Цацаров планира пълна промяна на антикорупционната комисия, ако я оглави

Настоящият главен прокурор планира съществени промени в дейността на антикорупционната комисия, ако бъде избран да я оглави.

© Велко Ангелов

Настоящият главен прокурор планира съществени промени в дейността на антикорупционната комисия, ако бъде избран да я оглави.Промяна в структурата на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ), пълна ревизия на всички настоящи проверки, назначаване на нови служители, възлагане на персонални задачи, нови професионални обучения, изненадващи проверки за почтеност и създаване на Обществен съвет към комисията с участието на неправителствения сектор.


Това са само малка част от идеите, заложени в концепцията на настоящия главен прокурор Сотир Цацаров, който бе предложен от мнозинството в парламента за председател на антикорупционната комисия.


Ако бъде избран, Цацаров планира пълна промяна както в структурата, така и в начина на работа на комисията. В концепцията си, която се простира на 25 страници, той отчита свършеното досега като "добра основа", върху която смята да гради, а промените, които планира, мотивира до голяма степен с някои от заключенията и препоръките от последния мониторингов доклад на ЕК за България.


Промени, назначения и ревизия на висящите проверки
В момента общата администрация на антикорупционната комисия е организирана в две дирекции, а специализираната в 6 централни и 5 териториални дирекции. Според Цацаров има нужда да се преструктурира и обособи поне още една нова дирекция - "Информационно обслужване и технологии", която да следи както поддържането на публичните електронни регистри, така и за техниката и програмите.


Подобна идея има и за евентуално създаване на ново звено или преобразуване на вече съществуващо, което да е ангажирана с класифицираната информация и сигурността. За целта обаче трябва да се направят нормативни промени в Правилника, по който комисията работи.


Освен това заявява, че трябва да бъде направен начален преглед на "всички започнати проверки на прояви на корупция от лица, заемащи висши публични длъжности и планиране по всяка проверка на конкретни действия". Този преглед след това трябва да се прави всеки месец, защото работата по тези проверки трябва да е основен приоритет за комисията и за председателя ѝ.


Превръща възможността "да възлага" задачи в правило


"Възможността за възлагане /"председателят може.."/ следва да се превърне в правило, за да е напълно ангажиран с постигането на реални резултати от работата всеки член на колективния орган. Необходими са и допълнения в правилника, свързани със разписване на задълженията на членовете на Комисията при извършено от председателя разпределение (възлагане)", посочва Цацаров в концепцията си.


Той смята да оптимизира работата на служителите на антикорупционната комисия, а структурирането на администрацията по нов начин налага анализ на натовареността на отделните дирекции и отдели, както и преразпределение на щатни бройки между отделните звена. Целта е да се постигне равномерно натоварване на служителите в тях, отбелязва Цацаров в концепцията си.


Проверките за почтеност на служителите – внезапни и по нови методи


Настоящият главен прокурор обмисля да предложи инспектората към нея да извършва проверките за почтеност. Такива проверки има и в момента, но според сега действащите правила те се възлагат на комисия - служители от администрацията с юридическо и/или икономическо образование, определени със заповед на председателя.


"Самият проверяващ екип преминава проверка от друг екип, определен по същия начин. Този механизъм на взаимни проверки не е най-силната гаранция за обективността им. Тестовете за интегритет следва да се възложат на обучени служители от инспектората, притежаващи необходимите знания и умения за това", смята Цацаров.


По думите му, за да се гарантира обективността на тези инспектори, е необходимо самите те да полагат тестове, които да се провежда от екипи извън структурата на звеното, в което работят. Приоритет в работата на самия инспекторат следва да са извънплановите проверки и реакцията на конкретни сигнали.


В момента проверките за почтеност на служителите (първоначални, периодични и инцидентни) задължително включват проверка на обстоятелствата, които се декларират по силата на закона. Към тях има и допълнителни показатели – тестове за проверка на знанията, влезли в сила дисциплинарни наказания, последна получена атестационна оценка, както и резултати от инцидентни тестове за употреба на алкохол и наркотици.


Оценката за почтеност се формира като сбор от получените точки по всеки от показателите. Цацаров предлага да бъдат ползвани европейски практики за подобряване на системата за проверка на почтеност.


Повече обучения и повишаване на квалификацията


В концепцията си Сотир Цацаров е заложил като необходимо и да въведе вътрешна обучителна програма за служителите, с обучите лен календар, който да се утвърждава всяка година.


"Повишаването на квалификацията и задължението за участие в определен брой обучения, съответни по предмет на заеманата длъжност (с последващи периодични тестове за проверка на квалификацията), следва да се регламентира във вътрешни правила", мотивира идеята си Цацаров. Образованието трябва да е в пълно съответствие със заеманата длъжност и предмета на дейност на всеки служител, убеден е Цацаров.


Най-често употребяваните думи в концепцията на Сотир Цацаров за работата му като председател на антикорупционната комисия. Изображението е получено чрез програма за създаване на т.нар. облаци от думи

© Дневник

Най-често употребяваните думи в концепцията на Сотир Цацаров за работата му като председател на антикорупционната комисия. Изображението е получено чрез програма за създаване на т.нар. облаци от думи


Той ще предложи и да се създаде Консултативен съвет към КПКОНПИ, в който да бъдат привлечени утвърдени юристи и други учени по съответни специалности, чийто опит и знания да бъдат ползвани експертно при изготвяне на проекти за становища по законопроекти.


Публичен регистър на мерките срещу корупцията


Ако бъде избран за председател на антикорупционната комисия, Цацаров възнамерява да създаде публичен електронен регистър на мерките срещу корупцията. Според него комисията трябва силно да се активизира в предлагането на такива практични мерки.


"За да се формулират препоръки по представен законопроект, е нужен силен правен екип и експертиза по конкретния предмет на законопроекта. Крайният резултат от работата следва да са бележки и препоръки с максимална конкретика и практическа насоченост, свързани с идентифицирането на корупционен риск. Същият подход трябва да бъде възприет при последващия анализ за такъв риск на приетите вече закони", мотивира се Цацаров.


Създаване на Обществен съвет и медиен мониторинг


Цацаров е на мнение, че трябва да има постоянен медиен мониторинг на всички публикации, свързани с антикорупционната комисия. Освен това има намерение да създаде Обществен съвет към КПКОНПИ, с равна възможност за участие на неправителствени организации, чийто цели и дейност имат антикорупционна насоченост.


"Съветът следва да работи по правила, с редовни периодични и публични срещи, на които да бъдат обсъждани въпроси, свързани с противодействието на корупцията, с гаранции, че становищата и предложения на Обществения съвет ще срещнат задължително обсъждане от състава на комисията", посочва Цацаров.


Една от идеите му е и да бъде обновен сайтът на комисията. Той цитира проучване, според което само 4,6% от хората, които знаят за съществуването на комисията, са посещавали сайта й. Според Цацаров сайтът има нужда от визуална и цветова промяна, нова "подредба" на рубриките, улеснен достъп за потребителя, както и обновяване на дизайна на Регистъра на лица, заемащи висши публични длъжности.


"Комисията се нуждае и от по-активна медийна политика. На медиите, при равен достъп, следва редовно да се предоставя актуална информация, както чрез прессъобщения, публикувани и на интернет страницата, така и пряко, от председателя и членовете на Комисията. Необходимо е също утвърждаване на правила за медийна комуникация, които да регламентират предоставянето на актуална информация (включително и от говорител) и да осигурят функционирането на пресцентъра на комисията", смята Цацаров.


Цацаров смята за необходимо да се положат усилия за осигуряване на сграда, в която да работят служителите на комисията. В момента тя се помещава в няколко различни сгради в София.

© Цветелина Белутова, Капитал

Цацаров смята за необходимо да се положат усилия за осигуряване на сграда, в която да работят служителите на комисията. В момента тя се помещава в няколко различни сгради в София.


Освен това в концепцията си Цацаров посочва, че трябва да се осигури терен или сграда, в която комисията да съхранява обезпечено имущество, когато това ѝ е възложено. Самата комисия в момента се помещава в много сгради, разпръснати из цяла София.


"Необходимо е да се положат усилия за осигуряване на сграден фонд – по възможност една административна сграда, която да е в състояние да осигури необходимите работни места за цялата администрация", пише той.


Новоизбраният председател на антикорупционното звено ще довърши мандата на доскорошния председател Пламен Георгиев и съответно няма да има пълния 6-годишен мандат, а се очаква да оглавява комисията в следващите около 4 години. Георгиев беше избран на поста през пролетта на 2018 г., но покрай продължителните скандали с имотите на властта и разкритието за незаконно надстроения му мезонет той подаде оставка през юли тази година.

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK