Проучване: Непоносимостта към циганите в България достига опасно високи нива

Проучване: Непоносимостта към циганите в България достига опасно високи нива

© Николай ДойчиновБългарите демонстрират сравнително високо приемане на хората от малцинствата и различните религиозни общности, но под повърхността има скрита непоносимост. Тя е особено силна към циганите - омразата и страховете към тях са в пъти по-високи, отколкото към останалите етнически и религиозни общности. Непоносимостта към тях достига опасно високи нива във всички социални групи, като отношението е полюсно дори сред представителите на интелигенцията, която принципно е по-толерантна към "другите".


Това са част от изводите от националното представително проучване на социологическата агенция "Алфа Рисърч" "Мнозинство и малцинство. Нагласи към различните", публикувано на сайта на агенцията на 31 март. То е част от изследователски проект, ръководен от историографа и етнолог проф. Евгения Иванова, чиято основната цел е да диференцира отношението към различните общности и причините за него, както и да проследи динамиката на това отношение в различни периоди от развитието на българското общество. Интервю проф. Иванова очаквайте по-късно днес в "Дневник".


Социологическото проучване е реализирано чрез смесена методология - количествено изследване с представителна извадка и стандартизирана анкета и качествени изследвания с дълбочинни интервюта в нарочно избрани селища. Генералната съвкупност е определена на база данните на НСИ от преброяването през 2011 г. В определените гнезда (110) за анкетиране подборът е извършван на база квота по признаците пол, възраст и образование. В периода 20 ноември - 10 декември 2019 г. са направени общо 1033 преки стандартизирани интервюта по домовете, уточняват от "Алфа Рисърч". Анализът на данните е направен от проф. Евгения Иванова. Нейна е и формулировката "цигани", използвана вместо обичайното в последните години "роми", като проф. Иванова уточнява, че това се налага, защото ромите са само една част от представителите на етноса, а обобщаващото понятие за всички е "цигани".


Кресливи националистически малцинства
Социолозите отчитат сравнително спокойна обща картина на отношението към малцинствените общности и посочват, че нетолерантността се носи главно от кресливи националистически малцинства. Обезпокоителни обаче са резултатите при младите и при гражданите на София.


Най опасно - откровено националистическо и дори расистко, е отношението към циганите. Агресията към тях идва не само от кресливите малцинства, но обхваща все по-широки сегменти от българското общество. "Отхвърлянето на циганите, чиято категоричност надхвърля границите на поносимостта, е най-сериозният проблем за междуетническите отношения в България", е изводът от изследването.


От запитаните 21.6% показват омраза към циганите, докато към останалите групи - мюсюлмани, католици, протестанти, турци, помаци, арменци и евреи, тя е в пъти по-ниска, при някои - дори в рамките на статистическата грешка.


Социолозите отбелязват, че крайните форми на приемане и на отхвърляне на всички малцинствени групи са присъщи на изключително малка, практически незначителна, част от мнозинството. 2% от всички анкетирани са отговорили с "уважавам ги" за абсолютно всички посочени по-горе групи, а 1% - с "мразя ги". Очаквано, тези, които имат лични познати сред дадена малцинствена група, се отнасят много по-позитивно към нея и не са подвластни само на масовите стереотипи.


Скритата омраза


Недоверието към различните общности варира от 80.2% към циганите до 7.6% към католиците. Високо доверие (над 50%) се декларира към турци, католици, арменци и помаци, но социолозите отчитат, че нивата на толерантност не са чак толкова високи, колкото изглежда на пръв поглед."Преди да направим категоричен оптимистичен извод за толерантното отношение на мнозинството към малцинствата, би трябвало да вземем предвид разбираемото нежелание на респондентите откровено да афишират омраза. Това предположение се подкрепя от изразеното недоверие към някои общности, както и от приемливите/неприемливи граници на близостта, констатирани в други въпроси", се казва в анализа към проучването. Така например "другите" масово са приемани като сънародници, съседи и колеги, в по-малка степен, но също с относително високи нива - за началници и приятели. Когато обаче стане дума за най-интимната близост - готовност за брак, степента на приемане е изключително ниска за всички."Това е симптоматично за запазващите се дистанции между отделните общности. Няма съществени социално-демографски разлики в изразяването на тези нагласи, което също потвърждава тяхната устойчивост", отбелязват социолозите. Изтъкват, че резултатите (в таблицата) потвърждават изводите за скрита нетолерантност, особено към мюсюлманите, протестантите и евреите, както и за откровено афиширана нетолерантност към циганите.


На въпрос каква да е политиката на държавата по отношение на различните малцинствени групи мнозинството отговаря, че не трябва да им се пречи, но и да не им се помага специално (64.1%). За 14.3% не е необходимо малцинствата да съхраняват своите традиции, език, бит и култура, защото трябва да споделят тези на мнозинството, а според 10.5% трябва да им помага да ги съхраняват, включително с финансово съдействие. Според 4.6 на сто "някои от тези общности трябва да бъдат изолирани в специални места или изселени". От тях 89.6% посочват, че изолирани трябва да бъдат циганите, 16.7% - турците, а за 4.2% - протестантите.


Интелигенцията е силно поляризирана


"Най-болезнен е проблемът с циганите. Дори най-толерантните групи - хора с доход над 1 000 лв. и интелигенция, не афишират по отношение на циганите нагласи, много различни от тези на мнозинството", отчитат авторите на изследването. Нивата на неприемане на циганите са много високи в мнозинството като цяло, но някои групи се открояват с особен интензитет на омразата. Това са симпатизантите на партия "Воля" (42%), частните собственици (36%), интелигенцията (25%).Авторите на изследването отчитат, че при интелигенцията са налице както едни от най-високите нива на приемане и уважение към различните малцинства (12% спрямо циганите, например, при средно 4%), така и радикализация сред част от групата. "Може да се говори, следователно, за силна поляризация на българската интелигенция. В резултат, различни групи за натиск, политически формирования, и пр. намират своите силни публични говорители в отделните крила на тази интелигенция", се казва в анализа към изследването.


Очаквано, симпатизантите на "Атака" показват много по-високи нива на омраза към всички малцинствени групи, но особено към циганите - 43% при средно за цялата извадка 21.6%, към турците - 28% (при средно 4.9%), и евреите - 29% (при средно 2%).


И София е тревожно нетолерантна


"Значителна е нетолерантността (и към етноси, и към религии - б.р.) в София. Този резултат напомня първоначалното зараждане на национализма в зората на индустриализацията, когато откъснатите от привичната си патриархална среда нахлуващи в градовете селяни се чувстват самотни и отхвърлени. Затова избират нова колективна идентификация - с нацията", се казва в анализа към изследването.


Освен тревожния резултат за столицата, изследването отчита и че мъжете са два пъти по-нетолерантни от жените, както и младите до 30 г. в сравнение с останалите възрастови групи. "Този резултат може да се дължи както на непознаването на "другите" с техните религиозни вярвания и традиции, така и на свойствената на младостта категоричност и понякога крайност в преценките", се казва в анализа.


Наред с всичко, изследването разкрива високата степен на непознаване на малцинствените религии. 68.2% от запитаните не познават религиозните вярвания на мюсюлманите, 73.3 на сто - на католиците, 88.8% - на протестантите, 85.2% - на арменците, а 87 на сто - на евреите. Най-висока степен на нетолерантност проявяват групите, които най-малко познават религиозните вярвания на различните общности: това са младите и привържениците на националистическите партии.


Същевременно се оказва, че колкото по-религиозен е даден човек, толкова по-толерантен е той към "другите", а омразата е най-силна при атеистите. "Тази на пръв поглед парадоксална зависимост също има своето обяснение: религиозните хора уважават религията на другите - дори, когато тя не съвпада с тяхната", отчитат авторите на изследването.


По-толерантни към турците, отколкото към мюсюлманите


Проучването отчита по-ниски нива на толерантност към мюсюлманите, от тези към турците и помаците. "Очевидно, традициите на съжителство - въпреки "турското робство", дават своите положителни резултати", отчитат социолозите. Друго обяснение е нарастващата ислямофобия в глобален мащаб, както и виждането, че "крайни религиозни проявления" са присъщи преди всичко на изповядващите исляма.


Почти половината запитани (46.6%) са на мнение, че в България не съществуват "крайни религиозни проявления", докато по-малко от една четвърт (23.8%) смятат, че те са факт. Близо една трета (29.6%) не могат да преценят. Тези, които твърдят, че в България съществуват крайни религиозни проявления, смятат, че те се проявяват основно в групата на мюсюлманите (78.5%), но посочват и циганите (37%), и турците (31.3%).


"Когато въпросът е изобщо за мюсюлмани, респондентите мислят "нашите" мюсюлмани и, най вече, ги приемат и дори уважават. Когато обаче стане дума за "крайни религиозни проявления", мисленето на исляма като "новата световна заплаха" излиза на преден план", отчитат авторите. Това проличава в отговорите на следващия въпрос."Би могло да се предположи с голяма степен на вероятност, че в този случай има смесване на вътрешни и външни фактори - доколкото усилената медийна пропаганда за зависимостта на Главно мюфтийство и на "турските" партии от Турция със сигурност оказва влияние върху тези нагласи", казват авторите. Посочилите "чужди държави" като разпространители на крайните религиозни проявления виждат на първо място сред Турция с 28.5%, следвана от "Ислямски/Арабски държави" с 11%, Ирак (6.5%), Иран (5.3%), Саудитска Арабия (4.1%.). Делът на подозренията към християнските държави (Европа и САЩ) е в рамките на грешката.


Анализаторите изтъкват, че превеса на исляма като произвеждащ "крайни религиозни проявления" е само на базата на по-малко от една четвърт, отговорили, че в България съществуват такива проявления.


Почти половината (45.3%) от смятащите, че в България не съществуват "крайни религиозни проявления" изтъкват като причина факта, че "самите граждани са преграда срещу това". Според 18.7 на сто "службите добре си вършат работата", а други 16.2 са на мнение, че самите религии не позволяват това.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (258)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 4809 Неутрално

  Сами си го направиха. Дори може да се каже, че българите сме инзвънмерно толерантен, търпелив и прощаващ народ към визирания етнос.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 2. 2
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 3. 3 Профил на 442
  442
  Рейтинг: 1281 Неутрално

  Властта има особени заслуги за това отношение.

 4. 4 Профил на Dankol
  Dankol
  Рейтинг: 1154 Неутрално

  От Алфа Рисърч да бяха направили и едно проучване за нагласите на българите към ромите по местоживеене ! Например какво мислят за "братята" жителите на Красна поляна ,Западен парк ,Захарна фабрика ,Люлин 5 ,кв. Васил Левски , които живеят на метри от гетата , и баровците в Лозенец ,Бояна, Драгалевци, Симеоново и т.н. , които виждат циганин по-рядко от остров Бали и Малдивите !

 5. 5 Профил на Kamenarski
  Kamenarski
  Рейтинг: 371 Весело

  Да имаш за началник циганин - 3%.
  - Хахаха... Дневник, избихте рибата...

  НЕ ЦЪКАЙТЕ МИНУСИ НА ТРОЛА! ТЕ ПЕЧЕЛЯТ ДЕНЬГИ И ОТ ТОВА!
 6. 6
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 7. 7
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 8. 8 Профил на angeles
  angeles
  Рейтинг: 954 Неутрално

  До коментар [#6] от "Червен дисибар": Че те кога са спазвали дисциплина???? Едно време спазваха щото милицайките ги вкарваха с шутове в багажниците на патрулките,а после в районното не ми се мисли какво ставаше! Не че с българите не се случваше също,но като процент няма сравнение!

 9. 9
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 10. 10
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 11. 11 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 580 Неутрално

  "...има скрита непоносимост. Тя е особено силна към циганите - омразата и страховете към тях са в пъти по-високи, отколкото към останалите етнически и религиозни общности"
  Институции, управляващи, социологически агенции и т.н., включително авторът/ката задават ли (си) въпроса на какво се дължи това отношение? Дали не е основателно, т.е. предизвикано от огромен брой представители на етническата общност цигани? Дали не ни призовават да не си разваляме мнението за цялата общност заради 99.5% от представителите ѝ?

 12. 12 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2460 Неутрално

  Не ни стигат другите проблеми, вие пак за циганите ревете. Разберете, докато въпросните възвишени дами и господа не си помохнат сами, нищо няма да се промени. Но за да си помогнат сами, първо трябва да го поискат. Да поискат да се променят и образоват.
  —цитат от коментар 7 на Червен дисибар


  Защо да се образоват, след кото в България образованието е път към мизерията , а ценноста е да си крадлив тарикат или дори да се издигнеш до мутра.

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 13. 13 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 580 Неутрално

  От Алфа Рисърч да бяха направили и едно проучване за нагласите на българите към ромите по местоживеене ! Например какво мислят за "братята" жителите на Красна поляна ,Западен парк ,Захарна фабрика ,Люлин 5 ,кв. Васил Левски , които живеят на метри от гетата , и баровците в Лозенец ,Бояна, Драгалевци, Симеоново и т.н. , които виждат циганин по-рядко от остров Бали и Малдивите !
  —цитат от коментар 4 на Dankol

  Дали мнението на "баровците" за циганите не е много по-негативно в сравнение с мнението на останалите българи? Поради което ги виждат толкова рядко.

 14. 14
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 15. 15 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 580 Неутрално

  Да имаш за началник циганин - 3%.- Хахаха... Дневник, избихте рибата...
  —цитат от коментар 5 на Kamenarski

  Как приемате въпроса "Вие лично бихте ли приели всяко от следните: Да живееш в една държава с: мюсюлманин, католик, протестант, турчин, циганин, помак, арменец, евреин"?

 16. 16 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2460 Неутрално

  Поредното фалшиво изследване. Циганите са си цигани, Бате Боко им е принц и си ги храни, но къде видяхте българи в цялата схема? Който оцеля при монархията, комунистите го довършиха. У нас няма НИТО ЕДИН етнически българин! Само " българче да се наричам" ( а какво си?)
  —цитат от коментар 10 на xAlan Blackmore


  имаш пролем с единтичността и не си в хармония със себе си (явно не си българин)
  :-) българите нямат проблем с монархията и социализма = те са история, а с капитализма - защото е по-примитивен стадий и не отговаря на по-високото ни ниво на развитие ... докато за ромите капитализма е благодат - те са и на мястото !

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 17. 17 Профил на BAT Man
  BAT Man
  Рейтинг: 13 Неутрално

  "Алфа Рисърч" ако искат да са обективни, да направят едно проучване, колко са набезите на тия малциства над българите и каква е тяхната непосимост: то не бяха грабежи и набези над възрастни хора, побоища и убийства над младежи от Катуница, спортисти от Асеновград (май там беше), и т.н.!

 18. 18 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Добре , бе защо нямаме проблеми с германци или англичани , а само с циганите?

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 19. 19 Профил на Сахаров
  Сахаров
  Рейтинг: 438 Неутрално

  Евгения да проведе една анкета и сред циганите... да видим/чуем и другата страна...но без линийки и кончета, за да е възможно най-представителна

  I shave with Occam's razor
 20. 20 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 648 Неутрално

  Имам позната жена , 3 години подред и обираха лозето , кокошките и откраднаха , как да ги обича?

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 21. 21 Профил на liz31552545
  liz31552545
  Рейтинг: 151 Неутрално

  Причината основно е във властта, която с предизборни цели позволява години наред на цигансксите малцинства да се вихрят на воля , да си карат каруците по градовете , да не плащат сметки, да получават всякакви видове помощи,които за българите не съществуват. Циганската престъпност по селата е пословична. Фандъкова спечели Красна поляна основно с контролирани цигански гласове. Така че отношението е абсолютно закономерно , но то се прехвърля и към стила на управление на политиците.

 22. 22 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 6134 Неутрално

  Хората се дразнят от циганските работи, не от самите индивиди, като такива.

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 23. 23 Профил на Драгомир Дончев
  Драгомир Дончев
  Рейтинг: 362 Неутрално

  Всичко е случайно! Предразсъдъци, бате - ние сме расисти по рождение. Опа, чакай:

  "Първи обвиняем в ареста за отклоняване от задължителна карантина с постановление на Районната прокуратура във Варна. Прокуратурата привлече към наказателна отговорност и задържа до 72 часа 21-годишния Золфи В.
  ....
  Золфи В. заминал за Великобритания на 13 март тази година, за да си търси работа, и се завърнал на 23 март с полет от летище Лутън след неуспешен опит да си намери поминък.

  На варненското летище попълнил предписание за поставянето му под карантина като пътник, който се завръща от рискова страна. Посочил, че ще пребивава по време на ограничението на адреса на своя приятел. Вместо домашна изолация 21-годишният обвиняем напуснал дома на приятеля си. Брат му започнал да го издирва, но след като не успял да го върне на посочения адрес, подал сигнал на тел. 112.

  По време на отклоняването от карантинните мерки Золфи В. прикачвал снимки в профила си във фейсбук, които доказват, че не е на посочения в предписанието адрес."

  Ей такива неща ме карат да съм леко мнителен към въпросния "етнос". Не знам защо... сигурно и аз съм по дефиниция расист.

 24. 24
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 25. 25 Профил на Aladin Babylonov
  Aladin Babylonov
  Рейтинг: 410 Неутрално

  До коментар [#16] от "dark'star":

  Българите са история, не политическата система. Тука наоколо само хора и животни останали ...добре, че тук-таме се мярка по някоя котка, та ми е по-приятна дрямката.

  Ако Иисус не може да отговори как е превърнал водата във вино, попитайте магарето, което е яздил.
 26. 26 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4242 Неутрално

  Интересно, кой го е поръчал/финансирал това изследване?! Имам едни обосновани съмнения...

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 27. 27 Профил на Чубрица
  Чубрица
  Рейтинг: 467 Неутрално

  Ще е интересно да разберем и самите "цигани" какво мислят за нас. Защото според някои слухове, при тях думата "българин" е обидна. Не знам дали това е вярно.

 28. 28 Профил на hasmokar
  hasmokar
  Рейтинг: 872 Неутрално

  Властта има особени заслуги за това отношение.
  —цитат от коментар 3 на 442

  "Знанието(разб.власт,респ.пари) възгордява, само любовта възмездява"

 29. 29 Профил на zhivko6461
  zhivko6461
  Рейтинг: 580 Неутрално

  Хората се дразнят от циганските работи, не от самите индивиди, като такива.
  —цитат от коментар 22 на Незнайко в Слънчевия град


  Но обобщаващото "сиганска работа" е присъщо на почти всички индивиди от етноса. Добилото гражданственост "99.5%" може би е малко по-малко от действителната част от циганите, за които "сиганските работи" са начин на живот

 30. 30
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 31. 31 Профил на voodoo_child
  voodoo_child
  Рейтинг: 1145 Любопитно

  До коментар [#26] от "hamiltonf":

  За мен друго е по-интересно. След като у нас е забранено да се отчита етнически вот, то как са подбрани респондентите за изследването?

 32. 32 Профил на stalker
  stalker
  Рейтинг: 324 Неутрално

  А не е ли вече крайно време циганите да направят те самите нещо по въпроса.
  Естествено е че човек няма да понася някой, който краде, изнасилва, не работи, не допринася с нищо за обществото, не плаща данъци, осигуровки, не спазва никакви правила, не желае да се образова, т.е. иска търси само права, без задължения.

  Common sense !
 33. 33
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 34. 34 Профил на ТНТ
  ТНТ
  Рейтинг: 748 Неутрално

  Защо няма нито едно изследване за отношението на циганите към мнозинството българи?! Защото веднага ще лъсне причината поради която българите не одобряват циганите! И забележете: САМО ЦИГАНИТЕ! Арменци, турци, евреи и всички други са неразделна част от българското общество, а циганите НЕ СА! И причината е- ЗАЩОТО НЕ ИСКАТ!Айде авторите у киреча!
  —цитат от коментар 14 на lz2


  А не искат, защото начинът им на мислене е следния: Те самите наричат себе си "роми", а думата "ром" на цигански език означава "човек", т.е. само те са хора, а останалите са "гаджо", приблизително като турското "гяур", но с още по-голямо презрение и погнуса.

  Силно се интересувам от мнението на " историографа и етнолог проф. Евгения Иванова" по този въпрос!

  "Последният комунист на планетата ще умре в България." Димитър Талев, "На завой"
 35. 35 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2460 Неутрално

  До коментар [#16] от "dark'star":Българите са история, не политическата система. Тука наоколо само хора и животни останали ...добре, че тук-таме се мярка по някоя котка, та ми е по-приятна дрямката.
  —цитат от коментар 25 на xAlan Blackmore


  Българите не сме история :-) НИЕ БЪЛГАРИТЕ ПИШЕМ ИСТОРИЯТА !
  ... нормално е примитивите да ни мразят, ама те мразят и себе си

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 36. 36 Профил на elena_pipilota
  elena_pipilota
  Рейтинг: 440 Неутрално

  Фактите са си факти, ама клишираното им тълкуване /"Значителна е нетолерантността (и към етноси, и към религии - б.р.) в София. Този резултат напомня първоначалното зараждане на национализма в зората на индустриализацията, когато откъснатите от привичната си патриархална среда нахлуващи в градовете селяни се чувстват самотни и отхвърлени. Затова избират нова колективна идентификация - с нацията", се казва в анализа към изследването."/ с нищо не подпомага намирането на решение.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 38. 38 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5749 Неутрално

  Глупости, фиксация на тях имат само отвън, насърчават ги да не спазват законите, настройват ги срещу българите, защото ако не се поддържа неприязън, някои организации и журналисти остават без препитание.

 39. 39 Профил на asroma1927
  asroma1927
  Рейтинг: 740 Неутрално

  Нямам лошо отношение към този, който спазва законите - не извършва престъпления, плаща си данъци, сметки и прочее. Но към паразити отношението може да бъде само като към паразит. Обратното е крайно неестествено и е равносилно на глупост

 40. 40
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 41. 41 Профил на eti mehter
  eti mehter
  Рейтинг: 3701 Весело

  До коментар [#35] от "dark'star":

  нормално е примитивите да ни мразят
  =======
  Ти си им безразличен, бе готин....
  Не го ли усещаш...?

  Bukalemun
 42. 42
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 43. 43
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 44. 44 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 1754 Неутрално

  До коментар [#14] от "lz2":не знам, комунистите от ГЕРБ казват който не му харесва диктатурата в България и липсата на свободни избори да бил ходил в Испания и Италия
  —цитат от коментар 43 на xpr16648503


  Аз го казвам и ви мисля доброто! Щом там има пълна свобода ви желая доброто да отидете и живеете свободно!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 45. 45 Профил на espresso
  espresso
  Рейтинг: 294 Неутрално

  Иначе ми се струва, че изследването греши, като не включва формулировка "различни са".
  В смисъл - при циганите на някои може да се вярва, на някои не може. Някои заслужават уважение, други не. И пр.
  Не допуска, че интервюираните могат да не възприемат малцинствата като монолитна маса. Моят личен опит е по-скоро противоположен.

  ГЕРБ - Граждани... Европейско... Развитие... - баси тъпия виц.
 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 48. 48 Профил на Кум Лисан
  Кум Лисан
  Рейтинг: 376 Неутрално

  Не съм расист, но съм много нетолерантен към тези цигани, които паразитират на гърба на държавата, към тези, които крадат по селата и т.н. БХК да си гледат работата, само цигани и педерасти защитават, а нормалните хора кой ще ги защити? Баба ви на село е много вероятно да е пропищяла от такива.

  Много хитър
 49. 49
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 50. 50 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 920 Любопитно

  А какво се промени, че от известно време отново започнахме да ги наричаме цигани?

 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на moreee
  moreee
  Рейтинг: 597 Неутрално

  Разговарял съм с хора от различни държави където живеят цигани. Останах с впечатление, че никъде не ги понасят.

 53. 53
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 54. 54 Профил на ivanpopov
  ivanpopov
  Рейтинг: 2254 Неутрално

  От близо 40 национално-съществени малцинства в България, българите имали полюсно отношение само и единствено към циганите. При това, към останалите, имат "относително високо приемане", дори според авторите на този бълвоч. Явно проблемът не е в българите, които приемат всички, а именно в тези, които са отхвърлени. И не ми обяснявайте, че е характерно само за българите - изгледайте "Snatch", "Redirected" и още един куп такива, дето проповядват същите идеи.

 55. 55 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3195 Неутрално

  До коментар [#26] от "hamiltonf":

  И нямаше ли в закона задължение на социолозите да обявяват това?

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 56. 56 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#52] от "moreee":

  Здрасти! :):):)

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 57. 57 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4247 Любопитно

  " "Отхвърлянето на циганите, чиято категоричност надхвърля границите на поносимостта, е най-сериозният проблем за междуетническите отношения в България", е изводът от изследването."

  Вижте колко убийства, изнасилвания и други тежки криминални прояви от българи към цигани ще откриете в даден, произволно избран от вас период, от Алфа рисърч, и направете същото, този път от циганския към българския етнос ! Какви са ви заключенията ?
  От Алфа рисърч има ли някой, който да живее в махала, предимно населявана от цигани ? Ако има - какво са забелязали при това съжителство ? Ако не - защо е тази непоносимост към мургавите ни събратя ?

 58. 58
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 59. 59 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1667 Неутрално

  Вместо да се " правят " неподходящи по избрано време проучвания по темата , ще е по-добре т.нар. държава да направи най-после необходимото ( дали точно тя може е друг въпрос , но има претенции за всичко друго...) , което се свежда до МЕРКИ за решаване на този проблем , който не е от вчера , но по-отдавна не стоеше като проблем от първо ниво …..Демокрацията е хубаво нещо , но е за всички , а не само за някои !

 60. 60 Профил на EU Fighter
  EU Fighter
  Рейтинг: 679 Неутрално

  До коментар [#40] от "shlokavica":

  Бил сам в тези държави много и са прекрасно място и хора.

 61. 61 Профил на elena_pipilota
  elena_pipilota
  Рейтинг: 440 Неутрално

  До коментар [#45] от "espresso":

  Разбира се! И това също е вид расизъм. Хората са различни и се групират по различен начин.
  Лично мен ме изненадва повече нарастващата злоба по форумите към евреите. Това го нямаше преди няколко години.

 62. 62 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3195 Неутрално

  До коментар [#49] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Айде първо да осъзнаем що е това отношение. Примерно ако аз съм престъпник отношението към мен/близки/родители от страна на комшиите (мини но изключително близко общество) е ясно и съвсем различно от уважението с което се ползва престъпник от "обществото" на онези дето били мразени.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 63. 63 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4247 Любопитно

  До коментар [#39] от "asroma1927":

  " Нямам лошо отношение към този, който спазва законите - не извършва престъпления, плаща си данъци, сметки и прочее. Но към паразити отношението може да бъде само като към паразит. Обратното е крайно неестествено и е равносилно на глупост"

  Изследването на Алфа рисърч не се интересува от тези дребни факти, а говори по принцип ! Както наскоро от съвета на Европа, мисля, излезе доклад с 99 % същите констатации - толкова злостно, тенденциозно и непознаващо спецификите на обществото ни четиво, че просто не можах да го издържа.....

 64. 64 Профил на niki7
  niki7
  Рейтинг: 323 Неутрално

  Ами самите цигани са виновни за това отношение. Ако са чисти, спретнати, спазват правилата, не се размножават безогледно още от детска възраст, говорят и пишат само на български език, откажат се от дивашкото си и просташко поведение и разберат най- накрая че вписването в обществото е тяхна отговорност... е, тогава може би и самото общество ще прояви поносимост към тях.

 65. 65 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#49] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  А причината за насаждането на циганомразство е ?

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 66. 66 Профил на ceci_
  ceci_
  Рейтинг: 692 Неутрално

  Значи досегашната политика на толериране на нагли, неграмотни, берящи джилез и дръва трябва да се засили, да се въведе нов данък - ром, така ще успеем и на всяко ромско семейство по 5 бг пенсионера ей тъй да си издевателстват

 67. 67 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4247 Весело

  До коментар [#41] от "eti mehter":

  " нормално е примитивите да ни мразят
  =======
  Ти си им безразличен, бе готин....
  Не го ли усещаш...?"


  Ети, като ще ръсиш притоплени от вашия край опорки, гледай да имат поне 1 - 2 % покритие с реалността у нас, не повече ! От теб повече трудно може да очаква човек.....

 68. 68
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 69. 69
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 70. 70 Профил на ndb
  ndb
  Рейтинг: 321 Неутрално

  До коментар [#11] от "zhivko6461":

  Според афтурката, причината е че не сме ги познавали :) демек, като ги опознаем, ще ги обикнем, пхахахахахахаха :)

  Преди да се замислиш дали правиш нещата правилно, се замисли дали правиш правилните неща!
 71. 71 Профил на ceci_
  ceci_
  Рейтинг: 692 Неутрално

  До коментар [#49] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Ти ни разкажи как етноса зачита законите и правилата в държавите където живее. Защото ако не е във вид на катун, как ще познаеш че е циганин ))

 72. 72 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 922 Неутрално

  Дайте ни топ 3 причини да ги обичаме и ще помислим. Ако искат да са нормални граждани, добре, ама...

 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 75. 75 Профил на Манчо
  Манчо
  Рейтинг: 2017 Неутрално

  Защо няма нито едно изследване за отношението на циганите към мнозинството българи?!
  —цитат от коментар 14 на lz2

  Има. Но никога няма да го видите на първа страница в Дневник. В тази медия едните са по дефиниция жертви, а другите - насилници. Независимо, че в моментите на директно общуване жертви най-често са насилниците. Някой да е писал за това как се чувстват хилядите ограбени, пребити възрастни хора по българските села? Насилени от жертвите на нетолерантността си? Които ще се представят за жертви и в моментите, когато убиват поредния беззащитен българин. Най-често при джентълменското съотношение 10:1.
  За да е ясно - десет са жертвите. Единият ги е насилвал. После взел, че умрял. Така му се пада на насилника.
  Това е положението. Засега.

  Мараба, С-ДС доносници!
 76. 76 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3048 Неутрално

  До коментар [#32] от "stalker":

  По-скоро се пита, не е ли крайно време управляващите да направят нещо по въпроса?! Циганите са такива, защото системата го позволява.

  Бивш tww09306483.
 77. 77 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#74] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Аа значи не е щото крадат и безчинстват , а защото ние имаме комплекси..Благодаря за отговора.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 78. 78 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 648 Неутрално

  До коментар [#74] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Аа значи не е щото крадат и безчинстват , а защото ние имаме комплекси..Благодаря за отговора.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 79. 79 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2599 Неутрално

  Професорката нали се била занимавала с търсене на причините за тези резултати. Защо не е посочила кое в поведението на 95 процента от циганите не сме били толерирали. Или е позволено да се критикуват само българите. Отношението към турци, помаци, католици показва че тук не може да става въпрос за някаква нетолерантност към циганите заради етническата им принадлежност ами нетолерантност към неспазването на всякакви социални норми за поведение типична за огромен процент от тази група.

 80. 80
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 81. 81 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2599 Неутрално

  До коментар [#49] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Липсата на толерантност не е спрямо циганите като такива ами спрямо неприемливите социални привички специфични най вече за тях.

 82. 82 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2599 Неутрално

  До коментар [#49] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Липсата на толерантност не е спрямо циганите като такива ами спрямо неприемливите социални привички специфични най вече за тях.

 83. 83
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 84. 84
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 85. 85 Профил на Petleshev
  Petleshev
  Рейтинг: 3048 Неутрално

  До коментар [#49] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  "... А ние имаме нужда те да са по-образовани и по-интегрирани..."!

  Напълно вярно, имаме нужда от това. Проблемът е, че манговците явно нямат такава нужда. Не знам, някой да спира или да пречи на циганчетата да ходят на училище. Ти знаеш ли?
  Освен това, защо все някой друг трябва да е виновен за проблемите с циганите? Циганите нямат ли вина и отношение по въпроса?

  Бивш tww09306483.
 86. 86 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 579 Неутрално

  Каквото и да си говорим, има известен комфорт в това, масово хората да мразят и да се притесняват от цигани, мюсюлмани, либерасти, соросоиди, юдомасони, американци, депутати и прочие, но да се разсейват и да си безразлични по теми като силови и властови структури от типа на Прокуратура, кпконпи, данс, мвр, разни местни схеми за частни монополи и корупционни схеми на едро от типа на български банки, курорти, топлофикации, горива, доскоро и хазарт, източване на еврофондове и кво ли още не. Но нека се концентрираме върху циганите, нали?! :-))

 87. 87
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 88. 88 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#23] от "Драгомир Дончев":

  Все пак, брат му е имал гражданска съвест.
  А и той е от същия етнос.

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 89. 89 Профил на faraon
  faraon
  Рейтинг: 605 Неутрално

  Непоносимост е силна дума. Но е нормално отношението към хора, които не работят, разчитат на детски помощи да се изхранват, не поддържат хигиена, не се учат, пият и слушат чалга, често извършват престъпления, да не е положително.

 90. 90
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 91. 91 Профил на Athanatos
  Athanatos
  Рейтинг: 1491 Неутрално

  До коментар [#50] от "Приказки от шипковия храст":

  А ти прочете ли статията?
  Ако те е домързяло, ще ти обясня - всички цигани-мюсюлмани се считат за "турци", а не за роми. Но нито са турци, нито са роми...а чисти цигани.
  Циганин не е етнос, циганин е начин на живот. И това е, което мразим.

  Adam-е zendeh, zendegi mikhad / Живият човек се нуждае от живот .
 92. 92 Профил на Tru Soulja
  Tru Soulja
  Рейтинг: 648 Весело

  До коментар [#81] от "Billy Pilgrim":

  Ние сме комплексирани расисти , циганите нито крадат , нито нищо.Как може да сте такъв комлексар.

  Най-добрият съвет, който съм получавал, е да избягвам банките. Те ти дават чадър, но, когато завали, ти го вземат
 93. 93
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 94. 94 Профил на Billy Pilgrim
  Billy Pilgrim
  Рейтинг: 2599 Неутрално

  До коментар [#84] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Ми това изследване да не би да е обхванало сто процента от българите? Ти лично да не би да познаваш сто процента от българите ме да правиш твоите заключения? Достатъчно е да видиш хигиенните навици, поведението им в градския транспорт, една разходка във Факултета или друг ромски квартал. Тези неща са напълно достатъчни за да си изградиш представа за социалните привички на огромното мнозинство. Мога да ти изредя ако искаш няколко неща които не се приемат от българите и те нямат нищо общо с цвят на кожата. Обърни внимание че не твърдя че всички са такива но мнозинството са. Няма как да очакваш да те приемат ако не спазваш елементарни норми за социално поведение.

 95. 95
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 96. 96 Профил на shlokavica
  shlokavica
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#93] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Има, има, започвайки от процента разход от БВП за "социални" дейности. Има и статистики за престъпленията. Има и за образованието.

  Невалидно потребителско име. Моля използвайте само латиница, цифри, точка или "_". само предатели и безродници останаха
 97. 97 Профил на shlokavica
  shlokavica
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#95] от "Едно просто момче от Банкя ги накара да му лижат подметките":

  Виж сега, аз съм работил с цигани, знам как е. Живял съм с няколко. Помагал съм на някои от тях. Но малцината от тях, които истински бачкат, се държат много различно от останалите. А ти ставаш нелеп.

  Невалидно потребителско име. Моля използвайте само латиница, цифри, точка или "_". само предатели и безродници останаха
 98. 98 Профил на ruse_island
  ruse_island
  Рейтинг: 579 Неутрално

  Непоносимост е силна дума. Но е нормално отношението към хора, които не работят, разчитат на детски помощи да се изхранват, не поддържат хигиена, не се учат, пият и слушат чалга, често извършват престъпления, да не е положително.
  —цитат от коментар 89 на faraon


  А на мен ми се струва нормално, ако някой ми открадне 100 хилки, а друг - 1 хилка, да мразя и да вземам мерки повече срущу първия. Ама щом втория му миришели зъбите, не ходел на работа, слуша кофти музика и псува лошо, значи майната им на 100-те хилки и бой по мангала. По тази линия е въпрос на време, и българите да станем манталитетни, интелектуални и културни цигани. Обединението в омразата прави подчинението!

 99. 99
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 100. 100 Профил на ck2013
  ck2013
  Рейтинг: 852 Неутрално

  ами логично народа става все по прост и необразован, разбира се доколкото може да се вярва на каквато и да било "социологическо проучване".

  “I am sorry for the length of my letter, but I had not the time to write a short one.” Blaise Pascal
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK