Връщането в офисите се отлага засега - препоръките за работа в извънредната обстановка

Връщането в офисите се отлага засега - препоръките за работа в извънредната обстановка

© Георги КожухаровПрепоръката към работодателите за въвеждане на дистанционна работа, която бе издадена за времето на извънредното положение в страната, остава и след замяната му с "извънредна епидемична обстановка", която засега е в сила до 14 юни. Със заповед на здравния министър от днес се указва всички работодатели, според спецификата и възможностите на конкретната трудова дейност, да организират дистанционна форма на труд за служителите си.


Държавата и работодателските организации досега не са предоставяли данни каква част от бизнеса е минал в "дистанционен" режим на работа. Според представително проучване на социологическата агенция "Алфа Рисърч" месец след обявяването на извънредното положение в работните места на всеки пети човек се е наложила реорганизация, като 10% редуват седмици на работа от дома със седмица на работното място, а други 8% са преминали изцяло към т.нар. домашен офис.


Здравният министър дава конкретни правила за противоепидемични мерки и организация на работния процес в случаите, когато дистанционната работа е невъзможна. Те включват:

дезинфекция (конкретен алгоритъм е посочен по-долу);
недопускане до работните помещения на хора с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, хрема и други);
инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;
създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между хората най-малко от 1.5 м;
осигуряване на лични предпазни средства на персонала в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска за лице, шлем, ръкавици и др.).
"Ако работата изисква обслужване на клиенти на разстояние по-малко от 1.5 метра, е задължително използването на защитна маска за лице или предпазен шлем", се казва в заповедта. Има обаче и изключение - когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, който позволява влажно почистване или дезинфекция.
Собствениците или управители на търговски или други обекти с обществено предназначение, които предоставят услуги на гражданите (обществен транспорт, търговски, спортни или културни обекти, администрации, храмове и др.), освен това следва да:

осигурят спазване на дистанция от най-малко 1.5 м между клиентите в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;
осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;
организират контрол на входа по отношение на броя на влизащите хора, така че да не се допуска струпване и да се спазва изискваната дистанция;
поставят на видно място информационни табели или да информират по друг начин потребителите за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена и носене на предпазни маски в съответния обект.
Носенето на предпазни маски или шалове на закритите обществени места остава задължително. Остава и изискването всички хора, освен ако не са от едно семейство, да спазват дистанция от най-малко 1.5 метра на откритите обществени места, включително паркове, улици и автобусни спирки.


Към заповедта са приложени и конкретни инструкции за носенето на предпазни маски, за миенето и дезинфекцията на ръцете и за избора на дезинфектантите и почистването на повърхностите.


Инструкцията за правилно носене на маска гласи:

Защитната маска трябва да покрива изцяло носа и устата - от основата на носа до брадичката.
Преди поставяне на маската ръцете се измиват със сапун и вода или се обриват с дезинфектант за ръце на алкохолна основа.
Защитната маска за лице се сваля отзад напред, като се хванат връзките (ластиците) ѝ и се избягва докосването на предната ѝ страна.
След сваляне на маската ръцете незабавно се измиват със сапун и вода или се обтриват с дезинфектант за ръце.
Защитната маска за лице за еднократна употреба се изхвърля в кош за отпадъци веднага след сваляне.
Защитните маски от текстил за многократна употреба е необходимо да се обработват по следния начин:
- чрез изпиране с гореща вода и перилен препарат при температура на водата 60-90° C за не по-малко от 20 минути; или
- чрез изпиране с хладка вода при температура под 60° C с препарати с дезинфекциращо действие с концентрация съгласно указанията на производителя.
Защитната маска се сменя с нова веднага щом се навлажни.
Защитните маски за еднократна употреба не се носят повторно.
В инструкцията за миене на ръцете е записано,


че те се мият в продължение на 20 секунди с вода и сапун, а ако това е невъзможно, се използва дезинфектант за ръце с вирусоцидно или частично/ограничено вирусоцидно действие за обтриване на сухи ръце. Във втория случай продължителността на обтриване с дезинфектанта следва да отговаря на указаното от производителя, а след това трябва да съхнат, колкото е указано на етикета, преди да се докосне дадена повърхност. Посочено е и да се обръща специално внимание на палците, зоната между пръстите, върховете на пръстите и гърба на дланите).


Ръцете се мият винаги:

когато са видимо замърсени;
след кихане или кашляне;
преди, по време на и след приготвяне на храна;
преди хранене;
след ползване на тоалетна;
след досег с животни или техни изпражнения;
при непосредствена грижа за болен.
Работодателите следва да определят


критични точки, които подлежат на дезинфекция.


Това са всички повърхности, свързани с поток от хора и с често докосване, например бюра, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, бутони на асансьори, банкомати, парапети, стационарни телефони и апарати, сензорни екрани, тоалетни чинии, мивки и т.н. Те трябва да бъдат дезинфектирани всекидневно.


"При наличие на потвърден случай на COVID-19 в обекта/офиса се извършват почистване и дезинфекция на повърхности, влезли в контакт със заболялото лице, работното помещение, общите части", гласи заповедта.


Посочва се, че може да бъдат използвани както готови дезинфектанти, така и концентрати и се отправят препоръки за употребата им според повърхностите. За малките повърхности се препоръчва използване на готови дезинфектанти под формата на спрей, с които да се пръска директно или да се се обтрива с предварително напоена кърпа или тампон. Малките повърхности могат да се обтриват и с дезинфекциращи мокри кърпи, като при събирането и изхвърлянето им следва да се спазват указанията на производителя.


За големи повърхности като стени, подове и работни плотове се допуска използването на концентрати, от които се прави разтвор съгласно указанията на производителя. Посочва се, че следва стриктно да се спазват изискванията на производителя за проветряване, последващо забърсване или изплакване на повърхностите и др. "Може да се използват като допълнение към химичните методи на дезинфекция и физични методи (бактерицидни лампи и др.)", се казва в инструкциите.

Указание за избор на дезинфектанти:
- дезинфектантът, който се избира, трябва да е разрешен от Министерството на здравеопазването;
- в зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продукта в тип 2 "Дезинфектанти и адгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни" и/или Продуктов тип 3 Ветеринарна хигиена** и/или за Продуктов тип 4 "Област на употреба, свързана с храни и фуражи";
- необходимо е да се избере дезинфектант, в областта на приложение на който е вписано вирусоцидно или ограничено/частично вирусоцидно действие;
- препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).
Заповедта може да бъде обжалвана пред Административния съд в едномесечен срок от публикуването ѝ на сайта на Министерството на здравеопазването.


Всичко, което трябва да знаете за:
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK