Граждански организации са против проекта за независим прокурор, искат оставката на Кирилов

Граждански организации са против проекта за независим прокурор, искат оставката на Кирилов

© Юлия ЛазароваШест граждански организации, които от години наблюдават съдебната власт, се обявяват против проекта на правителството за "независим прокурор" и призовават премиера Бойко Борисов да поиска оставката на правосъдния министър Данаил Кирилов, който е изготвил и сегашния, и предишния законопроект, несъответстващ на препоръките на Венецианската комисия, нито на резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа.


"Призоваваме министър-председателя незабавно да поиска оставката на г-н Данаил Кирилов като автор на обсъжданите законопроекти и отговорен за провеждането на съдебна реформа. Настояваме за съдебна реформа, която да осигури независимостта на съда, както и отчетност, включително наказателната отговорност на главния прокурор, в съответствие с препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа и Венецианската комисия за осигуряване на върховенство на закона."


С този призив се обръщат до премиера и до Европейската комисия, Съвета на министрите на ЕС, посланиците на страните от ЕС в България и Мониторинговия комитет на Съвета на Европа шестте НПО с доказана експертиза в областта на съдебната власт и проблемите на реформирането й: Антикорупционен фонд, Български институт за правни инициативи /БИПИ/, Български адвокати за правата на човека, Български хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика и Програма Достъп до информация.
Те заявяват, че предложените от правителството промени в Наказателно-процесуалния кодекс за "независим прокурор" са имитация с политически ефект, а не съобразяване с препоръките на Венецианската комисия за въвеждане на работещ механизъм за независимо и ефективно разследване на главния прокурор. Затова и искат оставката на автора на предложените промени, правосъдния министър Данаил Кирилов. Предложеният от министъра законопроект е "не само за правно неиздържан, но и откровено несъответен на отрицателното становище на Венецианската комисия относно първоначално представения й друг законопроект", се казва в общото становище.


Както Европейският съд, така и Венецианската комисия всякога са изразявали мнение , че независимото разследване на главния прокурор трябва да се извършва от лица или органи, които не са йерархично и институционално зависими от разследваното лице, припомнят шестте организации в писмото. И предупреждават, че предложеният на извънредното заседание на Министерския съвет от 07.12.2019 г. законопроект не отговаря на тези стандарти.


Припомнят и че Венецианската комисия изрази безпокойство от рисковете за независимостта на съда, произтичащи от структурата на Висшия съдебен съвет и формирането на неговите решения под силното влияние на главния прокурор. "Изборът на г-н Иван Гешев за главен прокурор със 17-те гласа на прокурорите и членовете на ВСС, избрани от парламентарно представените партии, демонстрира ясно това влияние", заявяват в писмото шестте граждански организации.


Законопроектът за промени в НПК за въвеждане на фигурата на независим прокурор, който да може да разследва главния прокурор, бе приет в спешен порядък на 7 декември, часове след като излезе отрицателното становище на Венецианската комисия и резолюцията на Комитета на министрите на Съвета на Европа за изготвения по-рано проект на Кирилов. В проекта се предвижда независимият прокурор да се избира от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в която не само участва и главният прокурор, но и решенията на колегията се вземат според неговата воля. А напоследък и не само с пълно единодушие, но и без дебати и обсъждания на кадровите решения.


(Пълният текст на писмото следва по-долу)


ДО
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ


СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕС


ПОСЛАНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА
ЕС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


MOНИТОРИНГОВ КОМИТЕТ НА СЪВЕТА НА
ЕВРОПА


Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


ОТВОРЕНО ПИСМО


Относно: ангажимента на министър-председателя на Република България да изпълни
препоръките на Венецианската комисия по законопроекта, предложен в изпълнението на
решението на ЕСПЧ по делото "Колеви срещу България" и предложения след нейното становище
втори законопроект - от 07.12.2019 г., за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт


Уважаеми дами и господа,


Като граждански организации с дългогодишен опит в наблюдението на процесите в
съдебната власт, защитата на правата на човека и върховенството на правото изразяваме пред вас своята загриженост във връзка с предприетите наскоро стъпки на българското правителство за изпълнение на препоръките на Венецианската комисия:


Първоначално предложеният на вниманието на Венецианската комисия (ВК)законопроект от министъра на правосъдието Данаил Кирилов за отговорността на главния прокурор и председателите на върховните съдилища в изпълнение на решението на ЕСПЧ по делото "Колеви
срещу България" беше подложен на редица критики както в България, така и от Комитета на
министрите на Съвета на Европа, така и от Венецианската комисия, тъй като "не само не успява
да преодолее съществуващите недостатъци, свързани с независимостта и ефективността на
разследването относно главния прокурор, но би могъл да затрудни започването на подобно
разследване".


В навечерието на публикацията на Становището на Венецианската комисия от 9.12.2019г. Министерският съвет прие спешно нов законопроект, който намираме не само за правно неиздържан, но и за откровено несъответен на отрицателното становище на Венецианската комисия относно първоначално представения й друг законопроект.
Новият законопроект не е обсъждан на национално равнище и пренебрегва както националните правила на законотворческия процес, така и резолюцията на Комитета на министрите и препоръки на Венецианската комисия. Считаме, че той е опит за подмяна на предмета на обсъждане от Венецианската комисия и напомня действията на политическа партия ГЕРБ при изменението на Конституцията на Република България в края на 2015 г., когато пред Венецианската комисия беше представен за анализ един законопроект за изменение и допълнение на основния закон, а впоследствие беше внесен и гласуван в Народното събрание съвсем друг текст - съдържателно подменен и несъобразен с ВК.


Мотивите на законопроекта от 07.12.2019 г. сочат ясно, че той не цели съобразяване с препоръките на Венецианската комисия, а по-скоро ги пренебрегва и търси политически ефект пред страните членки от ЕС, доколкото в момента те обсъждат изпълнението на препоръките от последния доклад на Механизма за сътрудничество и проверка за съобразяване с тези препоръки.
Припомняме, че в решението на ЕСПЧ по делото "Колеви срещу България" се констатира
липсата на конституционна и законова процедура за независимо разследване и отстраняване на
главния прокурор на Република България в случай на подозрения за извършено престъпление. На практика това го превръща в безконтролна и безотчетна институция с неограничена власт, която Венецианската комисия сравни с несменяема монархическа фигура, имунизирана срещу
наказателно преследване.


Както ЕСПЧ, така и Венецианската комисия всякога са изразявали мнение , че независимото разследване на главния прокурор трябва да се извършва от лица или органи, които не са йерархично и институционално зависими от разследваното лице. Предложеният на
извънредното заседание на Министерски съвет от 07.12.2019 г. законопроект не отговаря на тези стандарти.


Венецианската комисия нееднократно е препоръчвала на България и да намали влиянието
на главния прокурор над прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС), както и на
влиянието на членовете на ВСС с професионален произход от прокуратурата чрез блокиращ глас
при разследванията и подаване на предложение до президента за освобождаване от длъжност на главния прокурор. По повод представения й законопроект, тя изрази безпокойство от рисковете за независимостта на съда, произтичащи от структурата на Висшия съдебен съвет и формирането на неговите решения под силното влияние на главния прокурор.
По-рано тази година изборът на г-н Иван Гешев за главен прокурор със 17-те гласа на прокурорите и членовете на ВСС, избрани от парламентарно представените партии, демонстрира ясно това влияние.


Независимо от критиките, представеният на вниманието на ВК първоначален законопроект предоставяше компетентност на същото мнозинство в Пленума на ВСС да взима решения за наказателното преследване и отстраняването от длъжност на председателите на ВКС и ВАС. Новият законопроект не засяга този механизъм и това означава, че председателите на върховните съдилища ще се избират с мнозинството на прокурори, зависими от главния прокурор, а не от мнозинство от съдии, избрани от самите съдии – както препоръчва Венецианската комисия.
Така без друго критикуваните широки правомощия на недосегаемия главен прокурор ще включат и избора на председателите на върховните съдилища.


Дългогодишното неизпълнение на препоръките на Венецианската комисия относно
статута на самата прокуратура и структурата на Висшия съдебен съвет, както и предложенията за конкретни мерки за тяхната промяна са подробно представени и в Становище на ВК от
октомври 2017 г. Независимо от припомнянето им в новото Становище от декември 2019г.,
министър-председателят отказа публично да участва в дебат за промените, необходими за
осигуряването на независимост на съда и отчетност на прокуратурата.


Предвид видимите опити за осуетяване на законово разрешение на тези проблеми, не сме убедени, че препоръките от последните доклади на ЕК по механизма за сътрудничество и проверка, становището на ВК от 09.12.2019 г. и резолюцията на Комитета на министрите са намерили своето решение.


Призоваваме министър-председателя незабавно да поиска оставката на г-н Данаил Кирилов като автор на обсъжданите законопроекти и отговорен за провеждането на съдебна реформа. Настояваме за съдебна реформа, която да осигури независимостта на съда, както и отчетност, вкл. наказателната отговорност на главния прокурор в съответствие с препоръките на Комитета на министрите на Съвета на Европа и Венецианската комисия за осигуряване на върховенство на закона.


Бойко Станкушев
"Антикорупционен фонд"


Диляна Маркова -
"Български адвокати за правата на човека"


Биляна Гяурова-Вегертседер
"Български институт за правни инициативи"


Красимир Кънев
"Български хелзинкски комитет"


Светла Костадинова
Фондация "Институт за пазарна икономика"


Д-р Гергана Жулева
"Програма достъп до информация"


12.12.2019 г.
София

Коментари (81)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4525 Неутрално

  Суз брЯ ! Оставихте баце без министри !!!

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2 Профил на danubian.whale
  danubian.whale
  Рейтинг: 843 Весело
 3. 3 Профил на Тони КОСТОВ
  Тони КОСТОВ
  Рейтинг: 1011 Неутрално

  Да сменят гнома с някое юристконсУлтче от провинцията, че се не издРъжа вече 😁

 4. 4
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 5. 5 Профил на edin drugii
  edin drugii
  Рейтинг: 2166 Неутрално

  стига де , да не би някой да си мисли ,че наближава десети ноември , далече е още ,пък и партията не е взела решение на пленума .

 6. 6 Профил на stanchopansa
  stanchopansa
  Рейтинг: 513 Неутрално

  Тоест Отвореното общество на Сорос. :)Блокирайте ме пак сега, да ви олекне. Идва уикенд, а аз не живея в Дневник.
  —цитат от коментар 4 на НеКой


  Ние знаем, че живееш в ПИК, тук си само на гости.

 7. 7 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 409 Весело

  Тоест Отвореното общество на Сорос. :)Блокирайте ме пак сега, да ви олекне. Идва уикенд, а аз не живея в Дневник.
  —цитат от коментар 4 на НеКой


  Дедо Шори е навсекъде! Отварям си аз хладилника и о, ужаст....

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 8. 8 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 286 Гневно

  Оставка Барнииииии...чичковочервенотиквениче таквози...!!!

  www.commcrime.blogspot.com
 9. 9 Профил на Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Напуснал Поради ОграниченДостъп
  Рейтинг: 274 Неутрално

  Егати майтапа

  Президент Плевнелиев - Трудно мога да не споделя своето дълбоко унижение като дясномислещ човек от ръководството на "Демократична България" да влезе в съюз на балотажа с Мая Манолова. Не трябва да дават оставки, а да си изберат Манолова за шеф
 10. 10 Профил на У Чен
  У Чен
  Рейтинг: 1059 Весело

  Тоест Отвореното общество на Сорос. :)Блокирайте ме пак сега, да ви олекне. Идва уикенд, а аз не живея в Дневник.
  —цитат от коментар 4 на НеКой


  Да, не живееш в Дневник, само работиш като трол от 8 до 17 часа. :)

 11. 11 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3036 Неутрално

  Законът на Барни е в стила на бай Х - пунта мара и шменти капели. Ако мине ,ама не минА. Венецианската комисия се изказа еднозначно.

 12. 12 Профил на Умнокрасив
  Умнокрасив
  Рейтинг: 717 Неутрално

  До коментар [#4] от "НеКой":

  Тоест Русофили на Путин е против съдебна реформа и продължаването по модела Вишински в прокуратурата 💡

  No Pain No Gain
 13. 13 Профил на penetrating
  penetrating
  Рейтинг: 5734 Неутрално

  Този зрелищен плесник за българските управляващи също ще остане без последствия. Не може 6 граждански организации да постигнат натиска, който наблюдаваме в Румъния, Полша и Чехия

  Some people have got a mental horizon of radius zero and call it their point of view. David Hilbert
 14. 14 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 409 Весело

  Законът на Барни е в стила на бай Х - пунта мара и шменти капели. Ако мине ,ама не минА. Венецианската комисия се изказа еднозначно.
  —цитат от коментар 11 на hodounski


  Да, еднозначно се изказа, тълкуването обаче е многозначно...

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 15. 15 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 1194 Любопитно

  Съласен съм, че независимият прокурор да се избира от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в която участва главният прокурор не е добра идея. Но кой трябва да го избира? Президентът? Парламентът? Правителството? Народът пряко?

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 16. 16 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 3036 Весело

  До коментар [#4] от "НеКой":

  Където и да живееш, висиш тук целодневно в защита на шишковците.заедно с плебса ,кучката някой си ,никой си и останалите милиционерски тикви

 17. 17 Профил на extraCACA
  extraCACA
  Рейтинг: 1743 Неутрално

  малко се съмнявам баш пък Барнито да е крив, че дъртата пунтамара вече десет години се прави на луда

  "Всички означава ли всички? Кабинетът пита КС за "независимия прокурор""
  https://www.svobodnaevropa.bg/a/30323934.html

 18. 18 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1130 Весело

  Тоест Отвореното общество на Сорос. :)Блокирайте ме пак сега, да ви олекне. Идва уикенд, а аз не живея в Дневник.
  —цитат от коментар 4 на НеКой

  Не живееш, ама си изкарваш копейките тук.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 19. 19 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 2746 Неутрално

  ОСТАВКА!

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 20. 20 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4371 Любопитно

  Как ще искат оставката на Дани Умното тези, бе?! Такъв харен човек! А и интелигент!

  Льоши ора! 😂🤣

 21. 21 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 5088 Весело

  Той е още млад , значи може да му намерят друга работа , защото кадрите на ГЕРБ може да са три ешелона , ама ако са като него и три правителства щяха да си ходят.....

 22. 22 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4371 Весело

  До коментар [#4] от "НеКой":

  "а аз не живея в Дневник."

  Не съм сигурен в горното! 🤣😂

 23. 23 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 856 Неутрално

  Съласен съм, че независимият прокурор да се избира от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в която участва главният прокурор не е добра идея. Но кой трябва да го избира? Президентът? Парламентът? Правителството? Народът пряко?
  —цитат от коментар 15 на Nil satis nisi optimum


  Според мен изборът трябва да става чрез кастинг, организиран от "шоутонаслави". Друг вариант е чрез надскандирване по време на Бузлуджанските събори на БСП. Трети - чрез "писма на трудови колективи", публикувани в "Дневник" и в "Сега". Четвърти - след социологическо проучване, проведено върху представителна извадка от жителите на квартал "Лозенец".

 24. 24 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1127 Весело

  Тоя Кирилов ако се вгледа добре в огледалото, както и да се чуе на запис как и какви ги плещи ... и той ще си поиска оставката :)

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 25. 25 Профил на deutscher._
  deutscher._
  Рейтинг: 702 Неутрално

  Българските тикви от граждански организации разбират ли ?
  Май Не !
  И понеже "Не" те просто не ги признават - Все едно че ги няма -а-а !

 26. 26 Профил на Торбалан
  Торбалан
  Рейтинг: 286 Неутрално

  До коментар [#15] от "Nil satis nisi optimum":

  https://bg.wikipedia.org/wiki/Национална_дирекция_за_борба_с_корупцията

  Хората в съседство са го измислиле..

  www.commcrime.blogspot.com
 27. 27 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4371 Весело

  [quote#7:"Kamenarski"][/quote]

  От няколко месеца ги съветвам да започват да търсят друг виновник, защото Сорос е възтастен човек и Господ може скоро да реши да го приеме!

  Та то без виновник живее ли се?! 😂🤣

 28. 28 Профил на virtual brain
  virtual brain
  Рейтинг: 1130 Неутрално

  Тоя Кирилов ако се вгледа добре в огледалото, както и да се чуе на запис как и какви ги плещи ... и той ще си поиска оставката :)
  —цитат от коментар 24 на ь

  Ами, чак толкоз акъл от един обикновен сарайски ратай.

  АФтентично десен екоталибан, гей, толераст, платен грантаджия и соросоид-жълтопаветник от кръга "агнешки главички".
 29. 29 Профил на Мърмор
  Мърмор
  Рейтинг: 1083 Неутрално

  "Шест граждански организации, ... призовават премиера Бойко Борисов да поиска оставката на правосъдния министър Данаил Кирилов"
  Те, затова сте на този хал, защото ПРИЗОВАВАТЕ Борисов да ... Ами, на Борисов това му е номерът, част от репертоара - да размаха пяна и секира, и моментално (е, понякога и със зор) да нареди - поредната глава на хидрата да се премахне. Готино, на нейно място никнат по две-три нови, а отсечената се монтира на друго топло местенце. Нищо не правите! Само олигавяте самочувствието му. На мястото на недоразумението Дани ще дойде ново човече от "академията" - онази де, или самият Гоше Марков дори, а Дани току виж оглавил структура, която ще прилага недоносеният му закон. Ей, ще вземе да разследва Гешеф и Сие.Боже-е, какъв тормоз ще падне!

 30. 30 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 1194 Любопитно

  До коментар [#26] от "Торбалан":

  До коментар [#15] от "Nil satis nisi optimum":https://bg.wikipedia.org/wiki/Национална_дирекция_за_борба_с_корупцията Хората в съседство са го измислиле..
  —цитат от коментар 26 на Торбалан  "Те са предлагат от министъра на правосъдието, съгласувано с президента на Румъния, и се избират от Висшия съдебен съвет на Румъния" - цитат от линка, който сте дали.

  Значи предлагат се от Данаил Кирилов съгласувано с Радев и се избират от същия ВСС който избра Гешев? Радост!

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 31. 31 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 856 Неутрално

  До коментар [#23] от "gr52":

  Фиксациите върху "Отворено общество", честно казано, малко ме дразнят. Поне защото извеждат извън полезрението ни всички останали граждански организации. А те не са малко.

  Измъчва ме обаче един друг въпрос: какво им е гражданско на организации с осигурено финансиране от външен източник. Казвам "външен" и нямам предвид външен за страната ни.

  Просто какво им е гражданското на организации, които не се градят на самоинициативата на самоорганизиращите се около определена тематика или определен проблем граждани, а на това, че някой им дава пари?

  Новата "ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ" има същия дефект като старата, социдиотическата: никаква самодейност не е, а организирана от външен източник и мотивирана от един или друг вид келепир имитативна дейност. Другото е "езикът на лъжата", с който управляват психиката ни.

  Не е ли редно, по аналогия с надписа "Платена публикация", появяващ се от време на време във вестниците, да се узакони назоваването им по друг начин - например: "Издържана от еди-кого си организация"? Като "издържана", "платена", "спонсорирана", ако искате, стане задължителен елемент от името?

 32. 32 Профил на mop36557620
  mop36557620
  Рейтинг: 313 Неутрално

  Поредните глупости!
  Кви граждански организации бе, кво разбират те ?!?!

 33. 33 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4371 Неутрално

  Съласен съм, че независимият прокурор да се избира от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в която участва главният прокурор не е добра идея. Но кой трябва да го избира? Президентът? Парламентът? Правителството? Народът пряко?
  —цитат от коментар 15 на Nil satis nisi optimum


  Просто трябва да се промени модела на прокуратурата! Да не е по Вишински! Главният прокурор да не е всесилен, да няма власт над всички прокурори! Аз не виждам смисъл дори да има длъжност "главен прокурор"! Защо да е главен?

 34. 34 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 296 Весело

  Независим прокурор!? Кой я измисли тая глупост?

  Малинчо
 35. 35 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4371 Весело

  Поредните глупости!Кви граждански организации бе, кво разбират те ?!?!
  —цитат от коментар 32 на mop36557620


  Така, де! Какви са тези "организации"?! Първо да се научат да джуркат дела и да обръщат файлове и чак тогава да искат оставката на Дани Умното!

 36. 36 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 296 Весело

  До коментар [#29] от "Мърмор":

  Кой да дайде? Гочето? Като независим, малко зависим или много висящ!? А стига вицове, де!

  Малинчо
 37. 37 Профил на Малинчо Паков
  Малинчо Паков
  Рейтинг: 296 Весело

  До коментар [#23] от "gr52":

  Може и с надвикване - ще дойде някаква Боримечка...

  Малинчо
 38. 38 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4371 Неутрално

  Независим прокурор!? Кой я измисли тая глупост?
  —цитат от коментар 34 на Малинчо Паков


  Сега ще има "независим" прокурор, който да разследва главния прокурор! А после ще има "по-независим" прокурор, който да разследва "независимия" прокурор! След това ще има "още по-независим" прокурор, който да разследва "по-независимия"! И т. н. докато ня всички в Европа им писне от нас!

 39. 39 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 1194 Неутрално

  До коментар [#33] от "vassilun":

  Това е вярно. С две ръце съм за! Проблемът е, че трябва ВНС. А кои партии ще имат мнозинство там и какви промени ще направят е неясно...

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 40. 40 Профил на Hella Good
  Hella Good
  Рейтинг: 891 Весело

  "Граждански организации"

  Правописна грешка в заглавието, вероятно от вълнение. ГРАНТАДЖИЙСКИ организации е правилното :)

  Facing Worlds
 41. 41 Профил на MayDay
  MayDay
  Рейтинг: 434 Неутрално

  Барни Кирилов - БСП министъра в правителството на ГЕРБ брани Гешеф и Цацата като писани яйца. А герберските тролове бранят Барни. Шизофрения?

  Независимият подчинен на Главния щял да го разследва? Шизофрения?

  Баце щял да изпълни незабавно препоръките на Венецианската комисия и Съвета на Европа, но прави точно обратното. Шизофрения?

 42. 42 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4631 Неутрално

  Има и редица трудови колективи, които са против проекта за независим прокурор.

  Gunter glieben glauchen globen
 43. 43 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 856 Неутрално

  Независим прокурор!? Кой я измисли тая глупост?
  —цитат от коментар 34 на Малинчо Паков
  Сега ще има "независим" прокурор, който да разследва главния прокурор! А после ще има "по-независим" прокурор, който да разследва "независимия" прокурор! След това ще има "още по-независим" прокурор, който да разследва "по-независимия"! И т. н. докато ня всички в Европа им писне от нас!
  —цитат от коментар 38 на vassilun


  Това е много добро. Адмирации!

 44. 44 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 908 Неутрално

  Пак ще обидите Барни.
  —цитат от коментар 2 на danubian.whale


  Не знам кой е Барни и не ме интересува ! До кога тези КОРУМПИРАНИ ОТ СОРОС НПО ще продължават да си тикат ДЪЛГИТЕ НОСОВЕ където не им е работата !
  "С този призив се обръщат до премиера и до Европейската комисия, Съвета на министрите на ЕС, посланиците на страните от ЕС в България и Мониторинговия комитет на Съвета на Европа шестте НПО с доказана експертиза в областта на съдебната власт и проблемите на реформирането й: Антикорупционен фонд, Български институт за правни инициативи /БИПИ/, Български адвокати за правата на човека, Български хелзинкски комитет, Институт за пазарна икономика и Програма Достъп до информация."

 45. 45 Профил на gobay
  gobay
  Рейтинг: 974 Неутрално

  Гражданските организации желаят държавата да се управлява така ,както те кажат и при успех ще се бият в гърдите възторжено.При провал предложените идеи
  цялата отговорност ще падне върху този,който е изпълнил желанието им. Удобно!!!

 46. 46 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4371 Весело

  "КОРУМПИРАНИ ОТ СОРОС НПО"

  Колега, както вече писах - време е да започнете да търсите нов "виновник". Сорос е доста възрастен човек и едва ли му остава много живот! Когато Сорос се спомине, ще останете без враг! Без виновник живее ли се?!

 47. 47 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  Значи някакви НПО'та, които от години си живуркат покрай мантрата "съдебната реформа" са решили че имат право да назначават и уволняват в правителството, излъчено след демократични избори. Искат оставки, хвърлят обвинения а зад тях седят един файтон хора, дето живеят от грантове и нямат един ден реален трудов стаж - Христо Иванов и цялата му партийка ДБ, т.н. антикорупционен фонд и сие лаладжии.

 48. 48 Профил на zaki
  zaki
  Рейтинг: 430 Неутрално

  Както Европейският съд, така и Венецианската комисия всякога са изразявали мнение , ...
  Европейски шамари за ОПГ "Трите шишита" плюс за "Гешеф е радос" , е и разбира се за "целуващият рЪце" ...

 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на Galq Rusinova
  Galq Rusinova
  Рейтинг: 8 Неутрално

  С цялото ми уважение към тези организации, но така излиза все едно Борисов не знае какво пише в законопроекта, че да иска оставката му. Всички знаем кой управлява държавата, така че оставката трябва да е на правителството.... Абе, скоро да сте чували за ВОТ на недоверие в парламента. Аз поне не съм. Те отдавна се сгодиха.

 51. 51 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4371 Весело

  До коментар [#46] от "vassilun":Това ще е тъжен момент за много либералстващи НПО'та. Сега Сорос е основен донор а без него откъде ще капят грантовете ? Наистина се страхувам как Христо Иванов ще си храни децата - та той няма един ден трудов стаж извън писане на концепции за съдебна реформа. Но трагедията наистина ще настане ако Гешев вкара добрия олигарх при Стайков, Арабаджиев и Банев, тогава ще пресъхнат и последните грантчета.
  —цитат от коментар 49 на m17


  Вижда се, че сте много загрижен за Христо Иванов! Сигурен съм, че ще му помогнете да се погрижи за децата си!

 52. 52 Профил на m17
  m17
  Рейтинг: 2427 Неутрално

  До коментар [#50] от "Galq Rusinova":

  А да сте чували умнокрасивците да са в парламента ?. Правилно, не сте щото ги няма. Айде на следващите избори като влезнат, редовно ще му искат оставката на Борисов.

 53. 53 Профил на Hepo
  Hepo
  Рейтинг: 1791 Неутрално

  Направете ни Коледен подарък господин Методиев. Разкарайте димитровградското позорище.

  SHADOWS of SOFIA
 54. 54 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4371 Неутрално

  До коментар [#50] от "Galq Rusinova":

  "Абе, скоро да сте чували за ВОТ на недоверие в парламента. Аз поне не съм. Те отдавна се сгодиха."

  Вот на недоверие се иска от опозицията! В нашия парламент опозиция няма!

 55. 55
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 56. 56 Профил на babalyuga
  babalyuga
  Рейтинг: 533 Любопитно

  Тоя ако е Барни, неговият по-голям приятел и ментор кой би бил?

 57. 57 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 856 Неутрално
  До коментар [#51] от "vassilun":

  Ами аз отдавна предлагам да му съберем помощи, ама отзвук от форума - никакъв. Гробно мълчание.

 58. 58 Профил на zlo38528262
  zlo38528262
  Рейтинг: 477 Неутрално

  Че те не са му на нивото да говорят с него, нежели да му искат оставката. Къде отиват те!

 59. 59 Профил на vassilun
  vassilun
  Рейтинг: 4371 Неутрално

  До коментар [#51] от "vassilun":Ами аз отдавна предлагам да му съберем помощи, ама отзвук от форума - никакъв. Гробно мълчание.
  —цитат от коментар 57 на gr52


  Почвай да събираш сам!

 60. 60 Профил на Alarmstufe: Rot
  Alarmstufe: Rot
  Рейтинг: 4631 Неутрално

  До коментар [#50] от "Galq Rusinova":

  Аз предлагам да обявим направо курс към въоръжена борба.

  Gunter glieben glauchen globen
 61. 61 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 856 Весело

  До коментар [#59] от "vassilun":

  Е, ти пък взе, че се ядоса! Нали тука си правим майтап със смешните хора - Барни, Ицето...

 62. 62 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 745 Неутрално

  [quote#33:"vassilun"][/quote]

  И аз това питам цял ден, какво ще му е главното като вече няма да им е им е началник.
  И без това той вече не ги назначава, повишава и освобождава, а прокурорската колегия на ВСС. Май пак е работата ще е от трън та на глог.
  А тук едни се радват, че пак отвън са посочили с пръст България.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 63. 63 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 856 Весело

  Значи някакви НПО'та, които от години си живуркат покрай мантрата "съдебната реформа" са решили че имат право да назначават и уволняват в правителството, излъчено след демократични избори. Искат оставки, хвърлят обвинения а зад тях седят един файтон хора, дето живеят от грантове и нямат един ден реален трудов стаж - Христо Иванов и цялата му партийка ДБ, т.н. антикорупционен фонд и сие лаладжии.
  —цитат от коментар 47 на m17


  И по социдиотическо беше така. То тогава си беше власт на пролетариата, на трудовия народ демек, и всички така се трудеха, че пушек се вдигаше. За бъдещето на децата, значи. Е, бяха забравили да им кажат, на чии деца, ама това са подробности. Имаше обаче едни другари, на които хептен, изобщо и съвсем не им се трудеше. Както обясняваше един от тях: "Що да съм мързелив, бе? Не съм мързелив! Просто не обичам да работя..." Та те всички, рано или късно, откриваха в себе си някакъв художествено-творчески талант, който обясняваше това, че просто не обичат да работят. Един се занимаваше с фотография. Друг събираше пощенски марки. В трети дремеше неродения художник и с разни шаблончета изписваше на бял кадастрон лозунги, с които по време на големи народни празници - като Девети септември или Денят на Великата Октомврийска Социалистическа Революция, трудовият колектив да манифестира. Най-много обаче бяха танцьорите. САМОДЕЙНИТЕ танцови състави. Всяко предприятие си имаше такъв. Тъпите и грозни бачкатори им отработваха нормата, а те -

  ДРУСАХА ЛИ, ДРУСАХА РЪЧЕНИЦАТА...

 64. 64 Профил на nodjinn
  nodjinn
  Рейтинг: 360 Весело

  Въпросният Барни притежава уникална смес от низост, безскрупулност, селска тарикатщина, селективна тъпота и мазно угодничество. В друга вселена щеше да е актьор-милиардер, натрупал милиарди от касови хитове като "От тъп по-тъп". СИЛЕН конкурент му е Горанов, но пък Горанов не е тъп.

  Разбирам защо Боко е харесал Барни, той това търси в подчинените .. Проблемът е, че тоя, пардон, това, ни е министър ...

 65. 65 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 856 Неутрално

  До коментар [#50] от "Galq Rusinova":Аз предлагам да обявим направо курс към въоръжена борба.
  —цитат от коментар 60 на Alarmstufe: Rot


  Мисля, че имам по-добро решение. Да си направим собствено НПО - "гражданска организация, ако искате, която да се казва "МЪЖ ЗА ВСЯКА ЖЕНА!" Ще сме най-популярната гражданска организация!

 66. 66 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  ДО
  ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ


  СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ НА ЕС


  ПОСЛАНИЦИТЕ НА СТРАНИТЕ ЧЛЕНКИ НА
  ЕС В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


  MOНИТОРИНГОВ КОМИТЕТ НА СЪВЕТА НА
  ЕВРОПА


  Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
  МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ
  НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  Тия само до Галактическия Съвет не са се обърнали!

  Кирилов си има началник и той се казва Борисов!

  От началника зависи оставката или назначаването!
  Ако съм на Баце, ще им тегля една на тия!

  Да се отправят с Европейския съвет!

 67. 67 Профил на Phaeton.
  Phaeton.
  Рейтинг: 1341 Неутрално

  Прозрачно ясно е, че целта на НПО нцата е да вдигнат шум, да ги забележат!

  Що не да писали у до Урсуля?!

 68. 68 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7938 Неутрално

  Той, ако имаше малко мозък, сам щеше да си подаде оставката, без да му я искат.

 69. 69 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 856 Неутрално

  С радостно вълнение отбелязвам факта, че инициаторите на движението "В защита на добрите олигарси", още на този ранен етап на всенародната борба срещу тези, които ще ни повдигат обвинения и ще ни взимат честно откраднатите пари, са установил връзка с Българския Хелзинкски комитет. Ако паметта не ме лъже, той отделя огромно внимание на битовите условия в българските затвори.

 70. 70 Профил на Chung Kuo
  Chung Kuo
  Рейтинг: 489 Неутрално

  Интересно, някой успя ли да разклати самочуствието на малкия плъх-зубрач? И някой ден, когато охраната от НСО ще е славно минало, дали ще се напикава in situ, когато някои случайни минувачи му обещаят facrire cunum et ani tui semper eadem...пак заради въпросното “славно” минало?

 71. 71 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 3404 Весело

  До коментар [#23] от "gr52":

  " Според мен изборът трябва да става чрез кастинг, организиран от "шоутонаслави". Друг вариант е чрез надскандирване по време на Бузлуджанските събори на БСП. Трети - чрез "писма на трудови колективи", публикувани в "Дневник" и в "Сега". Четвърти - след социологическо проучване, проведено върху представителна извадка от жителите на квартал "Лозенец"."

  Има и пети и досега той е най - практикувания - Той да си го избере !

 72. 72 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 908 Неутрално

  "КОРУМПИРАНИ ОТ СОРОС НПО"Колега, както вече писах - време е да започнете да търсите нов "виновник". Сорос е доста възрастен човек и едва ли му остава много живот! Когато Сорос се спомине, ще останете без враг! Без виновник живее ли се?!
  —цитат от коментар 46 на vassilun


  Колега , с цялото ми уважение към Вас ДЖОРДЖ СОРОС е на светлинни годино по визионерство , интелект , преспособимост , последователи и богатство от един vassilun,
  Макар и с рейтинг в "Дневник " близо 5000 ! Когато Сорос и соросоидите изчезнат - пиши ми ! Ще черпя "по една малка двойна с индиго "

 73. 73 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 745 Весело

  [quote#65:"gr52"][/quote]

  Твърдо заставам зад това ново НПО, аъъ... ще ме карат ли да работя.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 74. 74 Профил на не на безразличието
  не на безразличието
  Рейтинг: 1272 Весело

  Доста трябва да си гьонсурат да браниш барни...то ясно че е за някой лев,ама чак толкова..

  'Българите сме малък но много прост народ.' М Вешим
 75. 75 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 1061 Неутрално

  Щом става въпрос за Дани Ръбъла . . . и аз му искам оставката! 'Ма само на него ли? Аз откога искам оставката на началника му, а народецът прост . . . не я, та не я дава. После - защо сме били слаба държава? 'Ми с тоя народ каква да сме!

 76. 76 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2619 Неутрално

  Аз да попитам тези граждански организации колко процента са взели на последните избори? :)

  Или колко члена точно имат, че да искат такива неща? :)

 77. 77 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 856 Неутрално

  [quote#65:"gr52"]
  —цитат от коментар 73 на zz_s
  Твърдо заставам зад това ново НПО, аъъ... ще ме карат ли да работя.[/quote]

  Да работиш - не, разбира се. Това е за грозните и тъпите. Ще трябва обаче

  ДА ДРУСАШ РЪЧЕНИЦАТА.

  И да викаш: "иииии - ху, ииии - ху". Всеки ден.

 78. 78 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 856 Неутрално

  Аз да попитам тези граждански организации колко процента са взели на последните избори? :)Или колко члена точно имат, че да искат такива неща? :)
  —цитат от коментар 76 на realguru


  За гражданските организации - не знам. Ама моят си е само един. Но го бива.

 79. 79 Профил на Косьо Генчев
  Косьо Генчев
  Рейтинг: 1061 Неутрално

  До коментар [#77] от "gr52":
  "Да работиш - не, разбира се. Това е за грозните и тъпите. Ще трябва обаче
  ДА ДРУСАШ РЪЧЕНИЦАТА. И да викаш: "иииии - ху, ииии - ху". Всеки ден. "

  Аз, като не съм грозен и тъп, мога ли вместо "иииии - ху, ииии - ху" да си викам "Баааайх-уй , Бааааайх-уй"? Всеки ден?

 80. 80 Профил на gr52
  gr52
  Рейтинг: 856 Неутрално

  До коментар [#77] от "gr52":"Да работиш - не, разбира се. Това е за грозните и тъпите. Ще трябва обаче ДА ДРУСАШ РЪЧЕНИЦАТА. И да викаш: "иииии - ху, ииии - ху". Всеки ден. "Аз, като не съм грозен и тъп, мога ли вместо "иииии - ху, ииии - ху" да си викам "Баааайх-уй , Бааааайх-уй"? Всеки ден?
  —цитат от коментар 79 на Косьо Генчев


  Ми викай си. Ама не през прозореца, защото ще дойдат, и ще те приберат. Едни такива яки чичковци, с бели престилки. Ама пък Бу-то им е хубаво. И то е бяло.

 81. 81 Профил на canuck99
  canuck99
  Рейтинг: 632 Неутрално

  Прав е Т.Дончев като попита какво ше работи този прокурор ако главният прокурор не прави нарушения? Зашо не се поучат от импийчмънта на Тръмп - когато стана нужда долната камара избра Милър за прокурор с особени пълномощия да го разследва?

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK