Пълен крах на закона за разследване на главния прокурор в Съвета на Европа и Венецианската комисия

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов веднъж вече заяви, че не е чул критики от Съвета на Европа малко след като излезе заключението на Отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ).

© Анелия Николова

Министърът на правосъдието Данаил Кирилов веднъж вече заяви, че не е чул критики от Съвета на Европа малко след като излезе заключението на Отдела за изпълнение на решенията на Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ).Комитетът на министрите към Съвета на Европа и Венецианската комисия разкритикуваха остро проектозакона на министъра на правосъдието Данаил Кирилов по един от най-съществените проблеми на българската съдебна система – безконтролността и безнаказаността на главния прокурор и намесата му в кадровата дейност на съда.


Първо Комитетът на министрите излезе с безпощадна критика в най-острата си резолюция за България до момента. В нея се казва, че главният прокурор ще остане недосегаем, а проблемът с безграничната му власт дори ще се задълбочи. Малко след това излезе и становището на Венецианската комисия, която предупреждава, че промените не трябва да се отнасят за върховните съдии, тъй като това може да бъде "проблематично от гледна точка на независимостта на съдебната власт". Данаил Кирилов днес не се отзова на поканата да защити проекта си пред комисията.


Комитетът беше поставил ултиматум на правителството до 1 октомври да представи планираните мерки за промени в закона, които да ограничат недосегаемостта на главния прокурор и да направят възможно разследването му. Тази препоръка беше дадена в решението на Европейския съд по правата на човека по делото "Колеви срещу България", когато в Страсбург установиха, че няма кой да разследва главния прокурор на България дори когато има съмнение, че е замесен в убийство. Тази препоръка вече 10 години стои неизпълнена.
В резултат Данаил Кирилов изработи законопроект, в който предлага разследването за умишлено престъпление от общ характер на главния прокурор да се обвърже в обща процедура с председателите на върховните съдилища. Предлага се дори при съмнения те да бъдат отстранявани от постовете си. Идеята на Кирилов е произрводството да започва по предложение на поне трима членове на съответната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) или на министъра на правосъдието, а пленумът му да дава разрешение с поне 17 гласа "за". Този проект срещна множество критики от специалисти, подобна е оценката и на Венецианската комисия.


Тази година вече беше публикувано предварително становище на отдела по изпълнение на решенията на съда в Страсбург, че предлаганият законопроект от Кирилов, не само няма да реши проблема, а ще го задълбочи. За изпълнението на въпросното решение се настояваше отново и в последния доклад на мониторинга на Европейската комисия, който засега не е отпаднал. Още тогава Кирилов опита да неглижира становището като каза, че не бил чул критики към законопроекта.


Съветът на Европа: Все още няма гаранции за независимо разследване срещу главния прокурорВ последното си становище от днес Съветът на Европа (виж пълния му текст тук) очертава като основен проблем продължаващата липса на гаранции за създаване на възможност за независимо и ефективно разследване срещу главния прокурор, ако има данни за престъпление. В документа се настоява българските власти да въведат съдебен контрол на отказите на прокуратурата да започне разследване, заедно с мерки срещу прекомерното натоварване на съдилищата и прокуратурите. Настоява се и своевременно да бъде предоставена подробна оценка на обхвата и условията, които трябва да има такъв съдебен контрол.


Съветът на Европа призовава българските власти да въведат солидни гаранции за институционална, йерархична и практическа независимост на всички органи, които контролират или провеждат разследване срещу главния прокурор, във всички ситуации (с изключение на спешни действия по разследването) и на всички етапи на производството, включително предварителните разследвания.


България трябва незабавно да изготви нови законодателни предложения, гарантиращи независимостта и ефективността на евентуално разследване срещу главния прокурор. В становището се посочва, че, ако има непреодолими конституционни пречки, трябва да предложени необходимите изменения в конституцията.


Съветът на Европа подчертава и че българското правителство трябва да преосмисли и преразгледа идеите на Данаил Кирилов, залегнали в законопроекта за "тримата големи" от 14 юни и по-конкретно възможността за временно отстраняване на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд.
В становището се отправя и призив към правителството най-сетне да приеме изменения в законодателството, с които се отпадне възможността за автоматично отстраняване на съдии по искане на главния прокурор.


От Съвета на Европа подчертават за пореден път и констатитрания системен проблем с неефективните наказателни разследвания в България, както и продължаващата липса на гаранции да се въведе възможност за независимо и ефективно разследване срещу главния прокурор. Отбелязва се "със съжаление", че предложенията на правителството на този етап не са достатъчно конкретни.


"Отбелязваме също с дълбока загриженост, че законопроектът от 14 юни 2019 г. относно разследването на главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд не само не успява да разреши съществуващите недостатъци, свързани с независимостта и ефективността на разследването относно главния прокурор, но би могъл да затрудни подобно разследване", подчертават в становището си от Съвета на Европа.


И отново посочват, че изпълнението на решението по делото "Колеви" не изисква по никакъв начин да се променят правилата за разследване на председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд. Съветът на Европа отбелязва със загриженост, че законопроектът на Данаил Кирилов съдържа разпоредби за автоматично отстраняване двамата върховни съдии, което би могло да застраши тяхната независимост.


Освен това подчертават, че е задължение на всяка държава съгласно Конвенцията за защита на правата на човека и осовните свободи да спазва и изпълнява напълно, ефективно и своевременно окончателните решения на Европейския съд по всеки казус, по който държавата е страна.


Венецианската комисия: Промените да не засягат върховните съдии


Становището на Венецианската комисия е, че предложеният от министъра проект за промени вероятно ще се провали с оглед на целите, които са поставени. Нещо повече – промените не трябва да засягат и двамата председатели на върховните съдилища – Върховния касационен и Върховния административен съд, както предлага Кирилов. Съществува сериозен риск предложеният от правителството механизъм за отстраняване на главния прокурор да не изпълни целите, се казва в документа.


Посочва се, че са необходими комбинация от институционални промени, нови правила и еволюция в политическата култура. И Венецианската комисия е против разширяването на механизма за спиране на двама главни съдии, се казва в становището на комисията.


В началото на ноември експерти от Венецианската комисия се срещнаха в България с министър Данаил Кирилов, с премиера Бойко Борисов, президента Румен Радев и неправителствени организации.

© Пресцентър на Министерството на правосъдието

В началото на ноември експерти от Венецианската комисия се срещнаха в България с министър Данаил Кирилов, с премиера Бойко Борисов, президента Румен Радев и неправителствени организации.


Въпреки че предложенията за отстраняване на главния прокурор изглежда разумно решение на теория, то може би няма да работи на практика заради позицията на главния прокурор в рамките на държавното обвинение и неговото важно въздейстие върху Висшия съдебен съвет, подчертават от комисията.


Подобно решение би трябвало да се основава по същество на информацията, получена от следователи и прокурори, които са подчинени на главния прокурор. Освен това ще бъде трудно да се намерят трима членове на прокурорската колегия на ВСС, които биха внесли предложение за разследване и 17 членове да гласуват решението за отстраняване и започване на разследване, смятат от комисията и предлагат няколко начина за превръщане на механизма в работещ и по-ефективен.


Комисията препоръчва "независим прокурор" да разследва главния


Например законодателят може да задължи главният прокурор да се въздържа от каквито и да е инструкции в случаи, които го засягат. Друго предложение е членовете на Върховния съдебен съвет, които не са свързани с прокуратурата, да могат да внасят искане за временно отстраняване на главния прокурор. Сред възможните механизми е и да бъде свален прагът на мнозинството, необходим за решение за временно отстраняване на главния прокурор.


От Венецианската комисия предлагат да се въведе и възможност за съдебен контрол на решенията да не се образува наказателно разследване или поверяване на наказателни преписки на някакъв "независим прокурор".


Педлаганото от Кирилов разширяване на механизма и възможност за временно отстраняване и наказателно преследване на двамата върховни съдии не е било поставяно като изискване от Европейския съд по правата на човека и е проблематично от гледна точка на независимостта на съдебната власт, предупреждават експертите на Венецианската комисия.


Отстраняването на върховни магистрати от пленума на ВСС, в който съдиите са малцинство, противоречи на европейските стандарти и не съответства нито на текста, нито на логиката на българската Конституция. Венецианската комисия призовава българските власти да се откажат от тази част от предложението.


Комисията още веднъж припомня своите предишни препоръки за по-общи промени за състава на ВСС, и подчертава, че проблемът, посочен в съдебното решение по делото "Колеви срещу България", не може да се разреши с една единствена поправка, а ще изисква комбинация от институционални промени, нови процедурни и законодателни правила, както и еволюция на професионалната етика и поведение и на политическата култура.


Целият текст със становището на Венецианската комисия се очаква да бъде публикувано на 9 декември на страницата на комисията.


Становищата на Венецианската комисия не са задължителни за изпълнение, но са препоръчителни. Премиерът Бойко Борисов преди дни увери, че всички препоръки на комисията ще бъдат изпълнени. Той изрази и готовност за бързи промени.


В интервюто си по Би Ти Ви в сряда обаче той обяви съвсем друг вариант, който уж му бил препоръчан в черновата на Венецианската комисия. "За подсъдността на главния прокурор те казват, че трябва да има абсолютно независимо прокурорско звено, с две трети да се избере от прокурорската колегия и ако има извършено престъпление, този прокурор да може да го проведе това разследване, без да се отчита на никого", обясни премиерът. Той се възползва от факта, че никой още не е виждал черновата, и изрази готовност промените да се приемат набързо – "още в събота", от Министерския съвет.


Препоръките на Венецианската комисия са важни, особено в светлината на последните признания на главния прокурор Сотир Цацаров и премиера Бойко Борисов, че изборът на съдебните ръководители се случва извън съдебния съвет. Заради изявленията им председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов призова да бъдат разследвани за търговия с влияние.


Утре - събота, премиерът Бойко Борисов свиква извънредно заседание на Министерския съвет, за да се реши как правителството ще отговори на критиките.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (152)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 2. 2 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 538 Неутрално

  Друго и не съм очаквал от Европиейски институции по отношение на една от най-изявените калинки на Борисов

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 3. 3 Профил на Atanas Yankov
  Atanas Yankov
  Рейтинг: 823 Неутрално

  Решението е просто!
  1.Намаляване на мандата на гл.прокурор от 7 на 5 години.
  2. Максимум 2 мандата, като гл.прокурор.

 4. 4 Профил на sparti
  sparti
  Рейтинг: 298 Неутрално

  За съжаление, Борисов трудно вдява, когато му говорят за законност, правова държава, независимост и взаимен контрол на властите. Министърът му - също. Страната,, изработила и въвела една от най-напредничавите конституции преди 140 години днес трябва да разчита на външни комисии и мониторинги. Предците ни с основание биха ни ударили по един шамар.

  slivizasmet.blogspot.com
 5. 5 Профил на Черноморец
  Черноморец
  Рейтинг: 694 Неутрално

  ВК трябва да се игнорира.

  Да дойдат в БГ и да спечелят избори.
  КОи ги е избирал?
  За олигархията ли работят ВК?

 6. 6 Профил на linard
  linard
  Рейтинг: 248 Гневно

  Големи шушумиги са наще ей, просто нямат равни!
  Значи уж за да може се разследва главния прокурор, да се вкара възможност да се прави шапка на неудобните като Лозан Панов, каква иъобретателност!

  "Проектът за изменения на Данаил Кирилов предвижда също разширяване на механизма и възможност за временно отстраняване и наказателно преследване на двамата върховни съдии. Това не е било поставяно като изискване от Европейския съд по правата на човека и е проблематично от гледна точка на независимостта на съдебната власт, предупреждават експертите на Венецианската комисия.

  Отстраняването на върховни магистрати от пленума на ВСС, в който съдиите са малцинство, противоречи на европейските стандарти и не съответства нито на текста, нито на логиката на българската Конституция. Венецианската комисия призовава българските власти да се откажат от тази част от предложението."

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3814 Весело

  Дани Бой са го направили на дармадан!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 9. 9
  pyn
  Рейтинг: 579 Неутрално

  Коментарът е скрит от модераторите, защото съдържа вулгарни, нецензурни квалификации, лични нападки, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на други коментиращи и лица, цитирани в публикациите. Ако въпреки това желаете да го видите, натиснете тук.

 10. 10 Профил на lobster
  lobster
  Рейтинг: 49 Неутрално

  Опаа, човека за поръчки на Борисов,Цацата и ГешеФта май няма да го бъде скоро

  Бизнесмен-комунист и религиозен комунист влизат в един бар. Кой е по-жадния?
 11. 11 Профил на BBKing
  BBKing
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#9] от "pyn":

  Барабар с доматите.

 12. 12
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 13. 13 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 564 Неутрално

  Някъде прочетох нещо за този Данаил: "Тъкмо си помислих, че златната ера на гигантите на мисълта е отминала и няма вече рамене, на които да стъпя, се появи явлението Дани Кирилов – извънредно бутиково издание на интелектуалната бижутерия, мисловно излишество на политическия интелектуален мизансцен, tabula rasa за всяко интелектуално длето, лютвиместана на правосъдието. Докато Цецо и Цецка ръсеха мисли като пудра захар, при Дани Кирилов те се изливат като шкембе чорба. Колкото по-дълбоко гребеш с черпака, толкова повече карантия излиза. Наслада за всеки мисловен махмурлук."
  Въпросът, който се налага, при условие, че това, което съм го прочел някъде е вярно: Това ли е онова, което би трябвало да е на върха на държавното управление.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на tigervi
  tigervi
  Рейтинг: 739 Неутрално

  Твърде звучен шамар за шишковците.

  Eddie lives... somewhere in time!
 16. 16 Профил на nwj49315903
  nwj49315903
  Рейтинг: 300 Неутрално

  Добре, че някой отвънка направи нещо за клетата ни родина защото овце душото население му харесва кликата тиквешка да го работи както си иска.

 17. 17 Профил на sparti
  sparti
  Рейтинг: 298 Неутрално

  До коментар [#13] от "Анти Шишковци":


  "Тъкмо си помислих, че златната ера на гигантите на мисълта е отминала и няма вече рамене, на които да стъпя, се появи явлението Дани Кирилов"
  —цитат от коментар 13 на Анти Шишковци

  С такъв шеф - тези явления са по-скоро закономерност, отколкото изключение.

  slivizasmet.blogspot.com
 18. 18 Профил на The sphere
  The sphere
  Рейтинг: 710 Неутрално

  Кирилов търси си друга работа. Трябват ти бял хакер и черна кокошка да довършиш кашата, която си забъркал в съдебната система.

  "Социализма свършва, когато свършат парите на другите."
 19. 19 Профил на sha16312238
  sha16312238
  Рейтинг: 254 Неутрално

  До коментар [#7] от "BBKing":

  Какво да очакваш от един ИБРИКЧИЯ...

 20. 20 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3129 Неутрално

  До коментар [#4] от "sparti":

  То си е трудно за вдяване и освен това противоречи на демокрацията.

  Начи някакви съдии, дето не се явяват на избори ще могат да спират закони.

 21. 21 Профил на Умен и красив но не умнокрасив
  Умен и красив но не умнокрасив
  Рейтинг: 744 Неутрално

  Не питайте главния и конституцията

  No Pain No Gain
 22. 22 Профил на Умен и красив но не умнокрасив
  Умен и красив но не умнокрасив
  Рейтинг: 744 Неутрално

  Не питайте главния и конституцията

  No Pain No Gain
 23. 23
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 24. 24 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2359 Любопитно

  Размирисва се...най-после !

 25. 25 Профил на БУДЖАК
  БУДЖАК
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Така е в държавата на Бойковщината и Бойковците!

 26. 26 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2329 Неутрално

  Бу-ха-ха, БокУ ще го уволни ли тоя?
  Ама и да го уволни, кел файда. Сараите ще турят друга калинка.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 27. 27 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Материалът тук далече надхвърля официалното съобщение - http://www.bta.bg/bg/c/NF/id/2117798
  "Пълното съдържание на становището се предвижда да бъде представено на 9 декември."

  При това Венецианската комисия е орган на широкия съвет на Европа. Едно е ясно, ББ избърза с обещанието си да изпълни решение на ВК. Щото такова решение май няма.

  По-здрави на агитпропа.

 28. 28 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2329 Неутрално

  Боку е в цугцванг. За да стане работата, трябва да пипне наистина нещата. Но тогава гъзоглавите ще го изоставят, ланометите ще го подпукат, а той има фондове за усвояване.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 29. 29 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 6051 Неутрално

  Ей тези "чернови" е видял Борисов и затова бърза. Кирилов, който се скри от ВК и СМ при Полфийман е редно да бъде освободен с "почески" и понеже мястото във Валенсия е заето, да го пратят консул в Тринидад (освен, ако има българи там)

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 30. 30 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1729 Неутрално

  Не трябва да има изненадани. Вероятно тук там , някой заблуден БУДАла може да е вярвал във възможностите на Барни .

  SHADOWS of SOFIA
 31. 31 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3877 Неутрално

  ,,...Друго предложение е членовете на Върховния съдебен съвет, които не са свързани с прокуратурата, да могат да внасят искане за временно отстраняване на главния прокурор. Сред възможните механизми е и да бъде свален прагът на мнозинството, необходим за решение за временно отстраняване на главния прокурор....,,

  Това според мен е пълна глупост. Прагът на мнозинството за сваляне на главния прокурор да бъде свалено, членове на ВСС несвързани с прокуратурата да искат временно отстраняване на гравния прокурор. И кои ще са те? А членове на ВСС несвързани със съдиите дали ще могат да искат времено отстраняване на съдия № 1

 32. 32 Профил на dimitarkotzev
  dimitarkotzev
  Рейтинг: 409 Неутрално

  Шляп зад врата на Даниту! Но когато си уникалната комбинация от тъп и сервилен дори в такива момента продължаваш да се усмихваш глупаво между зачервените си уши.

 33. 33 Профил на Суджук Герберите
  Суджук Герберите
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Дами и господа! Моля станете на крака за

  Данииииии Остротооооооо (aka Барни Ръбъла)

  Голям апартамент купи, голяма сума не плащай!
 34. 34 Профил на Murnat
  Murnat
  Рейтинг: 580 Гневно

  "Съветът на Европа подчертава и че българското правителство трябва да преосмисли и преразгледа идеите на Данаил Кирилов"
  Министъропитекът Кирилов, едва ли има идеи, КОЙ всъщност слага думите в устата му?
  "Ако глупостта беше стока, Кирилов можеше да завърти търговия на едро." - Тони Флипов, д-р

 35. 35 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3225 Неутрално

  Малко джуркане и ще го приемат

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 36. 36 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1482 Неутрално

  ">>.Комитетът беше поставил ултиматум на правителството до 1 октомври да представи планираните мерки за промени в закона, които да ограничат недосегаемостта на главния прокурор и да направят възможно разследването му.

  Тази препоръка вече 10 години стои неизпълнена..."


  мдам, гарантирано от гробарската мафия

  и дъртата пунтамара ся кво, май пак шсе прераждаме?

 37. 37 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1729 Неутрално

  "Съветът на Европа подчертава и че българското правителство трябва да преосмисли и преразгледа идеите на Данаил Кирилов"Министъропитекът Кирилов, едва ли има идеи, КОЙ всъщност слага думите в устата му?"Ако глупостта беше стока, Кирилов можеше да завърти търговия на едро." - Тони Флипов, д-р
  —цитат от коментар 34 на Murnat


  Доктора преди година беше наредил Дани като проводник на Бакянското виждане на юриспруденцията.

  SHADOWS of SOFIA
 38. 38 Профил на Chung Kuo
  Chung Kuo
  Рейтинг: 261 Весело

  Тия двойкаджии от Венецианската комисия не разбират - Дани е отличник и е нечовешко и подсъдно да се отнасят с него като с идиот. :) Сложете верен зубрач ,който поради същността на характера си е лоялен до робство и изпълнителен до точка и запетая и ето резултат. Зубрачите не разбират материята, която толкова усилено запаметяват - за тях е важно единствено да се представят добре, а не какво точно ще научат. Същите са изключително подтиснати, поради ограничените социални контакти, което пък е породено от нежеланието и на нормални и на гениални хора да общуват с толкова ограничени същества. Затова, този най-некачествен, обществен материал има емоционалния капацитет на тухла, склонността да са верни като кучета на единиците, които ги подкрепят и интелекта на папагал - запаметяване и повтаряне, но без разбиране. За съжаление, мафията на върха на политическия ни живот, се опитва да се легитимира интелектуално точно с такъв тип персонажи, чийто виден представител е и г-н Кирилов. Затова и подобни реакции от страна на представители на ЕК на ЕС би трябвало да са нещо напълно очаквано.

 39. 39
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 40. 40 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2329 Неутрално

  Тоя ретард не биха му дали да пасе патки на село, не да е министър на правосъдието.

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 41. 41 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1729 Неутрално

  Споко бе другари,каквото и да напишете вече под диктовката на Ст,Георгиева и Прокопи,новия г;прокурор е назначен.Така че стягайте задни части,ще има "таковане"!Така сте написали статиите в Медиапул и Дневник,сякаш днес е зиялзло някакво решение от СЕ.Манипулации му е майката,а?!
  —цитат от коментар 39 на Svetlio


  Да ама Бивола му е недосегаем. Та какво те кара да мислиш , че ако последват репресии и други няма да се изнесат под Айфеловата кула? Няма спиране ако имаш желание да правиш това което искаш

  SHADOWS of SOFIA
 42. 42 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3814 Весело

  ...ББ избърза с обещанието си да изпълни решение на ВК. Щото такова решение май няма.По-здрави на агитпропа.
  —цитат от коментар 27 на plebs  ...Така сте написали статиите в Медиапул и Дневник,сякаш днес е зиялзло някакво решение от СЕ...
  —цитат от коментар 39 на Svetlio


  Умници мамини сладки!
  Внецианската комисия изобщо не излиза с решения драги!
  Тя само препоръчва.....
  Но ако не се съобразяваш с препоръките и (особено, когато ти ги дават неколкократно)....Е! Тогава яко ти дупе!

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 43. 43 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3877 Неутрално

  До коментар [#6] от "linard":

  И така, да ви попитам. Значи според вас съдиите да имат възможност да отстраняват главния прокурор. А прокурорите дали имат това същото право. Не ми излизайте с това, че главният прокурор като повдигне обвинение срещу съдия №1 това води автоматично до неговото отстраняване. Нали съдии, а не прокурори отсъждат някой да бъде отстранен, или не е вярно това мое съждение

 44. 44 Профил на hammurabi
  hammurabi
  Рейтинг: 352 Неутрално

  До коментар [#3] от "STRATOR38":

  Та от седем да станат десет години. Като повтарач сред първокласници - всички политици да очакват с трепет благословията му.

 45. 45 Профил на Петър Самсонов
  Петър Самсонов
  Рейтинг: 3766 Неутрално

  Все още твърдя, че мястото на прокуратурата е в изпълнителната власт.
  А мястото на Дани е в габровския музей на хумора и сатирата...

  “Комунизмът е философия на провала, вяра в невежеството, евангелие на завистта.” сър Уинстън Чърчил
 46. 46 Профил на Николай Колев
  Николай Колев
  Рейтинг: 2329 Неутрално

  Споко бе другари,......................,сякаш днес е зиялзло някакво решение от СЕ.Манипулации му е майката,а?!
  —цитат от коментар 39 на Svetlio

  Не на съвета на Еропа, ама на Комитета на министрите към СЕ.
  Поствам ти го, щот сам и хляб няма да можеш да си отрежеш:
  Комитетът на министрите, действащ при условията на член 46, параграф 2 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, който предвижда, че Комитетът контролира изпълнението на окончателните решения на Европейския съд по правата на човека (наричани по-нататък " Конвенцията" и " Съдът"),


  Като взе предвид окончателните решения, предадени от Съда на Комитета по тези дела, сочещ системен проблем с неефективни наказателните разследвания в България
  и, в допълнение, липсата на гаранции за независимостта на наказателните разследвания относно главния прокурор;
  Припомняйки, че през март 2019 г. Комитетът прикани властите да предоставят преди 1 октомври 2019 г. информация за предложения за конкретни мерки в три области, от съществено значение за поддържане на върховенството на закона, а именно гаранции по отношение на образуването на наказателни производства, независимостта на разследванията по отношение на главния прокурор и отстраняването от длъжност на съдии, обвинени в престъпление;


  Отбелязвайки със съжаление, що се отнася до засилването на гаранциите за образуване на наказателни производства, че предложенията за общи мерки, представени от властите, не са достатъчно конкретни на този етап;


  Отбелязвайки също с дълбока загриженост, че проектозаконът от 14 юни 2019 г. относно разследването на главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд не само не успява да преодолее съществуващите недостатъци, свързани с независимостта и ефективността на разследването относно главния прокурор, но би могъл да затрудни започването на подобно разследване;

  * ПКП-Прекрасна Кърджалийска Принцеса. Политкоректна формулировка на думи на министър председателя за председателя на Народното събрание
 47. 47 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3877 Неутрално

  ,,...Комисията препоръчва "независим прокурор" да разследва главния...,,

  Решението е, не някакъв ,,независим,, прокурор, а постоянна комисия в самия ВСС както е по цял свят. И правомощията на тази комисия да са еднакви за главния прокурор и за главните съдии. Като съставът на тази комисия да се мени в зависимост, дали става въпрос за главен прокурор, като тогава в комисията да преобладават съдии, а когато става въпрос за главен съдия в комисията да преобладават прокурори

 48. 48 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 1487 Гневно

  Некои са твърдо убедени, че са най-по!

