Положението става "извънредна епидемиологична обстановка" - какво се променя

Положението става "извънредна епидемиологична обстановка" - какво се променя

© Правителствена информационна пресслужбаПравителството няма да поиска удължаване на извънредното положение заради коронавируса, което изтича на 13 май, но част от ограниченията и държавните инициативи за подпомагане на бизнеса и гражданите ще продължат да действат и след това за две месеца, а някои и повече, съобщи в понеделник вечер министърът на финансите Владислав Горанов на пресконференция в Министерски съвет. Това стана ден, след като премиерът Бойко Борисов обяви, че се върви към санитарно извънредно положение. Днес Борисов не присъства на пресконференцията, на която освен Горанов, бяха здравният министър Кирил Ананиев, правосъдният Данаил Кирилов и на транспорта Росен Желязков.


Положението става "извънредна епидемиологична обстановка" - какво се променя

© Правителствена информационна пресслужба


Решението да не се удължава извънредното положение, но да останат част от мерките, е взето на виртуално извънредно заседание на кабинета, проведено днес. Горанов уточни, че ограниченията, свързани с епидемиологичната обстановка, ще се налагат от здравния министър, чиито правомощия ще бъдат прецизирани с промени в Закона за здравето.


Извънредното положение беше въведено на 13 март. Предложенията за промените в законодателството, които ще позволят да не се продължава, ще бъдат внесени за одобрение в парламента утре. Владислав Горанов уточни, че коалиционните партньори приемат предложените текстове. Той очаква подкрепа и от други партии.


Остава карантината за идващите от чужбина
Здравният министър Кирил Ананиев уточни, че промени в два члена на Закона на здравето му дават право с наредба да определи условията и реда за задължителна изолация на болните, заразоносителите, контактните и влизащите от чужбина. В отговор на въпрос, той уточни, че задължителната карантина, за идващите от чужбина, остава.


Освен това, по предложение на главния държавен здравен инспектор, Ананиев ще може да налага извънредни противоепидемични мерки за територията на цялата страна или отделни райони от нея.


Владислав Горанов обясни, че извънредното положение няма да се удължава, защото с него се ограничават демократични инструменти, което се използвало от политиците от опозицията за атаки срещу правителството.


Съдебната система заработва


Министърът на правосъдието Данаил Кирилов съобщи, че от 13 май се възстановява пълната работа на съдебната система. Остават ограниченията за частните съдебни изпълнители да налагат запори и да пристъпват към принудителни вземания.


Кирилов уточни, че ще има актове на министъра на здравеопазването с общо действие и административни актове, които ще могат да се обжалват пред Административния съд. Той ще има 2 месеца да ги разгледа, а след решението му ще има възможност за обжалване на две инстанции. По настояване на премиера остава ограничението да няма запори върху всички доходи.


Външното оценяване на учениците се отменя


Данаил Кирилов уточни, че с промени с други нормативни актове през тази учебна година няма да има национално външно оценяване за учениците в 4 и 10 клас. То може да се проведе в началото на следващата учебна година.


Положението става "извънредна епидемиологична обстановка" - какво се променя

© Правителствена информационна пресслужба


Владислав Горанов поясни, че мярката 60/40 и другите инициативи за подпомагане на бизнеса и хората, изпаднали в затруднение, ще се продължат с два месеца до края на юни.


Данаил Кирилов поясни още, че се потвърждават голяма част от мерките в областта на държавната собственост, на Закона за развитие на културата, на Закона за културното наследство, нови мерки по отношение на пречистването на водоизточниците, мерки за осигуряване на електроподаването на лечебните заведения, данъчни и акцизни мерки, предприети в основния закон за извънредното положение, включително и в закона за корпоративното облагане.


Министърът на транспорта Росен Желязков коментира, че приетият проектозакон, не обхваща изчерпателно всички случаи за уреждане на преодоляване на последиците от пандемията. "Той е една рамка за връщането на нормалността в икономически, политически и стопански оборот в страната. От гледна точка на ограничителните мерки те се концентрират само в министъра на здравеопазването по предложение на главния държавен санитарен инспектор. Затова те са изчерпателно изброени", допълни Желязков.


Положението става "извънредна епидемиологична обстановка" - какво се променя

© Правителствена информационна пресслужба


Министърът поясни, че записаните текстове в преходните и заключителни разпоредби в законопроекта засягат всички онези мерки, които са въведени със Закона за извънредното положение, но следва да продължат действат след прекратяване на извънредното положение.


Променените текстове в Закона за здравето


Чл. 61. (1) На задължителна изолация и болнично лечение подлежат лица, болни и заразоносители от холера, чума, вариола, жълта треска, вирусни хеморагични трески, дифтерия, коремен тиф, полиомиелит, бруцелоза, антракс, малария, тежък остър респираторен синдром и туберкулоза с бацилоотделяне.


(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Когато съществува заплаха за здравето на гражданите от болести извън посочените по ал. 1, министърът на здравеопазването може да разпореди задължителна изолация на болни, на заразоносители, на контактни лица и на лица, които са влезли на територията на страната от други държави.


(3) (Доп. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г.) Задължителната изолация и лечението на лицата по ал. 1 и 2 се извършват със заповед на ръководителя на съответното лечебно заведение по предложение на лекуващия лекар или на лекаря, насочил пациента за хоспитализация. Заповедта подлежи на незабавно изпълнение.


(4) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Изолация и лечение на лица по ал. 2 може да се осъществява в домашни условия след преценка на съществуващия епидемичен риск от лекуващия лекар или след консултация с епидемиолог или специалист по инфекциозни болести.


(5) (Нова - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 02.06.2009 г.) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


(6) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Обжалването по ал. 5 не спира изпълнението на заповедта.


(7) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 14.12.2010 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Редът за изолация на болните от заразни болести се определя с наредбата по чл. 60, ал. 2.


Положението става "извънредна епидемиологична обстановка" - какво се променя

© Правителствена информационна пресслужба

Чл. 63. (1) При възникване на извънредна епидемична обстановка министърът на здравеопазването въвежда противоепидемични мерки на територията на страната или на отделен регион.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Мерки по ал. 1 на територията на отделна област или община могат да се въвеждат и от директора на съответната регионална здравна инспекция.

(3) (Нова - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лечебните и здравните заведения независимо от собствеността им са длъжни да изпълняват въведените мерки по ал. 1 и 2.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Държавните и общинските органи създават необходимите условия за изпълнение на мерките по ал. 1, а средствата за осъществяването им се осигуряват от държавния бюджет, съответно от общинските бюджети.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) При опасност от възникване и епидемично разпространение на заразни болести държавните органи, общините, физическите и юридическите лица са длъжни да оказват пълно съдействие на органите за държавен здравен контрол.

(6) (Нова - ДВ, бр. 23 от 2020 г., в сила от 14.03.2020 г.) Мерките по ал. 1 могат да включват и забрана за влизане на територията на страната на граждани на други държави, в случай на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България, както и членовете на техните семейства.

(7) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) Мерките по ал. 1 може да включват и временно ограничаване придвижването на територията на страната, както и временно спиране или ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите, в случаи на обявено извънредно положение по чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република България.

(8) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2020 г., в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение) При въведени противоепидемични мерки по ал. 1 или 2 контактните лица на болните от заразни болести не може да откажат извършването на изследване с цел установяване на носителство на заразна болест.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (86)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на dedoliben
  dedoliben
  Рейтинг: 1620 Любопитно

  А КППта та кога?

  "Моите министри са англофили, моите генерали са германофили, моят народ е русофилски, само аз останах българофил". Цар Борис III
 2. 2 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2717 Неутрално

  До коментар [#1] от "dedoliben":

  От шести май.

  Борисов като комунист няма така лесно да се откаже от падналата му от небето възможност да ограничава свободата на нас нормалните българи.

 3. 3 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5348 Неутрално

  Имаме 5 НОВИ починали от сутринта до момента според Дж. Х.

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 4. 4 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 705 Любопитно

  А Държавните Съди Изпълнители? Или не знаят, че има и такива?

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 5. 5 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 705 Любопитно

  А Държавните Съди Изпълнители? Или не знаят, че има и такива?

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 6. 6 Профил на Rhapsody of Fire
  Rhapsody of Fire
  Рейтинг: 705 Любопитно

  А Държавните Съди Изпълнители? Или не знаят, че има и такива?

  Путинофилите и Тръмпанарите възприемат: Учтивия- за лицемер; Възпитания-за слабак;Толерантния-за гей; Културния-за лигльо; Разумния-за будала; Образования-за соросоид.
 7. 7 Профил на nema_labavo
  nema_labavo
  Рейтинг: 2129 Весело

  На извънредно виртуално заседание :))

 8. 8 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5018 Неутрално

  Извънредна епидемиологична обстановка без епидемия, с министър, който дреме под натиска на възрастта. Защо не дадат правомощия по места да се решава.

 9. 9 Профил на edt13571413
  edt13571413
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Отново НИЩО за КПП-тата?!
  Няма да се учудя ако не ги премахнат!

 10. 10 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5018 Неутрално

  До коментар [#9] от "edt13571413":

  Премахват ги от Гергьовден.

 11. 11 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1612 Неутрално

  Георги Пауновски , не се казва ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА обстановка , а ЕПИДЕМИЧНА обстановка ! А науката за епидемиите се нарича ЕПИДЕМИОЛОГИЯ ! Надявам се , че съм достатъчно ясен ! Друг път не изпадай такова положение ! Ти сигурно си чел и други книжки освен "Винету "!

 12. 12 Профил на hamiltonf
  hamiltonf
  Рейтинг: 4262 Неутрално

  Не мога да повярвам, колко навременни мерки взеха по това извънредно положение, както в началото, така и в последната седмица. Изоставането е при икономическите.

  Старши подофицер Сава Геров, Първа пехотна софийска дивизия, герой, за когото се знае твърде малко... Вечна му памет!
 13. 13 Профил на edt13571413
  edt13571413
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#10] от "Тsonkooo":

  Вече не съм сигурен!

 14. 14 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4226 Любопитно

  До коментар [#1] от "dedoliben":

  " А КППта та кога?"

  До сряда следобяд ! Така поне ни уверява властта !

 15. 15 Профил на samoedin
  samoedin
  Рейтинг: 4226 Неутрално

  До коментар [#2] от "deaf":

  " От шести май.

  Борисов като комунист няма така лесно да се откаже от падналата му от небето възможност да ограничава свободата на нас нормалните българи."

  Всичко се връща ! С лихвите !

 16. 16 Профил на stargate
  stargate
  Рейтинг: 2686 Неутрално

  До коментар [#6] от "Rhapsody of Fire":


  А Държавните Съди Изпълнители? Или не знаят, че има и такива?
  —цитат от коментар 4 на Rhapsody of Fire


  Няма такова нещо "съдия изпълнител", има СЪДЕБЕН изпълнител, демек изпълнител на съдебно решение.

 17. 17 Профил на edt13571413
  edt13571413
  Рейтинг: 8 Неутрално

  До коментар [#14] от "samoedin":

  Има ли някой, който все още вярва на уверенията на властта?

 18. 18 Профил на Котаракът на Шрьодингер
  Котаракът на Шрьодингер
  Рейтинг: 1393 Неутрално

  Разбрах. Извънредното положение няма да се удължава и да се нарича извънредно, за да не го нарича опозицията извънредно и така да се спекулира, че е извънредно, пък то вече си е един вид нормално. Щото когато реши министърът на здравеопазването, че му трябва извънредно положение, ще си го въведе, но няма да го нарича извънредно. Сега остава, за да не се спекулира с понятията, безработните вече да ги наричаме лица, почиващи си от трудова дейност, а фалиралите фирми - фирми, загубили финансови възможности за дейност. Чиста работа, невероятна находчивост на ГЕРБ. Впечатлен съм!

 19. 19 Профил на 2.5
  2.5
  Рейтинг: 2450 Неутрално

  Най-после!
  Предстои да видим, колко адекватна ще е политиката оттук насетне, защото сега идва трудното.

  I Want To Believe
 20. 20 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1147 Любопитно

  "Извънредното положение няма да се удължава и да се нарича извънредно, за да не го нарича опозицията извънредно и така да се спекулира, че е извънредно, пък то вече си е един вид нормално."

  Опозиция ли. Каква опозиция...

 21. 21 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Законът ни за действия при извънредни ситуации, който уж беше закона, който беше за такива случаи, се оказа, че е бил за парлама. Затова никой не си и помисли да го ползва.

  Законът за извънредното положение, който приеха преди месец и нещо, както се казва на партиен език "беше едно навременно решение, което изигра своята роля" :)

  Сега за 1 ден ще приемат още по-велик закон - за "санитарното" извънредно положение. Лично премиерът генерал Борисов го бил одобрил :)))

  Аз предлагам направо да приемат генерален "Закон за международното положение". Ние ще го одобрим, понеже още помним фразата "Да живее международното положение"!

 22. 22 Профил на Тsonkooo
  Тsonkooo
  Рейтинг: 5018 Неутрално

  До коментар [#11] от "doroteus":

  Щом е в кавички, тази дума са използвали овластените.

 23. 23 Профил на Smoke
  Smoke
  Рейтинг: 931 Неутрално

  Георги Пауновски , не се казва ЕПИДЕМИОЛОГИЧНА обстановка , а ЕПИДЕМИЧНА обстановка ! А науката за епидемиите се нарича ЕПИДЕМИОЛОГИЯ !
  —цитат от коментар 11 на doroteus

  Човекът е поръчков списвач на поръчкови хвалебствени стаии за автомобили. Не очаквай от него нещо повече.

 24. 24 Профил на бАрни
  бАрни
  Рейтинг: 581 Гневно

  Оставка толупи! Дейбъ и ГЕРБаджийската измет!

 25. 25 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  Отново НИЩО за КПП-тата?!Няма да се учудя ако не ги премахнат!
  —цитат от коментар 9 на edt13571413


  На тия КПП-та събират данни кой бизнес да откраднат.

 26. 26
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 27. 27 Профил на geordgeo
  geordgeo
  Рейтинг: 1151 Любопитно

  Нищо не разбрах, честно. Ще има ли извънредно положение след 13-ти, няма ли или ще има нещо друго, ама ще е като извънредното положение?! То бива изказвания, бива, ма ни взеха за мезе. И народа гледа, слуша и... най-вероятно ще си прави каквото си иска, както беше и досега...

 28. 28 Профил на Voiko
  Voiko
  Рейтинг: 1049 Неутрално

  Най-лошото е, че тези 2 месеца се оказаха недостатъчни за ликвидирането на епидемията в България. Бизнесът обаче и в бъдеще ще търпи загуби, поради което с отмяната на извънредното положение не отпада необходимостта да бъде подпомаган.

 29. 29 Профил на Dobromir Dobrev
  Dobromir Dobrev
  Рейтинг: 124 Неутрално

  След 13 май не Народното събрание, а изпълнителната власт в лицето на Падишаха, ще решава кое ще е извънредно и кога. Здравният министър ще подписва всичко, което Божеството му каже. Понеже познаваме нрава на премиера и неговата склонност да си променя мнението по десет пъти на ден най-малко, дядо Ананиев ще подписва и ще отменя... та пушек ще се вдига. Циркът предстои в условията на почти тиквена диктатура.

 30. 30 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1147 Весело

  Оставка толупи! Дейбъ и ГЕРБаджийската измет!
  —цитат от коментар 24 на бАрни


  Пише се тУлупи...

 31. 31 Профил на yavooor
  yavooor
  Рейтинг: 1088 Неутрално

  След 13 май не Народното събрание, а изпълнителната власт в лицето на Падишаха, ще решава кое ще е извънредно и кога. ...
  —цитат от коментар 29 на Dobromir Dobrev

  А сега как е?

 32. 32
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 33. 33 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 1147 Неутрално

  "Най-лошото е, че тези 2 месеца се оказаха недостатъчни за ликвидирането на епидемията в България."

  Мдаа, генерал Мутафчийски ще ни липсва. Няма да има кой да плаши хората.
  Признайте си го, де...

 34. 34 Профил на бАрни
  бАрни
  Рейтинг: 581 Гневно
 35. 35 Профил на deaf
  deaf
  Рейтинг: 2717 Неутрално

  След 13 май не Народното събрание, а изпълнителната власт в лицето на Падишаха, ще решава кое ще е извънредно и кога. Здравният министър ще подписва всичко, което Божеството му каже. Понеже познаваме нрава на премиера и неговата склонност да си променя мнението по десет пъти на ден най-малко, дядо Ананиев ще подписва и ще отменя... та пушек ще се вдига. Циркът предстои в условията на почти тиквена диктатура.
  —цитат от коментар 29 на Dobromir Dobrev  До коментар [#29] от "Dobromir Dobrev":

  Комуниста Борисов никога не си е променял мнението! Той се ПРЕСТРУВА,че си сменя мнението. Още от самото начало той знае по даден въпрос какво ще направи,но се държи като луд и разиграва циркове...

 36. 36 Профил на goofy
  goofy
  Рейтинг: 387 Неутрално

  Странно как изобщо се заговори за отмяна на мерките и неудължаване на извънредното положение в момент, в който отчитахме най-висок брой заразили се. Докато при обявяването изпреварихме редица европейски страни, то сега сякаш влязохме в един тон с тях най-вероятно, за да заработят по-бързо съвместно икономиките. Вярно, реално у нас извънредното положение бе най-дълго, но пък се налага заради състоянието на здравната ни система.

  Както и да е. Мъни рулз. Явно народът не може да кара повече от месец на хляб, сирене и домашни драми в името на спасени животи.

  ПП: Испанците едва онзи ден въведоха задължителното носене на маски в градския транспорт. Немците- миналата седмица. Да ме извиняват всички фанатично възхваляващи тези извънземно, феномелно, уникално развити страни, пред които може само с навлажнени очи да мечтаем да им имаме стандарта и мирогледа, ама....егаааааааааааааааати показанато БЕЗДУШИЕ, направо БЕЗОТГОВОРНОСТ при толкова хиляди починали в тези страни!!! Да им е живо и здраво БВП-то.

 37. 37
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 38. 38 Профил на Вера Су
  Вера Су
  Рейтинг: 346 Неутрално

  Както и да е. Мъни рулз.
  —цитат от коментар 36 на goofy

  Е има си хас. Днес четох какво се отваря в Европа - музеи, театри, кина. Тук кръчми.

 39. 39 Профил на Dobromir Dobrev
  Dobromir Dobrev
  Рейтинг: 124 Неутрално

  Испанците едва онзи ден въведоха задължителното носене на маски в градския транспорт. Немците- миналата седмица.
  —цитат от коментар 36 на goofy
  Ако ще маските да ги направят задължителни до края на земния път на българите, ще продължат да се носят като брадата на дядо Коледа и около врата, от което няма никакъв смисъл. Като се има предвид как на нЕкои хора от 15 години всеки ден им се говори през медиите да не вярват на телефонни измами и те пак хвърлят пари... ще трябват поне 15 години да се научат как да слагат правилно лицева маска и как правилно да си мият ръцете и нЕкои други телесни части.

 40. 40 Профил на madam.fani
  madam.fani
  Рейтинг: 8 Весело

  Днес четох какво се отваря в Европа - музеи, театри, кина. Тук кръчми.
  —цитат от коментар 38 на Silence


  Що бе, Лувъра по-малко печеливш ли е от некое кафене на Шанца?

 41. 41 Профил на geordgeo
  geordgeo
  Рейтинг: 1151 Неутрално

  До коментар [#32] от "Madam.Fani":

  Много си умен, а? Щото си написал едно неманищо, ок?...

 42. 42 Профил на Вера Су
  Вера Су
  Рейтинг: 346 Неутрално

  До коментар [#40] от "Madam.Fani":

  Не иде реч за пари, а КОЙ ще ги вземе тия пари.

 43. 43 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 2359 Весело

  Опсайт….времето ще покаже , кой е крив и кой е прав !

 44. 44 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1150 Неутрално

  Доколкото рабирам, решението за въвеждане се взима от правителството и се въвежда след вот на депутатите. Сега срока на де факто продължаващото извънредно положение може да бъде удължаван само и единствено по волята на правителството ... демек Баце. Значи цялата гимнастика е да се шунтира събранието . То пък от своя страна не е разпуснато, ама си е на повикване ... нещо като ония с ... най- древната професия :)

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 45. 45 Профил на krummm
  krummm
  Рейтинг: 604 Неутрално

  Такива идиоти нямало и в каменната ера.

 46. 46
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 47. 47 Профил на koko65bg
  koko65bg
  Рейтинг: 765 Неутрално

  Решението да не се удължава извънредното положение, но да останат част от мерките, е взето на виртуално извънредно заседание на кабинета, проведено днес.

  А на виртуалното заседание министрите имали ли са връзка с главния си мозък или не?

 48. 48 Профил на b_52_strato
  b_52_strato
  Рейтинг: 730 Неутрално

  А от къде идва терминологията?

  Щото съм сигурен, че нито потомствения комуняга Боку,
  нито овършалия изпитите на свищовската академия(?!) бездомен мушмурок,
  нито бай Ананиев, назначен за заповедник на простотиите

  са чували през живота си терминът
  "извънредна епидемиологична обстановка"

  Откъде го чуят?

  Ми аверите на Боку се разбират помежду си с думички като "толуп", най-много стигат до "шменти - капели".

  Откъде Боку би знаел кво значат цели три букви наредени една след друга?!

  Забранявам на бокулизачи и комуняги да четат постингите ми!
 49. 49 Профил на pantarea
  pantarea
  Рейтинг: 466 Неутрално

  Заплатите, заплатите! Променят за да могат да си получават отново заплатите, от които ги накара Той да се откажат докато е извънредното положение. Това е истината като ги знаем.

 50. 50 Профил на Костадин Иванов
  Костадин Иванов
  Рейтинг: 3383 Неутрално

  До коментар [#36] от "goofy":

  "Да ме извиняват всички фанатично възхваляващи тези извънземно, феномелно, уникално развити страни, пред които може само с навлажнени очи да мечтаем да им имаме стандарта и мирогледа............"
  ============
  Няма никакво значение какво се случва в тези страни, това винаги е най-правилното. Там могат да пият белина, но винаги са по-умни от нас. Клошарите им са богати и щастливи, малцинствата - интегрирани.
  Когато вземат заеми, не ги връщат, за разлика от нас, дето ги връщаме, без да сме ги взели.... Така е било и през 1762, по думите на Паисий.

  Еретик
 51. 51
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 52. 52 Профил на helemong
  helemong
  Рейтинг: 194 Неутрално

  БиБи и неговите 4 тулупи обясняват, какво смятат да правят по лошо и от стратега Пенев. Крайно време е да го вземат за говорител на това смешно правителство.

 53. 53 Профил на del40
  del40
  Рейтинг: 167 Неутрално

  Баааа,мисирките изригнаха като за последно,мухахаххаха!

 54. 54
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 55. 55 Профил на бАрни
  бАрни
  Рейтинг: 581 Гневно

  Искам всяка сутрин телевизийте да дават справка :
  1.Починали от рак.
  2.Починали от сърдечно-съдови заболявания.
  3.Починали от Ковид-19 и съпътстващо заболяване.
  Може и клипове да показват как умират хората...

 56. 56 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7876 Неутрално

  До коментар [#51] от "Madam.Fani":

  Вас да не са ви назначили тази вечер за главен трол на ГЕРБ.

 57. 57
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 58. 58 Профил на rdb41527334
  rdb41527334
  Рейтинг: 1163 Неутрално

  Руски тролове заливат коментарите и фейсбук с лъжи и пропаганда. Хибридната война на Путин срещу България взима все по заплашителни размери. Бъдете внимателни и не позволявайте да ви промие мозъците


 59. 59 Профил на nickbg
  nickbg
  Рейтинг: 10 Неутрално

  Това значи ли, че до 13.07 няма да дойде нито един чужд турист, защото ще трябва две седмици да е под карантина?

 60. 60 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 844 Неутрално

  "извънредна епидемиологична обстановка"..... Фекално икономическа герберастка........ Обществени поръчки на юруш за доставка на ток за БДЖ....... нафта за БДЖ.... и т.н .детски болници за по 100 милиона ..... 1,6 милярда минаха яко дим... Даже и яхтени пристанища ...... Вътрешен дълг.....колко листваха? 1 милярд - 1.2......от януари?.......

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 62. 62 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 844 Неутрално

  Като мине тая дивотия, ще се види как ГЕРБерастите...3 милярда 3,4.... лева са метнали без обществени поръчки на структури определящи "галфони" ....... !!!!!!!!!!!!!

 63. 63 Профил на magnas
  magnas
  Рейтинг: 774 Разстроено

  Пак ще си караме голфа, ама ще му казваме мерцедес?
  Така и не разбрах защо е цирка по отмяна на името...
  Но разбрах, че ключови министерства са оглавени от семпли и посредствени хорица, а единият от тях е дори нагъл/ макар че смени 30-боновия часовник с пластмасов/.

 64. 64 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 844 Весело

  Колко е "дълга" от вътрешния пазар под формата на ДЦК. .....????? Колко ??????

 65. 65 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 696 Неутрално

  Положението става "извънредна епидемиологична обстановка" - какво се променя

  Ами доста тъпичък въпрос . Отговора е в самото заглавие - ПАНДЕМИЯ е заменена с ЕПИДЕМИЯ . А замяната означава буквално , че в България е останала само епидемия , след като пандемията , която е СВЕТОВНО събитие , вече не съществува . Според решенията на тези , които твърдят , че в България има ЕПИДЕМИЯ . кОЕТО Е РЕГИОНАЛНО ЯВЛЕВИЕ , КОЕТО НЕ НАДХВЪРЛЯ ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА ИЛИ КОНТИНЕНТА . < Респект , ЕКСПЕРТИ .

 66. 66 Профил на kotkaraka_iik
  kotkaraka_iik
  Рейтинг: 9 Неутрално

  На мен най ми харесват идеите за 14 дни задължителна карантина ако идваш от чужбина. Дори ако имаш направен тест и теста показва че не си болен от нашумелия вирус. Да не се получи накрая на годината една "изненада" че чуждестраниите инвестиции, разбирай Българи дошли да си харчат парите в България са избрали Гърция и Испания например. Щото аз да дойда и да седя 14 дни затворник няма да е. Ще отида в нормална държава на почивка. Гърция е по-добре от нашето черноморие по-принцип а с тези глупости дори няма да се замисля.

 67. 67 Профил на realismisthename
  realismisthename
  Рейтинг: 656 Неутрално

  БГ журналистите за пореден път доказват, защо са номер 111 на планетата. И ме, не ви е боко, доко и коко виновен, вие сте си такива. Достойно 111-то място. Защо ще питате? Защото има КПП-та около цяла София. Напълно безсмислено, нагло и идиотско погазване на правата на хората, загуба ма време и пари.... ама много врмее и много пари. Иначе можеш да дойдеш до София, да парлираш в божурище и да хванеш градския; но ако си с кола - КПП и декларация. Пародия. И мерките, и щаба и 111-тото място е заслужено.

 68. 68 Профил на realismisthename
  realismisthename
  Рейтинг: 656 Неутрално

  Можете да попитате журналисти от 11-то място (от 111тата ви позиция и 11-то е успех) - как биха реагирали на тази гавра, пародия и малоумщина с КПП-тата.
  Жокер - щяха да вдигнат врява да небесата, да разнищят тази пародия до небесата и да набутат всички мозъци зад операцията в обществено изгнание. Е да ама ние си имаме шампоани, шампиони исках да напиша на 111-то място.

 69. 69 Профил на Хакуна Матата !
  Хакуна Матата !
  Рейтинг: 628 Неутрално

  До коментар [#27] от "Дългия":

  Нищо не разбрах, честно. Ще има ли извънредно положение след 13-ти, няма ли или ще има нещо друго, ама ще е като извънредното положение?! То бива изказвания, бива, ма ни взеха за мезе.
  -------------
  Много от нещата ще си останат незаконни, но това няма да ги прави забранени. Така, по йезуитски се управлява територията. Промяна няма. Няма и да има докато шайката кадрува.
  Сега разбра ли ?

  Stupid people make me sick
 70. 70 Профил на MPetr
  MPetr
  Рейтинг: 844 Весело

  Аха...... беше нещо "фекална"......сега вече е "извънредна епидемиологична" ....... Яко.......

 71. 71 Профил на КМЕТ В СЯНКА
  КМЕТ В СЯНКА
  Рейтинг: 5348 Неутрално

  Започва управление на държавата с декрети .

  ИСТИНАТА Е ПО-СИЛНА ОТ ВСЯКА ВЛАСТ !ДОБРИЯТ ДАНЪКОПЛАТЕЦ СЕ ОСИГУРЯВА 40 ГОДИНИ И СЕ ВЪЗНАСЯ 2 МЕСЕЦА ПРЕДИ ПЕНСИОНИРАНЕТО !!!
 72. 72 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 1995 Неутрално

  Сега много хора казват,че ограничителните мерки наложени от правителството спрямо covid19 са алогични и безмислени,но аз не съм съгласен с тях. Мерките са логични и целенасочени,за да разбият икономиката на страната,която и без това вървеше към рецесия. Ако не бяха въвели карантината и икономиката слиза надолу,щеше да се види некадърността на правителството,а сега ще се оправдават с вируса и те не са виновни. Това вече се вижда в изказванията на министър Ангелкова,която каза че тя не е виновна за ситуацията в туризма,и че тя не е създала този вирус,и не е виновна за ситуацията. В същото време тя няма план за излизане на туризма от това положение след приключване на пандемията.

 73. 73 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 4220 Весело

  Влади Горанов от де извади туй карирано костумче? Кръстника що не му купува нови дрехи?!

  klimentm
 74. 74 Профил на lz2
  lz2
  Рейтинг: 2343 Неутрално

  Извънредна епидемиологична обстановка без епидемия, с министър, който дреме под натиска на възрастта. Защо не дадат правомощия по места да се решава.
  —цитат от коментар 8 на Тsonkooo


  Вие сте непоправими неадекватници! Искате непременно местно самоуправление /защото така ако спечелите кматство по-лесно се краде/ а като се оплескате и над ушите виете до Бога, че държавата трябва да ви оправя! Справка-Перник!

  ПравописА е поле за изява на неграмотните!
 75. 75 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2335 Неутрално

  До коментар [#66] от "kotkaraka_iik":

  Абе не се бъркай ,никой не те и иска тук , и да имаш тест ,няма сигурност ,че не си заразен ,както се видя , сума ти и орки от развития ,хубав и скъпо платен свят се изпочупиха да пътуват насам ,към лошата ,бедна и нещастна , с лоша здравна система България ,за да се лекуват тук ,не там ,така ,че колкото по малко идвате ,толкова и за нас тук по добре ,да не ни сеете зараза , поне следващите 2 години ,никой не е ревнал тук нито за вас ,нито за парите ви ,нито за заразите ви .

 76. 76 Профил на dark'star
  dark'star
  Рейтинг: 2533 Неутрално

  Пак да питам :
  Винетките няма ли да ги удължат със срока на действие на КПП-тата.
  Ние сме си ги платили, а ТЕ не ни пускаха да си ги ползваме ?!

  КОНТРА_ТРОЛ_ БАН_ХАКЕР от ПОЕТИЧЕСКИЯ фланг на НАТО
 77. 77 Профил на Bai nik
  Bai nik
  Рейтинг: 2335 Неутрално

  До коментар [#72] от "Toni Ivanov":

  Мерките нито са излишни ,нито са неправилни, точно обратното е ,разхлабването сега може да доведе само до бум на болните ,а никой не отчита ,че здравната система няма обезпеченост откъм кадри , в областните болници са останали по 1 максимум 2 инфекционисти , вчера обявиха ,че Видинската болница не приема повече болни ,а в Пирогов и големите софийски болници след 20-30 човека в реанимации ,обявявят ,че нямат места , същото е във всички окръзи.Някой може ли да обясни ,ако се получи огнище като във Видин с десетки болни или недай се боже се разрастне , кой къде точно смята да влезе да се лекува , линейката къде ще го закара и още по важното ,точно кой ще го поеме ,при нивото на заплащане на нашите медици .Другия важен въпрос ,на който никой не търси отговор , някой смята ли ,че ще останат изобщо медици ,след като се отвори ЕС след пандемията ,след като ножицата в заплащането на същите тук и там скочи от 10 до 20 пъти ,колко трябва да е мазохист един медик ,за да откаже 6000 евра начална заплата без специалност в Германия или 10000 със специалност на месец и 3000 начална за среден мед персонал , срещу 400 до 750 евра тук ,някой мисли ли си ,че медиците ще хукнат да си рискуват живота тук вече за нищо и ще имат кого да плюят и бият ,за да ги лекуват веднага и безплатно .

 78. 78 Профил на waterfall
  waterfall
  Рейтинг: 947 Неутрално

  "Владислав Горанов обясни, че извънредното положение няма да се удължава, защото с него се ограничават демократични инструменти, което се използвало от политиците от опозицията за атаки срещу правителството." Тоест - обратното също трябва да е валидно: че извънредното положение е въведено с цел да се ограничат демократичните инструменти! поради някакъв личен интерес на правителството, а не по някаква си друга причина, но щом опозицията е надушила тайните планове на управляващите, го премахваме, за да не бъдат те атакувани!!!!

 79. 79 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  Комунистите в България, както всички добре знаем, са организирани в три профилирани идеологически крила - ортодоксални - БСП, радикални - ДСБ и либерални - ДПС.
  —цитат от коментар 26 на Madam.Fani

  Има и обслужващ персонал /шофьори, келнери и т.н./. На ГЕРБ е поверено разнасянето на порциите, т.е. келнер. За тази цел им е отпуснат и джип. Разпределянето на порциите както го знаем се прави от Доган.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 80. 80 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  На мен най ми харесват идеите за 14 дни задължителна карантина ако идваш от чужбина.
  —цитат от коментар 66 на kotkaraka_iik

  То пък една карантина... Да не мислиш, че от самолета ги забират и пращат в някаква болница? Попълват една декларация "Ще карам карантина еди къде си", може и да си заразен качваш се на рейса да заразиш още 20-30 и след това има да те търсят... не че са се засилили.

  Цели самолети пускат без да ги погледнат та 100,000 гастарбайтери ще следят дали си стоят в карантината. Да не говоря, че дори при въведено извънредно положение напълниха Банско със заразени скиори.

  Мижи да те лажем е всичко, просто терор над стадото че е покорно малко да се почувстват силни и на власт, истинската епидемия спокойно си шества.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 81. 81 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  Абе цялата история е като с ромите... или афроамериканците. Всички знаят за какво става дума, но се правят че това не е онова.

  Понамирисва ми на питания към Конституционният съд. Защото конституцията точно определя, че например свободата на придвижване може да се ограничава само в извънредно или военно положение. Обявено с акт на парламента и с определен срок на действие, не може безкрайно. И същото и за други свободи.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 82. 82 Профил на Fred
  Fred
  Рейтинг: 2321 Неутрално

  Странно как изобщо се заговори за отмяна на мерките и неудължаване на извънредното положение в момент, в който отчитахме най-висок брой заразили се.
  —цитат от коментар 36 на goofy


  Нищо странно няма, идва туристическият сезон. Това съм го предвидил още преди 1 месец. Отделно Горанов го каза, да пускаме ресторантчета и останалото, че пълнят с ДДС бюджета. МИЛИАРДИ трябва да се крадат, за последно е.

  Радвай се на топлото слънце, че като се махнат туристите и дойде зимата такъв Супер Извънреден Ярем ще ти нахлузят на врата, че сегашното ще изглежда райски живот. Крадене като за последно е, тези власт повече няма да видят.

  Юда се продаде за 30 сребърника, а ДБ на БСП за 8 районни кмета.
 83. 83 Профил на Лео
  Лео
  Рейтинг: 1294 Неутрално

  Дневник, цитираните цленове от закона са тези, които важат в момента. Къде са новите, които се предлагат за след 13.05?

 84. 84 Профил на ppopov_67
  ppopov_67
  Рейтинг: 638 Неутрално

  Макар че отдавна ми е ясно какви некадърници ни "управляват", вчера изгледах цялата им изява. За пореден път особено ме впечатли Барни Ръбъл, който отново сричаше, опитвайки се да чете и да ни засипва с алинеи и параграфи. А пък момчето, дето не си плаща наема - с сложни словесни еквилибристики, напълно подходящи за баба Пена от Злокучене.
  Единствено Желязков се опита да обясни нещата по разбираем начин, но това не се понрави на водещото момче и то веднага отново ги замъгли.
  А НА ПРАКТИКА НИЩО НЕ СЕ ПРОМЕНЯ, ЗАЩОТО ОТНОВО ОСТАВЯ РЪЦЕТЕ НА "УПРАВЛЯВАЩИТЕ" НИ РАЗБОЙНИЦИ РАЗВЪРЗАНИ.

 85. 85 Профил на venelingeologia
  venelingeologia
  Рейтинг: 1201 Неутрално

  МНОГО СЪМ РАЗОЧАРОВАН И ДОРИ ОТЧАЯН! Нито пандемията в България се държи като пандемия, нито Правителството като такова. Пандемията - с летална ефективност под ефективността на сезонен грипен вирус, а Правителството - с реакциите на пенсионер, който разбира, че са му гепили портмонето. Резултат - овощните ми дръвчета са пълни с листни въшки, а тревата е до пояс... Малко ми дреме за туризма, ресторазтройството и производството на фарове!

 86. 86 Профил на bgkurshum
  bgkurshum
  Рейтинг: 674 Неутрално

  До коментар [#1] от "dedoliben":От шести май.Борисов като комунист няма така лесно да се откаже от падналата му от небето възможност да ограничава свободата на нас нормалните българи.
  —цитат от коментар 2 на deaf


  Сикаджията е потомствен антикомунист. Комунистите са убили дядо му, а на него не са му разрешили да учи за ДС, затова е учил за пожарникар. Също така е и сирак, пак по собствените му думи. От почти 15 г. е вожд на най-голямата дясна партия в България, важен член на ЕНП. Въпреки, че се хвали, че сам си я е направил, всъщност Гроб е проект на есенцията на българската либерална мисъл - Глобална България, с пари от фондациите на немската ХДС. Почти 4 г. е кмет на синя София (която не би си избрала комунист и то 2 пъти поред), а от 11 г. е премиер на 3 десни правителства, и трите избрани с решаващите гласове и на др. десни партии. Също така е близък приятел с всички по-важни десни европейски вождове, които редовно прегръща, както е и "наш кучи син" на партньорските служби, от които е получил много награди и урежда царски посрещания на всякакви началници на служби и друг персонал на партньорите. И т.н., типична антикомунистическа биография.

  На 11.07. да изринем сикаджията и мутренската му шайка! Този път завинаги!
За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK