Съдийската колегия в спор как работи: "Бюрокрация" по правилата или оперативно и "задкулисно"

В крайна сметка след продължително обсъждане съдийската колегия гласува да бъдат разгледани първо предложенията на мнозинството, участвало във видеоконферентна връзка с председателите на административните съдилища от различните съдебни райони

© Дневник

В крайна сметка след продължително обсъждане съдийската колегия гласува да бъдат разгледани първо предложенията на мнозинството, участвало във видеоконферентна връзка с председателите на административните съдилища от различните съдебни райониСъдийската колегия на Висшия съдебен съвет се разцепи на две и влезе в тежък спор по въпроса по какъв начин се вземат решенията и как се работи като двете крайности са - по правилата и "бюрократично" или оперативно и "задкулисно". Оказа се, че колегията е работила паралелно по изготвянето на правила и условия за работата на съдилищата в цялата страна след отпадането на извънредното положение на 13 май.


Това стана известно още в началото на обсъждането на въпроса на днешното заседание. В резултат са постъпили две предложения за правила за работа на съдилищата - едното е на работна група, определена в предходно заседание на съдийската колегия, а другото - на мнозинство от 8 членове на колегията, които са провели онлайн среща с председатели на административните съдилища и са обобщили с техните идеи и предложения.


В началото на обсъждането председателят на Върховния касационен съд (ВКС) Лозан Панов обобщи и другите предложения, които адвокати, съдии и председатели на административни съдилища са изпратили, каквото бе решението на колегията, след което откри дебата. Боряна Димитрова предложи той да бъде оперативен, а не бюрократичен, което даде повод на Атанаска Дишева да вземе думата.
Тя припомни, че още преди две седмици бе излъчена работна група (с участието на Лозан Панов, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Боряна Димитрова), която да обобщи всички предложения и виждания на ръководителите на административните съдилища за това как да продължи работата на съдилищата в страната след отпадане на извънредното положение на 13 май. "В съдийската колегия се работи задкулисно", подчерта
Атанаска Дишева и обясни, че докато работната група е обобщавала предложенията, други 8 членове на съдийската колегия са провели онлайн среща с председателите на административните съдилища и са обобщили техните предложения, като са ги внесли за обсъждане в дневния ред първи по време, преди работната група да приключи със заключението си. Дишева категорично се противопостави на подобен подход на работа, на разделението, "конспирацията и задкулисното обсъждане" на една и съща тема.


Работната група е опитвала да се свърже с Боряна Димитрова, за да разбере дали все пак ще участва, след като вече е заявила такова участие, но е получила отказ. Освен това Дишева обясни, че с онлайн заседанието се нарушават правилата за работата на ВСС, на съдийската колегия, при положение че вече е създадена работна група с решение на същата съдийска колегия.


Цветинка Пашкунова подчерта, че не одобрява подобен стил на работа в съдийската колегия, и обясни, че тя самата е в деликатна ситуация, тъй като не е била част нито от работната група, нито е участвала в онлайн заседанието. Тя обясни, че е прочела предложението на съдийската колегия и е решила, че това са предложенията на работата група, но се оказало, че не е така.


"От една страна, се обезсмисля работата на работната група, обезсмислят се и дебатите. Органите на съдебната власт чакат от нас указания как ще се работи", коментира Пашкунова.


Боряна Димитрова взе думата и обясни, че ВСС не е оперативен орган, а това е нужно и важно, особено в сегашната ситуация. По думите й съдийската колегия работи с безсмислена бюрокрация.


"Не става въпрос за конспирация, задкулисие, за отделяне на групи и групички. Директно заявих на работната група, че няма да участвам в нея. Особено след като преди това два часа и половина ни беше обяснявано как работата на съдилищата не влиза в компетенциите на г-н Панов, с цитиране на членове и алинеи", посочи Димитрова.

"Вместо обсъждане имаше заяждане какво означава това да отваряме и затваряме съдилища и всякакви говорения без никаква продуктивност. Нищоговорене, логорея, крещящо административно безсилие. Аз не вярвам във вашите административни възможности", заяви Димитрова.

От думите й се разбра, че е била проведена онлайн среща с всички председатели на апелативния съд с платформата на Националния институт за правосъдие и съдействието на председателя й Меглена Тачева, били поканени и членове на съдийската колегия.


"Това е подигравка - да ни губите времето повече от 3 часа. В петък до вечерта нямаше написани никакви правила. Няма нужда да прожектирате филми и да вкарвате мнозинството в сюжети. В ситуацията на извънредно положение се налага да бъдем оперативни. Нашето предложение е първо по време, детайлно е и е за поетапно отваряне на съдилищата", заяви Димитрова.


Вероника Имова обясни, че най-важно е непосредствената жива връзка с магистратите, които най-добре очертават най-големите проблеми и притеснения. "Колегите направиха заявка, че се нуждаят от обединяване на нашите усилия, а не разединяване. До петък нямаше никакъв материал от т.нар. работна група, която се сформира, след като Лозан Панов отказа да се срещне с административните ръководители на апелативните съдилища в страната. Бяхме поканени всички, но се отзовахме няколко колеги", разказа Вероника Имова.


По думите й онлайн срещата е била полезна, защото веднага са се очертали проблемите и нужните мерки - за плавно и поетапно възвръщане към нормалния ритъм на работа в съдилищата след отменянето на извънредното положение.


"Не съм съгласна да се подхожда по този начин. От нас се изискват резултати и трябва да се работи, но не бюрократично, а ефективно и преди всичко да не се губи връзката между нас и колегите от страната. Няма нищо конспиративно, нищо непрозрачно, документите и предложенията ни са пред вас", заключи Имова.


Даниела Марчева обяви, че не приема личностните нападки на Дишева, нито пък обвинението за конспирация и задкулисие.


"Направили сме дори повече от работата на работната комисия и дори не сме ползвали администрацията на ВСС - не само сме преразказали предложенията на административните ръководители, а сме ги формулирали по начин, по който да звучат като мерки. Успяхме да напишем и проект за изменение на процесуални закони", обобщи Марчева.


Олга Керелска заяви, че каквото и да се говори и както и да се увърта, трябва да се стъпи на фактите. "Имаше заседание на съдийската колегия и предложение на Боряна Димитрова да изслушаме председателите на административните съдилища. В тази връзка се проведе съвсем добросъвестно обсъждане. Най-малко би трябвало останалите и членове на колегията да бъдат информирани за тази среща. Обсъждало се е при някаква тайна и при секретност. Това е в пълно противоречие с правилата за работа на съдийската колегия. И това се случва за втори път. Първият път беше при обсъждането на одитния доклад за сигурността на системата за случайното разпределение на делата", подчерта Керелска. (Тогава няколко членове на ВСС решиха да изпратят заключението от доклада на прокуратурата, преди то да бъде обсъдено на заседание - бел. ред.)

"Не сме се събрали от детската градина, нито от пионерска организация! И какво значи да обсъждаме предложенията, постъпили първи по време? Това, откъдето и да го погледнем, си е пълно задкулисие. И вървим по една много стръмна пътека", предупреди Керелска.

Изказването й бе прекъснато от Боряна Димитрова с отговор: "Вие сте най-добрите и най-справедливите, всички останали сме в някакви сценарии и филми. Спрете с тези глупост! Ако ви трябва виновен - аз съм виновна!"


Атанаска Дишева отново припомни, че е имало решение на съдийскате колегия, което не се е изпълнило. "Имало е среща с участието на избрани членове на съдийската колегия със съдействието на Тачева. Сега разбирам, че е имало 8 членове на съдийската колегия. Ако бях уведомена, щях да участвам в работата и сега нямаше да говорим за всичко това, но е важно, защото ВСС е колективен орган", подчерта Дишева.


Тя възрази и на мотива, че предложението на осемте представители на съдийската колегия трябвало да бъде обсъждано първо като първо постъпило по време, а след това да се дебатира по предложенията на работната група.


"Не съм разбрала, че се състезаваме по време. Ако някой беше казал, че състезанието е по време, вероятно щяхме да положим усилия да го представим по-рано. Толкова е смешно, че не си струва по-нататъшен дебат. Разбирам за срещи със съдии, а вчера от медиите разбрах, че Магдалинчев и Марчева са участвали в сградата на ВСС на среща с представители на Висшия адвокатски съвет. Не съм била уведомена", коментира Атанаска Дишева.

"Ако това не е задкулисна работа и конфронтация, не знам какво бихте нарекли задкулисна работа и конфронтация. Сега се налага силата на мнозинството, което е формирано и което работи непрозрачно - в разрез с правилника за работата на ВСС и съдийската колегия. Твърди се, че това е дребнотемие, логорея и бюрократизъм. Това е законът и такива са правилата", добави още тя.

По думите на Дишева проектът за решение, представен от мнозинството, не е по-издържан от двата. "Разписани са някои задължения толкова детайлно, че бих ги сравнила с броя на вдишвания и издишвания на минута. Това не може да е правило. Нали се твърди, че административните ръководители са компетентни? Защо да ги лишим от право да мислят и да преценяват спрямо особеностите на конкретната ситуация", заяви още тя.


Председателят на ВКС Лозан Панов опита да сложи край на споровете. "Съдът не може да спре да функционира и да работи, по конституция има важна роля в държавата и трябва да изпълним задълженията си по Закона за съдебната власт. В предходно заседание се взе решение да се изготви становище, ангажира се администрацията на ВСС, която да обобщи тези предложения в срок. Взе се решение за работна група. Това е част от отговорността, която всички ние имаме", подчерта Панов.


По думите му неслучайно и миналия път е споменал за нещо много важно за всички съдилища - закритите съдебни заседания.


"Седмица по-късно вече беше прието, когато се предложи от някой друг. Това е многократно. Спокойно бихме могли да бъдем поканени и ние, да разискваме заедно, за да видим къде са спорните проблеми. Сега, вместо да обсъждаме начина, по който е направено, можеше да обсъждаме самите предложения", обобщи Панов.
По думите му има много общи неща в двете предложения - на работната група и на останалите 8 членове на съдийската колегия.


"Ако имаше добра воля, това можеше да бъде изчистено още преди няколко дни. Сега имаме две предложения и няма съмнение, че мнозинството ще надделее - ясно е кой какво е направил, какви решения са взети, всички вече разбраха", заключи Панов.


В крайна сметка след продължително обсъждане съдийската колегия гласува да бъдат разгледани първо предложенията на мнозинството, участвало във видеоконферентна връзка с председателите на административните съдилища от различните съдебни райони.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (6)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на phuncky
  phuncky
  Рейтинг: 531 Неутрално

  Този ВСС е изгубил всякакъв смисъл в една демократична държава. Двама-трима човека се опитват да работят, другите им пречат всячески.

  Късата памет е най-големият враг на българите.
 2. 2 Профил на К2
  К2
  Рейтинг: 1715 Неутрално

  Ако съдебната власт беше независима както е по конституция , този спор нямаше да е необходим.

  SHADOWS of SOFIA
 3. 3 Профил на Анти Шишковци
  Анти Шишковци
  Рейтинг: 427 Неутрално

  Само слепите и глухите не разбират, че работи по правилата на успялото младо момче на мама.

 4. 4 Профил на Lilith
  Lilith
  Рейтинг: 975 Весело

  "Тя припомни, че още преди две седмици бе излъчена работна група (с участието на Лозан Панов, Атанаска Дишева, Олга Керелска и Боряна Димитрова), която да обобщи всички предложения и виждания на ръководителите на административните съдилища за това как да продължи работата на съдилищата в страната след отпадане на извънредното положение на 13 май. "


  Мале...Горките... Представям си каквъв обем информация са обработили.

  По темата:

  Трябва ли наистина толкоз да се вгълбяват? Тя ша свърши пандемията, докато се разберат.

  Защо на копират от БНБ например, или мерките, взети в Президенстството. По- лесно някак, а и там си имат подобие на организацията в съд:
  Вход, Информация, Деловодство, Заседания, и т.н. И мерки са си взели. :)))

 5. 5 Профил на tsvetko_51
  tsvetko_51
  Рейтинг: 1408 Неутрално

  Не конкретната тема, а подхода е показателен - хората на няКОЙ срещу хората, които се опитват да работят по правилата.
  И ако това беше Бетина Жотева и комисията за РТ, то в случая говорим за съдийска колегия. Щом те не спазват реда и собствените си решения, КОЙ да ги спазва?

 6. 6 Профил на Николай Бучков
  Николай Бучков
  Рейтинг: 1555 Весело

  Важно е да минава времето , както е при всичко останало …….не се надявайте на промени....

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK