Никога няма да научим какво обсъжда "щабът за коронавируса"

Никога няма да научим какво обсъжда "щабът за коронавируса"

© Юлия ЛазароваНикога няма да стане известно какво е обсъждано от Националния оперативен щаб (НОЩ) в безпрецедентни за България и света дни на пандемията от новия коронавирус, защото на заседанията му не са водени стенограми.


Не става дума само за медийно или обществено любопитство какво става на закритите за журналисти срещи, но и за изясняване какви мнения и от кого са изказвани, кое е надделявало, имало ли е спорове и за какво (премиерът и председателят на щаба публично са заявявали за такива), на базата на каква информация е взето конкретно решение и т.н. Отсъствието на писмен документ прави невъзможно и анализиране в бъдеще на действията на властта и експертите за оценка на ефективността, установяване на слаби места, оценка на рисковете и предприемане на мерки да не се повтарят грешки, ако има такива, както и как да се работи в бъдеща подобна ситуация.


Щабът е работна група


Причината е в статута на тази структура - тя е работна група, създадена с еднолична заповед № Р-37 от 26.02.2020 г. на министър-председателя Бойко Борисов. В тази заповед е определено и името Национален оперативен щаб и основанието за създаването му - чл. 24, т.1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и неговата администрация. Пак там е определено, че групата "изпълнява дейността си в сградата на Военномедицинска академия".
"Дневник" попита правителствената информационна служба дали се водят стенограми и отговорът е: "Като работна група Националният оперативен щаб провежда работни срещи, на които се обсъждат оперативни въпроси и поради това не се водят стенограми. Стенограми се правят от заседанията на Министерския съвет."


Масовата представа за думата "щаб" е, че това е център за водене на някаква битка, от който се командва, издават се заповеди, следи се в реално време за тяхното изпълнение и се носи отговорност за тях. В мирно време щабове се създават за по-бързо и ефективно справяне с извънредна ситуация или решаване на сложен проблем. Когато кризата е от мащаба на пандемията от тази година, се предполага в такъв щаб да участват и ключови министри.


В случая не е така.


Споменатият Чл. 24. (1) от Устройствения правилник, на чието основание Борисов създава НОЩ, е съвсем конкретен: "Работни групи за изготвяне на проекти на актове или на други експертни предложения по конкретни въпроси от компетентността на правителството с участието на представители на различни администрации се създават с решение на Министерския съвет или със заповед на министър-председателя."

 • Кой попадна в щаба
  • В заповедта на премиера от 26 февруари е определен и съставът на тази работна група и в него не е включен не просто министърът на здравеопазването, от чиято сфера основно са действията, но и нито един министър. На 2 март 2020 г. Бойко Борисв включва един министър сред членовете и това е този на икономиката - Емил Караниколов.
  • Останалите са:
  • ПРЕДСЕДАТЕЛ: Генерал-майор професор д-р Венцислав Мутафчийски - началник на Военномедицинската академия;
  • СЕКРЕТАР: Полковник доцент д-р Димо Димов - началник на катедра "Медицина на бедствените ситуации" към Военномедицинската академия;
  • ЧЛЕНОВЕ:
  • Главен комисар Георги Арабаджиев - заместник главен секретар на Министерството на вътрешните работи;
  • Главен комисар Светлан Кичиков - директор на Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи;
  • Бойко Христов - началник на отдел "Управление при кризи" в дирекция "Ситуационен център" на Министерството на външните работи;
  • Професор д-р Тодор Кантарджиев - директор на Националния център по заразни и паразитни болести;
  • Доцент д-р Ангел Кунчев - Главен държавен здравен инспектор
  • При необходимост председателят може да привлича за участие в щаба и други експерти, в т.ч. представители на други министерства, ведомства и организации, се казва още в Заповед № Р-37 на премиера.
Дълго време щабът отговаряше на журналистически въпроси два пъти дневно, впоследствие по веднъж на ден, а от началото на месец май брифингите са по веднъж на седмица, като през останалото време избраната информация се представя от член на щаба, без да може да се задават въпроси. В началото пресконференциите бяха във ВМА или на стълбите пред нея, а след това бяха пренесени в Министерския съвет.
Но тази работна група по статут има само ролята на съветник - тя не може да затвори и една детска градина или да отвори границите. Тя може само да препоръча, но крайното решение е на съответните министри. Съответно отговорността на НОЩ е само експертна, но не и административна и правна.

Председателят на НОЩ ген. Венцислав Мутафчийски също е казвал често по време на брифинги, че не издава заповеди и указания - те са отговорност на държавните органи и институции.


"Органите за здравен контрол в нашата страна са главният здравен инспектор, регионалните здравни инспектори и министърът на здравеопазването, който взима решенията еднолично в конкретната ситуация", напомни пред БНР адвокат Петьо Славов, който повтори тезата си пред "Дневник".


Препоръки към заповедите


В заповеди на здравния министър често се посочва, че те са и съгласно препоръките на Националния оперативен щаб, но на сайта на министерството не са публикувани въпросните препоръки към тези заповеди. Така не може да се разбере какви точно са те, на какво се основават, какви цели поставят, както и доколко министерската заповед им съответства и да се провери след време дали заповедта е постигнала целите на препоръките на НОЩ. "Дневник" изпрати въпроси публични ли са тези препоръки и в какъв формат са.


Решенията на оперативния щаб са фиксирани и в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13 март. С допълнение в сила от 14 май 2020 г. например се казва: "За гарантиране на живота и здравето на хората центровете за предоставяне на информация и обслужване на клиентите на енергийните предприятия, извършващи снабдяване с електрическа и топлинна енергия и природен газ, въвеждат организация на работа при стриктно спазване на изискванията на Националния оперативен щаб." Текстът влиза в закона, независимо че седмица по-рано в парламента вече върви процедурата за отмяна на извънредното положение.

  • Изискванията на работна група нямат административна сила, ако не са предписани от компетентен държавен орган. "Дневник" не установи от публично достъпни източници дали такива съществуват и какво пише в тях.

В заповедта на Борисов за създавенето се казва още: "Националният оперативен щаб по т. 1 да организира, координира и наблюдава всички действия на компетентните органи във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19, както и да събира, обобщава и анализира цялата информация за развитието на ситуацията, свързана с разпространението на COVID-19, и да информира медиите и обществеността."


Междуведомствената работна група към премиера не е дори административен орган по смисъла на Административно-процесуалния кодекс (АПК), посочва още пред "Дневник" адв. Славов.


От това следва въпросът - с какви правни основания и по какъв начин и с какъв ресурс тогава се предполага да събира, обобщава и анализира цялата информация и да организира, координира и наблюдава действията на практика на всички институции в страната.


НОЩ няма собствен интернет сайт и комуникацията с него преминава през правителствената информационна служба или Военномедицинска академия, както и в търсене на председателя и членовете му директно от журналистите.


На Единния информационен портал - официален източник на информация, събрал мерките за борба с коноравируса, има посочени контакти с множество министерства и институции, но не и с НОЩ. На същия портал няма и никакво решение или препоръка на НОЩ освен встъпителната част от брифингите на тази работна група.


Така щеше да функционира Националният оперативен щаб - работна група към премиера, който и да беше станал негов ръководител.


Защо точно Мутафчийски


Но безспорно усещането, че има някакъв независим щаб със специални правомощия, се подсили от факта, че негов председател е военен, а и той доскоро се появяваше пред камерите в генералска униформа, което също оказва своето въздействие. А с помощта на медиите гражданите започнаха да слушат с най-голямо внимание какво казва той. Социологически агенции започнаха да измерват рейтинга му (който той нарича "ситуационен", за да не бъде сравняван, че е по-висок от този на премиера - коментар по темата направи самият Борисов) и да оценяват действията на щаба.


Пред "Дневник" ген. Мутафчийски каза, че "по суперслучайност е в този щаб", като обясни, че е станало така, защото "се е разчуло, че във ВМА много активно се работи, все пак аз съм докладвал за всяка една стъпка на вицепремиера и министър на отбраната (Красимир Каракачанов - бел. ред.)".


Предисторията според Мутафчийски до ролята му на председател на щаба започва с разговор за коронавируса с Атанас Запрянов, който е зам.-министър на отбраната, на Йордановден (6 януари). Началникът на ВМА обясни, че още тогава е казал "това нещо няма как да подмине България и Европа и трябва да се готвим".


През следващите дни във Военномедицинска академия започнали да изработват алгоритми "първо за мобилизиране на нашата инфекциозна клиника" и документи, които "колегите във военните поделения и нашите болници (общо пет многопрофилни болници в София, Пловдив, Варна, Плевен и Сливен - бел. ред.) да започнат да се готвят да посрещат това предизвикателство". Началникът на ВМА твърди, че за това има в кабинета си "наръч от военни документи: заповеди и указания".


По думите на Мутафчийски подготовката при военните е била "факт още преди да се заговори в България" за коронавируса, като припомня, че в началото на февруари двамата българи, които бяха евакуирани от Ухан (Китай), бяха настанени под карантина във ВМА.


В основата на всичко, обяснява Мутафчийски, е, че във Военномедицинска академия (ВМА) по принцип има структура, която се занимава с подготовка на военното здравеопазване, част от която е т.нар. ЦВЕХ (Център по военна епидемиология и хигиена).


На 24 февруари заради коронавируса при премиера има заседание на Съвета по сигурността (също само консултативен орган), разширен с участието на водещи здравни експерти, шефове на служби, министри. На него Бойко Борисов "поръчва" да бъде създаден Национален кризисен център към ВМА. На 26 февруари премиерът еднолично поверява ръководството на работната група Национален оперативен щаб на Мутафчийски и на Димо Димов, началникът на катедра "Медицина на бедствените ситуации" към Военномедицинската академия.


В подготовката на този текст участва и Светлана Георгиева.


Всичко, което трябва да знаете за:
Коментари (93)
 1. Подредба: Сортирай
 1. 1 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 836 Любопитно

  "защото на заседанията му не са водени стенограми."

  И къде пише, че заседанията трябва да бъдат стенографирани...

 2. 2 Профил на SEAL
  SEAL
  Рейтинг: 798 Неутрално

  Щабът още веднъж доказа, че акъл под фуражка не вирее. Бяха използвани като щит срещу проблема, и сега едните ще ги рециклират в политици.

 3. 3 Профил на Стабилни в мизерията, епизод пореден
  Стабилни в мизерията, епизод пореден
  Рейтинг: 667 Неутрално

  И един щаб не могат да направят като хората

 4. 4 Профил на palav_nik
  palav_nik
  Рейтинг: 836 Весело

  Да не би съответните Щабове в Китай, Италия, Франция, Рассия , Турция Великобритания, Бразилия и САЩ да имат водени стенографски дневници. Ако е така, молим редакцията на Дневник да ни ги предостави...

 5. 5 Профил на Незнайко в Слънчевия град
  Незнайко в Слънчевия град
  Рейтинг: 5684 Любопитно

  Като няма стенограми, флашки поне няма ли да изскочат от бивола или от божковТВ?

  "Свестните у нас считат за луди, глупецът вредом всеки почита" Хр. Ботев
 6. 6 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  Никога няма да научим какво обсъжда "щабът за коронавируса"
  И не трябва ! Това не е "за всеки " ! Особено пък за "мисирки " а ла Бенатова !

 7. 7 Профил на neut
  neut
  Рейтинг: 504 Неутрално

  Надали са необходими стенограми, важни са решенията на правителството, което носи отговорността

  In the forest all animals are equal except a few that are more equal than the rest
 8. 8 Профил на doroteus
  doroteus
  Рейтинг: 1020 Неутрално

  До Петър Карабоев и Златина Зехирова : Сигурен съм , че никой от двама ви не е с медицинско образование . За да не се излагате ви припомням тази "притча ". Дано послужи и на някои други !
  Някога в древна Атина имало обичай художниците да излагат новите си произведения на централния площад. Така великият Апелес веднъж показал последната си картина. После се скрил отзад, за да чуе какво си говорят хората. Минал и градският обущар, който открил грешка в сандалите и коментирал с останалите. През нощта Апелес поправил това и отново застанал зад картината. Обущарят дошъл отново и, възгордян, обсъдил цялата фигура. Тогава Апелес излязъл наяве и произнесъл: "Обущарю, не гледай по-високо от обувките!"

  Разказвам тази древна случка по повод коментарите на споменатите по-горе !

 9. 9 Профил на atropin
  atropin
  Рейтинг: 550 Неутрално

  Щабът беше пълна паника и хаос в началото - обявиха извънредно положение, без да знаят точно за к'во им е, после почнаха да измислят някакви мерки. Тактиката беше сравнително меки мерки, обилно гарнирани с обещания за морги и чували с трупове. Пик така и не видяхме, не знаем колко % от населението са преболедували, щото не правим масови тестове, обаче мерките бързо започнаха да отпадат и слава богу.
  Лично аз нямам усещането, че са следвали някаква последователна политика, просто гледаха какво правят другите и се люшкаха между страха си и желанието да излязат като "спасители".

 10. 10 Профил на Vlado Nikolov
  Vlado Nikolov
  Рейтинг: 3653 Неутрално

  Какво толкова да обсъжда. Боко командори, щаба изпълнява. При грешка в решението, го отнася щаба. Защото вожда не може да греши. Е, поне много явно.

 11. 11 Профил на Черноморец
  Черноморец
  Рейтинг: 702 Неутрално

  изпълнява заповедите които му се дават

  България няма статус сама да решава какво ще прави

 12. 12 Профил на smotlixx
  smotlixx
  Рейтинг: 610 Неутрално
 13. 13 Профил на hqx04506254
  hqx04506254
  Рейтинг: 310 Неутрално

  Значи тези хора не носят никаква отговорност. Лошото е, че наистина си правят каквото искат без отчетност пред обществото. От друга страна, техните препоръки оказват силно негативно въздействие върху всички аспекти на живота ни. Има голямо несъответствие между ролята им и пълната им безнаказаност.

 14. 14 Профил на ПИК е велик
  ПИК е велик
  Рейтинг: 308 Неутрално

  НОЩ действаше стихийно под въздействие на липса на знание за вируса. Липсваха управленски мерки, освен забрани. Липсваха измервания, липсваха протоколи за здравните работници от първа, втора и прочие линия.
  Така днес знаем, че ни се размина сравнително леко, но не знаем защо, коя мярка е важна и коя - по-малко.

  Спечелихме битка, но не и войната!
 15. 15 Профил на papуre
  papуre
  Рейтинг: 636 Неутрално

  Никога няма да научим какво обсъжда "щабът за коронавирус

  Каквото и да научим , файда няма да има . Както няма такава от непрекъснатите сутрешни , обедни и вечерни брифинги , както и междинните среднощни . От всички обсъждания се раждат непрекъснатите заповеди на овластения министър Ананиев , който с размах подписва над двеста Заповеди в разстояние на около два месеца и кусур . Мнозинството от които преживявака по ден - два , а "шампионите " - до няколко часа преди отмяната или промяната им . Но каквото и да се еслучвало и обсъждзало в Щаба , е било целенасочено и блестящо изпълнено . Набиране на причини за възхвала на правителството по време на кризата и заслугата на Спасителя ЛИЧНО за организацията и провеждането на блестящите спасителни акции . Заслуга , която да го доведе до победа в иначе съмнителните за герберите избори .

 16. 16
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 17. 17
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 18. 18 Профил на klimentm
  klimentm
  Рейтинг: 3372 Весело

  "защото на заседанията му не са водени стенограми."И къде пише, че заседанията трябва да бъдат стенографирани...
  —цитат от коментар 1 на palav_nik


  И защо не? Това ще е рядко щастие!

  klimentm
 19. 19 Профил на dirbg
  dirbg
  Рейтинг: 383 Неутрално

  Щабът беше пълна паника и хаос в началото - обявиха извънредно положение, без да знаят точно за к'во им е, после почнаха да измислят някакви мерки. Тактиката беше сравнително меки мерки, обилно гарнирани с обещания за морги и чували с трупове. Пик така и не видяхме, не знаем колко % от населението са преболедували, щото не правим масови тестове, обаче мерките бързо започнаха да отпадат и слава богу. Лично аз нямам усещането, че са следвали някаква последователна политика, просто гледаха какво правят другите и се люшкаха между страха си и желанието да излязат като "спасители".
  —цитат от коментар 9 на atropin


  Те ако можеха и последните ни 10 правитестлва така да гледат какво правят другите и уж хаотично да подбират най-подходящите за нас модели щяхме да сме Швейцария на балканите.

 20. 20
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 21. 21 Профил на Nil satis nisi optimum
  Nil satis nisi optimum
  Рейтинг: 439 Неутрално

  Какво го интересува стадото за какво си говорят овчарите? Нали го пазят от каронавируса!

  Не поставям нищо - нищо, над преценката на собствения си разум.
 22. 22 Профил на ь
  ь
  Рейтинг: 1037 Неутрално

  Какво толкова да обсъжда. Боко командори, щаба изпълнява. При грешка в решението, го отнася щаба. Защото вожда не може да греши. Е, поне много явно.
  —цитат от коментар 10 на Vlado Nikolov


  Баце се обгради с консултанти и ги набеди за "национален" щаб. Инак заповедите ги "издаваше" безтитления министър на здравеопазването, който явно не играеше никаква роля в този съвет.

  простотията ходи по хората, затова обичам животните ...Цъкам само "+" ... но не на всеки!
 23. 23 Профил на Малко повече разум
  Малко повече разум
  Рейтинг: 281 Неутрално

  До коментар [#8] от "doroteus":

  В случая нямаме нужда от медицинско образование и текстът не изисква такова, а само елементарна логика и малко правна грамотност. Нямаме и нужда от съвети от потребители на "Дневник", които предпочитат псевдоними, а не личните си имена. Ние поне сме се подписали под написаното. А въпросът е, че дори необразованите граждани на България имат право да знаят, например, кой и защо е препоръчал да им затворят фирмата и те да си изгубят работата, нали?

 24. 24 Профил на dirbg
  dirbg
  Рейтинг: 383 Неутрално

  Не знаех, че Мутафчийски се е готвел от 6 януари, това е наистина много рано. Още по-впечатлен съм от човека. А идиотите, които смятат, че мерките когато още беше хладно са били излишни въобще не искам да ги коментирам. Мерките бяха идеални, като за мизерния ресурс на държавата, и човешки, и материален, и финансов. Цялата критика към щаба се дължи само на една причина, покрай него правителството си вдигна рейтинга и има достатъчно причини много хора да не са доволни от това. Ако онзи ръб не беше излязал да каже, че шипченския щам не е опасен, можеше и по-малко да се вдигне рейтинга на правителството. Проблемът с твърде високия рейтинг на правитетелството се дължи не на простия народ. не на медиите, а на неакдекватната опозиция, цялата.

 25. 25 Профил на hodounski
  hodounski
  Рейтинг: 2751 Неутрално

  До коментар [#6] от "doroteus":

  Няма нужда от стенограми ! Генералът го синтезира в 2 изречения : Ще измрете ! Яко ще измрете!

 26. 26 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2772 Неутрално

  Ужас, медиите се кахърят, че нямат жълтини да пишат и да търсят под вола теле. :)

 27. 27 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2772 Неутрално

  Нали заповедите ги има издадени на хартия :)

  Демек предприетите действия от щаба се виждат. А какви опции са обсъждали докато стигнат до там май е важно само за жълтата преса. :)

 28. 28 Профил на Graf
  Graf
  Рейтинг: 1344 Неутрално

  До коментар [#8] от "doroteus":

  До обувките, обущарю!
  Статията въобще не се занимава с медицинския проблем наречен КОВИД 19, а с правния проблем около онова нещо, наречено НОЩ(можеше и мъгла да е), което в пръвния мир е едно голямо правно нищо.
  Знаеш ли ето това нещо какво трабва да върши(и да го е свършило), поне според действащото ни законодателство, преди още да се стигне до обявяване на извънредни положения: http://saveti.government.bg/web/cc_801/

  Ecrasez l’infâme
 29. 29 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1270 Неутрално

  Нормална защитна реакция на военни и милиционери.
  Не се знае до кога ще са под контрол прокуратура, съдилища и всякакви други институции.
  Та е хубаво да няма "паметни бележки", особено по толкова важни за държавата теми :)

 30. 30 Профил на debruckere
  debruckere
  Рейтинг: 1270 Неутрално

  Чудя се , ако Борисов сега прецени, че рейтингът му е достатъчно висок, дали ще пробва пак да се самосвали за едни предсрочни избори и дали ще му излезе сметката :)

 31. 31 Профил на bradshaw
  bradshaw
  Рейтинг: 593 Весело

  За чий чеп трябва да се знае какво е толкова обсъждано, след като накрая има обявени решения, директен резултат от обсъжданията.
  По-важно е, че запорите на КОНПИ са публични, хахах
  Удри бай Сотире!

  Nobody is perfect. I am Nobody.
 32. 32 Профил на Go Go
  Go Go
  Рейтинг: 504 Неутрално

  И не ни и трябва да научаваме, те самите не знаят какво са обсъждали...

  73! Go Go
 33. 33 Профил на Един препатил
  Един препатил
  Рейтинг: 2720 Неутрално


  "Никога няма да научим какво обсъжда "щабът за коронавируса""

  Като гледам тъпеещия поглед на Бойко Борисов на снимката май е по-добре и да не научаваме.

 34. 34 Профил на ND
  ND
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Това с коронавируса, нали го бяха оприличили на война с невидим враг.
  При ВОЙНА са нужни ЛИДЕРСТВО и ОГОВОРНОСТ!
  Както е казвал полк. Дрангов: "Решавай БЪРЗО, действай СМЕЛО!"
  и оше " От съртта не бой се - бой се от ПОЗОРА!"

 35. 35 Профил на ND
  ND
  Рейтинг: 462 Неутрално

  Извинетие - не "съртта, а смъртта"

 36. 36 Профил на Toni Ivanov
  Toni Ivanov
  Рейтинг: 1947 Неутрално

  Работата на НОЩ е да си правят всяка нощ само вятър на устите...

 37. 37 Профил на zero_day
  zero_day
  Рейтинг: 499 Неутрално

  До коментар [#4] от "palav_nik":

  В посочените държави няма фуражки, които да нашепват в ухото на бащицата какво да прави.

 38. 38 Профил на tkirov
  tkirov
  Рейтинг: 269 Неутрално

  Като гледам снимката, разговорът ще е нещо от типа: "Шефе, свършвай, че баджанакът донесе в къщи една тригодишна сливова! Нас чака.".

 39. 39 Профил на realguru
  realguru
  Рейтинг: 2772 Неутрално

  До коментар [#4] от "palav_nik":В посочените държави няма фуражки, които да нашепват в ухото на бащицата какво да прави.
  —цитат от коментар 37 на zero_day


  Ама си имат пандемия и затворени икономики. :)

  Па ние минахме засега метър, дали благодарение на щаба, дали на нещо друго - няма значение. Важното е да задържим резултата и да избегнем бъдещи нови вълни.

 40. 40 Профил на vlq37647807
  vlq37647807
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Щабът още веднъж доказа, че акъл под фуражка не вирее.
  —цитат от коментар 2 на Ksharp


  Че акълът вирее под фуражката доказателството е г-н Борисов.
  За него на два пъти гласуваха депутатите от ДСБ.
  Лично Иван Костов и Р.Кънев гласуваха за акъла на Б.Б.
  А Петър Москов от ДСБ стана министър на Б.Б. заради акъла му.

  А тези депутати на ДСБ са избрани от умните (и красивите) в БГ.
  Твоето „акъл под фуражка не вирее“ е истина само, ако:
  1. Избирателите на ДСБ не са умни
  или
  2. Депутатите на ДСБ са ПРОДАЛИ избирателите си

  До коментар [#2] от "Ksharp":

 41. 41
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица.

 42. 42 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1102 Неутрално

  Нали заповедите ги има издадени на хартия :)Демек предприетите действия от щаба се виждат. А какви опции са обсъждали докато стигнат до там май е важно само за жълтата преса. :)
  —цитат от коментар 27 на realguru


  Важно за жълтата преса? Според Вас в щаба са си разказвали някакви пикантни историйки, които са от интерес само за жълтата преса? Още по-зле тогава за нашите управници!

 43. 43 Профил на evpetra
  evpetra
  Рейтинг: 1102 Неутрално

  До коментар [#39] от "realguru":

  "Па ние минахме засега метър, дали благодарение на щаба, дали на нещо друго - няма значение."

  Като не знаем благодарение на какво сме минали "метър", при следващата вълна може и да не минем.

 44. 44 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 521 Неутрално

  До коментар [#8] от "doroteus":
  Sutor Ne supra crepidam!

 45. 45 Профил на Мавродинов
  Мавродинов
  Рейтинг: 521 Неутрално

  Работата на НОЩ е да си правят всяка нощ само вятър на устите...
  —цитат от коментар 36 на Toni Ivanov

  Вятър духа в нечии глави тук. Но тези чутури спинкат по нощите. И после джафкат.

 46. 46 Профил на ND
  ND
  Рейтинг: 462 Неутрално

  До коментар [#43] от "evpetra":

  При следваща вълна:
  1.Имаме една значително по-подготвена като ресурс здравна система.
  2.Белким всички медици най-после "вдянат", че "всеки нов пациент е носител на коронавирус до доказване на противното" /справка процедурите на прием във ВМА, Пирогов, Александровска болница/. В същност идеята е с активни КОВИД отделения в София да останат 8 -те най-подготвени болници.
  3. Нямаме никакъв проблем с маски, дезинфектанти, защитни облекла, защитни шлемове. Това са производства, които се организираха буквално за 2 месеца.
  4. Нямаме проблем с дефицити в хранителните ни магазини.

  До коментар [#45] от "Мавродинов":

  АБСОЛЮТНО ВЯРНО !

 47. 47 Профил на mara71
  mara71
  Рейтинг: 1453 Неутрално

  Няма да научим, как Борисов е реагирал относно Пеевските дарове към ВМА и другите държавни болници.

 48. 48 Профил на Индиана
  Индиана
  Рейтинг: 904 Неутрално

  "защото на заседанията му не са водени стенограми."И къде пише, че заседанията трябва да бъдат стенографирани...
  —цитат от коментар 1 на palav_nik


  А би било редно, след като с действията си щабът нанася щети за милиарди левове.

 49. 49 Профил на voxy
  voxy
  Рейтинг: 1063 Неутрално

  Правилно е да не се стенографират, много е лесно постфактум когато са известни резултатите да плюеш някого за определено мнение/решение изказано/взето при различна обстановка и данни.

  -voxy
 50. 50 Профил на Роси
  Роси
  Рейтинг: 7292 Неутрално

  Световна конспирация. От началото на годината има по-малко починали, отколкото за същото време миналата година.

 51. 51 Профил на sfl32583434
  sfl32583434
  Рейтинг: 392 Неутрално

  Аз искам да знам какво се случва! Ако нощниците или други не искат да знам, това може да означава само едно - измами, далавери и лъжи! Държавна тайна или класифицирана информация може да има, за да се предпазим от враг, който не трябва да знае нещо. което ние знаем. Вирусите нищичко не знаят, освен тези на Бил : ) : ) : )
  Кой е врагът? Та що ни държат на тъмно?

 52. 52 Профил на sfl32583434
  sfl32583434
  Рейтинг: 392 Неутрално

  Аз искам да знам какво се случва! Ако нощниците или други не искат да знам, това може да означава само едно - измами, далавери и лъжи! Държавна тайна или класифицирана информация може да има, за да се предпазим от враг, който не трябва да знае нещо. което ние знаем. Вирусите нищичко не знаят, освен тези на Бил : ) : ) : )
  Кой е врагът? Та що ни държат на тъмно?

 53. 53 Профил на sfl32583434
  sfl32583434
  Рейтинг: 392 Неутрално

  Аз искам да знам какво се случва! Ако нощниците или други не искат да знам, това може да означава само едно - измами, далавери и лъжи! Държавна тайна или класифицирана информация може да има, за да се предпазим от враг, който не трябва да знае нещо. което ние знаем. Вирусите нищичко не знаят, освен тези на Бил : ) : ) : )
  Кой е врагът? Та що ни държат на тъмно?

 54. 54 Профил на sfl32583434
  sfl32583434
  Рейтинг: 392 Весело

  Извинявам се за потретието, компито се забави, май Бил чете

 55. 55 Профил на nix1130
  nix1130
  Рейтинг: 595 Неутрално

  ай пак се почна. Българино, какво те интересува кой къде какво говори щом ти си жив, здрав, бачкаш и си го държиш здраво в ръце. Живота имам предвид. Както с тия бензиностанции ся. Кой имал парцелче до АМ Тракия, как Шиши и .. и как Грищката прецакан. Ако аз си наливам нафтата за 1.50 хич не ме е грижа кой колко ще забогатее или ще дебелее. Има си Господ и Баба Вида за тая работа.

 56. 56 Профил на Вера Су
  Вера Су
  Рейтинг: 358 Неутрално

  Нищо учудващо. Сутрин, обед, вечер различно инфо. Доброто и лошото ченге.... Малоумна герберска постановка, която сме гледали неведнъж. Важното е, че всички ще умрем, само барба ще остане като месия в историята.
  П.П. за протокола издънката на Тръмп за инжектирането на дезинфенктант също удобно е пропусната за стенографиране и в щатите е станал страшен скандал. Не видях медия тук да го е отразила.

 57. 57 Профил на tedif
  tedif
  Рейтинг: 486 Весело

  Пак са бойна нога всестранните разбирачи,които през цялото време плюха,критикуваха,даваха Акъл!
  Въпреки вашите усилия - оживяхме!
  P.S.Щабът,абе дайте им на тези,всестранно развитите разбирачи,некви протоколи,дневници,флашки - прашки,та да млъкнат!

 58. 58 Профил на Живомир Нинов
  Живомир Нинов
  Рейтинг: 30 Неутрално

  Чудя се , ако Борисов сега прецени, че рейтингът му е достатъчно висок, дали ще пробва пак да се самосвали за едни предсрочни избори и дали ще му излезе сметката :)
  —цитат от коментар 30 на debruckere  Ухаааа- де късмет, де!
  —цитат от коментар 0 на Корнелия Нинова

 59. 59 Профил на Живомир Нинов
  Живомир Нинов
  Рейтинг: 30 Весело

  В посочените държави няма фуражки, които да нашепват в ухото на бащицата какво да прави.
  —цитат от коментар 37 на zero_day


  Президента ли да свяляме сега?

  Остави го човека- той не нашепва- той крещи- на всеки празник.

 60. 60 Профил на Armagedon
  Armagedon
  Рейтинг: 403 Неутрално

  Стенографски записи може да няма но протоколи е трябвало да има,за да се знае на каква база са вземани решенията.Иначе си е чиста завера и в такъв случай не става ясно кой носи отговорност за решенията,което си е дебилщина.А за ситуацията днес,просто извадихме късмет,че не се разви по рано епидемията тука,за сега е така.Но не се знае занапред,как ще са нещата.

 61. 61
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото не беше по темата на материала, за който се отнася.

 62. 62 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3015 Неутрално

  До коментар [#4] от "palav_nik":

  EОФ1то трябва да плюе!10 млн са това.

 63. 63 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3015 Неутрално

  До коментар [#5] от "Незнайко в Слънчевия град":

  Сега ги правят Руските Зетьове.

 64. 64 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3015 Неутрално

  До коментар [#17] от "vlh41614847":

  10 млн....

 65. 65 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3015 Неутрално

  До коментар [#31] от "bradshaw":

  Тия дни разбрах защо Прокппи не дарявал два месеца!Ами,нямал пари!Взели му яхтата и 10 милиона!

 66. 66 Профил на wre501051215
  wre501051215
  Рейтинг: 3015 Неутрално

  До коментар [#47] от "mara71":

  Няма и да научим как Борисов би реагирал при дарения на Прокопиев.Познай защо!

 67. 67 Профил на Сатана Ликующий
  Сатана Ликующий
  Рейтинг: 1313 Неутрално

  Съвсем добра работа при пълна неизвестност за поведението на вируса и немощната здравна система. Имаше лутане, разбира се, но кой не се обърква в такава сложна обстановка.

  Само простите хора си мислят, че има прости неща!
 68. 68 Профил на sbaleev
  sbaleev
  Рейтинг: 103 Неутрално


  "Дневник" попита правителствената информационна служба дали се водят стенограми и отговорът е: "Като работна група Националният оперативен щаб провежда работни срещи, на които се обсъждат оперативни въпроси и поради това не се водят стенограми. Стенограми се правят от заседанията на Министерския съвет."

  Кратко, точно, ясно!

 69. 69 Профил на Мишо Петров
  Мишо Петров
  Рейтинг: 8 Неутрално

  Големи некадърници излязоха - преписаха абсолютно несъразмерни мерки от другите държави, създадоха страх и паника и се провалиха тотално в тестването... Имах доста по-високо мнение за лекарите до тази епидемия.
  Гранична полиция (с шеф в щаба) пък изпусна най-малко един самолет хора, ама куките си ги знаем.

 70. 70
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 71. 71
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 72. 72
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 73. 73
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 74. 74
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 75. 75
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 76. 76
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 77. 77
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 78. 78
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 79. 79
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 80. 80 Профил на historama
  historama
  Рейтинг: 780 Неутрално

  Голям епидемия и пандемия! Оказа се, че смъртността в София за 2020г. е по-ниска от тази за същия период 2019г.

 81. 81 Профил на dirbg
  dirbg
  Рейтинг: 383 Неутрално

  Есента пак и много по-сериозно, това каза професора, ако не сте го разбрали. Но сега ни пускат да завъртим малко пари, данъци, да разпуснем психиката, защото вероятно есента ще е много по-голям екшън. Има някакъв малък шанс за намиране на лекарство, но по-скоро другата пролет/лято ваксина. Есента ще е все още опасно да се ваксинира масово, дори и да има нещо обещаващо. Доста интересно е, че решиха да не затварят региони, махали, градове. Аз точно това очаквах, но може би това ще важи само за лятото. Първият български генерал, който истински ми спечели уважението. Онзи ръб, който може само да рецитира или партньора на Пеевски не ги приемам насериозно. Беше неприянто да споменава Пеевеки, Домуса и другите сред дарителите, но това е световната практика, и СЗО го правят. Особено на Майкрософт каква реклама направиха срещу 100 милиона.

 82. 82
  ****

  Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше рекламни съобщения или спам.

 83. 83 Профил на 1107
  1107
  Рейтинг: 722 Неутрално

  Всичко, което ми е нужно да знам за тия боклуци, съм го научил преди много години. Сега да се ядосвам допълнително, няма никакъв смисъл.

 84. 84 Профил на srd05575979
  srd05575979
  Рейтинг: 199 Любопитно

  Те са си гласували доверие , казват , че сме им поверили живота си , или така се разбира от само себе си , така , че какво може да е интересно , освен някоя и друга дата....

 85. 85 Профил на stefan_b
  stefan_b
  Рейтинг: 290 Неутрално

  Големи некадърници излязоха - преписаха абсолютно несъразмерни мерки от другите държави, създадоха страх и паника и се провалиха тотално в тестването... Имах доста по-високо мнение за лекарите до тази епидемия.Гранична полиция (с шеф в щаба) пък изпусна най-малко един самолет хора, ама куките си ги знаем.
  —цитат от коментар 69 на Мишо Петров


  ВеднагА - в Затвора!

 86. 86 Профил на Цели шейсет секунди се регистрирах охох
  Цели шейсет секунди се регистрирах охох
  Рейтинг: Неутрално

  От цялото интервю на Бенатова с Мутафчийски се разбра (в самия край), че са очаквали системата да се срине и лекарите да напуснат. Нормално е да не искат да разберем колко хаотични са били действията им и как нещата им излязоха на магия... засега.

 87. 87 Профил на димитър иванов
  димитър иванов
  Рейтинг: 217 Весело

  До коментар [#8] от "doroteus":

  Има още една подобна притча, мисля че е приписват на Буда, но повечето от нас знаят че всички притчи, пословици , басни и въобще цялото това историческо емпирично богатство е с колективен генезис. Става въпрос за кой ,как и защо вижда нещата различно. Ето и притчата. Четирима слепци чули за слона и неговото могъщество , като най голямото и силно животно и решили да добият по реалистична представа за него. Намерили някой ,който ги завел при слон и те започнали да го опипват.Единият хванал крака , другият пипнал ухото , третият -опашката , а четвъртият зъба-(бивните на слона). И до ден днешен спорят ,как в същност изглежда слона.

 88. 88 Профил на calypso
  calypso
  Рейтинг: 426 Весело

  На това му се вика " Да търсиш под вола теле"!
  Затъвате, дами и господа!
  Тъжно и жалко и "Майната ви!".

 89. 89 Профил на citoyen
  citoyen
  Рейтинг: 1003 Неутрално

  Не съм много на ясно но не виждам необходимост да се създава някаква интрига. И без това цялото общество е "изтъкано" от всякакъв вид интрижки. За мен не представляват интерес детайлите на обсъжданията вътре в щаба. Интересува ме крайният резултат и ефективността на предприеманите мерки.

 90. 90 Профил на Petia Nikolova
  Petia Nikolova
  Рейтинг: 1054 Неутрално

  Мутафчийски казал нещо още на 6 януари, но как ще се потвърдят думите му? "Да се готвим" - за кои е било, генерале? Само за вас във ВМА или всяка болница и мед. заведение на територията на страната? А спомняте си, може би, как месец по късно този човек с униформата си, пред БТВ рече, че новия коронавирус НЕ е по опасен от грип Б. За НОЩ се превърнахме се в 6,9 млн. опитни мишлета.

 91. 91 Профил на npj45368855
  npj45368855
  Рейтинг: 273 Неутрално

  НОЩ действаше стихийно под въздействие на липса на знание за вируса. Липсваха управленски мерки, освен забрани. Липсваха измервания, липсваха протоколи за здравните работници от първа, втора и прочие линия.Така днес знаем, че ни се размина сравнително леко, но не знаем защо, коя мярка е важна и коя - по-малко.
  —цитат от коментар 14 на PisnaMi


  Е, само това е важно, "че ни се размина сравнително леко". Германците казват: щом краят е добър, всичко е добре (Надявам се, че вече му се вижда края).

 92. 92 Профил на npj45368855
  npj45368855
  Рейтинг: 273 Неутрално

  Голям епидемия и пандемия! Оказа се, че смъртността в София за 2020г. е по-ниска от тази за същия период 2019г.
  —цитат от коментар 80 на historama


  Ами дай достоверни данни?

 93. 93 Профил на shumkar
  shumkar
  Рейтинг: 642 Неутрално

  Голям епидемия и пандемия! Оказа се, че смъртността в София за 2020г. е по-ниска от тази за същия период 2019г.
  —цитат от коментар 80 на historama


  По Евроком показаха тази таблица

За да коментирате, е нужно да влезете в профила си или да се регистрирате.
С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. ОK