  Малинчо
 49. 49 Профил на Джони Глупавия
  Джони Глупавия
  Рейтинг: 0 Неутрално

  Гешев си върши работата и престъпниците пищят...

 50. 50 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3877 Неутрално

  .....защото няма ,,независим,, прокурор в съдебната система. Както се видя от злополучният експеримент на Румъния, този ,,независим,, прокурор не побутна нито един от съдебната система

 51. 51 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 3144 Неутрално


  Комитетът на министрите към Съвета на Европа и Венецианската комисия са абсолютни глупаци. Ако не бяха само по снимка щяха да разберат, че с троглодити като Бойко Борисов и Данаил Кирилов това дето са го написали няма как да се случи.

 52. 52 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 1487 Весело

  Истерията, обхванала няколко мераклии за поста и две-три български "фамилии" стигна до ес тествения си край - мощен шут в петата точка!

  Малинчо
 53. 53 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1482 Неутрално

  време е гробарската измет да си ходи... шанса шибаните мошеници за шест месеца да направят това, което за 10 години "не можаха" е аболютно поднулев

 54. 54 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 3129 Неутрално

  време е гробарската измет да си ходи... шанса шибаните мошеници за шест месеца да направят това, което за 10 години "не можаха" е аболютно поднулев
  —цитат от коментар 53 на extraCACA


  Тез неща се решават на избори :)

 55. 55 Профил на razor
  razor
  Рейтинг: 1102 Неутрално

  Дани е гъвкав и иновативен поп-юрист от нов тип. Нормално е да остане неразбран от европейските юридически динозаври.

 56. 56 Профил на Slick
  Slick
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Барби Тъпото утре е в оставка. Но трябва Борисовото правителство да подава оставка!

 57. 57 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4331 Неутрално

  Поредният сериозен и напълно заслужен политически шамар за управниците у нас!

 58. 58 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4226 Неутрално

  Е, номерът на сараите и тяхните поддръжници не мина очаквано пред институциите на ЕС ! някой в нещо очуден дотука ?

 59. 59 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 4331 Неутрално

  До коментар [#4] от "sparti":

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  Поздравления за този отличен коментар по темата

 60. 60 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4226 Неутрално

  " Все още твърдя, че мястото на прокуратурата е в изпълнителната власт.
  А мястото на Дани е в габровския музей на хумора и сатирата..."

  Там намират място неща с някаква стойност за обществото все пак ! Тоя каква стойност има, освен за сараите ?

 61. 61 Профил на papunqk
  papunqk
  Рейтинг: 982 Неутрално

  Дани Кики - въплъщение на посредственоста!

 62. 62 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4226 Неутрално

  До коментар [#13] от "Анти Шишковци":

  " Някъде прочетох нещо за този Данаил: "Тъкмо си помислих, че златната ера на гигантите на мисълта е отминала и няма вече рамене, на които да стъпя, се появи явлението Дани Кирилов – извънредно бутиково издание на интелектуалната бижутерия, мисловно излишество на политическия интелектуален мизансцен, tabula rasa за всяко интелектуално длето, лютвиместана на правосъдието. Докато Цецо и Цецка ръсеха мисли като пудра захар, при Дани Кирилов те се изливат като шкембе чорба. Колкото по-дълбоко гребеш с черпака, толкова повече карантия излиза. Наслада за всеки мисловен махмурлук."
  Въпросът, който се налага, при условие, че това, което съм го прочел някъде е вярно: Това ли е онова, което би трябвало да е на върха на държавното управление."

  Когато то се доминира от сараите, какво друго по - " достойно" може да бъде поставено на неговия връх ?

 63. 63 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4226 Неутрално

  До коментар [#15] от "tigervi":

  " Твърде звучен шамар за шишковците."

  Даже много им е малко ако питаш мен ! Тия типове съсипаха държавата ни !

 64. 64 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4226 Неутрално

  До коментар [#56] от "arcanum":

  " Барби Тъпото утре е в оставка. Но трябва Борисовото правителство да подава оставка!'

  Барби Тъпото не ни интересува ! Това е един бушон, който е заложен да изгърми при нужда като тази ! Цялото управление , т.е цялото ел. табло, вече е под въпрос ! Иначе не ми се мисли какво я чака тая държава с такива типове начело !

 65. 65 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1536 Неутрално

  Аз не съм чул досега служител да разследва и оценява шефа си. Повече от ясно е, че ако трябва служителят да разследва свои високопоставен началник, винаги ще излезе с удобно за началника си решение. Защото иначе ще бъде уволнен. А при удобно решение може после да получи и бонус.

  Подобен казуз имаше в САЩ около разследването на руската афера около Тръмп. На главния прокурор беше възложено да контролира разследването. Но Главният прокурор се назначава и уволнява от самото разследвано лице - Президента. И макар специално назначеният прокурор да извърши разследването и да предаде резултатите на Главния, ефект нямаше - последната дума винаги е на Президента, разследваният. Абсолютен парадокс - американски Президент да разследва себе си за нарушение на конституцията и за еветуален импийчмънт. И резултатите бяха такива, каквито ги очаквахме - Главният прокурор на САЩ излезе с категоричен извод, че нарушения НЯМА. Някой друг очаквал ли е нещо друго?

  Същият казус у нас с Главния прокурор. Човекът, който трябва да разследва всички, не може да бъде разследван и не носи отговорност пред никой. Цар в Републиката. Дори да вземе подкуп за спиране на разследване, дори да има свидетели на поскупа и дори самият той да си признае за подкупа - никакъв ефект, защото по Конституция е абсолютно недосегаем от съд и закон.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 66. 66 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1386 Весело

  "Член Първи" от оная Конституция в действие ... без никакъв Член

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 67. 67 Профил на AzDebil
  AzDebil
  Рейтинг: 1849 Весело

  Борисов, веднага го махай ТОЯ министър! Даже не веднага, А ОЩЕ С ОНЗИДЕНШНА ДАТА! Направо забрани да му споменават името. Сякаш никога не го е имало. Няма и толкоЗ!
  /Даже в медиите и официалните документи да му се изтрие името със задна дата. Примерно година назад.../
  Закъсня, Борисов!
  ВЕДНАГА слагай на този пост Деница Сачева! Универсалната! Само тя може да унищожи масовата истерия! Единствената и незаменима! Такава комуникация ще им направи на венецианците и европейците, че Венеция ще пресъхне!
  Закон за социални услуги в правосъдната система ще им измъдри!
  Глей "Панорама" Борисов и веднага назначавай Сачева!
  Действайййй ....!
  :) :) :)
  :)
  !

 68. 68 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2415 Весело

  Защо искате Кирилов днес да се среща с Комисията.
  Той днес имаше по-важно задължение - да се срещне с един австралиец.

  подпис
 69. 69 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2415 Весело

  До коментар [#3] от "STRATOR38":
  "Решението е просто!
  1.Намаляване на мандата на гл.прокурор от 7 на 5 години."

  Мамин сладък!!!
  След това ще променим мандата от 5 на 3 години след това от 3 на 4 след това от 4 на 6 и.....така нататък.

  подпис
 70. 70 Профил на fio41315648
  fio41315648
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#49] от "Джони Глупавия":
  Ама венецианските ли?

 71. 71 Профил на fio41315648
  fio41315648
  Рейтинг: 294 Неутрално

  До коментар [#49] от "Джони Глупавия":
  Ама венецианските ли?

 72. 72 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2415 Весело

  До коментар [#5] от "WWW":
  "ВК трябва да се игнорира.
  Да дойдат в БГ и да спечелят избори."

  По сигурно е да спечелят избори в Русия. Там има един сигурен човек дето казва кои избори кого да изберат.

  подпис
 73. 73 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2415 Весело

  Сега ако ББ се заинати ще загуби еропейското финансиране и и ... ще стане почтен премиер в оставка като Орешарски

  подпис
 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 75. 75 Профил на Ще върнем България в Европа
  Ще върнем България в Европа
  Рейтинг: 1641 Неутрално

  Естесъвено е резултатът от всякакви законотворчества на Данаил Кирилов да е една манджа с грозде. А ГЕРБ ако можеха щяха да я направят и без грозде.

 76. 76 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2415 Неутрално

  Изглежда ми логично.
  ЕС се изплаши от правните инициативи в Унгария и в Полша, но Полша вече е доста силна икономически.
  За това решава да натисне България докато е зависима от еврофинансиране.

  подпис
 77. 77 Профил на Иван K
  Иван K
  Рейтинг: 2415 Гневно

  http://www.focus-news.net/news/2019/12/06/2727109/boyko-borisov-se-opravdava-na-putin-obzor.html

  Прочетете как Бойко Борисов се унижава пред Путин и ще ви пламнат лицата от срам.

  подпис
 78. 78 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  .....защото няма ,,независим,, прокурор в съдебната система. Както се видя от злополучният експеримент на Румъния, този ,,независим,, прокурор не побутна нито един от съдебната система
  —цитат от коментар 50 на сидер


  В Румъния нещата се промениха, така че "злополучният експеримент" ще продължи.

 79. 79 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Гешев си върши работата и престъпниците пищят...
  —цитат от коментар 49 на Джони Глупавия


  Сега ще запищи Гешефт, защото ще го подпукат за Недосегаемите, Ваклин и далаверите на жената, за която все нямал време да се ожени.

 80. 80 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Комитетът на министрите към Съвета на Европа и Венецианската комисия са абсолютни глупаци. Ако не бяха само по снимка щяха да разберат, че с троглодити като Бойко Борисов и Данаил Кирилов това дето са го написали няма как да се случи.
  —цитат от коментар 51 на Един препатил


  Ще се случи, още утре. Бойко Борисов вече е хванат съвсем натясно.

 81. 81 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4220 Весело

  За кого бяха казали че “ Ако глупоста се продаваше Дани може да отвори търговия на едро!”?!

  klimentm
 82. 82 Профил на plebs
  plebs
  Рейтинг: 294 Весело

  До коментар [#77] от "Иван К":

  "Бойко Борисов се оправдава на Путин (ОБЗОР) ...пише „Эксперт Online“ ...руския вестник „Аргументи и Факти“... предава Федеральное агентство новостей (ФАН). ...коментира руската информационна агенция РИА Новости..."

  А стига ти. :)

 83. 83 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Естесъвено е резултатът от всякакви законотворчества на Данаил Кирилов да е една манджа с грозде. А ГЕРБ ако можеха щяха да я направят и без грозде.
  —цитат от коментар 75 на Ще върнем България в Европа


  Не си мислете, че гениалният проект на Барни е негово дело - написан е от Цацаров, то е ясно. Двамата съдии автоматично могат да бъдат уволнявани от ВСС, в който мнозинството е от прокурори подвластни на главния прокурор. И познайте дали ще гласуват за разследване на главния прокурор. Всичко е измислено, само че юристите от международните институции не пасат трева.

 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85 Профил на dnevnikar
  dnevnikar
  Рейтинг: 4573 Неутрално

  UNITED EU UNION

  В нашата Ваша демокрация Драги Еврограждани
  винаги има свободни алтернативи.

  "Пълен крах" в полза на незаконен монарх
  представлява жестоко предозиране.

  пп
  Предмет в предмета на психотерапевтична лаб ;)

  "Пълен крах на закона за разследване на главния прокурор
  в Съвета на Европа и Венецианската комисия"

 86. 86 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3877 Неутрално

  До коментар [#78] от "evpetra":

  Еее, да не би да има нов ,,независи,, прокурор подпукал съдии и прокурори сега

 87. 87 Профил на Аскет
  Аскет
  Рейтинг: 2720 Неутрално

  Да успокоя ревностните последователи на Сорос.

  Предполагам много скоро ще започнете да възхвалявате Гешев, понеже знаем кои външни сили стоят зад назначението му - сл. може да се предполага с голяма доза вероятност, че той ще бъде особено активен и по руско направление - да разобличава и лови руски шпиони, диверсанти и пр., съобразно единствено правилната евро-атлантическа линия.

 88. 88 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 641 Весело

  Тоя път се осраха тотално:) Бай ти Ганя, кво да се прави. Просто са абсолютно завършени олигофрени и безхаберници

 89. 89 Профил на Свинчуга
  Свинчуга
  Рейтинг: 1304 Неутрално

  Кого си тръгнал да лъжеш бе герберастче малоумно :)

  Обичам да грухтя и плюскам.
 90. 90 Профил на rincewind
  rincewind
  Рейтинг: 641 Весело

  За кого бяха казали че “ Ако глупоста се продаваше Дани може да отвори търговия на едро!”?!
  —цитат от коментар 81 на klimentm


  Тогава на борсите щеше да се появи нов индекс - ДанКир :)

 91. 91 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3877 Неутрално

  До коментар [#63] от "samoedin":

  ,,Тия типове съсипаха държавата ни !,,

  Бреййй. И как я съсипаха, дай примери, не с лозунги, на лозунги не верваме

 92. 92 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3877 Неутрално

  До коментар [#53] от "extraCACA":

  Не вие го решавате това. Има си избори и там дебилаизбирател (според вас) има думата. Спечелете изборите, създайте закон осемдесетте процента дебили да нямат изборни права. Изборни права да имате само вие и пей сърце

 93. 93 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2359 Весело

  Петна в нашето ежедневие....

 94. 94 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3877 Неутрално

  Задавам въпрос. Само съдиите ли трябва да имат право да отстраняват временно главния прокурор?

 95. 95 Профил на сидер
  сидер
  Рейтинг: 3877 Неутрално

  Задавам въпрос. Не трябва ли и прокурорите да имат право да отстраняват главните съдии временно?

 96. 96 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  До коментар [#78] от "evpetra":Еее, да не би да има нов ,,независи,, прокурор подпукал съдии и прокурори сега
  —цитат от коментар 86 на сидер


  Ще има.

 97. 97
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 98. 98 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1316 Неутрално

  Задавам въпрос. Само съдиите ли трябва да имат право да отстраняват временно главния прокурор?
  —цитат от коментар 94 на сидер


  Защо временно?
  Сигурно сте забравили вече в нашата прокурорска държава, че именно съдът има последната дума, той е арбитърът между обвинението и обвиняемия, а не прокурорът.

 99. 99 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 696 Неутрално


  Първо Комитетът на министрите излезе с безпощадна критика в най-острата си резолюция за България до момента

  Шамар по цигански и ритник с ботуш в задника на тройкаджията Данайлчо . Любимеца на Простия , не за друго , а защото е по - прост от него . Неграмотната герберска паплач отдавна е ударила дъното , само дето брюкселските зелки все още не са усетили вонята , която се промъква и в тяхната цитадела .

 100. 100 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7876 Неутрално

  Разкарайте ги тия най-сетне , за да не резилят България в Европа.

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK