Как 5 млн. евро и хиляди кубически метри фекални води изтекоха във Варненското езеро

Как 5 млн. евро и хиляди кубически метри фекални води изтекоха във Варненското езеро

© Община Варна • Между 6 и 8 хил. куб.м силно замърсени фекални води се изливат всеки ден във Варненското езеро от скъсан тръбопровод
 • Тръбата не е била вкопана в дъното на езерото, както е било предвидено в проекта за изграждането й на стойност 5 млн. евро.
 • За ремонта са необходими 1.3 млн. лв., но няма яснота нито кой, нито кога ще го извърши.
Всички отпадни води от фекалната канализация на варненския кв. "Аспарухово" с над 27 хил. жители месеци наред се изливат безконтролно във Варненското езеро. Това показа проверка на "Дневник" по сигнал за авария с подводния тръбопровод, който свързва квартала с пречиствателната станция в с. Тополи. Заради разнопосочната информация, която дават институциите, ангажирани със случая, точните мащаби на замърсяването остават тайна. Причините, довели до него - също.


Собственик на тръбопровода е община Варна, а негов оператор - местното ВиК дружество. Според директора му Валентин Вълканов количеството на фекалните води, които изтичат във Варненското езеро, е между 6 и 8 хил. куб.м дневно. Информацията за това


колко дълго продължава замърсяването
е твърде противоречива.


Пред "Дневник" Вълканов обясни, че аварията е била забелязана през октомври м.г. Според него тя станала видима едва когато в участък от езерото започнали да се събират ята гларуси заради внезапното струпване на голямо количество риба.


От местната администрация във Варна обаче твърдят друго - че замърсяването е започнало доста по-рано. "Информация за възникнал дефект на транспортиращ водопровод е подадена от "ВиК - Варна" ООД на 20 август 2019 г., съобщиха от там в отговор на въпроси, зададени от "Дневник".


Трета версия, съвършено различна от предходните две, има Министерството на околната среда и водите. В писмен отговор на зададените въпроси от там съобщиха, че нямат информация за точната дата, на която е настъпила аварията. Тя станала очевидна чак когато било установено, че фекалните води от помпената инсталация в кв. "Аспарухово" изобщо не стигат до пречиствателната станция за отпадни води на Варна в с. Тополи. От отговорите на екоминистерството не става ясно кой точно е установил, че нещо с тръбата, прекосяваща езерото, не е наред.


Пак в отговор на въпроси, зададени от "Дневник", от екоминистерството признаха, че не знаят какво е количеството на канализационната вода, която се е изляла във Варненското езеро от началото на аварията до сега. А така и


мащабът на замърсяването остава неясен или запазен в тайна.


За него косвено може да се съди по данни, отразени в доклад на Районната здравна инспекция от 2019 г. за чистотата на морската вода и условията за къпане във Варненския залив от 2019 г. Ето какво пише там:

Проектът "Трансформация на пречиствателната станция за отпадни води в кв. "Аспарухово" в помпена станция и конструиране на транспортиращ тръбопровод" реши един основен проблем, свързан със замърсяването на Варненското езеро. Старото съоръжение (пречиствателна станция, бел. авт.), което бе в експлоатация от 1964 г., и технологията, по която работеше, бе за механично пречистване на отпадните води без допълнителна биологична обработка. Те бяха зауствани във Варненското езеро и това се отразяваше на качеството на водите му, а оттам и на целия залив."

С други думи - след трансформирането на пречиствателната станция в кв. "Аспарухово" в помпена фекалните му води вече не са били пречиствани и механично. Това е трябвало да става в "Пречиствателна станция Варна" от другата страна на езерото, където е била извършвана и биологичната им обработка. След скъсването на транспортиращия тръбопровод на практика е било "възстановено" състоянието от 1964 г. - напълно непречистените фекални води на квартала отново са започнали да се изливат направо в езерото и от там да


замърсяват целия залив с плажовете му.


За проекта "Трансформация на пречиствателната станция за отпадни води в кв. "Аспарухово" в помпена станция и конструиране на транспортиращ тръбопровод" са похарчени близо 5 млн. евро. Около 75% от тях са безвъзмездно европейско финансиране по програма ИСПА, а тръбата е елемент от Интегрирания проект за водния цикъл на Варна.


Процедурата по възлагане и изпълнение на обществената поръчка за строителството започва в периода 2005 - 2009 г., когато министър на околната среда и водите е Джевдет Чакъров. Строителните работи са извършени от гръцката компания SFELINOS S.A. На 29 септември 2011 г. съоръжението е открито от премиера Бойко Борисов, след като е прието от Държавна приемателна комисия, която включва представители на РДНСК - Варна, общинската администрация, Министерството на околната среда и водите, Изпълнителна агенция "Морска администрация" и др.


Сега, девет години и 5 млн. евро по-късно, тръбата отново излива фекалните води на кв. "Аспарухово" в езерото. Както през 1964 г.


Версиите за причините, довели до аварията,


които съобщават от община Варна и местното ВиК дружество, са напълно различни. А това прави невъзможен и отговора на въпроса кой носи отговорност за замърсяването.


За "Дневник" от общината обясниха, че става дума за "дефект на транспортиращ водопровод", а не за авария.


Директорът на "ВиК - Варна" Валентин Вълканов обаче има съвършено различна версия за причините, довели до замърсяването. "В началото помислихме, че може да е някакъв фланец, да са сложили железни болтове вместо алуминиеви, всичко може... каза той. Когато разбрахме, че нещо се е случило, обектът беше още гаранционен. Затова се обадихме на тези, които са го правили. Но се оказа, че собственикът на фирмата е починал."


След това Вълканов разказа, че на мястото на аварията били правени три огледа, но те останали без резултат, тъй като през есента във водата на езерото нямало никаква видимост. "Три пъти пускахме водолази, докато по Нова година намерихме каква е причината, каза директорът на "ВиК - Варна". Някакъв кораб, изглежда, е скъсал тръбата, защото нея изобщо я няма там. На 50-60 м изобщо няма тръба.


Предполагаме, че кораб я е скъсал, защото няма какво друго да е".


В края на март специализираното морско издание maritime.bg, което първо съобщи за аварията, цитира свои неназовани източници, които потвърждават версията за инцидент с кораб. Според тях скоро след откриването на тръбопровода през 2011 г. плавателен съд, аварирал във Варненското езеро, хвърлил принудително котва. Тя се заплела в тръбопровода и го повдигнала на няколко метра от дъното. Фаталната щета обаче била нанесена през миналата година, когото друг кораб, движещ се по маркирания фарватер в езерото, прекъснал напълно канализационната тръба.


До подобен инцидент обаче вероятно е можело да не се стигне, ако е било изпълнено едно важно условие, залегнало още в името на проекта: "Трансформиране на ПСОВ "Аспарухово" в помпена станция с механично пречистване и транспортиращ тръбопровод


под дъното на Варненското езеро".


Проверката на "Дневник" показа, че неизпълнението на това условие не е останало тайна за институциите, ангажирани с реализацията на проекта. Въпреки това до момента на аварията нито една от тях не е реагирала.


В отговор на въпроса как е разположена тръбата - "под" или "по" дъното на Варненското езеро, собственикът й - община Варна, отговаря че при направените огледи под вода и със сонар е било установено, че отделни участъци от въпросния тръбопровод са по дъното на Варненското езеро.


Според Министерството на околната среда и водите, което е възложителят на проекта, "под дъното" на езерото били положени само 2 км от общата дължина на тръбата (3 км - бел. авт.). Точно това затруднявало определянето на мястото на възникване на аварията. От там обаче направиха важно уточнение. "Локализираният участък (на аварията) се намира "в района на сигнални буйове 121-124 на плавателен канал №1 във Варнанско езеро", пише в мейл на министерството, изпратен до "Дневник". Преведено на популярен език, това означава, че


тръбопроводът е пресичал пътя на корабите,


преминаващи през езерото. А това обяснява и защо според заданието за изграждането му той е трябвало да бъде вкопан под дъното.


Подозренията, че тръбата е била уязвима, след като това условие не е било изпълнено, намират основание в отговорите и на въпроси на "Дневник", изпратени по същия повод до Министерството на транспорта. В тях пише следното: "Информираме ви, че на навигационните карти за пристанище Варна надлежно е обявен Район 323, забранен за риболов и хвърляне на котва, който обхваща протежението на тръбопровода и зона за безопасност от двете му страни."


Междувременно от началото на годината Министерството на околната среда и водите е наложило на "ВиК - Варна"


месечна глоба в размер на 44.4 хил. лв.


до възстановяване на прекъснатата тръба и спиране на замърсяването, което тя причинява. Санкцията е обжалвана по съдебен ред, но решение по жалбата все още няма.


Местната администрация във Варна очевидно също не бърза с поправката на тръбопровода. На въпрос на "Дневник" какви мерки са били предприети, за да бъде разрешен проблемът, от там изброиха подробно какво се е случило до момента и посочиха, че имат намерение да заведат


съдебен иск срещу дружеството, положило тръбата по дъното на езерото.


"След получаване на необходимата информация бе изпратено писмо до фирмата изпълнител SFELINOS S.A. за предприемане на спешни мерки по отстраняване на дефекта, възникнал в рамките на гаранционния срок, гласи информация, изпратена до "Дневник". В писмото бе посочено изрично, че при непредприемане на действия покриването на разходите за отстраняване на дефекта ще бъдат изискани от фирмата по съдебен ред."


Според община Варна прогнозната стойност на ремонта, който тя като собственик трябва да извърши, за да спре изтичането на фекални води във Варненското езеро, е 1.3 млн. лв. Искане за осигуряването им е изпратено да Министерството на регионалното развитие и благоустройството, но информация за отговор от негова страна няма. След осигуряването на парите за предстоящите ремонтни работи трябва да бъде избран


изпълнител с експертиза в строителството под вода.


Такава обаче няма нито едно от трите дружества - "Инфра експерт", "Хидрострой" и ДЗЗД "Черно море 2016". С тях след спечелена обществена поръчка община Варна е подписала рамково споразумение за ремонт на елементи от техническата й инфраструктура. За решаването на този проблем тече процедура без срок.


Пак без срок във Варненското езеро продължават да текат и фекалните води на цял квартал - по 6 - 8 хил. куб.м всеки ден.


"Става дума за


изключително опасен екологичен процес,


казва морският еколог Арман Саркисян, цитиран от Maritime.bg. Варненското езеро, макар и свързано с Черно море, е изключително уязвим воден басейн. Достигнали сме ръба на натовареността му, а подобен инцидент създава огромен допълнителен натиск над крехката му екосистема."

Коментари (98)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на 'ΕΡΕΒΟΣ
  'ΕΡΕΒΟΣ
  Рейтинг: 2307 Неутрално

  Найс !

  Не се родих Грък по собствено желание.Просто имах късмет ! За един Грък граница е само Хоризонта !
 2. 2 Профил на karabastun
  karabastun
  Рейтинг: 6005 Неутрално

  Вече една тръба не могат да закопаят, щели мост да правят ...
  Беше то някога, като се строяха неща,,,,,,,,,,,,,,,,,

  [email protected]
 3. 3 Профил на Resurrection
  Resurrection
  Рейтинг: 1901 Неутрално

  Мизерници! Взели са пари за ремонт и отново нищо не са свършили... а и парите СЪС СИГУРНОСТ липсват!
  Гешев има много работа да върши!

 4. 4 Профил на deutschland
  deutschland
  Рейтинг: 609 Весело

  Междувременно от началото на годината Министерството на околната среда и водите е наложило на "ВиК - Варна месечна глоба в размер на 44.4 хил. лв.
  ------
  Ето това е перпетуумобиле! Ще ми разправят, че не същестувало!

 5. 5 Профил на kvasimodo
  kvasimodo
  Рейтинг: 1841 Неутрално

  Отдавна не се къпя по българското Черноморие. Мой познат - морски беолог ми каза, че докато химичиското замърсяване в Черно море е намаляло, биологичното расте!

  "Което беше порок стана обичай" - Сенека
 6. 6 Профил на chichka
  chichka
  Рейтинг: 2008 Неутрално

  До коментар [#1] от "'ΕΡΕΒΟΣ":

  Найс, а?

  Русия- проказата на планетата Земя.
 7. 7 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2823 Неутрално


  На варненци нещо не им върви на съоръжения открити от Бойко Борисов.

 8. 8 Профил на KRAFTWERK
  KRAFTWERK
  Рейтинг: 792 Неутрално

  До коментар [#2] от "karabastun":


  Вече една тръба не могат да закопаят, щели мост да правят ...Беше то някога, като се строяха неща,,,,,,,,,,,,,,,,,
  —цитат от коментар 2 на karabastun


  Извинете , спомних си , че сте от Варна ...дали калкана се събира в езерото около тръбите , или още му е рано ....ако имате информация ще Ви бъда благодарен , ако я споделите....

 9. 9 Профил на tekomashinist
  tekomashinist
  Рейтинг: 503 Разстроено

  Варна!? Символ на устойчива мутренска политика, водеща до това - бавно , но настойчиво да се съсипва града!

 10. 10 Профил на boevbisser
  boevbisser
  Рейтинг: 3139 Весело

  Не им върви на варналии на кметове и това е....
  Що не вземат да предложат трансферна сума на Бургас, то и без това на Димитър Николов там му поомръзна.

 11. 11 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  Варна.

  Хубав град беше, преди да го превземат мутрите...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 12. 12 Профил на ju.li
  ju.li
  Рейтинг: 1902 Любопитно

  Туризъм?!
  Другите неща, които се строиха, дали работят?
  Още нови форми на живот ще се пръкнат май 😁😁😁

 13. 13 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1693 Неутрално

  След 5 млн инвестиция даже не са си направили труда да погледнат какво е направено от фирмата изпълнител. Виновен е приелият проекта и трябва да бъде наказан с цялата строгост на закона, вкл отнемане на имущество за покриване на щетите!

 14. 14 Профил на praseta_mezeta
  praseta_mezeta
  Рейтинг: 803 Неутрално


  В Тимландия е така - парите ги няма, лайната се изливат в морето....

  Това под благия поглед на ГРОБ и главния борец против коронавируса.

  И да, Варна беше един от най-хубавите градове преди години.

 15. 15 Профил на gil
  gil
  Рейтинг: 301 Неутрално

  Варна, дупето, кафявите вълни....

  "Днес някой седи на сянка, защото преди много време някой друг е посадил дърво"
 16. 16 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4091 Весело

  " Всички отпадни води от фекалната канализация на варненския кв. "Аспарухово" с над 27 хил. жители месеци наред се изливат безконтролно във Варненското езеро. Това показа проверка на "Дневник" по сигнал за авария с подводния тръбопровод, който свързва квартала с пречиствателната станция в с. Тополи. Заради разнопосочната информация, която дават институциите, ангажирани със случая, точните мащаби на замърсяването остават тайна. Причините, довели до него - също.

  Собственик на тръбопровода е община Варна, а негов оператор - местното ВиК дружество. Според директора му Валентин Вълканов количеството на фекалните води, които изтичат във Варненското езеро, е между 6 и 8 хил. куб.м дневно. "

  А честито ! Едни пари взети, усвоени от кръговете - 5 милиона евра, лайната си текат в морето, Б.Б. и Ангелкова ще ни убеждават колко е чисто нашето Черноморие !
  Още малко и ще стане време за плаж .......

 17. 17 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4091 Весело

  До коментар [#3] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  " Мизерници! Взели са пари за ремонт и отново нищо не са свършили... а и парите СЪС СИГУРНОСТ липсват!
  Гешев има много работа да върши!"

  Че то това се случва именно благодарение на висшите магистрати в прокуратурата - варненските мутри отлично знаят КОЙ е главен прокурор, както и КОЙ е бил такъв доскоро......

 18. 18 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Чудесно! Затворен екологичен цикъл - хора-фекалии-риба-хора. Браво на община Варна за зелената политика. Бургазлии да се поучат...

 19. 19 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1143 Неутрално

  "Как 5 млн. евро и хиляди кубически метри фекални води"

  6 месеца по 6 хил. куб. м на ден са над милион кубика фекалии. Спокойно можеше да го закръглиш, Спас и никой нямаше да ти се разсърди.

  "Затова се обадихме на тези, които са го правили. Но се оказа, че собственикът на фирмата е починал."
  Като започне същинската част от ремонтите на ремонтите на варненския бул. В. Левски, очаквам собственикът на строителя също да се окаже внезапно починал. Все такива неща се случват при корупционните проекти.

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 20. 20 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  До коментар [#11] от "Norman Granz":

  Преди мутрите комунистите го бяхте превзели 45 г.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 21. 21 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4091 Весело

  До коментар [#14] от "praseta_mezeta":

  " В Тимландия е така - парите ги няма, лайната се изливат в морето....

  Това под благия поглед на ГРОБ и главния борец против коронавируса.

  И да, Варна беше един от най-хубавите градове преди години."

  10 години успешен бизнес под мъдрото управление на татовия, не е лошо а ? За тях еврата, за нас - лайната......

 22. 22 Профил на Гражданин
  Гражданин
  Рейтинг: 1693 Неутрално

  Отдавна не се къпя по българското Черноморие. Мой познат - морски беолог ми каза, че докато химичиското замърсяване в Черно море е намаляло, биологичното расте!
  —цитат от коментар 5 на haq30626233


  Замърсяването може да се реши с пречиствателни станции. Но човек отишъл веднъж в Турция, Гърция или някъде другаде да види какво значи курорт и море, никога повече няма да стъпи на презастроения селяндурски бряг ...

 23. 23 Профил на Uprsport
  Uprsport
  Рейтинг: 697 Неутрално

  Пръв беше Созопол, сега Варна скоро и цялото Черноморие. Естествен резултат в превзетата държава.

 24. 24 Профил на Литекс се преименува на ЦСКА минус София
  Литекс се преименува на ЦСКА минус София
  Рейтинг: 1230 Неутрално

  Случаят има и добра страна.
  От тази зона се вадят основно пресните миди, които се продават на рибния пазар и се пласират в страната.
  Следствие обилното наторяване добивите достигнаха рекордни стойности.

 25. 25 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4319 Неутрално

  "Пред "Дневник" Вълканов обясни, че аварията е била забелязана през октомври м.г."

  За 7 месеца лайна се изливат и никой не прави нищо?? И тези фекалии от там направо на Варненския плаж....гнусотия. Чакайте някой да ви дойде на почивка

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 26. 26 Профил на Darulio
  Darulio
  Рейтинг: 1143 Весело

  До коментар [#25] от "padrino":

  В статията и в предишни материали по темата ще намериш и причината за това - ВиК Варна си мълчали първите няколко месеца, защото иначе трябвало да плащат глоби в размер десетки хиляди лв. месечно. Затова са заложили на най-успешната стратегия на всеки държавен служител - снишаване до последно.

  "Една от най-долните привички на дребните души е да приписват своите низости и на другите." Оноре дьо Балзак, "Дядо Горио"
 27. 27 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  До коментар [#25] от "padrino":

  "Чакайте някой да ви дойде на почивка..."

  Е как бе, тия заведения направо на плажа под Морската градина празни ли да стоят?! Хората пари са инвестирали...

  Бързо бюджетни дотации!

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 28. 28 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  До коментар [#25] от "padrino":

  "Чакайте някой да ви дойде на почивка..."

  Е как бе, тия заведения направо на плажа под Морската градина празни ли да стоят?! Хората пари са инвестирали...

  Бързо бюджетни дотации!

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 29. 29 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  Пардон, постингът ми излезе два пъти...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 30. 30 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4091 Весело

  Найс !
  —цитат от коментар 1 на 'ΕΡΕΒΟΣ


  " След получаване на необходимата информация бе изпратено писмо до фирмата изпълнител SFELINOS S.A. за предприемане на спешни мерки по отстраняване на дефекта, възникнал в рамките на гаранционния срок, гласи информация, изпратена до "Дневник". В писмото бе посочено изрично, че при непредприемане на действия покриването на разходите за отстраняване на дефекта ще бъдат изискани от фирмата по съдебен ред.""

  Я звънни бързо на твоите съграждани да идват да си оправят проблемите във Варна ! За награда могат да задържат....така де !

 31. 31 Профил на padrino
  padrino
  Рейтинг: 4319 Весело

  До коментар [#25] от "padrino":"Чакайте някой да ви дойде на почивка..."Е как бе, тия заведения направо на плажа под Морската градина празни ли да стоят?! Хората пари са инвестирали...Бързо бюджетни дотации!
  —цитат от коментар 27 на Norman Granz


  Може и безлихвени заеми от 4500 лева :)

  Orgoglioso di essere metà Italiano 🇮🇹 e metà Bulgaro 🇧🇬
 32. 32 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  До коментар [#20] от "дерибеев":

  "Преди мутрите комунистите го бяхте превзели 45 г."

  Дерибеев, мутрите са ДЕЦАТА И ВНУЦИТЕ на комунистите, ама кой да ти каже, както пееше Васко Кеца... :))))

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 33. 33 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  До коментар [#31] от "padrino":

  "Може и безлихвени заеми от 4500 лева :)"

  От ББР.

  Но защо толкова малко, с какво варненските мутри са по-долу от Свети Гьоргевите?! ;)

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 34. 34 Профил на vwj11615405
  vwj11615405
  Рейтинг: 8 Неутрално

  А дали не е било по разумно с една част от парите за тръбопровод да бяха построили пречиствателна станция в Аспарухово а не да закарат фекалиите на другия край на града минавайки през морският канал? Идиотизъм или целта е била по скъпият проект с по голяма печалба?

 35. 35 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  Погледнато от друга страна, това си е една много мъдра и ефективна зелена политика за устойчиво развитие, нисковъглероден отпечатък, природосъобразен начин на живот и евтина мярка за изхранване на населението и срещу разхищение на ресурси. С фекалиите хранят рибата, с рибата - хората, които отделят фекалиите?! Невероятно!Не само не се влагат пари в затворения еко цикъл тип перпетум мобиле, но има и положителен икономически ефект, понеже МОС глобява общината и се пълни хазната. Изключителна находчивост и мъдрост на варненските власти. Аз съм възхитен!

 36. 36 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 577 Неутрално

  абе ние си говорим за софето, ама Варна
  доста сериозна конкуренция в гепенето. то не беха
  камери за 12 милиона, които не работят, дупки за 42 милиона,
  в които не може да се строи, то не беха измислени булеварди.
  да не говорим за заменките в морската градина. е това беше доста грозно.

 37. 37 Профил на Julian Mall
  Julian Mall
  Рейтинг: 2800 Весело

  Спасе, запретвай ръкави да спасяваш Варненското езеро от фекалиите! Нали имаш опит от казармата как се отпушват запушени канализации!

  По-добре миг свобода отколкото живот в робство
 38. 38 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  До коментар [#36] от "mihail_p":

  "... то не беха
  камери за 12 милиона, които не работят, дупки за 42 милиона,
  в които не може да се строи, то не беха измислени булеварди..."

  Естакади, по които се сринаха свлачища при първия дъжд, подлез, който вече няколко пъти се наводнява от кален водопад...

  Но парите са усвоени, лентите прерязани, камерите заснеха напетата осанка на историческата личност...

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 39. 39 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 577 Неутрално

  мен ме вбесява други.
  че на никого не му пука, че някой може да се зарази или
  да плъзне по животни. абе уйас. и никой нищо.
  нема РИОСВ, нема общински вик контрол.
  и на никого не му пука май.
  ебати безхаберието.
  вие верно ли.
  гешев верно ли сте толко зле.
  палячовци на дебелия.
  ебати палячовците.

 40. 40 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  До коментар [#39] от "mihail_p":

  "нема РИОСВ, нема общински вик контрол."

  Варна от 20-тина години насам е ЧАСТЕН ГРАД. Там официалната власт никой не я бръсне за слива.

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 41. 41 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  До коментар [#32] от "Norman Granz":

  Децата и внуците на комунистите си направиха автентични партии, доносниците с високи позиции си направиха "институти" и блогове, редовите/провалените доносници са си наети за форумна поддръжка на правата партийна линия из "независимите" медии , мутрите бяха до 1998г после станаха собственици на заводи , винарни .... . Успех

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 42. 42 Профил на bguser
  bguser
  Рейтинг: 388 Весело

  насрана е ситуацията във Варна

  It's not impossible, it just costs more!
 43. 43 Профил на bzd45626642
  bzd45626642
  Рейтинг: 8 Неутрално
 44. 44
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 45. 45 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 2106 Неутрално

  Пуснали са едно по-дебело гофре няколко километра за 5млн. евра. Берекет вересия му викат на това хората.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 46. 46 Профил на himler
  himler
  Рейтинг: 672 Неутрално

  До коментар [#34] от "vwj11615405":

  Не е било, защото много по-малко щяха да си пъхнат в джобовете!

 47. 47 Профил на tsyrvulan
  tsyrvulan
  Рейтинг: 964 Неутрално

  Ако трябва да опиша ситуацията с няколко думички - Престъпно и безобразно безхаберие. А Варненци да се организират и да съдят общината, ВиК дори и ресорното министерство до дупка. Ако администрациите и съдилищата почнат да правят въртели, гражданите са в правото си да вземат по-радикални мерки. Варненската община на принадлежи на гербавия кмет и общинско-съветната сган, а на жителите на Варна.

  ГЕРБ = Сборище от герберунгело-паралелепипедоиди с онбашия Бойка Мутрашенко начело.
 48. 48 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#41] от "дерибеев":

  "Децата и внуците на комунистите си направиха автентични партии, доносниците с високи позиции си направиха "институти" и блогове, редовите/провалените доносници са си наети за форумна поддръжка на правата партийна линия из "независимите" медии , мутрите бяха до 1998г после станаха собственици на заводи , винарни .... . Успех"

  Георги Гергов от кои е?
  За други няма да те питам.

 49. 49 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3154 Неутрално

  Абе, пише че се събрали птици, които пък налитали на събралата се риба.
  Таз риба явно не е гнуслива, даже ползва отпадъците. Гларусите - също.
  Изобщо, в цялата гнусна работа са се събрали негнусливи.
  Фирмата, коята е свършила половин работа, но не се е погнусила да вземе пари.
  Контролните органи, които си прехвърлят топката.
  Варненлии, които ще поканят гости на морето.
  Гостите, които ще отидат....
  Не съм дете, нямам илюзии. Дори и да не беше скъсана, тръбата щеше да отведе ...... таковата малко по-далече. Но все пак по-далече.

  Еретик
 50. 50 Профил на mitko11
  mitko11
  Рейтинг: 1712 Весело

  До коментар [#35] от "Котаракът на Шрьодингер":

  Прекрасен пример за кръгова икономика...

  Ако погледнем строго научно в жилите на турските султани тече повече руска кръв, отколкото при руските царе. От 36 султани само 13 са с доказан турски произход...
 51. 51 Профил на Мондиана
  Мондиана
  Рейтинг: 1365 Любопитно

  Като се има предвид, че коронавирусът е намиран и във фекални отпадъци, как кварталът около езерото не е пламнал досега? Ново поле за наблюдение на вирусолозите.

 52. 52 Профил на дерибеев
  дерибеев
  Рейтинг: 3232 Неутрално

  До коментар [#48] от "gmbh":

  Той е от ония подбрали оня да им раздаде предприятията.

  всеки коментар може и ще бъде използван срещу вас
 53. 53 Профил на bek
  bek
  Рейтинг: 390 Неутрално

  До коментар [#13] от "Толерантофил Еманципатков":

  Точно така, лицата от приемната комисия, подписали приемателния протокол за извършените дейности по полагането на тръбата , или са проявили нехайство без да проверят стриктно точността на изпълнението , или са взели подкуп от гръцката фирма за да не правят щателна проверка ?

 54. 54 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  До коментар [#48] от "gmbh":

  “ Георги Гергов от кои е?
  За други няма да те питам.”

  Също като Дерибеев, и Георги Гергов е винаги с властта.

  С всяка власт.

  Намери един постинг на Дерибеев, който е против властта, независимо коя, или който е в подкрепа на онези, които я критикуваме.

  Та и Гергов така.

  Комунист при Тато, социалист-приватизатор при Луканов, “вътрешна опозиция” на Нинова, щото ГЕРБ държат парите...

  И твърде скоро - Бойковист. 😁

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 55. 55 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1675 Весело

  Че , това каква новина е.....просто е повторение на минали преживявания....

 56. 56 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3370 Весело

  Да пуснат Еврото (министъра) да поплува из езерото,той е свикнал!

  klimentm
 57. 57 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#52] от "дерибеев":

  "Той е от ония подбрали оня да им раздаде предприятията."

  Кой е този дето е раздавал предприятия? Я разкажи подробности.
  Да не е онзи дето му подари Маноле по Берово време.

 58. 58 Профил на comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  comandante vs либерални ентусиасти&корпократи
  Рейтинг: 2592 Неутрално

  Всички отпадни води от фекалната канализация на варненския кв. "Аспарухово" с над 27 хил. жители месеци наред се изливат безконтролно във Варненското езеро.
  ___________________
  Регионални шампиони по осиране със съдействието на държавната администрация!

  Libertarianism is just anarchy for rich people
 59. 59 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  До коментар [#57] от "gmbh":

  “ Кой е този дето е раздавал предприятия? Я разкажи подробности.”

  Сорос, може би?

  Гергов приватизира (заедно с червената комунистка и ченге Медялка Сандалска) почивната база на ЦК, преименувана Слънчев ден, още през 1990 г.

  По онова време нито Сорос, нито Костов бяха пуснали отровните си пипала тук. 😁

  За Ръдан, Бойкикев и Трайчо да не говорим. 😁😁

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 60. 60 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  До коментар [#59] от "Norman Granz":

  “ Медялка” >> Недялка

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 61. 61 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1249 Неутрално

  До коментар [#50] от "mitko11":

  Точно. Кръгова и устйчива фекална икономика.
  А Бургас като е на 5 езера, какъв бум може да направи, ако Николов се захване, представяш ли си? Това риба, миди, раци... може да храни цяла България без пари. Плюс от отпадъците на Нефтозавода - нови биологични видове и мутации. Хонг Конг пасти да яде!

 62. 62 Профил на 1gmbh1
  1gmbh1
  Рейтинг: 442 Неутрално

  До коментар [#59] от "Norman Granz":

  "По онова време нито Сорос, нито Костов бяха пуснали отровните си пипала тук. 😁

  За Ръдан, Бойкикев и Трайчо да не говорим. 😁😁"

  Чакам дерибеев да си каже тежката дума.
  Той ги знае нещата в детайли, вероятно от кухнята.
  😂

 63. 63 Профил на Храбър
  Храбър
  Рейтинг: 3608 Неутрално

  Мизерници! Взели са пари за ремонт и отново нищо не са свършили... а и парите СЪС СИГУРНОСТ липсват!Гешев има много работа да върши!
  —цитат от коментар 3 на Аз съм българче обичам наште планини зелени


  Стига с тази прислуга Гешев бе!
  Къде е този който е приел проекта?
  Колко е получил за да си затваря очите?
  Борисов пак ли ще се направи на "Ни чул, ни видял"?

  "Безнаказаността на похищенията и произволното разполагане с притежанията на повалените стари имуществени прослойки след 9-ти септември има като пряко следствие създадената и поддържана политическа обстановка за корупция"
 64. 64 Профил на Norman Granz
  Norman Granz
  Рейтинг: 3960 Неутрално

  До коментар [#62] от "gmbh":

  “ Той ги знае нещата в детайли, вероятно от кухнята.”

  Знае ги той ... от ПИК. 😁😁👿

  НЯМАМ ВРЕМЕ ДА ОТГОВАРЯМ НА ВСЕКИ ИДИОТ.
 65. 65 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2206 Неутрално

  Спасе, уцели десятката.
  Има си и още много въпроси. Мисля, че дори и да е под дъното, там котва не трябва да се пуска и драгажни дейности не трябва да се извършват. От там нататък при регистрирани два случая, защо не са заведени искове към корабособствениците.
  Ако втория не е известен кой е, то това означава, че не е имало система, която да следи за целоста на тръбопровода.
  В Гърция един кораб с български капитан беше отнесъл един електропровод, бяха го арестували, имаше дело....

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 66. 66 Профил на Араламбене му е майката
  Араламбене му е майката
  Рейтинг: 1003 Любопитно

  До коментар [#19] от "Darulio":

  "Затова се обадихме на тези, които са го правили. Но се оказа, че собственикът на фирмата е починал."

  Че ако определящо е земното битие на фирмения собственик, те как са се смързали с тях? Чрез мобилната клетка пред портите на рая?

 67. 67 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2263 Неутрално

  До коментар [#36] от "mihail_p":

  Ами цялата врътка е как да се откраднат 450 милиона бюджет на Варна плюс евро пари и проекти на държавата ,колкото може повече ,че трябва пари за хотели и за яхти на всяка варненска комунистическа мутра .

 68. 68 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7623 Неутрално

  Варненци да не се оплакват, щом искат кмет да им е тимаджията Иван Портних.

 69. 69 Профил на Niko Kostantinov
  Niko Kostantinov
  Рейтинг: 236 Неутрално

  До коментар [#10] от "boevbisser":

  Що не вземат да предложат трансферна сума на Бургас, то и без това на Димитър Николов там му поомръзна
  ________________________________________-
  Да го вземат, хаирлия да им е

 70. 70 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1718 Неутрално

  "Пред "Дневник" Вълканов обясни, че аварията е била забелязана през октомври м.г."За 7 месеца лайна се изливат и никой не прави нищо?? И тези фекалии от там направо на Варненския плаж....гнусотия. Чакайте някой да ви дойде на почивка
  —цитат от коментар 25 на padrino


  Това е в езерото. Там плаж няма.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 71. 71 Профил на Николов
  Николов
  Рейтинг: 1718 Неутрално

  абе ние си говорим за софето, ама Варнадоста сериозна конкуренция в гепенето. то не бехакамери за 12 милиона, които не работят, дупки за 42 милиона,в които не може да се строи, то не беха измислени булеварди.да не говорим за заменките в морската градина. е това беше доста грозно.
  —цитат от коментар 36 на mihail_p


  Върха е електронната система за продажба на билети за градския транспорт за 40 милиона дето не е продала нито един билет. И то в град където във всеки автобус има продавач на билети.

  “If you give people a good enough ‘why’, they will always figure out the ‘how’.” – J. Belfort
 72. 72 Профил на 06210311
  06210311
  Рейтинг: 318 Весело

  Сега остава варненци да си направят лимонада от поднесените лимони, като примерно започнат агресивна кампания рекламирайки се като уникална СПА дестинация. Лечение на всичко чрез гмуркане във фекалните води в региона, които поради уникалната си микро флора и фауна предлагат доказани резултати! Първият видим резултат е обилно и продължително повръщане, и лекотата която настъпва в резултат на отчистването!
  Вери найс! :)

 73. 73 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 2106 Неутрално

  До коментар [#53] от "bek":

  Те ще се оправдават, че не са водолази, после ще се търси , кой е трябвало да организира подводен оглед, с години и ...куче влачи диря няма .

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 74. 74 Профил на schwimmwagen
  schwimmwagen
  Рейтинг: 2106 Неутрално

  До коментар [#70] от "Николов":

  Е плажът на Варна е на километър от входа на езерото, с пък този на Аксаково на самия вход.

  "...Thereafter the man-loving God who arranges everything, and who did not abandon man without an intellect, sent unto him Saint Constantine the Philosopher, called Cyril, a righteous and truth-loving man, and he created for them thirty-eight letters..."
 75. 75 Профил на bat_plamen
  bat_plamen
  Рейтинг: 3961 Неутрално


  "Как 5 млн. евро и хиляди кубически метри фекални води изтекоха във Варненското езеро"

  Яко крадене пак е падало!


 76. 76 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 824 Неутрално

  До 2:"karabastun"...Вече една тръба не могат да закопаят, щели мост да правят ...Беше то някога, като се строяха неща,,,,,,,,,,,,,,,,,"

  Радан и Христо са виновни. Борисов е в джипката и не знае.

 77. 77 Профил на svoboden
  svoboden
  Рейтинг: 1987 Неутрално

  Всеки провод в т.ч. и този под дъното на канал може да бъде наранен, както се е случило. Ще го оправят. Логиката на автора понеже може да бъде наранен или да се повтеди - да не правим никакви инвестиции е меко казано глупава.

 78. 78 Профил на ГЕРБидж
  ГЕРБидж
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Варненските управници, силно стиснати за ташаците от ТИМ и под одобрителния и миловиден влажен поглед на БОКОлука, ни поставиха в положението на затворниците от "Human Centipede" ( https://www.youtube.com/watch?v=Pijm_Cgc5g0 ) . Само една разлика има - наредили са ни човек - риба - човек - риба ... Вместо цял живот да се възмущаваме в интернет - дайте да започнем да правим нещо - може ли да се сезира прокуратурата (колкото и да звучи като загубена кауза) и как ? Юристи има ли тук ?

  ГЕРБидж
  БОКОлуци

 79. 79 Профил на zz_s
  zz_s
  Рейтинг: 2206 Неутрално

  Варненци да не се оплакват, щом искат кмет да им е тимаджията Иван Портних.
  —цитат от коментар 68 на Роси


  Какво знаеш за Варна? Колкото знаеш за Варна, толкова знаеш и за Портних. Даже и не знаеш от кога е кмет.
  Можеш да се запознаеш с дейноста на предишния ни Йорданов, то дейност нямаше де.
  Не ни берете на нас грижата.

  "Терминът "русофоб" е измислен от руснаците и техните мекерета, за да дамгосат българските патриоти, поставящи интересите на България над интересите на Русия." #GRETA, GO TO SCHOOL !
 80. 80 Профил на kokoto2
  kokoto2
  Рейтинг: 489 Неутрално

  "В началото помислихме, че може да е някакъв фланец, да са сложили железни болтове вместо алуминиеви..."

  Е те това е върха на неграмотността:
  1. Алуминия корозира, когато е поставен в солена вода или изложен на солена мъгла.
  2. Алуминия не е достатъчно здрав метал за изработка на резбови съединения, камо ли за болтове с които се стягат фланци на тръбопроводи.

  Пишете грамотно на кирилица! Shift + ь = ѝ
 81. 81 Профил на mihail_p
  mihail_p
  Рейтинг: 577 Неутрално

  До коментар [#79] от "zz_s":

  този ли не бил от тим.
  ей не се отваряй, където не трябва.
  http://www.desant.net/show-news/27788

 82. 82 Профил на Clap
  Clap
  Рейтинг: 536 Неутрално

  Това е екологична бомба със закъснител!

  Усмихвай се на всичко свежо по пътя си...
 83. 83 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2221 Неутрално

  "След това Вълканов разказа, че на мястото на аварията били правени три огледа, но те останали без резултат, тъй като през есента във водата на езерото нямало никаква видимост. "Три пъти пускахме водолази, докато по Нова година намерихме каква е причината, каза директорът на "ВиК - Варна". Някакъв кораб, изглежда, е скъсал тръбата, защото нея изобщо я няма там. На 50-60 м изобщо няма тръба."

  Горките водолази, само в каква "хранителна среда" им се е наложило да се гмуркат...

  I Want To Believe
 84. 84 Профил на subsonic
  subsonic
  Рейтинг: 589 Неутрално

  Много са дълги и оплетени материалите на Спас Спасов, човек докато ги изчете свят му се извива.
  Иначе тематиката е интересна и както много често се случва в нашата мила държава - пак става върпос за спестени работи и разходи по изпълнение на проекта за свързване на канализацията на Аспарухово с пречиствателна станция.

  Не знам от фирмата изпълнител на какво са се надявали - може би, че нито един плавателен съд няма да пусне котва?

 85. 85 Профил на bretschneider
  bretschneider
  Рейтинг: 809 Неутрално

  Съсипахе хубавия град!

 86. 86 Профил на subsonic
  subsonic
  Рейтинг: 589 Неутрално

  До коментар [#12] от "ju.li":

  Последно бях във Варна 2017-та. Тъжен Делфинариум, тъжна главна, тъжна "Морска градина", позастроена тук там с многоетажни къши и автомобилен трафик по алеите, тъжна морска алея, наситена с капанчета, автомобилен трафик и паркирани коли.

  На всичкото отгоре в хотела се опитаха да ни минат, като вместо апартамент, ни дадоха ужасна стая с 4 легла, която нарекоха "студио". В крайна сметка ни преместиха в апартамент с две спални, но всичко това костваше страшно много разправии и нерви.
  Честно казано, от Варна са останали само старите лаври и самочувствие на варненци.

 87. 87 Профил на Lou
  Lou
  Рейтинг: 1747 Неутрално

  Фекалните води действително са изтекли в езерото. Но милионите най-вероятно по мръсния канал са стигнали до някоя карибска сметка.

  СССР - родина на всички безотечественици! При капитализма човек експлоатира човека, а при социализма е точно обратното! Всеки кооператор - прасе, всеки комунист - две! Всички комунисти - под земята! 25 цирк - 25 години плодотворна размяна на циркови номера между България и СССР! Който не познава Сибир, той не познава СССР! Да живее 10-ти септември - ден на народната милиция - единствената опора на народната власт! До 9 септември 1944 г. България беше на ръба на пропастта. След това направи смела крачка напред!
 88. 88 Профил на Ivan Nikolov
  Ivan Nikolov
  Рейтинг: 292 Неутрално

  Никакъв гаранционен ремонт няма да получат от гърците.Става въпрос за умишлена повреда от котва на кораб.Пусната котва се влачи по дъното докато се закачи на нещо/скала,тръба/ да задържи кораба.Морският канал които се пресича от тръбата постоянно се измерва за дълбочина и много често се удълбочава чрез драгиране на дъното.Най-вероятно трибата е скъсана още при удълбочаването на дъното при отваряне на канала за кораби.Лайна са текли години наред ,но чак сега с бурното рзвитие на Аспарухово и многото продукция става очевадно.Друг е въпросът ,че при приемането на обекта някой може д е получил мазнинка за затаяване на истината.

  НЯМАМ БРАТУШКИ И НЕ СЪМ ОСВОБОЖДАВАН
 89. 89 Профил на falcone
  falcone
  Рейтинг: 1065 Неутрално
 90. 90 Профил на Йосиф Давидович
  Йосиф Давидович
  Рейтинг: 0 Неутрално

  До коментар [#16] от "samoedin":Тук би трябвало на има направо смъртни присъди! Едно време мръсните комуняги лишиха България от излаз на Бяло море. Сега техните наследници искат да ни лишат от плажовете на Черно море!
  —цитат от коментар 44 на himler


  Моля ви се поограмотете се малко за загубата на излаза на Бяло Море, са виновни предимно Ферфинанд и традиционните демократични партии от началото на 20-ти век. Какви комуняги виждате.....
  А за състоянието на черноморието са виновни всички партии след 89-та, но най са виновни жителите ма населените места покрай морето, които са готови за 2 лева бакшиш и децата си да продадат и си мълчат пред безобразията на тимоподобните...

  Спросят: "Что это за шум, что за гам?" А это просто мы в ушанках идем С балалайкой и ручным медведём! И можем в танке потом На гастроли - в городок Вашингтон. Нас, наверно, там заждались уже И мечтают о большом кураже.
 91. 91 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  До коментар [#24] от "Шоуто на щаба":

  А също и стомашно-чревните инфекциозни заболявания...

 92. 92 Профил на gost22
  gost22
  Рейтинг: 1963 Весело

  До коментар [#70] от "Николов":Е плажът на Варна е на километър от входа на езерото, с пък този на Аксаково на самия вход.
  —цитат от коментар 74 на schwimmwagen


  Гледай сега, има Аксаково и е точно до Варна, обаче там имат плаж като онзи, дето го имат софиянци на "софийското море"... Виж, за плажа на Аспарухово е точно така — на изхода на канала дето сега има и кафява вода.

  "Историята служи на българите, да не си взема поука от нея." ...Фра Дяволо. Жалко, но все още е факт...
 93. 93 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  До коментар [#25] от "padrino":


  Течението на водата край българския бряг е в посока север-юг ... така, че ...

 94. 94 Профил на Борис
  Борис
  Рейтинг: 1007 Неутрално

  До коментар [#44] от "himler":


  Я раздуй малко историята за лишаването на България от излаз на Бяло море? Не беше ли според Ньойския договор от 1919 г.?

 95. 95 Профил на Петър Петров
  Петър Петров
  Рейтинг: 526 Неутрално

  И кво толкова станало.Рибата се увеличила и замърсяването спаднало.

  Горд българин с три години стаж в Испания .
 96. 96 Профил на kapitan_laino
  kapitan_laino
  Рейтинг: 1028 Неутрално

  Българите и да ги удавят в л**на, пак ще си намерят оправдание да не действат. В лафа на Айнщайн за кое е безкрайно трябва да се добави и овчото търпение на българина.

 97. 97 Профил на Ivan Petrov
  Ivan Petrov
  Рейтинг: 229 Неутрално

  До коментар [#3] от "Аз съм българче обичам наште планини зелени":

  Гешев няма нищо да върши по този въпрос, защото дружеството, взело пари за ремонта е на този, дето назначи и дърпа конците на Гешев.. Хидрострой. Разрови се.

 98. 98 Профил на C est la vie
  C est la vie
  Рейтинг: 632 Неутрално

  "Всички отпадни води от фекалната канализация на варненския кв. "Аспарухово" с над 27 хил. жители месеци наред се изливат безконтролно във Варненското езеро. "

  Изливат се и не само в езерото. Цялата държава се офекалила.Наводнения, водни кризи, замъсени реки и езера, изгаряне на токсични отпадъци и т.н. . България днес е много тъжна картинка.

  Технологиите трябва да вършат тежката работа, за да могат хората да вършат нещата, които ги правят най-щастливи. Лари Пейдж, Гугъл
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK