че то останаха ли още корумпирани? Да живей Бойко Борисов.

 50. 50 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2234 Неутрално

  Упс забравих удивителната ❗

 51. 51 Профил на greeneyes
  greeneyes
  Рейтинг: 2815 Неутрално

  Цацаров е крепител и символ на антибългарската рускообразна олигархична мафия. Така че поне за българите в чужбина, той ще си остане като един от крепителите на посткомунистическия "преход" в последните 30 години. Надявам се, че този факт, който ще влезе в българската история, ще тежи не само на неговото им, но и на децата, внуците и правнуците му. С други думи, докато България я има на тоя свят.

  Пазете се от доносника vesolr
 52. 52 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1832 Неутрално

  Малииии, голям вой се чува от към Разград!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 53. 53 Профил на scott
  scott
  Рейтинг: 796 Неутрално

  ясно. ше уволни чуждите калинки, за да назначи свои.

 54. 54 Профил на blondofil
  blondofil
  Рейтинг: 2234 Неутрално

  До коментар [#51] от "GreenEyes":

  Да бе ще им тежи. някой от Тошовите внуци да си е направил сепуко? Наивност и инфантилизъм.

 55. 55 Профил на samurai11
  samurai11
  Рейтинг: 495 Неутрално

  Язък за директивите на Чайка.... :)

 56. 56 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2233 Неутрално

  Прекрасни промени ,да не вземе само да хване как другарите от сараите и ДП станаха милиардери ,че тогава лошо .....сакън ..

 57. 57 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1946 Неутрално

  Мечтата ми е:
  Гешевта да арестува прасето и тиквата, а цацата да им конфискува собствеността.

  А, другарЕ?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 58. 58 Профил на Чарли Мишкин
  Чарли Мишкин
  Рейтинг: 1946 Весело

  До коментар [#45] от "Norman Granz":

  Преди години (по време на избори за кмет) попитах един възрстен "сд-ром" за кого ще глсавуват неговите хора, на което той ми отговори:
  "Ниев винаги гласуваме за комунистите, но вие българите сте големи мръсници, Казвате едно, а после се обръщате на 100 градуса". Човека не е образован, но беше член на мешарето и си мислеше, че 100 градуса е завъртане на обратно. :-)

  Та и гешефта, а и цацата да не се обърнат през следваюите години на 10о градуса?

  Путин kiss май ЕС! ----- wwww . ДЕНьГИ .ru.net :-)
 59. 59 Профил на hahohehi
  hahohehi
  Рейтинг: 265 Неутрално

  Ръководителите на институции и на държавата като цяло въобще не отчитат демографията на държавата и разпределението на населението.
  Прокурори има във всяка паланка, които се чудят какво да правят по цял, а по големите градове действат бавно, уж заради претовареност.
  За 10 години България падна под 7 милиона, но заетите в държавната и общинска администрация са повече при все електронното управление...

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK